Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 892 від 05.06.2000

Про заходи щодо стабілізації роботи підприємств вугільної промисловості


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 5 червня 2000 р. N 892
                Київ
 
     Про заходи щодо стабілізації роботи підприємств
           вугільної промисловості
 
     { Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 270 ( 270-2002-п ) від 07.03.2002 - набирає 
                  чинності з 02.04.2002 
      N 359 ( 359-2004-п ) від 23.03.2004 
      N 541 ( 541-2004-п ) від 29.04.2004
      N 720 ( 720-2006-п ) від 25.05.2006 }
 
 
 
   З метою  забезпечення  стабілізації  роботи  підприємств
вугільної  промисловості  та  залучення додаткових джерел їх
фінансування Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Міністерству вугільної промисловості забезпечити поставку
вугільної  продукції  споживачам,  у  тому  числі  до рівня
експлуатаційного запасу на теплових електростанціях, установам і
організаціям, що фінансуються з державного бюджету, відповідно до
обсягів, встановлених укладеними угодами.
{ Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 720
( 720-2006-п ) від 25.05.2006 }
 
   2. Дозволити Державному казначейству провести, як виняток,
централізовані авансові розрахунки за електричну енергію, спожиту
в 2000 році установами та організаціями, що фінансуються з
державного бюджету, в сумі 25 млн. гривень. Головним розпорядникам
коштів державного бюджету в тижневий термін внести Міністерству
фінансів пропозиції про зміни кошторисів та бюджетного розпису
щодо розпорядників нижчого рівня в межах коштів, передбачених на
зазначені цілі в державному бюджеті на 2000 рік.
 
   Державному казначейству забезпечити згідно із затвердженим
графіком щоденне перерахування коштів, передбачених для оплати
електричної енергії, спожитої установами і організаціями, які
фінансуються з державного бюджету, централізовано на спеціальний
рахунок Міністерства палива та енергетики виключно для проведення
розрахунків з вугледобувними підприємствами - постачальниками
вугільної продукції на теплові електростанції.
 
   3. Міністерству економіки, Міністерству фінансів, Державній
акціонерній компанії  по  матеріальних  резервах  забезпечити
закладення до державного резерву енергетичного вугілля на суму
25 млн. гривень.
 
   4. Покласти персональну відповідальність на Голову  Ради
міністрів Автономної Республіки Крим, голів обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій за забезпечення
щомісячних розрахунків  у  повному  обсязі  за  отриману
паливопостачальними організаціями вугільну продукцію.
 
   Дозволити Державному  казначейству  за  зверненнями  Ради
міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та
Севастопольської  міських  державних  адміністрацій  провести
взаєморозрахунки з постачальниками вугільної продукції в рахунок
надання пільг і субсидій за платежами за спожиті населенням
енергоносії в  межах  обсягу дотацій, недоотриманих згідно з
встановленим розписом доходів та видатків державного бюджету на
2000 рік.
 
   5. Міністерству палива та енергетики:
 
   разом з Фондом державного майна та Міністерством фінансів до
15 червня ц.р. розглянути можливість спрямування  додаткових
надходжень, отриманих від приватизації об'єктів незавершеного
будівництва та від продажу акцій обласних енергопостачальних
організацій через підвищення їх ринкової ліквідності, на погашення
заборгованості з виплати заробітної плати працівникам вугільної
промисловості та фінансування капітальних вкладень для завершення
будівництва пускових об'єктів вугільної промисловості, рівень
готовності яких становить понад 70 відсотків;
 
   разом з Міністерством економіки та Міністерством фінансів
підготувати проект відповідних змін до Закону України  "Про
Державний бюджет України на 2000 рік" ( 1458-14 ).
 
   6. Міністерству палива та енергетики, Міністерству фінансів,
Міністерству економіки, Міністерству юстиції разом з Державною
податковою адміністрацією в місячний термін опрацювати механізм
роздержавлення збиткових вугледобувних підприємств, що підлягають
ліквідації, та підготувати проекти відповідних нормативно-правових
актів щодо створення інвестиційно привабливих умов  для  їх
приватизації.
 
   7. Дозволити  підприємствам  вугільної  промисловості, що
належать до сфери управління Міністерства палива та енергетики,
спрямувати кошти, крім сум податку на додану вартість, одержані з
державного бюджету, від споживачів вугільної продукції та від
реалізації заходів, передбачених пунктами 1 - 5 цієї постанови,
передусім на виплату поточної заробітної плати своїм працівникам
та на погашення заборгованості з її виплати, що утворилася у
попередні  роки. ( Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 270 ( 270-2002-п ) від 07.03.2002 - набирає
чинності з 02.04.2002 )
 
   7-1. Суми податку на додану вартість, отримані від споживачів
за  поставлену  вугільну  продукцію,  підприємства  вугільної
промисловості (далі - платник податку) перераховують не пізніше
наступного операційного дня на поточний рахунок із спеціальним
режимом використання, відкритий у відповідній установі банку, для
розрахунків з податку на додану вартість. У міру надходження
коштів на зазначений поточний рахунок платник податку спрямовує їх
на сплату податку на додану вартість в державний бюджет і на
поточні розрахунки з постачальниками за поставлені в поточному
місяці  товари  (роботи, послуги), необхідні для виробництва
вугільної  продукції,  та  з іншими кредиторами, визначеними
пропорційно частці сум податкових зобов'язань з податку на додану
вартість, належних до сплати в державний бюджет, та сум податку,
належних до сплати постачальникам, за підсумками місяця, що
передує місяцю, в якому проводився такий розподіл.
 
   Під час проведення розрахунків з податку на додану вартість з
постачальниками та іншими кредиторами за поставлені в поточному
місяці  товари  (роботи, послуги), необхідні для виробництва
вугільної продукції, в платіжному документі у графі "Призначення
платежу"  платник  податку  робить  такий запис: "Кошти для
розрахунків з бюджетом з податку на додану вартість згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2002 р.
N  270 ( 270-2002-п )". Зазначені кошти перераховуються на
відкритий кожному такому постачальнику (іншому кредитору) рахунок
у відповідній установі банку.
 
   Під час здійснення платежу в оплату вартості товарів (робіт,
послуг) у платіжному документі робиться така відмітка: "Платіж
згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня
2002 р. N 270 ( 270-2002-п )".
 
   Кошти для  розрахунків  з  податку  на додану вартість,
зараховані  на  поточний  рахунок  із  спеціальним  режимом
використання, використовуються лише в порядку і за напрямами,
визначеними у цьому пункті. Стягнення коштів із зазначеного
рахунка може здійснюватися відповідно до вимог пункту 3.2.2
статті 3.2 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань
платників  податків  перед бюджетами та державними цільовими
фондами" ( 2181-14 ). Відповідальність за цільове використання
коштів  несе  власник  зазначеного  рахунка  відповідно  до
законодавства.
 
   Платникам податку  забезпечити  відкриття  у  відповідних
установах  банку  поточних  рахунків  із спеціальним режимом
використання для розрахунків з податку на додану вартість.
 
   Зазначені рахунки  відкриваються  відповідно  до  вимог
Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та
іноземній валюті, затвердженої постановою Правління "Національного
банку від 18 грудня 1998 р. N 527 ( z0819-98 ) (зареєстровано в
Міністерстві юстиції 24 грудня 1998 р. за N 819/3259).
( Постанову доповнено пунктом 7-1 згідно з Постановою КМ N 270
( 270-2002-п ) від 07.03.2002 - набирає чинності з 02.04.2002;
втратив чинність на підставі Постанови КМ N 359 ( 359-2004-п ) від
23.03.2004; дію пункту 7-1 відновлено згідно з Постановою КМ N 541
( 541-2004-п ) від 29.04.2004 )
 
   8.  Контроль  за виконанням цієї постанови покласти на
Віце-прем'єр-міністра України відповідно до розподілу обов'язків.
( Пункт 8 в редакції Постанови КМ N 270 ( 270-2002-п ) від
07.03.2002 - набирає чинності з 02.04.2002 )
 
 
 
   Прем'єр-міністр України               В.ЮЩЕНКО
 
   Інд. 37
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner