Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 1919 від 18.10.1999

Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 18 жовтня 1999 р. N 1919
                Київ
 
 
       Про внесення змін та визнання такими,
          що втратили чинність, деяких
        постанов Кабінету Міністрів України
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 572 ( 572-2000-п ) від 29.03.2000
      N 776 ( 776-2000-п ) від 07.05.2000
      N 112 ( 112-2001-п ) від 07.02.2001
      N 641 ( 641-2001-п ) від 08.06.2001
      N 1601 ( 1601-2001-п ) від 29.11.2001 
      N 1758 ( 1758-2001-п ) від 27.12.2001 
      N 281 ( 281-2002-п ) від 13.03.2002 
      N 1266 ( 1266-2002-п ) від 29.08.2002 
      N 141 ( 141-2003-п ) від 29.01.2003
      N 1089 ( 1089-2003-п ) від 17.07.2003
      N 1373 ( 1373-2004-п ) від 15.10.2004
      N 1570 ( 1570-2004-п ) від 17.11.2004
      N 788 ( 788-2005-п ) від 20.08.2005 
      N 833 ( 833-2006-п ) від 15.06.2006 )
 
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Внести зміни до постанов Кабінету Міністрів України, що
додаються.
 
   2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету
Міністрів України згідно з переліком, який додається.
 
 
   Прем'єр-міністр України           В.ПУСТОВОЙТЕНКО
 
   Інд. 25
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 18 жовтня 1999 р. N 1919
 
               ЗМІНИ,
           що вносяться до постанов
          Кабінету Міністрів України
 
 
   1. У затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
24 червня 1991 р. N 47 ( 47-91-п ) "Про затвердження положень щодо
застосування Закону УРСР "Про зайнятість населення" (ЗП України,
1991 р., N 6, ст. 50; 1993 р., N 10, ст. 200; Офіційний вісник
України, 1998 р., N 37, ст. 1358):
 
   1) Положенні про державну службу зайнятості:
 
   підпункт "т" пункту 4 викласти у такій редакції:
 
   "т) видає суб'єктам підприємницької діяльності ліцензії на
посередництво у працевлаштуванні за кордоном";
 
   абзац четвертий підпункту "л" пункту 8 викласти у такій
редакції:
 
   "л) посередництво  у  працевлаштуванні  за  кордоном без
ліцензії, виданої Державним центром зайнятості Мінпраці";
 
   2) Положенні про інспекцію по контролю  за  додержанням
законодавства про зайнятість населення:
 
   у підпункті "г" пункту 6 слова "профорієнтацією населення",
"в Україні та" виключити, а слова "дозволу (ліцензії)" замінити
словом "ліцензії";
 
   у підпункті "д" пункту 8 слова "профорієнтацією населення",
"в Україні та" виключити, а слова "дозволу (ліцензії), виданого"
замінити словами "ліцензії, виданої".
 
   2. В абзаці третьому пункту 5 постанови Кабінету Міністрів
України від 12 січня 1993 р. N 15 ( 15-93-п ) "Про порядок ведення
державного земельного кадастру" (ЗП України, 1993 р., N 3, ст. 55;
Офіційний вісник України, 1997 р., число 5, с. 182) слова "і
ліцензіями" виключити.
 
   3. У постанові Кабінету Міністрів України від 19 квітня
1993 р. N 283 ( 283-93-п ) "Про встановлення порядку виготовлення
бланків цінних паперів і документів суворого обліку":
 
   абзац третій пункту 1 викласти у такій редакції:
 
   "виготовлення та ввезення бланків цінних паперів, документів
суворого обліку і знаків поштової оплати, а також матеріалів та
напівфабрикатів  для  їх  виробництва  здійснюється  лише за
ліцензіями, виданими Міністерством фінансів";
 
   у пункті 3 після слова "Номенклатуру" доповнити  словом
"бланків".
 
   4. В абзаці другому пункту 10 Положення про порядок видачі
посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними
засобами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
8 травня 1993 р. N 340 ( 340-93-п ) (ЗП України, 1993 р., N 10,
ст. 211), слова "автомобільні перевезення вантажів і громадян"
замінити словами "міжнародні перевезення  (крім  країн  СНД)
пасажирів і вантажів автомобільним транспортом".
 
   5. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 10 серпня
1993 р. N 615 ( 615-93-п ) "Про заходи щодо вдосконалення охорони
об'єктів державної та інших форм власності" (ЗП України, 1994 р.,
N 2, ст. 31) викласти у такій редакції:
 
   "3. Ураховуючи, що діяльність з надання послуг, пов'язаних з
охороною  державної  (крім охорони окремих особливо важливих
об'єктів права державної власності, перелік яких визначається в
установленому  Кабінетом Міністрів України порядку) та іншої
власності, а також з охороною громадян, підлягає обмеженню,
ліцензії на цю діяльність видаються суб'єктам  підприємництва
уповноваженим органом виконавчої влади в порядку, встановленому
Кабінетом Міністрів України".
 
   6. У пункті 1 Правил здійснення транспортно-експедиційної
діяльності під час перевезення зовнішньоторговельних і транзитних
вантажів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
21 вересня  1993  р.  N  770  (  770-93-п  )  "Про
транспортно-експедиційне обслуговування зовнішньоторговельних і
транзитних вантажів" (ЗП України, 1994 р., N 2, ст. 35), слова
"отримали в установленому порядку спеціальний дозвіл (ліцензію) на
цей вид діяльності та" виключити.
 
   7. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від
18 жовтня 1993 р. N 863 ( 863-93-п ) "Про вдосконалення обліку та
використання відходів і лому дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння" (ЗП України, 1994 р., N 3, ст. 58; Офіційний вісник
України, 1998 р., N 14, ст. 547) слова "спеціальний дозвіл
(ліцензію)" замінити словом "ліцензію".
 
   ( Пункт 8 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1601
( 1601-2001-п ) від 29.11.2001 )
 
   ( Пункт 9 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 281
( 281-2002-п ) від 13.03.2002 )
 
   ( Пункт 10 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 833
( 833-2006-п ) від 15.06.2006 )
 
   11. У підпункті "м" пункту 7 Положення про режимно-секретні
органи в міністерствах, відомствах, Уряді Автономної Республіки
Крим, місцевих органах державної виконавчої влади, виконкомах Рад,
на підприємствах, в установах і організаціях,  затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 4 серпня 1995 р. N 609
( 609-95-п ), слово "(ліцензії)" виключити.
 
   12. В абзаці другому пункту 1 Загального положення про
юридичну службу міністерства, іншого центрального органу державної
виконавчої влади, державного підприємства, установи, організації,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня
1995 р. N 690 ( 690-95-п ) (ЗП України, 1996 р., N 1, ст. 20),
слова "спеціальний дозвіл (ліцензію)" замінити словом "ліцензію".
 
   ( Пункт 13 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 112
( 112-2001-п ) від 07.02.2001 )
 
   14. В абзаці п'ятому пункту 20 Положення про виробництво,
зберігання, продаж марок акцизного збору і маркування алкогольних
напоїв та тютюнових виробів, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 24 жовтня 1996 р. N 1284 ( 1284-96-п ) "Про
затвердження Положення про виробництво, зберігання, продаж марок
акцизного збору і маркування алкогольних напоїв  і  Порядку
реалізації  або знищення конфіскованих алкогольних напоїв та
тютюнових виробів" (ЗП України, 1996 р., N 19, ст. 353; Офіційний
вісник України, 1998 р., N 50, ст. 1845), слово "сертифікати"
виключити.
 
   15. В абзаці четвертому пункту 21 Порядку реалізації або
знищення конфіскованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 жовтня
1996 р. N 1284 ( 1284-96-п ) "Про затвердження Положення про
виробництво, зберігання, продаж марок акцизного збору і маркування
алкогольних напоїв і Порядку реалізації або знищення конфіскованих
алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (ЗП України, 1996 р.,
N 19, ст. 353; Офіційний вісник України, 1997 р., число 48,
с. 419), слова "спеціальні дозволи (ліцензії)" замінити словом
"ліцензії".
 
   ( Пункт 16 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1266
( 1266-2002-п ) від 29.08.2002 )
 
   ( Пункт 17 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 572
( 572-2000-п ) від 29.03.2000 ) 
 
   18. В абзаці сьомому пункту 5 Положення про порядок державної
реєстрації  договорів  (контрактів)  про спільну інвестиційну
діяльність  за  участю  іноземного  інвестора,  затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 1997 р. N 112
( 112-97-п ) "Про затвердження Положення про порядок державної
реєстрації договорів (контрактів)  про  спільну  інвестиційну
діяльність за участю іноземного інвестора" (Офіційний вісник
України, 1997 р., число 6, с. 41), слова "відповідний дозвіл
(ліцензію)" замінити словом "ліцензію".
 
   ( Пункт 19 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 141
( 141-2003-п ) від 29.01.2003 )
 
   20. У пункті 4 Порядку обслуговування громадян залізничним
транспортом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 19 березня 1997 р. N 252 ( 252-97-п ) (Офіційний вісник
України, 1997 р., число 12, с. 167), слова "спеціальний дозвіл
(ліцензію)" замінити словом "ліцензію".
 
 
   21. У підпункті 43 пункту  4  Положення  про  Державну
автомобільну   інспекцію  Міністерства  внутрішніх  справ,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня
1997 р. N 341 ( 341-97-п ) "Про  Положення  про  Державну
автомобільну інспекцію Міністерства внутрішніх справ" (Офіційний
вісник України, 1997 р., число 16, с. 52), слова "ліцензії на
право їх реалізації, а також" виключити.
 
 
   ( Пункт 22 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1570
( 1570-2004-п ) від 17.11.2004 )
 
 
   ( Пункт 23 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 776
( 776-2000-п ) від 07.05.2000 )
 
 
   24. У Положенні про Державний регістр джерел іонізуючого
випромінювання і порядок оплати  послуг  з  їх  реєстрації,
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 4 серпня
1997 р. N 847 ( 847-97-п ) "Про створення Державного регістру
джерел іонізуючого  випромінювання" (Офіційний вісник України,
1997 р., число 32, с. 6):
 
   у пункті 1 слова "спеціальним дозволом (ліцензією)" замінити
словом "ліцензією";
 
   в абзаці  другому  пункту 11 слова "право поводження з
відповідними ДІВ" замінити словами "діяльність, пов'язану  з
використанням ДІВ".
 
   ( Пункт 25 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1758
( 1758-2001-п ) від 27.12.2001 )
 
   26. У пункті 2 Порядку надання послуг з харчування учнів у
професійно-технічних училищах та середніх навчальних закладах,
операції з надання яких звільняються від оподаткування податком на
додану  вартість, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 3 листопада 1997 р. N 1200 ( 1200-97-п ) (Офіційний
вісник України, 1997 р., число 45, с. 34), слова "за наявності у
них спеціального дозволу (ліцензії) на провадження торгівельної
діяльності у сфері громадського харчування" виключити.
 
   27. Пункт  4  постанови  Кабінету Міністрів України від
14 листопада 1997 р. N 1262 ( 1262-97-п ) "Про заходи щодо
впорядкування підприємницької діяльності, пов'язаної з брухтом та
відходами чорних і кольорових металів" (Офіційний вісник України,
1997 р., число 47, с. 17) виключити.
 
   ( Пункт 28 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 641
( 641-2001-п ) від 08.06.2001 )
 
 
   ( Пункт 29 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1373
( 1373-2004-п ) від 15.10.2004 )
 
   (  Пункт 30 втратив чинність на підставі Постанови КМ
N 788 ( 788-2005-п ) від 20.08.2005 )
 
   ( Пункт 31 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1089
( 1089-2003-п ) від 17.07.2003 )
 
   32. У постанові Кабінету Міністрів України від 5 жовтня
1998 р. N 1602 ( 1602-98-п ) "Про послуги з охорони здоров'я,
операції з надання яких закладами охорони здоров'я, які мають
спеціальний  дозвіл  (ліцензію)  на  надання  таких  послуг,
звільняються  від  обкладення  податком  на додану вартість"
(Офіційний вісник України, 1998 р., N 40, ст. 1489) та у заголовку
переліку, що додається до неї, слово "(ліцензію)" виключити.
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 18 жовтня 1999 р. N 1919
 
               ПЕРЕЛІК
        постанов Кабінету Міністрів України,
            що втратили чинність
 
 
   1. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 1992 р.
N 569 ( 569-92-п ) "Про видачу учасникам інвестиційної діяльності
ліцензій на виконання спеціальних видів робіт у проектуванні та
будівництві" (ЗП України, 1992 р., N 11, ст. 269; 1994 р., N 11,
ст. 276).
 
   2. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1995 р.
N 656  ( 656-95-п ) "Про вдосконалення системи ліцензування
внутрішніх та міжнародних перевезень  пасажирів  і  вантажів
автомобільним транспортом" (ЗП України, 1996 р., N 1, ст. 6).<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner