Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 11 від 26.08.1999

Про затвердження Інструкції про порядок надходження, обліку та витрачання коштів Фонду соціального страхування України


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

        ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ
              ПРАВЛІННЯ
 
            П О С Т А Н О В А
 
 N 11 від 26.08.99          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   21 вересня 1999 р.
 vd990826 vn11            за N 634/3927
 
 
    Про затвердження Інструкції про порядок надходження,
     обліку та витрачання коштів Фонду соціального
            страхування України
 
 
 ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Правління Фонду
  соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
  N 16 ( v0016503-01 ) від 26.06.2001 )
 
 
   Відповідно до Положення про Фонд соціального страхування
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
27 червня 1998 року N 972 ( 972-98-п ), із  змінами  та
доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від
31 серпня 1998 р. N 1351 ( 1351-98-п ), правління  Фонду
соціального страхування України П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Затвердити Інструкцію про порядок надходження, обліку та
витрачання  коштів  Фонду  соціального  страхування  України
(додається).
   2. Подати дану Інструкцію  на  державну  реєстрацію  до
Міністерства юстиції України.
   3. Вважати такою, що втратила чинність, Інструкцію  про
порядок надходження, обліку та витрачання коштів Фонду соціального
страхування України, затверджену постановою правління Фонду від
28.12.94 N 44 ( z0032-95 ) та зареєстровану Міністерством юстиції
України 06.02.95 за N 32/568.
   4. Всеукраїнським галузевим профспілкам і профоб'єднанням,
виконавчим дирекціям відділень Фонду після набрання чинності
Інструкції  довести її до регіональних галузевих органів та
страхувальників.
   5. Відділенням Фонду, Всеукраїнським галузевим профспілкам і
профоб'єднанням,  регіональним  галузевим  профорганам,  яким
затверджено бюджети, зосередити увагу на питаннях забезпечення їх
виконання, насамперед, повного обліку страхувальників, акумуляції
коштів збору та відрахувань на обов'язкове соціальне страхування.
   Вжити заходів, спрямованих на створення єдиного банку даних
про платників збору та відрахувань на обов'язкове соціальне
страхування до Фонду.
 
 Голова правління                   О.В.Єфіменко
 
   ( Інструкція про порядок надходження, обліку та витрачання
коштів Фонду соціального страхування України втратила чинність на
підставі Постанови Правління Фонду соціального страхування з
тимчасової  втрати працездатності N 16 ( v0016503-01 ) від
26.06.2001 )
 
                      Затверджено
               Постанова правління Фонду соціального
               страхування України 26.08.99 N 11
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   21 вересня 1999 р.
                   за N 634/3927
 
              Інструкція
    про порядок надходження, обліку та витрачання коштів
       Фонду соціального страхування України
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Керуючись статтею 244 Кодексу законів про працю України
( 322-08 ) та відповідно до Положення про Фонд соціального
страхування України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 27 червня 1998 року N 972 ( 972-98-п ), зі змінами та
доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від
31 серпня 1998 р. N 1351 ( 1351-98-п ), Фонд соціального
страхування України (далі - Фонд) є єдиним органом, який, у межах
наданих йому повноважень, здійснює керівництво та управління
обов'язковим державним соціальним страхуванням.
   Збір на обов'язкове соціальне страхування, крім збору на
обов'язкове  соціальне  страхування  на  випадок  безробіття,
сплачується платниками збору на рахунок Фонду і зараховується до
нього як до державного цільового позабюджетного фонду. Кошти Фонду
не входять до складу Державного бюджету України.
   1.2. Ця  Інструкція   визначає   порядок   реєстрації
страхувальників, обчислення і сплати підприємствами, установами,
організаціями, незалежно від форм власності і господарювання, виду
діяльності, галузевої належності, а також фізичними особами -
суб'єктами підприємницької діяльності, які використовують працю
найманих працівників (далі - страхувальники), збору на обов'язкове
соціальне страхування до Фонду, надходження, обліку та витрачання
його коштів.
 
            2. Платники збору
 
   2.1. Платниками збору на обов'язкове соціальне страхування до
Фонду є:
   2.1.1. Суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від форм
власності, їх об'єднання, бюджетні, громадські та інші установи і
організації, об'єднання громадян та інші юридичні особи, а також
фізичні особи -  суб'єкти  підприємницької  діяльності,  які
використовують працю найманих працівників.
   2.1.2. Філії, відділення та інші відокремлені підрозділи
зазначених у підпункті 2.1.1 пункту 2.1 платників збору, що не
мають статусу юридичної особи, розташовані на території іншої, ніж
платник збору, територіальної громади.
 
   2.2. Якщо розрахунки з оплати праці працівників районних
(міських) установ, які фінансуються з  бюджету,  проводяться
виконавчими органами місцевого самоврядування (централізованими
бухгалтеріями), то платниками збору є ці органи.
   2.3. Фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які
не використовують працю найманих працівників, а також адвокати,
приватні нотаріуси, члени творчих спілок, творчі працівники, які
не є членами творчих спілок тощо, сплачують збір на обов'язкове
соціальне страхування на рахунок Фонду на добровільних засадах.
 
         3. Реєстрація платників збору
 
   3.1. Платники збору на обов'язкове соціальне страхування до
Фонду, зазначені в підпунктах 2.1.1, 2.1.2 пункту 2.1 та пункті
2.2 цієї Інструкції, зобов'язані реєструватися як страхувальники у
всеукраїнських  галузевих  профспілках  і  профоб'єднаннях,
регіональних галузевих органах профспілок і профоб'єднань, яким
затверджено бюджети, а у разі їх відсутності - у виконавчих
дирекціях відділень Фонду (далі - органи реєстрації).
   Страхувальники, в яких відсутні профорганізації або в яких їх
дві чи більше, орган реєстрації обирають самостійно.
   3.2. Платники збору, визначені в підпункті 2.1.1, 2.1.2
пункту 2.1 та пункті 2.2 подають до органу реєстрації заяву за
формою згідно з додатком 1, а платники збору, визначені в пункті
2.3, подають заяву за формою згідно з додатком 2.
   Після реєстрації   кожному   платникові   присвоюється
реєстраційний  номер і видається повідомлення про реєстрацію
платника згідно з додатком 3.
   3.3. Виконавча дирекція Фонду веде єдиний облік платників
збору на обов'язкове соціальне страхування до Фонду соціального
страхування України.
   3.4. Новостворені підприємства зобов'язані зареєструватись в
органах реєстрації як страхувальники за платежами до Фонду у
десятиденний термін з дня одержання свідоцтва про  державну
реєстрацію  суб'єкта  підприємницької діяльності чи прийняття
рішення про створення установи, організації.
   3.5. Відповідно до Постанови Верховної Ради України від
17.06.93 N 3290-XII ( 3290-12 ) "Про порядок введення в дію Закону
України "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про
пенсійне забезпечення" у разі відмови підприємств,  установ,
організацій, громадян-підприємців від їх реєстрації як платників
збору органи Фонду, за рішенням директорів виконавчих дирекцій
Фонду соціального страхування України і його відділень та їх
заступників, мають право припиняти операції підприємств, установ,
організацій, громадян-підприємців на їх рахунках у банках.
   3.6. У випадку  реорганізації,  зміни  форми  власності,
організаційно-правової форми, назви та інше або зміни юридичної
адреси страхувальник зобов'язаний у 10-денний строк подати до
органу реєстрації заяву про перереєстрацію.
   3.7. Зміна місця реєстрації страхувальника із одного органу
реєстрації до іншого здійснюється за їх погодженням із складанням
відповідного акта про приймання-передання та внесенням відповідних
змін до бюджетів.
   3.8. Зміна  місця   реєстрації   страхувальників   на
міжрегіональному  та республіканському рівнях здійснюється за
рішенням правління Фонду з відповідною їх перереєстрацією.
   3.9. Підприємство, яке ліквідується, зобов'язане в 10-денний
строк з дня прийняття рішення про ліквідацію подати до органу
реєстрації заяву про зняття його з обліку як страхувальника, із
зазначенням у ній правонаступника (якщо він є), документ про
ліквідацію  (рішення  власника,  суду  або  інший  документ,
передбачений законодавством), виписку з поточного рахунку в банку.
   Після отримання  зазначених  документів  орган реєстрації
проводить документальну перевірку, за платежами до Фонду, на
підставі акта про проведення якої платник розраховується з ним за
коштами Фонду.
   3.10. Якщо підприємство, яке підлягає ліквідації, є фінансово
неспроможним, то його борги відображаються в довідці в трьох
примірниках, один з яких надсилається ліквідаційній комісії, що
створюється в установленому порядку, другий - правонаступнику
(якщо він є).
   Заборгованість погашається  ліквідаційною  комісією  або
правонаступником  (якщо  він  є)  у  порядку,  встановленому
законодавством.
   3.11. На основі документів, зазначених у пункті 3.9, після
виконання вимог пунктів 3.9, 3.10 органи реєстрації закривають
справу платника збору. Реєстраційний номер ліквідованого платника
надалі не використовується.
 
    4. Ставки збору на обов'язкове соціальне страхування
     до Фонду, інші джерела формування бюджету Фонду
 
   4.1. Відповідно до Закону України "Про збір на обов'язкове
соціальне страхування" ( 402/97-ВР ) (із внесеними до нього
змінами і доповненнями) встановлено ставки збору на обов'язкове
соціальне страхування до Фонду для платників збору, зазначених у
підпунктах 2.1.1, 2.1.2 пункту 2.1 і пункті 2.2 цієї Інструкції, в
розмірі 4 відсотки від об'єкта оподаткування, а для зазначених у
пункті 2.3 розмір збору визначено постановою Кабінету Міністрів
України від 2 червня 1993 року N 398 ( 398-93-п ) "Питання
соціального страхування" - 1 відсоток від об'єкта оподаткування.
   Об'єктом оподаткування для нарахування збору на обов'язкове
соціальне страхування є:
   - для платників збору, визначених підпунктами 2.1.1, 2.1.2
пункту 2.1 і пунктом 2.2 зазначеної Інструкції - фактичні витрати
на оплату праці працівників, що включають витрати на виплату
основної і додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та
компенсаційних виплат, у тому числі в натуральній формі, які
визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими
відповідно до Закону України "Про оплату праці" (108/95-ВР), крім
виплат, передбачених Переліком видів оплати праці та інших виплат,
на які не нараховується збір на обов'язкове державне пенсійне
страхування та які не враховуються при обчисленні середньомісячної
заробітної плати для призначення пенсій,  який  затверджений
постановою  Кабінету  Міністрів  України  18.05.98  за N 697
( 697-98-п ), а також винагороди, що виплачуються громадянам за
виконання робіт (послуг) згідно з цивільно-правовими договорами;
   - для платників збору, визначених пунктом 2.3 зазначеної
Інструкції,  -  сума оподатковуваного доходу (прибутку), яка
обчислена в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України
відповідно до законодавства України.
   4.2. Для підприємств, установ і організацій, де працюють
інваліди, збір на обов'язкове соціальне страхування до Фонду
визначається за ставкою 4 відсотки від об'єкта оподаткування для
інших працівників такого підприємства, крім працюючих інвалідів.
   4.3. Відповідно до статті 4 Закону України "Про збір на
обов'язкове соціальне страхування" ( 402/97-ВР ) для підприємств
всеукраїнських громадських організацій інвалідів, де кількість
інвалідів становить не менше 50 відсотків загальної чисельності
працюючих, збір на обов'язкове соціальне страхування визначається
за  ставкою  1 відсоток від об'єкта оподаткування для всіх
працівників цих підприємств.
   4.4. Платники збору, зазначені в підпунктах 2.1.1, 2.1.2
пункту 2.1 і пункті 2.2 цієї Інструкції, крім збору на обов'язкове
соціальне страхування, сплачують до Фонду:
   а) суми, одержані  ними  в  установленому  порядку  від
працівників за видані путівки, котрі придбані коштом Фонду;
   б) суми  витрат  на  виплату  допомоги  з  тимчасової
непрацездатності, спричиненої трудовими каліцтвами, які завдані, і
професійними захворюваннями, які виникли  внаслідок  порушень
власником підприємства або уповноваженим ним органом чинних правил
з охорони праці та техніки безпеки; у зв'язку з підвищеною
захворюваністю з вини власника підприємства або уповноваженого ним
органу, а також травмами, одержаними з вини інших організацій чи
окремих осіб;
   в) суми пені, штрафів, не прийнятих до заліку витрат з
соціального  страхування  та  інших  фінансових санкцій щодо
організацій та службових осіб,  передбачених  законодавством.
Накладені суми штрафів або вносяться до каси страхувальника чи на
рахунок органу, в якому зареєстрований страхувальник, готівкою,
або ж стягуються із заробітної плати винних службових осіб в
установленому порядку.
   4.5. До  складу  коштів  Фонду  входять  інші додаткові
надходження, а також добровільні внески підприємств, установ,
організацій і громадян.
   4.6. У разі дефіциту коштів у бюджеті Фонду правлінням Фонду
вносяться відповідні пропозиції Кабінету Міністрів України.
   4.7. Відсотки  перерахувань  до  Фонду  визначаються  і
затверджуються правлінням Фонду.
   Додаткове перерозподілення коштів здійснюється виключно з
відома органів реєстрації.
 
     5. Нарахування та строки сплати страхового збору
 
   5.1. Нарахування збору до Фонду здійснюється страхувальниками
за чинними ставками. При цьому не мають  значення  джерела
фінансування виплат, статті витрат і види платіжних документів
(розрахунково-платіжні відомості, особові рахунки,  за  якими
проводились розрахунки з оплати праці, тощо).
   5.2. У разі одержання від підприємств доходів у натуральній
формі, тобто продукцією їх власного виробництва, розмір доходу
працівника обчислюється за середньою відпускною ціною продукції
стороннім споживачам у тому поточному місяці, в якому проведено
нарахування доходів. Якщо у поточному місяці така продукція не
реалізовувалась,  то  її  вартість обчислюється за середньою
відпускною ціною місяця попередньої реалізації, але не нижчою від
собівартості. Вартість натуральної продукції інших виробників при
визначенні доходу для нарахування збору обчислюється за ціною її
придбання.
   5.3. Збір на обов'язкове соціальне страхування до Фонду не
нараховується на суми, нараховані за тими видами оплати праці та
іншими виплатами, перелік яких затверджено постановою Кабінету
Міністрів України від 18.05.98 N 697 ( 697-98-п ).
   5.4. Нарахований збір на обов'язкове соціальне страхування до
Фонду, за відрахуванням суми витрат, здійснених страхувальником
коштом Фонду, сплачується страхувальником шляхом безготівкових
розрахунків  - перерахуванням відповідних сум збору та сум,
передбачених пунктом 4.4 цієї Інструкції, на рахунок Фонду.
   Збір з  оплати  праці (доходу, винагороди), одержаний в
іноземній валюті, сплачується в національній грошовій одиниці
України. Доходи, одержані в іноземній валюті, перераховують у
національну грошову одиницю за офіційним курсом валют, що діяв на
дату сплати збору.
   5.5. Перерахування коштів на рахунки Фонду страхувальник
здійснює одночасно з одержанням коштів на оплату праці в установах
банків.
   Підприємства, які виплачують заробітну плату два і більше
рази на місяць, перерахування коштів на рахунки Фонду здійснюють у
дні одержання заробітної плати. При цьому при одержанні коштів на
заробітну плату за підсумками місяця вони подають до установи
банку платіжне доручення про перерахування коштів за уточненим
розрахунком за весь минулий місяць з урахуванням раніше сплачених
сум збору.
   У разі нестачі у страхувальників збору коштів на оплату праці
і сплату збору в повному обсязі видача коштів на оплату праці і
сплата збору здійснюється у пропорційних розмірах.
   5.6. Підприємства, які здійснюють виплату заробітної плати на
поточні рахунки фізичних осіб в установах банків, сплачують
платежі до Фонду в день перерахування коштів на особові рахунки.
   У разі видачі підприємством коштів на оплату праці з виручки
від реалізації продукції (наданих послуг), а також натуроплатою,
підприємство зобов'язане не пізніше наступного дня подати до
установи банку платіжне доручення на перерахування до Фонду суми
збору  (обов'язкового  платежу)  на  обов'язкове  соціальне
страхування.
   5.7. Ті релігійні організації  та  фізичні  особи,  які
використовують  працю найманих працівників, сплачують платежі
щомісяця не пізніше 5 числа місяця, наступного за місяцем виплати
заробітної плати.
   Вказана сплата  платежів  провадиться  за  безготівковими
розрахунками  або  готівкою  через  установи банків, у разі
відсутності рахунків в установах банків - поштовим переказом через
підприємства  зв'язку на рахунок Фонду за місцем реєстрації
страхувальника.
   5.8. Органи реєстрації за погодженням між страхувальниками,
які структурно розгалужені (головне, дочірнє підприємство та ін.),
можуть установлювати їм централізовані розрахунки за платежами до
Фонду.
   5.9. Платіжні доручення про перерахування платежів до Фонду,
які подаються до банківської установи, страхувальники зобов'язані
виписувати в належній сумі незалежно від наявності коштів на
основному поточному рахунку страхувальника.
   Платіжні доручення за коштами Фонду виконуються установами
банків відповідно до законодавства.
   5.10. Якщо підприємство ліквідується, то воно зобов'язане
провести повний розрахунок за платежами до Фонду  по  день
ліквідації.
   Якщо підприємство, яке ліквідовується, має заборгованість з
виплати заробітної плати, у тому числі і нарахованої за останній
звітний місяць, а строк унесення нарахованого збору ще не настав,
то ліквідаційна комісія зобов'язана включити належну суму сплати
коштів до ліквідаційного балансу підприємства і оформити це
надходження окремим актом. В акті зазначається правонаступник
підприємства (якщо він визначений), сума належних платежів і дата
їх унесення, яка не може бути пізнішою від дати, встановленої
підприємству для її виплати до ліквідації.
   Копії акта,   підписаного  ліквідаційною  комісією  і
правонаступником (якщо він визначений), подаються до відповідного
органу  реєстрації страхувальника, що підлягає ліквідації, і
правонаступника.
   Якщо належна сума платежів, що мають вноситись підприємством,
яке ліквідується, перевищує  суму,  зазначену  в  акті,  то
правонаступник (якщо він визначений), зобов'язаний внести повністю
всю належну суму і одночасно внести відповідні зміни до балансу,
одержаного від ліквідаційної комісії.
 
    6. Порядок стягнення заборгованості за коштами Фонду
            та нарахування пені
 
   6.1. Не внесені страхувальником у встановлений строк платежі
до Фонду вважаються недоїмкою і стягуються в безспірному порядку,
встановленому законодавством для стягнення збору на обов'язкове
страхування з нарахуванням пені. Пеня нараховується з сум недоїмки
за  кожний  прострочений  день  у  розмірі,  встановленому
законодавством.
   Вся сума  заборгованості  за  коштами  Фонду  та  пеня
зараховується на рахунки Фонду.
   6.2. Якщо заробітна плата не виплачувалась за відсутністю
коштів  на  рахунку  підприємства,  то  пеня за несвоєчасне
перерахування платежів до Фонду не стягується.
   6.3. Пеня нараховується, починаючи із наступного дня після
одержання заробітної плати і по день сплати платежу (за винятком
сплати платежів, зазначених у другому абзаці пункту 5.7).
   Наприклад, якщо платіж слід було сплатити 5 липня, а це було
зроблено 15 липня, то пеню слід нарахувати за 10 днів (з 6 по 15
липня включно).
   Пеня нараховується на суми простроченого платежу в цілих
гривнях.
   Пеня на пеню не нараховується.
   6.4. Днем сплати платежу вважається:
   а) при перерахуванні платежу з рахунка платника - день
списання установою банку суми платежу з  рахунка  платника,
незалежно від часу її зарахування на рахунок Фонду;
   б) при внесенні готівкою - день  унесення  готівки  до
банківської установи чи підприємства зв'язку.
   Коли строк  сплати  збігається  з  вихідним  (святковим,
неробочим) днем, то пеня нараховується, починаючи з наступного
робочого дня після вихідного (святкового, неробочого) дня.
   6.5. За несвоєчасне списання з платника та зарахування до
Фонду платежів банківська установа сплачує пеню за кожний день
прострочення в розмірі, передбаченому законодавством.
   З платника пеня за ці дні не стягується.
   6.6. Якщо недоїмка стягується в судовому порядку, то пеня не
нараховується з дня винесення судом рішення про вилучення майна
платника (при оберненні стягнення на суми, що їх мають повернути
платнику інші особи), а також з моменту визнання  боржника
банкрутом.
   6.7. Недоїмка за платежами, не сплачена в установлений строк
фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності, які
використовують працю найманих працівників, стягується за рішенням
суду.
   6.8. Стягнення недоїмки за платежами до Фонду  у  разі
відсутності коштів на рахунку може бути звернене на майно платника
відповідно до законодавства.
   6.9. Органи реєстрації страхувальників у виняткових випадках
можуть на прохання страхувальника надавати відстрочки і розстрочки
для сплати недоїмки. В рішенні про це повинен бути встановлений
строк, на який вона надається.
   У випадку  несплати  недоїмки  у  встановлений  строк
відновлюється нарахування пені на прострочену суму за весь період
від дня утворення недоїмки.
   6.10. При стягненні недоїмки за платежами до Фонду строки
давності не застосовуються.
 
    7. Поточні рахунки і порядок витрачання коштів Фонду
 
   7.1. Кошти Фонду соціального страхування України зберігаються
та обліковуються на окремих поточних рахунках в установах банків,
використовуються  виключно  за  призначенням  і вилученню не
підлягають.
   7.2. Для зберігання та обліку коштів соціального страхування
органам реєстрації відкривається рахунок  N  2560  "Державні
позабюджетні  фонди",  для виконання господарської діяльності
відкривається рахунок  N  2600  "Поточні  рахунки  суб'єктів
господарської діяльності".
   7.3. Збір на обов'язкове соціальне страхування (крім збору на
обов'язкове  соціальне  страхування  на  випадок безробіття),
надходження за путівки на  санаторно-курортне  лікування  та
оздоровлення, добровільні внески підприємств, установ, організацій
і фізичних осіб, інших надходжень (штрафи, пені, не прийняті до
заліку видатки, надходження від господарської діяльності тощо)
зараховуються тільки на поточні рахунки, відкриті в установах
банків за балансовим рахунком N 2560 "Державні позабюджетні
фонди".
   Розрахунково-касове обслуговування  за коштами соціального
страхування здійснюється згідно з договором між установою банку та
клієнтом відповідно до Інструкції про відкриття банками рахунків у
національній та  іноземній  валюті,  затвердженої  постановою
Правління  Національного банку України від 18.12.98 за N 527
( z0819-98 ) та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
24.12.98 за N 819/3259.
   7.4. Відповідальність  за  недостовірність  розрахункових
документів і несвоєчасність внесення коштів до Фонду соціального
страхування покладається на платників збору.
   7.5. З поточного рахунку N 2560 Виконавча дирекція Фонду
соціального страхування України, виконавчі дирекції відділень
Фонду, всеукраїнські галузеві профспілки і профоб'єднання, яким
затверджено бюджети, проводять фінансування витрат всеукраїнських
галузевих профспілок і профоб'єднань та регіональних галузевих
комітетів профспілок, виконавчих дирекцій відділень Фонду та інших
установ і організацій, передбачених бюджетами, кошторисами, іншими
документами на:
   а) виплату допомоги з тимчасової непрацездатності, вагітності
та пологів, при народженні дитини, на поховання;
   б) санаторно-курортне лікування та оздоровлення працюючих і
членів їх сімей, а також студентів;
   в) повне або часткове утримання (дотація) дитячих оздоровчих
таборів,   студентських   оздоровчо-спортивних   таборів,
дитячо-юнацьких спортивних шкіл і позашкільне обслуговування;
   г) часткове  утримання  санаторіїв-профілакторіїв,   що
перебувають у віданні профспілок;
   ґ) створення резерву коштів для забезпечення виплат  та
надання соціальних послуг працюючим;
   д) покриття витрат, пов'язаних зі здійсненням обов'язкового
державного соціального страхування;
   е) підготовку  та  підвищення  кваліфікації  працівників
відповідно до Положення про Фонд.
   Для здійснення  господарської  діяльності  органів  Фонду
соціального  страхування  та регіональних галузевих комітетів
профспілок згідно з чинним Планом рахунків відкриваються поточні
рахунки за балансовим рахунком N 2600 "Поточні рахунки суб'єктів
господарської діяльності".
   7.6. Страхувальником здійснюються витрати:
   -  на  виплату  допомоги з тимчасової непрацездатності,
вагітності і пологів, при народженні дитини, на поховання;
   - проведення санаторно-курортного лікування та оздоровлення
застрахованих та членів їх сімей та інші витрати - в межах
передбачених кошторисом асигнувань.
   Витрати за  рахунок коштів Фонду соціального страхування
страхувальники здійснюють за рахунок своїх коштів, що перебувають
на їх поточних рахунках, з відповідним урахуванням цих платежів
при сплаті збору на обов'язкове соціальне страхування.
   Витрати за  рахунок коштів Фонду соціального страхування
оплачуються страхувальником з його каси або поточного рахунку
відповідно  до їхнього цільового призначення у встановленому
порядку.
   Виплата допомоги з тимчасової непрацездатності, вагітності і
пологів  працівникам  за  рахунок  коштів Фонду здійснюється
страхувальником у строки, встановлені для виплати заробітної
плати; допомога на поховання та одноразова допомога при народженні
дитини видається у день звернення за нею.
   7.7. Страхувальники не мають права припиняти виплату допомоги
у випадках, коли сума нарахованого збору та інших платежів до
Фонду не покриває фактичних витрат з виплати допомоги.
   7.8. Якщо  витрати,  оплачені страхувальником за звітний
квартал, перевищують нараховану суму збору та інших платежів, то
різниця між сумою витрат і сумою збору зараховується в рахунок
сплати наступного кварталу.
   Якщо ж витрати перевищують суму збору і не можуть бути
покриті збором до Фонду наступного кварталу, то сума перевищення,
з урахуванням очікуваного результату розрахунків за наступний
квартал, відшкодовується страхувальнику органом реєстрації після
одержання від нього розрахункової відомості за минулий квартал.
   Відшкодування страхувальнику суми перевищення витрат  над
сумою збору у випадках, коли належна сума збору не покриває
витрат, може провадитись і до одержання розрахункової відомості на
підставі довідки-розрахунку, підписаної керівником і головним
бухгалтером страхувальника.
   Відшкодування провадиться за платіжним дорученням органом
реєстрації шляхом перерахування зазначених сум на поточний рахунок
страхувальника.
   7.9. Усі розрахунки за коштами Фонду між страхувальниками,
регіональними  галузевими  профорганами  та  органами  Фонду
провадяться лише за безготівковими розрахунками.
   7.10. При  переході  на  обслуговування до іншого банку
страхувальники повинні в 10-денний термін повідомити про це той
орган, в якому вони зареєстровані як платники збору.
   7.11. Всеукраїнські галузеві профспілки і профоб'єднання,
регіональні галузеві профоргани, яким затверджено бюджети, та
страхувальники   в   установленому   порядку   фінансують
санаторно-курортне лікування та оздоровлення працюючих та членів
їх сімей.
   Оплата витрат, здійснюваних з указаною метою, провадиться за
платіжними документами при дотриманні наступних вимог:
   а) оплата за путівки на санаторно-курортне лікування та
оздоровлення повинна провадитися за рахунками тих підприємств і
організацій, у яких придбано путівки. Забороняється перераховувати
кошти на оплату путівок без рахунку;
   б) асигнування на участь в утриманні дитячих оздоровчих
таборів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл можуть перераховуватись
на поточні рахунки за профбюджетом відповідних профорганів або на
поточні рахунки оздоровчих таборів, дитячо-юнацьких спортивних
шкіл;
   в) кошти, передбачені на утримання санаторіїв-профілакторіїв,
перераховуються на їхні поточні рахунки.
   Порядок оплати витрат на цілі  іншого  призначення,  що
здійснюються за рахунок коштів Фонду, встановлюється правлінням
Фонду соціального страхування України.
   7.12. Кошти Фонду можуть перераховуватись з поточних рахунків
виконавчої дирекції Фонду та його  відділень  всеукраїнських
галузевих профспілок і профоб'єднань, що мають бюджети, на поточні
рахунки профспілкових органів за профспілковим бюджетом лише в
межах асигнувань, встановлених на такі цілі:
   а) фінансування (дотування) дитячих  оздоровчих  таборів,
студентських  оздоровчо-спортивних  таборів  і  позашкільне
обслуговування;
   б) організаційно-адміністративні та господарські витрати з
соціального страхування;
   в) підготовка кадрів;
   7.13. Забороняється надання кредитів та позичок за коштами
Фонду будь-яким організаціям та фізичним особам.
 
       8. Облік та звітність за коштами Фонду
 
   8.1. Страхувальники зобов'язані провадити облік розрахунків
за коштами збору та інших надходжень Фонду з органами  їх
реєстрації.
   При цьому накопичуються відомості про: суми нарахованого
збору та інших платежів за їх видами; суми виконаних витрат за їх
видами з окремим відображенням додаткових витрат, які здійснені
для осіб, що постраждали від аварії на ЧАЕС; кількісні показники -
середньомісячна чисельність працюючих  в  еквіваленті  повної
зайнятості, число днів тимчасової непрацездатності, в тому числі -
внаслідок трудових каліцтв і виникнення професійних захворювань,
за загальними захворюваннями, з догляду за хворими, з вагітності і
пологів, кількість виплаченої допомоги при народженні дитини, на
поховання, кількість путівок на санаторно-курортне лікування та
оздоровлення, придбаних за коштом Фонду.
   8.2. Підприємства,  їх  об'єднання  та  госпрозрахункові
організації  розрахунки  з  Фондом  соціального  страхування
відображають на рахунку 69 "Розрахунки зі страхування".
   Нараховані суми збору на обов'язкове соціальне страхування
відображаються за кредитом рахунку 69 "Розрахунки зі страхування",
субрахунок  1  "Розрахунки  з  соціального  страхування"  у
кореспонденції  з  дебетом  рахунків, на яких відображаються
нарахування заробітної плати, премій та нагород.
   Крім цього, за кредитом зазначеного рахунку відображаються
суми:
   - пені,  штрафів за несвоєчасну сплату відрахувань - у
кореспонденції з дебетом рахунків обліку фінансових результатів
або розрахунків з винними особами;
   - одержані від працівників у часткову  сплату  вартості
пільгових путівок - у кореспонденції з дебетом рахунку 50 "Каса";
   - одержані від профспілкових органів чи органу Фонду у
випадках  перевищення  витрат  над  сумою  відрахувань  - у
кореспонденції з дебетом рахунку 51.
   За дебетом  69 "Розрахунку зі страхування" субрахунку 1
"Розрахунки з соціального  страхування"  обліковуються  суми,
перераховані з поточного рахунку на сплату проведених відрахувань,
а також суми, які, відповідно до чинних положень, виплачуються за
рахунок відрахувань на соціальне страхування - виплата допомоги з
тимчасової непрацездатності, вагітності та пологів, при народженні
дитини (у кореспонденції з кредитом рахунку 70 "Розрахунки з
оплати праці"), на поховання (у кореспонденції з кредитом рахунку
73 "Розрахунки з робітниками і службовцями за іншими операціями").
   8.3. Страхувальники, що утримуються за кошти держбюджету,
відображають розрахунки за коштами соціального страхування на
субрахунку 171 "Розрахунки з соціального страхування".
   За кредитом субрахунку 171 записуються суми:
   а) нарахованого збору до Фонду;
   б) які надійшли на погашення заборгованості;
   в) одержані від працівників за сплату вартості путівок,
виданих за рахунок коштів Фонду, та інших надходжень;
   г) пені, штрафів, не прийнятих до заліку витрат на соціальне
страхування та інших фінансових санкцій за порушення платіжної
дисципліни в кореспонденції з дебетом рахунків 170 "Розрахунки за
недостачами" - у частині, не прийнятій до заліку з вини окремих
осіб, та 410 "Прибуток та збитки" - у сумі, не прийнятій до
заліку, щодо якої вина осіб не встановлена.
   За дебетом субрахунку 171 записуються суми:
   а) виплаченої допомоги за рахунок коштів Фонду;
   б) інших виплат за рахунок коштів Фонду;
   8.4. Страхувальники щоквартально складають у двох примірниках
розрахункові відомості за коштами Фонду за формою Ф4-ФСС - із
зазначенням у них сум нарахованого і сплаченого збору та інших
надходжень, а також сум, витрачених  на  виплату  допомоги,
санаторно-курортне лікування й оздоровлення та здійснення інших
заходів, фінансування яких провадиться за кошти Фонду.
   Розрахункові відомості підписуються керівником і головним
бухгалтером страхувальника.
   8.5. Один примірник розрахункової відомості не пізніше 12
числа наступного за звітним періодом місяця подається до органу
реєстрації, другий - залишається в бухгалтерії страхувальника.
   Розрахункову відомість за кожну групу працівників, котрі
одержують заробітну плату в сільській (селищній) Раді народних
депутатів, бухгалтерії сільських Рад подають не пізніше 7 числа
наступного  за  звітним  періодом  місяця до централізованих
бухгалтерій виконавчих органів місцевого самоврядування,  які
складають зведені відомості і подають їх відповідному органу
реєстрації не пізніше 12 числа наступного за звітним періодом
місяця.
   Органи реєстрації можуть, як виняток, установлювати  для
окремих організацій більш пізні строки подання розрахункових
відомостей, але не пізніше строку, встановленого для виплати
заробітної плати за другу половину місяця.
   8.6. Органи реєстрації ведуть облік виконання бюджету Фонду
відповідно  до  плану рахунків бухгалтерського обліку коштів
соціального страхування.
   Відповідальність і  контроль  за веденням бухгалтерського
обліку і складанням звітів покладається на головних бухгалтерів
органів реєстрації.
   8.7. Фінансові звіти про виконання  бюджету  соціального
страхування  складаються  за  формою Ф6-ФСС. Звіти подаються
щоквартально:
   а) регіональними  галузевими  профорганами  - відповідним
виконавчим дирекціям відділень Фонду, а також своїм галузевим
республіканським профорганам в установлені для подання звітів
строки, а відповідними профорганами всеукраїнських  галузевих
профспілок  і профоб'єднань, яким затверджено бюджети, - до
зазначених профспілок і профоб'єднань;
   б) виконавчими дирекціями відділень Фонду та всеукраїнськими
галузевими профспілками і профоб'єднаннями, яким  затверджено
бюджети, щоквартально у встановлені для них строки - виконавчій
дирекції Фонду.
 
   9. Контроль за сплатою платежів до Фонду і витрачанням
    його коштів. Відповідальність платників і службових
                осіб
 
   9.1. Контроль за правильністю нарахування, своєчасністю і
повнотою перерахування та надходження збору, інших платежів до
Фонду, а також за цільовим і правильним витрачанням його коштів
здійснюють страхувальники, профспілкові органи, органи Фонду.
   9.2. Контроль страхувальника здійснюється шляхом перевірки
бухгалтерських  документів щодо повноти нарахування збору на
заробітну плату та інші  виплати,  платіжних  доручень  про
перерахування сум збору та інших платежів на рахунок Фонду,
касових документів про сплату часткової (повної) вартості путівок
на  санаторно-курортне лікування та оздоровлення, виданих за
рахунок коштів Фонду, видаткових документів на проведені виплати і
перерахування,  актів  про  нещасні  випадки,  пов'язані  з
виробництвом, відповідності фінансових звітів за коштами Фонду
балансовим рахункам "Розрахунки соціального страхування".
   Перевірці підлягають документи за поточний і минулий роки, а
у разі виявлення порушень або зловживань, - за інші попередні
періоди.
   9.3. Платники збору зобов'язані безперешкодно подавати тим
посадовим чи уповноваженим особам органів реєстрації, органів
Фонду, які проводять перевірку, потрібні для проведення цієї
перевірки документи, в тому числі ті, що стосуються фонду оплати
праці та інших виплат, нарахування збору, а також інші потрібні
відомості, і виділяти для участі в перевірці свого представника.
Керівники  і  відповідні  службові  особи під час перевірки
зобов'язані давати письмові пояснення з питань, що перевіряються,
виконувати вимоги осіб, які перевіряють, щодо усунення виявлених
порушень.
   9.4. На виявлені під час перевірки суми коштів, на які
платником не  нараховано  збір,  за  актом  перевірки  збір
донараховується  із сумою пені, а до винних посадових осіб
застосовуються санкції відповідно до законодавства.
   9.5. За  результатами перевірки складається акт у трьох
примірниках і підписується особами, які проводили перевірку, та
керівником  і  головним  бухгалтером  страхувальника. Один з
примірників акта передається під  розписку  керівникові  або
головному  бухгалтеру  страхувальника, інший - профспілковому
комітету (при його наявності).
   У акті зазначається: за який період проведено перевірку, які
виявлено порушення в нарахуванні і сплаті збору  та  пені,
обчисленні і виплаті допомоги, у здійсненні інших виплат за
рахунок коштів Фонду; відображаються суми додатково нарахованого
збору і пені  і суми витрат, які не приймаються до заліку за
рахунок збору чи належать до виплати застрахованим додатково.
   За наявності заперечень чи зауважень щодо змісту акта ревізії
з боку страхувальника його керівник або головний  бухгалтер
підписують акт із зауваженнями у письмовій формі, що подаються для
розгляду в установленому порядку органу, який проводив перевірку.
   9.6. Суми донарахованих обов'язкових платежів і фінансових
санкцій, передбачених цією Інструкцією, сплачуються до Фонду
страхувальниками, профспілковими органами, виконавчими дирекціями
відділень Фонду у десятиденний термін з дня складання акта ревізії
чи перевірки окремим платіжним дорученням.
   9.7. Сума додатково нарахованого за матеріалами перевірки
збору до Фонду соціального страхування у випадку її несплати в
установлений строк стягується згідно з чинним законодавством за
рішенням відповідного органу Фонду у безспірному порядку на
підставі платіжної вимоги.
   9.8. Витрати  коштів  соціального  страхування, які були
проведені з порушенням законодавства і заподіяли Фонду збитки, не
приймаються до заліку в рахунок збору і відшкодовуються за рахунок
страхувальника.
   У разі подання страхувальником звіту про нарахування збору,
інших надходжень та витрачання  коштів  Фонду  (Ф4-ФСС)  із
запізненням проти установленого строку більш ніж 10 днів, органи
реєстрації мають право не приймати до заліку в рахунок збору
середньомісячну суму витрат, включених до цієї відомості.
   Витрати не приймаються до заліку  в  рахунок  збору  і
відносяться за рахунок страхувальника, якщо вони включені до
розрахункової відомості не за той квартал, в якому відповідні
документи було передано адміністрації для оплати.
   9.9. Посадові особи страхувальників, профспілкових органів,
органів Фонду, винні у порушенні встановленого порядку реєстрації
платників збору, своєчасної сплати платежів до Фонду, у неподанні
звітності до Фонду, витрачання коштів, залежно від обставин справи
притягуються до матеріальної, дисциплінарної, адміністративної та
кримінальної відповідальності відповідно до законодавства.
   Від імені Фонду соціального страхування України розглядати
справи  про  адміністративні  правопорушення  і  накладати
адміністративні стягнення мають право директор виконавчої дирекції
Фонду та його заступники, директори виконавчих дирекцій відділень
Фонду та їх заступники.
   9.10. Органи реєстрації та органи Фонду надсилають матеріали,
що підтверджують факти порушень, залежно від обставин справи до
органів прокуратури, суду або іншого органу, якому надано право
приймати рішення про притягнення до матеріальної, дисциплінарної,
адміністративної і кримінальної відповідальності.
 
     10. Порядок розгляду скарг за платежами Фонду
 
   10.1. Усі спірні питання, що виникають між платниками збору,
органами Фонду та органами реєстрації страхувальника з приводу
нарахування збору і пені, стягнення недоїмки та неприйняття до
заліку витрат в рахунок збору, вирішуються згідно  з  цією
Інструкцією або в судовому порядку відповідно до законодавства.
   Подання скарги не припиняє виконання стягнення, якщо інше не
передбачено законодавством.
 
           11. Заключне положення
 
   В разі змін і доповнень законодавчих та нормативних актів, що
стосуються норм даної Інструкції, відповідні зміни і доповнення до
неї вносяться в установленому порядку.
 
 
                       Додаток 1
               до пункту 3.2 Інструкції про порядок
               надходження, обліку та витрачання
               коштів Фонду соціального страхування
               України
 
__________________________________________________________________
          (назва органу реєстрації)
 
               Заява
 
   Про реєстрацію ______________________________________________
__________________________________________________________________
   Скорочене найменування ______________________________________
   Юридична адреса _____________________________________________
   Фактична адреса _____________________________________________
   Розрахунковий рахунок N ________ в __________________________
                     (найменування банку)
   МФО _______________
 
   Валютний рахунок N _____________ в __________________________
                      (найменування банку)
   МФО _______________
   Свідоцтво про державну реєстрацію платника від
__________________________________________________________________
N __________________, код __________________.
   Найменування органу,  що  видав  свідоцтво  про державну
реєстрацію _______________________________________________________
__________________________________________________________________
   Встановлені строки виплати заробітної плати _________________
                            (дата)
 
 Керівник                    _________________
                           (підпис)
 Телефон N _____________                М.П.
 
 Головний (старший) бухгалтер          _________________
                           (підпис)
 Телефон N _____________
 
                       Додаток 2
               до пункту 3.2 Інструкції про порядок
               надходження, обліку та витрачання
               коштів Фонду соціального страхування
               України
 
__________________________________________________________________
          (назва органу реєстрації)
 
               Заява
 
   Про реєстрацію ______________________________________________
             (прізвище, ім'я та по батькові)
   Адреса ______________________________________________________
   Телефон ___________________
__________________________________________________________________
      (серія, номер паспорта, ким і коли виданий)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
 Підпис _______________
 Дата _________________
 
                       Додаток 3
               до пункту 3.2 Інструкції про порядок
               надходження, обліку та витрачання
               коштів Фонду соціального страхування
               України
 
        Повідомлення про реєстрацію платника
 
   1. Кому _____________________________________________________
       (повне найменування страхувальника, а для особи, яка
__________________________________________________________________
  наймає громадян за угодами, - прізвище, ім'я та по батькові)
   2. Адреса ___________________________________________________
   3. Ваш реєстраційний номер ___________, який слід зазначати
на всіх документах, що стосуються розрахунків за коштами Фонду.
   4. Ставка збору, % __________
   5. Розмір відрахувань збору, %______ на рахунок N ___________
в ________________________________________________________________
            (найменування банку)
   6. Строки перерахування збору _______________________________
   7. Дата подання звіту за коштами Фонду ______________________
 
 Спеціаліст органу реєстрації
 ____________________________           ________________
   (прізвище, ініціали)               (підпис)
 
 "___" ____________ 199_ р.
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner