Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 1347 від 27.08.2000

Про затвердження прогнозу розвитку житлового будівництва на 2000 - 2004 роки


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 27 серпня 2000 р. N 1347
                Київ
 
      Про затвердження прогнозу розвитку житлового
         будівництва на 2000 - 2004 роки
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   Затвердити прогноз розвитку житлового будівництва на 2000 -
2004 роки (додається).
 
   Раді міністрів  Автономної  Республіки  Крим,  обласним,
Київській і Севастопольській міським державним адміністраціям
щороку забезпечувати розроблення та затвердження в установленому
порядку регіональних програм розвитку житлового будівництва та їх
реалізацію з урахуванням зазначеного прогнозу.
 
 
   Прем'єр-міністр України               В.ЮЩЕНКО
 
   Інд. 21
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 27 серпня 2000 р. N 1347
 
               ПРОГНОЗ
    розвитку житлового будівництва на 2000 - 2004 роки
 
 
   Цей прогноз  розроблено  відповідно  до актів Президента
України, постанов Верховної Ради України щодо забезпечення житлом
населення України, у тому числі ветеранів Великої Вітчизняної
війни, сімей загиблих, які перебувають на обліку тих, хто потребує
поліпшення житлових умов, громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, а також з урахуванням затверджених
програм забезпечення житлом військовослужбовців та членів їх
сімей, реконструкції житлових будівників перших масових серій,
індивідуального житлового будівництва на селі "Власний дім".
 
        Сучасний стан житлового будівництва
 
   Житлова проблема    є   однією   з   найгостріших
соціально-економічних проблем в Україні.
 
   Близько третини населення країни проживає у незадовільних
умовах - гуртожитках, квартирах, в яких мешкають два або більше
наймачів, непридатних для проживання приміщеннях, приміщеннях із
забезпеченістю менше ніж 9 кв. метрів житлової площі на одну
людину.
 
   Середня забезпеченість населення житлом становить 20,3 кв.
метрів загальної площі на одну особу, що у 2-2,5 раза менше, ніж у
розвинутих країнах світу. Обсяги будівництва житла у 1999 році
скоротились порівняно з 1991 роком у 2,4 раза і становили 6 млн.
кв. метрів. Повільними темпами здійснюється реконструкція житлових
будинків перших масових серій, збудованих у 60 - 70 роках.
 
   На квартирному обліку тих, хто потребує поліпшення житлових
умов, станом на 1 січня 2000 р. перебувало 2018 тис. сімей, з яких
874 тис. користуються правом першочергового та позачергового
одержання житла.
 
   Дані про квартирний облік населення наведено у додатку 1.
 
   Капітальні вкладення, що спрямовуються на будівництво житла,
не відповідають, з одного боку, вимогам забезпечення житлом
соціально незахищених верств населення, а з іншого - сучасним
вимогам ринкової економіки і складаються з трьох джерел: коштів
державного та  місцевих  бюджетів  -  3,5  відсотка,  коштів
підприємств - 37,5 відсотка, коштів населення - 59 відсотків.
 
   Нормативно-правова і  нормативно-технічна  база  у  сфері
житлового будівництва також не відповідає сучасним вимогам щодо
забезпечення його розвитку.
 
   База індустріального  житлового  будівництва практично не
використовується,  потужності  підприємств  великопанельного
домобудування завантажені лише на 6 відсотків, у зв'язку з чим
обсяги будівництва великопанельного житла за останні десять років
скоротилися більше ніж у 15 разів.
 
   У той же час, проектні потужності підприємств будівельної
індустрії та промисловості будівельних матеріалів України достатні
для забезпечення житлового будівництва основними будівельними
матеріалами, виробами і конструкціями за винятком теплоізоляційних
матеріалів.
 
      Основні показники та соціально-економічна
      ефективність розвитку житлового будівництва
 
   За рахунок розвитку житлового будівництва передбачається:
 
   збільшення обсягів будівництва житла з 6,7 млн. кв. метрів у
2000 році до 11,1 млн. кв. метрів у 2004 році, відповідно у містах
- з 5,2 млн. кв. метрів до 8,5 млн. кв. метрів, у сільській
місцевості - з 1,5 до 2,6 млн. кв. метрів, введення в експлуатацію
за цей період 44 млн. кв. метрів житла (у містах - 34 млн. кв.
метрів; сільській місцевості - 10 млн. кв. метрів), з них за
рахунок: нового будівництва - 42,9 млн. кв. метрів (у тому числі
11,3  млн.  кв.  метрів завершенням недобудованих об'єктів),
реконструкції будинків існуючої забудови - 1,1 млн. кв. метрів;
 
   підвищення забезпеченості населення України житлом на особу з
20,3 кв. метрів у 1999 році до 21,4 кв. метрів на кінець 2004
року;
 
   будівництво житла для громадян, які потребують соціального
захисту з боку держави, і створення відповідних умов для молодих
сімей, сільських жителів, військовослужбовців та інших громадян
щодо спорудження чи придбання житла;
 
   завершення припиненого будівництвом житла;
 
   підвищення рівня  використання  потужностей  підприємств
будівельної індустрії та промисловості будівельних матеріалів;
 
   розвиток ринку житла.
 
   Прогнозні показники введення житла в експлуатацію (нового,
завершення недобудованого, за рахунок реконструкції, у містах,
сільській місцевості) у 2000 - 2004 роках наведено у додатках
2 - 7.
 
   Прогнозні показники  потреби  в  основних  будівельних
матеріалах,  конструкціях,  виробах  та  обсягів  будівництва
великопанельного житла наведено у додатках 8 і 9.
 
   Досягнення передбачених  обсягів житлового будівництва та
нарощування у зв'язку з  цим  обсягів  випуску  будівельних
матеріалів, виробів дасть змогу, в першу чергу, поліпшити житлові
умови близько 2,6 млн. осіб, скоротити термін перебування громадян
на квартирному обліку та збільшити кількість робочих місць у сфері
будівництва,  на  підприємствах  будівельної  індустрії  і
промисловості будівельних матеріалів на 170 тис. одиниць.
 
   Впровадження в  практику  житлового  будівництва  нових
соціально-правових засад, фінансово-інвестиційних механізмів із
відповідним територіально-містобудівним та архітектурно-технічним
забезпеченням з урахуванням реструктуризації будівельної бази
сприятиме  також переходу до сучасних форм сталого розвитку
населених  пунктів,  поліпшенню  макроекономічних  показників,
розвитку  інших  галузей  народного  господарства,  зростанню
надходжень до державного бюджету.
 
    Обсяги та джерела фінансування житлового будівництва
 
   Для здійснення будівництва  прогнозованих  обсягів  житла
передбачається залучення 35700 млн. гривень коштів з різних джерел
фінансування, а саме:
 
   державного бюджету - 2 відсотки;
 
   місцевих бюджетів - 9 відсотків;
 
   іпотечного та інших видів кредитування - 20 відсотків;
 
   населення - 45 відсотків;
 
   підприємств, установ та організацій - 21 відсоток;
 
   інших джерел - 3 відсотки.
 
   Фінансування будівництва житла громадянам, які потребують
соціального захисту з боку держави, передбачається здійснювати за
рахунок державного та місцевих бюджетів,  а  соціальної  та
інженерно-транспортної  інфраструктури  - за рахунок місцевих
бюджетів.
 
   Передбачається застосування     таких      основних
фінансово-кредитних механізмів житлового будівництва: кредитування
будівництва та придбання житла під заставу цього житла (іпотечне
кредитування);  фінансування житлового будівництва за рахунок
житлових заощаджень громадян та  спеціалізованих  недержавних
фондів; надання цільових житлових позик.
 
    Напрями забезпечення розвитку житлового будівництва
 
   1. Розроблення нормативно-правових актів з питань житлового
будівництва, що випливають із цього прогнозу.
 
               Держбуд,  інші  центральні  органи
               виконавчої влади.
 
               2000 - 2004 роки.
 
 
   2. Розроблення і затвердження в установленому порядку:
 
   нових нормативів та стандартів на проектування і будівництво
житлових  будинків  різних  типів  з  метою  поліпшення
архітектурно-планувальних   рішень,  техніко-економічних  та
експлуатаційних показників;
 
   основних архітектурно-технічних напрямів розвитку житлового
будівництва та відновлення наявного житлового фонду.
 
               Держбуд, Рада міністрів Автономної
               Республіки Крим, обласні, Київська та
               Севастопольська  міські  державні
               адміністрації.
 
               2000 - 2001 роки.
 
   3. Забезпечення:
 
   вдосконалення планування територій, зокрема в частині їх
резервування, ефективного використання та  надання  земельних
ділянок для житлового будівництва;
 
   застосування різних  типів  забудови,  що  передбачають
підвищення її щільності, раціональну поверховість відповідно до
місцевих умов та різних типів житла щодо рівня комфорту проживання
та соціального призначення;
 
   зменшення вартості будівництва за  рахунок  удосконалення
архітектурно-планувальних  рішень  житла,  застосування  у
проектуванні і будівництві ефективних архітектурно-будівельних та
інженерних систем житлових будинків на основі сучасних технологій
і матеріалів;
 
   повноцінного використання місцевої індустріальної бази та
матеріально-сировинних ресурсів;
 
   енергозбереження, у   тому  числі  шляхом  підвищення
теплозахисних якостей житла, за рахунок архітектурно-планувальних
і  конструктивно-технологічних  рішень, організаційно-технічних
заходів, енергозберігаючих технологій та обладнання;
 
   формування інституту соціального житла для громадян, які
потребують соціального захисту з боку держави, відповідно до
законодавства;
 
   передбачення у видатковій частині місцевих бюджетів коштів
для будівництва соціального житла, сприяння всебічному залученню
інвестицій у житлову сферу;
 
   збалансованого розвитку житлового будівництва у містах і
сільській  місцевості  та інженерно-транспортної і соціальної
інфраструктур;
 
   комплексного розвитку та структурної перебудови домобудівної
бази з урахуванням поетапного зростання обсягів будівництва на
основі перспективних архітектурно-будівельних систем;
 
   підготовки та  перепідготовки  кадрів  будівельників  з
урахуванням  необхідності  застосування  нових  технологій,
будівельних  матеріалів  та  конструкцій,  організаційних  та
фінансово-економічних форм діяльності будівельних організацій.
 
               Держбуд,  інші  центральні  органи
               виконавчої влади,  Рада  міністрів
               Автономної Республіки Крим, обласні,
               Київська та Севастопольська міські
               державні адміністрації.
 
               2000 - 2004 роки.
 
   4. Здійснення:
 
   підвищення рівня  використання  у  житловому  будівництві
потужностей великозбірного індустріального житла (до 18 відсотків
його загального обсягу в 2004 році);
 
   розширення виробництва  покрівельних  матеріалів,  зокрема
керамічної черепиці та металочерепиці, металошиферу, багатошарових
армованих рулонних матеріалів з підвищеним терміном експлуатації
та розширеною сезонністю виконання робіт;
 
   розширення випуску теплоізоляційних  матеріалів,  особливо
жорстких  та  напівжорстких  мінераловатних плит вітчизняного
виробництва за рахунок введення потужностей виробництва такої
продукції  на  Алчевському  заводі  будівельних  конструкцій,
організації виробництва у Рівненській області та розширення його в
м. Чернівцях;
 
   розширення виробництва та застосування ніздрюватих бетонів.
 
               Держбуд, Рада міністрів Автономної
               Республіки Крим, обласні, Київська та
               Севастопольська  міські  державні
               адміністрації.
 
               2000 - 2004 роки.
 
 
                             Додаток 1
 
                ДАНІ
         про квартирний облік населення
          станом на 1 січня 2000 р.
 
 
-------------------------------------------------------------------
   Регіон   |На обліку місь- | На обліку |   Разом
         |кого населення | сільського |
         |        | населення |
         |----------------+-------------+------------------
         | сімей | осіб |сімей | осіб | сімей | осіб
-------------------------------------------------------------------
Автономна     90375  271125  4469 14749  94844  285874
Республіка Крим
 
   Області:
 
Вінницька     57596  172788  1140  3762  58736  176550
Волинська     44857  134571  405  1336  45262  135907
Дніпропетровська 135509  406527  1522  5023  137031  411550
Донецька     197497  592491  1290  4257  198787  596748
Житомирська    55338  166014  1543  5092  56881  171106
Закарпатська    19638  58914   93  307  19731  59221
Запорізька     86897  260691  420  1386  87317  262077
Івано-Франківська 41311  123933  197  650  41508  124583
Київська      64322  192966  4583 15124  68905  208090
Кіровоградська   43086  129258  512  1690  43598  130948
Луганська     82462  247386  671  2214  83133  249600
Львівська     118491  355473  1262  4165  119753  359638
Миколаївська    43015  129045  581  1917  43596  130962
Одеська      86015  258045  486  1604  86501  259649
Полтавська     54416  163248  2019  6664  56435  169912
Рівненська     44120  132360  732  2416  44852  134776
Сумська      76522  229556  890  2937  77412  232493
Тернопільська   35043  105129  134  443  35177  105572
Харківська    119540  358620  2057  6788  121597  365408
Херсонська     40309  120927  341  1125  40650  122052
Хмельницька    69587  208761  555  1831  70142  210592
Черкаська     64566  193698  1070  3531  65636  197229
Чернівецька    29640  88920   50  165  29690  89085
Чернігівська    36227  108681  645  2128  36872  110809
м. Київ      230902  692706  0   0   230902  692706
м. Севастополь   22609  79132  245  809  22854  79941
-------------------------------------------------------------------
Усього      1989890 5980965 27912 92113 2017802 6073078
 
 
                             Додаток 2
 
              ПОКАЗНИКИ
   введення в експлуатацію житла у 1999 році та прогнозні
      обсяги введення житла на 2000 - 2004 роки
 
 
                         (тис. кв. метрів)
-----------------------------------------------------------------------
   Регіон   |Введено|    Прогнозні обсяги введення житла
         |у 1999 |---------------------------------------------
         |    | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |2000 -
         |    |   |   |   |   |    | 2004
-----------------------------------------------------------------------
Автономна     249,9  302  350  400  445,5 499,9  1997,4
Республіка Крим
 
   Області:
 
Вінницька     213,2  253,2 295,6 337,6  380   426   1692,4
Волинська     188,9  190  228  273,6  328,3  380   1399,9
Дніпропетровська 385,1  430  490  580   675   770   2945
Донецька     363,7  415  500  585   670   765   2935
Житомирська    136,2  159,8 194,6 220,5  246,2  281,2  1102,3
Закарпатська    203  171,1 139,7 153,8  189,9  236,9  891,4
Запорізька     161   170  200  240   280   320   1210
Івано-Франківська 231,9  247,7  264  288  334,4  400,1  1534,2
Київська     341,8  355  375,6 390,8  399,1  429,9  1950,4
Кіровоградська  102,8  137  168,5 192,6  217,1  244,5  959,7
Луганська     196,5  206,3  242  272   336   393   1449,3
Львівська     342   374  474  601   662   684   2795
Миколаївська    114   111  141,8  160  182,7  210,1  805,6
Одеська      293,8  337,3 399,9 462,5  522,9  587,6  2310,2
Полтавська     215   222  259  310   375   430   1596
Рівненська    169,5  185  214  250   291   340   1280
Сумська      147,1  161,8 194,2 252,5  328,3  431,3  1368,1
Тернопільська   104,6  105  122  151   180   209   767
Харківська     304  365,2 425,4  489  551,4  615,8  2446,8
Херсонська    127,8  167,1 175,1  199   225   250   1016,2
Хмельницька    259,9  246,4 279,9 298,5  307,3  338,6  1470,7
Черкаська     137,2  176,4 204,6 237,3  275,2  321,8  1215,3
Чернівецька    104,7  105  110  115   122   241   693
Чернігівська   101,6  120  140  160   180   205   805
м. Київ      735  857,5  1000  1000  1000   1000  4857,5
м. Севастополь  90,7   99,2 106,1 110,3  114,5  120,6  550,7
------------------------------------------------------------------------
Усього      6020,9  6670  7694  8730 9818,8 11131,3 44044,1
 
 
                             Додаток 3
 
 
            ПРОГНОЗНІ ПОКАЗНИКИ
        введення в експлуатацію нового житла
            на 2000 - 2004 роки
 
 
                         (тис. кв. метрів)
------------------------------------------------------------------
   Регіон   | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2000 -
         |    |    |    |    |   | 2004
------------------------------------------------------------------
Автономна     298,8  337,1  374  410,8 452,2  1872,9
Республіка Крим
 
   Області:
 
Вінницька     247,2  289,6  331,6  374  414  1656,4
Волинська     189,9  227,5  272,7  327  378,5  1395,6
Дніпропетровська  422,4  476,8  555   640  725  2819,2
Донецька      415  499,5  566,6  626,9 690,5  2798,5
Житомирська    158,2  188,9  209,9  230,7 263,2  1050,9
Закарпатська    167,4  135,6  148,5  183,4 229,7  864,6
Запорізька     170  198,1  237,4  276,5 315,8  1197,8
Івано-Франківська 247,7  263,4  287,2  333,5 399,1  1530,9
Київська      353,5  371,1  385,3  393,1 420,6  1923,6
Кіровоградська   136,1  165,3  186,7  208,5 234,5  931,1
Луганська     201,7  225,9  255,6  319,1 375,6  1377,9
Львівська      374   470   594   651  665   2754
Миколаївська    111  138,4  153,6  173,3 198,2  774,5
Одеська      337,3  399,3  461,1  520,5  584  2302,2
Полтавська     222   257   307   371  424   1581
Рівненська     183,8  203,8  232,3  265,8 313,7  1199,4
Сумська      161,8  194,2  252,5  318,3 418,8  1345,6
Тернопільська   104,6  120,8  148,7  176,6 205,1  755,8
Харківська     364   424   485   546  610   2429
Херсонська     158,3  170,3  190,1  212  235  965,7
Хмельницька    246,4  279,9  297,7  304,6 333,5  1462,1
Черкаська     176,4  201,4  231,4  266,2 310,2  1185,6
Чернівецька     105  104,7  98,8  98,6  160,9  568
Чернігівська    120  139,4  158  176,6  200   794
м. Київ       854  995,5  993,8  992,6 991,1  4827
м. Севастополь   99,2  103,9  106,3  110,3 115,8  535,5
------------------------------------------------------------------
Усього      6625,7 7581,4 8520,8 9506,9 10664 42898,8
 
 
                             Додаток 4
 
            ПРОГНОЗНІ ПОКАЗНИКИ
         завершення недобудованого житла
            на 2000 - 2004 роки
 
 
                        (тис. кв. метрів)
------------------------------------------------------------------
   Регіон   | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2000 -
         |   |    |   |    |    | 2004
------------------------------------------------------------------
Автономна     142   151  122   88   55    558
Республіка Крим
 
   Області:
 
Вінницька     85,5  77,9  92,1  105  54,8   415,3
Волинська      30   38   45   40   36    189
Дніпропетровська  230   145  126   91   56    648
Донецька      215   274  246   202   170   1107
Житомирська    108   100   86   72   50    416
Закарпатська    73,4  25,6  28,5  35,9  35,4   198,8
Запорізька     55,1  48   41   35   30   209,1
Івано-Франківська 56,5  41   34,9  27,7  24,5   184,6
Київська      119   110   97   75   63    464
Кіровоградська   52,1  60,7  69,4  73,9  78,2   334,3
Луганська     72,8  87,5  53,8  56,8  62,2   333,1
Львівська     159   170  190   24   24    567
Миколаївська    68  84,4   53  13,4       218,8
Одеська       93  108,7  124  78,3   51    455
Полтавська     195   193  197   193   181   959
Рівненська     78   83   90   85   29,6   365,6
Сумська       79   84   69   49   30    311
Тернопільська    46   49   62,2  44,9   40   242,1
Харківська    213,6  212,1 264,4  286,4  290,4  1266,9
Херсонська     56  56,3  51,7  35   22    221
Хмельницька     76   65   56   47   33    277
Черкаська      32   46   70   74   66    288
Чернівецька     98   87   84   61   150   480
Чернігівська    50   45   40   30   25    190
м. Київ      113   93   57   38   22    323
м. Севастополь   27   29   23   17   10    106
------------------------------------------------------------------
Усього       2623 2564,2  2473 1978,3 1689,1  11327,6
 
 
                             Додаток 5
 
            ПРОГНОЗНІ ПОКАЗНИКИ
        введення в експлуатацію житла шляхом
      реконструкції будинків у 2000 - 2004 роках
 
 
                         (тис. кв. метрів)
------------------------------------------------------------------
   Регіон   |2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2000 - 2004
------------------------------------------------------------------
Автономна     3,2  12,9  26  34,7  47,7   124,5
Республіка Крим
 
   Області:
 
Вінницька      6   6   6   6   12    36
Волинська     0,1  0,5  0,9  1,3  1,5    4,3
Дніпропетровська  7,6  13,2  25   35   45   125,8
Донецька         0,6  18,4  43,1  74,5   136,6
Житомирська    1,6  5,7  10,6  15,5  18    51,4
Закарпатська    3,7  4,1  5,3  6,5  7,2    26,8
Запорізька        1,9  2,6  3,5  4,2    12,2
Івано-Франківська    0,6  0,8  0,9   1    3,3
Київська      1,5  4,5  5,5   6   9,3    26,8
Кіровоградська   0,9  3,2  5,9  8,6   10    28,6
Луганська     4,6  16,1  16,4  16,9  17,4   71,4
Львівська         4   7   11   19    41
Миколаївська       3,4  6,4  9,4  11,9   31,1
Одеська         0,6  1,4  2,4  3,6    8
Полтавська        2   3   4   6     15
Рівненська     1,2  10,2  17,7  25,2  26,3   80,6
Сумська                 10  12,5   22,5
Тернопільська   0,4  1,2  2,3  3,4  3,9    11,2
Харківська     1,2  1,4   4   5,4  5,8    17,8
Херсонська     8,8  4,8  8,9   13   15    50,5
Хмельницька           0,8  2,7  5,1    8,6
Черкаська        3,2  5,9   9   11,6   29,7
Чернівецька       5,3  16,2  23,4  80,1   125
Чернігівська       0,6   2   3,4   5     11
м. Київ      3,5  4,5  6,2  7,4  8,9    30,5
м. Севастополь      2,2   4   4,2  4,8    15,2
------------------------------------------------------------------
Усього      44,3 112,7 209,2 311,9 467,3   1145,4
 
 
                             Додаток 6
 
            ПРОГНОЗНІ ПОКАЗНИКИ
         введення в експлуатацію житла
          у 2000 - 2004 роках у містах
 
 
                         (тис. кв. метрів)
----------------------------------------------------------------------
   Регіон   | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |2000 - 2004
----------------------------------------------------------------------
Автономна     196,4  227,6  260,1  289,7  325,1  1298,9
Республіка Крим
 
   Області:
 
Вінницька     171,2  170,3  204,9  240,1  279,5  1066
Волинська      125   150   180   216   250   921
Дніпропетровська  300   360   440   480   540   2120
Донецька      378   458   537   616   701   2690
Житомирська    114,5  139,5  153,3  167,3  190  764,6
Закарпатська    82,1  74,1  87,7  115,8  153,9  513,6
Запорізька     140   165   200   235   270   1010
Івано-Франківська 177,6  181,2  191,4  229,8  279,1  1059,1
Київська      230,3  234   239   238  254,3  1195,6
Кіровоградська   118,2  146,1  166,7  188  211,4  830,4
Луганська     164,5  192,9  216,8  267,8  313,2  1155,2
Львівська      285   362   460   484   492   2083
Миколаївська    95,5  120,5  132,1  149  168,9  666
Одеська      277,6  330,2  382,8  435,4  488,2  1914,2
Полтавська     178   206   248   304   340   1276
Рівненська     110,8  129,4  152,4  177,4  210,4  780,4
Сумська      105,3  126,4  164,3  213,6  281  890,6
Тернопільська   83,9  96,6  119,6  143  167,5  610,6
Харківська     282,4  331,3  382,8  431,3  476,5  1904,3
Херсонська     126,7  128,5  146,2  166,1  185  752,5
Хмельницька    198,5  228,1  242  245,9  274,7  1189,2
Черкаська     128,8  147,3  168,5  195,4  225,3  865,3
Чернівецька    74,8  71,5  74,8  79,3  152,6  453
Чернігівська    98   112   125   137   150   622
м. Київ      857,5  1000  1000  1000  1000  4857,5
м. Севастополь   93,7  99,7  103,2  107,2  111,9  515,7
---------------------------------------------------------------------
Усього      5194,3 5988,2 6778,6 7552,1 8491,5 34004,7
 
 
                             Додаток 7
 
            ПРОГНОЗНІ ПОКАЗНИКИ
         введення в експлуатацію житла
      у 2000 - 2004 роках у сільській місцевості
 
 
                         (тис. кв. метрів)
------------------------------------------------------------------
   Регіон   | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2000 -
         |    |    |    |    |    | 2004
------------------------------------------------------------------
Автономна     105,6  122,4  139,9  155,8  174,8  698,5
Республіка Крим
 
   Області:
 
Вінницька      82   125,3  132,7  139,9  146,5  626,4
Волинська      65   78   93,6  112,3  130  478,9
Дніпропетровська  130   130   140   195   230   825
Донецька      37,0  42,0   48   54   64   245
Житомирська    45,3  55,1  67,2  78,9  91,2  337,7
Закарпатська    89   65,6  66,1  74,1   83   377,8
Запорізька     30   35   40   45   50   200
Івано-Франківська 70,1  82,8  96,6  104,6  121  475,1
Київська      124,7  141,6  151,8  161,1  175,6  754,8
Кіровоградська   18,8  22,4  25,9  29,1  33,1  129,3
Луганська     41,8  49,1  55,2  68,2  79,8  294,1
Львівська      89   112   141   178   192   712
Миколаївська    15,5  21,3  27,9  33,7  41,2  139,6
Одеська      59,7  69,7  79,7  87,5  99,4   396
Полтавська     44   53   62   71   90   320
Рівненська     74,2  84,6  97,6  113,6  129,6  499,6
Сумська      56,5  67,8  88,2  114,7  150,3  477,5
Тернопільська   21,1  25,4  31,4   37   41,5  156,4
Харківська     82,8  94,1  106,2  120,1  139,3  542,5
Херсонська     40,4  46,6  52,8  58,9   65   263,7
Хмельницька    47,9  51,8  56,5  61,4  63,9  281,5
Черкаська     47,6  57,3  68,8  79,8  96,5   350
Чернівецька    30,2  38,5  40,2  42,7  88,4   240
Чернігівська    22   28   35   43   55   183
м. Київ
м. Севастополь   5,5   6,4   7,1   7,3   8,7   35
------------------------------------------------------------------
Усього      1475,7 1705,8 1951,4 2266,7 2639,8 10039,4
 
 
                             Додаток 8
 
            ПРОГНОЗНІ ПОКАЗНИКИ
      потреби в основних будівельних матеріалах,
    конструкціях та виробах для забезпечення житлового
           будівництва на 2004 рік
 
 
------------------------------------------------------------------
   Регіон   |Стінові | Збірні |Столярні|Теплоізоля-|Покріве-
         |матеріа-|бетонні | вироби,|ційні мате-|льні ма-
         |ли, млн.|та залі-|тис. кв.|ріали, тис.|теріали,
         | штук |зобетон-| метрів |куб. метрів|тис. кв.
         |умовної |ні виро-|    |      | метрів
         | цегли |би, тис.|    |      |
         |    | куб. |    |      |
         |    | метрів |    |      |
------------------------------------------------------------------
Автономна      91,6  190,4   201,3   109,9    577
Республіка Крим
 
   Області:
 
Вінницька      93,8  143,7   179   93,5    498,7
Волинська      54,1  78,1    97,3   70,5    279,5
Дніпропетровська  250,8  360,3   302,9   176,4    869
Донецька      130,8  310,6   307,6   171,1   881,6
Житомирська     48,1  114,5   113,1   63,1    324,5
Закарпатська     61,2  67,5    94,7   37,9    163,7
Запорізька      69,3  212,9   188,4   108,7   540,7
Івано-Франківська  160   60    116    51    238,7
Київська       98,3  246   184,8   103,2   533,1
Кіровоградська    41,2  84,6    89,9   49    257,6
Луганська      64,5  142,6   146,3   88,7    492
Львівська      125,3  228,7   255,5   129,5   675,8
Миколаївська     36,1  103,9   94,3   54    269,7
Одеська       212  198,4   188    108    5820
Полтавська      124  110,7   186,5   130,5    645
Рівненська      60,3  133,8   142,4   75,3    75,4
Сумська       85,9  176,8   172,5   103,5    483
Тернопільська    39,7  83,6    83,6   50,2    240,4
Харківська      93,7  278    250   155,3   717,3
Херсонська      48,5  102,5   105   65,2    300
Хмельницька     59,9  134,5   136,8   85    380,3
Черкаська       67  134,2   138,1   85,8    394,5
Чернівецька     27,2  65,4    64,3   40    183,7
Чернігівська     32,3  107,8   92,2   57,2    256,2
м. Київ       274   468    550    317    9010
м. Севастополь    17,2  51,3    46   28,4    132,2
------------------------------------------------------------------
Усього       2466,8 4388,8   4526,5  2607,9   25239,6
 
 
                             Додаток 9
 
              ПОКАЗНИКИ
        обсягів будівництва великопанельного
       житла у 1999 році та прогнозні обсяги
         будівництва на 2000 - 2004 роки
 
 
                         (тис. кв. метрів)
-------------------------------------------------------------------------
   Регіон   | Обсяги  |    Прогнозні обсяги будівництва
         |будівництва|-------------------------------------------
         | у 1999 р. | 2000 |2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2000 -
         |      |   |   |   |    |    | 2004
-------------------------------------------------------------------------
Автономна      10,2    20  30   40   50   60   200
Республіка Крим
 
   Області:
 
Вінницька
Волинська       1,2
Дніпропетровська   20,5    30  45   68   92   110   345
Донецька       5,3
Житомирська           6   8   10   14   16   54
Закарпатська
Запорізька      8,9   20,6 28,6  41,2  56,2  73,6  220,2
Івано-Франківська   0,3    5   8   11   15   20   59
Київська       20,3   38,2  43  48,7  43   51,4  224,3
Кіровоградська
Луганська       0,8   6,2  10   36   48   60   160,2
Львівська      16,1   26,8 29,3  32,5  42,5  52,5  183,6
Миколаївська      1    12,5  20   44   51   58   185,5
Одеська       10,2    40  60  106   119   137   462
Полтавська      19,1   21,2 32,6  68   75   82   278,8
Рівненська      10,7   12,5 25,3  28,3  31   35,5  132,6
Сумська        4    11,5  15   15   15   15   71,5
Тернопільська         4,2  10,4  6   7,5   5,5  33,6
Харківська      61,7   65,5 31,9  23,9  19,5  11,3  152,1
Херсонська       5    5   9,4  14  19,6   25   73
Хмельницька      2,9   4,7   5   9   15   18   51,7
Черкаська            9   10   14   16   20   69
Чернівецька           12  18   24   27   63   144
Чернігівська     13    24,9 36,5  61,2  64,7  75,5  262,8
м. Київ       234,1   230  230  230   230   230  1150
м. Севастополь         12  15  37,1  41,2  46,3  151,6
-------------------------------------------------------------------------
Усього        445,3  617,8  721 967,9 1092,2 1265,6 4664,5<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner