Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 1358 від 30.08.2000

Про реалізацію Указу Президента України від 3 липня 2000 р. N 849 "Про сприяння підготовці управлінських кадрів для сфери підприємництва"


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 30 серпня 2000 р. N 1358
                Київ
 
       Про реалізацію Указу Президента України
    від 3 липня 2000 р. N 849 "Про сприяння підготовці
     управлінських кадрів для сфери підприємництва"
 
     { Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 158 ( 158-2002-п ) від 15.02.2002 
      N 274 ( 274-2003-п ) від 01.03.2003
      N 1566 ( 1566-2003-п ) від 02.10.2003
      N 809 ( 809-2005-п ) від 23.08.2005
      N 147 ( 147-2006-п ) від 15.02.2006
      N 1379 ( 1379-2006-п ) від 04.10.2006
      N 697 ( 697-2007-п ) від 03.05.2007 }
 
 
  { У тексті постанови слова "Міністерство економіки" в усіх
   відмінках замінено словами "Міністерство економіки та з
   питань європейської інтеграції" у відповідному відмінку
   згідно з Постановою КМ N 158 ( 158-2002-п ) від 15.02.2002 }
 
  { У тексті постанови слова "Міністерство економіки та з
   питань європейської інтеграції" в усіх відмінках
   замінено  словами  "Міністерство  економіки"  у
   відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 809
   ( 809-2005-п ) від 23.08.2005 }
 
   { Строк дії Постанови продовжено на період до 2012 року
    згідно з Постановою КМ N 697 ( 697-2007-п ) від 
    03.05.2007 }
 
 
 
   На виконання Указу Президента України від 3 липня 2000 р.
N 849 ( 849/2000 ) "Про сприяння підготовці управлінських кадрів
для  сфери  підприємництва"  Кабінет  Міністрів  України
п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити Програму заходів з перепідготовки управлінських
кадрів для сфери підприємництва на 2001/2002 навчальний рік та на
період до 2012 року (далі - Програма), що додається. { Пункт 1 із
змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1566 ( 1566-2003-п )
від 02.10.2003, N 697 ( 697-2007-п ) від 03.05.2007 }
 
   2. Утворити Міжвідомчий центр з організації перепідготовки
управлінських кадрів для сфери підприємництва (далі - Центр).
Затвердити Положення про Центр та його склад (додаються).
 
   Головою Міжвідомчого центру є Міністр економіки. Надати
право голові Центру, а за його відсутності понад один календарний
місяць з поважних причин - заступнику голови вносити у разі
потреби зміни до складу Центру. ( Абзац другий пункту 2 в редакції
Постанови КМ N 809 ( 809-2005-п ) від 23.08.2005 )
 
   3. Затвердити Положення про наглядову раду Центру та її
персональний склад (додаються).
 
   4. Центру в місячний термін визначити базовий навчальний
заклад для забезпечення виконання Програми.
 
   5. Покласти  функції  державного  замовника  Програми на
Міністерство економіки.
 
   6. Визначити як специфічні послуги, пов'язані з організацією
і  проведенням перепідготовки управлінських кадрів для сфери
підприємництва,  закупівля  яких  здійснюється  відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2001 р. N 55
( 55-2001-п ) "Про затвердження положень про конкурсний відбір
вищих навчальних закладів та спеціалістів з метою перепідготовки
управлінських  кадрів  для сфери підприємництва. ( Постанову
доповнено пунктом згідно з Постановою КМ N 1566 ( 1566-2003-п )
від 02.10.2003 )
 
   7. Міністерству економіки, Міністерству фінансів передбачати
у видатках державного бюджету на відповідний рік кошти для
виконання Програми. ( Пункт 7 в редакції Постанови КМ N 1566
( 1566-2003-п ) від 02.10.2003 )
 
   8. Міністерству економіки:
 
   1) утворити  в  межах  граничної чисельності працівників
Міністерства окремий підрозділ для забезпечення діяльності Центру
та реалізації Програми, поклавши на нього функції секретаріату
Центру;
 
   2) разом з Міністерством освіти і науки в місячний термін
розробити та внести на затвердження до Кабінету Міністрів України
проекти Положення про конкурсний відбір вищих навчальних закладів
для  реалізації Програми та Положення про конкурсний відбір
спеціалістів, які направляються на перепідготовку відповідно до
Програми;
 
   3) разом з Міністерством фінансів, Міністерством освіти і
науки розглянути у місячний термін питання щодо проведення у
2000/2001 навчальному році на базі 1 - 2 вищих навчальних закладів
випробування Програми.
 
   9. Міністерству закордонних справ, Міністерство економіки,
Міністерству освіти і науки ініціювати проведення міжурядових
переговорів  та  підписання  угод  з  іноземними  державами,
міжнародними організаціями щодо надання технічної допомоги у
фінансуванні  стажування українських спеціалістів за кордоном
відповідно до Програми.
 
   10. Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
обласним, Київській  та  Севастопольській  міським  державним
адміністраціям вживати заходів для виділення в установленому
порядку з республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та
місцевих бюджетів коштів на реалізацію Програми.
 
 
        Перший
   віце-прем'єр-міністр України            Ю.ЄХАНУРОВ
 
   Інд. 19
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 30 серпня 2000 р. N 1358
 
               ПРОГРАМА
    заходів з перепідготовки управлінських кадрів для
     сфери підприємництва на 2001/2002 навчальний рік
          та на період до 2012 року
 
{ Назва Програми із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1566 ( 1566-2003-п ) від 02.10.2003, N 697 ( 697-2007-п ) від
03.05.2007 }
 
 
           1. Загальні положення
 
   Основним завданням   цієї   Програми   є  організація
широкомасштабної перепідготовки управлінських кадрів для сфери
підприємництва, формування нової генерації молодих управлінців,
здатних створити якісні ринкові засади економіки України, надання
їм можливості набути сучасні економічні знання та практичні
навички роботи в умовах ринкової економіки.
 
   Програма розрахована на 2001-2012 роки з випробуванням в
2000/2001 навчальному році. Відповідний курс перепідготовки на
базі вищих навчальних закладів України щороку будуть проходити не
менше ніж 1500 слухачів віком до 40 років, які мають вищу освіту і
досвід роботи на управлінських посадах вищого та середнього рівня
(керівники,  заступники  керівників  підприємств,  установ,
організацій України та їх структурних підрозділів) не менше одного
року. { Абзац другий розділу 1 із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 1566 ( 1566-2003-п ) від 02.10.2003, N 697
( 697-2007-п ) від 03.05.2007 }
 
   Важливим елементом Програми є стажування кращих випускників у
зарубіжних фірмах країн з розвинутою ринковою економікою з метою
запозичення  досвіду  їх  діяльності  в умовах конкурентного
середовища.
 
        2. Напрями перепідготовки фахівців
 
   Перепідготовка фахівців, які пройдуть конкурсний відбір, буде
проводитися протягом шести місяців на базі вищих навчальних
закладів України за такими напрямами:
 
   "Економіка і підприємництво" за спеціальностями "Економічна
теорія",  "Економічна  кібернетика",  "Міжнародна  економіка",
"Фінанси", "Банківська справа", "Облік і аудит",  "Економіка
підприємства",  "Маркетинг", "Управління трудовими ресурсами",
"Економічна  статистика",  "Бухгалтерський  облік",  "Біржова
діяльність", "Антимонопольна діяльність";
 
   "Менеджмент" за  спеціальностями "Менеджмент організацій",
"Організація виробництва", "Організація обслуговування населення",
"Організація обслуговування в готелях і туристичних комплексах",
"Організація  обслуговування  на  транспорті",  "Менеджмент
зовнішньоекономічної діяльності".
 
   У процесі перепідготовки слухачам буде запропоновано пройти
інтенсивний курс вивчення однієї з іноземних мов (англійської,
німецької, французької).
 
     3. Організаційні заходи з реалізації Програми
 
   Реалізація Програми передбачає здійснення таких заходів:
 
   організація та  проведення  конкурсного  відбору  серед
спеціалістів вищого та середнього рівнів управлінських кадрів
підприємств та організацій;
 
   організація та  проведення  конкурсного  відбору  вищих
навчальних закладів України для перепідготовки  управлінських
кадрів сфери підприємництва;
 
   організація процесу перепідготовки управлінських кадрів у
вищих навчальних закладах, що пройшли конкурсний відбір;
 
   визначення освітнього та фахового  рівня  підприємницьких
кадрів та потреб у їх перепідготовці;
 
   формування та ведення баз даних щодо фахівців, які проходять
перепідготовку відповідно до цієї Програми, а також підприємств і
організацій, які направляють фахівців на перепідготовку;
 
   узагальнення і поширення вітчизняного та зарубіжного досвіду
щодо перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва;
 
   залучення позабюджетних джерел фінансування для реалізації
Програми;
 
   залучення міжнародної технічної допомоги з метою сприяння
реалізації Програми в частині проведення стажування за кордоном;
 
   взаємодія із засобами масової інформації з метою висвітлення
питань перепідготовки управлінських кадрів та інше.
 
      4. Фінансове забезпечення виконання Програми
 
   Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок:
 
   державного бюджету  в  рамках  державного  замовлення на
перепідготовку кадрів;
 
   місцевих бюджетів;
 
   коштів підприємств і організацій, що направляють фахівців на
перепідготовку;
 
   внесків спонсорів, міжнародної технічної допомоги тощо.
 
   За рахунок державного бюджету фінансуватимуться:
 
   перепідготовка фахівців  для  підприємницької  сфери  в
навчальних закладах України (крім витрат на проїзд та проживання в
період проходження перепідготовки);
 
   проїзд фахівців  за кордон та назад при направленні на
стажування;
 
   діяльність Міжвідомчого центру з організації перепідготовки
управлінських кадрів для сфери підприємництва.
 
   За рахунок місцевих бюджетів рекомендується фінансувати:
 
   проведення конкурсного відбору фахівців;
 
   проїзд територією України фахівців, які направляються на
перепідготовку до навчальних закладів України;
 
   проживання фахівців у період проходження перепідготовки в
навчальних закладах України.
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 30 серпня 2000 р. N 1358
 
              ПОЛОЖЕННЯ
    про Міжвідомчий центр з організації перепідготовки
     управлінських кадрів для сфери підприємництва
 
 
   1. Міжвідомчий  центр  з  організації  перепідготовки
управлінських кадрів для сфери підприємництва (далі - Центр)
утворено для організації перепідготовки управлінських кадрів вищої
та середньої ланок управління (керівники, заступники керівників
підприємств, установ, організацій та їх структурних підрозділів)
та координації дій центральних та місцевих органів виконавчої
влади  щодо  виконання  Програми  заходів  з  перепідготовки
управлінських  кадрів  для   сфери   підприємництва   на
2001/2002 навчальний рік та на період до 2012 року (далі -
Програма). { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1566 ( 1566-2003-п ) від 02.10.2003, N 697 ( 697-2007-п ) від
03.05.2007 }
 
   2. У  своїй  діяльності  Центр  керується  Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України і
Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.
 
   3. Основними завданнями Центру є:
 
   вивчення потреби в перепідготовці управлінських кадрів у
сфері підприємництва, а також аналіз спроможності навчальних
закладів здійснювати перепідготовку фахівців вищої й середньої
ланок управління;
 
   розроблення пропозицій щодо реалізації Програми;
 
   розроблення пропозицій щодо формування державного замовлення
на перепідготовку управлінських кадрів для сфери підприємництва;
 
   організація і  проведення  конкурсного відбору навчальних
закладів та спеціалістів, які направляються на перепідготовку;
 
   створення бази даних про спеціалістів, які пройшли курс
перепідготовки в рамках Програми;
 
   узагальнення та  застосування  вітчизняного і зарубіжного
досвіду щодо перепідготовки управлінських кадрів  для  сфери
підприємництва.
 
   4. Центр відповідно до покладених на нього завдань:
 
   розробляє та затверджує документи, необхідні для проведення
конкурсного відбору навчальних закладів і спеціалістів,  які
направляються на перепідготовку;
 
   створює експертні ради, регіональні робочі групи, визначає
порядок їх діяльності;
 
   вносить пропозиції щодо  залучення  позабюджетних  джерел
фінансування для реалізації Програми.
 
   5. Центр має право:
 
   визначати чисельність  спеціалістів, які направляються на
перепідготовку від кожного регіону України;
 
   уточнювати чисельність спеціалістів, які направляються для
перепідготовки за різними спеціальностями, в межах загальної
чисельності, передбаченої державним замовленням.
 
 
   ( Пункт 6 виключено  на  підставі Постанови КМ N 809
( 809-2005-п ) від 23.08.2005 )
 
 
   7. Організаційною формою роботи Центру є засідання, які
проводяться за планом, що затверджується щороку головою Центру.
 
   Засідання вважається правоможним, якщо на ньому присутні не
менше половини членів Центру.
 
   8. Головує на засіданні голова Центру або його заступник.
 
   9. Питання, що потребують оперативного вирішення, можуть
розглядатися в робочому порядку.
 
   10. Рішення Центру оформляється протоколом, який підписує
головуючий на засіданні.
 
   11. Рішення Центру в межах Програми є обов'язковими для
розгляду центральними і місцевими органами виконавчої влади.
{ Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1379
( 1379-2006-п ) від 04.10.2006 }
 
   12. Організаційно-технічне забезпечення діяльності  Центру
здійснює  відповідний  структурний  підрозділ  Мінекономіки
(секретаріат Центру).
 
   13. Центр  використовує  у  роботі  бланки  із  своїм
найменуванням.
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 30 серпня 2000 р. N 1358
 
               СКЛАД
        Міжвідомчого центру з організації
        перепідготовки управлінських кадрів
           для сфери підприємництва
 
Міністр економіки    - голова Центру
 
   ПЕРШИН       - Державний секретар Мінекономіки,
Володимир Леонідович   заступник голови Центру
 
   РОМАНЮК      - перший заступник Міністра економіки,
Сергій Андрійович     заступник голови Центру
 
   БЕССАРАБ      - начальник управління єврорегіонального
Валерій Герасимович    співробітництва Мінекономіки,
             відповідальний секретар Центру
 
   БІЛОУС       - заступник Голови Держпідприємництва
Геннадій Михайлович
 
   БОЛТІВЕЦЬ     - начальник Управління адміністративної
Тетяна Анатоліївна    реформи Секретаріату Кабінету Міністрів
             України
 
   БОЛЮБАШ      - начальник департаменту вищої освіти МОН
Ярослав Якович
 
   КРАСНІКОВ     - генеральний директор Ради молодих
Денис Анатолійович    підприємців (за згодою)
 
   ОСЕЛЕДЕЦЬ     - директор Департаменту кадрового
Юрій Іванович       забезпечення та персоналу Секретаріату
             Кабінету Міністрів України
 
   РОЗПУТЕНКО     - завідувач кафедри економічної політики
Іван Васильович      Української академії державного
             управління при Президентові України
 
   СИДОРЕНКО     - заступник начальника управління
Андрій Анатолійович    економічного і науково-технічного
             співробітництва МЗС
 
   ТОВСТЕНКО     - керівник департаменту у сфері політики
Олександр Павлович    оплати праці і зайнятості населення
             Мінпраці
 
   УШАКОВА      - начальник департаменту фінансів
Раїса Антонівна      невиробничої сфери Мінфіну
 
( Склад із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 158
( 158-2002-п ) від 15.02.2002; в редакції Постанови КМ N 274
( 274-2003-п ) від 01.03.2003; із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 809 ( 809-2005-п ) від 23.08.2005, N 147
( 147-2006-п ) від 15.02.2006 )
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 30 серпня 2000 р. N 1358
 
              ПОЛОЖЕННЯ
    про наглядову раду Міжвідомчого центру з організації
     перепідготовки управлінських кадрів для сфери
             підприємництва
 
 
   1.  Наглядову  раду  Міжвідомчого  центру з організації
перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва (далі
-  наглядова рада) утворено з метою здійснення контролю за
діяльністю  Міжвідомчого  центру з організації перепідготовки
управлінських кадрів для сфери підприємництва (далі - Центр), а
також  сприяння реалізації Програми заходів з перепідготовки
управлінських  кадрів  для сфери підприємництва на 2001/2002
навчальний рік та на період до 2012 року (далі - Програма).
{ Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1566
( 1566-2003-п ) від 02.10.2003, N 697 ( 697-2007-п ) від
03.05.2007 }
 
   2. Наглядова рада у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України і
Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.
 
   3. На наглядову раду покладається:
 
   контроль за діяльністю Центру щодо реалізації Програми;
 
   аналіз ефективності  реалізації  Програми  та  підготовка
рекомендацій щодо вдосконалення цієї діяльності;
 
   контроль за цільовим використанням коштів, спрямованих на
фінансування Програми;
 
   подання до  Кабінету  Міністрів  України пропозицій щодо
вдосконалення процесу перепідготовки управлінських кадрів для
сфери підприємництва;
 
   участь у підготовці нормативно-правових актів, необхідних для
реалізації Програми;
 
   координація взаємодії Центру з центральними та місцевими
органами  виконавчої  влади,  організаціями  та  установами,
представники яких беруть участь у роботі Центру.
 
   4. Наглядова рада має право:
 
   одержувати від Центру інформацію, що стосується реалізації
Програми;
 
   залучати спеціалістів центральних органів виконавчої влади
(за згодою їх керівників) до перевірки результатів діяльності
Центру;
 
   залучати до  своєї роботи працівників органів виконавчої
влади, підприємств, установ та організацій, у тому числі наукових
(за згодою їх керівників), а також експертів, у тому числі
іноземних;
 
   одержувати в установленому порядку від органів виконавчої
влади, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну
для виконання покладених на неї завдань;
 
   проводити наради, конференції та симпозіуми з питань, що
належать до її компетенції, із залученням представників органів
виконавчої влади, підприємств, установ та організацій.
 
   5. Головою наглядової ради є Перший віце-прем'єр-міністр
України.
 
   Голова наглядової ради має одного заступника.
 
   Голова, його заступник та члени наглядової ради виконують
свої обов'язки на громадських засадах.
 
   6. Склад наглядової ради затверджується Кабінетом Міністрів
України за поданням голови наглядової ради.
 
   7. Організаційною формою роботи наглядової ради є засідання,
які проводяться за потребою, але не рідше одного разу на квартал
за рішенням голови наглядової ради, а за його відсутності -
заступника голови.
 
   Засідання наглядової ради вважається правоможним, якщо на
ньому присутні не менше половини її членів.
 
   Засідання наглядової ради проводить її голова або за його
дорученням - заступник голови.
 
   8. Рішення наглядової ради вважається прийнятим, якщо за
нього проголосувала більшість членів ради, присутніх на засіданні.
У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови
наглядової ради, а за його відсутності - заступника голови.
 
   Рішення наглядової  ради  оформляється  протоколом,  який
підписує її голова, а у разі його відсутності - заступник голови.
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 30 серпня 2000 р. N 1358
 
               СКЛАД
        наглядової ради Міжвідомчого центру
      з організації перепідготовки управлінських
         кадрів для сфери підприємництва
 
   АЗАРОВ        - Перший віце-прем'єр-міністр
Микола Янович        України, Міністр фінансів, голова
              Ради
 
   ОЛЕЩЕНКО       - перший заступник керівника
В'ячеслав Іванович     Головного державно-правового
              управління Адміністрації
              Президента України,
              заступник голови Ради (за згодою)
 
   ЄХАНУРОВ       - голова Комітету з питань
Юрій Іванович        промислової політики і
              підприємництва Верховної Ради
              України, президент Спілки
              підприємців малих, середніх і
              приватизованих підприємств
              (за згодою)
 
   КІНАХ        - Президент УСПП (за згодою)
Анатолій Кирилович
 
   КРЕМЕНЬ       - Міністр освіти і науки
Василь Григорович
 
   КУЖЕЛЬ        - Голова Держпідприємництва
Олександра Володимирівна
 
   СОЛДАТЕНКО      - заступник Державного секретаря
Микола Олексійович     Мінпраці
 
   ХОМУТИННИК      - голова Ради молодих підприємців,
Віталій Юрійович      народний депутат України (за згодою)
 
( Склад із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 158
( 158-2002-п ) від 15.02.2002, в редакції Постанови КМ N 274
( 274-2003-п ) від 01.03.2003 )
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner