Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 1923 від 18.10.1999

Про затвердження Порядку надання медичної допомоги у військово-медичних закладах і взаєморозрахунків за неї між військовими формуваннями


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 18 жовтня 1999 р. N 1923
                Київ
 
      Про затвердження Порядку надання медичної
       допомоги у військово-медичних закладах і
       взаєморозрахунків за неї між військовими
              формуваннями
 
     { Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 1292 ( 1292-2000-п ) від 21.08.2000 
      N 1402 ( 1402-2003-п ) від 04.09.2003
      N 343 ( 343-2005-п ) від 11.05.2005
      N 726 ( 726-2006-п ) від 25.05.2006
      N 1658 ( 1658-2006-п ) від 29.11.2006 }
 
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   Затвердити Порядок  надання   медичної   допомоги   у
військово-медичних  закладах  і взаєморозрахунків за неї між
військовими формуваннями (додається).
 
 
   Прем'єр-міністр України           В.ПУСТОВОЙТЕНКО
 
   Інд. 69
 
 
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 18 жовтня 1999 р. N 1923
 
               ПОРЯДОК
  надання медичної допомоги у військово-медичних закладах і
   взаєморозрахунків за неї між військовими формуваннями
 
 
   1. Цей    Порядок   визначає   механізм   надання
лікувально-профілактичної      допомоги,      проведення
санаторно-курортного    лікування,    військово-лікарської,
лікарсько-льотної,   судово-медичної,   судово-психіатричної
експертиз,   патолого-анатомічних  досліджень,  забезпечення
лікарськими і протезними засобами (далі - медична допомога) осіб
офіцерського складу, прапорщиків, мічманів, військовослужбовців,
які проходять строкову військову службу та військову службу за
контрактом,  Збройних  Сил,  Національної  гвардії, Державної
прикордонної служби, внутрішніх військ МВС, військ Цивільної
оборони, СБУ, Служби зовнішньої розвідки та інших військових
формувань, Держспецтрансслужби, у тому числі курсантів і слухачів
військово-навчальних  закладів  (далі - військовослужбовці) у
військово-медичних закладах інших військових формувань та надання
установами,   закладами   і   підрозділами   державної
санітарно-епідеміологічної служби Міноборони, МВС, Адміністрації
Держприкордонслужби,  СБУ,  Головного  управління Командуючого
Національної гвардії, інших центральних органів виконавчої влади,
яким підпорядковані військові формування (далі - центральні органи
виконавчої влади, яким підпорядковані військові формування) послуг
щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя.
{ Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1402
( 1402-2003-п ) від 04.09.2003, N 726 ( 726-2006-п ) від
25.05.2006, N 1658 ( 1658-2006-п ) від 29.11.2006 }
 
   2. Медична   допомога   військовослужбовцям   надається
військово-медичними закладами інших військових формувань у разі
відсутності за місцем  проходження  ними  військової  служби
військово-медичних закладів відповідних військових формувань або
відсутності у них необхідних відділень, фахівців чи спеціального
медичного обладнання та у невідкладних випадках.
 
   3. Витрати на надання медичної допомоги військовослужбовцям у
військово-медичних  закладах  інших  військових  формувань
відшкодовуються цим закладам центральними органами виконавчої
влади, яким підпорядковані військові формування, в яких проходять
службу  зазначені  військовослужбовці,  за  рахунок  коштів,
передбачених державним бюджетом на утримання цих  військових
формувань.
 
   4. Центральними   органами   виконавчої  влади,  яким
підпорядковані військові формування, призначаються посадові особи
- розпорядники кредитів, уповноважені здійснювати розрахунки за
надання медичної допомоги у військово-медичних закладах інших
військових формувань. Ці посадові особи затверджують списки осіб,
уповноважених видавати направлення для надання медичної допомоги у
військово-медичних закладах інших військових формувань. Списки
посадових осіб, уповноважених здійснювати розрахунки за надання
медичної допомоги у військово-медичних закладах інших військових
формувань, а також уповноважених видавати направлення для надання
медичної допомоги, подаються центральним органам виконавчої влади,
яким підпорядковані  військові  формування,  військово-медичні
заклади  яких  надаватимуть  медичну  допомогу,  і  цим
військово-медичним закладам.
 
   5. Надання медичної допомоги у військово-медичних закладах
інших військових формувань провадиться за наявності засвідченого
відповідною печаткою направлення уповноваженої на його видачу
посадової  особи,  в  якому зазначається міністерство, інший
центральний орган виконавчої влади, якому підпорядковане військове
формування,  місцезнаходження  і  банківські реквізити органу
військового управління (військової частини), уповноважена посадова
особа якого буде здійснювати оплату, та медичний висновок про
необхідні види і обсяги медичної допомоги.
 
   У разі надання екстреної медичної допомоги при захворюваннях
і станах, зазначених у додатку, а також загостренні хронічних
захворювань  направлення  за  повідомленням   відповідного
військово-медичного закладу подається до нього протягом трьох діб
з дня госпіталізації чи амбулаторного надання екстреної медичної
допомоги.
 
   6. Рахунки на оплату медичної допомоги протягом п'яти днів
після її надання надсилаються до органу військового управління
(військової частини) військового формування, уповноважена посадова
особа якого буде здійснювати оплату. Вартість медичних послуг, які
надаються  військовослужбовцям  інших  військових  формувань,
встановлюється наказами керівників військово-медичних закладів,
які надають ці послуги, у розмірі фактичних витрат на придбання
медикаментів і перев'язувальних матеріалів, продуктів харчування
та  витрат на оплату комунальних послуг і енергоносіїв, що
визначаються відповідно до законодавства, яке регулює здійснення
розрахунків  зазначених  витрат виробництва продукції (робіт,
послуг). ( Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1292 ( 1292-2000-п ) від 21.08.2000 )
 
   7. Відшкодування витрат  на  надання  медичної  допомоги
військовослужбовцям у військово-медичних закладах інших військових
формувань здійснюється у 10-денний термін з дня надходження
рахунків від  військово-медичних  закладів, в яких надавалася
медична допомога. Копії платіжних доручень після здійснення оплати
за  надану  медичну  допомогу  надсилаються  на  адресу
військово-медичного закладу.
 
   8. Кошти,  отримані  за  надання  медичної  допомоги
військовослужбовцям інших військових формувань, військово-медичні
заклади використовують відповідно до законодавства.
 
   9. Органи управління медичними службами військових формувань
ведуть облік коштів, перерахованих за надання медичної допомоги
військовослужбовцям цих формувань у військово-медичних закладах
інших військових формувань, а також отриманих від надання медичної
допомоги військовослужбовцям інших військових формувань.  Для
здійснення   контролю   за   проведенням  розрахунків  у
військово-медичних закладах призначаються відповідальні посадові
особи.
 
   10. Санаторно-курортне лікування військовослужбовців і членів
їхніх сімей, пенсіонерів з числа військовослужбовців і членів
їхніх  сімей, а також членів сімей військовослужбовців, які
загинули чи померли або пропали безвісти в період звільнення в
запас чи відставку у зв'язку з реформуванням Збройних Сил, яким
відповідно  до законодавства надані пільги щодо користування
санаторно-курортними закладами відповідних військових формувань, у
таких закладах інших військових формувань здійснюється відповідно
до  укладених  двосторонніх  угод  між центральними органами
виконавчої влади, яким підпорядковані військові формування, або
між цими органами і військово-медичними закладами. Путівки до
санаторно-курортних закладів інших військових формувань зазначеним
категоріям осіб надаються за їх собівартістю.
( Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 343
( 343-2005-п ) від 11.05.2005 )
 
   11. Пенсіонерам з числа військовослужбовців, яким відповідно
до законодавства надані пільги щодо безоплатного користування
військово-медичними закладами відповідних військових формувань,
медична допомога у військово-медичних закладах інших військових
формувань надається на умовах, передбачених цим Порядком для
надання медичної допомоги військовослужбовцям.
 
   12. Надання  послуг  для  забезпечення  санітарного  та
епідемічного благополуччя на територіях, об'єктах, у частинах і
підрозділах  військових  формувань  здійснюється  установами,
закладами  і підрозділами державної санітарно-епідеміологічної
служби центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані
інші військові формування, у разі відсутності на зазначених
територіях таких установ, закладів і підрозділів відповідних
центральних  органів виконавчої влади або відсутності у них
необхідних  відділень,  фахівців  чи  спеціального  медичного
обладнання.  Надання  зазначених  послуг  у  таких  випадках
здійснюється на умовах, передбачених цим Порядком для надання
медичної допомоги військовослужбовцям.
 
 
                      Додаток
               до Порядку надання медичної допомоги
                 у військово-медичних закладах і
                 взаєморозрахунків за неї між
                  військовими формуваннями
 
               ПЕРЕЛІК
     видів захворювань і станів військовослужбовців,
      що потребують екстреної медичної допомоги
 
        1. Інфекційні та паразитарні хвороби
 
   Харчові отруєння
   Дифтерія
   Менінгококова інфекція
   Вірусний гепатит (крім хронічної форми)
   Лептоспіроз
   Гострі шлунково-кишкові інфекційні захворювання
 
         2. Хвороби ендокринної системи
 
   Діабет (коматозний стан)
   Хвороби щитовидної  залози  (мікседематозна  кома  та
тиреотоксичний криз)
   Гіперпаратиреоз (судомний синдром)
   Хвороби надниркової залози (гостра надниркова недостатність)
 
      3. Хвороби нервової системи та органів чуття
 
   Гострі запальні процеси центральної і периферичної нервової
системи (стан, що потребує екстреної допомоги)
   Гіпоталамічний криз
   Гострі запальні процеси та травми ока
   Гострі запальні процеси та травми вуха, горла, носа
 
         4. Хвороби системи кровообігу
 
   Гіпотонічна хвороба (стан, що потребує екстреної допомоги)
   Гіпертонічна хвороба (стан, що потребує екстреної допомоги)
   Гострий інфаркт міокарда
   Стенокардія (стан, що потребує екстреної допомоги)
   Гостре порушення серцевого ритму
   Гостра серцева недостатність
   Набряк легенів
   Емболія та гострий тромбоз судин
   Гостре порушення мозкового кровообігу
 
          5. Хвороби органів дихання
 
   Порушення прохідності верхніх дихальних шляхів
   Гострі запальні процеси органів дихання (стан, що потребує
екстреної допомоги)
   Бронхіальна астма (приступ)
 
       6. Хвороби та ураження органів травлення
 
   Перфорації шлунка та кишок
   Гострий апендицит
   Защемлена грижа
   Непрохідність кишкова
   Гострий холецистит
   Гострий панкреатит
   Шлунково-кишкові кровотечі
   Тромбоз мезентеріальних судин
   Абсцеси черевної порожнини
 
         7. Хвороби сечостатевої системи
 
   Гострі запальні процеси сечостатевої системи  (стан,  що
потребує екстреної допомоги)
   Гостра ниркова недостатність
   Ниркова коліка
   Гостра затримка сечі
 
     8. Гостра акушерсько-гінекологічна патологія
 
   Гостре запалення органів жіночої статевої сфери (стан, що
потребує екстреної допомоги)
   Кровотечі із статевих шляхів
   Інша акушерсько-гінекологічна  патологія,  що  потребує
невідкладного оперативного втручання або маніпуляцій
 
   9. Хвороби шкіри, підшкірної клітковини, м'язів, кісток,
               суглобів
 
   Гострі запальні процеси шкіри, підшкірної клітковини, м'язів,
кісток, суглобів тощо (стан, що потребує екстреної допомоги)
 
           10. Невідкладні стани
   Кома
   Ступор
   Судоми
   Шок (будь-якої етіології)
   Асфіксія
   Кровотечі
 
       11. Травми та отруєння різної етіології
 
   Переломи кісток черепа
   Переломи хребта та кісток тулуба
   Переломи кісток верхніх та нижніх кінцівок
   Ураження суглобів та м'язів
   Внутрішньочерепні травми
   Травми внутрішніх органів
   Ураження голови, шиї і тулуба
   Ураження верхніх та нижніх кінцівок
   Ураження кровоносних судин, що загрожують життю
   Опіки
   Обмороження
   Теплові та сонячні удари, що потребують госпіталізації
   Отруєння різної етіології (за винятком  алкогольного  та
наркотичного)
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner