Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 279 від 06.07.2000

Про затвердження Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 7

  |Техніко-економічне обґрунтування (4)
  |Контракт (5)
----+--------------------------------------------------------------------------------
  |Якщо позичальник є клієнтом або    Картка зі зразками підписів керівника
  |позичальником іншого банку (6)     та головного бухгалтера (6.1)
  |                    Виписка з рахунків (довідка про залишок
  |                    на рахунках) (6.2)
  |                    Довідка про кредитну заборгованість (6.3)
----+--------------------------------------------------------------------------------
  |Установчі документи (7)
  |- Особи, які уповноважені одержувати
  | кредит від імені підприємства (8)
----+--------------------------------------------------------------------------------
  |Кредитна угода (9)
  |- Вимога щодо подання фінансової та        Відмітка про
  | бухгалтерської звітності (9.1)          виконання
  |- Зобов'язання позичальника перед           --
  | банком (9.2)                    --
  | __________________________________         --
  | __________________________________         --  (9.3)
  | __________________________________         --
  | __________________________________         --
  |                           --
  |                           --
----+--------------------------------------------------------------------------------
  | Угода про заставу (10)
  |--------------------------------------------------------------------------------
  |Застава. Предмет застави (10.1)     |
  |-----------------------------------------+--------------------------------------
  |Вартість застави, тис.грн. (10.2)    |
----+--------------------------------------------------------------------------------
  |Договір гарантії (11)
  |Договір поруки (12)
  |Договір страхування (13)
 
---------------------------------------
   * Порядковий номер, що вказаний в Порядку заповнення форми 1.
 
          Порядок заповнення форми 1
        "Кредитна документація позичальника"
 
   1. Назва юридичної особи-позичальника або прізвище фізичної
особи.
   2. Дата, коли були підписані документи на надання кредиту,
які містяться в кредитній справі позичальника. Проставлення дати
означає, що інспектор розглянув відповідні кредитні документи.
Якщо на кредитному документі відсутня дата,  це  вважається
порушенням правил кредитування.
   3. Заявка на кредит, на підставі якої приймається рішення про
надання кредиту, а також прізвища осіб, які підписали цю заявку,
дата складання заявки, сума заявленого кредиту, строк користування
кредитом, мета кредиту, його забезпечення (якщо воно є).
   4. Техніко-економічне обґрунтування кредиту (особливо для
нових підприємств або в разі розширення їх діяльності).
   5. Контракт між позичальником та його постачальниками.
 
   6. Якщо позичальник обслуговується в іншому банку або є
позичальником іншого банку, то в кредитній справі мають бути такі
документи, засвідчені в установленому порядку:
   6.1. картка зі зразками підписів керівника та головного
бухгалтера банку (зазначаються особи, які мають право першого та
другого підпису);
   6.2. довідка про залишок коштів  на  поточному  рахунку
позичальника на дату видачі кредиту;
   6.3. довідка про розмір кредитної заборгованості перед іншими
банками на дату заповнення кредитної заявки.
 
   7. Зазначається  інформація  про  установчі  документи
позичальника, а також про головних засновників (для юридичних осіб
додатково - прізвища їх керівників) і керівних осіб підприємства.
   8. Копія документа, що засвідчує право уповноваженої особи
укладати від імені позичальника фінансові угоди про одержання
кредиту.
 
   9. Інформація про кредитну угоду (зазначаються прізвища осіб,
які її підписали).
   9.1. Зазначається  періодичність  і  перелік  фінансової
звітності, що має подаватися позичальником відповідно до умов
кредитної угоди.
   9.2. Зазначаються  основні  умови  кредитної  угоди щодо
зобов'язання позичальника перед банком.
   9.3. Зазначається  інформація про виконання позичальником
своїх зобов'язань (зазначити "так" чи "ні", з якого часу).
 
   10. Угода про заставу.
   10.1. Зазначаються предмети застави за їх видами.
   10.2. Зазначається вартість застави.
 
   11. Договір гарантії. Зазначаються всі гаранти та  суми
гарантій.
   12. Договір поруки. Зазначаються всі поручителі та суми
поручительств.
   13. Договір  страхування.  Зазначається  назва  страхової
компанії, строк дії договору страхування та сума страхового
покриття.
 
                      Додаток 4
                до Положення про порядок
                формування та використання резерву
                для відшкодування можливих втрат
                за кредитними операціями банків
 
         Кредитна історія позичальника
 
                          Форма 2
 
Позичальник/Відносинии з банком ____________(1)*__________________
Вид діяльності _____________________________(4)___________________
Адреса _________(2)____________ Кредитний спеціаліст ___(5)______
Кредити особам, які пов'язані  Керівництво компанії-позичальника
з позичальником ____(3)________ _______________(6)_______________
_______________________________ _________________________________
-------------------------------------------------------------------------------------------
Дата  |Строк|Перві-|Непога-|Процен-|Забез- |Статус  |_/_/_|Найбі-|_/_/_|Найме-|Дата
угоди/ |пога-|сна  |шена  |тна  |печення|кредиту  |   |льша |   |нша  |внесення
надання|шення|сума |сума на|ставка |    |(строк., |   |   |   |   |змін,
кредиту|   |   |звітну |    |    |пролонг., |   |   |   |   |дата
    |   |   |дату  |    |    |простроч.,|   |   |   |   |перевірки
    |   |   |    |    |    |рестр.,  |   |   |   |   |
    |   |   |    |    |    |припин.**)|   |   |   |   |
 (7)  | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13)  | (20)| (21) | (22)| (23) |  (24)
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
Мета (14)                       |Попередня інформація про кредит (25)
-------------------------------------------------------+-----------------------------------
Умови (15)                       |Оцінка фінансового стану (26)
-------------------------------------------------------+-----------------------------------
Джерело погашення (16)                 |Дата (27)
-------------------------------------------------------+-----------------------------------
Категорія (17)                     |Дохід (28)
-------------------------------------------------------+-----------------------------------
Класифікація (18)                   |Надходження на рахунки (обороти за
                            |рахунками) (29)
-------------------------------------------------------+-----------------------------------
Розрахункова сума резерву (19)             |Показники платоспроможності (30)
-------------------------------------------------------+-----------------------------------
                            |Показники фінансової стійкості (31)
-------------------------------------------------------+-----------------------------------
                            |Висновки (32)
-------------------------------------------------------+-----------------------------------
                            |Порушення (33)
-------------------------------------------------------------------------------------------
 
----------------------------------
   * Порядковий номер, що вказаний в Порядку заповнення форми 2.
   ** Строк. - строковий; пролонг. - пролонгований; простроч. -
прострочений; рестр. - реструктуризований; припин. - припинено
нарахування відсотків.
 
          Порядок заповнення форми 2
         "Кредитна історія позичальника"
 
   1. Назва позичальника та його відносини з банком (клієнт,
інсайдер тощо).
   2. Адреса підприємства (юридична та фактична).
   3. Підприємства або особи, не пов'язані з позичальником
безпосередньо, але які мають з ним непрямі відносини, що можуть
впливати  на погашення кредиту позичальником, - назва, сума
кредитів (депозитів) тощо.
   4. Тип підприємства (вид господарського товариства, галузь
промисловості, статутна діяльність).
   5. Прізвище, ім'я та по батькові фахівця кредитного відділу,
який безпосередньо відповідає за кредит.
   6. Прізвища,   імена   та  по  батькові  керівників
підприємства-позичальника.
   7. Дата підписання кредитної угоди та дата фактичної видачі
кредиту.
   8. Дата погашення кредиту.
   9. Первісна сума виданого кредиту.
   10. Непогашений залишок кредитної заборгованості.
   11. Зазначаються: процентна ставка на час видачі кредиту,
поточна процентна ставка та при потребі ставка пені.
   12. Зазначаються: вид забезпечення кредиту (застава, гарантія
або поручительство) та сума.
   13. Зазначається, чи кредит є строковим,  пролонгованим,
простроченим, реструктуризованим, чи припинене нарахування за ним
відсотків (підкреслити олівцем відповідне скорочення).
   14. Зазначається мета кредиту.
   15. Зазначаються умови погашення кредиту (яким чином та коли
сплачується основна сума заборгованості та відсотки за нею).
   16. Зазначається основне та додаткове джерело  погашення
кредитної заборгованості.
   17. Зазначається категорія позичальника.
   18. Зазначається класифікація кредиту.
   19. Зазначається сума резерву на покриття можливого збитку
щодо цього кредиту. Кредитний контролер/внутрішній аудитор при
перевірці повинен зазначити, чи відповідає ця сума категорії
кредитного ризику.
   20. Для  короткострокових  кредитів  і  кредитних  ліній
зазначити,  на  яку дату сума кредитної заборгованості була
найбільшою за останні 12 місяців.
   21. Для короткострокових кредитів і кредитних ліній зазначити
найбільшу суму непогашеної кредитної заборгованості за останні 12
місяців.
   22. Для  короткострокових  кредитів  і  кредитних  ліній
зазначити,  на  яку дату сума кредитної заборгованості була
найменшою за останні 12 місяців.
   23. Для короткострокових кредитів і кредитних ліній зазначити
найменшу суму непогашеної кредитної заборгованості за останні 12
місяців.
   24. Зазначаються: дата внесення останніх  змін  і  дата
перевірки кредитним контролером/внутрішнім аудитором.
   25. Проаналізувати дані про попередні відносини між банком і
позичальником у зв'язку з наданими кредитами, та зазначити:
скільки разів кредити цьому позичальникові зараховувалися до
категорії  прострочених, кількість пролонгацій кредитів цьому
позичальникові та  про  переоформлення  заборгованості  новою
кредитною угодою.
   26. Оцінюється фінансовий стан.
   27. Дата  останнього  фінансового звіту позичальника, що
поданий банку.
   28. Аналізуються  надходження  позичальника,  зазначаються
інформація про зростання обсягу реалізації його продукції, про
прибутковість його бізнесу, інші показники.
   29. Зазначаються дані щодо достатності  обсягу  грошових
надходжень  на рахунки позичальника для сплати його боргів,
особливо для термінових кредитів (якщо сума кредиту та відсотки за
його  використання погашаються поступово протягом строку дії
кредитної угоди, а не одноразово, тобто повна сума в строк
погашення).
   30. Зазначаються  визначені  показники  платоспроможності
позичальника.
   31. Зазначаються визначені показники фінансової стійкості.
   32. На підставі оцінки фінансового стану позичальника та
стану обслуговування ним боргу визначається класифікація кредиту(з
обґрунтуванням висновків).
   33. Зазначається перелік виявлених порушень, у тому числі
відсутність фінансових звітів, порушення внутрішніх положень банку
та нормативно-правових  актів  тощо  (заповнюється  кредитним
контролером і внутрішнім аудитором).


| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner