Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 989 від 20.06.2000

Про комплексні заходи щодо впровадження сімейної медицини в систему охорони здоров'я


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 20 червня 2000 р. N 989
                Київ
 
       Про комплексні заходи щодо впровадження
      сімейної медицини в систему охорони здоров'я
 
 
   З метою зміцнення здоров'я населення України, поліпшення
демографічної ситуації, підвищення якості та ефективності медичних
послуг, наближення кваліфікованої медико-санітарної допомоги до
кожної сім'ї, раціонального використання ресурсів охорони здоров'я
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити комплексні заходи щодо впровадження сімейної
медицини в систему охорони здоров'я (додаються).
 
   2. Раді  міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
розробити і за погодженням з Міністерством охорони здоров'я
затвердити в двомісячний термін після прийняття цієї постанови
регіональні комплексні заходи щодо впровадження сімейної медицини
в систему охорони здоров'я.
 
   3. Витрати  на  реалізацію  комплексних  заходів  щодо
впровадження сімейної медицини в систему охорони здоров'я, які
мають здійснюватися за рахунок  коштів  державного  бюджету,
проводити в межах асигнувань, які щорічно виділяються Міністерству
охорони здоров'я за відповідними галузями.
 
   Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки  Крим,
обласним,  Київській  та  Севастопольській  міським державним
адміністраціям вирішити питання про виділення в установленому
порядку коштів з республіканського бюджету Автономної Республіки
Крим та місцевих бюджетів на здійснення зазначених заходів.
 
   4. Міністерству охорони здоров'я за підсумками роботи галузі
за рік інформувати Кабінет Міністрів України про хід виконання
комплексних заходів, затверджених пунктом 1 цієї  постанови,
починаючи з 2001 року.
 
   5. Раді  міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
щорічно з урахуванням реформування первинної медико-санітарної
допомоги на засадах сімейної медицини подавати  Міністерству
охорони здоров'я України пропозиції щодо змін і доповнень до
комплексних заходів, затверджених пунктом 1 цієї  постанови.
Координацію робіт, пов'язаних з виконанням зазначених комплексних
заходів, узагальнення пропозицій про внесення до них змін та
доповнень покласти на Міністерство охорони здоров'я.
 
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЮЩЕНКО
 
   Інд. 28
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 20 червня 2000 р. N 989
 
            КОМПЛЕКСНІ ЗАХОДИ
        щодо впровадження сімейної медицини
          в систему охорони здоров'я
 
 
   Створити при МОЗ координаційну раду з впровадження сімейної
медицини  за участю представників заінтересованих центральних
органів виконавчої влади.
 
            МОЗ, Академія медичних наук.
 
            IV квартал 2000 року.
 
   Створити координаційні ради з впровадження сімейної медицини
при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській
та Севастопольській міських держадміністраціях.
 
            Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
            обласні,  Київська  та  Севастопольська
            міські держадміністрації.
 
            2000 рік.
 
   Підготувати і  затвердити  план  поетапного  переходу до
організації первинної медико-санітарної допомоги  на  засадах
сімейної медицини.
 
            МОЗ.
 
            III квартал 2000 року.
 
   Утворити у м.Києві головний науково-методичний та у регіонах
регіональні навчально-практичні  центри  загальної  практики /
сімейної медицини.
 
            МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки
            Крим, обласні, Київська та Севастопольська
            міські держадміністрації.
 
            2001 рік.
 
   Вивчити питання щодо доцільності створення науково-дослідного
інституту з проблем сімейної медицини. Подати Кабінетові Міністрів
України відповідні пропозиції.
 
            МОЗ, Міністерство освіти і науки, Академія
            медичних      наук,     Київська
            міськдержадміністрація.
 
            III квартал 2004 року.
 
   Науково обгрунтувати  принципи,   розробити   структуру
організації та управління первинною медико-санітарною допомогою,
апробувати і впровадити моделі надання первинної медико-санітарної
допомоги на засадах сімейної медицини у містах і сільській
місцевості.
 
            МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки
            Крим, обласні, Київська та Севастопольська
            міські держадміністрації.
 
            2000 - 2005 рік.
 
   Розробити систему організації надання  медичної  допомоги
пацієнтам лікарем загальної практики / сімейним лікарем (керована
медична допомога). Опрацювати і затвердити в установленому порядку
типові  угоди,  що регулюють порядок взаємодії між лікарями
загальної практики / сімейними лікарями, іншими закладами охорони
здоров'я та населенням.
 
            МОЗ.
 
            2001- 2002 роки.
 
   Проводити оптимізацію  мережі  закладів  охорони здоров'я
відповідно до етапів впровадження сімейної медицини та роботу з
пристосування  приміщень  існуючих  амбулаторно-поліклінічних
закладів для потреб і функціонування сімейної медицини.
 
            МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки
            Крим, обласні, Київська та Севастопольська
            міські держадміністрації.
 
            2002 - 2005 роки.
 
   Розробити перелік і затвердити в установленому порядку типові
статути закладів загальної практики / сімейної медицини, розробити
положення про статус лікаря загальної практики / сімейного лікаря.
 
            МОЗ.
 
            III квартал 2001 року.
 
   Розробити і затвердити необхідний перелік приміщень та вимоги
до них,  табель  оснащення  закладів  (підрозділів) загальної
практики / сімейної медицини.
 
            МОЗ.
 
            2001 - 2002 роки.
 
   Під час проектування та забудови багатоповерхових житлових
будинків передбачати у разі потреби створення та облаштування у
них амбулаторії та житла для сімейного лікаря на групу будинків.
 
            Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
            обласні,  Київська  та  Севастопольська
            міські держадміністрації.
 
            Постійно.
 
   Скласти і затвердити фармацевтичний формуляр базових медичних
препаратів  для  потреб  закладів  (підрозділів)  загальної
практики / сімейної медицини.
 
            МОЗ.
 
            2001 рік.
 
   Здійснювати матеріально-технічне  забезпечення   закладів
(підрозділів) загальної практики / сімейної медицини.
 
            МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки
            Крим, обласні, Київська та Севастопольська
            міські держадміністрації.
 
            Постійно.
 
   Доповнити номенклатуру закладів охорони здоров'я у зв'язку з
впровадженням сімейної медицини.
 
            МОЗ.
 
            2000 рік.
 
   Доопрацювати і затвердити в установленому порядку  пакет
нормативних документів, що регламентують діяльність працівників,
закладів (підрозділів) загальної практики / сімейної медицини:
 
   Положення про підрозділ загальної  практики  /  сімейної
медицини;
 
   Положення про лікаря загальної практики / сімейного лікаря;
 
   Положення про  середнього  медичного  працівника  закладу
(підрозділу) загальної практики / сімейної медицини;
 
   Положення про менеджера  закладу  (підрозділу)  загальної
практики / сімейної медицини;
 
   Положення про денний стаціонар;
 
   Положення про стаціонар вдома.
 
            МОЗ.
 
            IV квартал 2000 року.
 
   Опрацювати і  затвердити  в  установленому порядку норми
навантаження медичного персоналу загальної практики / сімейної
медицини.
 
            МОЗ, Мінпраці, Мінфін.
 
            2001 рік.
 
   Доповнити в установленому порядку штатні нормативи та типові
штати закладів охорони здоров'я у зв'язку з впровадженням сімейної
медицини.
 
            МОЗ, Мінфін.
 
            2001 рік.
 
   Затвердити професійно-кваліфікаційні  характеристики лікаря
загальної практики / сімейного лікаря, молодших спеціалістів з
медичною  освітою,  врегулювати систему обчислення стажу цій
категорії спеціалістів під час атестації.
 
            МОЗ, Мінпраці.
 
            IV квартал 2000 року.
 
   Розробити методику диференційованого розподілу коштів  за
рівнями надання медичної допомоги з урахуванням потреб первинної
медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини.
 
            МОЗ, Мінфін.
 
            IV квартал 2001 роки.
 
   Розробити форму  матеріального  заохочення  лікарів  та
середнього медичного персоналу закладів (підрозділів) загальної
практики / сімейної медицини та затвердити їх з урахуванням обсягу
та якості роботи з наступним затвердженням відповідного положення.
 
            МОЗ, Мінфін.
 
            2000 - 2001 роки.
 
   Розробити методичні підходи та запровадити систему підготовки
і перепідготовки професорсько-викладацького складу вищих медичних
навчальних  закладів з питань загальної практики / сімейної
медицини.
 
            МОЗ.
 
            Починаючи з 1 кварталу 2001 року.
 
   Доопрацювати та затвердити навчальні плани  та  програми
підготовки  лікарів  в інтернатурі, на циклах спеціалізації,
підвищення кваліфікації, передатестаційних  циклах  за  фахом
"загальна  практика  / сімейна медицина", сформувати систему
професійної підготовки менеджерів, середнього медичного персоналу
(помічників) лікаря загальної практики / сімейного лікаря.
 
            МОЗ.
 
            Починаючи з III кварталу 2000 року.
 
   Удосконалити освітні програми та розробити системи освітніх
стандартів для підготовки фахівців загальної практики / сімейної
медицини. Передбачити наступність до- та післядипломної вищої
медичної освіти з питань загальної практики / сімейної медицини.
 
            МОЗ.
 
            2000 - 2001 роки.
 
   Відкрити кафедри (курси) загальної практики  /  сімейної
медицини в системі до- і післядипломної медичної освіти та
організувати підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації
фахівців із загальної практики / сімейної медицини.
 
            МОЗ.
 
            2000 - 2001 роки.
 
   Сформувати концепцію інформаційного та здійснити організацію
методичного забезпечення первинної медико-санітарної допомоги на
засадах загальної практики / сімейної медицини.
 
            МОЗ, Академія медичних наук.
 
            2000 - 2001 роки.
 
   Провести клініко-епідеміологічне  дослідження  ефективності
профілактичних, діагностичних та лікувальних процедур під час
надання  медичної  допомоги  сімейними  лікарями.  Науково
обгрунтувати, розробити та впровадити систему оцінки та контролю
якості надання первинної медико-санітарної допомоги на засадах
сімейної медицини.
 
            МОЗ.
 
            2003 - 2005 роки.
 
   Розробити автоматизовані інформаційно-довідкові програми для
формування персоніфікованого реєстру закріпленого за сімейними
лікарями населення і сімей, соціально-гігієнічної характеристики
стану здоров'я населення та обсягу медичних послуг (у тому числі
профілактики, діагностики та лікування захворювань на первинному
рівні).
 
            МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки
            Крим, обласні, Київська та Севастопольська
            міські держадміністрації.
 
            2002 - 2005 роки.
 
   Організувати і здійснювати моніторинг виконання комплексних
заходів у регіонах.
 
            МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки
            Крим, обласні, Київська та Севастопольська
            міські держадміністрації.
 
            2000 - 2005 роки.
 
   Формувати бази   даних   законодавчих   та   інших
нормативно-правових актів та науково-практичної документації щодо
надання первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної
медицини.
 
            МОЗ.
 
            Постійно.
 
   Сприяти розвитку   приватної  лікарської  практики  в
лікувально-профілактичних закладах загальної практики / сімейної
медицини усіх форм власності.
 
            МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки
            Крим, обласні, Київська та Севастопольська
            міські держадміністрації.
 
            Постійно.
 
   Розробити принципи, форми і методи професійної діяльності
лікарів загальної практики / сімейних лікарів та середнього
медичного  персоналу  з  урахуванням  соціально-демографічних,
медико-біологічних, психологічних та інших характеристик сім'ї.
 
            МОЗ.
 
            2001 - 2002 роки.
 
   Співпрацювати з благодійними фондами, релігійними конфесіями,
громадськими  організаціями  (Асоціацією  сімейних  лікарів,
Товариством Червоного Хреста, службами милосердя тощо) у питаннях
розвитку загальної  практики  /  сімейної  медицини,  сприяти
організації та роботі громадських комітетів підтримки діяльності
лікарів загальної  практики  /  сімейних  лікарів  у напрямі
вдосконалення  медико-соціальної  допомоги  хворим,  самотнім,
пристарілим та інвалідам.
 
            МОЗ, Академія  медичних  наук,  Рада
            міністрів Автономної  Республіки  Крим,
            обласні,  Київська  та  Севастопольська
            міські держадміністрації.
 
            Постійно.
 
   Брати участь у виконанні програм ВООЗ та інших міжнародних
організацій з проблем первинної медико-санітарної допомоги та
сімейної медицини.
 
            МОЗ, Академія медичних наук.
 
            Постійно.
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner