Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 279 від 06.07.2000

Про затвердження Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 3

   рентабельність активів:
 
                 Пч
            Р = -------------,
                 А
 
   де Пч - чистий прибуток,
   А - активи;
 
   рентабельність продажу:
 
                 Пч
            Р = -------------,
                 Ор
 
   де Пч - чистий прибуток,
   Ор - обсяг реалізації продукції (без ПДВ).
 
   4.3.4. Аналіз грошових потоків позичальника має здійснюватися
з урахуванням такого показника:
   співвідношення чистих надходжень на всі рахунки позичальника
(у тому числі відкриті в інших банках) до суми основного боргу за
кредитною операцією та відсотками за нею з урахуванням строку дії
кредитної угоди (для короткострокових кредитів) та для суб'єктів
господарської діяльності, що отримали кредит в іноземній валюті, -
з урахуванням зміни валютного курсу: ( Абзац другий підпункту
4.3.4  пункту  4.3 глави 4 із змінами, внесеними згідно з
Постановами Національного банку N 411 ( z1105-04 ) від 27.08.2004,
N 210 ( z0666-05 ) від 10.06.2005 )
 
           (Нсм x n) - (Зм x n) - Зі
        К = ----------------------------,
                Ск
 
   де Нсм - середньомісячні надходження на рахунки позичальника
протягом трьох останніх місяців (за винятком кредитних коштів),
   Ск - сума кредиту та відсотки за ним (за кредитами в
іноземній валюті ця сума приймається до розрахунку з урахуванням
зміни валютного курсу), ( Абзац четвертий підпункту 4.3.4 пункту
4.3 глави 4 в редакції Постанови Національного банку N 411
( z1105-04 ) від 27.08.2004; із змінами, внесеними згідно з
Постановою Нацбанку N 210 ( z0666-05 ) від 10.06.2005 )
   n - кількість місяців дії кредитної угоди,
   Зм - щомісячні умовно-постійні зобов'язання  позичальника
(адміністративно-господарські витрати тощо),
   Зі - податкові платежі та сума інших зобов'язань перед
кредиторами, що мають бути сплачені з рахунку позичальника, крім
сум зобов'язань, строк погашення яких перевищує  строк  дії
кредитної угоди (за даними останнього балансу).
   Для суб'єктів господарської діяльності,  діяльність  яких
пов'язана з сезонним характером виробництва, середньомісячна сума
надходжень визначається за 12 місяців.
   Оптимальне теоретичне значення показника К - не менше ніж
1,5.
 
   4.3.5. Також можуть бути враховані суб'єктивні чинники, що
характеризуються такими показниками:
   ринкова позиція позичальника та його залежність від циклічних
і структурних змін в економіці та галузі промисловості;
   наявність державних  замовлень  і  державна  підтримка
позичальника;
   ефективність управління позичальника;
   професіоналізм керівництва та його ділова репутація;
   інша інформація.
 
   4.4. Оцінка   фінансового   стану   позичальника-банку
здійснюється не рідше ніж один раз на місяць з використанням
методів, що використовуються у вітчизняній та світовій банківській
практиці, у тому числі з урахуванням:
   інформації позичальника-банку про  дотримання  економічних
нормативів і нормативу обов'язкового резервування коштів;
   аналізу якості активів і пасивів;
   аналізу прибутків і збитків;
   інформації про виконання банком зобов'язань у минулому;
   інформації про надані та одержані міжбанківські кредити;
   щорічного аудиторського висновку.
( Пункт 4.4 глави 4 в редакції Постанови Національного банку N 119
( z0256-03 ) від 19.03.2003 )
   4.5. Класифікація позичальників - юридичних осіб (у тому
числі банків) здійснюється за результатами оцінки їх фінансового
стану:
   Клас "А" - фінансова діяльність добра, що свідчить про
можливість своєчасного виконання  зобов'язань  за  кредитними
операціями, зокрема погашення основної суми боргу та відсотків за
ним відповідно до умов кредитної угоди; економічні показники в
межах  установлених  значень  (відповідно до методики оцінки
фінансового  стану  позичальника,  затвердженої  внутрішніми
документами банку); вище керівництво позичальника має відмінну
ділову репутацію; кредитна історія позичальника - бездоганна; крім
того,  позичальники-банки (резиденти) і банки-нерезиденти, що
зареєстровані в країнах - членах СНД, дотримуються економічних
нормативів.  Одночасно  можна зробити висновок, що фінансова
діяльність і надалі проводитиметься на високому рівні. До цього
класу можуть належати інші позичальники-банки (нерезиденти), що
мають кредитний рейтинг не нижче ніж показник А, підтверджений у
бюлетені однієї з провідних світових рейтингових компаній (Fitch
IBCA, Standard  Poor`s, Moody`s тощо).
   Клас "Б" - фінансова діяльність позичальника цієї категорії
близька за характеристиками до класу "А",  але  ймовірність
підтримування її на цьому рівні протягом тривалого часу є низькою.
Позичальники/контрагенти банку, які належать до цього класу,
потребують більшої уваги через потенційні недоліки, що ставлять
під загрозу достатність надходжень коштів для обслуговування боргу
та стабільність одержання позитивного фінансового результату їх
діяльності;  крім  того,  позичальники-банки  (резиденти)  і
банки-нерезиденти, що зареєстровані в країнах - членах СНД,
дотримуються  економічних  нормативів.  Аналіз  коефіцієнтів
фінансового  стану  позичальника може свідчити про негативні
тенденції в діяльності позичальника. Недоліки  в  діяльності
позичальників,  які належать до класу "Б", мають бути лише
потенційними. За наявності реальних недоліків клас позичальника
потрібно  знизити.  До  цього  класу  можуть  належати інші
позичальники-банки (нерезиденти), що мають кредитний рейтинг не
нижче ніж "інвестиційний клас", що підтверджений у бюлетені однієї
з провідних світових рейтингових компаній (Fitch IBCA, Standard 
Poor`s, Moody`s тощо).
   Клас "В" - фінансова діяльність задовільна і потребує більш
детального контролю, крім того, позичальники - банки (резиденти) і
банки країн - членів СНД дотримуються економічних нормативів.
Надходження коштів і платоспроможність позичальника свідчать про
ймовірність несвоєчасного погашення кредитної заборгованості в
повній сумі та в строки, передбачені договором, якщо недоліки не
будуть усунені. Одночасно спостерігається можливість виправлення
ситуації і покращення фінансового стану позичальника. Забезпечення
кредитної операції має бути ліквідним і не викликати сумнівів щодо
оцінки  його  вартості,  правильності  оформлення  угод  про
забезпечення  тощо.  До  цього  класу  можуть  належати
позичальники-банки (нерезиденти), що мають кредитний рейтинг не
нижче ніж показник В, підтверджений у бюлетені однієї з провідних
світових рейтингових компаній (Fitch IBCA, Standard  Poor`s,
Moody`s тощо).
   Клас "Г" - фінансова діяльність незадовільна (економічні
показники  не  відповідають  установленим  значенням)  і
спостерігається її нестабільність протягом року; є високий ризик
значних  збитків;  ймовірність  повного  погашення  кредитної
заборгованості та відсотків/комісій за нею є низькою; проблеми
можуть стосуватися стану забезпечення за кредитом, потрібної
документації  щодо  забезпечення, яка свідчить про наявність
(схоронність) і його ліквідність тощо. Якщо під час проведення
наступної класифікації немає безсумнівних підтверджень поліпшити
протягом одного місяця фінансовий стан позичальника банку або
рівень забезпечення за кредитною операцією, то його потрібно
класифікувати на клас нижче (клас "Д"). До цього класу належить
позичальник/контрагент банку, проти якого порушено справу про
банкрутство.
   Клас "Д" - фінансова діяльність незадовільна і є збитковою;
показники не відповідають  установленим  значенням,  кредитна
операція  не  забезпечена ліквідною заставою (або безумовною
гарантією),    ймовірності    виконання    зобов'язань
позичальником/контрагентом банку практично немає. До цього класу
належить позичальник/контрагент банку, що визнаний банкрутом в
установленому чинним законодавством порядку.
   За результатами  оцінки  фінансового  стану  позичальник
зараховується до відповідного класу.
   Позичальник/контрагент банку, проти якого порушено справу
про банкрутство, а також банки, в яких відкликано банківську
ліцензію, не можуть бути віднесені до класу, вище ніж клас "Г".
( Пункт 4.5 глави 4 доповнено абзацом згідно з Постановою
Національного банку N 10 ( z0122-05 ) від 17.01.2005 )
 
 
   ( Абзац дев'ятий пункту 4.5 глави 4 виключено на підставі
Постанови Національного банку N 248 ( z0841-07 ) від 06.07.2007 )
 
 
( Пункт 4.5 глави 4 в редакції Постанови Національного банку N 119
( z0256-03 ) від 19.03.2003 )
   4.6. Для оцінки фінансового стану позичальника - фізичної
особи банки встановлюють показники та їх оптимальні значення
залежно від виду кредиту (на придбання або будівництво житла,
придбання транспортних засобів, товарів тривалого використання, на
інші потреби), його обсягу й строку, виду забезпечення (застави)
за кредитом. Клас позичальника за операціями з фінансового лізингу
визначається  без  урахування критерію класифікації кредитної
операції "рівень забезпечення кредитної операції". ( Абзац перший
пункту 4.6 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 411 ( z1105-04 ) від 27.08.2004 )
   Оцінка фінансового  стану  позичальника  має  враховувати
кількісні та якісні показники (фактори), що можуть у тій чи іншій
мірі вплинути на виконання позичальником зобов'язань за кредитом,
з визначенням рівня їх ймовірного впливу на дотримання умов
кредитної угоди шляхом установлення оптимальних  значень  та
відповідних  балів  для  кожного з показників (факторів) та
здійснюється з урахуванням виду і строку кредиту, що надається.
   У разі  визначення  кредитоспроможності  позичальника  -
фізичної особи мають ураховуватися  як  кількісні  показники
(економічна кредитоспроможність), так і якісні характеристики
(особиста кредитоспроможність) позичальника, що підтверджуються
достовірними документами, виданими третьою особою (довідка з місця
роботи, довідка про доходи, виписка (довідка) банку з рахунку про
рух коштів, а також (за наявності) кредитна історія позичальника,
підтверджена кредитними звітами бюро кредитних історій). ( Абзац
третій пункту 4.6 глави 4 в редакції Постанови Національного банку
N 83 ( z0301-07 ) від 19.03.2007; із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 406 ( z1206-08 ) від 01.12.2008 )
   До якісних характеристик позичальника зокрема належать:
   загальний матеріальний стан клієнта (наявність майна та копій
відповідних підтвердних документів на його право власності, які
засвідчуються в установленому порядку);
   соціальна стабільність клієнта (тобто наявність постійної
роботи, ділова репутація, сімейний стан тощо);
   вік клієнта;
   кредитна історія  (інтенсивність користування банківськими
кредитами/гарантіями в минулому та своєчасність їх погашення й
сплати відсотків/комісій за ними), у тому числі отримана від бюро
кредитних історій. ( Абзац восьмий пункту 4.6 глави 4 із змінами,
внесеними згідно  з  Постановою  Національного  банку  N 83
( z0301-07 ) від 19.03.2007 )
   До основних кількісних показників оцінки фінансового стану
позичальника - фізичної особи зокрема належать:
   сукупний чистий дохід (щомісячні очікувані сукупні доходи,
зменшені на сукупні витрати та зобов'язання); ( Абзац десятий
пункту 4.6 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 406 ( z1206-08 ) від 01.12.2008 )
   накопичення на рахунках в банку (інформація надається за
бажанням позичальника);
   коефіцієнти, що  характеризують  поточну платоспроможність
позичальника і його фінансові можливості виконати зобов'язання за
кредитною угодою (зокрема, співвідношення сукупних доходів і
витрат/зобов'язань позичальника, сукупного чистого доходу  за
місяць і щомісячного внеску за кредитом та відсотками/комісіями за
ним);
   забезпечення кредиту [застава рухомого й нерухомого майна,
наявність його страхування, передавання права власності на об'єкт
кредитування (житло, автотранспорт тощо)] та його ліквідність.
   Банк для розрахунку основних кількісних показників оцінки
фінансового стану позичальника - фізичної особи враховує доходи,
факт  отримування  яких  протягом  дії  кредитного  договору
підтверджується достовірними документами, виданими третьою особою
[довідка з місця роботи, довідка про доходи, виписка (довідка)
банку з рахунку про рух коштів]. ( Пункт 4.6 глави 4 доповнено
абзацом згідно з Постановою Національного банку N 406 ( z1206-08 )
від 01.12.2008 )
   Під час визначення кредитоспроможності й оцінки фінансового
стану позичальників - фізичних осіб, які отримують кредит як
підприємці, мають ураховуватися також відповідні показники, що
встановлюються для юридичних осіб, у тому числі такі якісні та
кількісні показники:
   менеджмент (рівень менеджменту, ділова репутація та зв'язки в
діловому оточенні, готовність та спроможність клієнта  нести
особисту  відповідальність за виконання кредитних зобов'язань
тощо);
   фактори ринку   (вид   галузі,  оцінка  привабливості
товарів/послуг, що виготовляються/надаються клієнтом; ринок таких
товарів/послуг, рівень конкуренції у сфері діяльності клієнта,
тривалість діяльності на конкретному ринку тощо);
   прогноз руху  грошових  потоків  (співвідношення власного
капіталу та розміру кредиту, співвідношення грошових оборотів за
місяць та суми кредиту тощо).
   Класифікація позичальників - фізичних осіб за результатами
визначення їх кредитоспроможності (фінансового стану) здійснюється
з урахуванням рівня забезпечення за кредитними операціями:
   Клас "А"  -  сукупний  чистий дохід позичальника значно
перевищує внески на погашення кредиту і відсотків/комісій за ним,
високою є ймовірність збереження такого співвідношення протягом
дії кредитної угоди; обсяг, якість і ліквідність забезпечення за
кредитами, що видаються на строк більше одного року, достатні або
позичальник  має  високу  особисту  кредитоспроможність  (що
підтверджується документально) і заслуговує на безперечну довіру;
немає жодних свідчень про можливість затримки з поверненням
кредиту і відсотків/комісій за ним відповідно до умов кредитної
угоди.
   Клас "Б" - основні характеристики аналогічні або близькі до
класу "А", однак імовірність їх підтримування на такому самому
рівні є низькою або наявна тенденція (або інформація) щодо
можливості їх зниження. Обсяг, якість і ліквідність забезпечення
за кредитами, що видаються на строк більше одного року, достатні
для погашення в повному обсязі кредиту і відсотків/комісій за ним.
   Клас "В" - сукупні обсяги доходів і витрат позичальника
свідчать про досягнення граничної межі в забезпеченні погашення
боргу, зміну місця роботи (з погіршенням умов), зростання обсягу
зобов'язань позичальника, що свідчить про підвищення ймовірності
несвоєчасного  та/або  в  неповній сумі погашення кредиту і
відсотків/комісій за ним. Обсяг, якість і ліквідність забезпечення
за кредитами, що видаються на строк більше одного року, достатні
для погашення в повному обсязі кредиту і відсотків/комісій за ним.
   Клас "Г" - фінансовий стан позичальника нестабільний. Наявна
тенденція і періодично виникають проблеми із своєчасною сплатою
боргу за кредитами та  відсотками/комісіями  за  ним  через
нестабільність доходів позичальника або зростання витрат та/або
зобов'язань. Сукупний чистий дохід позичальника в окремі періоди
не забезпечує сплату боргу за кредитом та відсотків/комісій за
ним. Є проблеми щодо забезпечення за кредитом (низький рівень його
ліквідності або його обсяг недостатній тощо).
   Клас "Д" - фінансовий стан позичальника незадовільний. Доходи
не забезпечують сплату боргу за кредитом та відсотків/комісій за
ним. Кредит не забезпечений ліквідною заставою. Практично немає
змоги сплатити борг за кредитом та відсотки/комісії за ним, у тому
числі за рахунок забезпечення кредиту.
( Пункт 4.6 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами
Національного банку N 418 ( z0793-00 ) від 24.10.2000, N 502
( z1079-01 ) від 07.12.2001, в редакції Постанови Національного
банку N 119 ( z0256-03 ) від 19.03.2003 )
   4.7. Якщо немає  достовірної  фінансової  звітності,  що
підтверджує оцінку фінансового стану позичальника - юридичної
особи, або відповідних документів та інформації щодо оцінки
фінансового  стану  фізичної  особи, а також належним чином
оформлених документів, на підставі яких здійснювалася кредитна
операція, то такі позичальники мають класифікуватися не вище класу
"Г". 
   Банк  зобов'язаний  класифікувати  не  вище  класу  "Д"
позичальників - фізичних і юридичних осіб, у кредитних договорах з
якими немає письмової згоди на збір, зберігання, використання та
поширення  через  бюро  кредитних  історій  інформації  про
позичальника. ( Пункт 4.7 глави 4 доповнено абзацом згідно з
Постановою Національного банку N 406 ( z1206-08 ) від 01.12.2008 )
( Пункт 4.7 глави 4 в редакції Постанови Національного банку N 119
( z0256-03 ) від 19.03.2003 )
   4.8. Якщо на час укладення договору пролонгації (тобто
продовження  строку  дії  договору)  кредитної  операції  з
кредитоспроможним і надійним позичальником - юридичною особою,
якого  віднесено  до класу "А" або "Б", не спостерігається
погіршення його фінансового стану і відсотки сплачуються своєчасно
(за умови, що сплата відсотків за договорами передбачена не рідше
одного разу на квартал), то така операція вважається строковою,
тобто пролонгованою без пониження класу позичальника. Разом з тим
надходження  (крім кредитних коштів) на рахунки позичальника
(контрагента  банку)  протягом первісного строку користування
кредитними коштами згідно з кредитним договором мають перевищувати
розмір заборгованості за кредитом не менше ніж у два рази та
засвідчуватися документально. ( Абзац пункту 4.8 в редакції
Постанови Національного банку N 339 ( z0751-03 ) від 15.08.2003 )
   Пролонговані кредити, які надані позичальникам - фізичним
особам на придбання та удосконалення нерухомості, автотранспорту,
товарів довгострокового використання, вважаються пролонгованими
без пониження класу позичальника, якщо на час укладення угоди про
пролонгацію кредитного договору позичальники - фізичні особи
віднесені до класу "А" або "Б" та відсотки (комісії, інші платежі)
сплачуються  своєчасно.  Пролонгація  кредитів за інших умов
розглядається як пролонгація з пониженням класу позичальника.
( Пункт 4.8 доповнено абзацом згідно з Постановою Національного
банку N 339 ( z0751-03 ) від 15.08.2003 )
 
     5. Визначення групи кредитних операцій за станом
      обслуговування позичальником боргу за ними
 
   5.1. Оцінку стану обслуговування боргу банки зобов'язані
здійснювати щомісяця:
   а) за станом погашення позичальником/контрагентом - юридичною
особою кредитної заборгованості за основним боргом (у тому числі
за операціями репо) та відсотків/комісій за ним на підставі
кредитної історії позичальників та їх взаємовідносин з банком
обслуговування боргу є:
   "добрим":
   якщо заборгованість за кредитом і відсотки/комісії за ним
сплачуються в установлені строки або з максимальною затримкою до
семи календарних днів;
   або кредит пролонговано без пониження класу позичальника та
відсотки/комісії за ним сплачуються в установлені строки або з
максимальною затримкою до семи календарних днів;

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner