Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 1326 від 22.08.2000

Про затвердження Типового положення про Головне управління освіти і науки Київської міської державної адміністрації, управління освіти і науки обласної, Севастопольської міської державної адміністрації


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 22 серпня 2000 р. N 1326
                Київ
 
     Про затвердження Типового положення про Головне
   управління освіти і науки Київської міської державної
    адміністрації, управління освіти і науки обласної,
     Севастопольської міської державної адміністрації
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 1854 ( 1854-2002-п ) від 12.12.2002 
      N 910 ( 910-2003-п ) від 16.06.2003
      N 1607 ( 1607-2004-п ) від 30.11.2004
      N 303 ( 303-2005-п ) від 20.04.2005
      N 995 ( 995-2007-п ) від 01.08.2007 )
 
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити Типове положення про Головне управління освіти
і науки Київської міської державної адміністрації, управління
освіти і науки обласної, Севастопольської міської  державної
адміністрації, що додається.
 
   2. Визнати такими, що втратили чинність:
 
   постанову Кабінету Міністрів України від 18 березня 1996 р.
N 327 ( 327-96-п ) "Про затвердження Типового положення про
управління освіти обласної, Київської та Севастопольської міської
державної адміністрації" (ЗП України, 1996 р., N 8, ст. 262);
 
   пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня
1999 р. N 347 ( 347-99-п ) "Про внесення змін і доповнень до
Типового положення про управління освіти обласної, Київської та
Севастопольської міської державної адміністрації і затвердження
Типового положення про відділ освіти  районної,  районної  у
мм. Києві  та Севастополі державної адміністрації" (Офіційний
вісник України, 1999 р., N 10, ст. 394).
 
 
   Прем'єр-міністр України               В.ЮЩЕНКО
 
   Інд. 28
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 22 серпня 2000 р. N 1326
 
             ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
     про Головне управління освіти і науки Київської
    міської державної адміністрації, управління освіти
      і науки обласної, Севастопольської міської
           державної адміністрації
 
 
   1. Головне  управління освіти і науки Київської міської
держадміністрації,  управління  освіти  і  науки  обласної,
Севастопольської міської держадміністрації (далі - управління) є
структурним  підрозділом  Київської  міської,  обласної  та
Севастопольської  міської  держадміністрації,  підзвітним  та
підконтрольним голові відповідної держадміністрації та МОН.
 
   2. Управління у своїй діяльності керується  Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України, наказами МОН, розпорядженнями голови
обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації,
а також цим Положенням.
 
   У межах своїх повноважень управління організовує виконання
актів законодавства у сфері освіти, наукової, науково-технічної,
інноваційної діяльності, трансферу технологій та інтелектуальної
власності, а також з питань мовної політики та здійснює контроль
за їх реалізацією. ( Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 995 ( 995-2007-п ) від 01.08.2007 )
 
   3. Основними завданнями управління є:
 
   участь у забезпеченні реалізації державної політики у сфері
освіти,  наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності,
трансферу технологій та інтелектуальної власності; ( Абзац другий
пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 995
( 995-2007-п ) від 01.08.2007 )
 
   забезпечення розвитку  системи освіти з метою формування
гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості;
 
   створення в межах своїх повноважень умов для реалізації
рівних прав громадян України на освіту, соціального захисту дітей
дошкільного та шкільного віку, студентської молоді, педагогічних,
наукових, інших працівників закладів та установ освіти і науки;
 
   створення умов для здобуття громадянами повної загальної
середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її
індивідуальних здібностей і можливостей, реалізації їх права
відповідно до законів України на здобуття вищої освіти;
 
   забезпечення    розвитку    освітнього,    творчого
(інтелектуального), наукового та науково-технічного потенціалу з
урахуванням   національно-культурних,   соціально-економічних,
екологічних, демографічних та інших особливостей області, міста;
( Абзац шостий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 995 ( 995-2007-п ) від 01.08.2007 )
 
   здійснення контролю за дотриманням актів законодавства з
питань освіти і науки, виконанням навчальними закладами усіх форм
власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної,
позашкільної, загальної середньої, професійно-технічної освіти, а
також  за дотриманням актів законодавства у сфері трансферу
технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності;
( Абзац сьомий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 995 ( 995-2007-п ) від 01.08.2007 )
 
   координація діяльності навчальних  закладів  та  наукових
установ, що належать до сфери управління обласної, Київської,
Севастопольської міської держадміністрації, організація роботи з
їх  кадрового,  матеріально-технічного  і  науково-методичного
забезпечення;
 
   забезпечення моніторингу  у  сфері  освіти,  наукової,
науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій
та  інтелектуальної  власності,  сприяння  захисту  прав
інтелектуальної власності в області, місті; ( Абзац дев'ятий
пункту 3 в редакції Постанови КМ N 995 ( 995-2007-п ) від
01.08.2007 )
 
   формування регіональної  наукової  та  науково-технічної
політики, впровадження інноваційних заходів, здійснення трансферу
технологій, спрямованих на соціально-економічний розвиток області,
міста, держави; ( Абзац десятий пункту 3 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 995 ( 995-2007-п ) від 01.08.2007 )
 
   сприяння розробленню  і  використанню  технологій та їх
складових частин згідно з потребами області, міста; ( Пункт 3
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 995 ( 995-2007-п ) від
01.08.2007 )
 
   сприяння функціонуванню і розвитку системи науково-технічної
та економічної інформації в області, місті, формуванню баз даних і
фондів науково-технічної інформації про технології та їх складові
частини,  що  відповідають потребам області, міста; ( Абзац
дванадцятий пункту 3 в редакції Постанови КМ N 995 ( 995-2007-п )
від 01.08.2007 )
 
   сприяння інтеграції вітчизняної освіти і науки у світову
систему із забезпеченням збереження і захисту прав інтелектуальної
власності та національних інтересів. ( Абзац тринадцятий пункту 3
із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 995 ( 995-2007-п )
від 01.08.2007 )
 
   4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:
 
   1) здійснює  керівництво і контролює діяльність відділів
освіти  районних,  районних  у  мм.  Києві  та  Севастополі
держадміністрацій;
 
   2) координує роботу відділів освіти районних, районних у
мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, а також підприємств,
установ та організацій незалежно від їх підпорядкування і форм
власності з питань навчання й виховання дітей дошкільного та
шкільного віку, студентської молоді;
 
   3) аналізує стан освіти, наукової, науково-технічної та
інноваційної діяльності,  трансферу  технологій,  забезпечення
захисту прав інтелектуальної власності в області, місті, розробляє
відповідні регіональні програми із зазначених питань, організовує
і контролює виконання цих програм; ( Підпункт 3 пункту 4 в
редакції Постанови КМ N 995 ( 995-2007-п ) від 01.08.2007 )
 
   4)  прогнозує потребу області, міста у фахівцях різних
спеціальностей для системи освіти і науки, трансферу технологій,
інноваційної  діяльності та інтелектуальної власності, формує
регіональне замовлення на їх підготовку, координує роботу з
укладення  між  професійно-технічними  та  вищими навчальними
закладами та підприємствами, установами, організаціями договорів
про підготовку кадрів; ( Підпункт 4 пункту 4 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 995 ( 995-2007-п ) від 01.08.2007 )
 
   5) організовує і контролює роботу державних і комунальних
вищих  навчальних  закладів  відповідно  до  делегованих МОН
повноважень, а  також  закладів  післядипломної  освіти,  що
перебувають у його підпорядкуванні; керує в установленому порядку
роботою з організації підвищення кваліфікації та перепідготовки
педагогічних працівників, а також фахівців з питань трансферу
технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності;
( Підпункт 5 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 995 ( 995-2007-п ) від 01.08.2007 )
 
   6) сприяє розвитку мережі навчальних закладів в області,
місті, утворює в межах своїх повноважень навчальні заклади або
вносить в установленому порядку пропозиції щодо їх утворення,
реорганізації та ліквідації;
 
   7) вносить  МОН  пропозиції  щодо  впорядкування  мережі
навчальних  закладів  для  дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, а також дошкільних, загальноосвітніх,
позашкільних, професійно-технічних навчальних закладів;
 
   8) організовує роботу з ліцензування та атестації навчальних
закладів, їх державного інспектування,  проведення  атестації
педагогічних працівників і керівних кадрів навчальних закладів
усіх форм власності, ведення обліку і складання звітів з цих
питань у межах своєї компетенції;
 
   9) співпрацює з керівниками науково-дослідних установ та
науково-дослідних підрозділів вищих навчальних закладів, готує у
межах своїх повноважень пропозиції щодо призначення їх на посади
та звільнення з посад;
 
   10) бере в установленому порядку участь в укладанні та
припиненні дії контрактів з керівниками навчальних закладів, що
перебувають у підпорядкуванні місцевих органів виконавчої влади та
органів  місцевого самоврядування, в проведенні конкурсів на
заміщення вакантних посад керівників вищих навчальних закладів
I - II  рівня  акредитації,  професійно-технічних  навчальних
закладів,  що  підпорядковані МОН і перебувають у державній
власності, і подає МОН відповідні матеріали;
 
   11) аналізує стан виконання керівниками вищих навчальних
закладів I - II рівня акредитації, професійно-технічних навчальних
закладів,  що підпорядковані МОН, умов контрактів і вносить
пропозиції щодо встановлення (скорочення, продовження) терміну дії
або розірвання (припинення дії) укладених контрактів;
 
   12) вживає заходів для забезпечення навчальними закладами
належного рівня дошкільної, позашкільної, загальної середньої та
професійно-технічної освіти, організовує їх навчально-методичне й
інформаційне забезпечення, сприяє підвищенню  кваліфікації  і
розвитку творчості педагогічних працівників;
 
   13) забезпечує в межах своїх повноважень виконання актів
законодавства  щодо  всебічного  розвитку  та  функціонування
української  мови  як державної та мов національних меншин,
створення належних умов для розвитку національної освіти, зокрема
освіти національних меншин; впроваджує в практику освітні та
наукові програми відродження і розвитку національної культури,
національних традицій Українського народу і національних меншин
України;
 
   14) впроваджує в практику рекомендовані МОН нові освітні
програми та інші педагогічні розробки, визначає регіональний
компонент у змісті освіти;
 
   15) вносить на розгляд МОН пропозиції щодо запровадження
експериментальних навчальних планів загальноосвітніх навчальних
закладів, нових освітніх  програм,  педагогічних  новацій  і
технологій   та   надання  навчальним  закладам  статусу
експериментальних;
 
   16) формує замовлення на навчально-методичну  літературу,
бланки звітності та документів про освіту;
 
   17) організовує доставку підручників для забезпечення ними
учнів  загальноосвітніх  та  професійно-технічних  навчальних
закладів;
 
   18) залучає до реалізації освітніх програм творчі спілки,
національно-культурні товариства, громадські організації (зокрема
дитячі і молодіжні), що зареєстровані у порядку, визначеному
законодавством;
 
   19) проводить роботу, спрямовану на виявлення, підтримку і
розвиток обдарованих дітей, організовує проведення серед учнів
таких заходів, як олімпіади, змагання, конкурси тощо;
 
   20) разом з органами охорони здоров'я здійснює загальний
контроль за охороною здоров'я дітей і проведенням оздоровчих
заходів, створенням безпечних умов для навчання і праці учасників
навчально-виховного процесу;
 
   20-1) забезпечує організацію в навчальних закладах роботи з
фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи;
( Пункт 4 доповнено підпунктом 20-1 згідно з Постановою КМ N 303
( 303-2005-п ) від 20.04.2005 )
 
   21) вживає  заходів  до  захисту  прав  та  інтересів
неповнолітніх, у тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського  піклування,  що виховуються в сім'ях опікунів
(піклувальників), школах-інтернатах, дитячих будинках незалежно
від форм власності (зокрема сімейного типу), інших закладах;
( Підпункт 21 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 1854 ( 1854-2002-п ) від 12.12.2002 - набуває чинності з
01.01.2004 року )
 
   22) сприяє відповідним підрозділам органів внутрішніх справ
та соціальним службам у запобіганні дитячій бездоглядності та
правопорушенням серед неповнолітніх;
 
   23) організовує  діяльність  психологічної  служби  та
педагогічного патронажу в системі освіти;
 
   24) розробляє  пропозиції  щодо  встановлення  нормативів
бюджетних асигнувань на утримання навчальних і наукових закладів
комунальної форми власності та соціальний  захист  учасників
навчально-виховного та наукового процесу;
 
   25) контролює використання капітальних вкладень і сприяє
раціональному розміщенню нового будівництва об'єктів  освіти,
погоджує проекти будівництва навчальних закладів та наукових
установ;
 
   26) сприяє  активізації  творчості  та  винахідницької
діяльності, забезпечує в межах своїх повноважень виконання актів
законодавства з  питань  трансферу  технологій,  інноваційної
діяльності та інтелектуальної власності, створює належні умови для
впровадження в практику нових технологій та їх складових частин
виходячи з потреб області, міста, вживає заходів для забезпечення
в області, місті захисту прав інтелектуальної власності, а також
інтересів держави і суспільства; ( Підпункт 26 пункту 4 в редакції
Постанови КМ N 995 ( 995-2007-п ) від 01.08.2007 )
 
   27) сприяє  розвитку  діючих  та  створенню  нових форм
науково-технічної,  науково-технологічної  та   інноваційної
діяльності, трансферу технологій - науково-технологічних парків,
інноваційних центрів, бізнес-інкубаторів тощо; ( Підпункт 27
пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 995
( 995-2007-п ) від 01.08.2007 )
 
   28) бере участь за дорученням МОН у проведенні експертизи
інноваційних пропозицій для включення їх до державних цільових та
регіональних програм, а також у науково-технічній експертизі
технологій та їх складових частин з метою включення до державного
реєстру технологій; ( Підпункт 28 пункту 4 із змінами, внесеними
згідно з Постановами КМ N 1607 ( 1607-2004-п ) від 30.11.2004,
N 995 ( 995-2007-п ) від 01.08.2007 )
 
   29) бере участь у визначенні  доцільності  виконання  і
фінансування інноваційних проектів у складі регіональних наукових
і науково-технічних програм, а також регіональних та місцевих
програм  технологічного переоснащення підприємств і трансферу
технологій відповідно до потреб області, міста; ( Підпункт 29
пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 995
( 995-2007-п ) від 01.08.2007 )
 
   30) контролює роботу з усунення  недоліків  у  науковій
(науково-технічній) діяльності науково-дослідних установ області,
міста, які повністю або частково  фінансуються  за  рахунок
державного бюджету, у сфері трансферу технологій, інноваційної
діяльності, а також щодо додержання та забезпечення захисту прав
інтелектуальної власності в області, місті, виявлених під час
комплексних перевірок, проведених відповідними органами державної
влади; ( Підпункт 30 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 995 ( 995-2007-п ) від 01.08.2007 )
 
   31) вживає у межах своєї компетенції заходів до поліпшення
матеріальних та житлових умов студентів, працівників освіти і
науки, організації їх медичного та побутового обслуговування;
 
   32) розглядає питання та вносить МОН в установленому порядку
пропозиції щодо відзначення працівників освіти, сфери наукової,
науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій
та інтелектуальної власності державними нагородами, запроваджує
інші форми морального і матеріального стимулювання їх праці;
( Підпункт 32 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 995 ( 995-2007-п ) від 01.08.2007 )
 
   33) забезпечує  розгляд  звернень громадян з питань, що
належать до його компетенції, у разі потреби вживає заходів до
усунення причин, що зумовили їх появу;
 
   34) готує та в установленому порядку подає статистичну
звітність про стан і розвиток освіти і науки, стан реалізації
інноваційних  проектів,  виконання  програм  технологічного
переоснащення підприємств, а також щодо трансферу технологій та
забезпечення захисту прав інтелектуальної власності в області,
місті; ( Підпункт 34 пункту 4 в редакції Постанови КМ N 995
( 995-2007-п ) від 01.08.2007 )
 
   34-1)   надає   у   межах   своїх   повноважень
консультаційно-методичну допомогу; ( Пункт 4 доповнено підпунктом
34-1 згідно з Постановою КМ N 995 ( 995-2007-п ) від 01.08.2007 )
 
   34-2) подає  пропозиції  щодо  налагодження  міжнародного
технологічного співробітництва, залучення іноземних інвестицій для
технологічного переоснащення підприємств області, міста; ( Пункт 4
доповнено  підпунктом  34-2  згідно  з Постановою КМ N 995
( 995-2007-п ) від 01.08.2007 )
 
   34-3) забезпечує в установленому порядку поширення інформації
про  технологічні  потреби області, міста з метою залучення
інвестицій для їх максимального задоволення; ( Пункт 4 доповнено
підпунктом 34-3 згідно з Постановою КМ N 995 ( 995-2007-п ) від
01.08.2007 )
 
   34-4) бере участь у межах своїх повноважень в організації на
відповідній території виставково-ярмаркових заходів; ( Пункт 4
доповнено  підпунктом  34-4  згідно  з Постановою КМ N 995
( 995-2007-п ) від 01.08.2007 )
 
   35) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього
завдань.
 
   5. Управління має право:
 
   одержувати в  установленому порядку від місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також від
підприємств,  установ та організацій інформацію і матеріали,
необхідні для виконання покладених на нього завдань;
 
   вносити до  МОН  пропозиції  з  питань  удосконалення
законодавства та змісту освіти, організації навчально-виховного
процесу, поліпшення навчально-методичного забезпечення навчальних
закладів;
 
   за дорученням  голови відповідної державної адміністрації
утворювати координаційні комісії, експертні та робочі групи для
науково-організаційного супроводу виконання державних цільових
програм і проектів, залучати (з укладенням контрактів, договорів)
спеціалістів до роботи в цих комісіях (групах), а також для
надання  консультацій,  проведення аналізу стану і складання
прогнозів розвитку освітнього, наукового і науково-технічного,
інноваційного та творчого (інтелектуального) потенціалу області,
міста; ( Абзац четвертий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 1607 ( 1607-2004-п ) від 30.11.2004, N 995
( 995-2007-п ) від 01.08.2007 )
 
   створювати авторські колективи для підготовки регіональних
посібників і за погодженням з МОН впроваджувати їх у практику;
(  Абзац  п'ятий  пункту 5 в редакції Постанови КМ N 995
( 995-2007-п ) від 01.08.2007 )
 
   організовувати   випуск   видань   інформаційного  та
науково-методичного характеру; ( Абзац шостий пункту 5 в редакції
Постанови КМ N 995 ( 995-2007-п ) від 01.08.2007 )
 
   залучати  працівників  інших  структурних  підрозділів
держадміністрації,  підприємств,  установ  та організацій (за
погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до
його компетенції; ( Абзац сьомий пункту 5 в редакції Постанови КМ
N 995 ( 995-2007-п ) від 01.08.2007 )
 
   укладати  в  установленому порядку угоди про співпрацю,
встановлювати прямі зв'язки з навчальними закладами і науковими
установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами
тощо; ( Абзац восьмий пункту 5 в редакції Постанови КМ N 995
( 995-2007-п ) від 01.08.2007 )
 
   представляти   в   установленому   порядку   інтереси
держадміністрації в судових органах під час розгляду спірних
питань, що належать до його компетенції; ( Абзац пункту 5 в
редакції Постанови КМ N 995 ( 995-2007-п ) від 01.08.2007 )
 
   готувати у межах своїх повноважень пропозиції щодо визначення
видатків під час формування місцевого бюджету; ( Абзац пункту 5 в
редакції Постанови КМ N 995 ( 995-2007-п ) від 01.08.2007 )
 
   організовувати  і  проводити  в  установленому  порядку
конференції, семінари, наради тощо з питань, що належать до його
компетенції. ( Абзац пункту 5 в редакції Постанови КМ N 995
( 995-2007-п ) від 01.08.2007 )
 
   6. Управління в процесі виконання покладених на нього завдань
взаємодіє з іншими структурними підрозділами держадміністрації,
органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та
організаціями, об'єднаннями громадян.
 
   7. Управління в межах своїх повноважень на основі та на
виконання наказів МОН, розпоряджень відповідної обласної, міської
держадміністрації видає накази, організовує і  контролює  їх
виконання.
 
   Управління проводить в разі потреби спільні заходи з органами
місцевого самоврядування та видає відповідні акти.
 
   Рішення управління, прийняті в межах його повноважень, є
обов'язковими для  виконання районними, міськими, районними у
мм. Києві та Севастополі відділами освіти.
 
   8. Управління очолює начальник, якого призначає на посаду та
звільняє з посади відповідно голова Київської міської, обласної,
Севастопольської міської держадміністрації за погодженням з МОН.
 
   Начальник управління має заступників, яких призначає  на
посаду та звільняє з посади відповідно голова Київської міської,
обласної, Севастопольської міської держадміністрації за поданням
начальника управління та погодженням з МОН. ( Абзац другий пункту
8  із  змінами,  внесеними  згідно  з Постановою КМ N 910
( 910-2003-п ) від 16.06.2003 )
 
   9. Начальник управління повинен мати повну вищу педагогічну
освіту і стаж керівної роботи у навчальних закладах та місцевих
органах управління освіти або наукових установах не менш як 5
років.
 
   10. Начальник управління:
 
   здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну
відповідальність перед головою відповідної держадміністрації за
виконання покладених на управління завдань;
 
   спрямовує і координує діяльність підпорядкованих управлінню
відділів освіти районних, районних у мм. Києві та Севастополі
держадміністрацій з питань, що належать до його відання;
 
   особисто відповідає за виконання покладених на управління
завдань з реалізації державної політики у сфері освіти, наукової,
науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій
та інтелектуальної власності; ( Абзац четвертий пункту 10 в
редакції Постанови КМ N 995 ( 995-2007-п ) від 01.08.2007 )
 
   забезпечує у межах своїх повноважень збереження в управлінні
інформації з обмеженим доступом; ( Пункт 10 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 995 ( 995-2007-п ) від 01.08.2007 )
 
   затверджує положення про структурні підрозділи управління і
посадові обов'язки працівників управління;
 
   розпоряджається коштами в межах  затвердженого  кошторису
витрат;
 
   подає на   затвердження   голови   обласної,  міської
держадміністрації кошториси доходів і видатків та штатний розпис
управління в межах граничної чисельності та фонду оплати праці
його працівників;
 
   призначає на посади та  звільняє  з  посад  працівників
управління;
 
   погоджує призначення  на  посади  та звільнення з посад
керівників відділів освіти районних, районних у мм. Києві та
Севастополі держадміністрацій, інститутів вдосконалення вчителів
(післядипломної педагогічної освіти), навчальних закладів;
 
   розподіляє обов'язки між його заступниками, визначає ступінь
відповідальності заступників та керівників структурних підрозділів
управління.
 
   11. Для узгодженого вирішення питань,  що  належать  до
компетенції управління, в управлінні утворюється колегія у складі
начальника управління (голова колегії), заступників начальника (за
посадою), а також інших відповідальних працівників управління,
керівників районних відділів освіти, наукових установ, інститутів
вдосконалення  вчителів  (післядипломної педагогічної освіти),
навчальних закладів.
 
   До складу колегії можуть входити керівники інших місцевих
органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що
належать до сфери управління обласної, Київської, Севастопольської
міської держадміністрації, а також вчені і висококваліфіковані
спеціалісти.
 
   Склад колегії затверджується відповідно головою обласної,
Київської, Севастопольської міської держадміністрації за поданням
начальника управління.
 
   Рішення колегії проводяться в життя наказами  начальника
управління.
 
   12. Виходячи з потреб забезпечення належного функціонування
закладів та установ науки і освіти при  управлінні  можуть
утворюватися підрозділи (творчі лабораторії, видавничі центри,
інші  підрозділи,  які  функціонують  у  тому  числі  на
госпрозрахунковій основі).
 
   13. Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо
визначення реалізації основних напрямів діяльності управління,
обговорення найважливіших програм і вирішення інших питань при
управлінні можуть утворюватися наукова рада та комісії у складі
учених і висококваліфікованих спеціалістів.
 
   Склад ради і комісій та положення про них затверджує голова
відповідної держадміністрації за поданням начальника управління.
 
   14. Управління утримується за рахунок коштів  державного
бюджету.
 
   Граничну чисельність,  фонд  оплати  праці  працівників
управління та видатки на їх утримання визначає голова відповідної
держадміністрації в межах виділених асигнувань та затвердженої для
держадміністрації граничної чисельності працівників.
 
   Кошторис доходів і видатків, штатний  розпис  управління
затверджує голова відповідної держадміністрації після проведення
їх експертизи обласним, Київським,  Севастопольським  міським
фінансовим управлінням.
 
   15. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс,
рахунки в  установах  Державного  казначейства,  печатку  із
зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner