Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 992 від 07.06.1999

Про затвердження Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 7 червня 1999 р. N 992
                Київ
 
     Про затвердження Порядку надання робочих місць
        для проходження учнями, слухачами
    професійно-технічних навчальних закладів виробничого
         навчання та виробничої практики
 
 
   Відповідно до  статті  29   Закону   України   "Про
професійно-технічну освіту"  (  103/98-ВР ) Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити Порядок надання робочих місць для проходження
учнями,  слухачами  професійно-технічних  навчальних  закладів
виробничого навчання та виробничої практики, що додається.
 
   2. Установити, що Порядок  надання  робочих  місць  для
проходження  учнями, слухачами професійно-технічних навчальних
закладів  виробничого  навчання  та  виробничої  практики  є
обов'язковим для всіх професійно-технічних навчальних закладів,
підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та
підпорядкування.
 
 
   Прем'єр-міністр України          В.ПУСТОВОЙТЕНКО
 
   Інд. 28
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 7 червня 1999 р. N 992
 
               ПОРЯДОК
   надання робочих місць для проходження учнями, слухачами
    професійно-технічних навчальних закладів виробничого
         навчання та виробничої практики
 
 
   1. Цей Порядок визначає організаційно-правові та педагогічні
заходи, спрямовані на забезпечення робочими  місцями  учнів,
слухачів професійно-технічних навчальних закладів для проходження
ними виробничого навчання та виробничої практики на виробництві чи
у сфері послуг.
 
   2. Відповідно  до  статті  29  Закону  України  "Про
професійно-технічну освіту" ( 103/98-ВР ) підприємства, установи,
організації незалежно від форми власності та підпорядкування (далі
-  підприємства)  зобов'язані  надавати  учням,  слухачам
професійно-технічних  навчальних  закладів  робочі  місця або
навчально-виробничі ділянки для проходження виробничого навчання
чи виробничої практики.
 
   Переліки підприємств, зобов'язаних надавати учням, слухачам
робочі місця або навчально-виробничі ділянки для проходження
виробничого  навчання  та  виробничої  практики,  формуються
професійно-технічними  навчальними  закладами  з  урахуванням
пропозицій підприємств - замовників підготовки кваліфікованих
робітників, роботодавців, місцевих органів виконавчої влади і
затверджуються  Радою  міністрів  Автономної Республіки Крим,
обласними,   Київською   та   Севастопольською   міськими
держадміністраціями.
 
   У переліках  зазначаються назви підприємств та кількість
робочих місць або навчально-виробничі ділянки, що мають виділятися
кожним  підприємством  протягом  певного  періоду,  назви  і
місцезнаходження професійно-технічних навчальних закладів та квоти
робочих місць для учнів, слухачів цих навчальних закладів.
 
   Учні, слухачі  можуть  самостійно  з дозволу керівництва
професійно-технічних навчальних закладів добирати для себе місця
для проходження виробничого навчання та виробничої практики.
 
   Виробниче навчання та виробнича практика учнів, слухачів може
проводитися, як виняток, з дозволу місцевих органів управління
професійно-технічною освітою у навчально-виробничих майстернях,
дільницях, на полігонах, будівельних об'єктах, полях, фермах
професійно-технічних навчальних закладів за умови забезпечення
ними виконання в повному обсязі навчальних планів і програм.
 
   3. Учні, слухачі професійно-технічних навчальних закладів під
час проходження виробничого навчання або виробничої практики на
виробництві чи у сфері послуг виконують роботи безпосередньо на
робочих місцях підприємств, будівельних об'єктах, полях, фермах у
складі навчальних груп, учнівських бригад або індивідуально.
 
   Виробниче навчання проводиться з метою закріплення одержаних
первинних  навичок та професійних умінь, оволодіння сучасною
технікою, механізмами, інструментами, технологією,  опанування
прогресивних  форм  організації  праці,  здобуття  необхідних
практичних навичок самостійного та якісного виконання робіт.
 
   Виробнича практика проводиться з метою вдосконалення набутих
знань, практичних навичок для досягнення встановленого рівня
кваліфікації  з  відповідних  професій,  спеціальностей  та
спеціалізацій, а також забезпечення соціальної, психологічної і
професійної адаптації в трудових колективах.
 
   4. Виробниче навчання та виробнича практика учнів, слухачів
професійно-технічних навчальних закладів повинні проводитися на
базі кращих виробничих підрозділів підприємств, які мають сучасну
техніку,  високий  рівень  організації  праці,  застосовують
прогресивні технології.
 
   5. Виробниче навчання та виробнича практика учнів, слухачів
організуються  і  проводяться  відповідно  до  Положення про
організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних
навчальних  закладах,  Положення  про  виробничу практику та
працевлаштування  випускників  професійно-технічних  навчальних
закладів,  Положення  про  навчання  неповнолітніх професіям,
пов'язаним з важкими роботами і роботами з шкідливими  або
небезпечними умовами праці, та інших нормативно-правових актів у
галузі  професійно-технічної  освіти,  що  затверджуються  в
установленому порядку.
 
   6. Для  керівництва  виробничим  навчанням та виробничою
практикою залучаються досвідчені інженерно-технічні працівники і
кваліфіковані робітники підприємств.
 
   7. Учні, слухачі професійно-технічних навчальних закладів на
час виробничого навчання та виробничої практики до складу (списку)
працівників підприємства не включаються.
 
   Тривалість роботи учнів, слухачів повинна відповідати часу,
визначеному навчальними планами, програмами, і не перевищувати
тривалості  робочого  часу,  встановленого законодавством для
відповідної категорії працівників.
 
   8. Професійно-технічний навчальний заклад та підприємство, що
надає робочі місця або навчально-виробничі ділянки, не пізніше
місяця до початку виробничого навчання та виробничої практики
зобов'язані укласти на основі типового договору, що додається,
договір про надання робочих місць або навчально-виробничих ділянок
для  проходження  учнями,  слухачами виробничого навчання та
виробничої практики. У договорі зазначається кількість учнів,
слухачів  за  професіями, спеціальностями та спеціалізаціями,
терміни, умови і порядок проведення виробничого навчання та
виробничої практики, забезпечення відповідних умов і безпеки праці
на рівні нормативних вимог, інші взаємні зобов'язання сторін та
термін дії договору.
 
   Договір про надання робочих місць або навчально-виробничих
ділянок для проходження учнями, слухачами виробничого навчання та
виробничої практики не укладається у випадку, коли всі його
розділи включаються до загального  договору  про  підготовку
кваліфікованих робітників, що укладається професійно-технічним
навчальним закладом та підприємством - замовником підготовки
кадрів.
 
   9. Перед початком виробничого навчання та виробничої практики
керівник підприємства видає наказ про персональний розподіл учнів,
слухачів професійно-технічного навчального закладу на робочі місця
або навчально-виробничі ділянки виробничих підрозділів чи створює
учнівські самостійні навчально-виробничі підрозділи та визначає
відповідно до змісту навчальних програм види робіт, а також
призначає  з  числа  інженерно-технічних  працівників  та
кваліфікованих  робітників  підприємства  відповідальних  за
проведення  виробничого  навчання  та  виробничої  практики,
забезпечення умов і безпеки праці на рівні нормативних вимог,
установлює системи оплати праці учнів, слухачів.
 
   10. З моменту розподілу учнів, слухачів професійно-технічного
навчального закладу на робочі місця або  навчально-виробничі
ділянки на них поширюються обов'язки щодо виконання правил і норм
охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії, правил
внутрішнього трудового розпорядку та інших правил і норм, що діють
на підприємстві, з відповідних професій, спеціальностей і рівнів
кваліфікації робітників та службовців. Учні, слухачі підлягають
соціальному та іншому  страхуванню  нарівні  з  відповідними
працівниками підприємства.
 
   11. Підприємства,   які   надають   учням,   слухачам
професійно-технічних навчальних  закладів  робочі  місця  або
навчально-виробничі ділянки для проходження виробничого навчання
та виробничої практики, зобов'язані:
 
   створювати необхідні і безпечні умови праці відповідно до
змісту навчальних програм, нормативів безпеки, гігієни праці та
виробничого  середовища,   нормативно-правових   актів   і
навчально-методичних документів з професійно-технічної освіти,
наукової організації праці та забезпечувати опанування учнями,
слухачами  нової техніки і технологій виробництва, передових
методів праці;
 
   проводити інструктажі з охорони праці, правил поведінки на
робочих  місцях  та  на  підприємствах,  змісту  роботи  чи
обслуговування робочих місць або навчально-виробничих ділянок у
порядку,  передбаченому для працівників відповідних професій,
спеціальностей підприємств та у разі потреби навчати учнів,
слухачів безпечних методів праці;
 
   створювати умови для повного і продуктивного завантаження
учнів, слухачів на кожному робочому місці або навчально-виробничій
ділянці на час проведення виробничого навчання та виробничої
практики, не допускати простоїв і використання їх на роботах, що
не відповідають навчальним програмам та майбутнім професіям,
спеціальностям і спеціалізаціям;
 
   забезпечувати учнів, слухачів та, якщо цього потребують умови
виробництва чи сфери послуг, майстрів виробничого навчання на
період виробничого навчання та виробничої практики спецодягом,
іншими    засобами    індивідуального    захисту    та
лікувально-профілактичне обслуговування за нормами, встановленими
для відповідних штатних працівників підприємств;
 
   надавати учням, слухачам та майстрам виробничого навчання
можливість користуватися лабораторіями, кабінетами, майстернями,
бібліотеками, технічною та іншою документацією, необхідною для
виконання навчальних програм та відповідних завдань;
 
   забезпечувати технічний контроль, облік виконаних  кожним
учнем,  слухачем  робіт  та  оплату їх праці відповідно до
законодавства;
 
   здійснювати технічне керівництво роботою учнів, слухачів і
контролювати  роботу  інженерно-технічних  працівників  та
кваліфікованих робітників підприємств,  які  залучаються  для
керівництва виробничим навчанням та виробничою практикою.
 
   12. У разі направлення учнів, слухачів професійно-технічного
навчального закладу для проходження виробничого навчання  та
виробничої практики поза місцем розташування навчального закладу
підприємство може здійснювати оплату проїзду учнів, слухачів та
майстрів виробничого навчання до місць виконання робіт і назад та
створює для них необхідні житлово-побутові умови.
 
   13. Керівник  підприємства  несе  відповідальність  за
забезпечення належних умов праці учнів, слухачів на виробництві чи
в сфері послуг, дотримання правил і норм охорони праці, техніки
безпеки  та  виробничої санітарії в період проходження ними
виробничого навчання та виробничої практики.
 
   14. Надання робочих місць або навчально-виробничих ділянок
для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних
закладів виробничого навчання та виробничої практики з професій,
спеціальностей, спеціалізацій, пов'язаних з важкими роботами і
роботами з шкідливими або небезпечними умовами праці, здійснюється
підприємствами з урахуванням вимог нормативно-правових актів, які
регламентують умови праці і навчання  за  цими  професіями,
спеціальностями та спеціалізаціями.
 
   15. Професійно-технічні навчальні заклади, які направляють
учнів, слухачів для проходження виробничого навчання та виробничої
практики  на  наданих  підприємствами  робочих  місцях  або
навчально-виробничих ділянках, зобов'язані:
 
   подавати підприємствам не пізніше ніж за два тижні до початку
виробничого навчання та виробничої практики списки учнів, слухачів
із зазначенням прізвищ майстрів виробничого навчання навчальних
груп - керівників професійно-практичної підготовки від навчальних
закладів, навчальні програми з виробничого навчання та виробничої
практики на виробництві чи у сфері послуг;
 
   забезпечувати попередню    професійно-теоретичну    та
професійно-практичну підготовку учнів, слухачів, які направляються
для проходження  виробничого навчання та виробничої практики,
вивчення  ними  правил  технічної  експлуатації  виробничого
обладнання, правил і норм охорони праці, техніки безпеки та
виробничої санітарії, правил внутрішнього трудового розпорядку
підприємств та інших правил і норм, установлених для відповідних
професій, спеціальностей, спеціалізацій та рівнів кваліфікації,
правильне використання засобів індивідуального захисту, а також
економне витрачання учнями, слухачами  сировини,  матеріалів,
енергетичних та інших ресурсів;
 
   здійснювати через   майстрів   виробничого   навчання
навчально-методичне керівництво виробничим навчанням та виробничою
практикою  учнів,  слухачів,  вживати заходів до своєчасного
забезпечення їх матеріалами, інструментом та іншими засобами,
необхідними  для  виконання виробничих завдань відповідно до
навчальних програм, перевіряти  виконання  учнями,  слухачами
встановлених норм виробітку, часу, обслуговування, здійснювати
інші заходи, пов'язані з вивченням учнями, слухачами  нової
техніки,  технології  виробництва,  передових  методів праці,
застосуванням наукової організації праці;
 
   не допускати учнів, слухачів до виконання завдань на робочих
місцях, де не забезпечено необхідних умов проходження виробничого
навчання та виробничої практики, негайно повідомляти про це
керівників підприємств та вживати заходів щодо якісного проведення
професійно-практичної підготовки учнів, слухачів;
 
   брати участь у розслідуванні в установленому порядку нещасних
випадків, які сталися з учнями, слухачами.
 
   16. Підприємства,  які  надають  робочі  місця  або
навчально-виробничі ділянки для проходження учнями, слухачами
професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та
виробничої практики згідно з цим Порядком і несуть відповідні
витрати, користуються податковими та іншими пільгами згідно із
законодавством.
 
   17. За всі роботи, виконані учнями, слухачами за період
виробничого  навчання  та  виробничої практики відповідно до
виробничих завдань, підприємство нараховує їм заробітну плату
згідно  з  установленими системами оплати праці за нормами,
розцінками, ставками (окладами) з урахуванням коефіцієнтів, доплат
і надбавок.
 
   Нараховані учням, слухачам кошти переказуються для виплати на
рахунок професійно-технічного навчального закладу або виплачуються
їм безпосередньо підприємством не пізніше п'яти днів після виплати
заробітної плати працівникам підприємства.
 
   18. П'ятдесят відсотків заробітної плати, нарахованої за час
виробничого   навчання   і   виробничої  практики  учням
професійно-технічних навчальних закладів, які отримують стипендію
і харчування, може бути направлено на рахунок навчального закладу
для  здійснення  його  статутної  діяльності,  зміцнення
навчально-матеріальної  бази,  на  соціальний  захист  учнів,
проведення культурно-масової і фізкультурно-спортивної роботи.
 
   Питання щодо направлення п'ятдесяти відсотків  заробітної
плати учнів на рахунок професійно-технічного навчального закладу
для використання у зазначених цілях вирішуються ним разом з
підприємством, де учні проходять виробниче навчання та виробничу
практику, в кожному конкретному випадку з урахуванням наявності
підстав та доцільності і обумовлюються в договорі про надання
робочих місць як додаткові зобов'язання підприємства.
 
   19. Робота керівників виробничого навчання та виробничої
практики, призначених з числа інженерно-технічних працівників та
кваліфікованих робітників, може оплачуватися підприємством за
рахунок коштів, передбачених на підготовку, перепідготовку та
підвищення кваліфікації кадрів, додатково на термін виробничого
навчання та виробничої практики щомісяця у таких розмірах: 5
відсотків суми основної заробітної плати, яку вони отримують за
основним місцем роботи, за наявності 1-2 учнів, слухачів, 10
відсотків - 3-4, 20 відсотків- 5-7, 30 відсотків - 8-10 учнів,
слухачів.
 
 
                       Додаток
               до Порядку надання робочих місць для
                проходження учнями, слухачами
             професійно-технічних навчальних закладів
               виробничого навчання та виробничої
                     практики
 
             ТИПОВИЙ ДОГОВІР
 про надання робочих місць або навчально-виробничих ділянок для
 проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних
    закладів виробничого навчання та виробничої практики
 
   "_____" _________ _____ р.
 
   ____________________________________________________________
    (назва професійно-технічного навчального закладу)
 
   ____________________________________________________________
          (республіка, область, місто)
 
   в особі ____________________________________________________
       (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
 
(далі-навчальний заклад), з однієї сторони, та __________________
   ____________________________________________________________
      (назва підприємства, установи, організації)
 
   в особі ____________________________________________________
       (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
 
   (далі - підприємство), з другої сторони, уклали договір про
таке:
 
   1. Підприємство зобов'язується:
 
   1.1. Надати  учням, слухачам обладнані робочі місця або
навчально-виробничі ділянки для проходження виробничого навчання
та виробничої практики згідно з планом-графіком:
 
------------------------------------------------------------------
 N|Назва і код |Кількість|Форма профе-| Рік  |Терміни виробни-
п/п|професії,  |учнів,  |сійно-прак- |навчання|чого навчання,
  |спеціальності|слухачів |тичної під- |    |виробничої
  |та спеціалі- |     |готовки   |    |практики
  |  зації   |     |(виробниче |    |----------------
  |       |     |навчання,  |    |початок|закінче-
  |       |     |виробнича  |    |    | ння
  |       |     |практика)  |    |    |
---+-------------+---------+------------+--------+-------+--------
---+-------------+---------+------------+--------+-------+--------
------------------------------------------------------------------
 
   1.2. Розподілити наказом учнів, слухачів на робочі місця
(самостійні робочі місця) або навчально-виробничі ділянки та
призначити  кваліфікованих  працівників  підприємства  для
безпосереднього керівництва виробничим навчанням та виробничою
практикою з оплатою їх роботи в установленому порядку.
 
   1.3. Забезпечити учнів, слухачів виробничими  завданнями,
документацією, технічним обладнанням, не допускати простоїв і
використання їх на роботах, що не  відповідають  навчальним
програмам та майбутнім професіям, спеціальностям і спеціалізаціям.
 
   1.4. Забезпечити учням, слухачам безпечні умови праці на
кожному робочому місці або навчально-виробничій ділянці на рівні
нормативних  вимог.  Проводити  інструктажі з охорони праці.
Забезпечити учнів, слухачів та майстрів виробничого навчання
спецодягом,  іншими  засобами  індивідуального  захисту  та
лікувально-профілактичне обслуговування за нормами, встановленими
для відповідних штатних працівників підприємства.
 
   1.5. Надати учням, слухачам та майстрам виробничого навчання
можливість користуватися лабораторіями, кабінетами, майстернями,
бібліотеками, технічною та іншою документацією, необхідною для
виконання навчальних програм та відповідних завдань.
 
   1.6. Забезпечити облік виконаних кожним учнем, слухачем робіт
та оплату їх праці відповідно до законодавства.
 
   1.7. Повідомляти навчальний заклад про всі вчинені учнями,
слухачами порушення трудової дисципліни, правил  внутрішнього
трудового розпорядку, правил і норм охорони праці та нещасні
випадки, що сталися з ними.
 
   1.8. Після закінчення виробничої практики надати виробничу
характеристику на кожного учня, слухача.
 
   1.9. За домовленістю з навчальним закладом здійснити оплату
проїзду учнів, слухачів та майстрів виробничого навчання до місць
виконання робіт і назад з розрахунку _____________________________
__________________________________________________________________
 
та створити для них необхідні житлово-побутові умови.
 
 
   1.10. Додаткові зобов'язання ________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   2. Навчальний заклад зобов'язується :
 
   2.1. Подати підприємству не пізніше ніж за два тижні до
початку виробничого навчання та виробничої практики список учнів,
слухачів, які направляються для проходження виробничого навчання
та виробничої  практики,  із  зазначенням  прізвищ  майстрів
виробничого   навчання   навчальних  груп  -  керівників
професійно-практичної  підготовки  від  навчального  закладу,
навчальні програми з виробничого навчання та виробничої практики
на виробництві чи в сфері послуг.
 
   2.2. Забезпечити  попередню  професійно-теоретичну   та
професійно-практичну підготовку учнів, слухачів, які направляються
для проходження виробничого навчання та виробничої практики,
вивчення  ними  правил  технічної  експлуатації  виробничого
обладнання, правил і норм охорони праці, техніки безпеки та
виробничої санітарії, правил внутрішнього трудового розпорядку та
інших правил і норм, встановлених для відповідних професій,
спеціальностей, спеціалізацій та рівнів кваліфікації.
 
   2.3. Здійснювати  через  майстрів  виробничого  навчання
навчально-методичне керівництво виробничим навчанням та виробничою
практикою учнів, слухачів.
 
   2.4. Брати участь у розслідуванні в установленому порядку
нещасних випадків, що сталися з учнями, слухачами.
 
   3. Відповідальність сторін за невиконання договору:
 
   3.1. Сторони  відповідають  за  невиконання  передбачених
договором обов'язків щодо організації і проведення виробничого
навчання та виробничої практики згідно із законодавством.
 
   3.2. Усі суперечки, що виникають між сторонами договору,
вирішуються в установленому законодавством порядку.
 
   4. Договір набирає чинності після підписання його сторонами і
діє до закінчення виробничого навчання та виробничої практики
згідно з планом-графіком.
 
   5. Договір  укладено  у  двох примірниках, один з яких
зберігається на підприємстві, а другий - у навчальному закладі.
 
   6. Адреси та розрахункові рахунки сторін:
 
 
  підприємства              навчального закладу
______________________          ______________________
______________________          ______________________
______________________          ______________________
 
______________________          ______________________
(підпис посадової особи         (підпис посадової особи
  підприємства)             навчального закладу)
 
     МП                    МП<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner