Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 279 від 06.07.2000

Про затвердження Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 2

у формі операцій репо, будь-яке продовження строку погашення
боргу, яке надано в обмін на зобов'язання боржника щодо повернення
заборгованої суми, а також на зобов'язання на сплату процентів та
інших  зборів з такої суми (відстрочення платежу). Кредитні
операції класифікуються залежно від рівня ризику та поділяються на
"стандартні", "під контролем", "субстандартні", "сумнівні" та
"безнадійні".  ( Абзац перший глави 2 в редакції Постанови
Національного банку N 10 ( z0122-05 ) від 17.01.2005 )
   Класифікація кредитних операцій - це оцінка рівня ризику за
кожною  кредитною  операцією з урахуванням фінансового стану
позичальника,  стану  обслуговування  позичальником  кредитної
заборгованості та рівня забезпечення кредитної операції. Оцінка
рівня кредитного  ризику  здійснюється  згідно  з  порядком,
установленим у главах 4, 5, 6 та 7 цього Положення. ( Абзац другий
глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного
банку N 502 ( z1079-01 ) від 07.12.2001 )
   Кредитний ризик  -  ризик  невиконання  позичальником
(контрагентом банку) зобов'язань за кредитними операціями (тобто
ризик того, що сплата позичальником відсотків і основного боргу за
кредитними операціями проводитиметься з відхиленнями від умов
кредитної угоди або взагалі не проводитиметься).
   "Стандартні" кредитні операції - це операції, за якими
кредитний ризик є незначним і становить один відсоток чистого
кредитного ризику. ( Абзац глави 2 із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 339 ( z0751-03 ) від 15.08.2003 )
   "Під контролем" - це кредитні операції, за якими кредитний
ризик є незначним, але може збільшитися внаслідок виникнення
несприятливої для позичальника ситуації та  становить  п'ять
відсотків чистого кредитного ризику.
   "Субстандартні" кредитні операції - це операції, за якими
кредитний ризик є значним, надалі може збільшуватись і становить
20 відсотків чистого кредитного ризику, а також є ймовірність
несвоєчасного погашення заборгованості в повній сумі та в строки,
що передбачені кредитним договором.
   "Сумнівні" кредитні  операції  -  це операції, за якими
виконання зобов'язань з боку позичальника/контрагента банку в
повній сумі (з урахуванням фінансового стану позичальника та рівня
забезпечення) під  загрозою,  ймовірність  повного  погашення
кредитної заборгованості низька та становить 50 відсотків чистого
кредитного ризику.
   "Безнадійні" кредитні операції - це операції, імовірність
виконання зобов'язань за якими з боку позичальника/контрагента
банку (з урахуванням фінансового стану позичальника та рівня
забезпечення) практично відсутня, ризик за такими операціями
дорівнює сумі заборгованості за ними.
   Платоспроможність -  здатність  позичальника  (контрагента
банку) своєчасно здійснювати розрахунки за всіма видами своїх
зобов'язань.
   Кредитоспроможність - наявність  у позичальника/контрагента
банку передумов для отримання кредиту та його здатність повернути
кредит і відсотки за ним у повному обсязі та в обумовлені
договором строки. ( Главу 2 доповнено терміном згідно з Постановою
Національного банку N 119 ( z0256-03 ) від 19.03.2003 )
   Інвестиційний проект  -  проект,  що   впроваджується
позичальниками (суб'єктами господарювання) на умовах фінансової
самоокупності та для якого передбачається співфінансування проекту
позичальником або іншими інвесторами в розмірі не менше ніж 20 %
його вартості. ( Главу 2 доповнено терміном згідно з Постановою
Національного банку N 119 ( z0256-03 ) від 19.03.2003 )
   Кредитування під  інвестиційний  проект  -  довгострокове
кредитування інвестиційних проектів під майбутні доходи (що має
одержати створюване/реконструйоване підприємство та за рахунок
яких забезпечуватиметься повернення кредиту), яке передбачає як
оцінку  банком  інвестиційного  проекту щодо його фінансової
самоокупності, так і практичну реалізацію цього проекту (оцінку
бізнес-плану  реалізації проекту). Під час оцінки реалізації
інвестиційного проекту банком визначається здатність позичальника
ефективно реалізувати інвестиційний проект та отримати заплановані
результати; надійність та стабільність бізнесу, яким займається
позичальник, протягом часу, що потрібний для завершення проекту і
повернення кредиту, врахування як позичальником, так і банком усіх
ризиків, що наявні під час кредитування під інвестиційний проект.
( Главу 2 доповнено терміном згідно з Постановою Національного
банку N 119 ( z0256-03 ) від 19.03.2003 )
   Однорідні споживчі кредити - це кредити на поточні потреби,
які надані позичальнику - фізичній особі, і загальна сума їх за
одним чи декількома кредитними договорами (незалежно від наявності
забезпечення) не перевищує 20000 гривень. ( Главу 2 доповнено
терміном згідно з Постановою Національного банку N 83 ( z0301-07 )
від 19.03.2007 )
   Портфель однорідних споживчих кредитів - це загальна сума
заборгованості за однорідними споживчими кредитами (балансові
рахунки 2202, 2203, 2206, 2207, 2290, 2620 А, 2625 А), що надані
банком на поточні потреби позичальникам - фізичним особам, у
кредитних договорах з якими є письмова згода позичальника на
збір, зберігання, використання та поширення через бюро кредитних
історій інформації про нього та відомості за цими договорами
надані банком до бюро кредитних історій. ( Главу 2 доповнено
терміном згідно з Постановою Національного банку N 83 ( z0301-07 )
від  19.03.2007;  із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 406 ( z1206-08 ) від 01.12.2008 )
   Пільговий кредит - кредит, що надається банком позичальнику
на більш сприятливих умовах, ніж це встановлено внутрішніми
документами банку, які визначають його кредитну та облікову
політику. ( Главу 2 доповнено терміном згідно з Постановою
Національного банку N 248 ( z0841-07 ) від 06.07.2007 )
 
      3. Критерії класифікації кредитних операцій
 
   3.1. З метою розрахунку обсягу резерву під кредитні ризики та
визначення чистого кредитного ризику банк повинен проаналізувати
кредитний портфель.
   Аналіз кредитного портфеля та класифікація кредитних операцій
(валового кредитного ризику) здійснюється за такими критеріями:
   оцінка фінансового стану позичальника (контрагента банку5);
-------------------------------
   5 Обов'язкова  оцінка фінансового стану контрагентів за
факторинговими операціями не вимагається.  За  операціями  з
урахування  векселів  здійснюється  оцінка  фінансового стану
визначеної банком особи із числа зобов'язаних за векселем осіб.
( Виноска 5 в редакції Постанов Нацбанку N 418 ( z0793-00 ) від
24.10.2000, N 411 ( z1105-04 ) від 27.08.2004 )
 
   стан обслуговування  позичальником  (контрагентом  банку)
кредитної заборгованості за основним боргом і відсотків (комісій
та інших платежів із обслуговування боргу) за ним у розрізі кожної
окремої  заборгованості  та  спроможність позичальника надалі
обслуговувати цей борг;
   рівень забезпечення кредитної операції.
   Класифікація заборгованості за кредитами, які включені до
портфеля однорідних споживчих кредитів, здійснюється залежно від
своєчасності  погашення  позичальником основного боргу та/або
відсотків/комісій за кредитом відповідно до пункту 6.1 глави 6
цього Положення. ( Пункт 3.1 глави 3 доповнено абзацом згідно з
Постановою Національного банку N 83 ( z0301-07 ) від 19.03.2007 )
 
       4. Оцінка фінансового стану позичальника
 
   4.1. Критерії  оцінки  фінансового  стану  позичальника
встановлюються  кожним  банком  самостійно  його  внутрішніми
положеннями щодо проведення активних операцій (кредитних) та
методикою проведення оцінки  фінансового  стану  позичальника
(контрагента банку) з урахуванням вимог цього Положення, у яких
мають бути визначені ґрунтовні, технічно  виважені  критерії
економічної  оцінки  фінансової  діяльності  позичальників
(контрагентів банку) на підставі аналізу їх балансів і звітів про
фінансові результати в динаміці тощо. Методика проведення оцінки
фінансового стану позичальника (контрагента банку), яка розроблена
банком, є невід'ємним додатком до внутрішньобанківського положення
банку про кредитування.
 
 
   ( Виноску 6 до пункту 4.1 глави 4 виключено на підставі
Постанови Національного банку N 248 ( z0841-07 ) від 06.07.2007 )
 
 
   Банк під  час  здійснення  оцінки  фінансового  стану
позичальника  зобов'язаний  ураховувати  основні  показники,
установлені в пунктах 4.3 та 4.6 цієї глави. ( Пункт 4.1 глави 4
доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку N 248
( z0841-07 ) від 06.07.2007 )
   Банк під час здійснення оцінки фінансового стану позичальника
має право встановлювати додаткові (суб'єктивні) показники. ( Пункт
4.1 глави 4 доповнено абзацом згідно з Постановою Національного
банку N 248 ( z0841-07 ) від 06.07.2007 )
   Установлені банком додаткові (суб'єктивні) показники, які
використовуються ним для здійснення оцінки фінансового стану
позичальника - юридичної особи або фізичної особи-підприємця,
мають  ураховувати  особливості  видів економічної діяльності
зазначених позичальників. ( Пункт 4.1 глави 4 доповнено абзацом
згідно з Постановою Національного банку N 248 ( z0841-07 ) від
06.07.2007 )
   Оцінку фінансового стану позичальника/контрагента банку з
урахуванням     поточного     стану     обслуговування
позичальником/контрагентом кредитної заборгованості банк здійснює
кожного разу під час укладання договору про здійснення кредитної
операції, а надалі для: ( Пункт 4.1 глави 4 доповнено абзацом
згідно з Постановою Національного банку N 119 ( z0256-03 ) від
19.03.2003 )
   банків - не рідше ніж один раз на місяць; ( Пункт 4.1 глави 4
доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку N 119
( z0256-03 ) від 19.03.2003 )
   інших юридичних осіб - не рідше ніж один раз на три місяці;
( Пункт 4.1 глави 4 доповнено абзацом згідно з Постановою
Національного банку N 119 ( z0256-03 ) від 19.03.2003 )
   фізичних осіб - періодичність оцінки їх фінансового стану
визначається банками самостійно з урахуванням стану обслуговування
боргу та строковості кредиту, але не рідше ніж один раз у рік (або
за результатами фінансового року). Якщо обслуговування кредитної
заборгованості відбувається із простроченням або пролонгацією, то
оцінка фінансового стану позичальника - фізичної особи  має
відбуватися постійно (щомісяця або щокварталу) протягом періоду
несвоєчасного погашення боргу - крім випадків, пов'язаних з
поважними причинами (документально підтверджені факти відрядження,
хвороба тощо). ( Пункт 4.1 глави 4 доповнено абзацом згідно з
Постановою Національного банку N 119 ( z0256-03 ) від 19.03.2003 )
   Банк   перевіряє   кредитоспроможність   позичальника,
заборгованість за кредитом якого включена до портфеля однорідних
споживчих кредитів, за власною методикою. ( Пункт 4.1 глави 4
доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку N 83
( z0301-07 ) від 19.03.2007 )
   Банк самостійно   встановлює   періодичність  перегляду
кредитоспроможності позичальника за кредитами, заборгованість за
якими включена до портфеля однорідних споживчих кредитів. ( Пункт
4.1 глави 4 доповнено абзацом згідно з Постановою Національного
банку N 83 ( z0301-07 ) від 19.03.2007 )
   Результати оцінки       фінансового       стану
позичальників/контрагентів банку мають  зберігатися  в  банку
відповідно  до строків зберігання документів з кредитування,
встановлених законодавством України,  особливо  щодо  великих
кредитів, кредитів пов'язаним з банком  особам (інсайдерам).
( Пункт 4.1 глави 4 доповнено абзацом згідно з Постановою
Національного банку N 119 ( z0256-03 ) від 19.03.2003 )
   Зазначені в цьому Положенні вимоги щодо оцінки фінансового
стану позичальника є мінімально необхідними. Банки мають право
самостійно встановлювати додаткові критерії оцінки фінансового
стану позичальника, що підвищують вимоги до показників з метою
адекватної оцінки кредитних ризиків та належного контролю за ними.
   4.2. Банки самостійно встановлюють нормативні значення та
відповідні бали для кожного показника залежно від його вагомості
(значимості) серед інших показників, що можуть свідчити про
найбільшу ймовірність виконання позичальником (контрагентом банку)
зобов'язань за кредитними операціями.
   Вагомість кожного показника визначається індивідуально для
кожної групи позичальників (контрагентів банку) залежно  від
кредитної політики банку, особливостей клієнта (галузь економіки,
сезонність виробництва, обіговість коштів тощо),  ліквідності
балансу, становища на ринку тощо.
   Банк визначає  клас позичальника (контрагента банку) за
результатами оцінки фінансового стану позичальника (контрагента
банку)  на  підставі  загальної суми балів за основними та
додатковими (суб'єктивними) показниками. Питома вага суми балів за
додатковими (суб'єктивними) показниками не може перевищувати 30%
від визначеної банком загальної суми балів за результатами оцінки
фінансового стану позичальника. ( Абзац третій пункту 4.2 глави 4
в редакції Постанови Національного банку N 248 ( z0841-07 ) від
06.07.2007 )
 
   4.3. Для здійснення оцінки фінансового стану позичальника -
юридичної особи банк має враховувати такі основні економічні
показники його діяльності:
   платоспроможність (коефіцієнти  миттєвої,  поточної  та
загальної ліквідності);
   фінансова стійкість (коефіцієнти маневреності власних коштів,
співвідношення залучених і власних коштів);
   обсяг реалізації;
   обороти за рахунками (співвідношення надходжень на рахунки
позичальника і суми кредиту, наявність рахунків в інших банках;
наявність картотеки неплатежів - у динаміці);
   склад та динаміка дебіторсько-кредиторської заборгованості
(за останній звітний та поточний роки);
   собівартість продукції (у динаміці);
   прибутки та збитки (у динаміці);
   рентабельність (у динаміці);
   кредитна історія (погашення  кредитної  заборгованості  в
минулому, наявність діючих кредитів).
   Банки повинні визначати значення показників платоспроможності
позичальника  та  його  фінансової  стійкості  з урахуванням
статистичних даних галузі господарства, у якій він працює, і даних
про результати його діяльності. ( Пункт 4.3 глави 4 доповнено
абзацом згідно з Постановою Національного банку N 83 ( z0301-07 )
від 19.03.2007 )
 
   4.3.1. Платоспроможність позичальника визначається за такими
показниками:
   коефіцієнт миттєвої ліквідності (КЛ1), що характеризує те, як
швидко  короткострокові  зобов'язання  можуть  бути  погашені
високоліквідними активами:
 
                 Ав
            КЛ1 = ------------,
                 Зп
 
   де Ав - високоліквідні активи, до яких належать грошові
кошти, їх еквіваленти та поточні фінансові інвестиції,
   Зп - поточні (короткострокові) зобов'язання, що складаються з
короткострокових кредитів і розрахунків з кредиторами.
 
 
   ( Абзац п'ятий підпункту 4.3.1 пункту 4.3 глави 4 виключено
на підставі Постанови Національного банку N 83 ( z0301-07 ) від
19.03.2007 )
 
 
   коефіцієнт поточної  ліквідності  (КЛ2),  що характеризує
можливість погашення короткострокових зобов'язань у встановлені
строки:
 
                 Ал
           КЛ2 = ---------------,
                 Зп
 
   де Ал - ліквідні активи, що складаються з високоліквідних
активів, дебіторської заборгованості, векселів одержаних,
   Зп - поточні (короткострокові) зобов'язання, що складаються з
короткострокових кредитів і розрахунків з кредиторами.
 
 
   ( Абзац восьмий підпункту 4.3.1 пункту 4.3 глави 4 виключено
на підставі Постанови Національного банку N 83 ( z0301-07 ) від
19.03.2007 )
 
 
   коефіцієнт загальної ліквідності (КП), що характеризує те,
наскільки обсяг короткострокових зобов'язань і розрахунків можна
погасити за рахунок усіх ліквідних активів:
 
 
                 Ао
             КП = ---------,
                 Зп
 
   де Ао - оборотні активи,
   Зп - поточні (короткострокові) зобов'язання, що складаються з
короткострокових кредитів і розрахунків з кредиторами.
 
 
   ( Абзац одинадцятий підпункту 4.3.1 пункту 4.3 глави 4
виключено  на  підставі  Постанови Національного банку N 83
( z0301-07 ) від 19.03.2007 )
 
 
   4.3.2. Фінансова  стійкість  позичальника визначається за
такими показниками:
   коефіцієнт маневреності власних коштів (КМ), що характеризує
ступінь мобільності використання власних коштів:
 
                Вк - Ан
           КМ = ----------------,
                 Вк
 
   де Вк - власний капітал підприємства,
   Ан - необоротні активи.
 
 
   ( Абзац п'ятий підпункту 4.3.2 пункту 4.3 глави 4 виключено
на підставі Постанови Національного банку N 83 ( z0301-07 ) від
19.03.2007 )
 
 
   коефіцієнт незалежності  (КН),  що  характеризує  ступінь
фінансового ризику:
 
                 Зк
            КН = ------------,
                 Вк
 
   де Зк  -  залучені  кошти  (довгострокові  та  поточні
зобов'язання),
   Вк - власний капітал.
 
 
   ( Абзац восьмий підпункту 4.3.2 пункту 4.3 глави 4 виключено
на підставі Постанови Національного банку N 83 ( z0301-07 ) від
19.03.2007 )
 
 
   4.3.3. Рентабельність позичальника визначається за такими
показниками:
 

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner