Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 1281 від 19.07.1999

Про створення об'єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху України


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 19 липня 1999 р. N 1281
                Київ
 
      Про створення об'єднаної цивільно-військової
      системи організації повітряного руху України
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 1688 ( 1688-99-п ) від 15.09.99
      N 1781 ( 1781-99-п ) від 27.09.99
      N 573 ( 573-2000-п ) від 29.03.2000
      N 1049 ( 1049-2000-п ) від 04.07.2000 )
 
      ( Додатково див. Постанову КМ 
       N 1489 ( 1489-2000-п ) від 28.09.2000 )
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 105 ( 105-2001-п ) від 07.02.2001
      N 1614 ( 1614-2004-п ) від 30.11.2004 )
 
   ( У тексті Положення слово "Укравіація" в усіх відмінках
    замінено словом "Укравіатранс" у відповідному відмінку
    згідно з Постановою КМ N 1049 ( 1049-2000-п ) від
    04.07.2000 )
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Створити об'єднану цивільно-військову систему організації
повітряного руху України (далі - система) і затвердити Положення
про цю систему, що додається.
 
   2. Погодитися з пропозицією Міністерства  транспорту  та
Міністерства  оборони  про  утворення  у  складі  Державного
підприємства обслуговування повітряного  руху  України  таких
структурних підрозділів (далі - підрозділи системи):
 
   Українського центру  планування  використання  повітряного
простору та регулювання повітряного руху України на базі майна
Головного центру управління повітряним рухом Міністерства оборони
та Зонального центру обслуговування повітряного руху зазначеного
підприємства, що ліквідуються;
 
   регіональних структурних підрозділів на базі регіональних
структурних підрозділів цього підприємства та регіональних і
допоміжних  центрів  управління повітряним рухом Міністерства
оборони, що ліквідуються.
 
   3. Міністерству транспорту та Міністерству оборони затвердити
в  місячний  термін графік поетапного формування системи та
забезпечити безперервне управління повітряним рухом і безпеку
польотів у визначених районах відповідальності.
 
   4. Взяти до відома, що:
 
   фінансування витрат  на  утримання  підрозділів  системи
здійснюється за рахунок коштів, передбачених на ці цілі  в
державному  бюджеті,  частини  коштів,  що  надходять  від
аеронавігаційних зборів та з інших джерел,  не  заборонених
законодавством;
 
   підрозділи системи вносять плату за оренду каналів зв'язку у
розмірах, встановлених для Міністерства оборони.
 
   Грошове  та матеріальне забезпечення військовослужбовців,
відряджених до Державного підприємства обслуговування повітряного
руху  України, здійснювати у порядку, визначеному постановою
Кабінету Міністрів  України  від  7 лютого  2001 р. N 104
( 104-2001-п )  "Про порядок і норми грошового та матеріального
забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України,  інших
військових  формувань,  осіб  начальницького  складу  органів
внутрішніх справ,  органів  і  установ  виконання  покарань,
відряджених  до органів виконавчої влади та інших цивільних
установ" (Офіційний вісник України,  2001 р.,  N 6,  ст. 225;
2002 р., N 47, ст. 2125; 2003 р., N 37, ст. 1981). ( Пункт 4
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1688 ( 1688-99-п ) від
15.09.99; в редакції Постанови КМ N 1614 ( 1614-2004-п ) від
30.11.2004 )
 
   5. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни і
доповнення, що додаються.
 
 
       Перший
   віце-прем'єр-міністр України         В.КУРАТЧЕНКО
 
   Інд. 34
 
 
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 19 липня 1999 р. N 1281
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
       про об'єднану цивільно-військову систему
        організації повітряного руху України
 
 
   1. Об'єднана  цивільно-військова  система   організації
повітряного  руху  України  (далі  - система) складається з
підрозділів, повноваження та  діяльність  яких  пов'язані  з
організацією повітряного руху у повітряному просторі України та у
міжнародному  повітряному  просторі,  що  перебуває  під
відповідальністю  України.  Ці  підрозділи входять до складу
Державного підприємства обслуговування повітряного руху України.
 
   2. Підрозділи  системи  у  своїй  діяльності  керуються
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Повітряним кодексом України
( 3167-12 ), законами України, актами Президента України та
Кабінету  Міністрів  України,  Положенням  про  використання
повітряного простору України ( z0169-96 ), цим Положенням та
іншими нормативно-правовими актами.
 
   3. Державне регулювання  діяльності  підрозділів  системи
здійснює Мінтранс та Міноборони на підставі відповідної угоди
через Укравіатранс (за винятком оборонних питань, пов'язаних з
використанням  повітряного  простору  України  та  захистом
суверенітету держави, що належать до компетенції Міноборони).
 
   В особливий період керівництво діяльністю підрозділів системи
здійснюється Генеральним штабом Збройних Сил.
 
   4. На систему покладається виконання таких основних завдань:
 
   планування і регулювання діяльності у сфері використання
повітряного простору України та міжнародного повітряного простору,
що перебуває під відповідальністю України;
 
   обслуговування повітряного  руху  в  повітряному просторі
України та у міжнародному повітряному просторі, що перебуває під
відповідальністю  України  (за  винятком  зон, де управління
повітряним рухом здійснюють відповідні  підрозділи  державних
органів, Збройних Сил та інших військових формувань, суб'єктів
підприємницької діяльності, що не входять до складу системи);
 
   опрацювання умов  використання  повітряного   простору,
здійснення контролю за додержанням порядку і правил використання
повітряного простору України та міжнародного повітряного простору,
що перебуває під відповідальністю України;
 
   інформування відповідних  центральних та місцевих органів
виконавчої влади, суб'єктів  підприємницької  діяльності  про
повітряні  судна, що потребують допомоги пошуково-рятувальних
служб, та надання необхідної допомоги таким органам і суб'єктам;
 
   підтримання на належному рівні технічного стану  засобів
зв'язку, навігації та спостереження;
 
   підготовка та опублікування нормативних документів з питань
аеронавігації.
 
   5. Підрозділи системи відповідно до покладених  на  неї
завдань:
 
   забезпечують ефективне використання повітряного простору в
інтересах користувачів повітряного простору, здійснюють контроль
за додержанням порядку і правил використання повітряного простору
України та міжнародного повітряного простору, що перебуває під
відповідальністю України;
 
   забезпечують ефективне обслуговування повітряного руху та
управління ним;
 
   забезпечують безпеку польотів;
 
   беруть участь разом з відповідними підрозділами державних
органів, Збройних Сил та інших військових формувань, суб'єктів
підприємницької діяльності в забезпеченні МНС інформацією про
аварії, виділенні повітряного простору повітряним суднам, які
потрапили в аварійну ситуацію, в обслуговуванні повітряного руху
під час польотів, що виконуються з метою ліквідації наслідків
стихійного лиха;
 
   сприяють у межах  своєї  компетенції  виконанню  Україною
зобов'язань відповідно до міжнародних угод з питань використання
повітряного простору і обслуговування повітряного руху;
 
   впроваджують в Україні процедури та правила  Міжнародної
організації цивільної авіації (ІКАО) в частині, що стосується
використання повітряного простору і обслуговування повітряного
руху;
 
   здійснюють підготовку   та  перепідготовку  (підвищення
кваліфікації) працівників з питань організації повітряного руху;
 
   проводять медичну  сертифікацію  працівників  об'єднаної
цивільно-військової системи організації повітряного руху України.
( Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1781
( 1781-99-п ) від 27.09.99 )
 
   6. До складу системи входять такі підрозділи Державного
підприємства обслуговування повітряного руху України :
 
   Український центр  планування  використання  повітряного
простору України та регулювання повітряного руху (Украероцентр),
що є головним оперативним підрозділом системи. Положення про
Украероцентр затверджується Мінтрансом, Міноборони та Державним
підприємством обслуговування повітряного руху України;
 
   регіональні структурні підрозділи, до складу яких входять
районні та допоміжні районні центри обслуговування повітряного
руху;
 
   Служба аеронавігаційної інформації;
 
   Центр підвищення кваліфікації;
 
   Лікарсько-льотна сертифікаційна комісія (ЛЛСК). ( Пункт 6
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1781 ( 1781-99-п ) від
27.09.99 )
 
   7. Підрозділи системи комплектуються фахівцями, у тому числі
військовослужбовцями Збройних Сил, відповідно до штатного розпису
Державного підприємства обслуговування повітряного руху України.
 
   8. Взаємовідносини Укравіатрансу та Міноборони з питань
функціонування підрозділів системи здійснюються на підставі цього
Положення,  угоди між Мінтрансом та Міноборони, їх спільних
наказів.
 
 
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 19 липня 1999 р. N 1281
 
 
            ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ,
    що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
 
   ( Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 573
( 573-2000-п ) від 29.03.2000 ) 
 
   ( Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 105
( 105-2001-п ) від 07.02.2001 )
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner