Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 1039 від 29.06.2000

Питання Державної інспекції з енергозбереження


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

           КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 29 червня 2000 р. N 1039
                Київ
 
          Питання Державної інспекції
            з енергозбереження
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 1464 ( 1464-2000-п ) від 27.09.2000 
      N 314 ( 314-2001-п ) від 02.04.2001
      N 1587 ( 1587-2001-п ) від 29.11.2001
      N 1607 ( 1607-2004-п ) від 30.11.2004
      N 746 ( 746-2005-п ) від 16.08.2005
      N 412 ( 412-2006-п ) від 03.04.2006
      N 866 ( 866-2006-п ) від 24.06.2006
      N 804 ( 804-2008-п ) від 10.09.2008
      N 464 ( 464-2009-п ) від 13.05.2009 )
 
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Реорганізувати Державну інспекцію з енергозбереження при
Державному комітеті з енергозбереження в урядовий орган державного
управління - Державну інспекцію з енергозбереження. ( Пункт 1 в
редакції Постанови КМ N 1464 ( 1464-2000-п ) від 27.09.2000 )
 
 
   ( Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 464
( 464-2009-п ) від 13.05.2009 )
 
 
   3. Затвердити  Положення  про  Державну  інспекцію  з
енергозбереження, що додається.
 
   4. Установити, що урядовий орган державного управління -
Державна інспекція з енергозбереження є правонаступником Державної
інспекції з енергозбереження, що діяла при Державному комітеті з
енергозбереження. ( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1464 ( 1464-2000-п ) від 27.09.2000 )
 
   5. Призначити  Гаманюка  Леоніда  Юхимовича  начальником
Державної інспекції з енергозбереження - головним  державним
інспектором з енергозбереження.
 
   6. Установити, що у 2000 році утримання Державної інспекції з
енергозбереження здійснюється за рахунок коштів спеціального фонду
державного бюджету, передбачених на фінансування міжгалузевих
енергозберігаючих заходів.
 
   7. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 29 травня 1996 р. N 575 ( 575-96-п )
"Питання Державної інспекції з енергозбереження" (ЗП України,
1996 р., N 13, ст. 352).
 
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЮЩЕНКО
 
   Інд. 37
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 29 червня 2000 р. N 1039
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
      про Державну інспекцію з енергозбереження
 
  ( У тексті Положення слово "Мінпаливенерго" замінено словом
   "НАЕР", а слова "Міністр палива та енергетики" в усіх
   відмінках - словами "Голова НАЕР" у відповідному відмінку
   згідно з Постановою КМ N 412 ( 412-2006-п ) від 03.04.2006 )
 
 
   1. Державна інспекція з енергозбереження (далі - Інспекція) є
урядовим органом державного управління,  що  діє  у  складі
НАЕР і йому підпорядковується.
( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 746
( 746-2005-п ) від 16.08.2005 )
 
   2. Інспекція  в  своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України і
Кабінету Міністрів України, цим Положенням та наказами НАЕР.
( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 746
( 746-2005-п ) від 16.08.2005 )
 
   3. Інспекція:
 
   у межах своєї компетенції бере участь у реалізації державної
політики та здійснює державний контроль у сфері енергозбереження;
 
   виконує відповідно  до  законодавства контрольно-наглядові
функції щодо  використання  паливно-енергетичних  ресурсів  та
проводить державну експертизу об'єктів підприємств, установ та
організацій незалежно від форми власності (далі - підприємства),
перелік  яких наведено у додатку до Положення про державну
експертизу з енергозбереження, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 15 липня 1998 р. N 1094 ( 1094-98-п ) "Про
державну експертизу з енергозбереження" (Офіційний вісник України,
1998 р., N 28, ст. 1060, із змінами і доповненнями);
 
   проводить  державну  експертизу  та  видає висновок про
відповідність  енергозберігаючих  заходів  і  енергоефективних
проектів, що вже впроваджені або перебувають на стадії розроблення
та впровадження, критеріям енергозбереження; ( Пункт 3 доповнено
абзацом  згідно  з  Постановою  КМ N 804 ( 804-2008-п ) від
10.09.2008 )
 
   виконує регулятивні та дозвільно-реєстраційні функції щодо
фізичних та юридичних осіб;
 
   здійснює у межах своєї компетенції контроль за додержанням
норм законодавства у сфері енергозбереження, узагальнює практику
його застосування та розробляє пропозиції щодо вдосконалення цього
законодавства;
 
   сприяє підвищенню  ефективності роботи з раціонального і
економного витрачання електричної та теплової енергії, енергії
пари, газу, інших видів органічного палива, нетрадиційних та
відновлюваних джерел енергії на підприємствах і населенням;
 
   здійснює державний   контроль   за   станом   обліку
паливно-енергетичних   ресурсів,   додержанням   дисципліни
газоспоживання та газопостачання,  використанням  автоматичних
засобів  регулювання споживання природного газу, наявністю і
додержанням режимних  або  технологічних  карт  устаткування,
використанням вторинних паливно-енергетичних ресурсів;
 
   реєструє в установленому порядку проектні і налагоджувальні
організації та видає їм для одержання ліцензій висновки щодо
можливості виконання ними проектних і налагоджувальних робіт на
газоспоживальному обладнанні, здійснює контроль за якістю цих
робіт;
 
   видає в  межах  своєї  компетенції  нормативно-технічну
документацію;
 
   здійснює контроль за переведенням енергетичного обладнання на
резервні види палива, наявністю і поповненням його резервних
запасів на підприємствах, технічною  готовністю  енергетичних
господарств до експлуатації;
 
   визначає та   щороку  переглядає  технологічну  броню
газоспоживання підприємств-регуляторів;
 
   видає підприємствам, які є  виробниками  та  споживачами
паливно-енергетичних ресурсів, технічні умови на проектування
нового, реконструкцію діючого обладнання та систем комплексного
вимірювання і обліку цих ресурсів, погоджує розроблені проекти;
 
   проводить перевірку та видає висновки щодо відповідності
приладів обліку і регулювання, систем комплексного вимірювання і
обліку  споживання  зазначених  ресурсів  вимогам стандартів,
проектних рішень та виданих нею технічних умов;
 
   надає за результатами перевірки підприємств обов'язкові для
виконання  приписи  стосовно  усунення порушень і недоліків,
зумовлених невиконанням вимог законодавства з енергозбереження
щодо ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів та
контролює виконання цих приписів;
 
   бере участь у роботі комісій з атестації посадових осіб,
спеціалістів  та  осіб,  відповідальних  за  стан  газового
господарства,   працівників   проектних,   налагоджувальних,
газопостачальних  та  газозбутових  організацій,  викладачів
навчальних комбінатів, функціональні обов'язки яких пов'язані з
видобуванням,  переробкою,  виробництвом,  транспортуванням,
зберіганням та споживанням паливно-енергетичних ресурсів;
 
   здійснює контроль шляхом проведення комплексних перевірок
стану обліку паливно-енергетичних ресурсів, що витрачаються для:
 
   - виробництва продукції;
 
   - надання  послуг  населенню  (електро-,  водо-, тепло-,
газопостачання);   видобування,   переробки,   виробництва,
транспортування, зберігання та споживання зазначених ресурсів;
 
   здійснює контроль  за  впровадженням  енергозберігаючих
технологій та теплоізоляційних матеріалів під час будівництва і
реконструкції підприємств, об'єктів житлово-цивільного призначення
незалежно від форми власності;
 
   здійснює  контроль  за  виконанням  державних  цільових,
регіональних, місцевих та інших програм з енергозбереження та
вносить пропозиції щодо виконання енергозберігаючих заходів з
метою зменшення енергоємності продукції (послуг) та питомої частки
паливно-енергетичних  ресурсів  в  основному  та  допоміжному
виробництві; ( Абзац пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1607 ( 1607-2004-п ) від 30.11.2004 )
 
   аналізує стан  використання  паливно-енергетичних ресурсів
підприємствами та приймає відповідні рішення;
 
   видає підприємствам  рекомендації  щодо   пріоритетного
фінансування енергозберігаючих заходів (витрат на науково-дослідні
та дослідно-конструкторські розробки,  виготовлення  дослідних
зразків та експериментальних установок, впровадження у виробництво
високоефективних технологій, обладнання та матеріалів);
 
   бере участь у роботі технічних і державних  комісій  з
прийняття в експлуатацію:
 
   - обладнання, що використовує паливно-енергетичні ресурси та
утилізує тепло, приладів обліку і регулювання, систем комплексного
вимірювання та обліку споживання цих ресурсів;
 
   - завершених  будівництвом  нових  і  реконструйованих
підприємств, окремих об'єктів незалежно від форми власності, які
використовують  зазначені  ресурси,  в  тому  числі об'єктів
житлово-цивільного призначення;
 
   надає підприємствам методичну та організаційну допомогу з
питань енергозбереження;
 
   виконує інші функції, що випливають з покладених на Інспекцію
завдань.
 
   4. Інспекція має право:
 
   залучати спеціалістів органів виконавчої влади і підприємств
(за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать
до її компетенції;
 
   залучати до   проведення   державної   експертизи   з
енергозбереження   в  установленому  порядку  спеціалістів
науково-дослідних, проектно-конструкторських, інших установ та
організацій,   вищих  навчальних  закладів,  представників
громадськості та експертів міжнародних організацій;
 
   одержувати безоплатно в установленому порядку від міністерств
та інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів
Автономної  Республіки  Крим,  обласних,  Київської   та
Севастопольської  міських держадміністрацій, органів місцевого
самоврядування, підприємств інформаційні матеріали, необхідні для
виконання покладених на неї завдань;
 
   скликати в установленому порядку наради з питань, що належать
до її компетенції;
 
   затверджувати в межах своєї компетенції зразки приписів,
актів  та інших документів, визначених Законом України "Про
енергозбереження" ( 74/94-ВР );
 
   складати протоколи, акти перевірок та видавати обов'язкові
для  виконання  приписи  стосовно  усунення  порушення  норм
законодавства у сфері енергозбереження під час  видобування,
переробки, виробництва, транспортування, зберігання та споживання
паливно-енергетичних ресурсів;
 
   припиняти в установленому порядку подачу природного газу
споживачам, крім населення:
 
   - за дорученням постачальника природного газу, газозбутової,
нафтогазодобувної організації чи газотранспортного підприємства у
разі несплати за спожитий природний газ чи відмови використовувати
резервні види палива за відповідними графіками;
 
   - у разі повторного невиконання її припису щодо усунення
порушень  в  експлуатації  газоспоживального  обладнання  та
відсутності приладів обліку споживання природного газу, теплової
енергії,  відсутності  або  відключення засобів автоматичного
регулювання використання природного газу, його споживання без
затверджених питомих норм, непідготовленості резервно-паливного
господарства і газового обладнання до роботи на резервному паливі;
 
   надавати дозволи на відновлення  газопостачання  у  разі
погашення заборгованості за використаний природний газ та послуги
з його транспортування і усунення порушень,  виявлених  при
обстеженні працівниками газоспоживального обладнання щодо його
надійності та готовності до прийняття природного газу;
 
   складати  протоколи  про  адміністративні  правопорушення
відповідно до законодавства; ( Абзац дванадцятий пункту 4 в
редакції Постанови КМ N 1587 ( 1587-2001-п ) від 29.11.2001 )
 
   застосовувати економічні санкції до підприємств відповідно до
законодавства у разі виявлення фактів перевитрати ними зазначених
ресурсів унаслідок неефективного (марнотратного) їх використання;
 
   надавати послуги  на  платній  основі  (із  зарахуванням
одержуваних коштів до державного бюджету), пов'язані з проведенням
державної  експертизи  з  енергозбереження,   відновленням
газопостачання підприємств, видачею технічних вимог з ефективного
його використання, перевіркою відповідності енергоспоживальних
об'єктів вимогам проектно-технічної документації та висновків щодо
стану готовності організацій до проведення пусконалагоджувальних
робіт, надання інших послуг з енергозбереження, що не суперечать
законодавству.
 
   Працівники Інспекції мають право безперешкодного доступу на
підприємства незалежно від форми власності та підпорядкованості
згідно із законодавством для виконання покладених на неї завдань.
 
   5. Рішення Інспекції можуть скасовуватися Головою НАЕР.
 
   Рішення регіональних органів Інспекції можуть скасовуватися
начальником Інспекції -  головним  державним  інспектором  з
енергозбереження.
( Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 746
( 746-2005-п ) від 16.08.2005 )
 
   6. Інспекцію очолює начальник, який за посадою є першим
заступником Голови НАЕР та призначається і звільняється з посади
Кабінетом Міністрів України за поданням Голови НАЕР. Начальник
інспекції є головним державним інспектором з енергозбереження.
( Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 746
( 746-2005-п ) від 16.08.2005; в редакції Постанови КМ N 412
( 412-2006-п ) від 03.04.2006; із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 866 ( 866-2006-п ) від 24.06.2006 )
 
   7. Начальник Інспекції - головний державний інспектор з
енергозбереження має заступників, у тому числі одного першого, які
призначаються на посаду та звільняються з посади  Кабінетом
Міністрів  України  за  поданням  Голови НАЕР, погодженим з
начальником  Інспекції  -  головним  державним інспектором з
енергозбереження.
 
   Розподіл обов'язків  між заступниками провадить начальник
Інспекції - головний державний інспектор з енергозбереження.
( Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 746
( 746-2005-п ) від 16.08.2005 )
 
   8. Начальник Інспекції - головний державний інспектор з
енергозбереження:
 
   здійснює керівництво діяльністю Інспекції, несе персональну
відповідальність перед Кабінетом Міністрів України і Головою НАЕР;
 
   призначає на  посаду  та  звільняє  з посади керівників
структурних підрозділів, інших працівників Інспекції, крім своїх
заступників;
 
   визначає ступінь  відповідальності  своїх  заступників,
керівників структурних підрозділів Інспекції та територіальних
органів;
 
   притягає до  дисциплінарної  відповідальності  керівників
структурних підрозділів та працівників Інспекції,  керівників
територіальних органів, крім своїх заступників;
 
   підписує видані в межах компетенції Інспекції накази та
організовує перевірку їх виконання;
 
   затверджує положення про структурні підрозділи Інспекції;
 
   здійснює інші  повноваження,  передбачені  законодавством,
нормативними актами та цим Положенням.
( Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 746
( 746-2005-п ) від 16.08.2005 )
 
   9. Інспекція для реалізації покладених на неї завдань утворює
за погодженням з Головою НАЕР територіальні органи у межах
граничної чисельності працівників Інспекції.
 
   Призначення на посаду та звільнення з посади керівників
територіальних органів, затвердження положень про ці  органи
здійснюється  начальником  Інспекції  -  головним  державним
інспектором з енергозбереження.
 
   Чисельність працівників та структуру територіальних органів
Інспекції затверджує начальник Інспекції.
( Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 746
( 746-2005-п ) від 16.08.2005 )
 
   10. В Інспекції утворюється колегія у складі начальника
Інспекції - головного державного інспектора з енергозбереження
(голова  колегії),  його  заступників за посадою, керівників
структурних підрозділів Інспекції.
 
   Персональний склад колегії затверджується Головою НАЕР.
 
   Рішення колегії проводяться в життя наказами Інспекції.
( Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 746
( 746-2005-п ) від 16.08.2005 )
 
   11. Граничну чисельність працівників та структуру Інспекції
затверджує Голова НАЕР у межах граничної чисельності працівників
НАЕР, затвердженої Кабінетом Міністрів України.
( Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 746
( 746-2005-п ) від 16.08.2005 )
 
   12. Штатний розпис, кошторис доходів і видатків Інспекції
затверджує начальник Інспекції - головний державний інспектор з
енергозбереження за погодженням з Головою НАЕР та Мінфіном.
( Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 746
( 746-2005-п ) від 16.08.2005 )
 
   13. Умови оплати праці працівників Інспекції визначаються
Кабінетом Міністрів України.
 
   14. Інспекція утримується за рахунок державного бюджету у
межах коштів, передбачених на утримання НАЕР.
( Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 746
( 746-2005-п ) від 16.08.2005 )
 
   15. Інспекція є юридичною особою, має самостійний баланс,
печатку із зображенням Державного  Герба  України  і  своїм
найменуванням.
 
   16. Територіальні органи Інспекції мають реєстраційні рахунки
в територіальних органах Державного казначейства, печатку із
зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.
 
   17. Працівники Інспекції мають посвідчення єдиного зразка, а
інспектори - номерний пломбіратор.
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner