Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 964 від 14.06.2000

Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 14 червня 2000 р. N 964
                Київ
 
          Про затвердження Положення
       про загальноосвітній навчальний заклад
 
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
      N 1262 ( 1262-2001-п ) від 26.09.2001 )
 
 
   Відповідно до статті 9 Закону України "Про загальну середню
освіту"   ( 651-14 )    Кабінет    Міністрів   України
п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити Положення про  загальноосвітній  навчальний
заклад (додається).
 
   2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 19 серпня 1993 р. N 660 ( 660-93-п ) "Про
затвердження   Положення   про  середній  загальноосвітній
навчально-виховний заклад".
 
 
   Прем'єр-міністр України               В.ЮЩЕНКО
 
   Інд. 28
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 14 червня 2000 р. N 964
 
              ПОЛОЖЕННЯ
       про загальноосвітній навчальний заклад
 
             Загальна частина
 
   1. Загальноосвітній навчальний заклад - це заклад освіти, що
забезпечує потреби громадян у загальній середній освіті.
 
   2. Загальноосвітній навчальний заклад у своїй діяльності
керується Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Законами України
"Про освіту" ( 1060-12 ),  "Про  загальну  середню  освіту"
( 651-14 ), іншими законодавчими актами України, актами Президента
України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти
і науки, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями
місцевих  органів  виконавчої  влади  та  органів  місцевого
самоврядування, цим Положенням та власним статутом.
 
   3. Головним завданням загальноосвітнього навчального закладу
є забезпечення реалізації права громадян на загальну середню
освіту,  формування  і  розвиток  соціально  зрілої, творчої
особистості з усвідомленою громадянською  позицією,  почуттям
національної  самосвідомості,  підготовленої  до  професійного
самовизначення, а також створення умов для оволодіння системою
наукових знань про природу, людину і суспільство.
 
         Типи загальноосвітніх навчальних
         закладів та порядок їх утворення
 
   4. Відповідно до освітнього рівня,  який  забезпечується
загальноосвітнім навчальним закладом (початкова загальна освіта,
базова загальна середня освіта, повна загальна середня освіта),
функціонують різні типи загальноосвітнього навчального закладу
I, II, III ступенів:
 
   1) середня  загальноосвітня  школа  -  загальноосвітній
навчальний заклад I - III ступенів:
 
   I ступінь - початкова школа (1 - 3 (4) класи - термін
навчання 3 (4) роки);
 
   II ступінь - основна школа (5 - 9 класи - термін  навчання
5 років);
 
   III ступінь  -  старша школа, як правило, з профільним
спрямуванням навчання (10 - 11 (12) класи  - термін  навчання
2 (3) роки).
 
   Школи всіх трьох ступенів можуть функціонувати разом або
самостійно - початкова, основна, старша;
 
   2) загальноосвітня  школа-інтернат  -  загальноосвітній
навчальний заклад з частковим або повним утриманням за рахунок
держави дітей, які потребують соціальної допомоги;
 
   3) вечірня (змінна) школа - загальноосвітній  навчальний
заклад II - III ступенів для громадян, які не мають можливості
навчатися у школах з денною формою навчання;
 
   4) спеціалізована школа (школа-інтернат) - загальноосвітній
навчальний заклад I - III ступенів з поглибленим вивченням окремих
предметів та курсів;
 
   5) гімназія - загальноосвітній навчальний заклад II - III
ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів відповідно до
профілю (переважно гуманітарного);
 
   6) ліцей - загальноосвітній навчальний заклад III ступеня з
профільним навчанням і допрофесійною підготовкою;
 
   7) колегіум - загальноосвітній навчальний заклад III ступеня
філологічно-філософського та (або) культурно-естетичного профілю;
 
   8) спеціальна загальноосвітня  школа  (школа-інтернат)  -
загальноосвітній навчальний заклад для дітей, які потребують
корекції фізичного та (або) розумового розвитку;
 
   9) загальноосвітня  санаторна  школа  (школа-інтернат)  -
загальноосвітній навчальний заклад I - III ступенів з відповідним
профілем для дітей, які потребують тривалого лікування;
 
   10) школа  соціальної  реабілітації  -  загальноосвітній
навчальний  заклад для дітей, які потребують особливих умов
виховання (створюється окремо для хлопців і дівчат).
 
   5. Загальноосвітній навчальний заклад може бути державної,
комунальної чи приватної форми власності.
 
   6. Загальноосвітні навчальні заклади державної та комунальної
форми власності утворюються у порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України.
 
   Рішення про  створення школи соціальної реабілітації, її
підпорядкування і фінансування приймається Кабінетом Міністрів
України за поданням Міністерства освіти і науки.
 
   Рішення про створення загальноосвітнього навчального закладу,
заснованого на приватній формі власності, приймається засновником
(власником).
 
   Приватний загальноосвітній навчальний заклад проводить свою
діяльність за  наявності  ліцензії,  виданої  відповідно  до
законодавства.
 
   7. Положення  про  відповідний  тип  загальноосвітнього
навчального закладу з урахуванням особливостей і специфіки його
діяльності розробляється і затверджується Міністерством освіти і
науки.
 
   8. Загальноосвітній навчальний заклад є юридичною особою, має
рахунки в установах банків, самостійний баланс, штамп, печатку.
 
   9. Загальноосвітній  навчальний  заклад  діє на підставі
статуту, який  розробляється  навчальним  закладом  та  його
засновником на основі цього Положення та положення про відповідний
тип загальноосвітнього навчального закладу.
 
   Статут затверджується власником (для державних та комунальних
загальноосвітніх  навчальних  закладів  - відповідним органом
управління освітою, для приватного загальноосвітнього навчального
закладу погоджується з відповідним органом управління освітою) та
реєструється місцевим органом виконавчої влади  або  органом
місцевого самоврядування.
 
   10. Загальноосвітній навчальний заклад може входити до складу
навчально-виховних комплексів, навчальних закладів різних типів і
рівнів  акредитації,  а також навчально-виховних об'єднань з
дошкільними, позашкільними та іншими навчально-виховними закладами
для задоволення культурно-освітніх потреб громадян.
 
   11. Загальноосвітній навчальний заклад може мати у своєму
складі класи з поглибленим вивченням предметів, класи (групи) з
вечірньою (заочною) формою навчання, групи продовженого дня,
пришкільні інтернати з частковим або повним утриманням учнів
(вихованців) за рахунок власника, а також залежно від потреб
населення та місцевих умов при гімназіях, ліцеях, колегіумах -
загальноосвітні класи більш ранніх ступенів навчання.
 
   12. Реорганізація  загальноосвітнього  навчального закладу
провадиться у разі зміни його типу або форми власності.
 
   Реорганізація та ліквідація загальноосвітнього навчального
закладу  провадиться засновником (власником) або органом, за
рішенням якого його створено, у порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України.
 
   Реорганізація та ліквідація загальноосвітнього навчального
закладу у сільській місцевості, заснованого на комунальній формі
власності, допускається лише за згодою територіальної громади.
 
       Організація навчально-виховного процесу
 
   13. Навчально-виховний   процес   у  загальноосвітньому
навчальному закладі незалежно від його підпорядкування, типу і
форми власності здійснюється відповідно до робочих навчальних
планів,  складених  на  основі  типових  навчальних  планів,
затверджених Міністерством освіти і науки.
 
   Робочі навчальні   плани  державного  і  комунального
загальноосвітнього навчального закладу затверджуються відповідним
органом  управління  освітою, а приватного загальноосвітнього
навчального закладу - засновником (власником) за погодженням з
відповідним органом управління освітою.
 
   Експериментальні та  індивідуальні робочі навчальні плани
загальноосвітнього  навчального  закладу  погоджуються   з
Міністерством освіти і науки за поданням Міністерства освіти
Автономної Республіки Крим, управлінь освіти обласних, Київської
та Севастопольської міських держадміністрацій.
 
   14. Загальноосвітній навчальний заклад працює за навчальними
програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф
Міністерства освіти і науки, й реалізує навчально-виховні завдання
на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та
природних здібностей дітей.
 
   15. Індивідуалізація   і   диференціація  навчання  у
загальноосвітньому навчальному закладі забезпечуються реалізацією
інваріантної та варіативної частини Державного стандарту загальної
середньої освіти. Варіативна частина формується загальноосвітнім
навчальним  закладом  з урахуванням спеціалізації та профілю
навчання.
 
   16. Загальноосвітній навчальний заклад обирає форми, засоби і
методи навчання та виховання у межах, визначених Законами України
"Про освіту", "Про загальну середню освіту" та статутом закладу.
 
   17. Індивідуальне навчання та екстернат у загальноосвітньому
навчальному закладі організовуються відповідно до положень про
індивідуальне навчання та екстернат у системі загальної середньої
освіти, затверджених Міністерством освіти і науки.
 
   18. Мережа класів у загальноосвітньому навчальному закладі
формується на підставі нормативів їх наповнюваності відповідно до
кількості  поданих  заяв  (але не більше ніж 30 учнів) та
санітарно-гігієнічних умов для здійснення  навчально-виховного
процесу.
 
   19. Прийом учнів до всіх класів загальноосвітньої школи
комунальної форми власності здійснюється на безконкурсній основі
і, як правило, відповідно до території обслуговування. ( Абзац
перший пункту 19 в редакції Постанови КМ N 1262 ( 1262-2001-п )
від 26.09.2001 )
 
   За спеціалізованою школою, гімназією, ліцеєм, колегіумом та
загальноосвітнім навчальним закладом приватної форми власності
територія обслуговування не закріплюється.
 
   20. Прийом  учнів  до  спеціалізованої  школи (класу) з
поглибленим вивченням  окремих  предметів,  гімназії,  ліцею,
колегіуму державної та комунальної форми власності проводиться на
підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, на конкурсній
основі відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і
науки.
 
   21. Порядок прийому учнів до приватного загальноосвітнього
навчального  закладу  визначається  керівником  закладу  і
затверджується його засновником (власником).
 
   22. Зарахування учнів до  загальноосвітнього  навчального
закладу здійснюється, як правило, до початку навчального року за
наказом директора, що видається на підставі особистої заяви (для
неповнолітніх - заяви батьків або осіб, які їх замінюють) або
направлень органів управління освітою, а також свідоцтва про
народження  (копії),  медичної  довідки встановленого зразка,
документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до
першого класу).
 
   До першого класу зараховуються, як правило, діти з 6 років.
 
   23. Поділ класів на групи на уроках з окремих предметів у
загальноосвітньому навчальному закладі державної та комунальної
форми власності здійснюється згідно з нормативами, встановленими
Міністерством освіти і науки та погодженими з Мінфіном.
 
   У приватному загальноосвітньому навчальному закладі поділ
класів на групи здійснюється за рішенням педагогічної ради з
урахуванням умов роботи закладу і пропозицій батьків.
 
   24. Навчально-виховний  процес  здійснюється  за  різними
формами: у вигляді уроків, лекцій, лабораторно-практичних та
семінарських занять, диспутів, навчально-виробничих  екскурсій
тощо.
 
   У гімназії, ліцеї, колегіумі, спеціалізованій школі (класі)
навчально-виховна  робота  поєднується  з  науково-методичною,
науково-дослідною  та експериментальною; поряд з традиційними
методами і формами  використовуються  інноваційні  технології
навчання.
 
   25. Загальноосвітній  навчальний  заклад  державної  та
комунальної форми власності може реалізовувати освітні програми і
надавати  платні послуги на договірній основі за переліком,
затвердженим Кабінетом Міністрів України.
 
   Порядок надання платних послуг затверджується Міністерством
освіти і науки за погодженням з Мінфіном.
 
   26. Навчальний рік у загальноосвітньому навчальному закладі
будь-якого типу і форми власності починається 1 вересня  і
закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Навчальні заняття
розпочинаються лише за наявності акта, що підтверджує підготовку
приміщення загальноосвітнього навчального закладу для роботи у
новому навчальному році. Тривалість навчального року обумовлюється
виконанням навчальних програм з усіх предметів, але не може бути
менше 175 робочих днів у загальноосвітньому навчальному закладі
I ступеня (1 - 3 (4)  класи)  та  190  робочих  днів  -
II - III ступенів (5 - 11 (12) класи).
 
   Структура навчального року (чверті,  півріччя,  семестри,
триместри)  та  режим  роботи встановлюються загальноосвітнім
навчальним закладом у межах часу, передбаченого робочим навчальним
планом, за погодженням з відповідним органом управління освітою.
 
   Відволікання учнів  від  навчальних занять на інші види
діяльності  забороняється  (крім  випадків,   передбачених
законодавством).
 
   27. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна
становити менш як 30 календарних днів.
 
   28. Тривалість уроків  у  загальноосвітньому  навчальному
закладі становить: у перших класах - 35 хвилин, у других -
четвертих класах - 40 хвилин, у п'ятих - дванадцятих - 45 хвилин.
Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відповідними
органами    управління    освітою    та    державної
санітарно-епідеміологічної служби.
 
   29. Тривалість  перерв  між  уроками  встановлюється  з
урахуванням потреб в організації активного відпочинку і харчування
учнів, але не менш як 10 хвилин, великої перерви (після другого
або третього уроку) - 20 хвилин.
 
   30. У зонах екологічного лиха місцевими органами виконавчої
влади або органами місцевого самоврядування може встановлюватися
особливий режим роботи загальноосвітнього навчального закладу,
який погоджується з органами державної санітарно-епідеміологічної
служби.
 
   31. Розклад уроків складається  відповідно  до  робочого
навчального   плану   з   дотриманням   педагогічних  та
санітарно-гігієнічних  вимог  і  затверджується  директором
загальноосвітнього навчального закладу.
 
   32. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються
вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог
з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.
 
   33. У загальноосвітньому навчальному закладі здійснюється
тематичний облік знань, умінь і навичок учнів (вихованців).
Система оцінювання навчальної праці учнів (вихованців) повинна
бути стимулюючою.
 
   У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь
і навичок учнів. У наступних класах вона доповнюється оцінками у
балах: 5 (відмінно), 4 (добре), 3 (задовільно), 2 (незадовільно).
Оцінки  за  чверть або півріччя (семестр, триместр), річні,
екзаменаційні і підсумкові виставляються обов'язково.
 
   За рішенням Міністерства освіти і науки може запроваджуватися
й інша система оцінювання знань учнів.
 
   34. Доцільність виставлення учням оцінки з поведінки, її
критерії визначаються статутом загальноосвітнього  навчального
закладу. У документі про освіту (свідоцтво, атестат) оцінка з
поведінки не виставляється.
 
   35. Навчання  у  випускних  9  і  11  (12)  класах
загальноосвітнього  навчального закладу завершується державною
підсумковою атестацією. Зміст,  форма  і  порядок  державної
підсумкової  атестації, а також переведення й випуску учнів
загальноосвітнього   навчального   закладу   встановлюються
Міністерством освіти і науки.
 
   За результатами  навчання  учням  (випускникам) видається
відповідний документ (табель, свідоцтво, атестат, довідка).
 
   Невстигаючі протягом двох років навчання у школі I ступеня
учні за рішенням психолого-медико-педагогічної консультації можуть
продовжити навчання у відповідному спеціальному загальноосвітньому
навчальному закладі за згодою батьків або осіб, які їх замінюють.
За бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, їх навчання може
продовжуватися у класах вирівнювання знань або за індивідуальними
навчальними планами і програмами.
 
   У початковій школі, в 5 - 8 та 10 (11) класах за рішенням
педагогічної  ради  загальноосвітнього  навчального  закладу
проводяться різні форми підсумкової атестації учнів (тестування,
заліки,  контрольні  роботи,  екзамени,  захисти  учнівських
науково-дослідних робіт тощо).
 
   36. В окремих випадках учні за станом здоров'я або з інших
поважних причин можуть бути звільнені від екзаменів у порядку, що
встановлюється Міністерством освіти і науки та МОЗ.
 
   37. Випускники, які закінчили школу II ступеня, одержують
свідоцтво про базову загальну середню освіту, що дає право на
вступ до школи III ступеня, професійно-технічного навчального
закладу, вищого навчального закладу I - II рівнів акредитації.
 
   Випускники, які закінчили загальноосвітній навчальний заклад
III ступеня, одержують атестат про повну загальну середню освіту,
що дає право на вступ до професійно-технічних та вищих навчальних
закладів.
 
   Зразки документів про базову та повну загальну середню освіту
затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
   Загальноосвітній навчальний заклад приватної форми власності
видає випускникам документи державного зразка про відповідний
рівень освіти за умови проведення атестації цього закладу.
 
   38. За відмінні успіхи в навчанні учні 1 - 8, 10 (11) класів
можуть  нагороджуватися  похвальним  листом,  а  випускники
загальноосвітніх навчальних закладів III ступеня - похвальною
грамотою "За особливі успіхи у вивченні окремих предметів",
медалями - золотою "За особливі успіхи у навчанні" або срібною "За
успіхи у навчанні". За відмінні успіхи в навчанні випускники
загальноосвітнього  навчального  закладу II ступеня одержують
свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою.
 
   За успіхи  у   навчанні   (праці)   для   учасників
навчально-виховного   процесу   статутом  загальноосвітнього
навчального закладу можуть встановлюватися різні форми морального
і матеріального заохочення.
 
   Порядок відзначення встановлюється Міністерством освіти і
науки.
 
   39. Контроль за дотриманням порядку  видачі  випускникам
свідоцтв, атестатів, золотих і срібних медалей, похвальних грамот
та листів здійснюється Міністерством освіти і науки, іншими
центральними органами виконавчої влади, у підпорядкуванні яких
знаходяться загальноосвітні  навчальні  заклади,  відповідними
місцевими органами управління освітою.
 
        Учасники навчально-виховного процесу
 
   40. Учасниками    навчально-виховного    процесу   в
загальноосвітньому навчальному закладі  є  учні  (вихованці),
педагогічні працівники, психологи, бібліотекарі, інші спеціалісти
закладу, керівники, батьки або особи, які їх замінюють.
 
   41. Статус учасників навчально-виховного процесу, їхні права
і обов'язки  визначаються  Законами  України  "Про  освіту"
( 1060-12 ), "Про загальну середню освіту" ( 651-14 ), іншими
актами законодавства України, цим Положенням, статутом, правилами
внутрішнього розпорядку загальноосвітнього навчального закладу.
 
   42. Учні (вихованці) загальноосвітнього навчального закладу
мають гарантоване державою право на:
 
   доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти
у державному та комунальному  загальноосвітньому  навчальному
закладі;
 
   вибір певного загальноосвітнього навчального закладу, форми
навчання, предметів варіативної  частини  навчального  плану,
факультативів, спецкурсів, позакласних занять;
 
   переатестацію з навчальних предметів;
 
   безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;
 
   користування навчально-виробничою,         науковою,
матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною
та  лікувально-оздоровчою базою загальноосвітнього навчального
закладу;
 
   участь у  різних  видах  навчальної,  науково-практичної
діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;
 
   участь у    органах    громадського   самоврядування
загальноосвітнього навчального закладу;
 
   вільне вираження поглядів, переконань;
 
   участь у добровільних самодіяльних  об'єднаннях,  творчих
студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;
 
   захист від  будь-яких  форм  експлуатації,  психічного і
фізичного насилля, від дій педагогічних та інших працівників, які
порушують їх права, принижують честь і гідність, та інші права.
 
   43. Учні загальноосвітнього навчального закладу зобов'язані:
 
   оволодівати знаннями,  вміннями,  практичними навичками в
обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної
середньої освіти; підвищувати загальний культурний рівень;
 
   дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;
 
   брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;
 
   бережно ставитися до державного, громадського і особистого
майна;
 
   дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку
загальноосвітнього навчального закладу;
 
   дотримуватися правил особистої гігієни.
 
   44. Учні загальноосвітнього навчального закладу залучаються
за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до
самообслуговування,  різних  видів  суспільно-корисної  праці
відповідно до статуту і правил  внутрішнього  розпорядку  з
урахуванням віку, статі, фізичних можливостей, норм і правил
особистої гігієни та охорони здоров'я.
 
   45. Педагогічні працівники загальноосвітнього  навчального
закладу мають право:
 
   самостійно обирати форми, методи, засоби навчальної роботи,
не шкідливі для здоров'я учнів;
 
   брати участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів
загальноосвітнього  навчального  закладу  та  інших  органів
самоврядування закладу, заходах,  пов'язаних  з  організацією
навчально-виховної роботи;
 
   обирати форми підвищення своєї кваліфікації;
 
   проводити в   установленому  порядку  науково-дослідну,
експериментальну, пошукову роботу;
 
   вносити пропозиції керівництву загальноосвітнього навчального
закладу  і  органам  управління  освітою  щодо  поліпшення
навчально-виховної роботи;
 
   на соціальне і матеріальне  забезпечення  відповідно  до
законодавства;
 
   об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших
об'єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.
 
   46. Педагогічні працівники загальноосвітнього  навчального
закладу зобов'язані:
 
   забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін
відповідно до навчальних програм, дотримуючись вимог Державного
стандарту загальної середньої освіти;
 
   сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а
також збереженню їх здоров'я;
 
   утверджувати особистим прикладом і настановами повагу до
державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
 
   виконувати статут  загальноосвітнього навчального закладу,
правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового
договору;
 
   брати участь у роботі педагогічної ради;
 
   виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за
віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних
надбань народу України;
 
   готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння,
миру, злагоди між усіма народами, етнічними,  національними,
релігійними групами;
 
   дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність
учнів;
 
   постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну
майстерність, загальну і політичну культуру;
 
   виконувати накази  і  розпорядження керівника навчального
закладу, органів управління освітою.
 
   47. Обсяг навчального навантаження вчителів визначається на
підставі законодавства директором загальноосвітнього навчального
закладу і затверджується відповідним органом управління освітою, у
приватних  загальноосвітніх навчальних закладах - засновником
(власником).
 
   Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної
ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного
працівника.
 
   Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального
року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих
предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за
письмовою  згодою  педагогічного  працівника  з  дотриманням
законодавства про працю.
 
   48. Керівник загальноосвітнього навчального закладу призначає
класних  керівників,  завідуючих  навчальними  кабінетами,
майстернями, навчально-дослідними  ділянками.  Їхні  права  і
обов'язки   визначаються   нормативно-правовими  документами
Міністерства освіти і науки, правилами внутрішнього розпорядку та
статутом загальноосвітнього навчального закладу.
 
   49. Не допускається відволікання педагогічних працівників від
виконання професійних обов'язків крім випадків,  передбачених
законодавством.
 
   50. Керівник  і педагогічні працівники загальноосвітнього
навчального закладу підлягають атестації відповідно до порядку,
встановленого Міністерством освіти і науки.
 
   За результатами   атестації   педагогічних  працівників
визначається їх відповідність займаній  посаді,  присвоюється
кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст другої, першої,
вищої категорії) та може бути присвоєно педагогічне  звання
"старший  учитель",   "учитель  (вихователь)  -  методист",
"педагог - організатор - методист" та інші.
 
   51. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних
та інших працівників загальноосвітнього навчального закладу й інші
трудові відносини регулюються законодавством України про працю,
Законом України "Про загальну середню освіту" ( 651-14 ) та іншими
законодавчими актами.
 
   52. Педагогічні працівники,  які  систематично  порушують
статут,  правила  внутрішнього  розпорядку  загальноосвітнього
навчального закладу, не виконують посадових обов'язків, умови
трудового договору (контракту) або за результатами атестації не
відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно із
законодавством.
 
   53. Права і обов'язки інженерно-технічних працівників та
допоміжного  персоналу  регулюються  трудовим  законодавством,
статутом та правилами внутрішнього розпорядку загальноосвітнього
навчального закладу.
 
   54. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право:
 
   обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів
громадського самоврядування;
 
   звертатися до  органів  управління  освітою,  керівника
загальноосвітнього навчального закладу і органів громадського
самоврядування з питань навчання, виховання дітей;
 
   приймати рішення про участь дитини в інноваційній діяльності
загальноосвітнього навчального закладу;
 
   брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації
навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної
бази загальноосвітнього навчального закладу;
 
   на захист законних  інтересів  своїх  дітей  в  органах
громадського самоврядування закладу та у відповідних державних,
судових органах.
 
   55. Батьки  та  особи,  які  їх  замінюють,  несуть
відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої
освіти і зобов'язані:
 
   забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної
середньої освіти за будь-якою формою навчання;
 
   постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей,
створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
 
   поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття
доброти,  милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї,
державної та рідної мов; повагу до національної історії, культури,
цінностей інших народів;
 
   виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод
людини.
 
   56. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють,
обов'язків,  передбачених  законодавством,  загальноосвітній
навчальний заклад може порушувати клопотання про відповідальність
таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.
 
     Управління загальноосвітнім навчальним закладом
 
   57. Керівництво загальноосвітнім навчальним закладом здійснює
його директор, яким може бути тільки громадянин України, який має
вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж
педагогічної роботи не менш як 3 роки, успішно пройшов атестацію
керівних кадрів освіти у порядку, встановленому Міністерством
освіти і науки.
 
   58. Директор загальноосвітнього навчального закладу державної
та комунальної форм власності та його заступники призначаються на
посаду та звільняються з посади відповідним органом управління
освітою  згідно із законодавством. Призначення та звільнення
заступників директора здійснюється за поданням директора.
 
   Директор приватного загальноосвітнього навчального закладу та
його  заступники  призначаються  засновником  (власником)  за
погодженням з відповідним органом управління освітою.
 
   59. Директор загальноосвітнього навчального закладу:
 
   здійснює керівництво педагогічним  колективом,  забезпечує
раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови
для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;
 
   організовує навчально-виховний процес;
 
   забезпечує контроль за виконанням  навчальних  планів  і
програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;
 
   відповідає за  реалізацію  Державного стандарту загальної
середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного
колективу;
 
   створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та
позашкільній роботі, проведення виховної роботи;
 
   забезпечує дотримання   вимог   охорони   дитинства,
санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;
 
   розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і
коштами;
 
   підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та
виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної
роботи педагогів;
 
   дає дозвіл на участь діячів науки, культури, членів творчих
спілок,  працівників  підприємств,  установ,  організацій  у
навчально-виховному процесі, керівництві учнівськими об'єднаннями
за інтересами;
 
   забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм
фізичного або психічного насильства;
 
   вживає заходів до запобігання вживанню учнями  алкоголю,
наркотиків;
 
   ( Абзац тринадцятий пункту 59 виключено на підставі Постанови
КМ N 1262 ( 1262-2001-п ) від 26.09.2001 )
 
   контролює організацію харчування і медичного обслуговування
учнів;
 
   видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і
контролює їх виконання;
 
   щороку звітує  про  свою  роботу  на  загальних  зборах
(конференціях) колективу.
 
   60. Директор загальноосвітнього навчального закладу є головою
педагогічної ради - постійно  діючого  колегіального  органу
управління навчальним закладом.
 
   61. Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб
загальноосвітнього  навчального  закладу.  Кількість  засідань
педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути
менше чотирьох на рік.
 
   62. Педагогічна рада розглядає питання:
 
   удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного
процесу;
 
   планування та режиму роботи загальноосвітнього навчального
закладу;
 
   переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі
документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у
навчанні;
 
   підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку
їхньої  творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний
процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;
 
   морального та матеріального заохочення учнів (вихованців) та
працівників закладу;
 
   притягнення до  дисциплінарної  відповідальності учнів за
невиконання ними своїх обов'язків.
 
   63. Органом громадського самоврядування загальноосвітнього
навчального закладу є загальні збори (конференція) його колективу,
що скликаються не менше одного разу на рік. ( Абзац перший
пункту 63 в редакції Постанови КМ N 1262 ( 1262-2001-п ) від
26.09.2001 )
 
   Порядок скликання, повноваження, чисельність, склад загальних
зборів (конференції) колективу встановлюються статутом закладу і
колективним договором.
 
   Загальні збори (конференція) заслуховують звіт директора про
здійснення керівництва загальноосвітнім  навчальним  закладом,
розглядають питання навчально-виховної, методичної, економічної і
фінансово-господарської діяльності закладу.
 
   64. У період між загальними зборами (конференціями) діє рада
загальноосвітнього  навчального  закладу,  діяльність  якої
регулюється статутом загальноосвітнього навчального закладу.
 
   До складу  ради  загальноосвітнього  навчального  закладу
обираються пропорційно представники від педагогічного колективу,
учнів (вихованців) школи II  -  III  ступенів,  батьків  і
громадськості.
 
   Рада загальноосвітнього  навчального  закладу  організовує
виконання рішень загальних зборів (конференцій), затверджує режим
роботи закладу, розглядає питання здобуття обов'язкової загальної
середньої освіти молоді, підтримки ініціатив щодо вдосконалення
системи навчання і виховання учнів, дослідно-експериментальної
роботи педагогів, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення
й  використання  бюджету закладу, розподілу фонду загального
обов'язкового навчання, вносить пропозиції щодо морального і
матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу.
 
   65. У загальноосвітньому навчальному закладі за рішенням
загальних зборів (конференції)  або  ради  загальноосвітнього
навчального закладу можуть створюватися і діяти піклувальна рада,
учнівський комітет, батьківський комітет, методичні об'єднання,
комісії, асоціації тощо, положення про які розробляє і затверджує
Міністерство освіти і науки.
 
   Члени піклувальної  ради  загальноосвітнього  навчального
закладу обираються на загальних зборах (конференціях). Склад
піклувальної ради формується з представників органів виконавчої
влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій,
окремих громадян.
 
   Піклувальна рада   вживає   заходів   до   зміцнення
матеріально-технічної  і  навчально-методичної бази, залучення
додаткових джерел фінансування закладу, поліпшення умов  для
організації  навчально-виховного процесу, стимулювання творчої
праці педагогічних працівників тощо.
 
          Матеріально-технічна база та
        фінансово-господарська діяльність
 
   66. Матеріально-технічна база загальноосвітнього навчального
закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання,
транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності,
вартість яких відображено у балансі.
 
   67. Фінансування  загальноосвітнього  навчального  закладу
здійснюється його засновником (власником) або уповноваженим ним
органом відповідно до встановленого законодавством порядку.
 
   68. Фінансово-господарська  діяльність  загальноосвітнього
навчального закладу здійснюється на основі його кошторису.
 
   Джерелами формування кошторису загальноосвітнього навчального
закладу є:
 
   кошти відповідного бюджету (для державних та комунальних
загальноосвітніх навчальних закладів) у розмірі, передбаченому
нормативами  фінансування  загальної  середньої  освіти  для
забезпечення навчального процесу в обсязі Державного стандарту
загальної середньої освіти;
 
   кошти фізичних,   юридичних   осіб   (для   приватних
загальноосвітніх навчальних закладів);
 
   кошти, отримані за надання платних послуг;
 
   доходи від  реалізації  продукції  навчально-виробничих
майстерень, навчально-дослідних ділянок, підсобних господарств,
від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;
 
   кредити банків;
 
   благодійні внески юридичних і фізичних осіб.
 
   69. У загальноосвітньому навчальному закладі державної чи
комунальної  форми  власності  створюється  фонд  загального
обов'язкового  навчання,  який  формується  з  урахуванням
матеріально-побутових потреб учнів за рахунок коштів бюджету в
розмірі не менше трьох відсотків витрат на його поточне утримання,
а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел.
 
   Кошти фонду загального обов'язкового навчання зберігаються на
рахунку цього навчального закладу в установі банку і витрачаються
відповідно до кошторису, що затверджується директором.
 
   Облік і використання коштів фонду загального обов'язкового
навчання  здійснюється цим навчальним закладом відповідно до
законодавства. Витрачання коштів фонду здійснюється згідно з
наказом директора, який видається на підставі рішення ради цього
закладу.
 
   Контроль за правильним витрачанням коштів фонду загального
обов'язкового навчання здійснюють органи виконавчої влади або
органи місцевого самоврядування та органи управління освітою.
 
   70. Порядок  діловодства  і  бухгалтерського  обліку  в
загальноосвітньому навчальному закладі визначається законодавством
та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки та
інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані
навчальні заклади. За рішенням засновника закладу бухгалтерський
облік може здійснюватися самостійно або через централізовану
бухгалтерію.
 
   71. Загальноосвітній навчальний заклад має право згідно із
законодавством придбавати і орендувати необхідне обладнання та
інші матеріальні ресурси, користуватися послугами  будь-якого
підприємства,  установи,  організації  або  фізичної  особи,
фінансувати за рахунок власних коштів заходи,  що  сприяють
поліпшенню соціально-побутових умов колективу.
 
   72. Звітність про діяльність загальноосвітнього навчального
закладу встановлюється відповідно до законодавства.
 
          Міжнародне співробітництво
 
   73. Загальноосвітній навчальний заклад за наявності належної
матеріально-технічної  та  соціально-культурної  бази, власних
фінансових коштів має право проводити міжнародний учнівський та
педагогічний  обмін  у  рамках  освітніх  програм, проектів,
встановлювати відповідно до законодавства  прямі  зв'язки  з
міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.
 
   Загальноосвітній навчальний заклад має право відповідно до
законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними
закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями,
громадськими об'єднаннями інших країн.
 
   74. Участь  загальноосвітнього  навчального  закладу  у
міжнародних  програмах,  проектах, учнівських та педагогічних
обмінах здійснюється відповідно до законодавства.
 
      Контроль за діяльністю загальноосвітнього
            навчального закладу
 
   75. Державний  контроль  за діяльністю загальноосвітнього
навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу і форми
власності здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної
державної політики в сфері загальної середньої освіти.
 
   Державний контроль за діяльністю загальноосвітніх навчальних
закладів усіх типів і форм власності здійснюють Міністерство
освіти і науки, інші центральні органи виконавчої влади, яким
підпорядковані  загальноосвітні  навчальні  заклади,  Державна
інспекція закладів освіти при Міністерстві освіти і  науки,
Міністерство освіти Автономної Республіки Крим, місцеві органи
виконавчої  влади  та  органи  місцевого  самоврядування  і
підпорядковані їм органи управління освітою, органи державної
санітарно-епідеміологічної  служби  та  засновники  (власники)
закладу.
 
   76. Основною  формою  державного  контролю за діяльністю
загальноосвітнього навчального закладу будь-якого типу і форми
власності є державна атестація закладу, яка проводиться не рідше
одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством
освіти і науки.
 
   77. У  період  між  атестацією  проводяться  перевірки
(інспектування) загальноосвітнього навчального закладу з питань,
пов'язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і
періодичність цих перевірок визначаються залежно  від  стану
навчально-виховної роботи, але не частіше 1 - 2 разів на рік.
Перевірки з питань, не пов'язаних з навчально-виховною діяльністю
закладу, проводяться його засновником (власником) відповідно до
законодавства.
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner