Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 1042 від 15.06.1999

Про внесення змін і доповнень до постанов Кабінету Міністрів України з питань державного експортного контролю


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 15 червня 1999 р. N 1042
                Київ
 
      Про внесення змін і доповнень до постанов
        Кабінету Міністрів України з питань
         державного експортного контролю
 
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 1807 ( 1807-2003-п ) від 20.11.2003
      N  86 (  86-2004-п ) від 28.01.2004 )
 
 
   На виконання Указів Президента України від 4 лютого 1999 р.
N 121 ( 121/99 ) "Питання військово-технічного співробітництва з
іноземними    державами,   експортного   контролю   та
військово-промислової політики" та від 26 березня 1999 р. N 283
( 283/99 ) "Про внесення змін і доповнень до Указів Президента
України від 28 грудня 1996 року N 1279 і від 13 лютого 1998 року
N 117" Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України з питань
державного експортного контролю зміни і доповнення, що додаються.
 
   2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету
Міністрів України від 3 листопада 1997 р. N 1199 ( 1199-97-п )
"Про Урядову комісію з політики експортного контролю" (Офіційний
вісник України, 1997 р., число 45, с. 31) та від 29 січня 1999 р.
N 107 ( 107-99-п ) "Питання Урядової  комісії  з  політики
експортного контролю" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 5,
ст. 161).
 
 
   Прем'єр-міністр України          В.ПУСТОВОЙТЕНКО
 
   Інд. 30
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 15 червня 1999 р. N 1042
 
 
            ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ,
    що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
       з питань державного експортного контролю
 
   ( Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 86
( 86-2004-п ) від 28.01.2004 )
 
   ( Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 86
( 86-2004-п ) від 28.01.2004 )
 
   ( Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 86
( 86-2004-п ) від 28.01.2004 )
 
   ( Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 86
( 86-2004-п ) від 28.01.2004 )
 
   5. У Положенні про порядок проведення експертизи в галузі
експортного контролю, затвердженому постановою Кабінету Міністрів
України від 15 липня 1997 р. N 767 ( 767-97-п ) (Офіційний вісник
України, 1997 р., число 29, с. 70):
 
   1) абзац шостий пункту 2 викласти в такій редакції:
 
   "орган експортного контролю - Державна служба експортного
контролю (далі - Держекспортконтроль)";
 
   2) у пунктах 6 та 13 слова "Урядова комісія з політики
експортного  контролю"  в  усіх  відмінках  замінити  словом
"Держекспортконтроль" у відповідному відмінку;
 
   3) у пунктах 7 і 14 слова "Урядова комісія з політики
експортного контролю" в усіх відмінках замінити словами "Комісія з
політики   експортного  контролю  та  військово-технічного
співробітництва з іноземними державами" у відповідному відмінку;
 
   4) в абзацах першому і другому пункту 12 слова "Урядовою
комісією з політики експортного контролю" та "цією Комісією"
замінити словом "Держекспортконтролем";
 
   5) в  абзаці дванадцятому пункту 13 слова "реєстраційне
посвідчення" в усіх відмінках замінити словами "свідоцтво про
реєстрацію" у відповідному відмінку.
 
 
   ( Пункт 6 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1807
( 1807-2003-п ) від 20.11.2003 )
 
 
   7. У Положенні про порядок державного контролю за проведенням
переговорів,  пов'язаних  з  укладенням  зовнішньоекономічних
договорів (контрактів) про здійснення міжнародних передач товарів
військового призначення та подвійного використання, затвердженому
постановою Кабінету Міністрів України від 4 лютого 1998 р. N 125
( 125-98-п ) (Офіційний вісник України, 1998 р., N 5, ст. 184,
N 22, ст. 810):
 
   1) у пункті 2:
 
   виноску до абзацу третього викласти в такій редакції:
 
   "* Список  товарів  військового  призначення,  міжнародні
передачі яких підлягають державному контролю (додаток до Положення
про порядок державного контролю за міжнародними передачами товарів
військового  призначення,  затвердженого  постановою  Кабінету
Міністрів України від 8 грудня 1997 р. N 1358 (Офіційний вісник
України, 1997 р., число 50, с. 50)";
 
   виноску до абзацу сьомого викласти в такій редакції:
 
   "* Товари подвійного використання перелічуються у:
 
   Списку товарів,  що  використовуються  або  можуть  бути
використані у створенні ракетної зброї (додаток до Положення про
порядок державного контролю за міжнародними передачами товарів, що
використовуються або можуть бути використані у створенні ракетної
зброї, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
27 липня 1995 р. N 563 ( 563-95-п ) (ЗП України, 1995 р., N 11,
ст. 261);
 
   Списку ядерних матеріалів, технологій, обладнання, установок,
спеціальних неядерних матеріалів, а також обладнання, матеріалів і
технологій  подвійного  використання,  що  стосуються ядерної
діяльності та можуть бути використані у створенні ядерної зброї
(додаток до Положення про порядок контролю за експортом, імпортом
і транзитом товарів, що стосуються ядерної діяльності та можуть
бути  використані  у  створенні ядерної зброї, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 1996 р. N 302
( 302-96-п ) (ЗП України, 1996 р., N 9, ст. 268);
 
   Списку товарів подвійного використання (додаток до Положення
про порядок контролю за експортом, імпортом і транзитом окремих
видів виробів, обладнання, матеріалів, програмного забезпечення і
технологій, що можуть використовуватися для створення озброєння,
військової  чи  спеціальної техніки, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996  р.  N  1005
( 1005-96-п ) (Офіційний вісник України, 1998 р., N 34, ст. 1283);
 
   Списку хімікатів, обладнання та технологій, що можуть бути
використані у створенні хімічної зброї, та Списку збудників
захворювань (патогенів) людини, тварин і рослин, їх генетично
змінених форм, фрагментів генетичного матеріалу та обладнання і
технологій,  які  можуть  бути  використані  у  створенні
бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї (додатки 1 і 2
до Положення про порядок контролю за експортом, імпортом та
транзитом товарів, що можуть бути використані  у  створенні
хімічної,  бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня
1997 р. N 384 ( 384-97-п ) (Офіційний вісник України, 1997 р.,
число 18, с. 72; 1998 р., N 33, ст. 1244)";
 
   2) у пункті 14 слова  "Урядовою  комісією  з  політики
експортного  контролю" замінити словами "Комісією з політики
експортного контролю та військово-технічного співробітництва з
іноземними державами";
 
   3) пункт 16 викласти в такій редакції:
 
   "16. У  разі  коли  за  підсумками переговорів укладено
зовнішньоекономічний    договір    (контракт),    суб'єкт
зовнішньоекономічної діяльності не пізніше ніж у 15-денний термін
подає Держекспортконтролю звіт про підсумки переговорів, до якого
додає:
 
   копію укладеного зовнішньоекономічного договору (контракту);
 
   інші документи на вимогу Держекспортконтролю.
 
   До документів, укладених іноземною мовою,  додаються  їх
офіційні переклади";
 
   4) додаток до Положення викласти в редакції, що додається.
 
   8. У   Положенні   про  порядок  надання  суб'єктам
зовнішньоекономічної діяльності повноважень на право здійснення
експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які
містять відомості, що становлять державну таємницю, затвердженому
постановою Кабінету Міністрів України від 8 червня 1998 р. N 838
( 838-98-п ) (Офіційний вісник України, 1998 р., N 23, ст. 839):
 
   1) виноску до пункту 2 викласти в такій редакції:
 
   "* Список  товарів  військового  призначення,  міжнародні
передачі яких підлягають державному контролю (додаток до Положення
про порядок державного контролю за міжнародними передачами товарів
військового  призначення,  затвердженого  постановою  Кабінету
Міністрів України від 8 грудня 1997 р. N 1358 ( 1358-97-п )
(Офіційний вісник України, 1997 р., число 50, с. 50)";
 
   2) у пункті 4:
 
   абзац четвертий викласти в такій редакції:
 
   "імпорт та тимчасове ввезення, вивезення запасних частин і
технологій для ремонту чи модернізації  виробів  військового
призначення підприємствами (установами, організаціями), які є
виробниками таких  товарів  або  здійснюють  їх  ремонт  чи
модернізацію";
 
   абзац сьомий викласти в такій редакції:
 
   "експорту навчального  і  допоміжного  спеціалізованого
обладнання та приладдя, запасних частин і технологій до виробів
військового  призначення,  раніше  поставлених  підприємствами
(установами, організаціями) України іноземному споживачу, а також
послуг, пов'язаних з їх технічним обслуговуванням, ремонтом,
випробуваннями тощо, у разі коли вони здійснюються суб'єктом
зовнішньоекономічної  діяльності, який був постачальником цих
виробів";
 
   3) в абзаці першому пункту 9 слова "або Урядової комісії з
політики експортного контролю" виключити;
 
   4) в абзаці першому пункту 10 слова "конкретні види" замінити
словами "найменування категорій";
 
   5) абзац перший пункту 12 доповнити словами "і Комісією з
політики   експортного  контролю  та  військово-технічного
співробітництва з іноземними державами";
 
   6) пункт 13 викласти в такій редакції:
 
   "13. Вимоги пунктів 6 - 11 та абзаців другого - четвертого
пункту 12 цього Положення не поширюються на випадки надання
суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності повноважень на право
здійснення експорту продукції власного виробництва та імпорту
продукції для власного виробництва у рамках виконання міжнародних
договорів про військово-технічне співробітництво, виробничу або
науково-технічну  кооперацію  в  галузі  військово-технічного
співробітництва,  а  також  у  рамках  державного оборонного
замовлення.
 
   Надання суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності повноважень
у рамках виконання міжнародних договорів про військово-технічне
співробітництво, виробничу або науково-технічну кооперацію  в
галузі військово-технічного співробітництва, а також у рамках
державного оборонного замовлення здійснюється шляхом підготовки та
подання  Кабінетові  Міністрів  України  міністерством, іншим
центральним органом виконавчої влади, відповідальним за виконання
конкретного  міжнародного  договору  чи державного оборонного
замовлення, проекту відповідної постанови, до якого додаються
переліки категорій товарів і список суб'єктів зовнішньоекономічної
діяльності - виконавців робіт у рамках цього міжнародного договору
чи державного оборонного замовлення, узгодженого в установленому
порядку з    МЗЕЗторгом,    Мінекономіки,    Міноборони,
Держекспортконтролем, МЗС, СБУ, Комісією з політики експортного
контролю та військово-технічного співробітництва з іноземними
державами, та прийняття Кабінетом Міністрів України відповідного
рішення";
 
   7) у тексті Положення слова "Урядова комісія з політики
експортного контролю" в усіх відмінках замінити словами "Комісія з
політики  експортного  контролю  та   військово-технічного
співробітництва з іноземними державами" у відповідному відмінку.
 
                    Додаток
             до Положення про порядок державного
             контролю за проведенням переговорів,
           пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічних
               договорів (контрактів) про
            здійснення міжнародних передач товарів
            військового призначення та подвійного
           використання (в редакції постанови Кабінету
          Міністрів України від 15 червня 1999 р. N 1042)
 
 
               ПЕРЕЛІК
         держав - учасниць міжнародних
          режимів експортного контролю
-----------------------------------------------------------------
    Країна     | РКРТ | ГЯП  |  АГ  |   ВД
-----------------------------------------------------------------
Австралія         +    +    +      +
 
Австрія          +    +    +      +
 
Аргентина         +    +    +      +
 
Бразилія         +    +
 
Бельгія          +    +    +      +
 
Болгарія              +           +
 
Велика Британія      +    +    +      +
 
Греція          +    +    +      +
 
Данія           +    +    +      +
 
Ізраїль          *
 
Ісландія         +         +
 
Ірландія         +    +    +      +
 
Іспанія          +    +    +      +
 
Італія          +    +    +      +
 
Канада          +    +    +      +
 
Китай           *
 
Корея (Південна)          +           +
 
Латвія               +
 
Люксембург        +    +    +      +
 
Нідерланди        +    +    +      +
 
Німеччина         +    +    +      +
 
Нова Зеландія       +    +    +      +
 
Норвегія         +    +    +      +
 
Польща          +    +    +      +
 
Португалія        +    +    +      +
 
ПАР            +    +
 
Росія           +    +           +
 
Румунія          *    +           +
 
Словаччина        *    +    +      +
 
США            +    +    +      +
 
Туреччина         +               +
 
Угорщина         +    +    +      +
 
Україна          +    +           +
 
Фінляндія         +    +    +      +
 
Франція          +    +    +      +
 
Чехія           +    +    +      +
 
Швейцарія         +    +    +      +
 
Швеція          +    +    +      +
 
Японія          +    +    +      +
 
 
 + країни - учасниці режимів.
 
 * країни,  які   зобов'язалися   дотримуватися   керівних
  принципів РКРТ.<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner