Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 1549 від 25.08.1999

Про внесення змін до Порядку сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 25 серпня 1999 р. N 1549
                Київ
 
      Про внесення змін до Порядку сплати збору
     на обов'язкове державне пенсійне страхування з
        окремих видів господарських операцій
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
      N 949 ( 949-2001-п ) від 08.08.2001 )
 
 
   Відповідно до Закону України від 15 липня 1999 р. "Про
внесення змін до Закону України "Про збір на обов'язкове державне
пенсійне страхування"  (  967-14 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
 
   1. Внести до Порядку сплати збору на обов'язкове державне
пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій,
затвердженого постановою  Кабінету  Міністрів  України  від
3 листопада 1998 р. N 1740 ( 1740-98-п ) (Офіційний вісник
України, 1998 р., N 44, ст. 1632, N 47, ст. 1730; 1999 р., N 7,
ст. 234), зміни, що додаються.
 
   Установити, що пункти 15-1 - 15-15 цього Порядку діють з дня
опублікування Закону України від 15 липня 1999 р. "Про внесення
змін до Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне
страхування" до 1 січня 2001 року.
 
   2. Міністерству юстиції забезпечити витребування нотаріусами
від  покупців  під  час  нотаріального посвідчення договорів
купівлі-продажу нерухомого майна документів, що підтверджують
сплату збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з
операцій купівлі-продажу нерухомого майна.
 
   3. Державному комітетові статистики запровадити щомісячне
подання інформації Пенсійному фонду про кількість вироблених в
Україні  тютюнових  виробів  підприємствами,  установами  та
організаціями незалежно від форм власності та про кількість і
сумарну  вартість  зареєстрованих  на  біржах  договорів
купівлі-продажу нерухомого майна.
 
   4. Державному  комітетові  зв'язку  та  інформатизації
забезпечити подання Пенсійному фонду інформації про кількість
підприємств, установ та організацій - операторів стільникового
рухомого зв'язку.
 
   5. Державній митній службі забезпечити  витребування  її
органами  від  імпортерів тютюнових виробів під час митного
оформлення цих виробів, що ввозяться на територію  України,
документів, які підтверджують сплату збору на обов'язкове державне
пенсійне страхування. ( Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 949 ( 949-2001-п ) від 08.08.2001 )
 
 
   Прем'єр-міністр України           В.ПУСТОВОЙТЕНКО
 
   Інд. 26
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 25 серпня 1999 р. N 1549
 
               ЗМІНИ,
        що вносяться до Порядку сплати збору
     на обов'язкове державне пенсійне страхування з
        окремих видів господарських операцій
 
 
   1. Пункт 1 Порядку викласти в такій редакції:
 
   "1. Цей порядок регулює питання сплати збору на обов'язкове
державне пенсійне страхування з окремих видів  господарських
операцій згідно із Законом України "Про збір на обов'язкове
державне пенсійне страхування" ( 400/97-ВР ).
 
   2. Доповнити Порядок пунктами 15-1 - 15-15 такого змісту:
 
   "15-1 Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з
операцій   купівлі-продажу  нерухомого  майна  сплачується
підприємствами, установами, організаціями незалежно від  форм
власності та фізичними особами, які придбавають нерухоме майно, у
розмірі 1 відсотка від вартості нерухомого майна, зазначеної в
договорі купівлі-продажу такого майна, за винятком державних
підприємств, установ і організацій, що придбавають нерухоме майно
за рахунок бюджетних коштів, установ та організацій іноземних
держав, що користуються імунітетами і привілеями згідно  із
законами  та  міжнародними  договорами  України,  згода  на
обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також
громадян, які придбавають житло і перебувають у черзі на одержання
житла або придбавають житло вперше.
 
   Нерухомим майном визнається жилий будинок або його частина,
квартира, садовий будинок, дача, гараж, інша постійно розташована
будівля, а також інший об'єкт, що підпадає під визначення першої
групи основних фондів згідно із Законом України "Про оподаткування
прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ).
 
   15-2 Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з
операцій купівлі нерухомого майна не сплачується, якщо:
 
   а) покупцем  нерухомого  майна  є  сільськогосподарський
товаровиробник, який сплачує фіксований  сільськогосподарський
податок  відповідно  до  Закону  України  "Про  фіксований
сільськогосподарський податок" ( 320-14 ) і згідно із Загальним
класифікатором галузей народного господарства (ЗКГНГ) має код:
 
   сільськогосподарське підприємство,   включаючи  селянське
(фермерське) господарство, - 21000-21260; 22300:
 
   рибне господарство, риболовецький колгосп - 21271-21273;
 
   цукровий завод (комбінат) - 18111;
 
   б) право власності на житло, отримане фізичною особою в
результаті його приватизації, відповідно до Закону України "Про
приватизацію державного житлового фонду" ( 2482-12 ).
 
   15-3 Нотаріальне посвідчення  або  реєстрація  на  біржі
договорів купівлі-продажу  нерухомого  майна  здійснюється  за
наявності  документального  підтвердження  сплати  збору  на
обов'язкове  державне  пенсійне  страхування  з  операцій
купівлі-продажу нерухомого майна.
 
   15-4 Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з
оптового та роздрібного продажу, обміну на інші товари (продукцію,
роботи, послуги), безоплатної передачі або передачі з частковою
оплатою,  в тому числі своїм працівникам, тютюнових виробів
сплачують суб'єкти підприємницької діяльності (в тому  числі
нерезиденти), які здійснюють виробництво тютюнових виробів в
Україні.
 
   Збір на  обов'язкове  державне  пенсійне  страхування  з
імпортованих  в Україну тютюнових виробів сплачують суб'єкти
підприємницької діяльності (в тому числі  нерезиденти),  які
імпортують в Україну тютюнові вироби.
 
   15-5 Збір  на  обов'язкове державне пенсійне страхування
сплачується в розмірі 5 відсотків  від  вартості  будь-яких
вироблених в Україні або імпортованих в Україну тютюнових виробів
(цигарок з фільтром та без фільтру, сигар, тютюну для паління
тощо).
 
   Вартість вироблених в Україні тютюнових виробів, з яких
сплачується збір на обов'язкове державне пенсійне страхування,
визначається за цінами, встановленими з урахуванням сум акцизного
збору, без урахування сум податку на додану вартість.
 
   Вартість імпортованих тютюнових виробів визначається виходячи
з їх митної вартості з урахуванням сум акцизного збору. При
визначенні цієї вартості іноземна валюта  перераховується  у
національну валюту України за курсом Національного банку, що діє
на день подання митної декларації, але не нижче індикативних цін.
 
   15-6 Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з
вироблених в Україні тютюнових виробів включається до ціни цих
виробів та сплачується їх виробниками з виручки від реалізації в
такому порядку:
 
   якщо протягом робочого дня сума збору, яка обліковується,
дорівнює або перевищує 50 гривень - не пізніше наступного робочого
дня;
 
   якщо протягом робочого дня сума збору, яка обліковується,
менше ніж 50 гривень - не пізніше того робочого дня, коли сума
збору досягне 50 гривень.
 
   У разі обміну тютюнових виробів на інші товари (продукцію,
роботи, послуги), безоплатної передачі або передачі з частковою
оплатою, в тому числі своїм працівникам, збір на обов'язкове
державне пенсійне страхування сплачується виробниками зазначених
виробів  не пізніше наступного робочого дня після фактичної
передачі (обміну) цих виробів.
 
   15-7 Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з
імпортованих тютюнових виробів сплачується їх імпортерами під час
митного оформлення цих виробів, що ввозяться на територію України.
 
   15-8 Документом, що підтверджує сплату збору з вироблених в
Україні або імпортованих в Україну тютюнових виробів, є платіжне
доручення про перерахування сум збору на рахунок відповідного
органу Пенсійного фонду з відміткою обслуговуючого банку про
проведення відповідної банківської операції.
 
   15-9 Платники збору  на  обов'язкове  державне  пенсійне
страхування, визначені пунктами 1 та 2 статті 1 Закону України
"Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування", які мають
найманих працівників і протягом календарного місяця не здійснили
витрати на оплату їх праці (не нарахували і не сплатили заробітної
плати,  включаючи  основну,  додаткову заробітну плату, інші
заохочення та компенсації), сплачують збір на обов'язкове державне
пенсійне страхування в розмірі 32 відсотків суми, визначеної як
добуток мінімального розміру заробітної плати відповідно  до
законодавства на день сплати збору та кількості працівників, на
яких здійснюється нарахування заробітної плати.
 
   15-10 Підприємства  щомісяця  сплачують  Пенсійному фонду
авансові суми збору на обов'язкове державне пенсійне страхування,
зазначеного у пункті 15-9 цього Порядку, що визначаються ними
самостійно на підставі даних про кількість найманих осіб у
минулому і поточному місяцях.
 
   Остаточна сума збору визначається щоквартально одночасно з
поданням платниками збору квартальної  звітності  відповідним
органам Пенсійного фонду і сплачується до 8 числа місяця, що
настає за звітним.
 
   15-11 У разі коли за період, за який виплата або нарахування
заробітної плати найманим працівникам не проводилася і було
сплачено збір на обов'язкове державне  пенсійне  страхування
відповідно до пункту 15-9 цього Порядку, пізніше буде здійснено
виплату або нарахування заробітної плати, нарахування і сплата
збору з цієї заробітної плати здійснюється на загальних підставах
з урахуванням сум збору, сплачених відповідно до пункту 15-9 цього
Порядку.
 
   15-12 Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з
вартості  послуг  стільникового  рухомого  зв'язку  сплачують
підприємства,  установи  та  організації, фізичні особи, які
користуються послугами стільникового рухомого зв'язку, а також
оператори цього зв'язку, які надають свої послуги безоплатно.
 
   Послуги стільникового рухомого зв'язку - послуги з передачі
мережею зв'язку загального користування голосу, сигналів, звуків,
зображень,  друкованих чи письмових матеріалів або символів,
призначених для конкретного абонента, у разі, коли для їх прийому
або передачі використовується обладнання радіозв'язку.
 
   Радіозв'язок -  електрозв'язок,  що  здійснюється  шляхом
поширення електромагнітних хвиль у вільному просторі без штучного
спрямовуючого середовища.
 
   Роумінг -  послуга  стільникового  рухомого зв'язку, яка
забезпечує можливість абонентам здійснювати двосторонній зв'язок
без подання будь-якої попередньої заяви або з такою під час
переміщення із зони дії одного оператора до іншого як у межах
України, так і за її межами.
 
   15-13 Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з
вартості послуг стільникового рухомого зв'язку не сплачується,
якщо  послугами цього зв'язку користуються річкові, морські,
повітряні,  космічні  транспортні  засоби,  засоби  наземного
технологічного  транспорту  (у  тому числі таксі), що мають
стаціонарно вбудоване обладнання радіозв'язку, радіонавігації та
радіоастрономії, яке не може бути відокремлено від таких засобів
без втрати його технологічних або експлуатаційних якостей чи
характеристик.
 
   Не є об'єктом оподаткування:
 
   транслювання програм радіо- та телевізійними станціями;
 
   передавання або прийом інформації за допомогою радіозв'язку
мережами відомчого чи технологічного зв'язку, що  не  мають
автоматичної комутації з мережею зв'язку загального користування;
 
   користування радіотелефонами   та   радіоподовжувачами,
підключеними до номерів квартирних телефонів;
 
   суми, які сплачуються одним оператором у компенсацію вартості
послуг  з  роумінгу  (або  покриття  від'ємного  сальдо
взаєморозрахунків з роумінгу) іншому оператору, що надав такі
послуги.
 
   15-14 Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з
вартості послуг стільникового рухомого зв'язку сплачується у
розмірі 6 відсотків вартості будь-яких  послуг  стільникового
рухомого зв'язку, сплаченої споживачами цих послуг оператору, що
їх надає, включаючи вартість вхідних та вихідних телефонних
дзвінків, абонентську плату, плату (надбавку) за роумінг, суму
страхового завдатку, авансу, вартість інших спеціальних послуг,
зазначених у рахунку на оплату послуг стільникового рухомого
зв'язку.
 
   У разі продажу прав на тимчасове користування послугами
стільникового рухомого зв'язку у вигляді магнітних карт, мікросхем
або чипів збір сплачується з вартості їх продажу.
 
   У разі коли оператор стільникового зв'язку надає послуги з
цього зв'язку безоплатно, збір сплачується з вартості таких
послуг, визначеної за звичайними розцінками (тарифами) такого
оператора.
 
   У разі коли особа надає засоби, споруди або мережу зв'язку в
оренду (лізинг) або передає ці об'єкти в інші види користування
іншій особі, яка виконує функції оператора щодо третіх осіб,
об'єктом оподаткування є тільки послуги, які надаються такою
другою особою таким третім особам.
 
   15-15 Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з
вартості  послуг  стільникового  рухомого зв'язку сплачується
платниками збору оператору одночасно з оплатою ними зазначених
послуг. Оператори стільникового рухомого зв'язку перераховують
збір на обов'язкове державне пенсійне страхування в  такому
порядку:
 
   якщо протягом робочого дня сума збору, яка обліковується,
дорівнює або перевищує 50 гривень - не пізніше наступного робочого
дня;
 
   якщо протягом робочого дня сума збору, яка обліковується,
менше ніж 50 гривень - не пізніше того робочого дня, коли сума
збору досягне 50 гривень.
 
   Документом, що  підтверджує  сплату  збору  з  послуг
стільникового рухомого зв'язку, є платіжне доручення оператора про
перерахування сум збору на рахунок відповідного органу Пенсійного
фонду з відміткою обслуговуючого банку про проведення відповідної
банківської операції".<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner