Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 979 від 15.06.2000

Питання Державної інноваційної фінансово-кредитної установи


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 15 червня 2000 р. N 979
                Київ
 
         Питання Державної інноваційної
          фінансово-кредитної установи
 
 { Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
  N 55 ( 55-2009-п ) від 04.02.2009 }
 
 
     { Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 581 ( 581-2001-п ) від 28.05.2001
      N 854 ( 854-2001-п ) від 18.07.2001
      N 1360 ( 1360-2001-п ) від 16.10.2001 
      N 1061 ( 1061-2002-п ) від 25.07.2002 
      N 1316 ( 1316-2003-п ) від 21.08.2003
      N 893 ( 893-2004-п ) від 13.07.2004
      N 757 ( 757-2005-п ) від 18.08.2005
      N 1335 ( 1335-2006-п ) від 20.09.2006
      N 1007 ( 1007-2007-п ) від 08.08.2007
      N  55 (  55-2009-п ) від 04.02.2009
      N 228 ( 228-2009-п ) від 11.03.2009 }
 
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1.   Затвердити   Статут   Державної   інноваційної
фінансово-кредитної установи (далі - Компанія), що додається.
{ Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 55
( 55-2009-п ) від 04.02.2009 }
 
 
   { Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 854
( 854-2001-п ) від 18.07.2001 }
 
 
   {  Пункт  3 виключено на підставі Постанови КМ N 581
( 581-2001-п ) від 28.05.2001 }
 
 
   4. Голові Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головам
обласних, Київської  та  Севастопольської  міських  державних
адміністрацій  сприяти  в  поверненні  Компанії  простроченої
заборгованості, що утворилася за інноваційними позиками, наданими
підприємствам Державним інноваційним фондом та його регіональними
відділеннями.
 
   5. Контроль за виконанням цієї  постанови  покласти  на
Віце-прем'єр-міністра України Жулинського М.Г.
 
 
   Прем'єр-міністр України               В.ЮЩЕНКО
 
   Інд. 28
 
                  ЗАТВЕРДЖЕНО
            постановою Кабінету Міністрів України
              від 15 червня 2000 р. N 979
         (в редакції постанови Кабінету Міністрів України
           від 8 серпня 2007 р. N 1007 ( 1007-2007-п )
 
 
               СТАТУТ
    Державної інноваційної фінансово-кредитної установи
 
  { У тексті Статуту слова "наглядова рада" в усіх відмінках
   замінено словами "адміністративна рада" у відповідному
   відмінку згідно з Постановою КМ N 228 ( 228-2009-п ) від
   11.03.2009 }
 
 
             Загальні питання
 
   1. Державна інноваційна фінансово-кредитна установа (далі -
Установа) діє згідно із Законом  України  "Про  інноваційну
діяльність" ( 40-15 ).
 
   2. Установа є наступником майнових прав і обов'язків, зокрема
за договорами про  надання  інноваційних  позик,  Державного
інноваційного фонду та його регіональних відділень, державного
підприємства  "Українська  інноваційна   фінансово-лізингова
компанія".
 
   3. Засновником Установи є держава в особі Кабінету Міністрів
України. Установа належить до сфери управління Держінвестицій
(далі - орган управління майном).
 
      Найменування та місцезнаходження Установи
 
   4. Офіційне найменування Установи:
 
   українською мовою:   повне   -  Державна  інноваційна
фінансово-кредитна установа, скорочене - ДІФКУ;
 
   англійською мовою: повне - State Finance  Institution for
Innovations, скорочене - SFII.
 
   5. Місцезнаходження Установи:
 
   01601, м. Київ-601, вул. Богдана Хмельницького, 65б.
 
         Мета і основні завдання Установи
 
   6. Установа утворена з метою здійснення фінансової підтримки
інноваційної  діяльності суб'єктів господарювання різних форм
власності, а також залучення вітчизняних та іноземних інвестицій
для розвитку національної економіки.
 
   7. Основними завданнями Установи є:
 
   організація за  дорученням  органу  управління  майном
конкурсного відбору інноваційних та інвестиційних проектів і
програм для їх фінансової підтримки;
 
   фінансування за  рахунок  власних  та  залучених  коштів
науково-технічних    і    маркетингових     досліджень,
конструкторсько-технологічних  та  інших  проектних  робіт,
науково-технічного пошуку, а також за погодженням з Кабінетом
Міністрів  України  інноваційних та інвестиційних проектів і
програм, спрямованих на впровадження у виробництво прогресивних
науково-технічних розробок і технологій, освоєння випуску нових
видів  продукції шляхом створення нових виробництв, передачі
обладнання,  устаткування  в  оренду  або  придбання  частки
корпоративних прав у статутному фонді господарських організацій,
які працюють за новітніми технологіями, надання відповідно до
законодавства суб'єктам господарювання кредитів, їх інвестування,
провадження спільної діяльності; { Абзац третій пункту 7 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 55 ( 55-2009-п ) від
04.02.2009 }
 
   фінансування заходів   щодо   розвитку   інноваційної
інфраструктури;
 
   фінансування  інноваційних  та  інвестиційних проектів і
програм, підтриманих Кабінетом Міністрів України, за рахунок
коштів державного бюджету відповідно до пріоритетів інноваційного
та інвестиційного розвитку національної економіки; { Абзац п'ятий
пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 55
( 55-2009-п ) від 04.02.2009 }
 
   залучення коштів, у тому числі іноземних, надання гарантій
для фінансування науково-технічних і маркетингових досліджень,
конструкторсько-технологічних  та  інших  проектних  робіт,
науково-технічного пошуку, інноваційних та інвестиційних проектів
і програм; { Абзац шостий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 228 ( 228-2009-п ) від 11.03.2009 }
 
   забезпечення повернення Установі інноваційних позик, наданих
ліквідованими Державним інноваційним фондом та його регіональними
відділеннями;
 
   розроблення та    здійснення    комплексу    заходів
передінвестиційного характеру;
 
   супроводження інноваційних та  інвестиційних  проектів  і
програм, здійснення контролю за ефективною їх реалізацією і
цільовим використанням суб'єктами інноваційної діяльності наданих
Установою коштів;
 
   налагодження співробітництва  з  міжнародними  фінансовими
організаціями, урядовими та неурядовими організаціями іноземних
держав з питань залучення фінансових ресурсів в економіку України
і реалізація спільних інноваційних та інвестиційних проектів і
програм;
 
   участь у  розробленні  та  здійсненні  комплексу заходів
організаційного, фінансового, економічного і правового характеру з
метою забезпечення розвитку підприємництва, підтримки малого та
середнього бізнесу в науково-технічній та інноваційній діяльності.
 
   8. Установа згідно з покладеними на неї завданнями:
 
   кредитує  і  фінансує  відповідно  до  законодавства
науково-технічні     і    маркетингові    дослідження,
конструкторсько-технологічні   та  інші  проектні  роботи,
науково-технічний пошук, а також інноваційні та інвестиційні
проекти  і програми, підтримані Кабінетом Міністрів України;
{ Абзац другий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 55 ( 55-2009-п ) від 04.02.2009 }
 
   бере участь в інститутах спільного інвестування відповідно до
законодавства;
 
   набуває прав інтелектуальної власності та реалізує їх;
 
   проводить обстеження  і  дослідження потенційних об'єктів
інноваційної  та  інвестиційної  привабливості,  забезпечує
інформаційне   обслуговування  учасників  інноваційних  та
інвестиційних проектів і програм на договірній основі;
 
   організовує відбір за дорученням органу управління майном
інноваційних та інвестиційних проектів і програм, здійснює пошук
їх виконавців та інвесторів як в Україні, так і за її межами,
зокрема  на конкурсних засадах, і бере участь у реалізації
зазначених проектів і програм;
 
   організовує і  проводить  відповідно  до  законодавства
експертизу, в тому числі державну наукову та науково-технічну,
інноваційних та інвестиційних проектів;
 
   бере участь у розробленні проектів законодавчих та інших
нормативно-правових актів у сфері інноваційної діяльності та
інвестицій;
 
   забезпечує управління  і  супровід  інноваційних   та
інвестиційних проектів і програм;
 
   готує висновки  і  пропозиції щодо доцільності залучення
іноземних кредитів та інвестицій, зокрема під державні гарантії;
{ Абзац десятий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 228 ( 228-2009-п ) від 11.03.2009 }
 
   забезпечує пошук потенційних інвесторів і кредиторів для
вітчизняних суб'єктів господарювання, надає послуги з підготовки
комплекту технічної, економічної та іншої необхідної документації
до інноваційних та інвестиційних проектів і програм; { Абзац
одинадцятий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 228 ( 228-2009-п ) від 11.03.2009 }
 
   реалізує з іноземними інвесторами спільні інноваційні та
інвестиційні проекти і програми;
 
   організовує і проводить виставки, семінари,  конференції,
виставки-продажі та аукціони;
 
   надає маркетингові,  посередницькі,  юридичні  та  інші
консультаційні послуги;
 
   організовує навчання,   підвищення   кваліфікації   та
перепідготовку спеціалістів у сфері інноваційної діяльності та
інвестицій;
 
   провадить рекламно-видавничу діяльність.
 
   Відповідно до мети і завдань, визначених цим  Статутом,
Установа  провадить  інші  види  діяльності  відповідно  до
законодавства,  взаємодіє  з  органами  виконавчої  влади,
підприємствами, установами і організаціями України та іноземних
держав.
 
   Окремі  види  господарської  діяльності,  перелік  яких
встановлюється законом, Установа може провадити після одержання
ліцензії та інших документів дозвільного характеру.
 
          Юридичний статус Установи
 
   9. Установа є юридичною особою відповідно до законодавства
України. Установа набуває права юридичної особи з дня її державної
реєстрації у порядку, передбаченому законом.
 
   10. Установа має самостійний баланс, поточні та інші рахунки
в установах банків, круглу печатку, штампи і бланки із своїм
найменуванням, знак для товарів і послуг.
 
   11. Установа провадить свою діяльність на основі і відповідно
до законодавства та цього Статуту.
 
   12. Установа  має  право  у  порядку,  встановленому
законодавством, укладати договори, набувати майнові та особисті
немайнові права, нести обов'язки, проводити претензійну роботу та
залучати третю сторону для її проведення, а також виступати
позивачем і відповідачем у суді.
{ Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 228
( 228-2009-п ) від 11.03.2009 }
 
   13. Установа  діє  на  принципах  повної  господарської
самостійності  та самоокупності відповідно до затверджених в
установленому порядку органом управління майном річних фінансових
та інвестиційних планів, інвестиційних планів на середньострокову
перспективу, а також порядку формування і використання коштів
Установи, несе відповідальність за результати своєї діяльності та
виконання зобов'язань перед державним і місцевими бюджетами і
партнерами.
 
   14. Установа  самостійно встановлює за своїми кредитними
операціями відсоткові ставки, які зазначаються в  кредитному
договорі, залежно від кредитного ризику, попиту і пропонування на
кредитному ринку, строку використання кредиту тощо, якщо інше не
передбачено законодавством України.
 
   15. Установа відповідає за своїми зобов'язаннями в межах
належного їй майна. Установа не відповідає за зобов'язаннями
держави, держава не відповідає за зобов'язаннями Установи.
 
   16. Установа має право за погодженням з органом управління
майном утворювати і ліквідовувати  в  установленому  порядку
спеціалізовані та регіональні відділення, філіали і представництва
як на території України, так і за її межами.
 
   Спеціалізовані та  регіональні  відділення,  філіали  і
представництва  Установи  діють  на  підставі  положень,  що
затверджуються дирекцією Установи за погодженням  з  органом
управління майном.
 
   17. Установа відповідно до законодавства може брати участь в
інститутах спільного інвестування, бути акціонером та учасником
господарських товариств, набувати інших майнових прав, зокрема у
разі передачі їй акцій (часток, паїв) або прав вимоги у рахунок
погашення боргу за кредитними  договорами  та  інноваційними
позиками. { Абзац перший пункту 17 в редакції Постанови КМ N 228
( 228-2009-п ) від 11.03.2009 }
 
   Установа може залучати третю сторону для повернення боргів та
уступати право вимоги до боржника відповідно до їх ринкової
вартості. { Абзац пункту 17 в редакції Постанови КМ N 228
( 228-2009-п ) від 11.03.2009 }
 
   Установа може бути учасником спілок, асоціацій та інших
об'єднань відповідно до закону.
 
   18. Установа  провадить  зовнішньоекономічну  діяльність
відповідно до законодавства, мети і завдань, визначених цим
Статутом.
 
   Зовнішньоекономічна діяльність  Установи  ґрунтується  на
принципах валютної самоокупності і самофінансування.
 
   19. Установа реалізує майно, продукцію, виконує роботи, надає
послуги за цінами і тарифами згідно із законодавством.
 
   20. Накладення арешту і звернення стягнення на кошти та інші
цінності Установи може бути здійснено у випадках, передбачених
законом.
 
   21. Установа має право вчиняти інші дії, що не суперечать
законодавству.
 
             Майно Установи
 
   22. Майно Установи складається із статутного фонду, фондів,
оборотних коштів, а також матеріальних активів, цінностей і
коштів, що надійшли в результаті повернення інноваційних позик
ліквідованих Державного інноваційного фонду, його регіональних
відділень,  державного  підприємства  "Українська  інноваційна
фінансово-лізингова компанія", та з іншого майна. Вартість майна,
закріпленого за Установою, відображається в її бухгалтерському
балансі.
 
   23. Розмір   статутного   фонду   Установи  становить
400 (чотириста)  млн.  гривень.  Статутний  фонд  Установи
використовується для забезпечення статутної діяльності Установи.
 
   24. Статутний фонд Установи формується за рахунок коштів, що
надійшли в  результаті  повернення  підприємствами-виконавцями
інноваційних проектів дебіторської заборгованості за інноваційними
позиками, наданими у 1992-2000 роках Державним інноваційним фондом
та його регіональними відділеннями, і власних коштів Установи.
{ Пункт 24 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 228
( 228-2009-п ) від 11.03.2009 }
 
   25. Установа  володіє,  користується  та  розпоряджається
закріпленим за нею на праві господарського  відання  майном
будівлями, спорудами, обладнанням, інвентарем, цінними паперами,
фондами та коштами відповідно до законодавства.
 
   Установа має право придбавати, будувати, брати і здавати в
оренду будівлі, споруди, обладнання тощо як на території держави,
так і за її межами, вчиняти стосовно них будь-які дії, що не
суперечать законодавству.
 
      Кошти Установи та порядок їх використання
{ Назва розділу в редакції Постанови КМ N 228 ( 228-2009-п ) від
11.03.2009 }
 
   26. Установа забезпечує виконання статутних завдань без мети
одержання прибутку.
 
   Установа може провадити поряд із своєю основною діяльністю
господарську діяльність, якщо така діяльність відповідає цьому
Статуту та меті діяльності Установи. Результат господарської
діяльності визначається як різниця між доходами Установи від
провадження такої діяльності і сумою здійснення нею витрат.
{ Пункт 26 в редакції Постанови КМ N 228 ( 228-2009-п ) від
11.03.2009 }
 
   27. Установа  має  право  самостійно  визначати  напрями
використання власних коштів, які залишаються в її розпорядженні
після сплати податків та внесення інших обов'язкових платежів,
відповідно до законодавства, цього Статуту та затвердженого в
установленому порядку фінансового плану Установи.
{ Пункт 27 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 228
( 228-2009-п ) від 11.03.2009 }
 
   28. Для  покриття  непередбачуваних  витрат  Установи  і
відшкодування можливих збитків, завданих внаслідок проваджуваної
нею діяльності, утворюється резервний (страховий) фонд у розмірі
25 відсотків статутного фонду Установи.
 
   Резервний  (страховий)  фонд формується шляхом щорічного
відрахування 5 відсотків суми власних коштів, які залишаються в її
розпорядженні після сплати податків та внесення інших обов'язкових
платежів, відповідно до законодавства. { Абзац другий пункту 28 в
редакції Постанови КМ N 228 ( 228-2009-п ) від 11.03.2009 }
 
   У разі повного або  часткового  використання  резервного
(страхового)  фонду  його поповнення здійснюється у порядку,
передбаченому цим пунктом.
 
   Рішення  про  розміщення  та  використання  резервного
(страхового) фонду приймається дирекцією Установи за погодженням з
адміністративною радою Установи. { Абзац четвертий пункту 28 в
редакції Постанови КМ N 228 ( 228-2009-п ) від 11.03.2009 }
 
   29. Збитки,  завдані  внаслідок  проваджуваної  Установою
діяльності,  відшкодовуються  за  рахунок  коштів  резервного
(страхового) фонду, а в разі їх недостатності - з інших джерел.
 
   30. Згідно з рішенням дирекції Установи, за рахунок власних
коштів Установи утворюються фонди, призначені для фінансування
заходів  щодо  зміцнення матеріально-технічної бази Установи,
соціального забезпечення та матеріального заохочення працівників і
вирішення інших питань. { Абзац перший пункту 30 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 228 ( 228-2009-п ) від
11.03.2009 }
 
   Порядок утворення та використання коштів зазначених фондів
визначається дирекцією Установи за погодженням з адміністративною
радою Установи та органом управління майном. { Абзац другий пункту
30 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 55 ( 55-2009-п )
від 04.02.2009 }
 
          Органи управління Установи
 
   31. Органами управління Установи є адміністративна рада та
дирекція, яка є виконавчим органом.
 
   32.  Адміністративна рада Установи утворюється Кабінетом
Міністрів України для здійснення нагляду за діяльністю Установи.
{ Пункт 32 в редакції Постанови КМ N 55 ( 55-2009-п ) від
04.02.2009 }
 
   33. До складу адміністративної ради не можуть входити особи,
які перебувають у трудових відносинах з Установою.
{ Пункт 33 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 55
( 55-2009-п ) від 04.02.2009 }
 
   34. Адміністративна рада Установи діє на підставі положення,
що затверджується Кабінетом Міністрів України. { Абзац перший
пункту 34 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 55
( 55-2009-п ) від 04.02.2009 }
 
   До повноважень адміністративної ради належить:
 
   здійснення контролю за виконанням Установою рішень Кабінету
Міністрів України і органу управління майном;
 
   попередній розгляд річних фінансових та інвестиційних планів
і звітів про їх виконання;
 
   погодження умов оплати праці керівних працівників Установи;
 
   визначення переліку конфіденційної інформації та інформації,
яка становить комерційну таємницю;
 
   погодження кандидатур на посади заступників генерального
директора Установи; { Абзац сьомий пункту 34 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 228 ( 228-2009-п ) від 11.03.2009 }
 
   затвердження стратегії і планів діяльності та заслуховування
звітів генерального директора Установи і його заступників з питань
діяльності  Установи; { Абзац восьмий пункту 34 в редакції
Постанови КМ N 228 ( 228-2009-п ) від 11.03.2009 }
 
   затвердження бухгалтерського балансу Установи;
 
   погодження питань  щодо  участі Установи у господарських
товариствах.
 
   Адміністративна рада не має права втручатися в оперативну
господарську діяльність Установи.
 
   35. Дирекція  Установи утворюється у складі генерального
директора та його заступників, з них одного першого.
 
   Дирекція Установи здійснює поточне керівництво діяльністю
Установи і несе відповідальність за ефективність її роботи.
 
   Дирекція Установи:
 
   вирішує питання щодо організації господарської діяльності,
фінансування, ведення обліку, складення звітності тощо;
 
   розглядає і приймає рішення про організацію кредитування,
фінансування  і  залучення  коштів,  проведення  розрахунків,
забезпечення грошового обігу, провадження зовнішньоекономічної
діяльності тощо;
 
   визначає організаційну структуру Установи;
 
   приймає за погодженням з органом управління майном рішення
про утворення, реорганізацію та ліквідацію спеціалізованих і
регіональних  відділень,  філіалів та представництв Установи,
здійснює  керівництво  їх  діяльністю,  забезпечує  виконання
покладених на них завдань;
 
   затверджує за  погодженням  з  органом управління майном
положення про спеціалізовані та регіональні відділення, філіали та
представництва Установи;
 
   приймає за погодженням з адміністративною радою рішення про
участь Установи у господарських товариствах, а також про придбання
акцій (часток, паїв) господарських товариств; { Абзац дев'ятий
пункту 35 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 228
( 228-2009-п ) від 11.03.2009 }
 
   вирішує питання щодо добору, розстановки, підготовки  та
підвищення кваліфікації працівників Установи;
 
   визначає умови  та  розмір оплати праці і матеріального
стимулювання працівників Установи виходячи з її  фінансового
становища;
 
   розглядає матеріали ревізій і аудиторських перевірок, а також
звіти керівників спеціалізованих та  регіональних  відділень,
філіалів та представництв Установи про результати їх роботи і
приймає відповідні рішення;
 
   готує річний звіт і бухгалтерський баланс Установи та подає
їх для затвердження відповідно до органу управління майном і
адміністративної ради;
 
   розглядає питання  щодо  притягнення  до  матеріальної
відповідальності  працівників Установи (за винятком осіб, що
входять до складу її дирекції);
 
   вирішує інші питання щодо діяльності Установи, передбачені
цим Статутом.
 
   36. Засідання  дирекції  Установи  проводить  генеральний
директор, а в разі його відсутності - один із заступників
генерального директора.
 
   Засідання дирекції проводяться у разі потреби.
 
   Дирекція Установи правоможна приймати рішення, якщо на її
засіданні присутні не менш як дві третини її членів.
 
   Рішення дирекції приймаються простою більшістю голосів її
членів, присутніх на засіданні.
 
   У разі незгоди з прийнятим рішенням члени дирекції можуть
викласти у письмовому вигляді окрему думку, що додається до
протоколу засідання.
 
   37. Дирекція Установи утворює науково-технічну та кредитну
ради на правах дорадчого органу для оперативного вирішення окремих
питань діяльності Установи.
 
   Склад і функції цих рад визначаються дирекцією Установи.
 
   38. Генеральний директор Установи призначається на посаду та
звільняється з посади Кабінетом Міністрів України. { Абзац перший
пункту 38 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 55
( 55-2009-п ) від 04.02.2009 }
 
   Контракт з генеральним директором  укладає  та  розриває
керівник органу управління майном.
 
   39. Заступники генерального директора призначаються на посаду
та звільняються з посади генеральним директором за погодженням з
адміністративною радою.
 
   Кількість заступників  генерального директора визначається
адміністративною радою Установи.
{ Пункт 39 в редакції Постанови КМ N 228 ( 228-2009-п ) від
11.03.2009 }
 
   40. Генеральний директор має право без окремого доручення
представляти інтереси Установи та діяти від її імені.
 
   41. Генеральний директор:
 
   здійснює управління майном Установи в межах,  визначених
законодавством;
 
   представляє Установу  у  відносинах  з  підприємствами,
установами, організаціями та громадянами;
 
   дає доручення на вчинення правочинів від імені Установи;
{ Абзац четвертий пункту 41 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 228 ( 228-2009-п ) від 11.03.2009 }
 
   установлює порядок підготовки і укладення договорів,  що
укладаються від імені Установи;
 
   затверджує штатний розпис Установи;
 
   приймає на роботу і звільняє з роботи працівників Установи,
визначає умови оплати праці, застосовує до працівників Установи
заохочення та дисциплінарні стягнення згідно із законодавством;
 
   розподіляє обов'язки між заступниками генерального директора
Установи;
 
   затверджує положення про структурні підрозділи Установи;
 
   виконує інші функції відповідно до законодавства та цього
Статуту.
 
   42. Генеральний директор в межах своїх повноважень видає
накази з питань діяльності Установи.
 
   43. Генеральний директор може доручити вирішення окремих
питань, що належать до його компетенції, своїм заступникам,
керівникам структурних підрозділів апарату Установи, а також
керівникам її відділень, філіалів та представництв.
 
            Облік і звітність
 
   44. Установа веде бухгалтерський облік результатів своєї
діяльності відповідно до законодавства.
 
   45. Фінансові результати діяльності Установи визначаються на
підставі річного бухгалтерського балансу.
 
   Річний бухгалтерський баланс і фінансовий звіт підлягають
затвердженню  відповідно  адміністративною  радою  та органом
управління майном.
 
   46. Фінансовий рік Установи відповідає календарному. Установа
подає до органів державної статистики звітність в обсягах та у
строк, передбачені законодавством.
 
         Контроль за діяльністю Установи
 
   47. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Установи
здійснюють органи державної влади, інші органи у межах  їх
повноважень та відповідно до закону і цього Статуту.
 
         Припинення діяльності Установи
 
   48. Діяльність Установи припиняється шляхом її реорганізації
або ліквідації.
 
   49. Реорганізація та ліквідація Установи  проводиться  у
передбаченому законом порядку.
 
{ Статут в редакції Постанови КМ N 1007 ( 1007-2007-п ) від
08.08.2007 }
 
 
   { Склад спостережної ради втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 854 ( 854-2001-п ) від 18.07.2001 }
 
      { Новий склад див. в Постанові КМ
       N 228 ( 228-2009-п ) від 11.03.2009 }
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner