Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 279 від 06.07.2000

Про затвердження Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 6

доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку N 83
( z0301-07 ) від 19.03.2007 )
   Якщо кредитна операція в іноземній валюті здійснюється з
нерезидентом, що не є банківською установою або фізичною особою
(яка оформила дозвіл на працевлаштування в Україні, або яка є
працівником  розташованих  на  території  України  іноземних
дипломатичних,  консульських, торговельних та інших офіційних
представництв,  міжнародних  організацій  та  їх  філій,  що
користуються імунітетом та дипломатичними привілеями), то така
операція не може бути віднесена  до  категорії  вищої  ніж
"субстандартна". Ця норма не поширюється на кредитні операції, що
здійснюються іноземними філіями українських банків. ( Пункт 8.2
глави 8 доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку
N 411 ( z1105-04 ) від 27.08.2004 )
( Главу 8 доповнено пунктом 8.2 згідно з Постановою Національного
банку N 119 ( z0256-03 ) від 19.03.2003 )
   8.3. Для врахування ризику країни при розрахунку резерву за
коштами, що містяться на кореспондентських рахунках, які відкриті
в інших банках, депозитами до запитання в інших банках і сумнівною
заборгованістю за цими коштами використовується  встановлений
міжнародними рейтинговими агентствами рейтинг, який підтверджено в
бюлетені однієї з провідних світових рейтингових компаній (Fitch
IBCA, Moody's, Standard  Poors тощо).
   Банки, у яких відкрито кореспондентський рахунок, поділяються
за групами відповідно до рейтингу країни12.
---------------------------------
   12 Рейтинг країни, що визначається міжнародними рейтинговими
агентствами, доводиться до відома банків Національним банком
України.
 
   Розмір резерву визначається шляхом зваження суми коштів, що
обліковується на кореспондентському рахунку окремого банку, на
відповідний коефіцієнт резервування:
------------------------------------------------------------------
   N групи       |   Коефіцієнт резервування (%)
--------------------------+---------------------------------------
     1        |         0
     2        |         2
     3        |         10
     4        |         20
     5        |         30
     6        |         40
     7        |         50
     8        |        100
------------------------------------------------------------------
 
   Банки та інші позичальники, що розташовані в  країнах,
рейтинг  яких  не підтверджений однією з провідних світових
рейтингових компаній, належать до групи 7. ( Пункт 8.3 глави 8
доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку N 411
( z1105-04 ) від 27.08.2004 )
   До групи 8 належать банки (резиденти і нерезиденти) та інші
позичальники, що визнані банкрутами або ліквідовуються за рішенням
уповноважених органів, а також банки, що зареєстровані в офшорних
зонах. ( Абзац п'ятий пункту 8.3 глави 8 в редакції Постанови
Національного банку N 411 ( z1105-04 ) від 27.08.2004 )
   Ризики за коштами,  що  розміщені  на  кореспондентських
рахунках, відкритих в інших банках, які віднесені до груп 1-2,
вважаються  "стандартними",  а  віднесені  до  груп  3-8  -
"нестандартними".
   8.4. Резерв під кредитні ризики розраховується та формується
головним банком і його філіями відповідно до пункту 1.9 цього
Положення. За повноту формування резервів відповідальність несе
головний банк.
 
   9. Вимоги щодо кредитної документації та звітності
   ( Назва глави 9 в редакції Постанови Національного банку
    N 502 ( z1079-01 ) від 07.12.2001 )
 
   9.1. Критерії,  що  використовуються банками при аналізі
кредитного портфеля, а також у процедурах прийняття і виконання
рішень щодо формування та використання резерву під кредитні
ризики, мають відображатися у відповідних документах банку, що
визначають його кредитну політику.
   Банки зобов'язані зберігати протоколи засідань  кредитних
комітетів (кредитних комісій), інформацію про здійснення кредитної
 
операції, класифікацію кредитного портфеля і формування резервів
не менше п'яти років з часу закінчення дії кредитної угоди, а
також  подавати  ці  документи  уповноваженим  працівникам
Національного банку на їх запит.
   9.2. Звітність про класифікацію кредитних операцій, створення
резервів та їх використання, що складається за формами N 302 "Звіт
про класифіковані кредитні операції за формами власності", N 604
"Звіт про розрахунок резерву для відшкодування можливих втрат за
кредитними операціями банків", подається банками - юридичними
особами (зведені дані - з урахуванням філій, що розташовані в
Україні та за її межами) територіальним управлінням Національного
банку України. ( Пункт 9.2 в редакції Постанови Національного
банку N 339 ( z0751-03 ) від 15.08.2003 )
   9.3. Для щомісячного розрахунку резервів банки здійснюють
класифікацію кредитних операцій шляхом проведення інвентаризації
та  аналізу їх якості. Результати аналізу якості кредитного
портфеля мають фіксуватися документально за встановленою банком
формою (рекомендована форма в додатку 2). Ця форма має вестися і в
електронному вигляді. При цьому банк має забезпечити збереження
бази даних цієї форми за станом на перше число кожного місяця.
   Форма заповнюється на підставі робочих документів щодо кожної
кредитної операції, що ведуться кредитним інспектором, за кожним
позичальником (контрагентом) окремо.
   9.4. Робочі  документи  (кредитна  справа)  за  кожним
позичальником (контрагентом) в  обов'язковому  порядку  мають
містити:
   назву клієнта, його місцезнаходження (місцепроживання);
   номер основного  поточного,  додаткового  поточного  та
позичкового рахунків;
   письмове клопотання  (заявка)  про  надання  кредиту  та
техніко-економічне обґрунтування потреби в кредиті на відповідні
цілі;
   кредитну угоду та зміни до неї;
   угоду про заставу (забезпечення) та зміни до неї;
   дату видачі та погашення кредиту (за угодою);
   початкову суму кредиту в гривнях або гривневому еквіваленті
та код валюти (у разі видачі кредиту в іноземній валюті);
   відсоткову ставку, про всі її зміни та на звітну дату;
   фінансову звітність позичальника (контрагента), що подається
до банку-кредитора;
   інформацію про  результати  оцінки  фінансового  стану
позичальника  (контрагента),  встановлені  цим  Положенням та
внутрішньобанківським положенням про кредитування і методикою
проведення оцінки фінансового стану (на час здійснення кредитної
операції та всі наступні дати проведення оцінки, у тому числі на
дату  зарахування  заборгованості  на  рахунки пролонгованої,
простроченої,  сумнівної  заборгованості  або  визнання  її
безнадійною);
   документи, що свідчать про перенесення  суми  боргу  за
кредитною операцією на рахунки пролонгованої (із зазначенням
номерів рахунків, сум і термінів кожної пролонгації), простроченої
чи сумнівної заборгованості (із зазначенням номерів рахунків,
дати, суми);
   дату прийнятого  рішення  про  визнання  заборгованості
безнадійною із зазначенням суми основного боргу та суми відсотків,
 
відповідну виписку з протоколу засідання кредитного комітету
банку;
   інформацію про стан погашення заборгованості із зазначенням
дат і сум;
   залишкову суму кредитної заборгованості на звітну дату (у
гривнях та гривневому еквіваленті в разі  видачі  валютного
кредиту), номер рахунку, на якому обліковується заборгованість на
звітну дату;
   вид та суму забезпечення за угодою;
   документи, що свідчать про стан забезпечення за кредитною
угодою;
   суму забезпечення, що береться до розрахунку резерву;
   клас позичальника на кожну звітну дату та документи, що його
підтверджують;
   категорію ризику   ("стандартна",   "під   контролем",
"субстандартна", "сумнівна", "безнадійна") за кредитною операцією;
   розрахункову суму чистого ризику за кредитною операцією;
   інформацію про  вжиті  банком  заходи  для  погашення
заборгованості (документи або їх копії, що засвідчують процедуру
повернення або стягнення боргу).
   Рекомендована форма робочих документів подається у додатках
3, 4.
   Робочі документи  заповнюються  після подання потенційним
позичальником (контрагентом) заявки на одержання кредиту та є
обов'язковими для розгляду кредитним комітетом для прийняття
рішення про  здійснення  кредитної  операції.  Надалі,  якщо
відбуваються  зміни  щодо  фінансового стану позичальника чи
забезпечення кредиту, кредитний інспектор заповнює нові бланки
робочих документів, на підставі яких класифікується кредитна
операція та розраховується резерв. Робочі документи зберігаються у
кредитних справах позичальників (контрагентів).
   На перше число кожного місяця інформація групується в один
документ у розрізі кожного позичальника та за кожною кредитною
операцією, із зазначенням проміжних і консолідованих підсумків
там,  де  це  можливо.  Загальна інформація за результатами
класифікації кредитного портфеля включає всі кредитні операції
банку, що підлягають класифікації та резервуванню коштів згідно з
цим Положенням.
   Банк зобов'язаний  подавати кредитні справи уповноваженим
працівникам Національного банку на їх вимогу.
   9.5. Підрозділи системи банківського нагляду Національного
банку систематично проводять перевірки звітності банків та їх
філій  щодо  адекватності класифікації кредитних операцій та
дотримання банками порядку створення і використання резерву.
   У разі виявлення розбіжностей між даними банку і даними звіту
про інспектування Національний банк має право висунути до банку
вимоги щодо перекласифікації кредитного портфеля і виправлення
звітності та за потреби скоригувати розмір резерву на суму
різниці, що виявлена під час інспектування.
   9.6. У  разі  порушення  банком  порядку  створення  і
використання резерву під кредитні ризики до нього застосовуються
заходи впливу згідно зі статтею 73 Закону України "Про банки і
банківську діяльність" ( 2121-14 ) та нормативно-правовими актами
Національного банку з питань застосування заходів впливу. ( Пункт
9.6 глави 9 в редакції Постанови Національного банку N 119
( z0256-03 ) від 19.03.2003 )
 
    10. Порядок формування та використання резерву під
   прострочені та сумнівні щодо отримання нараховані доходи
         за активними операціями банків
 
   10.1. З метою реальної оцінки доходів і визначення розміру
регулятивного капіталу банку встановлюється порядок формування та
використання резерву під прострочені та сумнівні щодо отримання
нараховані доходи за активними операціями банків.
   Нараховані доходи за активними операціями банків уважаються
сумнівними щодо отримання, якщо платіж за  основним  боргом
прострочений понад 180 днів або проценти за ним прострочені понад
60 днів.
   Банки зобов'язані  формувати  резерви  незалежно  від їх
фінансового стану (прибуткової або збиткової діяльності) на всю
суму прострочених понад 31 день і сумнівних щодо отримання
нарахованих доходів, які обліковуються за такими балансовими
рахунками:
   1509 "Прострочені нараховані доходи за коштами на вимогу в
інших банках";
   1519 "Прострочені нараховані доходи за строковими вкладами
(депозитами), що розміщені в інших банках";
   1529 "Прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані
іншим банкам";
   1780 "Сумнівна заборгованість за нарахованими доходами за
міжбанківськими операціями";
   2029 "Прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані
за врахованими векселями суб'єктам господарювання";
   2039 "Прострочені нараховані доходи за вимогами, що придбані
за операціями факторингу із суб'єктами господарювання";
   2069 "Прострочені нараховані доходи за кредитами в поточну
діяльність, що надані суб'єктам господарювання";
   2079 "Прострочені  нараховані  доходи  за  кредитами  в
інвестиційну діяльність, що надані суб'єктам господарювання";
   2089 "Прострочені нараховані доходи за іпотечними кредитами,
що надані суб'єктам господарювання";
   2109 "Прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані
органам державної влади";
   2119 "Прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані
органам місцевого самоврядування";
   2129 "Прострочені нараховані доходи за іпотечними кредитами,
що надані органам державної влади";
   2139 "Прострочені нараховані доходи за іпотечними кредитами,
що надані органам місцевого самоврядування";
   2209 "Прострочені нараховані доходи за кредитами на поточні
потреби, що надані фізичним особам";
   2219 "Прострочені  нараховані  доходи  за  кредитами  в
інвестиційну діяльність, що надані фізичним особам";
   2229 "Прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані
за врахованими векселями фізичним особам";
   2239 "Прострочені нараховані доходи за іпотечними кредитами,
що надані фізичним особам";
   2480 "Сумнівна заборгованість за нарахованими доходами за
операціями з клієнтами";
   3579 "Прострочені інші нараховані доходи";
   3589 "Сумнівна  заборгованість  за  іншими  нарахованими
доходами".
( Пункт 10.1 глави 10 в редакції Постанов Національного банку N 10
( z0122-05 ) від 17.01.2005, N 83 ( z0301-07 ) від 19.03.2007 )
 
   10.2. Заборгованість  за  простроченими понад 31 день і
сумнівними щодо отримання нарахованими доходами належить  до
нестандартної заборгованості.
   10.3. Формування резерву під прострочені та сумнівні щодо
отримання нараховані доходи банки здійснюють щомісяця в розмірі
фактичної заборгованості за простроченими понад  31  день  і
сумнівними щодо отримання нарахованими доходами за станом на перше
число місяця, наступного за звітним.
   Контроль за повнотою сформованого резерву здійснюється за
даними місячного балансу.
   10.4. Банки зобов'язані щомісяця здійснювати інвентаризацію
прострочених і сумнівних щодо отримання нарахованих доходів та в
разі погашення позичальником (контрагентом) заборгованості за
нарахованими доходами коригувати суму резерву відповідно  до
загальної суми прострочених понад 31 день і сумнівних щодо
отримання нарахованих доходів, що обліковуються за балансовими
рахунками класів 1, 2, 3.
   10.5. Нараховані доходи  що  визнані  згідно  з  чинним
законодавством безнадійними щодо отримання, списуються за рішенням
правління банку за рахунок резерву
( Положення доповнено главою 10 згідно з Постановою Національного
банку N 502 ( z1079-01 ) від 07.12.2001 )
 
 Директор Департаменту
 пруденційного нагляду                В.О.Зінченко
 
                      Додаток 1
                до Положення про порядок
                формування та використання резерву
                для відшкодування можливих втрат
                за кредитними операціями банків
 
   Перелік країн, що належать за визначенням міжнародних
       рейтингових агентств до категорії "А"
 
   Австралія, Австрія, Бельгія, Великобританія, Греція, Данія,
Ірландія,  Ісландія,  Іспанія,  Італія,  Канада,  Люксембург,
Нідерланди, Німеччина, Нова Зеландія,  Норвегія,  Португалія,
Сполучені Штати Америки, Туреччина, Фінляндія, Франція, Швейцарія,
Швеція, Японія.
 
                      Додаток 2*
                до Положення про порядок
                формування та використання резерву
                для відшкодування можливих втрат
                за кредитними операціями банків
 
         Кредитні операції банку та стан
          формування резерву за ними
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  N |Назва  |N ра-|За угодою | Початкова  |Галузь  |Регіон  |Код |Процентна |Залишкова  |Кредит  |Дата пере- |Клас |Забезпе-|Категорії ризику (сума)  |Забезпе-|Розра- |Факти-|Відхиле- |При-
 з/п |клієнта/|хунку| дата  |  сума   |економіки|(область)|ва- |ставка (%) |сума на   |пролон-  |несення на |акти-|чення за|              |чення, |хункова|чно  |ння суми |мітки
   |рахунку |   |     |       |     |     |люти|      |звітну дату |говано  |рахунки   |ву на|угодами |              |що бе- |сума  |сфор- |розраху- |
   |    |   |----------+-------------|     |     |  |-----------+-------------|     |      |звіт-|--------+---------------------------|реться |резерву|мовано|нкового |
   |    |   |ви- |пога-|у гри-|у ва- |     |     |  |почат-|на |у гри-|у ва- |     |      |ну  |вид|сума|стан-|під |суб- |сум-|без-|до роз- |    |   |та фак- |
   |    |   |дачі|шення|внях |люті |     |     |  |кова |зві-|внях |люті |     |      |дату |  |  |дарт-|конт-|стан-|нів-|на- |рахунку |    |   |тично  |
   |    |   |  |   |   |   |     |     |  |   |тну |   |   |-----------------------|   |  |  |на  |ролем|дарт-|на |дій-|    |    |   |сформо- |
   |    |   |  |   |   |   |     |     |  |   |дату|   |   |дата|кіль-|прост-|сум- |   |  |  |   |   |на  |  |на |    |    |(сума)|ваного  |
   |    |   |  |   |   |   |     |     |  |   |  |   |   |  |кість|рочені|нівні|   |  |  |   |   |   |  |  |    |    |   |резерву |
   |    |   |  |   |   |   |     |     |  |   |  |   |   |  |   |   |   |   |  |  |   |   |   |  |  |    |    |   |зерву  |
   |    |   |  |   |   |   |     |     |  |   |  |   |   |  |   |   |   |   |  |  |   |   |   |  |  |    |    |   |(+/-сума)|
------+--------+-----+----+-----+------+------+---------+---------+----+------+----+------+------+----+-----+------+-----+-----+---+----+-----+-----+-----+----+----+--------+-------+------+---------+-----
  1 |  2  | 3 | 4 | 5 |  6 | 7  |  8  |  9   | 10 | 11 | 12 |  13 |  14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  27  | 28  | 29 |  30  |  31
------+--------+-----+----+-----+------+------+---------+---------+----+------+----+------+------+----+-----+------+-----+-----+---+----+-----+-----+-----+----+----+--------+-------+------+---------+-----
   |    |   |  |   |   |   |     |     |  |   |  |   |   |  |   |   |   |   |  |  |   |   |   |  |  |    |    |   |     |
   |    |   |  |   |   |   |     |     |  |   |  |   |   |  |   |   |   |   |  |  |   |   |   |  |  |    |    |   |     | 
   |    |   |  |   |   |   |     |     |  |   |  |   |   |  |   |   |   |   |  |  |   |   |   |  |  |    |    |   |     |
------+--------+-----+----+-----+------+------+---------+---------+----+------+----+------+------+----+-----+------+-----+-----+---+----+-----+-----+-----+----+----+--------+-------+------+---------+-----
Усього|  х  | х | х | х |Усього|Усього|     |     | х | х  | х |Усього|Усього| х | х |  х | х | х | х |Усь-|Усьо-|Усьо-|Усьо-|Усь-|Усь-|Усього |Усього |Усього|Усього  | х
   |    |   |  |   |   |   |     |     |  |   |  |   |   |  |   |   |   |   |  |ого |го  |го  |го  |ого |ого |    |    |   |     |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
   * Інформація групується за кожним рахунком, групою рахунків,
класом, видом операції, установою із обов'язковим зазначенням
проміжних і консолідованих підсумків (включаючи колонки) там, де
це можливо.
   Таблиця заповнюється  у  розрізі аналітичних рахунків та
містить усі операції банку, що  підлягають  класифікації  та
резервуванню коштів згідно з цим Положенням.
 
( Додаток  2  із  змінами,  внесеними згідно з Постановами
Національного банку N 119 ( z0256-03 ) від 19.03.2003, N 411
( z1105-04 ) від 27.08.2004 )
 
 
                      Додаток 3
                до Положення про порядок
                формування та використання резерву
                для відшкодування можливих втрат
                за кредитними операціями банків
 
Позичальник: _______(1)*_____________
 
        Кредитна документація позичальника
 
                           Форма 1
-------------------------------------------------------------------------------------
Дата|       Документ
----+--------------------------------------------------------------------------------
(2) |Заявка на кредит (3)

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner