Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 457 від 06.04.1998

Про затвердження Статуту залізниць України


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 3

у вагоні (контейнері) з пошкодженими пломбами відправника або
пломбами попутних станцій;
   прибуття вантажу  з  ознаками  недостачі,  псування  або
пошкодження під час перевезення на відкритому рухомому складі або
у критих вагонах без пломб, якщо таке перевезення передбачене
Правилами;
   прибуття швидкопсувного  вантажу  з порушенням граничного
терміну його перевезення або з порушенням температурного режиму
перевезення в рефрижераторних вагонах (контейнерах);
   прибуття вантажу, який був завантажений залізницею;
   видачі з місць загального користування вантажів, вивантажених
залізницею;
   прибуття вантажів у вагонах навалом і насипом за вимогою
одержувача у розмірах, передбачених Правилами.
 
   У зазначених вище випадках тарні і штучні вантажі видаються
залізницею з перевіркою кількості і стану вантажу тільки у
пошкоджених місцях. У разі виявлення пошкодження тари або інших
обставин, що можуть привести до зміни стану вантажу, залізниця
зобов'язана перевірити вантаж у пошкоджених місцях за фактурами і
рахунками з розкриттям пошкоджених місць.
   У решті випадків вантажі, завантажені відправником, і ті, що
прибули у справних вагонах, контейнерах із непошкодженими пломбами
відправника, а також без ознак недостачі, псування, пошкодження на
відкритому рухомому складі або у критих та інших вагонах без
пломб, якщо такі перевезення передбачені Правилами, видаються без
перевірки їх кількості і стану.
   Маса вантажу вважається правильною, якщо різниця у масі,
визначена на станції відправлення, порівняно з масою, що виявилася
на станції призначення, не перевищує:
   у разі недостачі - норми природної втрати маси вантажу і
граничного розходження визначення маси нетто;
   у разі надлишку - граничного розходження визначення маси
нетто.
 
   За участь представника залізниці на вимогу одержувача у
вивантаженні і видачі вантажу з одержувача справляється збір за
договірним тарифом.
 
   53. Якщо під час перевірки маси, кількості місць або стану
вантажу на станції призначення буде виявлено недостачу, псування
або пошкодження вантажу, або якщо ці обставини зазначені  у
комерційному  акті, складеному на шляху проходження, станція
призначення зобов'язана визначити обсяг фактичної недостачі, міру
псування або пошкодження вантажу.
   У разі потреби в здійсненні експертизи вантажу залізниця за
власною ініціативою або на вимогу одержувача запрошує експертів.
 
   54. Для  перевезення  вантажів  можуть  застосовуватися
універсальні контейнери транспорту,  а  також  спеціальні  і
спеціалізовані  контейнери,  що  належать  відправникам  або
одержувачам.
   Навантаження вантажів у контейнери і вивантаження з них
здійснюється відправником та одержувачем.
   Навантаження контейнерів транспорту на вагони і вивантаження
їх з вагонів у місцях загального користування  здійснюється
залізницею.
   Усі контейнери за розмірами і вантажопідйомністю повинні
відповідати вимогам стандартів (технічних умов).
   Вантажі, які можуть бути сформовані в транспортні пакети,
повинні пред'являтися для перевезення у пакетованому вигляді.
 
   55. У складі залізниць можуть створюватися експедиторські та
транспортно-експедиційні організації.
 
   56. Перевезення вантажів залізничними лініями вузької колії,
а також із станцій широкої колії до станцій вузької колії і у
зворотному напрямку  здійснюється  в  порядку,  встановленому
Правилами.
 
   57. Тарифи  на  перевезення вантажів, пасажирів, багажу,
вантажобагажу залізничним транспортом (за винятком приміських
пасажирських перевезень) встановлюються у порядку, що визначає
Кабінет Міністрів України.
   Тарифи на  перевезення пасажирів і багажу у приміському
сполученні встановлюються відповідними залізницями за погодженням
з  місцевими органами виконавчої влади. У разі застосування
тарифів, що не забезпечують рентабельності цих перевезень, збитки
залізниць компенсуються з місцевих бюджетів.
   Тарифи на  перевезення  вантажів,  пасажирів,  багажу,
вантажобагажу залізничним транспортом у міжнародному сполученні
встановлюються відповідно до міжнародних договорів та чинного
законодавства.
   Плата за перевезення вантажів справляється  залежно  від
відстані, яка визначається згідно з планом формування поїздів.
 
   58. Розрахунки за роботи і послуги, пов'язані з перевезенням
вантажів, вантажобагажу, пошти, щодо яких не здійснюється державне
регулювання  тарифів,  провадяться за вільними тарифами, які
визначаються за домовленістю сторін у порядку, що не суперечить
антимонопольному законодавству.
 
   59. Тарифи і збори за перевезення вантажів і багажу лініями,
що  будуються  і  відкриті  для  тимчасової  експлуатації,
затверджуються власником або органом управління будівництвом за
погодженням з Мінтрансом та Мінекономіки.
 
   60. Залізницями затверджуються:
   а) тарифи  на  перевезення  вантажів  і пасажирів всіма
залізничними лініями, що не належать  до  загальної  мережі
залізниць;
   б) ставки зборів з вантажоодержувачів за очищення, промивання
та дезінфекцію вагонів засобами залізниць у випадках, передбачених
статтею 35 цього Статуту, а також за очищення, промивання засобами
залізниць вагонів після вивантаження в інших випадках, коли згідно
з Правилами потрібне спеціальне очищення і промивання вагонів;
   в) тарифи на перевезення вантажів коліями, що  належать
залізницям, без виходу на колії загального користування;
   г) ставки зборів та розмір плати за послуги, передбачені у
статті 12 цього Статуту;
   д) пільгові тарифи на перевезення вантажів у  місцевому
сполученні.
 
   61. Тарифи  на перевезення, збори і штрафи, встановлені
відповідно до чинного законодавства, публікуються у Збірниках
правил перевезень і тарифів залізничного транспорту.
   Тарифи на  перевезення  і  ставки  зборів,  затверджені
залізницями,  публікуються  у  засобах масової інформації із
зазначенням терміну введення їх у дію.
 
   62. Порядок  розрахунків  за  перевезення  і  послуги
встановлюється Укрзалізницею згідно з чинним законодавством.
   Належні за перевезення вантажів і надання додаткових послуг
платежі можуть вноситися готівкою, чеками, безготівково, якщо інше
не передбачено законодавством, на станціях відправлення  або
передоплатою через розрахункові підрозділи залізниць.
   Остаточні розрахунки між залізницями і  одержувачами  за
перевезення вантажів і надання додаткових послуг здійснюються на
станціях призначення.
   Платежі за   перевезення  експортно-імпортних  вантажів
здійснюються  згідно  з  міжнародними  угодами  та  чинним
законодавством.
   У разі   несвоєчасного   внесення  вантажовідправником,
вантажоодержувачем, експедитором належної плати, зборів та штрафів
справляється пеня за кожний день затримки у розмірі, встановленому
законодавством. Відправка, видача вантажів можуть бути затримані
до внесення платежів. За час затримки відправник, одержувач,
експедитор сплачують за користування вагонами (контейнерами),
залізниці плату, передбачену статтею 119 цього Статуту.
 
   63. Мінтранс разом із заінтересованими міністерствами, іншими
центральними  органами  виконавчої  влади,  відправниками  та
одержувачами у виняткових випадках, коли через особливі обставини
перевезення окремих вантажів не може бути здійснено з дотриманням
Правил, можуть встановлювати порядок перевезення таких вантажів на
особливих умовах.
   Перевезення вантажів на особливих умовах здійснюються за
окремими договорами. При цьому сторони вправі передбачати  у
договорах додаткову відповідальність за виконання зобов`язань щодо
перевезень вантажів.
 
         IV. Залізничні під'їзні колії
   64. До залізничних під'їзних колій належать  колії,  що
з'єднані із загальною мережею залізниць безперервною рейковою
колією і які належать підприємствам, підприємцям, організаціям та
установам незалежно від форм власності, а також громадянам -
суб`єктам підприємницької діяльності (далі - підприємство).
   Під'їзні колії призначено для транспортного обслуговування
одного або кількох підприємств у взаємодії  із  залізничним
транспортом загального користування.
 
   65. Примикання  залізничних під'їзних колій до загальної
мережі залізниць дозволяється Укрзалізницею або за її дорученням
начальником залізниці.
   Будівництво і реконструкція залізничних під'їзних колій, а
також пристроїв, призначених для навантаження, вивантаження і
очищення вагонів, здійснюється за проектами,  погодженими  з
Укрзалізницею або за її дорученням з начальником залізниці.
   Конструкція та стан колійних пристроїв і технічних споруд
залізничних  під'їзних  колій  повинні  забезпечувати пропуск
великовагових вагонів, а у разі  обслуговування  залізничної
під'їзної колії локомотивами залізниць, - пропуск локомотивів,
наданих для цього залізницею.
 
   66. Колійний розвиток станції, який пов'язаний із збільшенням
обсягів перевезень на залізничній під'їзній колії підприємства,
здійснюється з матеріалів та за рахунок коштів цього підприємства.
   Заходи, пов'язані з примиканням залізничної під'їзної колії
підприємства і будівництвом при цьому необхідних нових постів та
роз'їздів у місцях примикання, обладнанням їх і укладанням стрілки
примикання, здійснюються залізницею за рахунок коштів  цього
підприємства.
   Кошти на розвиток існуючих і будівництво нових залізничних
станцій  у  зв'язку  з  примиканням  нової  під'їзної колії
передбачаються у проектах та кошторисах підприємств на будівництво
залізничної під'їзної колії.
 
   67. Відкриття  для  постійної експлуатації новозбудованої
залізничної під'їзної колії і подання на цю колію рухомого складу
допускається після прийняття цієї залізничної колії в експлуатацію
комісією  за  участю  представника  Держнаглядохоронпраці  і
встановлення залізницею порядку обслуговування під'їзної колії.
   На кожну залізничну під'їзну колію складається масштабний
план з нанесенням на нього розташування вантажних фронтів і
механізмів, а також технічний паспорт, поздовжній профіль і
креслення споруд.
   Подача вагонів на залізничні під'їзні колії у період їх
будівництва допускається на умовах тимчасової угоди між залізницею
та підприємством, якому належить під'їзна колія, або будівельною
організацією, які несуть відповідальність за збереження вантажу,
рухомого складу, вчасне повернення його і безпеку руху.
 
   68. Залізничні колії, локомотиви і вагони підприємств повинні
утримуватися ними згідно з правилами, затвердженими власниками цих
підприємств чи органами, до сфери управління яких вони належать.
   Локомотиви і  вагони,  що  належать  підприємствам  і
експлуатуються в загальній мережі залізниць, повинні відповідати
вимогам Правил технічної експлуатації залізниць України.
 
   69. Працівники залізничних під'їзних колій підприємства, які
пов'язані з рухом поїздів і маневровою роботою  на  коліях
залізниці, повинні знати Правила технічної експлуатації залізниць
України, Інструкції з руху поїздів та сигналізації; працівники,
які керують навантаженням і кріпленням вантажів, - Технічні умови.
Порядок  і  терміни  перевірки  цих  знань  встановлюються
Укрзалізницею.
   Знання інших  працівників  залізничних  під'їзних  колій
підприємства, пов'язаних з рухом поїздів і маневровою роботою,
перевіряються комісією, яка призначається керівником підприємства.
   Особи, які не пройшли перевірки відповідних знань, до роботи
не допускаються.
   Під час виконання службових обов'язків на коліях залізниці
працівники залізничних під'їзних колій підприємств зобов'язані
мати при собі посвідчення встановленого зразка про проходження
перевірки щодо здатності виконувати такі роботи і чітко виконувати
розпорядження чергового по станції або станційного диспетчера.
 
   70. Начальнику  станції або його заступнику і ревізорам
надається право перевіряти стан безпеки руху і залізничного
господарства  на  під'їзних  коліях за участю уповноваженого
представника підприємства.
   У разі виявлення несправностей, що загрожують безпеці руху,
розпорядженням начальника станції або ревізора подача вагонів на
залізничні під'їзні колії повинна бути припинена до усунення
несправностей, з повідомленням про це підприємства.
 
   71. Взаємовідносини залізниці з підприємством, порядок і
умови  експлуатації залізничних під'їзних колій, визначаються
договором.
   Подача і забирання вагонів, а також маневрова робота на
залізничних коліях, що належать підприємствам, здійснюються їх
локомотивами.
   Якщо підприємство не має свого локомотива, подача і забирання
вагонів та маневрова робота провадяться локомотивом залізниці за
плату згідно з тарифом.
   Порядок подачі  і  забирання  вагонів  і контейнерів на
залізничній  під'їзній  колії  встановлюється  договором  на
експлуатацію залізничної колії (договором на подачу та забирання
вагонів).
   Експлуатація залізничних під'їзних колій, які мають свої
локомотиви, повинна здійснюватися на основі єдиного технологічного
процесу роботи під'їзної колії і станції примикання.
 
   72. Час перебування вагонів (контейнерів) на залізничній
під'їзній колії визначається за їх номерами.
 
   73. Порядок обслуговування контрагентів - підприємств, що
мають у межах залізничної під'їзної колії іншого підприємства свої
склади або залізничні колії, які до неї примикають, встановлюється
договорами, що укладаються без участі залізниці, безпосередньо між
контрагентами і підприємством, якому належить залізнична під'їзна
колія. Відповідальність перед залізницею за користування вагонами
контрагентом, збереження вантажів та вагонів несе підприємство,
якому належить залізнична під'їзна колія.
   У разі обслуговування залізничної під'їзної колії локомотивом
залізниці між залізницею і контрагентом укладається договір на
подачу і забирання вагонів. Усі розрахунки за обслуговування
здійснюються безпосередньо між ними.
   Розрахунки, пов'язані з амортизацією залізничних під'їзних
колій, за участь контрагента у ремонті та утриманні колії у всіх
випадках здійснюються безпосередньо між підприємством і його
контрагентом.
 
   74. Залізниця за погодженням з підприємством може використати
залізничну під'їзну колію для проведення  маневрових  робіт,
постановки рухомого складу та з іншою метою.
 
   75. У договорах про експлуатацію залізничної під'їзної колії
і договорах про подачу та забирання вагонів повинні враховуватися
вантажні фронти, умови і терміни навантаження маршрутів, а також
можливість використання під'їзних колій для потреб залізниці.
   Вантажний фронт визначається кількістю вагонів, яку можна
встановити за довжиною складської колії, що може бути використана
для  одночасного  навантаження  або  розвантаження однорідних
вантажів.
   Фронт механізованого   навантаження   та  розвантаження
визначається залежно від кількості механізмів.
 
   76. Час перебування вагонів під навантаженням і вивантаженням
у разі обслуговування залізничної під'їзної колії локомотивом
залізниці визначається з моменту фактичної подачі вагонів на місце
навантаження або вивантаження до моменту одержання станцією від
підприємства повідомлення про готовність вагонів до забирання.
   Час знаходження вагонів на залізничних під'їзних коліях, що
обслуговуються їх локомотивами, визначається з моменту передачі
вагонів на передавальних коліях.
   Місце і порядок операцій  встановлюються  договором  про
експлуатацію залізничної під'їзної колії. Норми часу на операції
передачі не повинні перевищувати однієї хвилини на вагон і 30
хвилин на всю пред'явлену партію вагонів.
   Охорона завантажених і порожніх вагонів  на  залізничних
під'їзних коліях здійснюється засобами і за рахунок підприємств.
   Договір про експлуатацію залізничної під'їзної колії  та
договір  про  подачу  та  забирання вагонів розробляється з
урахуванням єдиного технологічного процесу роботи під'їзної колії
із станцією примикання.
   Порядок розроблення  та  форма  договорів  встановлюються
Правилами.
 
   77. Термін  дії  договору  про  експлуатацію залізничної
під'їзної колії і договору на подачу та забирання  вагонів
визначається  сторонами.  У  випадку  зміни  технологічного
устаткування або технології роботи  станції  чи  залізничної
під'їзної колії окремі пункти договору або увесь договір за
вимогами однієї із сторін можуть бути переглянуті до закінчення
терміну його дії.
   Договір про експлуатацію залізничної під'їзної  колії  і
договір про подачу і забирання вагонів укладаються між залізницею
або відповідною уповноваженою начальником залізниці організацією
та підприємством, якому належить під'їзна колія.
   У разі  обслуговування  під'їзної  колії  підприємством
промислового залізничного транспорту договір про експлуатацію
залізничної під'їзної колії може укладатися залізницею з цим
підприємством.
   Порядок урегулювання розбіжностей, що виникають під  час
укладення, зміни та розірвання цих договорів, визначається згідно
із законодавством.
   Протиріччя з питаннь, пов'язаних з безпекою руху, вирішуються
начальником залізниці.
 
   78. Примикання споруджуваних залізничних під'їзних колій до
існуючих  допускаються  з  дозволу  начальника  залізниці  і
відповідного підприємства.
 
  V. Перевезення вантажів у прямому змішаному сполученні за
      участю залізниць та інших видів транспорту
   79. Залізничний транспорт здійснює перевезення  вантажів,
пасажирів, пошти і багажу у взаємодії з іншими видами транспорту
через систему змішаних сполучень.
 
   80. Для прямого змішаного сполучення відкриті усі залізничні
станції, що здійснюють операції з вантажними перевезеннями, а
також за переліком, встановленим Мінтрансом, - морські і річкові
порти.
   Порти вважаються відкритими для прямого змішаного сполучення
з  моменту  телеграфного  повідомлення  про це (з наступною
публікацією у пресі).
 
   81. Вантажі у прямому змішаному сполученні приймаються до
перевезення згідно з планом, затвердженим у встановленому порядку

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner