Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 1139 від 19.07.2000

Про затвердження Порядку застосування санкцій за порушення законодавства про електроенергетику


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 19 липня 2000 р. N 1139
                Київ
 
       Про затвердження Порядку застосування
        санкцій за порушення законодавства
           про електроенергетику
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
      N 627 ( 627-2003-п ) від 26.04.2003 )
 
 
   Відповідно до частини сьомої статті 27 Закону України "Про
електроенергетику" ( 575/97-ВР )  Кабінет  Міністрів  України
п о с т а н о в л я є:
 
   Затвердити Порядок  застосування  санкцій  за  порушення
законодавства про електроенергетику (додається).
 
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЮЩЕНКО
 
   Інд. 37
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 19 липня 2000 р. N 1139
 
               ПОРЯДОК
        застосування санкцій за порушення
        законодавства про електроенергетику
 
 
   Цей Порядок  розроблено  на  підставі  Закону  України
"Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), інших законодавчих актів
України.
 
            Загальні положення
 
   1. Цей Порядок встановлює механізм застосування санкцій за
порушення енергопостачальником законодавства про електроенергетику
з урахуванням ступеня допущених порушень, причин, які їх зумовили,
загального фінансового становища енергопостачальника, його ролі
на ринку електричної енергії України.
 
   2. Застосування санкцій, передбачених частиною восьмою статті
24, частинами третьою, четвертою і п'ятою статті 26 та частиною
третьою статті 27 Закону України "Про електроенергетику", повинне
бути адекватним ступеню допущеного порушення законодавства про
електроенергетику.
 
   3. Підставою для застосування санкцій можуть бути:
 
   результати здійснення   НКРЕ   та   її  регіональними
представництвами перевірок діяльності енергопостачальників;
 
   матеріали правоохоронних, податкових та інших органів щодо
дотримання енергопостачальниками законодавчих та інших нормативних
актів про електроенергетику;
 
   будь-які інші  достовірні  матеріали  про  діяльність
енергопостачальників (статистична звітність, баланси тощо).
 
          Порядок застосування санкцій
 
   4. У  разі  наявності  порушень  енергопостачальником
законодавства   про   електроенергетику   НКРЕ   надсилає
енергопостачальникові письмове застереження.
 
   5. У застереженні НКРЕ повідомляє енергопостачальнику про
наявність порушення законодавства, визначає конкретні заходи, яких
необхідно вжити для усунення порушень, та терміни їх усунення, а
також конкретні дії, що їх повинен здійснити енергопостачальник
для запобігання небезпечній або неправильній діяльності.
 
   6. Застереження надсилається за рішенням НКРЕ і підписується
її головою або членом.
 
   Застереження надсилається     виконавчому     органу
енергопостачальника, який повинен у 3-денний термін дати НКРЕ
відповідь.
 
   У відповіді енергопостачальник зобов'язаний повідомити про
заходи, за допомогою яких у терміни, визначені НКРЕ, він повинен
усунути порушення, зазначені у застереженні.
 
     Призначення керуючого (тимчасової адміністрації)
        для управління енергопостачальником
 
   7. У разі допущення енергопостачальником порушення умов та
правил ліцензійної діяльності з постачання електричної енергії,
порядку розрахунків із споживачами та оптовим постачальником
електричної енергії, визначеного статтею 15-1 Закону України "Про
електроенергетику", унаслідок чого завдається або може  бути
завдана шкода інтересам учасників оптового ринку електричної
енергії України, споживачів або держави, НКРЕ застосовує процедуру
призначення керуючого (тимчасової адміністрації) для управління
енергопостачальником.
 
   8. Процедура призначення керуючого (тимчасової адміністрації)
реалізується шляхом усунення органу управління енергопостачальника
від керівництва та передачі його повноважень призначеному НКРЕ
одноособовому органу  (керуючому)  або  колегіальному  органу
(тимчасовій адміністрації).
 
   9. Метою  діяльності  та  основним  завданням  керуючого
(тимчасової   адміністрації)   є   приведення   діяльності
енергопостачальника у відповідність із законодавством, відновлення
його платоспроможності, забезпечення усунення виявлених порушень,
причин і умов, які призвели до заборгованості перед оптовим
постачальником електроенергії, та здійснення інших заходів щодо
стабілізації діяльності енергопостачальника.
 
   Тимчасова адміністрація здійснює в установлений НКРЕ термін
необхідні заходи щодо виконання визначених завдань.
 
   10. Рішення НКРЕ про призначення  керуючого  (тимчасової
адміністрації) енергопостачальника приймається на засіданнях НКРЕ
та оформляється відповідною постановою.
 
   Затверджена постанова     передається     керівництву
енергопостачальника під розписку (за винятком випадків, коли таке
вручення неможливе), для чого керівництво енергопостачальника
запрошується на засідання Комісії.
 
   11. Керуючий  (тимчасова  адміністрація) призначається на
визначений постановою термін та діє в межах визначених у постанові
повноважень.
 
   12. У разі наявності фактів, що свідчать про неправомірність
дій з боку керівництва енергопостачальника, або інших підстав для
негайного  призначення  керуючого  (тимчасової адміністрації),
керуючий (тимчасова адміністрація) призначається без попереднього
повідомлення керівництва енергопостачальника.
 
   13. Керуючим  (керівником  або  працівником  тимчасової
адміністрації) енергопостачальника можуть бути:
 
   член НКРЕ;
 
   посадова особа апарату НКРЕ;
 
   незалежний експерт - фізична особа, що має вищу економічну,
юридичну або технічну освіту та досвід роботи, необхідний для
виконання  функцій  керуючого  (тимчасової  адміністрації)
енергопостачальника;
 
   юридична особа,  яка  провадить  діяльність  у  сфері
електроенергетики не менше року.
 
   14. Керуючим  (керівником  або  працівником  тимчасової
адміністрації) не може бути особа, яка виступає у відносинах з цим
енергопостачальником як акціонер (засновник), пов'язана з ним
особа та працівник енергопостачальника.
 
   Керуючий (керівник або працівник тимчасової адміністрації) у
разі наявності обставин, які можуть перешкодити неупередженому
виконанню ним обов'язків, повинен негайно повідомити про це НКРЕ.
 
   15. Призначення незалежного експерта або юридичної особи для
виконання функцій керуючого (керівника або працівника тимчасової
адміністрації) здійснюється НКРЕ на конкурсній основі.
 
   НКРЕ публікує в офіційному друкованому органі постанову про
застосування  процедури  призупинення  повноважень  керуючого
(тимчасової адміністрації) енергопостачальника та оголошення про
конкурс на здійснення повноважень керуючого  (керівника  або
працівника (працівників) тимчасової адміністрації).
 
   16. Керуючий   (керівник   або  працівник  тимчасової
адміністрації) приступає до виконання своїх повноважень негайно
після видання наказу про його призначення.
 
   Керуючий (керівник або працівник тимчасової адміністрації),
крім членів та посадових осіб апарату НКРЕ, приступають до
здійснення своїх повноважень на підставі угод з НКРЕ. Ці угоди
укладаються не пізніше триденного терміну після прийняття НКРЕ
постанови про призначення керуючого (тимчасової адміністрації) та
вступають у силу з моменту їх підписання сторонами.
 
   17. Керуючий (тимчасова адміністрація) для здійснення своїх
повноважень  у  разі  необхідності  та  в  межах кошторису,
затвердженого НКРЕ, має право залучати до роботи відповідних
спеціалістів. Розміри оплати праці цих спеціалістів встановлюються
керуючим (керівником або працівником адміністрації) в  межах
затвердженого кошторису.
 
   18. Оплата праці керуючого (тимчасової адміністрації), крім
членів та посадових осіб апарату НКРЕ, та залучених спеціалістів
здійснюється  за  кожний  місяць роботи згідно з укладеними
договорами за рахунок енергопостачальника, до якого застосовано
процедуру призначення керуючого (тимчасової адміністрації).
 
   19. Керуючий  (тимчасова  адміністрація)  у своїй роботі
керується постановою НКРЕ про призначення, установчими документами
енергопостачальника  та  законодавством.  При  цьому керуючий
(тимчасова адміністрація) виконує функції органів  управління
енергопостачальника.
 
   20. Керуючий (тимчасова адміністрація) перевіряє договірну,
бухгалтерську, касову та іншу документацію енергопостачальника.
 
   21. Керуючий (тимчасова адміністрація)  повідомляє  НКРЕ,
відповідні правоохоронні та контролюючі органи про порушення
посадовими особами енергопостачальника законодавства.
 
   22. Керуючий (керівник тимчасової адміністрації):
 
   здійснює повноваження органів управління енергопостачальника,
у разі необхідності організовує комплексну перевірку діяльності
енергопостачальника та звірення фінансової звітності з фактичним
станом справ, у тому числі за допомогою зовнішнього аудиту, НКРЕ,
відповідних спеціалістів;
 
   виконує інші функції відповідно до постанови  НКРЕ  про
призначення керуючого (тимчасової адміністрації) та інших актів
законодавства України.
 
   23. Керуючий (тимчасова адміністрація) щомісяця подає НКРЕ
звіт про результати своєї діяльності, в якому повинні, зокрема,
міститися:
 
   загальні відомості   щодо   відповідності   діяльності
енергопостачальника вимогам законодавства;
 
   детальна інформація  щодо виконання заходів, передбачених
постановою  НКРЕ  про  призначення  керуючого  (тимчасової
адміністрації);
 
   пропозиції щодо подальшої діяльності керуючого (тимчасової
адміністрації).
 
   24. Загальний  термін  діяльності  керуючого  (тимчасової
адміністрації) не може перевищувати дванадцяти місяців. В окремих
випадках (за рішенням НКРЕ) встановлений  термін  діяльності
керуючого (тимчасової адміністрації) може бути продовжений на
шість місяців.
 
   25. Діяльність  керуючого  (тимчасової   адміністрації)
припиняється у разі:
 
   закінчення терміну,  на  який  було призначено керуючого
(тимчасову адміністрацію);
 
   прийняття НКРЕ відповідного рішення про дострокове припинення
діяльності  керуючого (тимчасової адміністрації) у зв'язку з
досягненням мети процедури призначення керуючого  (тимчасової
адміністрації),   за   клопотанням  керуючого  (тимчасової
адміністрації),  внаслідок  неналежного  виконання  керуючим
(тимчасовою адміністрацією) своїх повноважень або внаслідок заміни
процедури призначення адміністрації іншим видом санкцій, а також з
інших підстав, передбачених законодавством України.
 
       Зупинення дії ліцензії на провадження
       підприємницької діяльності з постачання
      електричної енергії на відповідній території
 
   26. НКРЕ  має право приймати рішення про зупинення дії
ліцензії на провадження підприємницької діяльності з постачання
електричної енергії на відповідній території (далі - ліцензія) на
термін до одного року.
 
   У разі прийняття НКРЕ рішення про зупинення дії ліцензії
енергопостачальник зобов'язаний:
 
   у термін,  зазначений НКРЕ у рішенні про зупинення дії
ліцензії, припинити провадження відповідної діяльності;
 
   до кінця цього терміну укласти договір (договори) на передачу
електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами
(або передати за договором право  користування  відповідними
електричними мережами), а також передати за договором (договорами)
право користування інфраструктурою, необхідною для провадження
підприємницької діяльності з постачання електричної енергії на
відповідній території, суб'єкту (суб'єктам), що має відповідну
ліцензію, на термін, не менший від терміну зупинення дії ліцензії;
 
   у встановленому порядку розірвати всі договори на постачання
електричної енергії.
 
   27. У разі невиконання або виконання не в повному обсязі
вимог у зазначений НКРЕ термін відповідно до пунктів 7-25 цього
Положення НКРЕ зобов'язана  призначити  керуючого  (тимчасову
адміністрацію). Керуючий (тимчасова адміністрація) виконує свої
функції до передачі права користування мережами та інфраструктурою
суб'єкту, що має відповідну ліцензію, або до поновлення дії
ліцензії енергопостачальника.
 
   28. Після закінчення терміну, на який було зупинено дію
ліцензії, право на провадження відповідної діяльності у повному
обсязі відновлюється без додаткового повідомлення, якщо НКРЕ не
прийнято іншого рішення.
 
   29. У разі прийняття НКРЕ рішення про зупинення дії ліцензії
НКРЕ зобов'язана негайно довести це рішення до відома керівництва
відповідного енергопостачальника.
 
   30. У разі усунення енергопостачальником порушень НКРЕ може
приймати рішення про дострокове скасування рішення про зупинення
дії ліцензії.
 
   31. Рішення про зупинення дії ліцензії є невід'ємною частиною
ліцензії на провадження підприємницької діяльності з постачання
електричної енергії на відповідній території до часу скасування
дії цього рішення.
 
   32. НКРЕ зобов'язана здійснювати постійний  контроль  за
дотриманням енергопостачальником вимог щодо зупинення провадження
підприємницької діяльності з постачання електричної енергії на
відповідній території.
 
   33. Якщо енергопостачальник не усунув порушення в термін, на
який зупинено дію ліцензії, НКРЕ може прийняти в установленому
порядку рішення про анулювання ліцензії.
 
   Анулювання дії ліцензії на провадження підприємницької
      діяльності з постачання електричної енергії
           на відповідній території
 
   34. У разі неусунення енергопостачальником допущених порушень
законодавства про електроенергетику протягом терміну зупинення дії
ліцензії на провадження підприємницької діяльності з постачання
електричної енергії на відповідній території, а також у разі
допущення повторного або грубого порушення законодавства про
електроенергетику та умов і правил провадження підприємницької
діяльності  з  постачання електричної енергії на відповідній
території  НКРЕ   вправі   анулювати   ліцензію   такого
енергопостачальника.
 
   35. У разі прийняття НКРЕ рішення про анулювання ліцензії
енергопостачальник зобов'язаний:
 
   у термін, зазначений НКРЕ у рішенні про анулювання ліцензії,
припинити провадження відповідної діяльності;
 
   до закінчення цього терміну укласти договір (договори) на
передачу електричної енергії місцевими електричними мережами або
передати за договором право користування відповідними електричними
мережами та право користування іншою інфраструктурою, необхідною
для  провадження  підприємницької  діяльності  з  постачання
електричної енергії на відповідній території, суб'єкту (суб'єктам)
підприємницької діяльності з постачання електричної енергії, що
мають відповідну ліцензію;
 
   у встановленому порядку розірвати всі договори на постачання
електричної енергії.
 
   36. Після прийняття рішення про анулювання ліцензії НКРЕ
доводить це рішення до відповідного енергопостачальника.
 
   (  Пункт 37 виключено на підставі Постанови КМ N 627
( 627-2003-п ) від 26.04.2003 )
 
            Заключні положення
 
   38. За порушення законодавства про електроенергетику з боку
населення  застосовуються  санкції,  передбачені  Правилами
користування електричною енергією для населення, які затверджені
Кабінетом Міністрів України від 26 липня 1999  р.  N  1357
( 1357-99-п ) (Офіційний вісник України, 1999 р., N 30, ст. 1543).
 
   39. За правопорушення в електроенергетиці  застосовуються
санкції, передбачені частиною третьою статті 27 Закону України
"Про електроенергетику", згідно  з  Положенням  про  порядок
накладення  на суб'єктів господарської діяльності штрафів за
порушення законодавства  про  електроенергетику,  затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 1999 р. N 1312
( 1312-99-п ) (Офіційний вісник України, 1999 р., N 30, ст. 1518).
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner