Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 1455 від 22.09.2000

Про випуск процентних облігацій внутрішньої державної позики 2000 року


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
         від 22 вересня 2000 р. N 1455
                Київ
 
         Про випуск процентних облігацій
       внутрішньої державної позики 2000 року
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 1900 ( 1900-2000-п ) від 28.12.2000 
      N 1371 ( 1371-2003-п ) від 27.08.2003 
      N 1999 ( 1999-2003-п ) від 24.12.2003
      N 1035 ( 1035-2004-п ) від 10.08.2004 
      N 1435 ( 1435-2004-п ) від 28.10.2004 )
 
 
 
   Відповідно до Закону України "Про цінні папери і фондову
біржу" ( 1201-12 ) та з метою зменшення навантаження на видаткову
частину Державного бюджету України у 2000 році ( 1458-14 ) Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Здійснити  випуск  процентних  облігацій  внутрішньої
державної позики 2000 року (далі - процентні облігації) загальним
обсягом емісії до 10 500 000 000 (десять мільярдів п'ятсот
мільйонів) гривень.
 
   2. Затвердити Основні умови випуску процентних облігацій
внутрішньої державної позики 2000 року (далі - Умови випуску), що
додаються.
 
   3. Міністерству фінансів звернутися до Національного банку з
пропозицією про заміну на процентні облігації таких облігацій,
утримувачем яких є Національний банк:
 
   облігацій внутрішніх державних позик 1998 - 2000 років,
випущених відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від
31 грудня 1997 р. N 1500 ( 1500-97-п ) "Про випуск облігацій
внутрішньої державної позики 1998 року" (Офіційний вісник України,
1998 р., N 1, ст. 13), від 31 липня 1998 р. N 1194 ( 1194-98-п )
"Про додатковий випуск облігацій внутрішньої державної позики
1998 року" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 31, ст. 1166),
від 2 січня 1999 р. N 1 ( 1-99-п ) "Про випуск облігацій
внутрішньої державної позики 1999 року" (Офіційний вісник України,
1999 р.,  N  1, ст. 12) та від 10 квітня 2000 р. N 626
( 626-2000-п ) "Про випуск облігацій внутрішньої державної позики
2000 року" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 15, ст. 613);
 
   конверсійних облігацій  внутрішньої  державної  позики,
випущених відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від
5 квітня 1999 р. N 550 ( 550-99-п ) "Про випуск конверсійних
процентних облігацій внутрішньої державної позики" (Офіційний
вісник України, 1999 р., N 14, ст. 574), від 25 серпня 1998 р.
N 1343  (  1343-98-п  )  "Про випуск конверсійних облігацій
внутрішньої державної позики 1998 року" (Офіційний вісник України,
1998 р., N 34, ст. 1282) та від 10 вересня 1998 р. N 1416
( 1416-98-п )  "Про  другий  випуск  конверсійних  облігацій
внутрішньої державної позики 1998 року" (Офіційний вісник України,
1998 р., N 37, ст. 1353);
 
   середньо- та  довгострокових   конверсійних   облігацій
внутрішньої державної позики, випущених відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1999 р. N 551 ( 551-99-п )
"Про випуск середньо- та довгострокових конверсійних облігацій
внутрішньої державної позики" (Офіційний вісник України, 1999 р.,
N 14, ст. 570).
 
   Облігації, зазначені  у цьому пункті, іменуються далі -
існуючі облігації.
 
   4. Міністерству фінансів:
 
   1) укласти з Національним банком угоду про заміну існуючих
облігацій із визначенням у ній порядку і умов заміни, обсягів та
термінів сплати доходу станом на 21 вересня 2000 року за існуючими
облігаціями у 2000 році (крім доходу, зазначеного у підпункті 4
цього пункту);
 
   2) визначити обсяги емісії процентних облігацій за кожним
терміном погашення облігацій;
 
   3) здійснити випуск процентних облігацій згідно з Умовами
випуску;
 
   4) оформити простими векселями Державного казначейства з
датами погашення у 2009 - 2010 роках сплату доходу станом на
21 вересня 2000 року в розмірі:
 
   - амортизованого дисконту  за  конверсійними  облігаціями
внутрішньої  державної  позики,  середньо- та довгостроковими
конверсійними облігаціями внутрішньої державної позики, випущеними
відповідно до постанов, зазначених у пункті 3 цієї постанови;
 
   - різниці між номінальною вартістю та сумою основного боргу
за облігаціями внутрішньої державної позики 2000 року, випущеними
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10 квітня
2000 р. N 626 ( 626-2000-п ) "Про випуск облігацій внутрішньої
державної позики 2000 року";
 
   - нарахованого  купону  за  конверсійними  облігаціями
внутрішньої державної позики, випущеними відповідно до постанов,
зазначених у пункті 3 цієї постанови.
 
   5. Міністерству  фінансів  виступити  від імені Кабінету
Міністрів України гарантом своєчасного  погашення  процентних
облігацій та сплати відсоткового доходу за ними.
 
   6. Установити, що заміна існуючих облігацій на процентні
облігації здійснюється станом на 21 вересня 2000 року у порядку,
визначеному  Умовами  випуску та угодою про заміну існуючих
облігацій, укладеною між Міністерством фінансів та Національним
банком.
 
   7. Прийняти пропозицію Національного банку про виконання ним
обов'язків генерального агента з обслуговування обігу та погашення
процентних облігацій.
 
   8.  Взяти  до  відома, що у разі ненадходження коштів
зовнішнього фінансування Державного бюджету до 23 грудня 2000 р.,
заборгованість за простим векселем Державного казначейства від
19 липня 2000 р. N 51300001022020 у сумі 306 654 500 гривень, який
було випущено відповідно  до наказу Міністерства фінансів від
19 липня 2000 р. N 172 ( v0172201-00 ) в рахунок погашення
облігацій  внутрішньої  державної позики 2000 року, підлягає
реструктуризації.
 
   9. Міністерству фінансів передбачати у проектах державного
бюджету на відповідні роки витрати на погашення та обслуговування
процентних облігацій.
 
 
       Перший
   віце-прем'єр-міністр України          Ю.ЄХАНУРОВ
 
   Інд. 34
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
              постановою Кабінету Міністрів України
                від 22 вересня 2000 р. N 1455
 
             ОСНОВНІ УМОВИ
       випуску процентних облігацій внутрішньої
          державної позики 2000 року
 
 
   1. Процентні облігації внутрішньої державної позики 2000 року
(далі - процентні облігації) випускаються на пред'явника загальним
обсягом емісії до 10 500 000 000 (десять мільярдів п'ятсот
мільйонів) гривень.
 
   2. Номінальна вартість однієї процентної облігації становить
1000 гривень.
 
   3. Термін погашення процентних облігацій становить від 16 до
123 місяців.
( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1900
( 1900-2000-п ) від 28.12.2000 )
 
 
   4. На процентні облігації нараховується дохід починаючи з
1 січня 2001 року. Нарахування доходу на процентні облігації у
2001 році здійснюється за ставкою у розмірі 17,01 відсотка річних.
( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1900
( 1900-2000-п ) від 28.12.2000 )
 
   5. На процентні облігації розмір доходу у 2005-2010 роках
оголошується не пізніше ніж 15 грудня року, який передує року
нарахування доходу, і розраховується Мінфіном за формулою:
           --
           | якщо (Ix - 100)  0,
           |
           | = (Ix - 100) x 1,03
        BCi = {
           | якщо (Ix - 100) (=) 0,
           |
           | = 1,03 %
           --
 
   де i - календарний рік, на який визначається відсоткова
ставка за процентними облігаціями,  BCi  -  розмір  річного
відсоткового доходу у i-му році, Ix - фактичний індекс споживчих
цін за річний період, що передує i-му року (далі - x-період), з
листопада року, що передує x-періоду, по листопад x-періоду.
(  Абзац  другий пункту 5 в редакції Постанови КМ N 1435
( 1435-2004-п ) від 28.10.2004 )
 
   У разі коли значення (Ix - 100) від'ємне (за умови дефляції)
або дорівнює нулю, величина BCi приймається за 1,03.
( Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1900
( 1900-2000-п ) від 28.12.2000, N 1371 ( 1371-2003-п ) від
27.08.2003, N 1999 ( 1999-2003-п ) від 24.12.2003, в редакції
Постанови КМ N 1035 ( 1035-2004-п ) від 10.08.2004 )
 
   6. До процентної облігації додаються щомісячні купони на
відповідний рік (у відсотках), ставки яких розраховуються Мінфіном
за формулою:
 
        ВС(і) + 100  в ступ.(30/360)
 МС(і) = (-------------)         х 100 - 100
        100
   де МС(і) - ставка щомісячного купона на відповідний рік.
 
   Розрахунок провадиться виходячи із 30 днів у кожному місяці
та 360 днів у році.
 
   Ставка щомісячного купона на кожну процентну облігацію на
відповідний рік (у відсотках) та сума оплати цього купона (у
грошовому вимірі) оголошується Мінфіном не пізніш, як 15 грудня
року, який передує року нарахування доходу.
( Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1900
( 1900-2000-п ) від 28.12.2000 )
 
   7. Оплата купона за процентними облігаціями здійснюється 25
числа кожного місяця, починаючи з 25 січня 2001 року.
 
   8. У разі коли дата погашення процентної облігації або оплата
купона на процентну облігацію припадає на святкові або вихідні
дні, платежі провадяться наступного робочого дня.
 
   9. Процентні облігації розміщуються шляхом заміни існуючих
облігацій,  утримувачем яких є Національний банк. Номінальна
вартість випуску процентних облігацій еквівалентна:
 
   сумі основного боргу за облігаціями внутрішньої державної
позики 1998 - 1999 років, строк погашення яких минув у 1999 році і
за якими сплачено нараховані доходи;
 
   сумі основного боргу за облігаціями внутрішньої державної
позики 1998 - 2000 років, термін погашення яких минув у 2000 році;
 
   сумі основного боргу за облігаціями внутрішньої державної
позики 1998 - 2000 років, термін погашення яких не настав;
 
   сумі основного боргу за конверсійними облігаціями внутрішньої
державної позики;
 
   сумі основного  боргу  за  середньо-  та довгостроковими
конверсійними облігаціями внутрішньої державної позики.
 
   10. Під час заміни існуючих облігацій Національний банк
отримує рівну кількість процентних облігацій за кожним терміном
обігу.
 
   У разі коли загальна вартість існуючих облігацій не дає змоги
отримати рівну кількість процентних облігацій за кожним терміном
обігу, визначається найбільша рівна кількість процентних облігацій
за кожним терміном обігу. Різниця між загальною вартістю існуючих
облігацій та номінальною вартістю процентних облігацій, кількість
яких  була визначена, оформлюється процентними облігаціями з
терміном обігу 123 місяці. Якщо отримати ціле число процентних
облігацій з терміном обігу 123 місяці неможливо, залишок підлягає
округленню до найближчого цілого числа.
( Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1900
( 1900-2000-п ) від 28.12.2000 )
 
 
   11. Існуючі облігації, утримувачем яких є Національний банк
України, вважаються анульованими з фактичної дати проведення їх
заміни на процентні облігації.
 
   12. Процентні облігації випускаються у вигляді записів на
відповідних  електронних рахунках у депозитарії Національного
банку. Кожний такий випуск оформлюється глобальним сертифікатом,
який зберігається у депозитарії Національного банку.
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner