Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 997 від 20.06.2000

Про затвердження Положення про Державний департамент інтелектуальної власності


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 20 червня 2000 р. N 997
                Київ
 
       Про затвердження Положення про Державний
       департамент інтелектуальної власності
 
 
   Відповідно до Указу Президента України від 15 грудня 1999 р.
N 1572 ( 1572/99 ) "Про систему центральних органів виконавчої
влади" Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити  Положення  про  Державний  департамент
інтелектуальної власності (додається).
 
   2. Погодитись з пропозицією Міністерства освіти і науки щодо
розташування Державного департаменту інтелектуальної власності на
умовах оренди за адресою: м. Київ-53, Львівська площа, 8 (19 і 20
поверхи).
 
   3. Визнати такими, що втратили чинність:
 
   постанову Кабінету Міністрів України від 21 липня 1992 р.
N 411 ( 411-92-п ) "Про затвердження Положення про Державне
патентне відомство України" (ЗП України, 1992 р., N 8, ст. 195);
 
   пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 8 липня
1999 р. N 1208 ( 1208-99-п ) "Питання Державного комітету України
з питань науки та інтелектуальної власності" (Офіційний вісник
України, 1999 р., N 27, ст. 1338);
 
   постанову Кабінету Міністрів України від 7 грудня 1999 р.
N 2212 ( 2212-99-п ) "Про утворення Державного агентства України з
охорони промислової власності" (Офіційний вісник України, 1999 р.,
N 49, ст. 2408);
 
   постанову Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1999 р.
N 2406 ( 2406-99-п ) "Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 7 грудня 1999 р. N 2212 "Про утворення
Державного агентства України з охорони промислової власності"
(Офіційний вісник України, 2000 р., N 1, ст. 11).
 
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЮЩЕНКО
 
   Інд. 28
 
 
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 20 червня 2000 р. N 997
 
              ПОЛОЖЕННЯ
          про Державний департамент
          інтелектуальної власності
 
   1. Державний департамент інтелектуальної власності (далі -
Департамент) є урядовим органом державного управління, що діє у
складі Міністерства освіти і науки і йому підпорядковується.
 
   2. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України і
Кабінету  Міністрів  України,  цим  Положенням  та  наказами
Міністерства освіти і науки.
 
   3. Основними завданнями Департаменту є:
 
   участь у межах своєї компетенції у забезпеченні реалізації
державної політики в сфері інтелектуальної власності;
 
   прогнозування і визначення перспектив і пріоритетних напрямів
розвитку у сфері інтелектуальної власності;
 
   організаційне забезпечення  охорони  прав  на  об'єкти
інтелектуальної власності.
 
   4. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:
 
   реалізує у межах  своїх  повноважень  єдину  економічну,
фінансову, науково-технічну, інвестиційну, соціальну політику у
сфері інтелектуальної власності та розробляє на основі результатів
аналізу  діяльності державної системи охорони інтелектуальної
власності пропозиції щодо її вдосконалення;
 
   здійснює в межах, визначених Міністерством освіти і науки,
управління майном підприємств, установ та організацій, що належать
до сфери управління Міністерства;
 
   забезпечує у межах  своїх  повноважень  виконання  актів
законодавства, здійснює систематичний контроль за їх реалізацією;
 
   розробляє пропозиції  щодо  вдосконалення законодавства з
питань, що належать до його компетенції, і вносить їх на розгляд
Міністра освіти і науки;
 
   забезпечує функціонування  системи  експертизи  заявок на
об'єкти інтелектуальної власності;
 
   бере участь у роботі з  удосконалення  системи  обліку,
звітності  і  державної  статистики  в сфері інтелектуальної
власності;
 
   визначає порядок державної сертифікації діяльності в сфері
інтелектуальної власності;
 
   здійснює державну реєстрацію та ведення державних реєстрів
щодо об'єктів інтелектуальної власності;
 
   видає в установленому порядку охоронні документи на об'єкти
інтелектуальної власності;
 
   здійснює реєстрацію договорів про передачу прав на об'єкти
інтелектуальної власності, що охороняються на території України,
та ліцензійних договорів;
 
   координує діяльність  щодо  передачі  прав  на  об'єкти
інтелектуальної власності, в тому числі створені повністю або
частково за рахунок державного бюджету;
 
   організовує розгляд  заяв і скарг щодо видачі охоронних
документів на об'єкти інтелектуальної власності, а також інших
звернень фізичних та юридичних осіб з питань інтелектуальної
власності;
 
   координує роботу з інформаційного забезпечення діяльності в
сфері інтелектуальної власності, здійснює нормативно-методичне
керівництво в цій сфері, забезпечує комплектування національного
фонду патентної документації;
 
   вносить в установленому порядку до Міністерства освіти і
науки пропозиції щодо участі України в  роботі  міжнародних
організацій  з інтелектуальної власності, здійснює міжнародне
співробітництво та бере участь в  підготовці  та  укладенні
міжнародних угод з питань інтелектуальної власності;
 
   організовує роботу  з  підготовки  та  перепідготовки
спеціалістів з питань інтелектуальної власності;
 
   здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього
завдань.
 
   5. Департамент має право:
 
   залучати спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств,
установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для
розгляду питань, що належать до його компетенції;
 
   здійснювати контроль, проводити перевірки та інспекції з
питань, що належать до його компетенції;
 
   одержувати в установленому порядку від органів виконавчої
влади,  Ради  міністрів  Автономної Республіки Крим, органів
місцевого самоврядування, академій наук, підприємств, установ та
організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на
нього завдань;
 
   проводити в установленому порядку конференції,  семінари,
наради з питань, що належать до його компетенції;
 
   здійснювати інші  повноваження  згідно  із законодавством
України.
 
   6. Департамент у процесі виконання покладених на  нього
завдань у встановленому порядку взаємодіє з Радою з питань науки
та  науково-технічної  політики  при  Президентові  України,
центральними та місцевими органами виконавчої влади, Національною
академією наук, іншими академіями наук, Радою міністрів Автономної
Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, а також з
відповідними органами інших держав.
 
   7. Департамент очолює голова, який призначається на посаду та
звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням
Міністра освіти і науки.
 
   Голова Департаменту є членом колегії Міністерства освіти і
науки.
 
   8. Голова Департаменту має трьох заступників, у тому числі
одного першого. Заступники призначаються на посаду та звільняються
з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра освіти і
науки, погодженим з головою Департаменту.
 
   Розподіл обов'язків  між  заступниками  провадить  голова
Департаменту.
 
   9. Голова Департаменту:
 
   здійснює керівництво   діяльністю   Департаменту,  несе
персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України та
Міністром освіти і науки за виконання покладених на Департамент
завдань;
 
   призначає на посади  та  звільняє  з  посад  керівників
структурних підрозділів та інших працівників Департаменту, крім
заступників голови;
 
   визначає ступінь відповідальності заступників  голови  та
керівників структурних підрозділів Департаменту;
 
   притягає до  дисциплінарної  відповідальності  керівників
структурних підрозділів та інших працівників Департаменту, крім
заступників голови;
 
   підписує видані  в межах компетенції Департаменту накази
організаційно-розпорядчого характеру, організовує перевірку їх
виконання;
 
   затверджує положення про структурні підрозділи Департаменту;
 
   здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим
Положенням.
 
   10. У Департаменті може утворюватися колегія у складі голови
Департаменту,  його  заступників  (за посадою) та керівників
структурних підрозділів Департаменту. Персональний склад колегії
затверджується Міністром освіти і науки.
 
   Рішення колегії проводяться в життя наказами Департаменту.
 
   11. Граничну  чисельність  працівників  та  структуру
Департаменту затверджує Міністр освіти і науки в межах граничної
чисельності працівників цього Міністерства, затвердженої Кабінетом
Міністрів України.
 
   12. Штатний розпис, кошторис доходів і видатків Департаменту
затверджує голова Департаменту за погодженням з Міністерством
освіти і науки та Мінфіном.
 
   13. Умови оплати праці працівників Департаменту визначаються
Кабінетом Міністрів України.
 
   14. Департамент є юридичною особою, має самостійний баланс,
печатку із зображенням Державного  Герба  України  і  своїм
найменуванням.<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner