Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 279 від 06.07.2000

Про затвердження Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 5

фізичними особами до розрахунку резерву під кредитні ризики
приймаються майнові права на грошові депозити або іменні депозитні
сертифікати, випущені банком-кредитором, нерухоме майно, майнові
права на майбутнє нерухоме майно, що належить до житлового фонду,
транспортні засоби та банківські метали. ( Підпункт 7.1.2 пункту
7.1 глави 7 доповнено абзацом згідно з Постановою Національного
банку N 411 ( z1105-04 ) від 27.08.2004, із змінами, внесеними
згідно з Постановою Національного банку N 10 ( z0122-05 ) від
17.01.2005 )
   У разі здійснення кредитних операцій з нерезидентами (крім
банківських установ і фізичних осіб, які оформили дозвіл на
працевлаштування в Україні або які є працівниками розташованих на
території  України  іноземних  дипломатичних,  консульських,
торговельних  та  інших  офіційних представництв, міжнародних
організацій та  їх  філій,  що  користуються  імунітетом  і
дипломатичними привілеями) до розрахунку резерву під кредитні
ризики приймаються тільки майнові права на грошові депозити або
іменні депозитні сертифікати та нерухоме майно, що розташоване на
території України та належить на правах власності цим нерезидентам
або поручителю-резиденту, гарантії банків, які мають офіційний
кредитний рейтинг не нижче ніж "інвестиційний клас. Ця норма не
поширюється на кредитні операції, що здійснюються іноземними
філіями українських банків. ( Підпункт 7.1.2 пункту 7.1 глави 7
доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку N 411
( z1105-04 ) від 27.08.2004, із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 83 ( z0301-07 ) від 19.03.2007 )
   За операціями з розміщення та залучення грошових коштів між
двома банками, що здійснюються в різних валютах в еквівалентній
сумі  та на однакові строки (установлені під час укладення
договору), до розрахунку резерву під кредитні ризики приймаються
майнові права на такі грошові кошти за умови обов'язкового
оформлення договору застави на всю суму цих коштів. ( Підпункт
7.1.2 пункту 7.1 глави 7 доповнено абзацом згідно з Постановою
Національного банку N 210 ( z0666-05 ) від 10.06.2005 )
   7.1.3. Сума забезпечення береться до розрахунку резервів під
кредитні ризики з урахуванням коефіцієнтів залежно від категорії
кредитної операції.
   Безумовні гарантії беруться до розрахунку  резервів  під
кредитні ризики за такими коефіцієнтами:
 
--------------------------------------------------------------------------
|Класифіковані |Відсоток вартості забезпечення (гарантії),       |
|кредитні    |що береться до розрахунку чистого кредитного ризику   |
|операції    |за окремою кредитною операцією             |
|        |--------------------------------------------------------|
|        |Кабінету |урядів країн |міжнародних |банків з рейтингом|
|        |Міністрів|категорії "А"|багатосто-  |не нижче ніж   |
|        |України |       |ронніх банків|"інвестиційний  |
|        |     |       |       |клас", забезпечені|
|        |     |       |       |гарантії банків  |
|        |     |       |       |України      |
|---------------+---------+-------------+-------------+------------------|
|"Стандартна"  | 100  |  100    |  100    |    100    |
|---------------+---------+-------------+-------------+------------------|
|"Під контролем"| 100  |  100    |  100    |    100    |
|---------------+---------+-------------+-------------+------------------|
|"Субстандартна"| 50   |  100    |  100    |    100    |
|---------------+---------+-------------+-------------+------------------|
|"Сумнівна"   | 20   |  20    |  20    |    20     |
|---------------+---------+-------------+-------------+------------------|
|"Безнадійна"  | 0   |  0     |  0     |    0     |
--------------------------------------------------------------------------
 
   Предмети застави беруться до розрахунку резерву під кредитні
ризики за такими коефіцієнтами:
 
---------------------------------------------------------------------------------------------
| Класифіковані |Відсоток вартості забезпечення (застави), що береться до розрахунку чистого|
|  кредитні  |       кредитного ризику за окремою кредитною операцією       |
|  операції  |---------------------------------------------------------------------------|
|        | майнових прав | бан-| дер-|недер-|нерухомого|іншо-|майнових  | рухо-|ін- |
|        | на грошові  | ків-| жав-| жав- |майна, що | го |прав на  | мого |ших |
|        |  депозити,  |ських| них | них | належить | не- |нерухоме  |майна,|май-|
|        |  іменні   |мета-| цін-| цін- |  до  | ру- |майно, що |доро- |но- |
|        |  депозитні  | лів | них | них |житлового |хомо-|належить до|гоцін-|вих |
|        | сертифікати, |   |папе-|папе- | фонду, | го |житлового | них |прав|
|        |  випущені  |   | рів | рів |іпотечних |майна|фонду   |мета- |  |
|        |  банком   |   |   |   |облігацій |   |      | лів |  |
|        | кредитором, |   |   |   |  та   |   |      |   |  |
|        | майнових прав |   |   |   |іпотечних |   |      |   |  |
|        | на грошові  |   |   |   | сертифі- |   |      |   |  |
|        |  кошти за  |   |   |   | катів  |   |      |   |  |
|        | операціями з |   |   |   |     |   |      |   |  |
|        | розміщення/ |   |   |   |     |   |      |   |  |
|        |  залучення  |   |   |   |     |   |      |   |  |
|        | коштів між  |   |   |   |     |   |      |   |  |
|        |двома банками, |   |   |   |     |   |      |   |  |
|        |   що    |   |   |   |     |   |      |   |  |
|        |здійснюються в |   |   |   |     |   |      |   |  |
|        |різних валютах |   |   |   |     |   |      |   |  |
|        |---------------|   |   |   |----------|   |      |   |  |
|        |у валю-|  у  |   |   |   |за  |за |   |      |   |  |
|        |ті, що |валюті,|   |   |   |кре- |кре-|   |      |   |  |
|        |відпо- | що є |   |   |   |ди- |ди- |   |      |   |  |
|        | відає |відмін-|   |   |   |тами |тами|   |      |   |  |
|        |валюті |ною від|   |   |   |в  |в  |   |      |   |  |
|        |надано-|валюти |   |   |   |грив-|іно-|   |      |   |  |
|        |го кре-| нада- |   |   |   |нях |зем-|   |      |   |  |
|        | диту, | ного |   |   |   |   |ній |   |      |   |  |
|        | або | кре- |   |   |   |   |ва- |   |      |   |  |
|        | ВКВ | диту |   |   |   |   |люті|   |      |   |  |
|---------------+-------+-------+-----+-----+------+-----+----+-----+-----------+------+----|
|"Стандартна"  | 100 | 90  | 80 | 100 | 40 | 70 | 50 | 50 |   50  | 50 | 30 |
|---------------+-------+-------+-----+-----+------+-----+----+-----+-----------+------+----|
|"Під контролем"| 100 | 90  | 80 | 80 | 20 | 70 | 50 | 50 |   40  | 40 | 20 |
|---------------+-------+-------+-----+-----+------+-----+----+-----+-----------+------+----|
|"Субстандартна"| 100 | 90  | 60 | 50 | 10 | 40 | 40 | 40 |   20  | 20 | 10 |
|---------------+-------+-------+-----+-----+------+-----+----+-----+-----------+------+----|
|"Сумнівна"   | 100 | 90  | 20 | 20 | 0  | 20 | 20 | 20 |   10  | 10 | 5 |
|---------------+-------+-------+-----+-----+------+-----+----+-----+-----------+------+----|
|"Безнадійна"  |  0  |  0  | 0 | 0 | 0  | 0 | 0 | 0 |   0   | 0  | 0 |
---------------------------------------------------------------------------------------------
( Таблиця  в  редакції Постанов Національного банку  N 210
( z0666-05 ) від 10.06.2005, N 83 ( z0301-07 ) від 19.03.2007; із
змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 406
( z1206-08 ) від 01.12.2008 )
 
   За операціями фінансового лізингу, об'єктами якого є рухоме
майно, до розрахунку резерву береться вартість об'єкта фінансового
лізингу залежно від строку його перебування в лізингоодержувача (з
дати передавання йому об'єкта) за такими коефіцієнтами:
 
----------------------------------------------------------------
|Класифіковані |Відсоток вартості об'єкта фінансового лізингу,|
|кредитні    |що береться до розрахунку чистого кредитного |
|операції    |ризику за окремою кредитною операцією, залежно|
|        |від строку його перебування в         |
|        |лізингоодержувача               |
|        |----------------------------------------------|
|        |до 1 року|від 1 до 2 років | від 2 років і  |
|        |     |         |   більше   |
|        |---------+-----------------+------------------|
|"Стандартна"  |  80  |    65    |    50    |
|        |     |         |         |
|"Під контролем"|  80  |    65    |    50    |
|        |     |         |         |
|"Субстандартна"|  60  |    50    |    35    |
|        |     |         |         |
|"Сумнівна"   |  20  |    10    |    5     |
|        |     |         |         |
|"Безнадійна"  |  0   |    0     |    0     |
----------------------------------------------------------------
( Підпункт 7.1.3 пункту 7.1 глави 7 із змінами, внесеними згідно з
Постановою Нацбанку N 418 ( z0793-00 ) від 24.10.2000, в редакції
Постанов Національного банку N 119 ( z0256-03 ) від 19.03.2003,
N 411 ( z1105-04 ) від 27.08.2004 )
 
   7.2. Вартість  предмета  застави визначається банком при
кредитуванні  за  ринковою  вартістю.  Застава  оформляється
договором застави відповідно до Закону України "Про заставу"
( 2654-12 ). Банк зобов'язаний здійснювати розрахунок вартості
предмета застави у вигляді цінних паперів відповідно до вимог
глави 3 Положення про порядок формування резерву під операції
банків  України з цінними паперами, затвердженого постановою
Правління  Національного  банку України від 02.02.2007 N 31
( z0189-07 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
05.03.2007 за N 189/13456 (зі змінами). ( Абзац перший пункту 7.2
глави 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного
банку N 211 ( z0751-08 ) від 23.07.2008 )
------------------------------------
   ( Виноску 11 виключено на підставі Постанови Національного
банку N 211 ( z0751-08 ) від 23.07.2008 )
 
   Загальною вимогою  до  розміру забезпечення за кредитною
операцією є перевищення його ринкової вартості порівняно із сумою
основного боргу та відсотків за ним з урахуванням обсягу можливих
витрат на реалізацію застави в разі невиконання позичальником
своїх зобов'язань.
   Застава береться до розрахунку резерву під кредитні ризики в
частині, пропорційній розміру кожного кредиту, якщо  предмет
застави є забезпеченням за двома або кількома кредитами. ( Пункт
7.2 глави 7 доповнено абзацом згідно з Постановою Національного
банку N 83 ( z0301-07 ) від 19.03.2007 )
   Якщо один з таких кредитів є простроченим понад 30 днів, то
під час розрахунку резерву за всіма іншими кредитами цей предмет
застави не приймається. ( Пункт 7.2 глави 7 доповнено абзацом
згідно з Постановою Національного банку N 83 ( z0301-07 ) від
19.03.2007 )
   У разі погашення простроченої заборгованості за кредитом під
час розрахунку резерву відновлюється порядок урахування цього
предмета застави за іншими кредитами. ( Пункт 7.2 глави 7
доповнено абзацом  згідно з Постановою Національного банку N 83
( z0301-07 ) від 19.03.2007 )
 
   7.3. При розрахунку чистого кредитного ризику не враховується
застава, предметом якої є акції, випущені банком-кредитором.
   Банк не має права під час розрахунку чистого кредитного
ризику  враховувати  заставу, якщо є судове оскарження прав
заставодавця на майно, що заставляється, або предметом застави є
майно, яке вже є заставним забезпеченням іншого зобов'язання
позичальника/майнового   поручителя,   а   також   якщо
позичальником/майновим  поручителем оскаржується в суді право
банку-кредитора на реалізацію права звернення стягнення на предмет
застави. ( Пункт 7.3 глави 7 доповнено абзацом згідно з Постановою
Національного банку N 406 ( z1206-08 ) від 01.12.2008 )
   Банк не має права під час розрахунку чистого кредитного
ризику враховувати заставу, яка надана позичальником/майновим
поручителем, щодо якого порушено справу про банкрутство або
визнано банкрутом у встановленому законодавством порядку. ( Пункт
7.3 глави 7 доповнено абзацом згідно з Постановою Національного
банку N 406 ( z1206-08 ) від 01.12.2008 )
   При розрахунку чистого кредитного ризику за кредитами, що
надані під заставу майнових прав на грошові депозити позичальника
або  поручителя,  враховується  вартість  застави  в розмірі
визначеному в підпункті 7.1.3 пункту 7.1 цієї глави за умови
передавання цих коштів в управління банку на строк дії кредитного
договору. ( Абзац пункту 7.3 глави 7 із змінами, внесеними згідно
з Постановою  Національного  банку  N 83 ( z0301-07 ) від
19.03.2007 )
   Для розрахунку резерву суму заборгованості, що обліковується
за рахунком гарантійних депозитів і грошового покриття в інших
банках (балансовий рахунок 1502), слід зменшувати на суму покриття
за відповідним акредитивом, що обліковується за рахунками "Кошти в
розрахунках суб'єктів господарювання" (балансовий рахунок 2602) та
"Кошти в розрахунках фізичних осіб" (балансовий рахунок 2622), за
умови, що заявник акредитива бере на себе ризики, пов'язані з
відбором банків, які беруть участь у розрахунках за акредитивом, і
гарантійні  депозити  відповідають  за  строками  та  сумами
відповідному акредитиву й обліковуються на окремих аналітичних
рахунках.  ( Пункт 7.3 глави 7 доповнено абзацом згідно з
Постановою Національного банку N 411 ( z1105-04 ) від 27.08.2004,
із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 10
( z0122-05 ) від 17.01.2005, в редакції Постанови Національного
банку N 83 ( z0301-07 ) від 19.03.2007 )
 
   ( Абзац третій пункту 7.3 виключено на підставі Постанови
Національного банку N 339 ( z0751-03 ) від 15.08.2003 )
 
   Сума валового кредитного ризику за консорціумним кредитом
зменшується в провідному банку на суму кредитних  ресурсів,
залучених від банків - учасників банківського консорціуму.
   За кредитами, класифікованими як "безнадійні", банк формує
резерв на всю суму боргу за кредитом незалежно від наявності
застави.
   7.4. Ураховуючи   зміни   кон'юнктури  ринку,  банкам
рекомендується щокварталу, а також у разі кожної пролонгації
кредитного договору проводити перевірку стану заставленого майна
та за потреби переглядати його вартість.
   Якщо банк не здійснює перевірку стану заставленого майна, а
також відсутні документи, що засвідчують наявність  і  стан
забезпечення, то банк зобов'язаний формувати резерв під кредитні
ризики на всю суму основного боргу.
 
 
 
   ( Абзац третій пункту 7.4 глави 7 виключено на підставі
Постанови Національного банку N 83 ( z0301-07 ) від 19.03.2007 )
 
 
   Періодичність і порядок перевірки стану заставленого майна
визначаються у внутрішніх положеннях банку залежно від виду та
якості  забезпечення, що приймається для покриття ризику за
кредитними операціями, можливості його схоронності. ( Пункт 7.4
глави 7 доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку
N 119 ( z0256-03 ) від 19.03.2003 )
 
    8. Порядок розрахунку резерву під кредитні ризики
 
   8.1. На підставі класифікації валового кредитного ризику та
враховуючи прийнятне забезпечення, банк визначає чистий кредитний
ризик за заборгованістю за кожною кредитною операцією (крім
заборгованості за кредитними операціями, що включена до портфеля
однорідних споживчих кредитів) і зважує його на встановлений
коефіцієнт резервування.
   За заборгованістю,  що  включена  до портфеля однорідних
споживчих кредитів, сума загального кредитного ризику зважується
на встановлений коефіцієнт резервування залежно від категорії, до
якої віднесена ця заборгованість.
 
------------------------------------------------------------------
|  Категорія  |Коефіцієнт резервування (за ступенем ризику) за|
|  кредитної  |       кредитними операціями       |
|  операції  |-----------------------------------------------|
|        |    у гривнях    |  в іноземній валюті |
|        |-----------------------+-----------------------|
|        |за однорід-| за іншими |   з   |   з   |
|        |  ними  | кредитами |позичальни-|позичальни-|
|        | спожив- |      | ками, у | ками, у |
|        |  чими  |      |  яких є | яких немає|
|        | кредитами |      | джерела |  джерел |
|        |      |      | надходжен-| надходжен-|
|        |      |      |ня валютної|ня валютної|
|        |      |      | виручки | виручки |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|"Стандартна"  |2%     |1%     |2%     |50%    |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|"Під контролем" |10%    |5%     |7%     |100%    |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|"Субстандартна" |40%    |20%    |25%    |100%    |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|"Сумнівна"   |80%    |50%    |60%    |100%    |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|"Безнадійна"  |100%    |100%    |100%    |100%    |
------------------------------------------------------------------
( Таблиця абзацу другого пункту 8.1 глави 8 в редакції Постанови
Національного банку N 406 ( z1206-08 ) від 01.12.2008 )
 
   Формування резерву  під кредитні ризики за операціями в
іноземній валюті, що проводяться на  міжбанківському  ринку,
здійснюється за коефіцієнтами резервування 1%, 5%, 20%, 50%, 100%
відповідно до категорії кожної окремої операції без додаткової
оцінки надходжень позичальника в іноземній валюті.
   Під час розрахунку резерву за кредитними  операціями  в
іноземній  валюті  достатніми вважаються надходження валютної
виручки, які перевищують суму основного боргу та відсотків за ним.
Розрахунок достатності надходжень валютної виручки здійснюється за
період, що відповідає строку дії укладеного кредитного договору.
( Пункт 8.1 глави 8 в редакції Постанов Національного банку N 119
( z0256-03 ) від 19.03.2003, N 411 ( z1105-04 ) від 27.08.2004,
N 83 ( z0301-07 ) від 19.03.2007 )
 
   8.2. Під час формування резервів за кредитними операціями,
що здійснюються на міжнародному ринку, банки мають ураховувати
ризик країни, який виникає у зв'язку з кредитуванням позичальників
інших країн і залежить від нестабільної політичної ситуації,
економічної кризи, обмежувальної політики уряду щодо іноземних
кредитів, інвестицій, переказів тощо.
   Під час розрахунку резерву з урахуванням ризику країни чистий
кредитний  ризик  зважується  на  один  з двох коефіцієнтів
резервування, що є більшим:
   коефіцієнт резервування  за  ступенем ризику залежно від
категорії кредитної операції, що встановлений у пункті 8.1 цього
Положення,
   або коефіцієнт резервування за ризиком країни позичальника,
що встановлений у пункті 8.3 цього Положення.
   Якщо гарантом повернення боргу за такою кредитною операцією є
резидент країни, ризик якої належить до вищої групи, ніж ризик
країни позичальника, то для порівняння береться коефіцієнт, що
встановлений для країни цього гаранта.
   Якщо за результатами оцінки фінансового стану і  стану
обслуговування  боргу  кредитна  операція за ступенем ризику
віднесена до категорії "стандартна", а країна позичальника за
ризиком віднесена до третьої групи ризику і нижче, то така
кредитна операція вважається "нестандартною". ( Пункт 8.2 глави 8
доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку N 411
( z1105-04 ) від 27.08.2004 )
   До кредитних операцій "під контролем" належать операції, які
за рейтингом країни віднесені до групи 3. ( Пункт 8.2 глави 8
доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку N 83
( z0301-07 ) від 19.03.2007 )
   До "субстандартних" кредитних операцій належать операції, які
за рейтингом країни віднесені до груп 4-5. ( Пункт 8.2 глави 8
доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку N 83
( z0301-07 ) від 19.03.2007 )
   До "сумнівних" кредитних операцій належать операції, які за
рейтингом країни віднесені до груп 6-7. ( Пункт 8.2 глави 8
доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку N 83
( z0301-07 ) від 19.03.2007 )
   До "безнадійних" кредитних операцій належать операції, які за
рейтингом країни віднесені до групи 8. ( Пункт 8.2 глави 8

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner