Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 988 від 20.06.2000

Про утворення експертної служби Міністерства внутрішніх справ


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 20 червня 2000 р. N 988
                Київ
 
         Про утворення експертної служби
         Міністерства внутрішніх справ
 
     { Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 1573 ( 1573-2003-п ) від 02.10.2003
      N 795 ( 795-2007-п ) від 04.06.2007 }
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Утворити експертну службу Міністерства внутрішніх справ на
базі  Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного
центру Міністерства внутрішніх справ і експертно-криміналістичних
підрозділів при головних управліннях Міністерства внутрішніх справ
в Криму, м. Києві, Київській області, управлінь Міністерства
внутрішніх справ в областях, м. Севастополі і на транспорті.
 
   2. Затвердити Положення про експертну службу Міністерства
внутрішніх справ (додається).
 
   { Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 795
( 795-2007-п ) від 04.06.2007 }
 
 
 
   Прем'єр-міністр України             В.ЮЩЕНКО
 
   Інд. 29
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 20 червня 2000 р. N 988
 
              ПОЛОЖЕННЯ
            про експертну службу
         Міністерства внутрішніх справ
 
   1. Експертна служба МВС (далі - експертна служба) є системою
експертних  підрозділів, утворених для участі у запобіганні,
виявленні,  розкритті  і  розслідуванні  злочинів  та  інших
правопорушень  шляхом  застосування  експертно-криміналістичних
засобів під час проведення дізнання, попереднього  слідства,
оперативно-розшукових  заходів,  і  підпорядкована  Міністру
внутрішніх справ.
 
   Експертна служба  включає  такі  підрозділи:  Державний
науково-дослідний   експертно-криміналістичний   центр  МВС,
науково-дослідні експертно-криміналістичні центри при головних
управліннях  МВС  в  Криму, м. Києві та Київській області,
управліннях МВС в областях, м. Севастополі і на транспорті.
 
   2. У своїй діяльності експертна служба керується Конституцією
України (  254к/96-ВР ), законами України, актами Президента
України та Кабінету Міністрів України, цим Положенням, а також
наказами МВС.
 
   3. Основними завданнями експертної служби є:
 
   судово-експертне та  техніко-криміналістичне  забезпечення
діяльності органів внутрішніх справ, інших правоохоронних органів
із запобігання, виявлення, розкриття і розслідування злочинів та
інших правопорушень;
 
   провадження науково-дослідної   діяльності   в   сфері
судово-експертного і техніко-криміналістичного забезпечення;
 
   проведення експертизи  та  досліджень  за  кримінальними,
цивільними та арбітражними справами, а також  досліджень  у
позасудовому провадженні, виконання інших робіт у межах своєї
компетенції;
 
   експлуатаційно-технічне та   метрологічне   забезпечення
техніко-криміналістичних засобів органів внутрішніх справ;
 
   забезпечення ведення  загальнодержавного  криміналістичного
обліку;
 
   участь в розробленні техніко-криміналістичних засобів  та
забезпечення їх використання в практичній діяльності.
 
   4. Експертна служба відповідно до покладених на неї завдань:
 
   розробляє та вносить в установленому порядку пропозиції щодо
вдосконалення  нормативно-правової  бази,  необхідної  для
судово-експертного  та  техніко-криміналістичного  забезпечення
діяльності органів внутрішніх справ із запобігання, виявлення,
розкриття і розслідування злочинів та інших правопорушень;
 
   проводить експертизу  та  дослідження  за  кримінальними,
цивільними та арбітражними справами, дослідження у позасудовому
провадженні, виконує інші роботи у межах своєї компетенції;
 
   розробляє методичні рекомендації та інші способи методичного
забезпечення судово-експертної діяльності;
 
   проводить науково-дослідну роботу та впроваджує її результати
в судово-експертну діяльність;
 
   проводить роботу з реалізації єдиної технічної політики щодо
оснащення   органів   внутрішніх    справ    сучасними
техніко-криміналістичними засобами;
 
   забезпечує проведення  сертифікації  зброї,  боєприпасів,
вибухових речовин та піротехнічних засобів;
 
   проводить експертну оцінку вартості транспортних засобів;
 
   забезпечує підготовку,  перепідготовку  та   підвищення
кваліфікації експертів за напрямами діяльності;
 
   організовує роботу експертно-кваліфікаційної комісії МВС щодо
надання (позбавлення) особам кваліфікації судового експерта та
дозволу на проведення експертизи, досліджень, вибухотехнічних
робіт;
 
   веде в установленому порядку облік і аналізує експертну
практику,  впроваджує  в  практичну  діяльність  державні
автоматизовані інформаційно-пошукові системи, складає у межах
своїх повноважень державну статистичну звітність;
 
   виконує у межах своєї компетенції інші роботи та надає платні
послуги, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України
(далі - послуги);
 
   вносить в установленому порядку пропозиції щодо використання
бюджетних   асигнувань,   необхідних   для   придбання
техніко-криміналістичних   засобів  забезпечення  діяльності
експертних підрозділів;
 
   організовує постачання   у   централізованому   порядку
техніко-криміналістичних  засобів  для  матеріально-технічного
забезпечення діяльності експертних підрозділів.
 
   5. Експертні підрозділи мають права, передбачені Законами
України "Про  міліцію"  ( 565-12 ), "Про судову експертизу"
( 4038-12 ), "Про наукову  та  науково-технічну  діяльність"
( 1977-12 ) та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють їх
діяльність, зокрема:
 
   1) перевіряти в установленому порядку діяльність органів та
підрозділів  внутрішніх справ з питань судово-експертного та
техніко-криміналістичного забезпечення;
 
   2) виконувати на госпрозрахункових засадах  дослідницькі,
навчальні, консультаційні та інші роботи;
 
   3) отримувати  в  установленому  порядку  від  установ,
підприємств та організацій незалежно від форм власності натурні
зразки або каталоги своєї продукції, технічну документацію, іншу
інформацію, необхідну для створення і поновлення методичної та
нормативної бази судово-експертної діяльності;
 
   4) використовувати кошти для виконання наукових розробок,
розвитку своєї матеріально-технічної бази та фінансування програм
криміналістики і судової експертизи;
 
   5) здійснювати  в  установленому  законодавством  порядку
фотографування, звукозапис, кіно- і відеозйомку;
 
   6) проводити у межах своєї компетенції експертний огляд:
 
   транспортних засобів під час їх реєстрації, перереєстрації,
зняття з обліку;
 
   приміщень, пунктів приймання і переробки металобрухту, місць
проведення масових заходів з метою виявлення вибухонебезпечних
предметів;
 
   7) визначати відповідність технічного стану переобладнаних
транспортних засобів вимогам безпеки дорожнього руху.
 
   6. Організаційно-правове та методичне керівництво діяльністю
експертних  підрозділів  здійснює  Державний науково-дослідний
експертно-криміналістичний центр МВС, який діє  на  підставі
положення, що затверджується Міністром внутрішніх справ.
 
   7.  Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний
центр МВС очолює начальник, який призначається на посаду та
звільняється з посади Міністром внутрішніх справ в установленому
порядку. ( Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1573 ( 1573-2003-п ) від 02.10.2003 )
 
   8. У        Державному       науково-дослідному
експертно-криміналістичному   центрі   МВС    утворюються
координаційно-методична та редакційно-видавнича ради.
 
   9. Науково-дослідні  експертно-криміналістичні  центри при
головних управліннях МВС в Криму, м. Києві та Київській області,
управліннях МВС в областях, м. Севастополі і на транспорті діють
на  підставі  положень,  що   затверджуються   Державним
науково-дослідним  експертно-криміналістичним  центром  МВС за
погодженням з начальником відповідного органу внутрішніх справ.
 
   10. Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр при
головному управлінні МВС в Криму, м. Києві та Київській області,
управлінні МВС в області, м. Севастополі і на транспорті очолює
начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади
першим заступником Міністра  внутрішніх  справ  за  поданням
начальника відповідного органу внутрішніх справ, погодженим з
начальником       Державного       науково-дослідного
експертно-криміналістичного центру МВС.
 
   11. Експертні  підрозділи провадять фінансово-господарську
діяльність відповідно до законодавства та положень про них.
 
   12. Начальники експертних підрозділів можуть у межах своєї
компетенції  утворювати і ліквідувати лабораторії (бюро) для
виконання інших робіт та надання платних послуг і приймати
працівників для роботи в них. Порядок приймання на роботу цих
працівників, умови оплати їх праці та інші умови визначаються
згідно з договорами, що укладаються цими працівниками з експертним
підрозділом. Утримання зазначених працівників провадиться  за
рахунок коштів, що надходять від виконання робіт та надання послуг
відповідно до цього Положення.
 
   13. Фінансування  та  матеріально-технічне  забезпечення
експертних підрозділів здійснюється за рахунок коштів державного і
місцевих бюджетів, відшкодування витрат на проведення експертизи
та досліджень за судовими рішеннями і коштів, отримуваних від
юридичних і фізичних осіб за виконані дослідницькі, навчальні,
консультаційні та інші роботи, а також за рахунок інших не
заборонених законодавством джерел фінансування.
 
   14. Державний науково-дослідний  експертно-криміналістичний
центр МВС і науково-дослідні експертно-криміналістичні центри при
головних управліннях МВС в Криму, м. Києві та Київській області,
управліннях МВС в області та м. Севастополі і на транспорті є
юридичними особами, мають рахунки в установах банків, печатки із
зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.
 
 
   { Перелік платних послуг, які можуть надаватися підрозділами
експертної служби Міністерства внутрішніх справ втратив чинність
на підставі Постанови КМ N 795 ( 795-2007-п ) від 04.06.2007 }
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner