Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 965 від 13.06.2000

Про затвердження Порядку спрямування і координації діяльності центральних органів виконавчої влади через відповідних міністрів


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 13 червня 2000 р. N 965
                Київ
 
    Про затвердження Порядку спрямування і координації
      діяльності центральних органів виконавчої
        влади через відповідних міністрів
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 1229 ( 1229-2005-п ) від 21.12.2005 
      N 207 ( 207-2006-п ) від 23.02.2006
      N 214 ( 214-2007-п ) від 14.02.2007
      N 220 ( 220-2008-п ) від 19.03.2008 )
 
 
 
   Відповідно до  пункту  9 статті 116 Конституції України
( 254к/96-ВР ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити Порядок спрямування і координації діяльності
центральних органів виконавчої влади через відповідних міністрів
(додається).
 
   2. Міністерству екології та природних ресурсів, Міністерству
економіки, Міністерству праці та соціальної політики, Міністерству
фінансів та Міністерству юстиції привести у місячний термін
спеціальні директивні накази щодо спрямування та координації
діяльності центральних органів виконавчої влади у відповідність із
затвердженим згідно з пунктом 1 цієї постанови Порядком.
 
   3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Першого
віце-прем'єр-міністра України Єханурова Ю.І.
 
 
   Прем'єр-міністр України               В.ЮЩЕНКО
 
   Інд. 36
 
                    ЗАТВЕРДЖЕНО
             постановою Кабінету Міністрів України
                від 13 червня 2000 р. N 965
                 (у редакції постанови
                Кабінету Міністрів України
           від 21 грудня 2005 р. N 1229 ( 1229-2005-п )
 
               ПОРЯДОК
        спрямування і координації діяльності
      центральних органів виконавчої влади через
           відповідних міністрів
 
 
   1. Спрямування  і  координація  діяльності  відповідного
центрального органу виконавчої влади (далі - центральний орган
виконавчої влади) здійснюється міністром шляхом:
 
   формування державної політики у відповідній сфері та контролю
за її реалізацією центральним органом виконавчої влади;
 
   внесення на розгляд Кабінету Міністрів України розроблених
центральним органом виконавчої влади проектів нормативно-правових
актів та погодження проектів нормативно-правових актів цього
органу,  які підлягають державній реєстрації в установленому
порядку; ( Абзац третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 220 ( 220-2008-п ) від 19.03.2008 )
 
   внесення  пропозицій  Прем'єр-міністрові  України  щодо
призначення  на  посаду  та  звільнення з посади керівників
центральних органів виконавчої влади, а за поданням зазначених
керівників - їх заступників; ( Пункт 1 доповнено абзацом четвертим
згідно з Постановою КМ N 207 ( 207-2006-п ) від 23.02.2006; із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 214 ( 214-2007-п ) від
14.02.2007 )
 
 
   ( Абзац п'ятий пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ
N 220 ( 220-2008-п ) від 19.03.2008 )
 
 
   ( Абзац шостий пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ
N 220 ( 220-2008-п ) від 19.03.2008 )
 
 
   визначення порядку обміну інформацією між міністерством та
центральним органом виконавчої влади;
 
   затвердження структури центрального органу виконавчої влади;
 
   одержання звітності центрального органу виконавчої влади.
 
   2. З метою спрямування і координації діяльності центрального
органу виконавчої влади міністр видає накази, в яких визначає:
 
   основні напрями та стратегічні цілі діяльності центрального
органу виконавчої влади відповідно  до  завдань,  визначених
Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, а також інших
завдань, покладених на Кабінет Міністрів України, та заходи щодо
контролю  за  реалізацією  цим органом державної політики у
відповідній сфері;
 
   порядок обміну інформацією між міністерством та центральним
органом виконавчої влади, форму, періодичність її подання тощо;
 
   перелік питань,  що  обов'язково відображаються у звітах
центрального органу виконавчої влади, форму та періодичність його
подання;
 
   структурний підрозділ  міністерства,  що  відповідає  за
взаємодію з центральним органом виконавчої влади.
 
   3. Міністр:
 
   погоджує план роботи центрального органу виконавчої влади на
наступний рік;
 
   затверджує щороку заходи щодо реалізації основних напрямів та
стратегічних цілей діяльності центрального органу виконавчої влади
відповідно до завдань, визначених Програмою діяльності Кабінету
Міністрів України, а також інших завдань, покладених на Кабінет
Міністрів України;
 
   за  погодженням з Віце-прем'єр-міністром України приймає
рішення щодо проведення перевірки діяльності центрального органу
виконавчої влади, дає доручення центральному органу виконавчої
влади щодо перегляду його власних нормативно-правових актів;
( Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 214
( 214-2007-п ) від 14.02.2007 )
 
   звертається до   Прем'єр-міністра   України,   Першого
віце-прем'єр-міністра України з вмотивованою пропозицією  щодо
проведення  службового  розслідування  стосовно  керівника та
заступників керівника центрального органу виконавчої влади та до
керівника  центрального  органу  виконавчої влади - стосовно
працівника (працівників) такого органу; ( Пункт 3 доповнено
абзацом  згідно з Постановою КМ N 214 ( 214-2007-п ) від
14.02.2007 )
 
   вносить керівництву центрального органу виконавчої влади, а у
разі потреби Кабінетові Міністрів  України  пропозиції  щодо
удосконалення його роботи, вживає заходів для притягнення до
дисциплінарної відповідальності керівників центрального органу
виконавчої влади;
 
   визначає посадову особу міністерства для включення до складу
колегії центрального органу виконавчої влади;
 
   дає центральному органу виконавчої влади обов'язкові  до
виконання доручення відповідно до актів Президента України, рішень
Кабінету Міністрів України, доручень Прем'єр-міністра України, що
випливають з Програми діяльності Кабінету Міністрів України, а
також інших завдань, покладених на Кабінет Міністрів України;
( Абзац восьмий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 220 ( 220-2008-п ) від 19.03.2008 )
 
   вносить керівництву центрального органу виконавчої  влади
пропозиції, що є обов'язковими для розгляду.
 
 
   ( Абзац пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ N 207
( 207-2006-п ) від 23.02.2006 )
 
 
   ( Абзац пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ N 207
( 207-2006-п ) від 23.02.2006 )
 
 
   ( Абзац пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ N 207
( 207-2006-п ) від 23.02.2006 )
 
 
   4. Центральний орган виконавчої влади:
 
   подає на погодження міністру до 1 грудня поточного року
схвалені на засіданні колегії план роботи центрального органу
виконавчої влади на наступний рік і заходи щодо реалізації
основних напрямів та стратегічних цілей його діяльності відповідно
до завдань, визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів
України, а також інших завдань, покладених на Кабінет Міністрів
України;
 
   подає міністрові для внесення у встановленому порядку на
розгляд Кабінету Міністрів України проекти нормативно-правових
актів; ( Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 214
( 214-2007-п ) від 14.02.2007; в редакції Постанови КМ N 220
( 220-2008-п ) від 19.03.2008 )
 
   подає   на   погодження  міністру  проекти  власних
нормативно-правових актів, які підлягають державній реєстрації в
установленому порядку; ( Абзац пункту 4 в редакції Постанови КМ
N 220 ( 220-2008-п ) від 19.03.2008 )
 
   подає  на розгляд міністрові пропозиції щодо визначення
структури  центрального  органу виконавчої влади; ( Пункт 4
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 214 ( 214-2007-п ) від
14.02.2007 )
 
   визначає структурний підрозділ, що відповідає за взаємодію з
відповідним підрозділом міністерства;
 
   подає міністрові звіти про результати його діяльності у строк
та за переліком питань, визначених наказом та планом роботи
центрального органу виконавчої влади.
 
   За дорученням міністра визначена керівником  центрального
органу виконавчої влади посадова особа бере участь у засіданнях
колегій, нарадах та інших заходах, що проводяться міністерством.
 
   5. Доручення Прем'єр-міністра України та доручення, які
передбачені рішеннями Кабінету Міністрів України та урядових
комітетів, надані безпосередньо центральному органу виконавчої
влади, виконуються ним самостійно в установленому порядку.
( Пункт 5 в редакції Постанови КМ N 220 ( 220-2008-п ) від
19.03.2008 )
 
( Порядок в редакції Постанови КМ N 1229 ( 1229-2005-п ) від
21.12.2005 )<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner