Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 517 від 20.04.1998

Про затвердження положень про державні надзвичайні протиепізоотичні комісії


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 20 квітня 1998 р. N 517
                Київ
 
  ( Постанова втратила чинність, крім пункту 2, на підставі
                         Постанови КМ
   N 1350 ( 1350-2007-п ) від 21.11.2007 )
 
       Про затвердження положень про державні
        надзвичайні протиепізоотичні комісії
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 282 ( 282-2001-п ) від 28.03.2001 
      N 619 ( 619-2003-п ) від 26.04.2003
      N 1027 ( 1027-2005-п ) від 22.10.2005
      N 1694 ( 1694-2006-п ) від 08.12.2006 )
 
 
 
   На виконання статті 32 Закону України "Про  ветеринарну
медицину" ( 2498-12 )    Кабінет    Міністрів    України
п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити  Положення  про  Державну   надзвичайну
протиепізоотичну комісію  при  Кабінеті  Міністрів України та
положення про державні надзвичайні протиепізоотичні комісії при
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській і
Севастопольській міській, районній державній адміністрації, що
додаються.
 
   2. Затвердити склад Державної надзвичайної протиепізоотичної
комісії при Кабінеті Міністрів України згідно з додатком.
 
   Дозволити голові Державної надзвичайної протиепізоотичної
комісії при Кабінеті Міністрів України у разі потреби вносити
зміни до її складу. ( Пункт 2 доповнено абзацом другим згідно з
Постановою КМ N 282 ( 282-2001-п ) від 28.03.2001 )
 
   3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим,  обласним,
Київській і  Севастопольській  міським,  районним  державним
адміністраціям утворити державні  надзвичайні  протиепізоотичні
комісії.
 
   4. Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
обласним, Київській  та  Севастопольській  міським,  районним
державним адміністраціям призначати на посаду голови державної
надзвичайної протиепізоотичної  комісії  при  Раді  міністрів
Автономної   Республіки  Крим,  обласних,  Київській  та
Севастопольській міських,  районних  державних  адміністраціях
відповідно заступника Голови Ради міністрів Автономної Республіки
Крим, заступників голів обласних, Київської та Севастопольської
міських, районних державних адміністрацій, які відають питаннями
агропромислового комплексу, а заступником  голови  зазначеної
Комісії - відповідно головного державного інспектора ветеринарної
медицини Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і
Севастополя, району.
 
   5. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету
Міністрів України від 22 грудня 1992 р. N 711 ( 711-92-п )  "Про
затвердження положень про надзвичайні протиепізоотичні комісії"
(ЗП України, 1993 р., N 1-2, ст.25), від 22 березня 1993 р. N 213
( 213-93-п  )  "Про внесення змін і доповнень до положень,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 грудня
1992 р. N 711" (ЗП України, 1993 р., N 9, ст. 175).
 
 
        Перший
   віце-прем'єр-міністр України           А.ГОЛУБЧЕНКО
 
   Інд.22
 
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 20 квітня 1998 р. N 517
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
      про Державну надзвичайну протиепізоотичну
       комісію при Кабінеті Міністрів України
 
 
   1. Державна надзвичайна протиепізоотична комісія при Кабінеті
Міністрів України (далі - Комісія) створена з метою здійснення
оперативного  контролю,  керівництва і координації діяльності
центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств,
установ, організацій і громадян, пов'язаної із запобіганням і
ліквідацією інфекційних та інвазійних захворювань або масових
отруєнь тварин, птиці, бджіл, риб та інших представників фауни.
 
   2. Комісію очолює Віце-прем'єр-міністр України, який відає
питаннями агропромислового комплексу.
   До складу Комісії входять за посадою керівники Мінагропрому,
МОЗ,  МВС,  Мінекономіки,  Держкомзв'язку,  Держкомлісгоспу,
Мінтрансу,    Мінфіну,   Держмитслужби,   Держкомкордону,
Держдепартаменту ветмедицини, Української академії аграрних наук,
Національного аграрного університету та інших державних органів і
наукових установ. ( Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 282 ( 282-2001-п ) від 28.03.2001 )
   Головний державний інспектор ветеринарної медицини України та
його заступники входять до складу Комісії за посадою відповідно як
заступник голови Комісії та члени Комісії.
   Робочим органом Комісії є Державний департамент ветеринарної
медицини.
 
   3. Комісія в своїй діяльності керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ),  законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами та
цим Положенням.
 
   4. Основними завданнями Комісії є:
   здійснення контролю через органи виконавчої влади, а також
керівників і спеціалістів підприємств, установ і організацій усіх
форм власності за:
   - виконанням заходів щодо профілактики особливо небезпечних
інфекційних  (карантинних)  захворювань  тварин  (ящур, чума,
ньюкаслська хвороба птиці тощо), а також хвороб, спільних для
людей і тварин, та масової загибелі тварин від отруєнь;
   - проведенням протиепізоотичних заходів з метою недопущення
занесення на територію України збудників інфекційних захворювань
тварин з інших держав;
   - додержанням   юридичними   та   фізичними   особами
ветеринарно-санітарних вимог, спрямованих на захист  людей  і
довкілля;
   надання практичної допомоги надзвичайним протиепізоотичним
комісіям на місцях у виконанні протиепізоотичних заходів;
   координація  діяльності   науково-дослідних  установ  і
навчальних  закладів  ветеринарної медицини щодо вивчення та
опрацювання  нормативно-правових  актів  з  питань  особливо
небезпечних,  екзотичних або недостатньо вивчених захворювань
тварин.
 
   5. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:
   1) вживає оперативних заходів для локалізації та ліквідації
спалахів особливо небезпечних інфекційних захворювань тварин,
птиці, риб і бджіл (ящур, чума, ньюкаслська хвороба птиці тощо);
   2) координує діяльність центральних і  місцевих  органів
виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, надзвичайних
протиепізоотичних комісій при Раді міністрів Автономної Республіки
Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських, районних
державних адміністраціях з питань здійснення протиепізоотичних
заходів;
   3) через систему державної ветеринарної медицини організовує
захист населення від хвороб, спільних для людей і тварин;
   4) забезпечує  залучення  провідних  вчених  ветеринарної
медицини для оперативного опрацювання протиепізоотичних заходів у
разі виявлення екзотичних або недостатньо вивчених інфекційних
захворювань;
   5) інформує Кабінет Міністрів України про випадки масових
уражень сільськогосподарських і диких тварин особливо небезпечними
інфекційними захворюваннями або отруєнь, а також про вжиті заходи
щодо їх ліквідації;
   6) запроваджує карантинно-обмежувальні заходи або карантин у
місці  виникнення  і  розповсюдження  особливо  небезпечного
екзотичного, недостатньо вивченого інфекційного та інвазійного
захворювання (окремі населені пункти, район, декілька районів,
область, Автономна Республіка Крим);
   7) періодично заслуховує посадових осіб про хід виконання
протиепізоотичних заходів  і  прийняті  за  їх  результатами
організаційні рішення;
   8) оперативно  залучає  працівників  системи  державної
ветеринарної медицини, ветеринарних служб підприємств, установ і
організацій усіх форм власності для виконання протиепізоотичних
заходів, а також визначає відповідальних осіб;
   9) розглядає матеріали щодо причини виникнення і наслідків
ліквідації  осередків  інфекційного захворювання або масового
отруєння та визначення винних у цьому осіб.
 
   6. Комісія має право:
   одержувати від центральних і місцевих органів виконавчої
влади, підприємств, установ, організацій, посадових осіб  та
окремих громадян інформацію і документи, необхідні для з'ясування
епізоотичної ситуації, ветеринарно-санітарного стану підприємств,
установ  і  організацій  та  вжиття невідкладних заходів до
запобігання розповсюдженню та ліквідації інфекційних захворювань;
   проводити на підприємствах, в установах і організаціях усіх
форм власності перевірку стану роботи щодо  профілактики  і
ліквідації інфекційних захворювань, отруєнь тварин та приймати
обов'язкові для виконання рішення про усунення виявлених порушень;
   вирішувати питання про забій і знищення тварин, птиці у разі
виявлення особливо небезпечних інфекційних захворювань, а також
про знезараження, перероблення або інше використання продуктів і
сировини тваринного і рослинного походження, визнаних непридатними
для використання;
   забороняти у разі виявлення інфекційних захворювань вивезення
(включаючи експорт) з окремих підприємств, районів, областей та
Автономної Республіки Крим тварин, птиці, кормів, продуктів і
сировини тваринного походження всіма видами транспорту, в тому
числі пересилання в посилках, а також їх ввезення (включаючи
імпорт);
   забороняти експлуатацію  підприємств  з  перероблення  і
зберігання продукції і сировини тваринного походження у разі
виявлення особливо небезпечних  інфекційних  захворювань  або
незадовільного  ветеринарно-санітарного  стану  на  зазначених
підприємствах;
   приймати рішення щодо запровадження особливого режиму роботи,
карантинно-обмежувальних заходів або карантину на підприємствах, в
окремих  населених  пунктах,  районах,  областях,  Автономній
Республіці Крим з метою запобігання поширенню особливо небезпечних
інфекційних захворювань;
   визначати на договірних умовах на період карантину тварин
режим праці робітників підприємств з виробництва та перероблення
продукції і сировини тваринного походження залежно від конкретного
захворювання тварин і наявних умов підприємства;
   заслуховувати на засіданнях Комісії повідомлення керівників
центральних і місцевих органів виконавчої влади, надзвичайних
епізоотичних комісій при Раді міністрів Автономної Республіки
Крим, областей, міст Києва і Севастополя, підприємств, установ і
організацій про вжиті заходи щодо профілактики та ліквідації
інфекційних захворювань серед тварин;
   ставити перед відповідними органами питання про звільнення з
роботи,  притягнення  до  адміністративної  або  кримінальної
відповідальності посадових осіб, з вини яких допущено занесення
збудників інфекції на територію України, виникнення інфекційних
захворювань або масових отруєнь тварин.
   Рішення Комісії з зазначених питань є обов'язковими для
виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади,
підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності,
посадовими особами та громадянами.
 
   7. Комісія здійснює свою діяльність з питань, що належать до
її компетенції, в тісній взаємодії з Комісією Кабінету Міністрів
України з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій, а
також  Державною  надзвичайною  протиепідемічною комісією при
Кабінеті Міністрів України.
 
   8. Членам  Комісії  видаються  підписані  головою  та
відповідальним  секретарем  Комісії  службові посвідчення, що
засвідчують їхню особу та надають право на відповідній території
безкоштовно користуватися всіма видами громадського транспорту,
міського, приміського та місцевого сполучення, крім таксі.
   Спеціалістам ветеринарної медицини, що входять до складу
Комісії, надаються повноваження державних інспекторів ветеринарної
медицини.
   Члени Комісії забезпечуються необхідними засобами зв'язку.
Під  час  виконання службових обов'язків їм надається право
позачергового  користування  міжміським  телефонним  зв'язком,
використання спеціалізованих транспортних засобів ветеринарної
медицини. Органами МВС їм видаються посвідчення про надання його
власнику допомоги з пересування автомобілем. Під час службових
відряджень вони мають право на позачергове придбання проїзних
документів  на  всі види транспорту і розміщення в готелі.
Командировочні та телефонні витрати при цьому відшкодовуються за
рахунок коштів, що виділяються на проведення протиепізоотичних
заходів.
   За членами Комісії, які залучаються для виконання службових
доручень Комісії, зберігається заробітна плата за основним місцем
роботи.
 
   9. Голова Комісії забезпечує скликання та проведення планових
і позачергових засідань Комісії та здійснює контроль за виконанням
прийнятих рішень.
 
   10. На засідання Комісії запрошуються залежно від характеру
питань, що розглядаються, керівники або представники центральних і
місцевих органів виконавчої влади, Автономної Республіки Крим,
областей, районів, підприємств, установ, організацій та громадяни.
   Засідання Комісії оформляється протоколом, зміст якого або
його частина доводиться до відома заінтересованих центральних і
місцевих  органів  виконавчої  влади, підприємств, установ і
організацій, а у разі потреби - до засобів масової інформації.
   Протокол підписується головою та відповідальним секретарем
Комісії і скріплюється печаткою.
 
   11. Комісія має печатку і бланки із зображенням Державного
герба України і своїм найменуванням.
 
 
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 20 квітня 1998 р. N 517
 
              ПОЛОЖЕННЯ
    про Державну надзвичайну протиепізоотичну комісію
     при Раді міністрів Автономної Республіки Крим
 
   1. Державна надзвичайна протиепізоотична комісія при Раді
міністрів Автономної Республіки Крим (далі - Комісія) створена з
метою здійснення оперативного контролю, керівництва і координації
діяльності органів виконавчої влади, місцевого самоврядування,
підприємств, установ, організацій і громадян, пов'язаної  із
запобіганням і ліквідацією інфекційних та інвазійних захворювань
або масових отруєнь тварин, птиці,  бджіл,  риб  та  інших
представників фауни.
 
   2. Комісія керується у своїй діяльності Конституцією України
( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України, актами Верховної Ради Автономної
Республіки Крим, рішеннями Ради міністрів Автономної Республіки
Крим, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.
 
   3. До  складу  Комісії  входять представники міністерств
сільського господарства і  продовольства,  охорони  здоров'я,
Головного управління МВС України в Криму, а також підприємств,
установ та організацій автономії.
   Робочим органом Комісії є управління державної ветеринарної
медицини при Раді міністрів Автономної Республіки Крим.
 
   4. Основними завданнями Комісії є:
   здійснення контролю через органи виконавчої влади, місцевого
самоврядування, а також керівників і спеціалістів підприємств,
установ і організацій всіх форм власності за:
   - виконанням заходів щодо профілактики особливо небезпечних
інфекційних  (карантинних)  захворювань  тварин  (ящур, чума,
ньюкаслська хвороба птиці тощо), а також хвороб, спільних для
людей і тварин, та масової загибелі тварин від отруєнь;
   - проведенням протиепізоотичних заходів з метою недопущення
занесення  на територію Автономної Республіки Крим збудників
інфекційних захворювань тварин з інших держав;
   - додержанням   юридичними   та   фізичними   особами
ветеринарно-санітарних вимог, спрямованих на захист людей  і
довкілля;
   надання практичної допомоги надзвичайним протиепізоотичним
комісіям на місцях у виконанні протиепізоотичних заходів;
   координація діяльності науково-дослідних установ і навчальних
закладів  ветеринарної медицини щодо вивчення та опрацювання
нормативно-правових  актів  з  питань  особливо  небезпечних,
екзотичних або недостатньо вивчених захворювань тварин.
 
   5. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:
   1) вживає оперативних заходів для локалізації та ліквідації
спалахів особливо небезпечних інфекційних захворювань тварин,
птиці, риб і бджіл (ящур, чума, ньюкаслська хвороба птиці тощо);
   2) координує  діяльність  органів  виконавчої  влади,
підприємств, установ, організацій, надзвичайних протиепізоотичних
комісій при районних державних адміністраціях з питань здійснення
протиепізоотичних заходів;
   3) через систему державної ветеринарної медицини організовує
захист населення від хвороб, спільних для людей і тварин;
   4) забезпечує  залучення  провідних  вчених  ветеринарної
медицини для оперативного опрацювання протиепізоотичних заходів у
разі виявлення екзотичних або недостатньо вивчених інфекційних
захворювань;
   5) інформує Державну надзвичайну протиепізоотичну комісію при
Кабінеті  Міністрів  України  про  випадки  масових  уражень
сільськогосподарських  і  диких  тварин особливо небезпечними
інфекційними захворюваннями або отруєнь, а також про вжиті заходи
щодо їх ліквідації;
   6) запроваджує карантинно-обмежувальні заходи або карантин у
місці  виникнення  і  розповсюдження  особливо  небезпечного
екзотичного, недостатньо вивченого інфекційного та інвазійного
захворювання (окремі населені пункти, район, кілька районів);
   7) періодично заслуховує посадових осіб про хід виконання
протиепізоотичних  заходів  і  прийняті  за  їх результатами
організаційні рішення;
   8) оперативно  залучає  працівників  системи  державної
ветеринарної медицини, ветеринарних служб підприємств, установ і
організацій всіх форм власності для виконання протиепізоотичних
заходів, а також визначає відповідальних осіб;
   9) розглядає матеріали щодо причини виникнення і наслідків
ліквідації осередків інфекційного захворювання  або  масового
отруєння та визначення винних у цьому осіб.
 
   6. Комісія має право:
   одержувати від  органів  виконавчої  влади,  місцевого
самоврядування, підприємств, установ, організацій, посадових осіб
та окремих громадян інформацію і документи,  необхідні  для
з'ясування епізоотичної ситуації, ветеринарно-санітарного стану
підприємств, установ і організацій та вжиття невідкладних заходів
для  запобігання  розповсюдженню  та  ліквідації  інфекційних
захворювань;
   проводити на підприємствах, в установах і організаціях всіх
форм власності перевірку стану роботи щодо  профілактики  і
ліквідації інфекційних захворювань, отруєнь тварин та приймати
обов'язкові для виконання рішення про усунення виявлених порушень;
   вирішувати питання про забій і знищення тварин, птиці у разі
виявлення особливо небезпечних інфекційних захворювань, а також
про знезараження, перероблення або інше використання продуктів і
сировини тваринного і рослинного походження, визнаних непридатними
для використання;
   забороняти у разі виявлення інфекційних захворювань вивезення
(включаючи експорт) з окремих підприємств і районів республіки
тварин, птиці, кормів, продуктів і сировини тваринного походження
всіма видами транспорту, в тому числі пересилання в посилках, а
також їх ввезення (включаючи імпорт);
   забороняти експлуатацію  підприємств  з  перероблення  і
зберігання продукції і сировини тваринного походження у разі
виявлення  особливо  небезпечних  інфекційних захворювань або
незадовільного  ветеринарно-санітарного  стану  на  зазначених
підприємствах;
   приймати рішення щодо запровадження особливого режиму роботи,
карантинно-обмежувальних заходів або карантину на підприємствах, в
окремих населених пунктах, районах з метою запобігання поширенню
особливо небезпечних інфекційних захворювань;
   визначати на договірних умовах на період карантину тварин
режим праці робітників підприємств з виробництва та перероблення
продукції і сировини тваринного походження залежно від конкретного
захворювання тварин і наявних умов підприємства;
   заслуховувати на засіданнях Комісії повідомлення керівників
органів виконавчої влади, надзвичайних протиепізоотичних комісій
при  районних  державних  адміністраціях,  органів  місцевого
самоврядування, підприємств, установ і організацій про вжиті
заходи щодо профілактики та ліквідації інфекційних захворювань
серед тварин;
   ставити перед відповідними органами питання про звільнення з
роботи,  притягнення  до  адміністративної  або  кримінальної
відповідальності посадових осіб, з вини яких допущено занесення
збудників  інфекції на територію Автономної Республіки Крим,
виникнення інфекційних захворювань або масових отруєнь тварин.
   Рішення Комісії з зазначених питань є обов'язковими для
виконання органами виконавчої влади та місцевого самоврядування,
підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності,
посадовими особами та громадянами.
 
   7. Комісія здійснює свою діяльність з питань, що належать до
її компетенції, в тісній взаємодії з Державною надзвичайною
протиепізоотичною комісією при Кабінеті Міністрів України.
 
   8. Членам  Комісії  видаються  підписані  головою  та
відповідальним  секретарем  Комісії  службові посвідчення, що
засвідчують їхню особу та надають право на відповідній території
безкоштовно користуватися всіма видами громадського транспорту
міського, приміського та місцевого сполучення, крім таксі.
   Спеціалістам ветеринарної медицини, що входять до складу
Комісії, надаються повноваження державних інспекторів ветеринарної
медицини.
   Члени Комісії забезпечуються необхідними засобами зв'язку.
Під  час  виконання службових обов'язків їм надається право
позачергового  користування  міжміським  телефонним  зв'язком,
використання спеціалізованих транспортних засобів ветеринарної
медицини. Під час службових відряджень вони мають право на
позачергове придбання проїзних документів на всі види транспорту і
розміщення в готелі. Командировочні та телефонні витрати при цьому
відшкодовуються за рахунок коштів, що виділяються на проведення
протиепізоотичних заходів.
   За членами Комісії, які залучаються для виконання службових
доручень Комісії, зберігається заробітна плата за основним місцем
роботи.
 
   9. Голова Комісії забезпечує скликання та проведення планових
і позачергових засідань Комісії та здійснює контроль за виконанням
прийнятих рішень.
 
   10. На засідання Комісії запрошуються залежно від характеру
питань, що розглядаються, керівники або представники органів
виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ,
організацій та громадяни.
   Засідання Комісії оформляється протоколом, зміст якого або
його частина доводиться до  відома  заінтересованих  органів
виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і
організацій, а у разі потреби - до засобів масової інформації.
   Протокол підписується головою та відповідальним секретарем
Комісії і скріплюється печаткою головного державного інспектора
ветеринарної медицини Автономної Республіки Крим.
   11. Комісія має бланки із зображенням Державного  герба
України і своїм найменуванням.
 
 
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 20 квітня 1998 р. N 517
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
      про Державну надзвичайну протиепізоотичну
      комісію при обласній державній адміністрації
 
 
   1. Державна надзвичайна протиепізоотична комісія при обласній
державній  адміністрації  (далі - Комісія) створена з метою
здійснення на території області оперативного контролю, керівництва
і координації діяльності органів виконавчої влади, місцевого
самоврядування, підприємств, установ, організацій і громадян,
пов'язаної із запобіганням і ліквідацією інфекційних та інвазійних
захворювань або масових отруєнь тварин, птиці, бджіл, риб та інших
представників фауни.
   До складу Комісії входять представники обласних управлінь
сільського  господарства  і  продовольства,  промисловості,
енергетики, транспорту та зв'язку, охорони здоров'я, органів
внутрішніх справ та інших підприємств, установ та організацій
області.
   Робочим органом  Комісії  є обласне управління державної
ветеринарної медицини.
 
   2. Комісія в своїй діяльності керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ),  законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами та
цим Положенням.
 
   3. Основними завданнями Комісії є:
   здійснення контролю через органи виконавчої влади, місцевого
самоврядування, а також керівників і спеціалістів підприємств,
установ і організацій всіх форм власності за:
   - виконанням заходів щодо профілактики особливо небезпечних
інфекційних (карантинних)  захворювань  тварин  (ящур,  чума,
ньюкаслська хвороба птиці тощо), а також хвороб, спільних для
людей і тварин, та масової загибелі тварин від отруєнь;
   - проведенням протиепізоотичних заходів з метою недопущення
занесення на територію області збудників інфекційних захворювань
тварин з інших держав;
   - додержанням   юридичними   та   фізичними   особами
ветеринарно-санітарних вимог,  спрямованих  на захист людей і
довкілля;
   надання практичної допомоги надзвичайним протиепізоотичним
комісіям при районних державних адміністраціях  у  виконанні
протиепізоотичних заходів;
   координація діяльності науково-дослідних установ і навчальних
закладів  ветеринарної медицини щодо вивчення та опрацювання
нормативно-правових  актів  з  питань  особливо  небезпечних,
екзотичних або недостатньо вивчених захворювань тварин.
 
   4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:
   1) вживає оперативних заходів для локалізації та ліквідації
спалахів особливо небезпечних інфекційних захворювань тварин,
птиці, риб і бджіл (ящур, чума, ньюкаслська хвороба птиці тощо);
   2) координує діяльність органів виконавчої влади, місцевого
самоврядування, підприємств,  установ,  організацій  області,
надзвичайних протиепізоотичних комісій при районних державних
адміністраціях з питань здійснення протиепізоотичних заходів;
   3) через систему державної ветеринарної медицини організовує
захист населення від хвороб, спільних для людей і тварин;
   4) забезпечує  залучення  провідних  вчених  ветеринарної
медицини для оперативного опрацювання протиепізоотичних заходів у
разі виявлення екзотичних або недостатньо вивчених інфекційних
захворювань;
   5) інформує Державну надзвичайну протиепізоотичну комісію при
Кабінеті  Міністрів  України  про  випадки  масових  уражень
сільськогосподарських  і  диких  тварин особливо небезпечними
інфекційними захворюваннями або отруєнь, а також про вжиті заходи
щодо їх ліквідації;
   6) запроваджує карантинно-обмежувальні заходи або карантин у
місці  виникнення  і  розповсюдження  особливо  небезпечного
екзотичного, недостатньо вивченого інфекційного та інвазійного
захворювання (окремі населені пункти, район, кілька районів);
   7) періодично заслуховує посадових осіб про хід виконання
протиепізоотичних  заходів  і  прийняті  за  їх результатами
організаційні рішення;
   8) оперативно  залучає  працівників  системи  державної
ветеринарної медицини, ветеринарних служб підприємств, установ і
організацій всіх форм власності для виконання протиепізоотичних
заходів, а також визначає відповідальних осіб;
   9) розглядає матеріали щодо причини виникнення і наслідків
ліквідації осередків інфекційного захворювання  або  масового
отруєння та визначення винних у цьому осіб.
 
   5. Комісія має право:
   одержувати від  органів  виконавчої  влади,  місцевого
самоврядування, підприємств, установ, організацій, посадових осіб
та окремих громадян області інформацію і документи, необхідні для
з'ясування епізоотичної ситуації, ветеринарно-санітарного стану
підприємств, установ і організацій та вжиття невідкладних заходів
для  запобігання  розповсюдженню  та  ліквідації  інфекційних
захворювань;
   проводити на підприємствах, в установах і організаціях всіх
форм власності перевірку стану роботи щодо  профілактики  і
ліквідації інфекційних захворювань, отруєнь тварин та приймати
обов'язкові для виконання рішення про усунення виявлених порушень;
   вирішувати питання про забій і знищення тварин, птиці у разі
виявлення особливо небезпечних інфекційних захворювань, а також
про знезараження, перероблення або інше використання продуктів і
сировини тваринного і рослинного походження, визнаних непридатними
для використання;
   забороняти у разі виявлення інфекційних захворювань вивезення
(включаючи експорт) з окремих підприємств і районів тварин, птиці,
кормів, продуктів і сировини тваринного походження всіма видами
транспорту, в тому числі пересилання в посилках, а також їх
ввезення (включаючи імпорт);
   забороняти експлуатацію  підприємств  з  перероблення  і
зберігання продукції і сировини тваринного походження у разі
виявлення  особливо  небезпечних  інфекційних захворювань або
незадовільного  ветеринарно-санітарного  стану  на  зазначених
підприємствах;
   приймати рішення щодо запровадження особливого режиму роботи,
карантинно-обмежувальних заходів або карантину на підприємствах, в
окремих населених пунктах і районах з метою запобігання поширенню
особливо небезпечних інфекційних захворювань;
   визначати на договірних умовах на період карантину тварин
режим праці робітників підприємств з виробництва та перероблення
продукції і сировини тваринного походження залежно від конкретного
захворювання тварин і наявних умов підприємства;
   заслуховувати на засіданнях Комісії повідомлення керівників
органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, надзвичайних
протиепізоотичних комісій при районних державних адміністраціях,
підприємств,  установ  і  організацій про вжиті заходи щодо
профілактики та ліквідації інфекційних захворювань серед тварин;
   ставити перед відповідними органами питання про звільнення з
роботи,  притягнення  до  адміністративної  або  кримінальної
відповідальності посадових осіб, з вини яких допущено занесення
збудників інфекції на територію області, виникнення інфекційних
захворювань або масових отруєнь тварин.
 
   Рішення Комісії із зазначених питань є обов'язковими для
виконання органами виконавчої влади, місцевого самоврядування,
підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності,
посадовими особами та громадянами.
 
   6. Комісія здійснює свою діяльність з питань, що належать до
її компетенції, в тісній взаємодії з Державною надзвичайною
протиепізоотичною комісією при Кабінеті Міністрів України.
 
   7. Членам  Комісії  видаються  підписані  головою  та
відповідальним  секретарем  Комісії  службові посвідчення, що
засвідчують їхню особу та надають право на території області
безкоштовно користуватися всіма видами громадського транспорту
міського, приміського та місцевого сполучення, крім таксі.
   Спеціалістам ветеринарної медицини, що входять до складу
Комісії, надаються повноваження державних інспекторів ветеринарної
медицини.
   Члени Комісії забезпечуються необхідними засобами зв'язку.
Під  час  виконання службових обов'язків їм надається право
позачергового  користування  міжміським  телефонним  зв'язком,
використання спеціалізованих транспортних засобів ветеринарної
медицини. Під час службових відряджень вони мають право на
позачергове придбання проїзних документів на всі види транспорту і
розміщення в готелі. Командировочні та телефонні витрати при цьому
відшкодовуються за рахунок коштів, що виділяються на проведення
протиепізоотичних заходів.
   За членами Комісії, які залучаються для виконання службових
доручень Комісії, зберігається заробітна плата за основним місцем
роботи.
 
   8. Голова Комісії забезпечує скликання та проведення планових
і позачергових засідань Комісії та здійснює контроль за виконанням
прийнятих рішень.
 
   9. На засідання Комісії запрошуються залежно від характеру
питань, що розглядаються, керівники або представники органів
виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ,
організацій та громадяни області.
   Засідання Комісії оформляється протоколом, зміст якого або
його частина доводиться до відома заінтересованих центральних і
місцевих  органів  виконавчої  влади, підприємств, установ і
організацій, а у разі потреби - до засобів масової інформації.
   Протокол підписується головою та відповідальним секретарем
Комісії і скріплюється печаткою головного державного інспектора
ветеринарної медицини області.
 
   10. Комісія  має бланки із зображенням Державного герба
України і своїм найменуванням.
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 20 квітня 1998 р. N 517
 
              ПОЛОЖЕННЯ
    про Державну надзвичайну протиепізоотичну комісію
    при Київській, Севастопольській міських державних
             адміністраціях
 
 
   1. Державна  надзвичайна  протиепізоотична  комісія  при
Київській, Севастопольській міських державних адміністраціях (далі
- Комісія) створена з метою здійснення оперативного контролю,
керівництва і координації діяльності місцевих органів виконавчої
влади, підприємств, установ, організацій і громадян, пов'язаної із
запобіганням і ліквідацією інфекційних та інвазійних захворювань
або  масових  отруєнь  тварин,  птиці, бджіл, риб та інших
представників фауни.
   До складу Комісії входять представники міського управління
державної ветеринарної медицини, енергетики та зв'язку, охорони
здоров'я,  органів внутрішніх справ та інших заінтересованих
організацій, підприємств і установ міста.
   Робочим органом  Комісії  є  міське управління державної
ветеринарної медицини.
 
   2. Комісія в своїй діяльності керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ),  законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами та
цим Положенням.
 
   3. Основними завданнями Комісії є:
   здійснення контролю через місцеві органи виконавчої влади,
місцевого  самоврядування, а також керівників і спеціалістів
підприємств, установ і організацій всіх форм власності за:
   - виконанням заходів щодо профілактики особливо небезпечних
інфекційних (карантинних)  захворювань  тварин  (ящур,  чума,
ньюкаслська хвороба птиці тощо), а також хвороб, спільних для
людей і тварин та масової загибелі тварин від отруєнь;
   - проведенням протиепізоотичних заходів з метою недопущення
занесення на територію міст збудників інфекційних захворювань
тварин з інших держав;
   - додержанням   юридичними   та   фізичними   особами
ветеринарно-санітарних  вимог,  спрямованих на захист людей і
довкілля;
   надання практичної  допомоги  підприємствам,  установам,
організаціям у здійсненні протиепізоотичних заходів;
   координація діяльності науково-дослідних установ і навчальних
закладів ветеринарної медицини щодо вивчення та  опрацювання
нормативно-правових  актів  з  питань  особливо  небезпечних,
екзотичних або недостатньо вивчених захворювань тварин.
 
   4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:
   1) вживає оперативних заходів для локалізації та ліквідації
спалахів особливо небезпечних інфекційних захворювань тварин,
птиці, риб і бджіл (ящур, чума, ньюкаслська хвороба птиці тощо);
   2) координує діяльність місцевих органів виконавчої влади,
місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій з
питань здійснення протиепізоотичних заходів;
   3) через систему державної ветеринарної медицини організовує
захист населення від хвороб, спільних для людей і тварин;
   4) забезпечує  залучення  провідних  учених  ветеринарної
медицини для оперативного опрацювання протиепізоотичних заходів у
разі виявлення екзотичних або недостатньо вивчених інфекційних
захворювань;
   5) інформує Державну надзвичайну протиепізоотичну комісію при
Кабінеті  Міністрів  України  про  випадки  масових  уражень
сільськогосподарських  і  диких  тварин особливо небезпечними
інфекційними захворюваннями або отруєнь, а також про вжиті заходи
щодо їх ліквідації;
   6) запроваджує карантинно-обмежувальні заходи або карантин у
місці  виникнення  і  розповсюдження  особливо  небезпечного
екзотичного, недостатньо вивченого інфекційного та інвазійного
захворювання (окремі населені пункти, район, кілька районів);
   7) періодично заслуховує посадових осіб про хід виконання
протиепізоотичних  заходів  і  прийняті  за  їх результатами
організаційні рішення;
   8) оперативно  залучає  працівників  системи  державної
ветеринарної медицини, ветеринарних служб підприємств, установ і
організацій всіх форм власності для виконання протиепізоотичних
заходів, а також визначає відповідальних осіб;
   9) розглядає матеріали щодо причини виникнення і наслідків
ліквідації осередків інфекційного захворювання  або  масового
отруєння та визначення винних у цьому осіб.
 
   5. Комісія має право:
   одержувати від місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого  самоврядування,  підприємств, установ, організацій,
посадових осіб та окремих громадян інформацію і  документи,
необхідні   для   з'ясування   епізоотичної   ситуації,
ветеринарно-санітарного стану підприємств, установ і організацій
та вжиття невідкладних заходів для запобігання розповсюдженню та
ліквідації інфекційних захворювань;
   проводити на підприємствах, в установах і організаціях всіх
форм власності перевірку стану роботи щодо  профілактики  і
ліквідації інфекційних захворювань, отруєнь тварин та приймати
обов'язкові для виконання рішення про усунення виявлених порушень;
   вирішувати питання про забій і знищення тварин, птиці у разі
виявлення особливо небезпечних інфекційних захворювань, а також
про знезараження, перероблення або інше використання продуктів і
сировини тваринного і рослинного походження, визнаних непридатними
для використання;
   забороняти у разі виявлення інфекційних захворювань вивезення
(включаючи експорт) з окремих підприємств міста тварин, птиці,
кормів, продуктів і сировини тваринного походження всіма видами
транспорту, в тому числі пересилання в посилках, а також їх
ввезення (включаючи імпорт);
   забороняти експлуатацію  підприємств  з  перероблення  і
зберігання продукції і сировини тваринного походження у разі
виявлення  особливо  небезпечних  інфекційних захворювань або
незадовільного  ветеринарно-санітарного  стану  на  зазначених
підприємствах;
   приймати рішення щодо запровадження особливого режиму роботи,
карантинно-обмежувальних заходів або карантину на підприємствах, в
окремих районах міста з метою запобігання поширенню особливо
небезпечних інфекційних захворювань;
   визначати на договірних умовах на період карантину тварин
режим праці робітників підприємств з виробництва та перероблення
продукції і сировини тваринного походження залежно від конкретного
захворювання тварин і наявних умов підприємства;
   заслуховувати на засіданнях Комісії повідомлення керівників
місцевих  органів  виконавчої  влади,  органів  місцевого
самоврядування, підприємств, установ і організацій про вжиті
заходи щодо профілактики та ліквідації інфекційних захворювань
серед тварин;
   ставити перед відповідними органами питання про звільнення з
роботи,  притягнення  до  адміністративної  або  кримінальної
відповідальності посадових осіб, з вини яких допущено занесення
збудників інфекції на територію міста, виникнення інфекційних
захворювань або масових отруєнь тварин.
 
   Рішення Комісії із зазначених питань є обов'язковими для
виконання місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування та підприємствами, установами, організаціями всіх
форм власності, посадовими особами та громадянами.
 
   6. Комісія провадить свою діяльність з питань, що належать до
її компетенції, в тісній взаємодії з Державною надзвичайною
протиепізоотичною комісією при Кабінеті Міністрів України.
 
   7. Членам  Комісії  видаються  підписані  головою  та
відповідальним  секретарем  Комісії  службові посвідчення, що
засвідчують їхню особу та надають право на відповідній території
безкоштовно користуватися всіма видами громадського транспорту
міського, приміського та місцевого сполучення, крім таксі.
   Спеціалістам ветеринарної медицини, що входять до складу
Комісії, надаються повноваження державних інспекторів ветеринарної
медицини.
   Члени Комісії забезпечуються необхідними засобами зв'язку.
Під  час  виконання службових обов'язків їм надається право
позачергового  користування  міжміським  телефонним  зв'язком,
використання спеціалізованих транспортних засобів ветеринарної
медицини. Під час службових відряджень вони мають право на
позачергове придбання проїзних документів на всі види транспорту і
розміщення в готелі. Командировочні та телефонні витрати при цьому
відшкодовуються за рахунок коштів, що виділяються на проведення
протиепізоотичних заходів.
   За членами Комісії, які залучаються для виконання службових
доручень Комісії, зберігається заробітна плата за основним місцем
роботи.
 
   8. Голова Комісії забезпечує скликання та проведення планових
і позачергових засідань Комісії та здійснює контроль за виконанням
прийнятих рішень.
 
   9. На засідання Комісії запрошуються залежно від характеру
питань, що розглядаються, керівники або представники місцевих
органів  виконавчої  влади, органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ, організацій та громадяни.
   Засідання Комісії оформляється протоколом, зміст якого або
його частина доводиться до відома заінтересованих центральних і
місцевих  органів  виконавчої  влади, підприємств, установ і
організацій, а у разі потреби - до засобів масової інформації.
   Протокол підписується головою та відповідальним секретарем
Комісії і скріплюється печаткою головного державного інспектора
ветеринарної медицини міста.
 
   10. Комісія  має бланки із зображенням Державного герба
України і своїм найменуванням.
 
 
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 20 квітня 1998 р. N 517
 
              ПОЛОЖЕННЯ
      про Державну надзвичайну протиепізоотичну
      комісію при районній державній адміністрації
 
 
   1. Державна надзвичайна протиепізоотична комісія при районній
державній  адміністрації  (далі - Комісія) створена з метою
здійснення в районі  оперативного  контролю,  керівництва  і
координації діяльності органу виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ, організацій і громадян,
пов'язаної із запобіганням і ліквідацією інфекційних та інвазійних
захворювань або масових отруєнь тварин, птиці, бджіл, риб та інших
представників фауни.
 
   2. До складу Комісії входять представники районних управлінь
сільського господарства та  продовольства,  зв'язку,  охорони
здоров'я, органів внутрішніх справ та інших підприємств, установ
та організацій.
   Робочим органом Комісії є управління державної ветеринарної
медицини району.
 
   3. Комісія в своїй діяльності керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ),  законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами та
цим Положенням.
 
   4. Основними завданнями Комісії є:
   здійснення контролю через органи виконавчої влади, місцевого
самоврядування, а також керівників і спеціалістів підприємств,
установ і організацій всіх форм власності за:
   - виконанням заходів щодо профілактики особливо небезпечних
інфекційних (карантинних)  захворювань  тварин  (ящур,  чума,
ньюкаслська хвороба птиці тощо), а також хвороб, спільних для
людей і тварин, та масової загибелі тварин від отруєнь;
   - проведенням протиепізоотичних заходів з метою недопущення
занесення на територію району збудників інфекційних захворювань
тварин з інших держав;
   - додержанням   юридичними   та   фізичними   особами
ветеринарно-санітарних  вимог, спрямованих на захист людей і
довкілля;
   надання практичної  допомоги  підприємствам  у  виконанні
протиепізоотичних заходів.
 
   5. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:
   1) вживає оперативних заходів для локалізації та ліквідації
спалахів особливо небезпечних інфекційних захворювань тварин,
птиці, риб і бджіл (ящур, чума, ньюкаслська хвороба птиці тощо);
   2) координує діяльність підприємств, установ, організацій
району з питань здійснення протиепізоотичних заходів;
   3) через систему державної ветеринарної медицини організовує
захист населення від хвороб, спільних для людей і тварин;
   4) забезпечує  залучення  провідних  вчених  ветеринарної
медицини для оперативного опрацювання протиепізоотичних заходів у
разі виявлення екзотичних або недостатньо вивчених інфекційних
захворювань;
   5) інформує  обласне  управління  державної  ветеринарної
медицини та Державну надзвичайну протиепізоотичну комісію при
Кабінеті  Міністрів  України  про  випадки  масових  уражень
сільськогосподарських  і  диких  тварин особливо небезпечними
інфекційними захворюваннями або отруєнь, а також про вжиті заходи
щодо їх ліквідації;
   6) запроваджує карантинно-обмежувальні заходи або карантин у
місці  виникнення  і  розповсюдження  особливо  небезпечного
екзотичного, недостатньо вивченого інфекційного та інвазійного
захворювання (окремі населені пункти);
   7) періодично заслуховує посадових осіб про хід виконання
протиепізоотичних  заходів  і  прийняті  за  їх результатами
організаційні рішення;
   8) оперативно  залучає  працівників  системи  державної
ветеринарної медицини, ветеринарних служб підприємств, установ і
організацій всіх форм власності для виконання протиепізоотичних
заходів, а також визначає відповідальних осіб;
   9) розглядає матеріали щодо причини виникнення і наслідків
ліквідації осередків інфекційного захворювання  або  масового
отруєння та визначення винних у цьому осіб.
 
   6. Комісія має право:
   одержувати від  органу  виконавчої  влади,  місцевого
самоврядування, підприємств, установ, організацій, посадових осіб
та окремих громадян інформацію і документи,  необхідні  для
з'ясування епізоотичної ситуації, ветеринарно-санітарного стану
підприємств, установ і організацій та вжиття невідкладних заходів
для  запобігання  розповсюдженню  та  ліквідації  інфекційних
захворювань;
   проводити на підприємствах, в установах і організаціях всіх
форм власності перевірку стану роботи щодо  профілактики  і
ліквідації інфекційних захворювань, отруєнь тварин та приймати
обов'язкові для виконання рішення про усунення виявлених порушень;
   вирішувати питання про забій і знищення тварин, птиці у разі
виявлення особливо небезпечних інфекційних захворювань, а також
про знезараження, перероблення або інше використання продуктів і
сировини тваринного і рослинного походження, визнаних непридатними
для використання;
   забороняти у разі виявлення інфекційних захворювань вивезення
(включаючи експорт) з окремих підприємств тварин, птиці, кормів,
продуктів і  сировини  тваринного  походження  всіма  видами
транспорту, в тому числі пересилання в посилках, а також їх
ввезення (включаючи імпорт);
   забороняти експлуатацію  підприємств  з  перероблення  і
зберігання продукції і сировини тваринного походження у разі
виявлення  особливо  небезпечних  інфекційних захворювань або
незадовільного  ветеринарно-санітарного  стану  на  зазначених
підприємствах;
   приймати рішення щодо запровадження особливого режиму роботи,
карантинно-обмежувальних заходів або карантину на підприємствах, в
окремих населених пунктах з метою запобігання поширенню особливо
небезпечних інфекційних захворювань;
   визначати на договірних умовах на період карантину тварин
режим праці робітників підприємств з виробництва та перероблення
продукції і сировини тваринного походження залежно від конкретного
захворювання тварин і наявних умов підприємства;
   заслуховувати на засіданнях Комісії повідомлення керівників
органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств,
установ і організацій про вжиті заходи щодо профілактики та
ліквідації інфекційних захворювань серед тварин;
   ставити перед відповідними органами питання про звільнення з
роботи,  притягнення  до  адміністративної  або  кримінальної
відповідальності посадових осіб, з вини яких допущено занесення
збудників інфекції на територію району, виникнення інфекційних
захворювань або масових отруєнь тварин.
 
   Рішення Комісії із зазначених питань є обов'язковими для
виконання органами виконавчої влади, місцевого самоврядування,
підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності,
посадовими особами та громадянами.
 
   7. Комісія здійснює свою діяльність з питань, що належать до
її компетенції, в тісній взаємодії з Державною надзвичайною
протиепізоотичною комісією при обласній державній адміністрації, а
також Державною надзвичайною протиепізоотичною  комісією  при
Кабінеті Міністрів України.
 
   8. Членам  Комісії  видаються  підписані  головою  та
відповідальним секретарем Комісії  службові  посвідчення,  що
засвідчують їхню особу.
   Спеціалістам ветеринарної медицини, що входять до складу
Комісії, надаються повноваження державних інспекторів ветеринарної
медицини.
   Члени Комісії забезпечуються необхідними засобами зв'язку.
Під час виконання службових обов'язків їм  надається  право
позачергового  користування  міжміським  телефонним  зв'язком,
використання спеціалізованих транспортних засобів ветеринарної
медицини.  Командировочні  та  телефонні  витрати  при цьому
відшкодовуються за рахунок коштів, що виділяються на проведення
протиепізоотичних заходів.
   За членами Комісії, які залучаються для виконання службових
доручень Комісії, зберігається заробітна плата за основним місцем
роботи.
 
   9. Голова Комісії забезпечує скликання та проведення планових
і позачергових засідань Комісії та здійснює контроль за виконанням
прийнятих рішень.
 
   10. На засідання Комісії запрошуються залежно від характеру
питань,  що розглядаються, керівники або представники органу
виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ,
організацій та громадяни.
   Засідання Комісії оформляється протоколом, зміст якого або
його частина доводиться до відома заінтересованих центральних і
місцевих органів виконавчої влади,  підприємств,  установ  і
організацій, а у разі потреби - до засобів масової інформації.
   Протокол підписується головою та відповідальним секретарем
Комісії і скріплюється печаткою головного державного інспектора
ветеринарної медицини району.
 
   11. Комісія має бланки із зображенням Державного  герба
України і своїм найменуванням.
 
 
                       Додаток
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 20 квітня 1998 р. N 517
 
               СКЛАД
           Державної надзвичайної
         протиепізоотичної комісії при
          Кабінеті Міністрів України
 
 
Віце-прем'єр-міністр  - голова Комісії
України відповідно
до функціональних
повноважень
 
   ДЕМЧАК      - перший заступник Міністра аграрної
Іван Микитович      політики, заступник голови Комісії
 
   ГЕРАСИМЕНКО    - начальник Управління координації
Анатолій Дмитрович    здійснення аграрної політики
             Секретаріату Кабінету Міністрів
             України, заступник голови Комісії
 
   ВЕРБИЦЬКИЙ    - Головний державний інспектор
Петро Іванович      ветеринарної медицини України,
             заступник голови Комісії
 
   КУЛІШ       - головний спеціаліст Управління
Віктор Іванович     координації здійснення аграрної
             політики Секретаріату Кабінету
             Міністрів України, відповідальний
             секретар Комісії
 
   БЕРЕЖНОВ     - заступник Міністра охорони здоров'я
Сергій Петрович
 
   ПАБАТ       - заступник Міністра аграрної політики
Віктор Олексійович
 
   РУДІК       - заступник Міністра внутрішніх справ
Володимир Михайлович
 
   МЯРКОВСЬКИЙ    - заступник Міністра фінансів
Анатолій іванович
 
   БЕРЕЗНИЙ     - заступник Міністра економіки
Андрій Вікторович
 
   КРОЛЬ       - заступник Міністра транспорту та зв'язку
Семен Семенович
 
   МАКУХА      - заступник Міністра закордонних справ
Володимир Олексійович
 
   ЛЕКАРЬ      - заступник Голови Державної податкової
Сергій Іванович     адміністрації
 
   МАРТИНЕНКОВ    - заступник Міністра з питань надзвичайних
Ігор Миколайович     ситуацій та у справах захисту населення
             від наслідків Чорнобильської катастрофи
 
   ПІДБОЛЯЧНИЙ    - заступник Голови СБУ
Валерій Федорович
 
   ГОРЖЕЄВ      - заступник Головного державного
Володимир Михайлович   інспектора ветеринарної медицини України
 
   ПАЦЮК       - заступник Головного державного
Микола Васильович    інспектора ветеринарної медицини України
 
   ВЕРЖИХОВСЬКИЙ   - заступник Головного державного інспектора
Олександр Мар'янович   ветеринарної медицини України
 
   ФЕДОРОВ      - перший заступник Голови Держмитслужби
Олександр Олегович
 
   ЯВОРСЬКА     - заступник Міністра охорони навколишнього
Олена Григорівна     природного середовища
 
   ГОЛОВКО      - ректор Харківської державної
Валерій Олексійович   зооветеринарної академії
 
   ШИШОЛІН      - перший заступник Голови
Павло Анатолійович    Держприкордонслужби
 
   МАЗУРКЕВИЧ    - академік-секретар відділення
Анатолій Йосипович    ветеринарної медицини Української
             академії аграрних наук
 
   ГОЛОВКО      - директор Державного
Анатолій Миколайович   науково-контрольного інституту
             біотехнології і штамів мікроорганізмів
 
   ВЕДМІДЬ      - заступник Голови Держкомлісгоспу
Микола Максимович
 
   ЛІСОВЕНКО     - генеральний директор
Василь Трохимович    виробничо-комерційної корпорації
             "Укрзооветпромпостач"
 
   СОЛОДЧУК     - директор державного підприємства з
Володимир Леонідович   ветеринарного і зоотехнічного
             забезпечення тваринництва
             "Укрветпромпостач"
 
( Склад в редакції Постанов КМ N 282 ( 282-2001-п ) від
28.03.2001,  N  619 ( 619-2003-п ) від 26.04.2003, N 1027
( 1027-2005-п ) від 22.10.2005; із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1694 ( 1694-2006-п ) від 08.12.2006 )
 
 
   Перший заступник Міністра
   Кабінету Міністрів України             В.РЯБОКОНЬ<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner