Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 457 від 06.04.1998

Про затвердження Статуту залізниць України


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 4

на підставі замовлень та договорів на організацію перевезень.
 
   82. У пунктах перевалки транспортні підприємства зобов'язані
забезпечувати безперебійну і рівномірну подачу вагонів, суден,
інших транспортних засобів під навантаження.
   Залізниці, станції, порти у разі неподачі з їх вини засобів
перевезення для виконання плану перевалки вантажів зобов'язані
виділяти засоби перевезення для надолуження невиконаної частини
плану протягом наступного місяця. Порядок виділення  засобів
перевезення для поповнення недовантаження встановлюється угодою
між відповідними транспортними організаціями.
   У разі порушення погодженого порядку виділення транспортних
засобів залізниці, порти несуть відповідальність за невиконання
плану згідно із статтею 106 цього Статуту.
 
   83. Наливні вантажі, вибухові і сильнодіючі отруйні речовини
до перевезення у прямому змішаному сполученні не приймаються.
   Перелік швидкопсувних, небезпечних, легкозаймистих вантажів,
що потребують супроводу провідниками відправників або одержувачів,
у прямому змішаному сполученні встановлюється органами управління
відповідних видів транспорту за погодженням з Мінекобезпеки.
 
   84. Вантажі, навантажені засобами відправника або порту, що
прибули у непошкоджених вагонах (контейнерах) з непошкодженими
пломбами, передаються портам, приймаються від портів з перевіркою
цілісності і стану пломб, зазначених у перевізних документах.
   Вантажі на  відкритому  рухомому  складі  передаються за
наявності ознак недостачі, псування або пошкодження з перевіркою
кількості і стану вантажу. При цьому передача вантажу, який
перевозиться у транспортних пакетах, відбувається з перевіркою
кількості пакетів.
 
   85. Перевезення  вантажів  в  універсальних  контейнерах
транспорту у прямому змішаному сполученні  здійснюється  між
пунктами, встановленими Мінтрансом.
   За затримку контейнерів понад встановлені терміни порти і
залізниці вносять плату, встановлену статтею 119 цього Статуту.
 
   86. Терміни початку приймання вантажів портами від залізниць
у пунктах перевалки з відкриттям навігації і терміни закінчення
приймання  вантажів  перед закриттям навігації повідомляються
залізницям  портами,  морськими  та  річковими  транспортними
підприємствами, що здійснюють перевезення вантажів.
 
   87. Вантажі приймаються залізницею до перевезення у прямому
змішаному сполученні за умови доставки їх у пункт перевалки до
оголошеного терміну закриття прийому пунктом перевалки.
 
   88. У разі прострочення та доставки залізницею вантажів до
порту призначення після закінчення навігації подальше відправлення
вантажів залізничним транспортом чи відповідальне зберігання в
порту здійснюється за рахунок залізниці.
   Термін доставки цих вантажів відповідно збільшується на час
затримки вантажу у портах.
 
   89. Перевалочні роботи виконуються портом, якщо інше не
передбачене Правилами.
 
   90. Обладнання вагонів і суден для перевалки і перевезення
великовагових, громіздких, довгомірних, кількаярусних вантажів, а
також виправлення, у разі потреби, тари, кріплення вантажів на
залізничному рухомому складі і суднах виконується портом.
   Матеріали та пристосування для обладнання вагонів та суден і
кріплення вантажів надаються відправником.
   Вартість виконаних робіт, а також витрат на виправлення тари
і переупакування вантажів вноситься до накладної і сплачується
одержувачем.
 
   91. Залізничні колії у морських і річкових портах, а також
колії спеціального призначення (підкранові,  причальні  тощо)
належать порту.
   Будівництво і реконструкція колій та складів здійснюються
портом за проектом, погодженим із залізницею.
   Утримання і ремонт ваг на перевалочних пунктах здійснюється
портом.
 
   92. Умови  роботи  перевалочних  пунктів  визначаються
договорами,  що  укладаються  залізницею  або  відповідним
підприємством залізниці з портом.
   Порядок укладання договорів визначається Правилами.
 
   93. Порти зобов'язані приймати усі вагони, що надходять для
перевалки. При цьому плата за користування нараховується також за
вагони, які надійшли понад узгоджені обсяги розвантаження, а також
за вагони, затримані на станції і на підходах до неї в очікуванні
подачі через неприйняття їх портом.
 
   94. Терміни доставки вантажів визначаються  за  сукупним
терміном доставки їх залізничним та іншими видами транспорту і
розраховуються на підставі діючих на цих видах транспорту правил.
 
   95. Плата за перевезення вантажів у  прямому  змішаному
сполученні територією України здійснюється:
   а) у пунктах відправлення -  відправником  за  відстань
перевезення відповідним видом транспорту. Плату за відстань, яку
проходить вантаж до кордону України іншим видом транспорту, може
вносити експедиторська організація;
   б) у пунктах призначення -  одержувачем  за  неоплачені
перевезення всіма видами транспорту;
   в) за транзитні перевезення - відправником, одержувачем або
експедитором.
   Порядок взаємних розрахунків між транспортними організаціями
за перевезення вантажів встановлює Мінтранс.
 
   96. Облік обсягів перевалки ведеться окремо щодо вантажів,
які передавалися із залізничного на інші види транспорту, та щодо
вантажів, переданих з іншого виду транспорту на залізничний.
   Форми облікових карток і порядок їх ведення встановлюються
Мінтрансом.
   Залізниці несуть відповідальність за незабезпечення подачі
порожніх вагонів за заявкою і завантажених вагонів, що прибули на
станцію призначення.
   Порти несуть  відповідальність  за  невиконання  плану
навантаження, а також за вивантаження поданих вагонів.
 
   97. У разі порушення відправниками вимог державних стандартів
на тару (упаковку), маркування вантажу або використання упаковки,
яка не відповідає якостям вантажу, що спричинило в пунктах
перевалки простій вагонів і затримку передачі вантажів з одного
виду транспорту на інший, з відправників справляється плата за
користування вагонами у двократному розмірі.
   У таких же розмірах стягуються плата за затримку вагонів і
збір за збереження вантажів у випадках відвантаження на станції і
в порти перевалки вантажів для одержувачів, відсутніх у зазначених
пунктах.
 
   98. Завантажені та порожні вагони (контейнери) в портах
охороняються засобами порту.
   У пунктах перевалки пломбування вагонів (контейнерів), що
перевозяться у прямому змішаному сполученні, та зняття пломб з них
виконуються портом.
 
   99. Володільці  мостів зобов'язані розводити і піднімати
прогони наплавних та підйомних мостів для пропуску суден.
   Витрати залізниць  на піднімання прогінних споруд мостів
відшкодовуються судовласниками на договірній основі.
 
        VI. Перевезення пасажирів, багажу,
           вантажобагажу і пошти
   100. Залізниці повинні забезпечувати потреби населення у
пасажирських  перевезеннях,  безпеку  користування залізничним
транспортом, необхідні зручності, якісне обслуговування пасажирів
на вокзалах і в поїздах, своєчасне перевезення і збереження багажу
і вантажобагажу.
   Організація перевезень пасажирів, багажу та вантажобагажу
встановлюється Порядком  обслуговування  громадян  залізничним
транспортом, який затверджується Кабінетом Міністрів України, а
умови перевезень - Правилами перевезень пасажирів.
   Перевезення пошти  здійснюється  згідно  з  правилами,
затвердженими Держкомзв'язку разом з Мінтрансом.
 
   101. Ціни за послуги, пов`язані з перевезенням пасажирів,
багажу  та  вантажобагажу,  на  які не поширюється державне
регулювання, встановлюють надавачі послуг.
 
   102. Залізниці забезпечують надання на вокзалах приміщення
для обслуговування пасажирів поштовим, телеграфним і телефонним
зв'язком, продажу періодичної преси, а також обробки і зберігання
пошти.
   Залізниці можуть надавати  приміщення  на  вокзалах  для
обслуговування  пасажирів  міжміських і приміських автобусних
сполучень і продажу квитків на інші види транспорту, якщо це не
перешкоджає обслуговуванню пасажирів залізничного транспорту.
 
   103. Під час будівництва нових і переобладнання існуючих
вокзалів залізниці зобов'язані передбачити надання приміщень для
обслуговування пасажирів засобами зв'язку в обсягах, погоджених з
Держкомзв'язку.
   Будівництво приміщень, спеціально призначених для відділів
перевезень пошти, поза основними будівлями вокзалів, а також
спеціальних  тупиків,  під'їзних колій, тунелів, сортувальних
майданчиків, платформ та інших споруд, необхідних для обробки
пошти,  здійснюється  за  рахунок  коштів,  передбачених для
Держкомзв'язку.
   Ділянки для  будівництва  зазначених  приміщень  повинні
відводитися біля вокзалів із забезпеченням виходу на перон.
 
   104. Органи зв'язку зобов'язані утримувати поштові вагони у
непошкодженому стані згідно з Правилами технічної експлуатації
залізниць України.  Ремонт  поштових  вагонів,  що  належать
підприємствам зв'язку, здійснюється за їх рахунок.
 
   VII. Відповідальність залізниці, вантажовідправників,
   вантажоодержувачів і пасажирів. Акти, претензії, позови
   105. Залізниці,   вантажовідправники,  вантажоодержувачі,
пасажири, транспортні, експедиторські і посередницькі організації
та  особи,  які  виступають  від імені вантажовідправника і
вантажоодержувача,  несуть  матеріальну  відповідальність  за
перевезення у межах і розмірах, передбачених цим Статутом та
окремими договорами.
 
   106. За  незабезпечення  залізницею  подачі  вагонів  і
контейнерів для виконання плану перевезень та за невикористання
вантажовідправником поданих вагонів і контейнерів чи відмову від
вагонів і контейнерів для виконання плану перевезень сплачується
штраф у таких розмірах:
   за вантажі, перевезення яких планується у тоннах і вагонах, -
з тонни по 5 відсотків ставки добової плати за користування
вагонами;
   за вантажі, перевезення яких планується тільки у вагонах
(контейнерах), - за вагон (контейнер) по дві добові ставки плати
за користування вагонами (контейнерами).
   За незабезпечення завантаження маршруту з винної сторони
стягується на користь іншої сторони, крім штрафу за невиконання
плану перевезень, штраф за маршрут у розмірі трьох добових ставок
плати за користування вагонами.
   Залізниця і відправник несуть таку ж відповідальність за
недотримання зобов'язань надпланових і позапланових перевезень
вантажів за заявками відправника, прийнятими залізницею, а також
за надолуження невиконання плану попереднього місяця (згідно із
статтею 19 цього Статуту).
   За невиконання плану перевезень по залізницях призначення
вантажовідправник сплачує штраф за вагон (контейнер) у розмірі
однієї добової ставки за користування вагоном (контейнером).
 
   107. Вантажовідправник звільняється від сплати штрафу за
невиконання плану перевезень у разі:
   а) стихійного лиха (замети, смерч, повінь, пожежа, землетрус
тощо), що підтверджено відповідними документами згідно з Правилами
і призвело до припинення руху на залізничних під'їзних коліях, або
якщо  згідно з чинним положенням виконувати вантажні роботи
заборонено, а також у разі аварії на підприємстві, через що було
припинено виробництво відвантажуваної продукції протягом не менше
як трьох діб підряд;
   б) обмеження перевезень згідно із статтею 29 цього Статуту;
   в) невикористання вагонів  (контейнерів),  поданих  понад
планову норму без письмового погодження з вантажовідправником;
   г) виконання плану в тоннах вантажів, перевезення  яких
планується у тоннах і вагонах;
   д) надолуження недовантаження, допущеного протягом декади.
   У разі коли вантажовідправник шляхом ущільненого завантаження
вагонів (контейнерів) використав менше запланованої кількості
вагонів  (контейнерів),  штраф  за недовантаження відповідної
кількості вагонів (контейнерів) не стягується.
   Якщо вантажовідправник  письмово  відмовився  від вагонів
(контейнерів), передбачених заявкою, не менш ніж за дві доби до
дня завантаження, розмір штрафу зменшується на третину.
 
   108. Залізниця звільняється від сплати штрафу за невиконання
планів перевезень у разі:
   а) стихійного лиха (замети, смерч, повінь, пожежа, землетрус
тощо), внаслідок якого було неможливо подати вагони (контейнери)
під завантаження;
   б) обмеження перевезень згідно із статтею 29 цього Статуту;
   в) затримки вантажовідправником вагонів (контейнерів) під
вивантаженням. У цьому разі залізниця звільняється від сплати
штрафу за неподання тієї кількості і тих вагонів (контейнерів),
які були затримані під вивантаженням чи не могли бути подані під
навантаження з цієї причини;
   г) незабезпечення  подачі  вагонів  (контейнерів)  через
неплатоспроможність відправника;
   д) виконання плану перевезень власними (приватними)  або
орендованими вагонами (контейнерами);
   е) незавантаження відправником вагонів, поданих йому у меншій
кількості, ніж заплановано.
 
   109. Після  закінчення місяця, але не пізніше 10 числа
наступного місяця, начальник станції повідомляє вантажовідправнику
розрахунок суми штрафу за невиконання плану перевезень.
   Нараховані суми підлягають сплаті у п'ятиденний термін.
 
   110. Залізниця несе відповідальність за збереження вантажу
від часу його прийняття для перевезення і до моменту видачі
одержувачу або передачі згідно з Правилами іншому підприємству.
   Обов'язки збереження,  супроводження  та охорони особливо
цінних та небезпечних вантажів, перелік яких  встановлюється
Правилами, покладаються на відправника.
 
   111. Залізниця звільняється від відповідальності за втрату,
недостачу, псування або пошкодження вантажу у разі, коли:
   а) вантаж надійшов у непошкодженому вагоні (контейнері) з
непошкодженими пломбами відправника чи без пломб, коли таке
перевезення дозволено Правилами, а також якщо вантаж прибув у
непошкодженому відкритому рухомому складі, завантаженому засобами
відправника, якщо немає ознак втрати, псування або пошкодження
вантажу під час перевезення;
   б) недостача, псування або пошкодження сталися внаслідок дії
природних причин, пов'язаних з перевезенням вантажу на відкритому
рухомому складі;
   в) вантаж перевозився у супроводі провідника відправника чи
одержувача;
   г) недостача вантажу не перевищує норм природної втрати і
граничного розходження визначення маси;
   д) зіпсований швидкопсувний вантаж, виявлений у  вагоні,
прибув без порушення встановленого режиму перевезень (охолодження,
опалення, вентиляція), і термін перебування вантажу в дорозі не
перевищив граничного терміну перевезень, встановленого Правилами;
   е) втрата, псування або  пошкодження  вантажу  відбулися
внаслідок:
   1) таких недоліків тари, упаковки, які неможливо було виявити
під час приймання вантажу до перевезення;
   2) завантаження вантажу відправником  у  непідготовлений,
неочищений або несправний вагон (контейнер), який перед тим був
вивантажений цим же відправником (здвоєна операція);
   3) здачі вантажу до перевезення без зазначення в накладній
особливих його властивостей, що потребують особливих умов або
запобіжних засобів для забезпечення його збереження під час
перевезення;
   4) стихійного лиха та інших обставин, які залізниця не могла
передбачити і усунення яких від неї не залежало.
 
   112. У разі знеособлення масових однорідних вантажів, що
перевозяться навалом, насипом чи наливом за різними накладними від
відправника до одержувача (під час перевалки, перевантаження
тощо),  природні  втрати  обчислюються  від  загальної  маси
знеособленого у дорозі вантажу.
   Недостача або  надлишок  вантажу,  відвантаженого  одним
відправником на адресу одного одержувача, який  перевозиться
навалом, насипом чи наливом з перевалкою чи перевантаженням в
дорозі і який прибув у непошкоджених вагонах без ознак недостачі,
визначається за результатами видачі усієї партії.
 
   113. За  незбереження  (втрату,  нестачу,  псування  і
пошкодження)  прийнятого  до  перевезення  вантажу,  багажу,
вантажобагажу залізниці несуть відповідальність у розмірі фактично
заподіяної шкоди, якщо не доведуть, що втрата, нестача, псування,
пошкодження виникли з не залежних від них причин.
 
   114. Залізниця відшкодовує фактичні збитки, що виникли з її
вини під час перевезення вантажу, а саме:
   а) за втрату чи недостачу - у розмірі дійсної вартості
втраченого вантажу чи його недостачі;
   б) за втрату вантажу, який здано до перевезення з оголошеною
вартістю, - у розмірі оголошеної вартості, а якщо залізниця
доведе, що оголошена вартість перевищує дійсну, - у розмірах
дійсної вартості;
   в) за псування і пошкодження - у розмірах тієї суми, на яку
було знижено його вартість.
   Недостача маси вантажу, за яку відшкодовуються збитки, в усіх
випадках обчислюється з  урахуванням  граничного  розходження
визначення маси вантажу і природної втрати вантажу під час
перевезення.
   Загальна сума відшкодування збитку за незбережений вантаж в
усіх випадках не може перевищувати суми, яка сплачується за
повністю втрачений вантаж.
   Поряд із відшкодуванням збитків у разі  втрати  вантажу
залізниця відшкодовує стягнуту за цей вантаж провізну плату, якщо
вона не включається у вартість втраченого вантажу.
   Витрати і збитки, не передбачені договором перевезення і цим
Статутом, не підлягають відшкодуванню.
 
   115. Вартість вантажу визначається на підставі загальної суми
рахунка  або  іншого документа відправника, який підтверджує
кількість і вартість відправленого вантажу.
   Вартість вантажів, які належать громадянам і вартість яких не
було оголошено під час відправлення, визначається за цінами, що
діють у тому місці і на той час, де і коли здійснюється
відшкодування збитків.
 
   116. За несвоєчасну доставку вантажів і порожніх вагонів, що

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner