Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 279 від 06.07.2000

Про затвердження Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 1

       ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
 
 N 279 від 06.07.2000         Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   03 серпня 2000 р.
                   за N 474/4695
 
 
    Про затвердження Положення про порядок формування та
   використання резерву для відшкодування можливих втрат
         за кредитними операціями банків
 
  ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного
                             банку
   N 418 ( z0793-00 ) від 24.10.2000
   N 151 ( z0354-01 ) від 05.04.2001
   N 502 ( z1079-01 ) від 07.12.2001
   N 119 ( z0256-03 ) від 19.03.2003
   N 339 ( z0751-03 ) від 15.08.2003
   N 411 ( z1105-04 ) від 27.08.2004 
   N 10 ( z0122-05 ) від 17.01.2005
   N 210 ( z0666-05 ) від 10.06.2005 
   N 83 ( z0301-07 ) від 19.03.2007 
   N 248 ( z0841-07 ) від 06.07.2007
   N 211 ( z0751-08 ) від 23.07.2008
   N 406 ( z1206-08 ) від 01.12.2008 )
 
 
 
   Відповідно до ст.59 Закону України "Про Національний банк
України" ( 679-14 ) та з метою удосконалення порядку формування
резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями
банків Правління П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Затвердити  Положення  про  порядок  формування  та
використання  резерву  для  відшкодування  можливих втрат за
кредитними операціями банків (додається).
   2. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про порядок
формування і використання резерву для відшкодування можливих втрат
за позиками комерційних банків, затверджене постановою Правління
Національного банку України від 29.09.97 N 323 ( v0471500-97 ) (зі
змінами і доповненнями).
   3. Установити, що банки зобов'язані здійснювати формування
резервів  під  кредитні ризики за коштами, що містяться на
кореспондентських рахунках, які відкриті в інших банках, та за
простроченими на строк понад 30 днів нарахованими доходами за
кредитними операціями відповідно до пунктів 1.6,  1.7,  8.2
Положення про порядок формування та використання резерву для
відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків,
починаючи з 1 січня 2001 року.
   4. Зобов'язати Департамент бухгалтерського обліку внести до 1
січня 2001 року відповідні зміни до Плану рахунків бухгалтерського
обліку комерційних банків України ( va493500-97 ) щодо порядку
обліку  прострочених  понад  30 днів нарахованих доходів за
кредитними операціями.
   5. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.
   6. Контроль за виконанням цієї  постанови  покласти  на
заступника Голови Я.Ф.Солтиса, Департамент пруденційного нагляду
(В.О.Зінченко),  Управління  нагляду  за  великими  банками
(Ю.О.Герасименко),  Операційне  управління  (В.Д.Щуцький)  та
начальників територіальних управлінь Національного банку України.
 
 Голова                        В.С.Стельмах
 
                       Затверджено
                    Постанова Правління
                    Національного банку України
                    06.07.2000 N 279
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   03 серпня 2000
                   за N 474/4695
 
 
              Положення
    про порядок формування та використання резерву для
      відшкодування можливих втрат за кредитними
            операціями банків
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. З  метою  підвищення  надійності  та  стабільності
банківської системи, захисту інтересів кредиторів і вкладників
банків Національним банком України (далі - Національний банк)
установлюється порядок формування та використання резерву для
відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків.
   Резерв для  відшкодування  можливих  втрат за кредитними
операціями банків (далі - резерв під  кредитні  ризики)  є
спеціальним резервом, необхідність формування якого обумовлена
кредитними ризиками, що  притаманні  банківській  діяльності.
Створення резерву під кредитні ризики - це визнання витрат для
відображення реального результату діяльності банку з урахуванням
погіршення  якості  його  активів або підвищення ризиковості
кредитних операцій.
   Бухгалтерський облік формування та використання резервів
здійснюється відповідно до Інструкції з бухгалтерського обліку
кредитних, вкладних (депозитних) операцій  та  формування  і
використання резервів під кредитні ризики в банках України,
затвердженої постановою Правління Національного банку України від
15.09.2004 N 435 ( z1302-04 ), зареєстрованою в Міністерстві
юстиції України 12.10.2004 за N 1302/9901. Податковий облік
регулюється  Законом  України  "Про  оподаткування  прибутку
підприємств" ( 334/94-ВР ) (із змінами). ( Абзац третій пункту 1.1
із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку
N  502  ( z1079-01 ) від 07.12.2001, в редакції Постанови
Національного банку N 10 ( z0122-05 ) від 17.01.2005 )
   1.2. Положення про порядок формування та використання резерву
для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків
(далі - Положення) розроблено на підставі законів України "Про
Національний банк України" ( 679-14 ), "Про банки і банківську
діяльність" ( 872-12 ), "Про підприємства в Україні" ( 887-12 ),
"Про заставу" ( 2654-12  ), "Про  господарські  товариства"
( 1576-12 ) та нормативно-правових актів Національного банку.
   1.3. З метою недопущення збитків від неповернення боргу через
неплатоспроможність  позичальників (контрагентів банку) оцінка
кредитних ризиків здійснюється за всіма кредитними операціями та
коштами, що розміщені на кореспондентських рахунках, які відкриті
в інших банках як у національній, так і в іноземній валюті.
   Банки самостійно визначають рівень ризику кредитних операцій,
оцінюють фінансовий стан позичальників (контрагентів банку) та
вартість застави в межах чинного законодавства.
( Пункт 1.3 в редакції Постанови Нацбанку N 418 ( z0793-00 ) від
24.10.2000 )
   1.4.  До  заборгованості  за  кредитними операціями, що
становлять кредитний портфель банку, належать:
   строкові депозити, які розміщені в інших банках, і сумнівна
заборгованість за ними (балансові рахунки 1502, 1510, 1512, 1513,
1514, 1515, 1516, 1517, 1581); ( Абзац другий пункту 1.4 глави 1
із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку
N 406 ( z1206-08 ) від 01.12.2008 )
   кредити, які надані іншим банкам, і сумнівна заборгованість
за ними (балансові рахунки 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525,
1526 КА, 1527, 1582, 1600 А); ( Абзац третій пункту 1.4 глави 1 із
змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 406
( z1206-08 ) від 01.12.2008 )
   вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами
господарювання, і сумнівна заборгованість за ними (балансові
рахунки 2030, 2036 КА, 2037, 2093);
   кредити, що  надані  за  операціями  репо  суб'єктам
господарювання (балансові рахунки 2010, 2016 КА);
   кредити, що  надані  за  врахованими векселями суб'єктам
господарювання, і сумнівна заборгованість за ними (балансові
рахунки 2020, 2026 КА, 2027, 2092);
   кредити суб'єктам господарювання в поточну діяльність, в
інвестиційну  діяльність  і  сумнівна заборгованість за ними
(балансові рахунки 2062, 2063, 2065, 2066 КА, 2067, 2071, 2072,
2073, 2074, 2075, 2076 КА, 2077, 2096, 2097);
   іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання,  і
сумнівна заборгованість за ними (балансові рахунки 2082, 2083,
2085, 2086 КА, 2087, 2095);
   кредити, що надані органам державної влади та місцевого
самоврядування, і сумнівна заборгованість за ними (балансові
рахунки 2102, 2103, 2105, 2106 КА, 2107, 2112, 2113, 2115,
2116 КА, 2117, 2190, 2191, 2198, 2199);
   іпотечні кредити,  що надані органам державної влади та
місцевого самоврядування, і сумнівна заборгованість за  ними
(балансові рахунки 2122, 2123, 2125, 2126 КА, 2127, 2132, 2133,
2135, 2136 КА, 2137);
   кредити на поточні потреби та в інвестиційну діяльність, що
надані фізичним особам, і сумнівна заборгованість  за  ними
(балансові рахунки 2202, 2203, 2205, 2206 КА, 2207, 2211, 2212,
2213, 2215, 2216 КА, 2217, 2290, 2291);
   іпотечні кредити, що надані фізичним особам, і сумнівна
заборгованість за ними (балансові рахунки 2232, 2233, 2235, 2236
КА, 2237, 2295);
   кредити, що надані за врахованими векселями фізичним особам,
і сумнівна  заборгованість  за ними (балансові рахунки 2220,
2226 КА, 2227, 2292);
   кредити овердрафт, що надані суб'єктам господарювання та
фізичним особам (балансові рахунки 2600 А, 2605 А, 2620 А, 2625 А,
2650 А, 2655 А);
   гарантії, поручительства, підтверджені акредитиви, акцепти та
авалі, що надані банкам (позабалансові рахунки 9000, 9001, 9002,
9003);
   сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями, виданими
іншим банкам (балансовий рахунок 1589);
   гарантії та  авалі,  що  надані  клієнтам (крім банків)
(позабалансові рахунки 9020, 9023);
   сумнівні гарантії, що надані банкам і клієнтам (позабалансові
рахунки 9090, 9091);
   сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями, виданими
суб'єктам господарювання (балансовий рахунок 2099);
   сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями, виданими
фізичним особам (балансовий рахунок 2299);
   зобов'язання з кредитування, що надані банкам і клієнтам
(позабалансові рахунки 9100, 9122, 9129). До розрахунку резерву
береться  50%  від  суми  зобов'язань  з  кредитування, які
обліковуються за позабалансовими рахунками 9100, 9129.
( Пункт 1.4 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 418 ( z0793-00 ) від 24.10.2000, в редакції
Постанови Національного банку N 339 ( z0751-03 ) від 15.08.2003,
із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку
N  411  (  z1105-04 ) від 27.08.2004, в редакції Постанов
Національного банку N 10 ( z0122-05 ) від 17.01.2005, N 83
( z0301-07 ) від 19.03.2007 )
   1.5. З метою розрахунку резерву під кредитні ризики банки
мають здійснювати класифікацію кредитного портфеля за кожною
кредитною операцією залежно від фінансового стану позичальника,
стану обслуговування позичальником кредитної заборгованості та з
урахуванням рівня забезпечення кредитної операції. За результатами
класифікації кредитного портфеля визначається категорія кожної
кредитної   операції:   "стандартна",   "під   контролем",
"субстандартна", "сумнівна" чи "безнадійна".
   Загальна заборгованість за кредитними операціями становить
валовий кредитний ризик для кредитора.
   Для цілей розрахунку резервів на покриття можливих втрат за
кредитними операціями визначається чистий кредитний ризик (в
абсолютних показниках) шляхом зменшення  валового  кредитного
ризику,  класифікованого  за  ступенями  ризику, на вартість
прийнятного забезпечення.
   Банки зобов'язані  створювати  та  формувати резерви для
відшкодування можливих втрат на повний розмір чистого кредитного
ризику за основним боргом, зваженого на відповідний коефіцієнт
резервування, за всіма видами кредитних операцій у національній та
іноземних валютах.
   Не  здійснюється  формування  резерву:  за  бюджетними
кредитами1; за кредитними операціями між установами в системі
одного банку2; за операціями фінансового лізингу, якщо об'єктом
цих операцій є нерухоме майно; за коштами, що розміщені банком на
умовах субординованого боргу; за позабалансовими зобов'язаннями з
кредитування (крім зобов'язань, наданих банкам), за якими банк не
повинен надавати кошти за першою вимогою контрагента (тобто за
якими банк не несе ризику); за коштами в іноземній валюті, що
перерахована Національному банку. ( Абзац п'ятий пункту 1.5 глави
1 в редакції Постанови Національного банку N 339 ( z0751-03 ) від
15.08.2003; із змінами, внесеними згідно з Постановами Нацбанку
N 210 ( z0666-05 ) від 10.06.2005, N 83 ( z0301-07 ) від
19.03.2007 )
 
-------------------------------
   1 Бюджетні кредити - бюджетні кошти, які розміщені банком у
вигляді кредитів на підставі договору з розпорядником цих коштів,
за якими банк не несе кредитного ризику.
   2 Для банків із 100% іноземним капіталом - за кредитними
операціями  з  материнською компанією, якщо ця компанія має
кредитний рейтинг не нижчий ніж "інвестиційний клас".
 
   У разі консорціумного кредитування резервуванню в провідному
банку підлягає тільки та частина кредиту, що надана безпосередньо
цим банком.
 
   ( Пункт 1.6 виключено на підставі Постанови Національного
банку N 502 ( z1079-01 ) від 07.12.2001 )
 
   1.7. Банки зобов'язані формувати резерв на всю суму коштів,
розміщених на кореспондентських рахунках у банках (резидентах і
нерезидентах),  які визнані банкрутами або ліквідовуються за
рішенням уповноважених органів, або які зареєстровані в офшорних
зонах.
   За коштами,  розміщеними  на  кореспондентських рахунках,
відкритих у банках-нерезидентах (балансові рахунки 1500, 1580),
банки зобов'язані формувати резерв з урахуванням ризику країни
відповідно до вимог глави 8 цього Положення.
( Пункт 1.7 глави 1 в редакції Постанови Національного банку N 411
( z1105-04 ) від 27.08.2004 )
   1.8. Резерв під кредитні ризики поділяється на резерви під
стандартну  та  нестандартну  заборгованість  за  кредитними
операціями. Резерви під нестандартну заборгованість формуються за
кредитними  операціями,  класифікованими  як "під контролем",
"субстандартні", "сумнівні", а також "безнадійні".
   Резерв під кредитні ризики формується в тій валюті, у якій
враховується заборгованість.
   Резерв під кредитні ризики використовується лише для покриття
збитків за непогашеною позичальниками заборгованістю за кредитними
операціями за основним боргом, стягнення якої є неможливим.
   1.9. Банки зобов'язані здійснювати розрахунок резервів під
стандартну та нестандартну заборгованість (з урахуванням строків
погашення боргу за кредитними операціями) протягом місяця, у якому
здійснено  кредитну  операцію  (або  укладено  угоду  на її
здійснення3). Формування резервів банки зобов'язані здійснювати
щомісяця в повному обсязі незалежно від розміру їх доходів за
групами ризику відповідно до сум заборгованості за кредитними
операціями (у тому числі наданих зобов'язань з кредитування) за
станом  на  перше  число місяця, наступного за звітним, до
встановленого  строку для подання оборотно-сальдового балансу
(щомісяця). ( Абзац перший пункту 1.9 із змінами, внесеними згідно
з Постановою Нацбанку N 210 ( z0666-05 ) від 10.06.2005 )
   Розмір фактично сформованого резерву за кредитними операціями
банків контролюється за даними оборотно-сальдового балансу4.
 
----------------------------------
   3 Угода про надання гарантії тощо.
 
   Розмір фактично сформованого резерву за кредитними операціями
банків контролюється за даними місячного балансу4.
-----------------------------------
   4 Контроль за даними оборотно-сальдового балансу означає, що
формування резерву здійснюється з урахуванням коригуючих проводок
відповідно до Положення про формування коригуючих проводок, що
здійснюються банками України, затвердженого постановою Правління
Національного банку України від 09.10.2001 N 427 ( z0909-01 ) і
зареєстрованого  в Міністерстві юстиції України 26.10.2001 за
N 909/6100.
 
( Пункт 1.9 глави 1 в редакції Постанови Національного банку N 119
( z0256-03 ) від 19.03.2003 )
 
   1.10. Безнадійна кредитна заборгованість списується банком за
рахунок резерву під нестандартну заборгованість за  рішенням
правління банку.
   1.11. Банки зобов'язані розробити та затвердити за рішенням
відповідного  органу банку внутрішньобанківське положення про
порядок проведення кредитних операцій та методику проведення
оцінки фінансового стану позичальника (контрагента банку). Ці
документи повинні подаватися на вимогу вповноважених працівників
Національного банку для перевірки достовірності оцінки фінансового
стану позичальників, правильності їх класифікації та достатності
резервів  під кредитні ризики. Відсутність чи неподання цих
документів  для  ознайомлення  уповноваженим   працівникам
Національного банку вважається підставою для негативних висновків
щодо якості активів та управління банку.
   Якщо банк здійснює довгострокове кредитування інвестиційних
проектів, то внутрішні положення банку мають містити правила щодо
порядку видачі такого кредиту, методики оцінки інвестиційного
проекту, методики аналізу бізнес-плану реалізації інвестиційного
проекту та його самоокупності, порядку проведення обстеження
позичальника,   методики   оцінки   його   інвестиційної
кредитоспроможності, визначення схем кредитування інвестиційних
проектів і регламенту підготовки прийняття рішень про надання
інвестиційного кредиту. ( Пункт 1.11 глави 1 доповнено абзацом
другим згідно з Постановою Національного банку N 119 ( z0256-03 )
від 19.03.2003 )
   1.12. Банки можуть класифікувати заборгованість за кредитними
операціями та на підставі цієї класифікації формувати портфель
однорідних споживчих кредитів, а також резерв за цим портфелем.
( Главу 1 доповнено пунктом 1.12 згідно з Постановою Національного
банку N 83 ( z0301-07 ) від 19.03.2007 )
   1.13. Банк зобов'язаний здійснювати контроль за цільовим
використанням наданих кредитів відповідно до умов кредитного
договору.
( Главу 1 доповнено пунктом 1.13 згідно з Постановою Національного
банку N 406 ( z1206-08 ) від 01.12.2008 )
 
     2. Визначення окремих термінів, що вживаються
            у цьому Положенні
 
   Кредитні операції (кредит)  -  вид  активних  операцій,
пов'язаних з наданням клієнтам коштів у тимчасове користування або
прийняттям зобов'язань про надання коштів у тимчасове користування
за певних умов, а також надання гарантій, поручительств, авалів,
розміщення  депозитів,  проведення  факторингових  операцій,
фінансового лізингу, видача кредитів у формі врахування векселів,

Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner