Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 1200 від 03.08.2000

Про утворення Міжвідомчої комісії з питань охорони дитинства


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 3 серпня 2000 р. N 1200
                Київ
 
        Про утворення Міжвідомчої комісії
          з питань охорони дитинства
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 906 ( 906-2003-п ) від 16.06.2003 
      N 1830 ( 1830-2003-п ) від 26.11.2003
      N 946 ( 946-2004-п ) від 26.07.2004
      N 1572 ( 1572-2004-п ) від 17.11.2004 
      N 305 ( 305-2005-п ) від 20.04.2005
      N  86 (  86-2006-п ) від 01.02.2006 )
 
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Реорганізувати Міжвідомчу комісію з координації дій щодо
виконання Конвенції ООН про права дитини ( 995_021 ), Всесвітньої
декларації про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей
( 995_075 ) та Національної програми "Діти України", утворену
постановою Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 р. N 767
( 767-96-п ), у Міжвідомчу комісію з питань охорони дитинства.
 
   2. Затвердити Положення про Міжвідомчу комісію з питань
охорони дитинства (додається).
 
   3. ( Абзац перший пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ
N 906 ( 906-2003-п ) від 16.06.2003 )
 
   Голові Міжвідомчої комісії з  питань  охорони  дитинства
затвердити у місячний термін персональний склад Комісії.
 
   4. Визнати такими, що втратили чинність:
 
   постанову Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 р. N
767 ( 767-96-п ) (ЗП України, 1996 р., N 14, ст. 392), крім абзацу
першого пункту 1;
 
   постанову Кабінету Міністрів України від 16 лютого 1998 р. N
176 ( 176-98-п ) (Офіційний вісник України, 1998 р., N 7, ст.
262).
 
 
   Прем'єр-міністр України               В.ЮЩЕНКО
 
   Інд. 28
 
 
                    ЗАТВЕРДЖЕНО
              постановою Кабінету Міністрів України
                від 3 серпня 2000 р. N 1200
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
    про Міжвідомчу комісію з питань охорони дитинства
 
     ( У тексті Положення та додатка до нього слова
      "Держкоммолодьспорттуризм" в усіх відмінках
      замінено словами "Держкомсім'ямолодь"  у 
      відповідному відмінку згідно з Постановою КМ
      N 906 ( 906-2003-п ) від 16.06.2003 )
 
     ( У тексті Положення та додатка до нього слово
      "Держкомсім'ямолодь"  в  усіх  відмінках
      замінено словом  "Мінсім'ядітимолодь"  у 
      відповідному відмінку згідно з Постановою КМ
      N 1572 ( 1572-2004-п ) від 17.11.2004 )
 
     ( У тексті Положення та додатка до нього слово
      "Мінсім'ядітимолодь" в усіх відмінках замінено
      словом  "Мінмолодьспорт"    у відповідному 
      відмінку  згідно з  Постановою КМ  N 305 
      ( 305-2005-п ) від 20.04.2005 )
  
     ( У тексті Положення та додатка до нього слово
      "Мінмолодьспорт" в усіх відмінках замінено
      словом "Мінсім'ямолодьспорт" у відповідному
      відмінку  згідно  з  Постановою  КМ  N 86
      ( 86-2006-п ) від 01.02.2006 )
 
 
   1. Міжвідомча комісія з питань охорони дитинства (далі -
Комісія) сприяє реалізації державної політики у сфері охорони
дитинства, забезпечує координацію дій  у  вирішенні  питань,
пов'язаних із життєзабезпеченням та розвитком дітей, залученням їх
до участі у політичному, культурному і духовному становленні
держави, здійсненню заходів щодо виконання Конвенції ООН про права
дитини ( 995_021 ), Всесвітньої декларації про забезпечення
виживання, захисту і розвитку дітей ( 995_075 ), розробленню і
реалізації правових, організаційних та інших заходів, спрямованих
на поліпшення становища дітей.
 
   2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.
 
   3. Основними завданнями Комісії є:
 
   розгляд питань,  які потребують міжгалузевої координації,
підготовка пропозицій щодо виконання Конвенції ООН про права
дитини, Всесвітньої декларації про забезпечення виживання, захисту
і розвитку дітей;
 
   координація зусиль  органів  виконавчої  влади,  органів
місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій
незалежно від форми власності, громадських організацій  щодо
реалізації  державної  політики  у  сфері охорони дитинства,
забезпечення прав і свобод  дітей  відповідно  до  положень
міжнародних документів та чинного законодавства України;
 
   визначення і  наукове обгрунтування пріоритетних напрямів
державної політики у сфері охорони дитинства та  здійснення
контролю за її реалізацією;
 
   участь у   підготовці  проектів  законів  та  інших
нормативно-правових актів, державних програм з питань охорони
дитинства;
 
   участь у міжнародних, підготовка та проведення всеукраїнських
конференцій,  симпозіумів,  нарад,  семінарів  з  питань
соціально-економічного становища дітей;
 
   організація підготовки та внесення в установленому порядку
пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правової бази з питань
правового і соціального захисту дітей шляхом інтеграції зусиль
органів державної влади та органів місцевого самоврядування,
наукових установ і громадськості.
 
   4. Комісія для виконання покладених на неї завдань:
 
   1) розглядає розроблені центральними та місцевими органами
виконавчої влади пропозиції з пріоритетних напрямів державної
політики у сфері охорони дитинства;
 
   2) за дорученням Кабінету Міністрів України аналізує проекти
законодавчих та інших  нормативно-правових  актів,  державних
програм, комплексних планів міністерств та інших центральних
органів виконавчої влади щодо роботи з дітьми на відповідність їх
пріоритетним  напрямам  державної  політики  у сфері охорони
дитинства, готує висновки про їх вплив на становище дітей,
забезпечення дотримання їх прав та соціальних нормативів;
 
   3) аналізує в різних регіонах України, на підприємствах, в
установах та організаціях усіх форм власності досвід роботи з
дітьми;
 
   4) вносить  в установленому порядку пропозиції з питань
суспільного становища, правового і соціального захисту дітей, що
потребують законодавчого врегулювання;
 
   5) взаємодіє з органами законодавчої та виконавчої влади,
органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями з
питань планування і проведення роботи з дітьми;
 
   6) залучає дитячі та молодіжні громадські організації для
розроблення спільних заходів щодо поліпшення становища дітей;
 
   7) здійснює  координацію   науково-методичної   роботи,
спрямованої  на  соціально-правовий захист найбільш уразливих
категорій дітей: дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, дітей-інвалідів, дітей, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи;
 
   8) сприяє залученню вітчизняних та іноземних інвестицій для
реалізації програм, пов'язаних з поліпшенням становища дітей, та
утворенню фондів з метою використання інших джерел фінансування,
крім бюджетних коштів;
 
   9) бере  участь  у підготовці пропозицій щодо укладання
міждержавних угод (договорів), ратифікації конвенцій, спрямованих
на поліпшення становища дітей;
 
   10) схвалює та подає в установленому порядку на розгляд
Президентові України щорічну державну доповідь про становище дітей
в Україні та стан реалізації державної політики у сфері охорони
дитинства (порядок підготовки і розповсюдження щорічної державної
доповіді про становище дітей в Україні подано в додатку);
 
   11) співпрацює  в  установленому  порядку з міжнародними
організаціями, відповідними органами зарубіжних країн з проблем
дитинства.
 
   5. Комісія має право:
 
   створювати в  установленому  порядку  тимчасові експертні
комісії та робочі групи, залучати до участі в них представників
центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, наукових установ та громадських організацій (за
погодженням з керівниками) з метою підготовки пропозицій з питань
правового і соціального захисту дітей та щорічної державної
доповіді про становище дітей в Україні;
 
   одержувати в установленому порядку інформаційні та аналітичні
матеріали, необхідні для реалізації покладених на неї завдань;
 
   заслуховувати на своїх засіданнях інформацію представників
центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств,
установ та організацій незалежно від форми власності з питань
реалізації заходів щодо виконання Конвенції ООН про права дитини,
Всесвітньої декларації про забезпечення виживання, захисту і
розвитку дітей та відповідних програм;
 
   вносити в установленому порядку Кабінету Міністрів України
пропозиції щодо проблем дитинства, які вимагають пріоритетного
розв'язання;
 
   скликати наради, проводити конференції з питань, що належать
до її компетенції.
 
   6. Комісія під час виконання покладених на неї завдань
взаємодіє з центральними і місцевими органами виконавчої влади,
органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, а
також  з відповідними міжнародними організаціями та органами
зарубіжних країн.
 
   7. До складу Комісії входять Міністр у справах сім'ї, молоді
та спорту (голова Комісії), Міністр охорони здоров'я (заступник
голови  Комісії),  Міністр освіти і науки (заступник голови
Комісії), заступники керівників МОЗ, Мін'юсту, Мінфіну, МВС,
Мінкультури, Мінпраці, Мінекономіки, МЗС, Мінагрополітики, МНС,
Мінсім'ямолодьспорту, Держкомстату, Держтелерадіо, а також (за
згодою) представники Верховної Ради України та Адміністрації
Президента України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини,  Федерації  професійних  спілок,  виконавчий директор
Національного фонду соціального захисту матерів і дітей "Україна -
дітям", постійний представник ЮНІСЕФ в Україні, національний
кореспондент Міжнародного бюро праці в Україні (МОП), голова
Національної ради Федерації дитячих організацій України та інші
особи.
( Пункт 7 в редакції Постанови КМ N 906 ( 906-2003-п ) від
16.06.2003;  із  змінами,  внесеними  згідно  з Постановами
КМ N 946 ( 946-2004-п ) від 26.07.2004, N 1572 ( 1572-2004-п ) від
17.11.2004,  N  305  (  305-2005-п ) від 20.04.2005, N 86
( 86-2006-п ) від 01.02.2006 )
 
   8. Персональний склад Комісії формує та затверджує її голова.
 
   9. Голова, його заступники та члени Комісії беруть участь у
її роботі на громадських засадах.
 
   Усім членам  Комісії  видається посвідчення встановленого
зразка.
 
   10. Формою роботи Комісії є засідання, які проводяться у разі
потреби, але не менше ніж один раз на три місяці. Дата проведення
засідання та порядок денний повідомляються членам Комісії не
пізніше ніж за тиждень до засідання.
 
   Засідання Комісії веде голова або за дорученням голови - один
з його заступників.
 
   Засідання Комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не
менше ніж половина її членів.
 
   Для участі у засіданнях Комісії можуть запрошуватися посадові
особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ, організацій усіх форм власності.
 
   11. У разі коли член Комісії з об'єктивних причин не може
бути присутнім на засіданні, за попереднім погодженням з головою
Комісії він направляє на засідання представника з правом брати
участь у голосуванні.
 
   12. Комісія визначає і затверджує регламент роботи, у межах
своєї компетенції приймає рішення, організовує та контролює їх
виконання.
 
   13. Рішення Комісії  приймається  відкритим  голосуванням
простою більшістю голосів членів Комісії, присутніх на засіданні.
У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови
Комісії.
 
   14. Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписує її
голова, і є обов'язковим для розгляду центральними та місцевими
органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування,
підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності,
окремими  посадовими  особами,  представниками  громадських
організацій тощо.
 
   Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування,
підприємства, установи та організації усіх форм власності, окремі
посадові особи, представники громадських організацій повідомляють
Комісію про наслідки розгляду прийнятих нею рішень.
 
   15. Голова  Комісії  щороку  затверджує типову структуру
державної доповіді про становище дітей в Україні та відповідні
рекомендації з її підготовки.
 
   16. Про  свою  діяльність  і  прийняті  рішення Комісія
систематично інформує громадськість у засобах масової інформації.
 
   17. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Комісії
здійснює Мінсім'ямолодьспорт.
 
 
                      Додаток
               до Положення про Міжвідомчу комісію
                 з питань охорони дитинства
 
               ПОРЯДОК
     підготовки і розповсюдження щорічної державної
       доповіді про становище дітей в Україні
 
 
   1. Щорічна державна доповідь про становище дітей в Україні
(далі - доповідь) є офіційним документом, що готується з метою
забезпечення центральних та місцевих органів виконавчої влади,
громадськості України об'єктивною систематизованою аналітичною
інформацією про становище дітей та тенденції його змін у ході
здійснюваних соціально-економічних перетворень і містить відомості
про економічні, правові, соціальні та інші заходи, які вживаються
в Україні для забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей.
 
   Доповідь покликана  сприяти  уточненню  пріоритетів  у
розв'язанні проблем дитинства, а також формуванню плану дій щодо
забезпечення прав дітей, їх виживання, захисту і розвитку.
 
   2. У доповіді використовуються офіційні  дані  державної
статистичної звітності та аналітичні розробки центральних органів
виконавчої влади, відповідних наукових установ, інших організацій.
 
   Для підготовки доповіді використовуються  матеріали  Ради
міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій про становище
дітей у регіонах, а також результати наукових досліджень з питань
життєдіяльності та розвитку дітей.
 
   3. Рада міністрів Автономної Республіки  Крим,  обласні,
Київська та Севастопольська міські державні адміністрації на
основі рекомендацій, затверджених головою Міжвідомчої комісії з
питань охорони дитинства, здійснюють підготовку матеріалів для
доповіді   і   подають   їх  щороку,  до  1  квітня,
Мінсім'ямолодьспорт.
( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 906
( 906-2003-п ) від 16.06.2003 )
 
   4. Доповідь (проект) готує Мінсім'ямолодьспорт, а пропозиції
до  відповідних розділів - заінтересовані міністерства, інші
центральні органи виконавчої влади, Національна академія наук,
Академія педагогічних наук, Академія медичних наук та організації,
що займаються розв'язанням проблем дитинства і подають їх щороку,
до 1 липня, Мінсім'ямолодьспорту.
( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 906
( 906-2003-п ) від 16.06.2003 )
 
   5. Координація дій міністерств та інших центральних органів
виконавчої  влади,  відповідальних  за підготовку відповідних
розділів та доповіді в цілому, здійснюється Міжвідомчою комісією з
питань охорони дитинства.
 
   6. Після схвалення на засіданні Міжвідомчої комісії з питань
охорони дитинства доповідь у жовтні подається в установленому
порядку Президентові України. ( Абзац перший пункту 6 із змінами,
внесеними згідно з Постановами КМ N 1830 ( 1830-2003-п ) від
26.11.2003 )
 
   До доповіді додаються підготовлені в установленому порядку
пропозиції щодо поліпшення становища дітей.
 
   7. Розповсюдження доповіді здійснює Мінсім'ямолодьспорт.
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner