Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 1313 від 22.08.2000

Про затвердження Програми запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру на 2000 - 2005 роки


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 22 серпня 2000 р. N 1313
                Київ
 
       Про затвердження Програми запобігання
    та реагування на надзвичайні ситуації техногенного
      і природного характеру на 2000 - 2005 роки
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 717 ( 717-2003-п ) від 15.05.2003
      N 792 ( 792-2004-п ) від 21.06.2004 )
 
 
 
   З метою комплексного розв'язання проблем захисту населення і
територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного
характеру,  в інтересах безпеки окремої людини, суспільства,
національного надбання і довкілля Кабінет Міністрів  України
п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити  Програму  запобігання  та  реагування  на
надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру  на
2000-2005 роки, що додається.
 
   2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.
 
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЮЩЕНКО
 
   Інд. 33
 
 
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 22 серпня 2000 р. N 1313
 
               ПРОГРАМА
    запобігання та реагування на надзвичайні ситуації
        техногенного і природного характеру
            на 2000-2005 роки
 
 
       I. Обгрунтування необхідності Програми
 
   Цю Програму розроблено згідно із Законом України "Про захист
населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру"  (  1809-14 ) і на виконання Програми
діяльності Кабінету Міністрів України "Реформи заради добробуту"
( 550-2000-п  ) та постанови Кабінету Міністрів України від
29 квітня 2000 р. N 747 ( 747-2000-п ) "Про підсумки економічного
та соціального розвитку за I квартал 2000 року".
 
   На території України, незважаючи на відносну стабілізацію,
зберігається високий рівень техногенної і природної небезпеки.
 
   Основними причинами виникнення техногенних аварій і катастроф
та збільшення негативного впливу природних надзвичайних ситуацій в
Україні є:
 
   послаблення механізму державного  регулювання  безпеки  у
виробничій  сфері,  зниження стійкості виробництва до аварій
внаслідок тривалої структурної перебудови економіки;
 
   недосконалість законодавчої бази, що в нових економічних
умовах  не  забезпечує  сталості  функціонування виробництва,
стимулювання заходів щодо зменшення ризику виникнення надзвичайних
ситуацій, пом'якшення їх наслідків, а також відповідальності
власників об'єктів підвищеної небезпеки за додержання режиму
діяльності;
 
   технічна складність   виробництва,   великий   обсяг
транспортування, зберігання й використання небезпечних (шкідливих)
речовин, матеріалів та виробів, накопичення відходів виробництва,
що є загрозою для населення і довкілля;
 
   зношеність основних  виробничих  фондів,  особливо  на
підприємствах хімічного комплексу, нафтогазової, металургійної і
гірничодобувної промисловості, одночасне зниження, а у деяких
випадках і припинення оновлення цих фондів;
 
   зниження вимогливості  й  ефективності  роботи  органів
державного нагляду за станом техногенно-екологічної безпеки;
 
   припинення внаслідок  фінансових  ускладнень  реалізації
державних  програм, що стосувалися реагування на надзвичайні
ситуації;
 
   зниження кваліфікаційного і професійного рівня  персоналу
об'єктів підвищеної небезпеки.
 
   Досвід останніх років доводить необхідність координації дій
при системному розв'язанні проблем програмними методами.
 
   Такий підхід є виправданим і можливим лише за умов:
 
   віднесення безпеки населення і територій під час надзвичайних
ситуацій  до  проблем  виключної  важливості  для держави і
суспільства, а їх розв'язання - до пріоритетної сфери національної
безпеки;
 
   комплексного підходу  до  визначення  відповідальності за
посилення дій, що призводять до надзвичайних ситуацій техногенного
і  природного  характеру,  та  розв'язання цієї проблеми на
загальнодержавному рівні;
 
   вжиття невідкладних системних заходів до створення умов для
сталого соціально-економічного розвитку країни;
 
   ефективного міжнародного співробітництва з питань захисту від
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.
 
   Зазначені умови означають необхідність  формування  нової
ідеології протидії катастрофам, запровадження на державному рівні
невідкладних заходів шляхом розроблення і реалізації Програми
запобігання та реагування на надзвичайні ситуації природного і
техногенного характеру на період, принаймні, до 2005 року та
передбачених нею заходів (додаються).
 
       II. Мета та основні завдання Програми
 
   Метою Програми є комплексне розв'язання проблеми захисту
населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і
природного  характеру  в  інтересах  безпеки окремої людини,
суспільства, національного надбання і довкілля.
 
   Для досягнення зазначеної мети передбачається вирішити такі
основні завдання:
 
   виявлення небезпеки,  оцінка  ризику  і  прогнозування
надзвичайних ситуацій;
 
   запобігання виникненню надзвичайних ситуацій природного і
техногенного характеру та захист населення і територій;
 
   впровадження системи  державного  регулювання та розвитку
економічних важелів управління у сфері запобігання і реагування на
надзвичайні ситуації;
 
   розвиток і  вдосконалення  сил реагування на надзвичайні
ситуації, їх технічне оснащення та  підвищення  ефективності
управління;
 
   підготовка населення і фахівців до дій щодо запобігання та
реагування на надзвичайні ситуації.
 
   1. Виявлення небезпеки, оцінка  ризику  і  прогнозування
надзвичайних  ситуацій  техногенного  та природного характеру
передбачає:
 
   удосконалення науково-методичного  та  нормативно-правового
забезпечення  заходів  у сфері запобігання та реагування на
надзвичайні ситуації;
 
   проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень
щодо  оцінки ризику та прогнозування виникнення надзвичайних
ситуацій;
 
   удосконалення класифікації  надзвичайних  ситуацій   та
визначення категорій територій за видами небезпеки;
 
   розроблення та вдосконалення інформаційно-аналітичних систем
з питань надзвичайних ситуацій  природного  та  техногенного
характеру;
 
   удосконалення систем  моніторингу  виникнення надзвичайних
ситуацій на об'єктах і територіях;
 
   забезпечення ефективного функціонування системи інформування
органів виконавчої влади, громадських організацій та населення з
питань виникнення надзвичайних ситуацій.
 
   2. Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного
та  природного  характеру  та  захист населення і територій
передбачає:
 
   удосконалення та створення нових телекомунікаційних мереж та
систем зв'язку і оповіщення щодо надзвичайних ситуацій;
 
   розроблення комплексної схеми інженерно-технічного захисту
територій та об'єктів;
 
   ефективну діяльність систем життєзабезпечення населення у
надзвичайних ситуаціях;
 
   удосконалення системи  взаємодії  центральних та місцевих
органів виконавчої влади з питань реагування на надзвичайні
ситуації.
 
   3. Впровадження системи державного регулювання та розвитку
економічних важелів управління у сфері запобігання і реагування на
надзвичайні ситуації передбачає:
 
   удосконалення економічних механізмів запобігання виникненню
надзвичайних ситуацій та підвищення рівня захищеності об'єктів
підвищеної небезпеки;
 
   розроблення нормативно-правового   забезпечення   системи
економічного регулювання запобігання і реагування на надзвичайні
ситуації;
 
   обгрунтування допустимого для населення ризику виникнення
надзвичайних ситуацій,  пов'язаного  з  об'єктами  підвищеної
небезпеки.
 
   4. Розвиток і вдосконалення сил реагування на надзвичайні
ситуації, їх технічне оснащення та  підвищення  ефективності
управління передбачає:
 
   розроблення типових процедур дій щодо запобігання, реагування
і локалізації надзвичайних ситуацій (за їх видами), включаючи
регламент дій сил реагування;
 
   удосконалення методів  проведення  рятувальних  та  інших
невідкладних робіт під час ліквідації надзвичайних ситуацій (за
видами робіт);
 
   поліпшення форм і методів оцінки обстановки та управління під
час  надзвичайних  ситуацій,  дослідження  шляхів  підвищення
ефективності систем управління;
 
   поліпшення матеріально-технічного        забезпечення
аварійно-рятувальних служб;
 
   створення ефективної  системи  документування  під  час
надзвичайних ситуацій.
 
   5. Підготовка населення і фахівців до дій щодо запобігання і
реагування на надзвичайні ситуації включає:
 
   розроблення та вдосконалення сучасних методів комплектування,
навчання  і  тренування  аварійно-рятувальних  формувань  для
проведення рятувальних та інших невідкладних робіт;
 
   навчання персоналу  об'єктів  підвищеної  небезпеки  та
населення, що проживає навколо них, діям під час надзвичайних
ситуацій;
 
   удосконалення системи підготовки керівного складу органів
управління;
 
   створення методичної  та  тренувальної  бази  з  питань
надзвичайних ситуацій і цивільного захисту населення для навчання
керівного складу органів управління, персоналу об'єктів підвищеної
небезпеки та населення;
 
   випуск підручників, посібників, наочного приладдя, тренажерів
та імітаторів для учбових і тренувальних занять.
 
         III. Етапи реалізації Програми
 
   Реалізацію Програми планується здійснити у два етапи.
 
   На першому етапі (2000 - 2001 роки) головна увага повинна
приділятися створенню наукових, організаційних, економічних та
правових засад реалізації Програми, в тому числі:
 
   ідентифікації і  оцінці  природно-техногенної  небезпеки
території України;
 
   поділу території України на категорії за ступенем ризику
виникнення  надзвичайних  ситуацій  техногенного і природного
походження, закріпленню за населеними пунктами відповідних груп з
цивільної оборони, проведенню відповідної оцінки господарських
об'єктів за ступенем природно-техногенної небезпеки;
 
   розробленню і впровадженню механізму державного регулювання у
сфері аварій, катастроф і екологічного лиха;
 
   розвитку систем  моніторингу,  прогнозування  і  оцінки
надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру;
 
   розробленню і реалізації комплексу невідкладних заходів щодо
запобігання виникненню надзвичайних ситуацій в регіонах;
 
   удосконаленню нормативно-правового        забезпечення
функціонування сил і засобів реагування, приведенню їх до стану
постійної готовності.
 
   На другому етапі (2002 - 2005 роки) передбачається практична
реалізація комплексу програмних заходів, у тому числі:
 
   практичне впровадження результатів наукових досліджень  в
єдиній державній системі запобігання та реагування на надзвичайні
ситуації техногенного та природного характеру;
 
   здійснення комплексу заходів із зниження ризику виникнення
надзвичайних ситуацій;
 
   розвиток матеріально-технічної  бази  та  переоснащення
підрозділів єдиної державної системи запобігання та реагування на
надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру;
 
   налагодження комплексної системи підготовки спеціалістів та
населення до дій у надзвичайних ситуаціях;
 
   повномасштабне  введення в дію єдиної державної системи
запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного і
природного характеру.
 
        IV. Механізм реалізації і контроль
           за виконанням Програми
 
   Державними замовниками Програми є МНС, Держкомприродресурсів
та Мінприроди. ( Абзац перший розділу IV в редакції Постанови КМ
N 792 ( 792-2004-п ) від 21.06.2004 )
 
   Державні замовники в рамках своїх повноважень здійснюють
керівництво і контроль за формуванням та реалізацією Програми, є
розпорядниками  коштів  державного  бюджету,  передбачених на
виконання Програми, несуть відповідальність за своєчасне і якісне
її виконання та використання бюджетних коштів.
 
   Забезпечення координації та організації заходів з реалізації
Програми здійснює МНС.
 
   Виконавцями Програми є міністерства, інші центральні органи
виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
місцеві державні адміністрації.
 
   Реалізація завдань Програми забезпечується шляхом виконання
щорічних програмних заходів, затверджених МНС за погодженням з
Держкомприродресурсів та Мінприроди. ( Абзац п'ятий розділу IV в
редакції Постанови КМ N 792 ( 792-2004-п ) від 21.06.2004 )
 
   Центральні органи виконавчої влади, визначені виконавцями
основних заходів Програми, передбачають у своїх бюджетах окремим
рядком кошти на їх фінансування.
 
   Обсяги фінансування на зазначені цілі визначаються щорічно
МНС разом з виконавцями заходів.
 
        V. Фінансове забезпечення Програми
 
   Фінансування Програми   здійснюється   відповідно   до
законодавства за рахунок:
 
   коштів державного бюджету;
 
   коштів виконавців заходів Програми;
 
   коштів заінтересованих суб'єктів підприємництва всіх форм
власності (за їх згодою);
 
   коштів громадських організацій та інших юридичних осіб (за їх
згодою), а також коштів спеціального фонду, який може бути
утворений для сприяння реалізації Програми;
 
   коштів фізичних осіб, заінтересованих у результатах Програми
(за їх згодою);
 
   коштів міжнародних фінансових організацій;
 
   інших джерел, не заборонених законодавством.
 
   За рахунок коштів державного бюджету фінансуються:
 
   розроблення нормативно-правових документів;
 
   фундаментальні науково-дослідні та дослідно-конструкторські
роботи;
 
   оснащення та переоснащення сил реагування на надзвичайні
ситуації;
 
   програмне забезпечення  інформаційно-аналітичних   систем
загальнодержавного рівня;
 
   підготовка населення  та фахівців до дій в надзвичайних
ситуаціях.
 
   За рахунок інших джерел фінансуються роботи з:
 
   розроблення механізмів  ринкового  регулювання  безпеки
населення і територій;
 
   створення об'єктових  систем  запобігання  надзвичайним
ситуаціям;
 
   підготовки та  перепідготовки  спеціалістів  з  питань
надзвичайних ситуацій тощо.
 
   Фінансування передбачених  Програмою заходів з державного
бюджету здійснюється державними замовниками за рахунок і в межах
їх видатків.
 
   Витрати МНС на реалізацію Програми провадяться за статтею
бюджету  "Запобігання  і  ліквідація  наслідків  надзвичайних
ситуацій".
 
         VI. Наслідки реалізації Програми
 
   У результаті виконання Програми буде забезпечено повноцінне
функціонування єдиної державної системи запобігання та реагування
на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру.
Внаслідок цього буде реалізовано державну політику в цій сфері,
яка спрямована на максимально можливе, системне та економічно
обгрунтоване зниження негативного впливу надзвичайних ситуацій на
населення, об'єкти господарювання та довкілля.
 
   Запровадження ефективної системи спостереження за об'єктами
підвищеної  небезпеки  техногенного  характеру,  небезпечними
природними процесами та явищами дозволить:
 
   адекватно та  оперативно  оцінювати  тенденції  розвитку
несприятливих явищ та процесів;
 
   підвищити оперативність   та   якість   інформаційного
обслуговування  національних  сил  реагування  на надзвичайні
ситуації;
 
   зменшити втрати від наслідків надзвичайних ситуацій.
 
   Реальна оцінка ризику виникнення надзвичайних ситуацій та
створення сучасних прогнозно-моделюючих систем зможуть забезпечити
формування  системи  нормативів  та  показників  допустимого
техногенного та природного ризику. Проведені розрахунки ризику
дозволять здійснити перехід на нормування допустимого ризику та
зниження його рівня в особливо небезпечних районах на 40-50
відсотків.  Таким  чином  буде  забезпечено  контроль  за
техногенно-екологічною  безпекою  відповідно  до  нормативів,
встановлених світовим співтовариством.
 
   Реалізація запланованого комплексу заходів щодо запобігання
виникненню  надзвичайних  ситуацій техногенного та природного
характеру забезпечить зменшення кількості надзвичайних ситуацій
техногенного характеру на території України на 30 відсотків,
зменшення бюджетних витрат на ліквідацію надзвичайних ситуацій та
їх наслідків на 50 відсотків (майже 0,5 млрд. гривень) та
зменшення середньорічних втрат населення від негативної  дії
надзвичайних ситуацій  на 50 відсотків. Досягнення цих цілей
сприятиме реальній суспільній підтримці  ідеї  пріоритетності
заходів  щодо  запобігання  виникненню надзвичайних ситуацій,
насамперед за рахунок обгрунтування її економічної доцільності.
 
   Впровадження державного регулювання в сфері  надзвичайних
ситуацій забезпечить застосування ринкового механізму впливу на
системи реагування всіх рівнів - від загальнодержавного  до
об'єктового. Використання в повній мірі страхових механізмів,
ліцензування, особливих умов кредитування, державного нагляду тощо
дозволить знизити на 20-30 відсотків витрати бюджетів всіх рівнів
на запобігання та реагування на надзвичайні ситуації.
 
   Реалізація передбачених Програмою заходів, спрямованих на
технічне переоснащення сил реагування, дозволить оптимізувати їх
чисельність та відповідно зменшити витрати  бюджету  на  їх
утримання.  Одночасно таке переоснащення сприятиме розширенню
діапазону дій аварійно-рятувальних служб, підвищенню оперативності
та  ефективності проведення першочергових аварійно-рятувальних
робіт, наслідком чого має стати зменшення втрат від надзвичайних
ситуацій.
 
   Поліпшення підготовки  та  інформування  населення  щодо
правильних дій при виникненні надзвичайних ситуацій дозволить
істотно скоротити втрати населення, особливо в гострий період
розвитку надзвичайних  ситуацій.  Реалізація  цього  напрямку
дозволить зменшити витрати бюджету на компенсацію шкоди населенню,
яке потерпіло внаслідок надзвичайних ситуацій.
 
   Ефективність державного  системного  регулювання  безпекою
доведена позитивним досвідом країн Європи, де розпочате два
десятиліття тому впровадження превентивних заходів значно знизило
кількість техногенних надзвичайних ситуацій та зменшило втрати від
надзвичайних ситуацій природного характеру.
 
   Реалізація Програми дозволить використати науковий, технічний
та організаційний досвід, необхідний для практичного запровадження
єдиної державної системи запобігання та реагування на надзвичайні
ситуації техногенного та природного характеру.
 
 
                             Додаток
                            до Програми
 
               ЗАХОДИ,
     передбачені Програмою запобігання та реагування
    на надзвичайні ситуації техногенного і природного
         характеру на 2000 - 2005 роки
 
  1. Розроблення і реалізація системи заходів щодо виявлення
   небезпеки, оцінки ризику і прогнозування надзвичайних
     ситуацій техногенного та природного характеру
 
   Розроблення державних стандартів "Моніторинг технічного стану
хімічно-небезпечних об'єктів"
 
             МНС, Держпромполітики, Мінпраці
 
   Розроблення нормативного  документа  "Порядок  здійснення
дозиметричного контролю населення при надзвичайних ситуаціях"
 
             МОЗ, МНС
 
   Створення локальних  автоматизованих  систем  контролю,
виявлення ідентифікації даних про рівні радіаційного ураження
 
             МНС, Національна академія наук,
             Держпромполітики
 
   Впровадження систем технологічного контролю і діагностики
безаварійної зупинки виробництва
 
             Держпромполітики
 
   Розроблення регламенту обміну даними дистанційних вимірювань
з наземних радіолокаційних станцій та з штучних супутників Землі
 
             МНС, НКАУ
 
   Розроблення карт ризиків стихійного лиха
 
             МНС, Національна академія наук,
             Мінагрополітики
 
   Проведення повномасштабного   картографування   територій
підвищеної природно-техногенної небезпеки України
 
             Держкомприродресурсів, МНС, Держбуд,
             Держводгосп, Національна академія наук
( Абзац сьомий розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 792 ( 792-2004-п ) від 21.06.2004 )
 
   Розроблення математичних моделей і комп'ютерних сценаріїв
виникнення та розвитку надзвичайних ситуацій
 
             МНС, Національна академія наук,
             Мінекоресурсів, Держкомприродресурсів
(  Абзац восьмий розділу 1 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 792 ( 792-2004-п ) від 21.06.2004 )
 
   Створення методичного  і програмно-апаратного забезпечення
прогнозування збитків від надзвичайних ситуацій та оцінки ризику
життєдіяльності  і  господарювання  на  територіях підвищеної
природно-техногенної небезпеки
 
             МНС, Національна академія наук,
             Держбуд, Держжитлокомунгосп, МОЗ, 
             Мінекоресурсів, Держкомприродресурсів
( Абзац дев'ятий розділу 1 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 792 ( 792-2004-п ) від 21.06.2004 )
 
   Оцінка інвестиційного ризику господарювання на територіях
підвищеної природно-техногенної небезпеки
 
             МНС, Національна академія наук,
             Мінекоресурсів, Держкомприродресурсів
(  Абзац десятий розділу 1 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 792 ( 792-2004-п ) від 21.06.2004 )
 
   Впровадження систем космічного та авіаційного моніторингу
природних пожеж
 
             МНС
 
   Проведення моніторингу природного  середовища  в  районах
розміщення великих радіаційно небезпечних об'єктів
 
             Мінекоресурсів, МНС, Мінпаливенерго, МОЗ
 
   Розроблення Концепції  безпечного  проживання населення в
районах з високим радіаційним ризиком
 
             МНС, Мінекоресурсів, Мінпаливенерго, МОЗ
 
   Розроблення та  впровадження  автоматизованих  технологій
збирання,  обробки,  аналізу та передачі гідрометеорологічної
інформації
 
             Мінекоресурсів, МНС
 
   Створення баз даних небезпечних  гідрологічних  явищ  та
геологічних процесів
 
             Держкомприродресурсів, МНС, Держводгосп
( Абзац п'ятнадцятий розділу 1 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 792 ( 792-2004-п ) від 21.06.2004 )
 
   Проведення моніторингу зсувонебезпечних процесів
 
             Держбуд, Держжитлокомунгосп, Держводгосп
 
   Удосконалення системи  моніторингу  екзогенних геологічних
процесів
 
             Держкомприродресурсів
( Абзац сімнадцятий розділу 1 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 792 ( 792-2004-п ) від 21.06.2004 )
 
   Проведення моніторингу водогосподарських систем комплексного
призначення
 
             Держводгосп, Держбуд, Держпромполітики,
             МОЗ, міністерства та інші центральні
             органи виконавчої влади, у
             підпорядкуванні яких є водогосподарські
             системи
 
   Розроблення карт  ризику  стосовно  осередків  особливо
небезпечних хвороб людини та сільськогосподарських тварин
 
             Мінагрополітики, МОЗ, МНС
 
   Оснащення постів хімічного контролю  мобільними  пунктами
управління та стаціонарними комплектами вимірювальних засобів
хімічного забруднення середовища
 
             МНС
 
   Переоснащення оперативної мережі  спостережень,  збирання,
обробки та прогнозування гідрометеорологічної інформації сучасними
технологіями і засобами зв'язку
 
             Мінекоресурсів, Держкомзв'язку
 
   Оснащення гідрометеорологічної служби сучасною комп'ютерною
технікою
 
             Мінекоресурсів
 
   Створення геоінформаційних   систем  для  прогнозування
небезпечних геологічних процесів
 
             Держкомприродресурсів, МНС
( Абзац двадцять третій розділу 1 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 792 ( 792-2004-п ) від 21.06.2004 )
 
   Впровадження автоматизованої електронної системи забезпечення
користувачів гідрометеорологічною інформацією
 
             Мінекоресурсів, МНС
 
   Створення геоінформаційних   систем   для   вирішення
гідрометеорологічних завдань
 
             Держкомприродресурсів, МНС
( Абзац двадцять п'ятий розділу 1 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 792 ( 792-2004-п ) від 21.06.2004 )
 
   Підтримка діяльності гідрометеорологічної служби в глобальній
системі телезв'язку Всесвітньої метеорологічної організації
 
             Мінекоресурсів, Держкомзв'язку
 
   Розроблення системи оцінки ризику виникнення надзвичайних
ситуацій на водних об'єктах
 
             МНС, Національна академія наук,
             Мінтранс, МОЗ
 
   Розроблення автоматизованої  системи збирання, обробки та
відображення інформації щодо обстановки і диспозиції аварійних та
рятувальних суден у морських басейнах
 
             Мінтранс, МНС, МОЗ
 
   Оцінка стану  і  прогнозування  надзвичайних ситуацій на
газопроводах
 
             МНС, НАК "Нафтогаз України",
             Мінпраці, Мінекоресурсів
 
   Створення мережі   спостережень   та   прогнозування
екзогеодинамічних процесів
 
             Держбуд, Держжитлокомунгосп, 
             Держкомприродресурсів
( Абзац тридцятий розділу 1 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 792 ( 792-2004-п ) від 21.06.2004 )
 
   Розроблення методики прогнозування  масштабів  забруднення
сильнодіючими отруйними речовинами під час аварії на хімічних
об'єктах
 
             МНС, Держпромполітики, МОЗ
 
   Розроблення методики оцінки ризиків забудови територій
 
             Держбуд, МНС, Держводгосп, МОЗ,
             Мінекоресурсів
 
   Створення тематичних  баз  даних  щодо  вибухонебезпечних
об'єктів та речовин
 
             МНС, Держпромполітики, МВС,
             Мінпраці
 
   Розроблення сучасної системи інформування про надзвичайні
ситуації, пов'язані з виникненням масових захворювань тварин
небезпечними хворобами
 
             Мінагрополітики, МНС
 
   Розроблення сучасної системи інформування про надзвичайні
ситуації, пов'язані з ураженням сільськогосподарських  рослин
хворобами та шкідниками
 
             Мінагрополітики, МНС, МОЗ
 
   Оснащення станцій захисту рослин сучасним  обладнанням та
літературою
 
             Мінагрополітики, місцеві
             держадміністрації
 
   Розроблення підсистеми    геологічного   інформативного
забезпечення Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань
надзвичайних ситуацій (далі - УІАС НС)
 
             Держкомприродресурсів
( Абзац тридцять сьомий розділу 1 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 792 ( 792-2004-п ) від 21.06.2004 )
 
   Розроблення відповідних підсистем УІАС НС та "МНС-Інформ"
щодо виявлення  небезпеки,  оцінки  ризику  і  прогнозування
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру
 
             МНС
 
   Проведення моніторингу територій, що підтоплюються грунтовими
водами
 
             Держводгосп, Держжитлокомунгосп
 
   Оснащення установ  державної  санепідемслужби  сучасним
обладнанням та хімічними реактивами, імуно- та біопрепаратами
 
             МОЗ, місцеві держадміністрації
 
( Розділ 1 Заходів із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 717 ( 717-2003-п ) від 15.05.2003 )
 
      2. Розроблення і реалізація системи заходів
       щодо запобігання виникненню надзвичайних
      ситуацій техногенного і природного характеру
         та захисту населення і територій
 
   Розроблення проекту Закону України "Безпека гідротехнічних
споруд"
 
             Держпромполітики, Мінпаливенерго,
             Держбуд, МНС, Мінтранс
 
   Розроблення державних будівельних норм  "Хвостосховища  і
шламонакопичувачі" (проектування, будівництво, експлуатація)
 
             Держбуд
 
   Впровадження державних будівельних норм "Система забезпечення
надійності та безпеки будівельних об'єктів. Загальні принципи
забезпечення надійності і безпеки будівель, споруд, будівельних
конструкцій і основ"
 
             Держбуд, МНС, Мінпраці
 
   Розроблення державних  будівельних  норм  "Метрополітени"
(проектування, будівництво, експлуатація)
 
             Держбуд, МНС
 
   Розроблення державних  будівельних  норм  "Магістральні
газопроводи (проектування, будівництво, експлуатація).  Вимоги
безпеки"
 
             МНС, НАК "Нафтогаз України",
             Мінпраці
 
   Розроблення державних  будівельних  норм  "Газопостачання
(проектування, будівництво, експлуатація). Вимоги безпеки"
 
             МНС, НАК "Нафтогаз України",
             Мінпраці
 
   Розроблення державних будівельних норм "Порядок  передачі
завершених  будівництвом  об'єктів життєзабезпечення населених
пунктів експлуатаційним організаціям"
 
             Держбуд, МОЗ
 
   Розроблення державних будівельних норм "Споруди і заходи щодо
інженерного захисту берегів морів і водосховищ"
 
             Держбуд, Держводгосп
 
   Розроблення геологічних  вимог  до  ведення господарської
діяльності на зсувонебезпечних територіях
 
             Держкомприродресурсів, МНС, Держбуд
( Абзац дев'ятий розділу 2 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 792 ( 792-2004-п ) від 21.06.2004 )
 
   Розроблення Положення про ідентифікацію об'єктів підвищеної
небезпеки
 
             Мінпраці, МНС, МОЗ
 
   Розроблення Положення  про  реєстр  об'єктів  підвищеної
небезпеки
 
             Мінпраці, МНС, МОЗ
 
   Розроблення Положення   про   декларування   безпеки
техногенно-небезпечних об'єктів
 
             Мінпраці, МНС, МОЗ
 
   Розроблення Правил обов'язкового страхування відповідальності
щодо спричинення шкоди життю, здоров'ю і/або майну інших осіб та
довкіллю внаслідок аварії на об'єкті підвищеної небезпеки
 
             МНС, Мінфін, МОЗ, Мінпраці
 
   Розроблення Положення  про  організацію  радіозв'язку між
повітряними  та   морськими   суднами   при   проведенні
пошуково-рятувальних робіт на морі
 
             Мінтранс, МНС
 
   Удосконалення Положення  про  розслідування причин аварій
(обрушень) будівель, споруд, їх частин та конструктивних елементів
 
             Держбуд, МНС
 
   Розроблення методики управління безпекою промислового об'єкта
 
             Держпромполітики, МНС, МОЗ,
             Мінпраці
 
   Розроблення методики регіонального планування та методики
планування і забудови населених пунктів з визначенням територій
для розміщення об'єктів господарювання з урахуванням природної
небезпеки
 
             Держбуд, МНС, Держводгосп, МОЗ
 
   Розроблення і реалізація комплексу заходів з реконструкції
житлового фонду, будівель виробничого та громадського призначення
в районах, що зазнають впливу небезпечних природних явищ і
процесів
 
             Держбуд, Держводгосп, Мінекоресурсів
             Держкомприродресурсів
( Абзац вісімнадцятий розділу 2 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 792 ( 792-2004-п ) від 21.06.2004 )
 
   Створення інформаційної  бази  даних  щодо  небезпечного
природного та техногенного впливу на будинки та споруди
 
             Держбуд, Мінекоресурсів, МНС,
             Національна академія наук,
             Держкомприродресурсів
( Абзац дев'ятнадцятий розділу 2 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 792 ( 792-2004-п ) від 21.06.2004 )
 
   Створення баз даних хімічнонебезпечних об'єктів
 
             Держпромполітики, МНС, Мінпраці
 
   Організація медичної допомоги в системі життєзабезпечення
населення під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
 
             МОЗ, МНС
 
   Розроблення Правил перевезення небезпечних речовин
 
             МВС, Мінтранс, МНС, Мінпраці
 
   Розроблення системи  медичного  забезпечення  під  час
пошуково-рятувальних робіт у водних басейнах
 
             Мінтранс, МОЗ, МНС
 
   Внесення змін до Правил безпеки при виробництві, зберіганні,
транспортуванні та застосуванні хлору (ПБХ-93)
 
             Мінпраці, МНС, МВС, МОЗ
 
   Внесення змін до Правил улаштування і безпечної експлуатації
аміачних холодильних установок
 
             Мінпраці, МНС
 
   Створення методики  оцінки  технічного стану автодорожніх
мостів та виконання регламентних робіт на цих мостах
 
             Мінтранс, МВС, МНС
 
   Розроблення методики визначення надійності і строків служби
водопостачальних та каналізаційних мереж
 
             Держбуд, МНС
 
   Розроблення устаткування для ліквідації аварійного розливу
нафти і нафтопродуктів
 
             Держпромполітики, Мінпраці
 
   Обладнання систем безпеки зв'язку
 
             МНС, Держкомзв'язку
 
   Впровадження серійного виробництва портативних комплектів для
експресного багатоелементного тестування води
 
             Мінекоресурсів, МОЗ
 
   Розроблення рекомендацій щодо інженерного захисту існуючої
забудови та територій, відведених для нового будівництва
 
             Держжитлокомунгосп, Держбуд, МНС, 
             Мінекоресурсів,
             Держкомприродресурсів
( Абзац тридцять перший розділу 2 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 792 ( 792-2004-п ) від 21.06.2004 )
 
   Розроблення Положення про експертизу проектів будівництва та
реконструкції хімічнонебезпечних об'єктів
 
             Держбуд, Держпромполітики, МНС,
             МОЗ, Мінпраці
 
   Створення приладів  контролю  за  рухом  транспорту  з
небезпечними вантажами
 
             МВС, МНС, Мінекоресурсів,
             Мінтранс
 
   Створення матеріально-технічних  та  фінансових  резервів,
необхідних для запобігання і реагування на надзвичайні ситуації
 
             МНС, місцеві держадміністрації
 
   Оснащення спеціалізованої  авіаційної  техніки, обладнання
спеціальними пристроями для авіаційного дистанційного зондування
земної поверхні
 
             МНС, Мінтранс, Міноборони
 
   Створення телекомунікаційних  мереж,  систем  зв'язку  та
оповіщення різного рівня на базі ЕОМ
 
             МНС, Держкомзв'язку
 
   Обладнання узбережжя України засобами прийняття аварійних
повідомлень за Глобальною морською системою зв'язку у разі біди
(далі - ГМСЗБ) згідно з міжнародними правилами (нормами)
 
             Мінтранс, МНС
 
   Розроблення спрощених     технологій      переробки
сільськогосподарської  сировини,  пошкодженої  в  результаті
надзвичайних ситуацій
 
             Мінагрополітики, МНС, МОЗ
 
   Удосконалення методів виявлення та ідентифікації осередків
карантинних хвороб тварин та заходів щодо їх ліквідації
 
             Мінагрополітики, МНС
 
   Удосконалення методів  ветеринарно-санітарної  експертизи
продуктів тваринного походження, що призначаються для харчування
людей, годівлі тварин і подальшої переробки
 
             Мінагрополітики, МОЗ, МНС
 
   Розроблення інтегрованої  системи  захисту  рослин озимої
пшениці від хвороб, шкідників та бур'янів
 
             Мінагрополітики
 
   Розроблення системи захисту картоплі від шкідників, хвороб та
бур'янів
 
             Мінагрополітики
 
   Розроблення системи захисту рослин соняшника від хвороб,
шкідників та бур'янів
 
             Мінагрополітики
 
   Видання збірника "Методичні рекомендації з обліку і складання
прогнозу розвитку шкідників і хвороб сільськогосподарських рослин"
 
             Мінагрополітики
 
   Видання збірника "Прогноз фітосанітарного стану біоценозів та
рекомендації щодо захисту  сільськогосподарських  рослин  від
шкідників, хвороб та бур'янів у господарствах України у 2000 році"
 
             Мінагрополітики, Держлісгосп
 
   Розроблення відповідних підсистем УІАС НС та "МНС-Інформ"
щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру та захисту населення і територій
 
             МНС
 
   Розроблення державних будівельних норм "Методика інженерних
спостережень за станом великих гідротехнічних споруд"
 
             Держводгосп, Держбуд, Мінпаливенерго
 
   Створення технології та виробництво установок для переробки
рідких радіоактивних відходів
 
             Держпромполітики, Мінпаливенерго
 
( Розділ 2 Заходів із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 717 ( 717-2003-п ) від 15.05.2003 )
 
    3. Розроблення і впровадження системи економічних
     механізмів у сфері запобігання і реагування на
            надзвичайні ситуації
 
   Розроблення Концепції   оподаткування   і  кредитування
господарської діяльності залежно від її впливу на спричинення або
запобігання виникненню надзвичайних ситуацій
 
             МНС, Мінекономіки, Мінфін
 
   Створення методики оцінки ефективності інвестицій у справу
запобігання виникненню надзвичайних ситуацій
 
             МНС, Мінекономіки, Мінфін, МОЗ
 
   Розроблення Положення про  порядок  страхування  об'єктів
підвищеної небезпеки
 
             МНС, Мінфін, Мінпраці
 
   Розроблення Положення про порядок страхування ризиків під час
перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом та
компенсацію  наслідків  надзвичайних  ситуацій під час таких
перевезень
 
             МНС, Мінфін, МВС
 
   Розроблення науково-методичного   забезпечення   системи
страхування збитків від надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру
 
             Мінфін, МНС
 
   Розроблення нормативно-методичних   рекомендацій   щодо
страхування від радіаційного ризику
 
             МНС, Мінпаливенерго, МОЗ, Мінекоресурсів
 
   Розроблення і впровадження методів економічного регулювання в
області зменшення ризику та пом'якшення наслідків надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру
 
             Національна академія наук,
             Мінекономіки, МНС
 
   Забезпечення ліцензування  діяльності,   пов'язаної   з
будівництвом, реконструкцією і функціонуванням гідродинамічних
об'єктів
 
             Держбуд, Держпромполітики,
             Держводгосп, Мінпаливенерго
 
   Впровадження інформаційного обміну з установами інших країн
щодо запобігання та реагування на імовірні надзвичайні ситуації
 
             МНС, Держводгосп, МОЗ
 
   Розроблення схеми  залучення  коштів  з  інших  джерел
фінансування  і коштів громадських організацій до реалізації
заходів щодо запобігання та реагування на надзвичайні ситуації
 
             МНС, Національна академія наук,
             Мінекономіки, МОЗ, Мінекоресурсів
 
   Розроблення Методики  оцінки  збитків  від  дії сучасних
екзогенних та гідрогеологічних процесів
 
             МНС, Мінекономіки, Мінфін,
             Держкомприродресурсів, Держбуд, 
             Держводгосп
( Абзац одинадцятий розділу 3 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 792 ( 792-2004-п ) від 21.06.2004 )
 
    4. Розроблення і реалізація заходів щодо розвитку
     і вдосконалення сил реагування на надзвичайні
        ситуації та їх органів управління
 
   Розроблення Регламенту  дій  органів  управління  та сил
реагування єдиної державної системи запобігання і реагування на
надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру
 
             МНС
 
   Розроблення Порядку  взаємодії  органів управління і сил
реагування під час ліквідації надзвичайних ситуацій
 
             МНС, центральні органи виконавчої
             влади
 
   Розроблення Порядку   взаємодії   функціональних   та
територіальних підсистем єдиної державної системи запобігання і
реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного
характеру у разі виникнення пожеж в природних екосистемах
 
             МНС, Держлісгосп, Мінагрополітики
 
   Впровадження інформаційного забезпечення процесів управління
єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні
ситуації техногенного та природного характеру
 
             МНС, місцеві держадміністрації
 
   Розроблення ДСТУ   "Базові   нормативні   стандарти.
Аварійно-рятувальні роботи під час ліквідації аварій і катастроф
на транспорті. Загальні вимоги"
 
             МНС, Мінтранс
 
   Розроблення ДСТУ  "Способи  захисту  і   знезараження
продовольства, фуражу, води у надзвичайних ситуаціях"
 
             Мінагрополітики, МНС, МОЗ
 
   Розроблення та забезпечення служби медицини катастроф єдиної
державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації
техногенного та природного характеру антидотами продуктів горіння
 
             МОЗ, МНС
 
   Розроблення рекомендацій  щодо  дій під час надзвичайних
ситуацій на судні
 
             МНС, Мінтранс
 
   Розроблення мобільних засобів оперативного  інформаційного
забезпечення реагування на надзвичайні ситуації
 
             МНС
 
   Створення полігонної бази для підготовки до дій в умовах
надзвичайних ситуацій
 
             МНС, органи виконавчої влади
 
   Проведення досліджень щодо вимог безпеки під час ліквідації
надзвичайних ситуацій
 
             МНС, Мінпраці
 
   Розроблення новітніх   технічних  методів  оперативного
визначення ефективних засобів локалізації осередків радіаційного
ураження
 
             МНС
 
   Створення ефективних  реагентів  для  очистки  води  від
небезпечних речовин
 
             МНС, Національна академія наук,
             МОЗ
 
   Переоснащення аварійно-рятувальних  команд  в  аеропортах
сучасним обладнанням
 
             Мінтранс, МНС
 
   Прийняття на  озброєння  високомобільних  універсальних
розвідувально-діагностичних  та пошуково-рятувальних комплексів
оперативного реагування на надзвичайні ситуації
 
             МНС, міністерства та інші
             центральні органи виконавчої влади
 
   Впровадження в практичну діяльність єдиної державної системи
запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та
природного  характеру мобільних комплексів для першочергового
життєзабезпечення населення
 
             МНС
 
   Створення нових мобільних госпіталів сил реагування
 
             МНС, МОЗ
 
   Укомплектування необхідним обладнанням Державного морського
регіонального координаційного центру
 
             МНС, Мінтранс
 
   Переоснащення відбудовних поїздів сучасним обладнанням
 
             Мінтранс
 
   Забезпечення рятувальних  морських  суден  Укрморрічфлоту
рятувальним обладнанням та засобами для локалізації і збирання
розлитої нафти
 
             Мінтранс
 
   Переоснащення пошуково-рятувальних           служб
Чорноморсько-Азовського басейну сучасним обладнанням (буксири,
засоби пошуку та рятування, ліквідації розливання нафтопродуктів,
служби зв'язку ГМСЗБ)
 
             МНС, Мінтранс
 
   Забезпечення доукомплектування  спеціальних   підрозділів
індивідуальними засобами захисту особового складу від сильнодіючих
отруйних речовин
 
             МНС, міністерства та інші
             центральні органи виконавчої влади
 
   Забезпечення надійного зв'язку, в тому числі мобільного, між
ланками і підрозділами єдиної державної системи запобігання і
реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного
характеру
 
             МНС, Держкомзв'язку, міністерства
             та інші центральні органи виконавчої
             влади
 
     5. Розроблення і реалізація заходів з підготовки
     населення і фахівців до дій щодо запобігання і
        реагування на надзвичайні ситуації
 
   Створення методичної та тренажерної бази для  підготовки
фахівців керівного складу, персоналу аварійно-рятувальних служб і
населення до дій під час надзвичайних ситуацій
 
             МНС
 
   Створення відкритої  інформаційної  системи  з  питань
надзвичайних ситуацій
 
             МНС, Державний комітет інформаційної
             політики, телебачення та радіомовлення
 
   Розроблення тренажерів на базі ПЕОМ для навчання спеціалістів
аварійно-рятувальних служб
 
             МНС, Національна академія наук
 
   Розроблення Програми  підготовки  водіїв  автотранспортних
засобів, які перевозять небезпечні вантажі
 
             МВС, МНС, Мінекоресурсів
 
   Удосконалення навчальних програм і посібників  для  всіх
категорій населення, а також фахівців єдиної державної системи
запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та
природного характеру
 
             МНС, МОН
 
   Випуск підручників  з  питань  реагування на надзвичайні
ситуації
 
             МНС, МОН
 
   Видання інформаційних матеріалів  з  питань  надзвичайних
ситуацій
 
             МНС
 
   Модернізація автоматизованої   системи   централізованого
оповіщення населення про надзвичайні ситуації
 
             МНС
 
   Проведення регулярних навчань сил реагування
 
             МНС, Мінпраці, Мінекоресурсів
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner