Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 457 від 06.04.1998

Про затвердження Статуту залізниць України


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 1

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 6 квітня 1998 р. N 457
                Київ
 
           Про затвердження Статуту
            залізниць України
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 1510 ( 1510-2002-п ) від 11.10.2002 
      N 1973 ( 1973-2002-п ) від 25.12.2002 )
 
 
 
   Відповідно до статті 3 Закону України "Про  залізничний
транспорт" ( 273/96-ВР )    Кабінет    Міністрів  України
п о с т а н о в л я є:
 
   Затвердити Статут залізниць України (додається).
 
 
   Прем'єр-міністр України         В.ПУСТОВОЙТЕНКО
 
   Інд.34
 
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 6 квітня 1998 р. N 457
 
               Статут
            залізниць України
 
           1. Загальні положення
 
   1. Залізничний транспорт загального користування (далі -
залізничний транспорт) є однією з базових галузей економіки
України, що  забезпечує   її   внутрішні   та   зовнішні
транспортно-економічні зв'язки і потреби населення у перевезеннях.
   Основною організаційною ланкою на залізничному транспорті є
залізниця.
 
   2. Статут  залізниць  України  (далі - Статут) визначає
обов'язки,  права  і  відповідальність  залізниць,  а  також
підприємств, організацій, установ і громадян, які користуються
залізничним транспортом.
   Статутом регламентуються  порядок  укладання  договорів,
організація та основні умови перевезення вантажів, пасажирів,
багажу, вантажобагажу і пошти, основні положення експлуатації
залізничних під'їзних колій, а також взаємовідносини залізниць з
іншими видами транспорту.
 
   3. Дія  Статуту  поширюється  на перевезення залізничним
транспортом вантажів, пасажирів, багажу, вантажобагажу і пошти, у
тому числі на перевезення вантажів, навантаження і розвантаження
яких відбувається на залізничних під'їзних коліях незалежно від
форм  власності, які не належать до залізничного транспорту
загального користування (далі - залізничні під'їзні колії).
   Перевезення вантажів,  пасажирів, багажу, вантажобагажу і
пошти залізницями, що будуються, до здавання їх у постійну
експлуатацію здійснюється згідно з порядком, який визначають
власник або орган управління будівництва та відповідна залізниця
за погодженням з Держнаглядохоронпраці.
 
   4. Перевезення залізницями вантажів, пасажирів, багажу і
вантажобагажу у міжнародному сполученні здійснюється відповідно до
угод про залізничні міжнародні сполучення.
 
   5. На підставі цього Статуту Мінтранс затверджує:
   а) Правила перевезення вантажів (далі - Правила);
   б) Технічні умови навантаження і кріплення вантажів;
   в) Правила перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та
пошти залізничним транспортом України (далі - Правила перевезень
пасажирів);
   г) інші нормативні документи.
   Нормативні документи,  що  визначають  порядок  і  умови
перевезень, користування засобами залізничного транспорту, безпеки
руху, охорони праці, громадського порядку, перетину залізничних
колій іншими видами транспорту і комунікаціями, пожежної безпеки,
санітарні норми та правила на  залізничному  транспорті,  є
обов'язковими для всіх юридичних і фізичних осіб на території
України.
 
   6. У цьому Статуті наведені нижче терміни вживаються у такому
значенні:
   вантаж - матеріальні цінності, які перевозяться залізничним
транспортом  у  спеціально призначеному для цього вантажному
рухомому складі;
   вантажовідправник (відправник  вантажу,  вантажовласник) -
зазначена у документі на перевезення вантажу (накладній) юридична
чи  фізична  особа,  яка довіряє вантаж залізниці для його
перевезення;
   вантажоодержувач (одержувач  вантажу,  вантажовласник)  -
зазначена у документі на перевезення вантажу (накладній) юридична
чи фізична особа, яка за дорученням вантажовідправника отримує
вантаж;
   вантажні операції  - навантаження вантажу на залізничний
рухомий склад, вивантаження вантажу із залізничного рухомого
складу,  сортування  дрібних  відправок  та  контейнерів,
перевантаження, перевалка на транспортні засоби іншого  виду
транспорту;
   внутрістанційні перевезення - перевезення вантажу з однієї
під'їзної колії на іншу в межах однієї станції;
   Збірник правил перевезення і тарифів залізничного транспорту
- офіційне періодичне видання, в якому публікуються затверджені
згідно з цим Статутом нормативні акти з питань перевезення;
   міжнародне залізничне сполучення - перевезення пасажирів,
вантажів, багажу, вантажобагажу та пошти  між  Україною  та
іноземними державами;
   накладна - основний перевізний документ встановленої форми,
оформлений відповідно до цього Статуту та Правил і наданий
залізниці відправником разом з вантажем. Накладна є обов'язковою
двосторонньою письмовою формою угоди на перевезення вантажу, яка
укладається між відправником та залізницею на користь третьої
сторони - одержувача. Накладна одночасно є договором на заставу
вантажу для забезпечення гарантії внесення належної провізної
плати та інших платежів за перевезення. Накладна супроводжує
вантаж на всьому шляху перевезення до станції призначення;
   небезпечні вантажі - речовини, матеріали, вироби, відходи
виробничої та іншої діяльності, які через присутні їм властивості
за наявності певних факторів можуть в процесі транспортування, під
час проведення вантажних робіт та збереження призвести до вибуху,
пожежі, пошкодження технічних засобів, пристроїв, споруд та інших
об'єктів транспорту, заподіяння матеріальних втрат  і  шкоди
навколишньому середовищу, а також загибелі, травмування, отруєння,
опіків, захворювання людей, тварин;
   перевізні документи - накладна та інші залізничні документи
на вантаж;
   під'їзди до залізничних станцій - автомобільні шляхи, які
примикають до території залізничної станції;
   Правила перевезення вантажів (Правила) - нормативний акт, що
конкретизує передбачені цим Статутом положення, які регламентують
участь та обов'язки сторін у процесі перевезення вантажів;
   пряме залізничне  сполучення  -  перевезення  вантажів,
пасажирів, багажу і вантажобагажу у межах двох і більше залізниць
України;
   пряме змішане  сполучення - перевезення, що здійснюється
залізницями та іншими видами транспорту за єдиним транспортним
документом протягом усього шляху прямування;
   тарифи на  перевезення  вантажів,  пасажирів,  багажу,
вантажобагажу - система цінових ставок та правил їх застосування,
за якими провадяться розрахунки за перевезення залізницями;
   збори - цінові ставки, за якими провадяться розрахунки за
виконання підприємствами залізничного транспорту робіт та послуг,
пов'язаних  з  перевезенням  вантажів,  пасажирів,  багажу,
вантажобагажу;
   Технічні умови  навантаження  і  кріплення  вантажів  -
обов'язкові для дотримання всіма учасниками перевезення вимоги
щодо розміщення, закріплення, способу навантаження, розвантаження
вагонів, забезпечення безпеки руху,  збереження  залізничного
рухомого складу та вантажів (далі - Технічні умови);
   транспортні засоби - залізничний рухомий склад (вагони всіх
видів, локомотиви, моторейковий транспорт) і контейнери.
 
        II. Вантажне господарство. Пристрої
          для обслуговування пасажирів
   7. Залізниці  здійснюють перевезення вантажів, пасажирів,
багажу, вантажобагажу і пошти між станціями, відкритими для
виконання відповідних операцій.
   Станції здійснюють  операції,  пов'язані  з  перевезенням
пасажирів, багажу і вантажобагажу з прийняттям, видачею вантажів
вагонними, дрібними відправками та в контейнерах, а за договорами
з відправниками та одержувачами - їх навантаження і вивантаження.
Станції можуть відкриватися для проведення усіх або окремих
операцій.
   Відкриття чи закриття станцій для здійснення усіх чи окремих
операцій провадиться Укрзалізницею після опублікування про це у
Збірнику правил перевезень і тарифів залізничного транспорту. При
цьому питання про експлуатацію малодіяльних збиткових залізничних
дільниць, станцій, а також залізничних під'їзних колій,  що
перебувають на балансі залізниць, вирішується разом з відповідними
органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.
   У разі  неприйняття  органами  місцевого  самоврядування
(протягом 6 місяців після звернення залізниці)  рішень  про
компенсацію  збитків  з  місцевих  бюджетів  або за рахунок
підприємств, що обслуговуються цими дільницями, станціями та
під'їзними коліями, Укрзалізниця за погодженням з Мінтрансом має
право прийняти рішення про закриття збиткових дільниць, станцій та
під'їзних колій.
 
   8. Перевезення вантажів, пасажирів, багажу, вантажобагажу і
пошти залізницями провадиться у вагонах парку залізниць або
орендованих у залізниць, а також у власних вагонах, що належать
підприємствам, організаціям, установам, громадянам - суб'єктам
підприємницької діяльності, в тому числі розташованим за межами
України.
   Вагони, призначені  для  перевезення вантажів, пасажирів,
багажу, вантажобагажу і пошти, повинні відповідати вимогам Правил
технічної експлуатації залізниць України та санітарно-гігієнічним
і протиепідемічним нормам і правилам.
 
   9. Вантажні операції виконуються як на станційних складах і
майданчиках, що перебувають у віданні залізниць (місця загального
користування), так і на приколійних складах, майданчиках та в
інших  пунктах,  які  належать  підприємствам,  організаціям,
установам, громадянам - суб`єктам підприємницької діяльності або
надані їм залізницею на підставі договору (місця незагального
користування).
 
   10. Для виконання вантажних операцій станції згідно з їх
спеціалізацією повинні мати обладнані належним чином споруди і
пристрої в місцях загального користування.
   Всі споруди і пристрої вантажного господарства за своєю
потужністю і переробною  спроможністю  повинні  забезпечувати
своєчасне виконання запланованого обсягу вантажних операцій, повне
збереження вантажів, своєчасне оброблення рухомого складу, а також
механізацію вантажних робіт з додержанням вимог нормативних актів
з питань охорони праці.
 
   11. На станціях із значним обсягом вантажних операцій, які
виконуються  в  місцях загального користування, організуються
вантажні райони.
   Площі вантажних  районів  і  під'їзди  до  них  повинні
забезпечувати нормальні умови для роботи усіх видів транспорту і
механізмів, що обслуговують вантажний район, а також безпеку руху
поїздів і  дотримання  техніки  безпеки  людей  та  охорону
навколишнього природного середовища.
   Вантажний район за своєю спеціалізацією повинен мати усі
необхідні технічні засоби і пристрої, що забезпечують збереження
вантажів і протипожежний захист.
 
   12. Залізниця вправі приймати рішення про складування за
плату підприємствами, організаціями, установами, громадянами -
суб`єктами підприємницької діяльності вантажів у смузі відведення,
а  також  надавати дозвіл на примикання під'їзних колій та
будівництво тимчасових споруд.
   13. Для  зважування  вантажів,  багажу  і  вантажобагажу
(товаробагажу) використовуються вагонні, вантажні, елеваторні та
інші ваги.
   Для визначення маси вантажу зважуванням залізниці в місцях
загального користування, а відправники та одержувачі вантажів,
морські і річкові порти, які примикають до залізниць, в місцях
незагального користування повинні мати необхідну кількість ваг і
вагових приладів. Для навантаження масових насипних і навалочних
вантажів їх відправники повинні використовувати вагові прилади,
які визначають масу  вантажу  в  процесі  навантаження,  чи
механізовані дозувальні пристрої.
 
   14. Ваги і вагові прилади підлягають обов'язковій державній
повірці і тавруванню в установленому порядку. Зважування вантажів
на несправних вагах, а також на вагах з простроченими термінами
повірки і таврування не дозволяється.
   Залізниці на договірних засадах можуть приймати на технічне
обслуговування (технічний нагляд, ремонт, контрольна повірка) ваги
власників, призначені для зважування вантажів.
   Повірка, таврування ваг та вагових приладів провадяться під
час установки ваг, після виходу їх із капітального та середнього
ремонту та періодично у терміни, встановлені Держстандартом.
 
   15. Станції, призначені для операцій з перевезення пасажирів,
багажу  та  вантажобагажу,  повинні  відповідати вимогам, що
забезпечують виконання цих операцій, а також санітарно-гігієнічним
та протиепідемічним нормам і правилам.
 
   16. На станціях, вокзалах, у пасажирських поїздах повинна
бути книга скарг і пропозицій  пасажирів,  відправників  та
одержувачів вантажів, яка видається за першою вимогою.
 
    III. Планування та організація перевезення вантажів
   17. Перевезення   вантажів   залізничним   транспортом
організовуються  на  договірних  засадах. Форма договору про
організацію перевезень вантажів встановлюється Правилами. Для
забезпечення виконання договірних зобов'язань здійснюється місячне
планування перевезень.
   Умови та  порядок  організації перевезення в усіх видах
сполучення визначаються Правилами.
   Порядок розроблення,  термін подання заявок, затвердження
планів та облік виконання перевезень вантажів встановлюються
Правилами, а військових перевезень - спеціальними інструкціями.
 
   18. Місячне  планування перевезення вантажів здійснюється
залізницями відправлення на основі поточних або довгострокових
договорів  про організацію перевезення вантажів та замовлень
відправників.
   Замовлення на  перевезення  за встановленою номенклатурою
вантажовласники або за їх дорученням експедиторські організації, а
також морські та річкові порти подають відповідним залізницям.
Замовлення складаються за встановленою формою у вагонах, а у
випадках, передбачених Правилами, - і в тоннах.
   У разі потреби одночасно з місячним замовленням надаються
плани перевезень вантажів маршрутами.
 
   19. У разі неподання з вини залізниць вагонів (контейнерів)
для виконання  місячного  плану  перевезення  вантажів  вони
зобов'язані за замовленням відправника виділити рухомий склад, щоб
надолужити недовантаження протягом наступного місяця у порядку,
встановленому Правилами.
 
   20. Виконання перевезень, у тому числі на пред'явлення,
позапланових, понадпланових  та  перевезень  для  надолуження
недовантаження протягом минулого місяця враховується в обліковій
картці встановленої Правилами форми.
   Порядок та  умови  зарахування  вагонів, контейнерів під
завантаження встановлюються Правилами.
 
   21. Начальник залізниці та уповноважені ним посадові особи за
заявою вантажовідправника без додаткової плати:
   а) дозволяють завантаження понад план та поза планом;
   б) змінюють  передбачені  планом  залізниці  та  станції
призначення в порядку та розмірах, установлених Правилами;
   в) дозволяють внутрістанційні перевезення вантажів.
 
   Начальник станції за заявою вантажовідправника дозволяє без
додаткової плати:
   а) змінювати передбачений планом тип рухомого складу, якщо
таке перевезення допускається Правилами;
   б) змінювати вид вантажу у межах однієї номенклатурної групи,
передбаченої планом;
   в) не пізніше ніж за 3 доби до дня навантаження змінювати в
місячних планах перевезень залізниці та станції призначення в
обсягах до 50 відсотків планової (договірної) норми;
   Для перевезень вантажів понад план та поза планом відправник
подає заявку залізниці у термін, передбачений Правилами.
   Оформлення замовлень на перевезення вантажів поза планом та
понад план здійснюється у порядку, встановленому Правилами.
 
   22. За договором залізничного перевезення вантажу залізниця
зобов'язується доставити ввірений їй вантажовідправником вантаж у
пункт призначення в зазначений термін і видати його одержувачу, а
відправник зобов'язується сплатити за перевезення встановлену
плату.
   Виконання залізницею додаткових  операцій,  пов'язаних  з
перевезенням вантажів (завантаження, розвантаження, зважування,
експедирування тощо), здійснюється на підставі окремих договорів.
   Відправник може  здійснювати  у  встановленому  порядку
добровільне страхування вантажів.
 
   23. Відправники повинні надати станції навантаження на кожне
відправлення  вантажу заповнену накладну (комплект перевізних
документів).
   Станція призначення  видає  накладну  одержувачу разом з
вантажем.
   Дата приймання і видачі вантажу засвідчується на накладній
календарним штемпелем станції. В разі проведення митного контролю
дата видачі вантажу ставиться після закінчення митних операцій.
   Для посвідчення прийняття вантажу до перевезення станція
видає відправнику квитанцію.
   Форма накладної і порядок її заповнення, а також форма
квитанції затверджуються Мінтрансом.
   Під час перевезення масових вантажів у випадках, передбачених
Правилами, допускається оформлення однієї накладної (комплекту
перевізних документів) на перевезення цілого маршруту або групи
вагонів чи комплекту контейнерів.
   Станції видають  вантажовідправникам  бланки  накладних
(комплектів перевізних документів) за плату згідно з тарифом.
 

Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner