Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 1401 від 06.09.2000

Про затвердження Типового положення про управління капітального будівництва обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 6 вересня 2000 р. N 1401
                Київ
 
    Про затвердження Типового положення про управління
     капітального будівництва обласної, Київської та
     Севастопольської міської державної адміністрації
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
      N 1076 ( 1076-2002-п ) від 25.07.2002 )
 
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити Типове положення про управління капітального
будівництва обласної, Київської та  Севастопольської  міської
державної адміністрації (додається).
 
   2. Установити, що починаючи з 2001 року кошти, передбачені у
вартості будівництва на утримання служб замовника, зараховуються
до  доходів спеціального фонду державного бюджету як власні
надходження.
 
   3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 6 листопада 1995 р. N 895 ( 895-95-п ) "Про
затвердження Типового положення про  управління  капітального
будівництва  обласної,  Київської та Севастопольської міської
державної адміністрації" (ЗП України, 1996 р., N 3, ст. 93).
 
 
        Перший
   віце-прем'єр-міністр України            Ю.ЄХАНУРОВ
 
   Інд. 21
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 6 вересня 2000 р. N 1401
 
             ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
       про управління капітального будівництва
       обласної, Київської та Севастопольської
         міської державної адміністрації
 
 
   1. Управління капітального будівництва обласної, Київської та
Севастопольської  міської  державної  адміністрації  (далі  -
управління) є структурним підрозділом обласної, Київської та
Севастопольської  міської  держадміністрації,  підзвітним  і
підконтрольним голові відповідної держадміністрації та Держбуду з
питань, що належать до його компетенції.
 
   Управління виконує функції замовника будівництва об'єктів
житлово-комунального  і  соціального призначення на території
відповідної області, міст Києва та Севастополя.
 
   2. Управління у своїй діяльності керується  Конституцією
України (  254к/96-ВР ), законами України, актами Президента
України,  Кабінету  Міністрів  України,  наказами  Держбуду,
розпорядженнями голови відповідної держадміністрації, а також цим
Положенням.
 
   3. Основними завданнями управління є:
 
   забезпечення реалізації  державної  політики  у  галузі
будівництва;
 
   виконання завдань з будівництва житлових будинків, об'єктів
освіти,  охорони  здоров'я,  зв'язку,  транспорту,  торгівлі,
громадського   харчування,   комунального   господарства,
культурно-побутового  й  іншого  призначення  та  ефективного
використання капітальних вкладень, що спрямовуються на цю мету;
 
   сприяння впровадженню у будівництво прогресивних проектних
рішень, нових будівельних матеріалів, конструкцій та виробів.
 
   4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:
 
   1) готує  пропозиції  до  програм  соціально-економічного
розвитку області, міст Києва та Севастополя, обласного (міського)
бюджету і подає їх на розгляд відповідної держадміністрації;
 
   2) сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань
соціально-економічного розвитку відповідної території;
 
   3) готує пропозиції з питань розвитку будівництва і подає їх
на розгляд відповідної держадміністрації;
 
   4) забезпечує дотримання законодавства у галузі будівництва;
 
   5) розробляє на основі пропозицій структурних підрозділів
відповідної держадміністрації поточні й перспективні програми
капітального будівництва, складає  переліки  проектів  будов,
титульні списки будов та проектно-розвідувальних робіт і подає їх
на затвердження в установленому порядку;
 
   6) забезпечує в установленому порядку своєчасне і в повному
обсязі фінансування проектно-розвідувальних робіт і будівництва
об'єктів відповідно до титульних списків будов та укладених
договорів;
 
   7) розміщує  замовлення на проектно-розвідувальні роботи,
укладає з проектними і розвідувальними організаціями договори на
розроблення проектно-кошторисної документації та здійснення ними
авторського нагляду за будівництвом;
 
   8) здійснює передачу в установлені терміни проектним або
розвідувальним організаціям завдань на проектування, вихідних
даних та інших документів, необхідних для виконання проектних і
розвідувальних  робіт  та  розроблення  проектно-кошторисної
документації;
 
   9) приймає і перевіряє комплектність одержаної від проектних
або  розвідувальних організацій проектно-кошторисної та іншої
документації, забезпечує в установленому  порядку  проведення
державної  експертизи  цієї  документації,  її  погодження і
затвердження та передає цю документацію будівельним організаціям;
 
   10) розміщує замовлення на капітальне будівництво, укладає з
будівельними організаціями відповідні договори; разом з підрядними
організаціями визначає і погоджує ціни на будівництво об'єктів
відповідно до діючих нормативних актів;
 
   11 )  забезпечує  реєстрацію  в  інспекції  державного
архітектурно-будівельного     контролю     відповідальних
інженерно-технічних  працівників організацій, що безпосередньо
здійснюють будівництво об'єктів і технічний нагляд, одержує дозвіл
на виконання будівельно-монтажних робіт;
 
   12) забезпечує підготовку геодезичної основи для будівництва;
 
   13) забезпечує  будівництво  технологічним,  енергетичним,
електротехнічним та іншим устаткуванням, апаратурою, матеріалами,
поставку яких згідно з договором покладено на замовника;
 
   14) здійснює розрахунки з постачальниками за устаткування і
матеріали замовника, проводить передмонтажну ревізію устаткування,
що знаходиться на складах понад нормативний термін зберігання;
 
   15) передає будівельній організації будівельний майданчик,
устаткування, що підлягає монтажу,  апаратуру  і  матеріали,
забезпечення якими покладено на замовника;
 
   16) передає будівельній організації в погоджені нею терміни
документи про дозвіл відповідних органів на:
 
   виконання будівельно-монтажних робіт;
 
   відведення земельної ділянки під будівництво;
 
   проведення робіт у зоні повітряних ліній електропередачі та
ліній зв'язку, ділянок залізниць, що експлуатуються, або в смузі
відчуження залізниць, а також на розкриття шляхових покриттів;
 
   проведення робіт у місцях, де проходять підземні комунікації,
з  передачею  будівельній організації схем таких комунікацій
(кабельних, газових,  водопровідних,  каналізаційних  тощо),
розміщених на території будівельного майданчика;
 
   користування під час проведення будівельних робіт у населених
пунктах електроенергією, газом, водою, парою від існуючих джерел
відповідно до проекту організації робіт;
 
   вирубування лісу і пересадження дерев;
 
   перенесення з будівельного майданчика магістральних ліній
електропередачі,  залізничних  колій,  мереж  водопроводу,
каналізації,  газо-  і нафтопроводів, ліній зв'язку та інших
споруд, що перешкоджають будівництву на відведеному майданчику, в
терміни, передбачені в особливих умовах до договору;
 
   забезпечує переселення громадян, які проживають у будинках,
що підлягають знесенню, перенесенню або реконструкції;
 
   17) відшкодовує громадянам у разі знесення вартість житлових
будинків, господарських будівель, що перебувають у їх власності, а
також вартість вилучених плодово-ягідних насаджень та посівів;
 
   18) здійснює технічний нагляд за будівництвом, контроль за
відповідністю  обсягів  та  якості виконаних робіт проектам,
технічним умовам і стандартам;
 
   19) погоджує з відповідними організаціями питання, пов'язані
з установкою вантажопідйомних пристроїв, устаткування та апаратів,
що працюють під тиском, забезпечує  випробування  зазначених
технічних засобів;
 
   20) забезпечує  виконання  пусконалагоджувальних  робіт і
підготовку об'єктів до експлуатації;
 
   21) бере участь в утворенні й роботі комісії з попередньої
перевірки будівельної готовності об'єктів для пред'явлення їх
приймальній комісії;
 
   22) пред'являє приймальній комісії завершені будівництвом і
підготовлені  до  експлуатації  об'єкти,  забезпечує  комісію
необхідними для роботи документами, бере участь у її роботі;
 
   23) передає завершені будівництвом та введені в дію об'єкти
підприємствам та організаціям, на які покладено їх експлуатацію;
 
   24) здійснює  розрахунки  з  підрядниками  та  іншими
організаціями за виконані роботи та послуги;
 
   25) приймає від підрядника згідно з актом законсервовані або
припинені будівництвом об'єкти і вживає заходів для їх збереження,
вносить інвесторам пропозиції  щодо  подальшого  використання
об'єктів незавершеного будівництва;
 
   26) веде бухгалтерський і статистичний облік, складає і у
визначені терміни подає в установленому порядку  відповідним
органам звітність з усіх видів діяльності за затвердженою формою,
несе відповідальність за їх достовірність;
 
   27) перевіряє  подані  до  оплати  документи  підрядних,
постачальних, проектних, розвідувальних та інших організацій щодо
виконання робіт, поставки продукції та надання послуг;
 
   28) вносить відповідній держадміністрації пропозиції  про
створення підприємств для виготовлення обладнання, будівельних
матеріалів і виробів, проведення  будівельних,  монтажних  і
пусконалагоджувальних робіт;
 
   29) надає на договірних засадах за погодженням з головою
відповідної держадміністрації послуги замовника підприємствам і
організаціям незалежно від форми власності та окремим громадянам;
 
   30) виконує інші функції, пов'язані з реалізацією покладених
на відповідну держадміністрацію завдань у сфері будівництва.
 
   5. Управління має право:
 
   залучати спеціалістів  інших  підрозділів   відповідної
держадміністрації, підприємств, установ та організацій, об'єднань
громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що
належать до його компетенції;
 
   одержувати в установленому порядку від інших підрозділів
відповідної держадміністрації, органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ та організацій інформацію, документи, інші
матеріали, а від місцевих органів державної статистики безоплатно
статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього
завдань;
 
   скликати в установленому порядку наради з питань, що належать
до його компетенції;
 
   залучати на договірних засадах кошти юридичних і фізичних
осіб для формування програм будівництва і розвитку будівельної
індустрії, а також створювати структурні підрозділи та групи
технічного нагляду за будівництвом у районах і населених пунктах
за погодженням з головою відповідної держадміністрації;
 
   розпоряджатися коштами, передбаченими у вартості будівництва
на виконання основних завдань та функцій замовника, в межах
затвердженого в установленому порядку кошторису.
 
   6. Управління у процесі виконання покладених на нього завдань
взаємодіє   із   структурними   підрозділами   відповідної
держадміністрації, органами місцевого самоврядування, а також з
підприємствами,  установами  та  організаціями,  об'єднаннями
громадян.
 
   7. Управління очолює начальник, який призначається на посаду
і звільняється з посади головою відповідної держадміністрації за
погодженням з Держбудом.
   Начальник управління має заступників, які призначаються на
посаду  та  звільняються  з  посади  головою  відповідної
держадміністрації за поданням начальника управління та погодженням
з Держбудом. ( Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 1076 ( 1076-2002-п ) від 25.07.2002 )
 
   8. Начальник управління:
 
   здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну
відповідальність перед головою відповідної держадміністрації за
виконання покладених на управління завдань;
 
   подає на затвердження голові відповідної держадміністрації
кошторис доходів і видатків та штатний розпис управління в межах
граничної чисельності і фонду оплати праці його працівників;
 
   видає в межах своєї компетенції накази, організує і контролює
їх виконання;
 
   затверджує положення  про  структурні  підрозділи   і
функціональні  обов'язки  працівників  управління,  розподіляє
обов'язки між заступниками начальника управління, керівниками
структурних підрозділів та визначає ступінь їх відповідальності;
 
   розпоряджається коштами  в  межах затвердженого кошторису
доходів і видатків на утримання апарату управління та несе
персональну відповідальність за їх цільове використання;
 
   призначає на  посаду  і  звільняє  з посади працівників
управління.
 
   9. Накази начальника управління, що суперечать Конституції
України, іншим актам законодавства, рішенням Конституційного Суду
України, наказам Держбуду,  можуть  бути  скасовані  головою
відповідної держадміністрації, Держбудом.
 
   10. Для вирішення окремих питань, що належать до компетенції
управління, в управлінні може утворюватися колегія у складі
начальника управління (голова колегії), заступників начальника
управління (за  посадою),  інших  відповідальних  працівників
управління.
 
   До складу колегії можуть входити керівники інших структурних
підрозділів  відповідної  держадміністрації.  Склад  колегії
затверджується головою відповідної держадміністрації за поданням
начальника управління.
 
   Рішення колегії проводяться в життя наказами  начальника
управління.
 
   11. Для  розгляду  наукових рекомендацій і пропозицій в
управлінні можуть створюватися наукові ради і комісії.
 
   Склад цих органів та положення про них затверджується головою
відповідної держадміністрації за поданням начальника управління.
 
   12. Управління  утримується за рахунок коштів державного
бюджету.
 
   Граничну чисельність,  фонд  оплати  праці  працівників
управління та видатки на їх утримання визначає голова відповідної
держадміністрації в межах виділених асигнувань.
 
   Кошторис доходів і видатків, штатний  розпис  управління
затверджує голова відповідної держадміністрації після попередньої
їх експертизи в обласному фінансовому управлінні.
 
   13. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс,
рахунки  в  установах  Державного  казначейства,  печатку із
зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner