Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 457 від 06.04.1998

Про затвердження Статуту залізниць України


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 5

належать підприємствам, організаціям, установам, громадянам -
суб'єктам підприємницької  діяльності  або  орендовані  ними,
залізниця  сплачує  одержувачу  штраф  (якщо  не доведе, що
прострочення сталося не з її вини) у розмірі:
   10 відсотків провізної плати - за прострочення на дві доби;
   20 відсотків провізної плати - за прострочення на три доби;
   30 відсотків провізної плати - за прострочення на чотири і
більше діб.
   Зазначений штраф не сплачується, якщо вантаж не було вивезено
одержувачем із станції впродовж доби після одержання повідомлення
про прибуття вантажу або якщо в цей же термін одержувач не
розкредитує перевізні документи на вантаж, що прибув.
   Залізниця не несе відповідальності за порушення термінів
доставки, якщо порушення сталося внаслідок стихійного лиха або з
інших, не залежних від залізниці обставин.
 
   117. Відправник  або одержувач має право вважати вантаж
втраченим і вимагати відшкодування за втрату, якщо вантаж не було
видано одержувачу на його вимогу протягом 30 діб з моменту
закінчення терміну доставки, а у разі перевезення вантажу у
прямому змішаному сполученні - після закінчення двох місяців з дня
приймання вантажу до перевезення.
   Якщо вантаж  прибув  з перевищенням зазначених термінів,
одержувач зобов'язаний прийняти його і повернути суму, отриману
від залізниці за втрату вантажу. У разі, коли вантаж прибув у
частково пошкодженому стані, зазначена  сума  зменшується  з
урахуванням збитку, визначеного порядком, зазначеним у статті 114
цього Статуту.
 
   118. За пред'явлення вантажу, який заборонено до перевезень
або який потребує під час перевезення особливих заходів безпеки,
та з неправильним зазначенням його найменування або властивостей з
відправника,  крім  заподіяних  залізниці  збитків і витрат,
стягується штраф у розмірі п'ятикратної провізної плати за всю
відстань перевезення.
   Якщо через  порушення  відправником  Правил  перевезення
небезпечних  вантажів  сталася аварія, збитки відшкодовуються
відправником.
 
   119. За користування вагонами і  контейнерами  залізниці
вантажовідправниками, вантажоодержувачами, власниками під'їзних
колій,  портами,  організаціями,  установами,  громадянами  -
суб'єктами підприємницької діяльності вноситься плата. Порядок
визначення плати за користування вагонами (контейнерами)  та
звільнення вантажовідправника від зазначеної плати у разі затримки
забирання вагонів (контейнерів), що виникла з вини залізниці,
встановлюється Правилами.
   Зазначена плата вноситься також за час затримки вагонів на
станціях призначення і на підходах до них в очікуванні подання їх
під вивантаження, перевантаження з причин, що залежать  від
вантажоодержувача, власника залізничної під'їзної колії, порту,
підприємства. За час затримки на коліях залізниці вагонів, що
належать підприємствам чи орендовані ними, стягується 50 відсотків
зазначених розмірів плати.
   Зазначена плата  стягується  також з вантажовідправників,
вантажоодержувачів у  разі  затримки  вагонів  (контейнерів),
пов'язаної з митним оформленням.
   Вантажовласники, порти відшкодовують залізницям плату  за
користування вагонами інших держав від часу прийому цих вагонів
від залізниці до повернення їх після виконання вантажних операцій
у порядку, визначеному Укрзалізницею відповідно до міжнародних
договорів України з цих питань.
   Якщо подання вантажовідправнику на його замовлення порожніх
спеціальних вагонів затримується з вини вантажовідправника, з
нього стягується плата за весь час затримки вагонів на станції
навантаження.
   Якщо вантажовідправник заявить про відмову від цих вагонів,
плата нараховується до моменту одержання відмови.
   У разі відмови від раніше замовлених спеціальних вагонів, з
вантажовідправника стягується плата за пробіг цих вагонів від
станції, з якої вони були відправлені, до станції навантаження,
але не більш як за 300 кілометрів. Зазначена плата не стягується,
якщо ці вагони були використані на станції навантаження іншим
вантажовідправником протягом доби з моменту їх прибуття.
   Порядок розрахунків  та  перелік  операцій  з  вагонами
(контейнерами), за час виконання яких не стягується  плата,
встановлюється Правилами.
   У розрахунках затримка до 30 хвилин не враховується, затримка
30 хвилин і більше враховується як повна година.
 
   120. За затримку вагонів і контейнерів через недодання до
накладної документів, необхідних для виконання митних, санітарних
та інших адміністративних правил або неналежне їх оформлення,
вантажовідправник вносить плату, встановлену відповідно до статті
119 цього Статуту, і несе відповідальність перед залізницею за
наслідки затримки вагонів і контейнерів.
 
   121. Вантажовідправник, вантажоодержувач, порт звільняються
від плати за користування вагонами і контейнерами:
   а) якщо затримка вагонів або контейнерів виникла  через
стихійне лихо, що спричинило припинення руху на залізничних
під'їзних коліях, а також через стихійне лихо або аварію на
підприємстві,  внаслідок  яких  згідно  з чинним положеннями
заборонено виконувати вантажні роботи;
   б) у  разі  подання  залізницею вагонів (контейнерів) у
кількості, що перевищує  максимальну  переробну  спроможність
навантажувальних  і  розвантажувальних  пунктів відправника і
одержувача;
   в) у інших випадках, передбачених Правилами.
 
   122. За неправильно зазначені у накладній масу, кількість
місць вантажу, його назву, код та адресу одержувача з відправника,
порта стягується штраф у розмірі згідно із статтею 118 цього
Статуту.  При  цьому  відправник  несе  перед  залізницею
відповідальність за наслідки, які виникли.
 
   123. Подача залізницею під навантаження неочищеного рухомого
складу дозволяється лише за погодженням з вантажовідправником,
портом. При цьому залізниця сплачує штраф у розмірі 50 відсотків
добової плати за користування вагонами і контейнерами на користь
вантажовідправника, порту, які зобов'язані перед навантаженням
очистити вагон (контейнер). На очищення вагонів (контейнерів)
вантажовідправнику, порту надається необхідний для цього час, який
визначається угодою між станцією та вантажовідправником, портом.
   У разі здавання вантажоодержувачем, портом після вивантаження
неочищеного рухомого складу або контейнерів вантажоодержувач, порт
сплачують залізниці штраф у таких самих розмірах.
 
   124. За  пошкодження  і  втрату вагонів, контейнерів на
залізничних під'їзних коліях, у порту, на залізничній лінії, яка
будується,  під  час  навантаження або вивантаження засобами
відправника або одержувача на станції, за пошкодження чи втрату
знімних перевізних пристосувань (піддонів, строп, щитів, печей
тощо), що належать залізниці, відправник,  одержувач,  порт,
підприємство (організація) несуть матеріальну відповідальність
перед залізницею у розмірі фактично заподіяної шкоди.
   Вантажовідправник, вантажоодержувач,  порт,  підприємство
(організація) зобов'язані також відшкодувати залізниці збитки,
завдані внаслідок пошкодження рухомого складу, перевантаження,
неправильного навантаження, застосування неякісної упаковки або
неправильного кріплення вантажу.
 
   125. Після  прибуття на станцію призначення вантажу всю
відповідальність перед залізницею щодо цього перевезення несе
одержувач.
   Якщо вантаж адресовано одержувачу, якого не виявилося на
станції  призначення,  відповідальність перед залізницею несе
відправник.
 
   126. У разі самовільного використання залізницею вагонів
(контейнерів), що належать підприємствам або орендовані ними,
залізниця сплачує їм плату за користування, встановлену статтею
119 цього Статуту.
   За пошкодження залізницею вагонів  або  контейнерів,  що
належать   підприємствам,   залізниця   несе   матеріальну
відповідальність у розмірі фактично заподіяної шкоди.
   За втрачені залізницею вагони і контейнери, що належать
підприємствам, залізниця на  їх  вимогу  зобов'язана  надати
відповідні вагони і контейнери для тимчасового безкоштовного
користування, а після трьох місяців з моменту їх втрати - передати
вагони і контейнери замість втрачених. У разі відсутності у
залізниці  відповідного  рухомого  складу  вона  зобов'язана
відшкодувати його вартість.
 
   127. Залізниця несе матеріальну відповідальність за втрату,
недостачу, псування або пошкодження прийнятого до перевезення
багажу, вантажобагажу, а також за прострочення його доставки, якщо
не доведе,  що  втрата,  недостача,  псування,  пошкодження,
прострочення відбулися не з її вини.
   За недостачу, втрату, псування або  пошкодження  багажу,
вантажобагажу залізниця несе відповідальність у таких розмірах:
   а) за багаж і вантажобагаж, прийнятий до перевезення з
оголошеною вартістю, - у розмірі оголошеної вартості, а якщо
залізниця доведе, що оголошена вартість перевищує дійсну вартість,
- у розмірі дійсної вартості;
   б) за багаж, прийнятий до  перевезення  без  оголошеної
вартості, - у розмірі дійсної вартості багажу, встановлену згідно
з Правилами перевезень пасажирів;
   в) за псування і пошкодження багажу і вантажобагажу - у
розмірах тієї суми, на яку було знижено їх вартість.
   За прострочення доставлення багажу, вантажобагажу залізниця
сплачує штраф у розмірі 10 відсотків провізної плати за кожну
добу, але не більше 25 відсотків провізної плати. Неповна доба
приймається за повну.
   За прострочення доставлення багажу, вантажобагажу в межах до
однієї доби штраф не нараховується. Не нараховується цей штраф
також у разі, коли пасажир не вивіз багаж із станції в установлені
Правилами перевезень пасажирів терміни.
   У разі виявлення у багажі, вантажобагажі предметів та речей,
перевезення яких заборонено, власник сплачує залізниці штраф у
розмірі  п'ятикратної  вартості  перевезення  багажу  або
вантажобагажу.
   Відповідальність за збереження ручної поклажі, яку пасажир
перевозить з собою, лежить на пасажирі.
 
   128. Повернення вартості невикористаних квитків провадиться у
порядку, встановленому Правилами перевезень пасажирів.
   У всіх випадках  повернення  проїзних  документів  (крім
випадків, які сталися з вини залізниці) з пасажира утримується
плата, встановлена за послуги (комісійний збір). Збори (плата),
сплачені за резервування місць і продаж квитків, поверненню не
підлягають.
 
   129. Обставини, що можуть бути підставою для матеріальної
відповідальності залізниці, вантажовідправника, вантажоодержувача,
пасажирів під  час  залізничного  перевезення,  засвідчуються
комерційними актами або актами загальної форми, які складають
станції залізниць.
   Комерційний акт складається для засвідчення таких обставин:
   а) невідповідності найменування, маси і кількості  місць
вантажу, багажу чи вантажобагажу натурою з даними, зазначеними у
транспортних документах;
   б) у разі виявлення вантажу, багажу чи вантажобагажу без
документів або документів без вантажу, багажу чи вантажобагажу;
   в) псування, пошкодження вантажу, багажу і вантажобагажу;
   г) повернення залізниці вкраденого вантажу,  багажу  або
вантажобагажу.
   Залізниця зобов'язана скласти комерційний акт, якщо вона сама
виявила зазначені вище обставини або якщо про існування хоча б
однієї з них заявив одержувач або відправник вантажу, багажу чи
вантажобагажу.
   В усіх інших випадках обставини, що виникли в  процесі
перевезення вантажу, багажу і вантажобагажу і які можуть бути
підставою для матеріальної відповідальності, оформляються актами
загальної форми.
   Порядок складання комерційних актів та актів загальної форми
встановлюється Правилами.
 
   130. Пред'явленню залізниці позову, який випливає із цього
Статуту, може передувати пред'явлення до неї претензії. ( Абзац
перший пункту 130 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1973 ( 1973-2002-п ) від 25.12.2002 )
   Право на пред'явлення до залізниці претензій та позовів
мають:
   а) у разі втрати вантажу:
   відправник - за умови пред'явлення вантажної квитанції і
документів, що підтверджують кількість і вартість відправленого
вантажу;
   одержувач - за умови пред'явлення вантажної квитанції з
відміткою станції призначення про неприбуття вантажу і документів,
що підтверджують кількість і вартість відправленого вантажу. У
разі неможливості пред'явлення вантажної квитанції  подається
довідка станції відправлення про прийняття вантажу до перевезення
з відміткою станції призначення про неприбуття вантажу;
   б) у разі недостачі, псування або пошкодження вантажу:
   одержувач - за умови пред'явлення накладної, комерційного
акта і документа, що засвідчує кількість і вартість відправленого
вантажу. Якщо у складанні комерційного акта відмовлено, замість
нього подається документ, що підтверджує скаргу про цю відмову;
   в) у разі прострочення доставки вантажу - одержувач за умови
пред'явлення накладної;
   д) у разі втрати багажу чи вантажобагажу -  пред'явник
багажної  чи вантажобагажної квитанції, а у разі недостачі,
псування,  пошкодження  або  прострочення  доставки  багажу,
вантажобагажу  -  пред'явник  акта,  виданого залізницею про
недостачу, прострочення доставки, псування, пошкодження багажу чи
вантажобагажу.
   Накладна, вантажна, багажна і вантажобагажна квитанції та
комерційний акт подаються лише в оригіналі.
 
   131. Претензії, що виникли з приводу перевезення вантажів,
заявляються залізниці призначення вантажу.
   Претензії, що виникли з приводу перевезення пасажирів, багажу
і вантажобагажу можуть бути заявлені залізниці відправлення або
призначення (на бажання заявника претензії).
   Претензії, що виникли з перевезення вантажу  у  прямому
змішаному сполученні, заявляються:
   а) залізниці призначення, якщо кінцевим пунктом перевезення є
залізнична станція;
   б) іншому транспортному органу,  якщо  кінцевим  пунктом
перевезення є порт.
   Претензії вантажовідправників  щодо  штрафів  заявляються
залізниці  відправлення,  а  вантажоодержувачів  -  залізниці
призначення.
   Порядок заявлення і розгляду претензій з приводу платежів,
зборів і штрафів, пов'язаних з перевезенням пасажирів, багажу і
вантажів, установлюється правилами.
   Укрзалізниця може  доручити  розгляд  претензій  своїм
структурним підрозділам.
 
   ( Пункт 132 виключено на підставі Постанови КМ N 1973
( 1973-2002-п ) від 25.12.2002 )
 
   133. Передача іншим організаціям або громадянам права на
пред'явлення претензій та позовів не допускається, за винятком
випадків   передачі   такого   права   вантажовідправником
вантажоодержувачу або вантажоодержувачем вантажовідправнику, а
також вантажовідправником або вантажоодержувачем вищій організації
або уповноваженій особі, яка виступає від їх імені.
   Передача права  на  пред'явлення  претензій  і  позовів
засвідчується  переуступним підписом на документі (накладній,
вантажній, багажній квитанції), а для уповноваженої особи -
довіреністю, оформленою згідно із законодавством.
   До  претензії  або  позову  додаються  документи,  які
підтверджують вимоги заявника. До претензії або позову щодо
втрати, нестачі, псування або пошкодження крім документів, які
обґрунтовують їх пред'явлення (подання), додається документ, який
засвідчує кількість і вартість відправленого вантажу. ( Абзац
третій пункту 133 в редакції Постанови КМ N 1973 ( 1973-2002-п )
від 25.12.2002 )
 
   134. Претензії до залізниць можуть бути заявлені протягом
шести місяців. ( Абзац перший пункту 134 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 1973 ( 1973-2002-п ) від 25.12.2002 )
   Зазначені терміни обчислюються:
   а) з дня видачі вантажу, багажу або вантажобагажу - для
претензій про відшкодування за псування, пошкодження або недостачу
вантажу, багажу та вантажобагажу;
   б) через 30 діб з дня закінчення терміну доставки - для
претензій про відшкодування за втрату вантажу;
   в) через 2 місяці з дня прийому вантажу до перевезення - для
претензій про відшкодування за втрату вантажу, що виникли з
приводу перевезень у прямому змішаному сполученні;
   г) через 10 діб після закінчення терміну доставки багажу чи
вантажобагажу - для претензій про відшкодування за втрату багажу
чи вантажобагажу;
   д) від дня видачі вантажу, багажу або вантажобагажу - для
претензій з приводу прострочення доставки вантажу, багажу або
вантажобагажу;
   е) після закінчення п'ятиденного терміну, встановленого для
оплати штрафу, - для претензій про стягнення штрафу за невиконання
плану перевезень;
 
   ( Підпункт "є" абзацу другого виключено на підставі Постанови
КМ N 1973 ( 1973-2002-п ) від 25.12.2002 )
 
   ж) з дня встановлення обставин, що спричинили заявлення
претензії, - в усіх інших випадках.
 
   135. Претензія підлягає розгляду протягом 1 місяця. ( Абзац
перший пункту 135 в редакції Постанови КМ N 1973 ( 1973-2002-п )
від 25.12.2002 )
   У разі часткового задоволення або відхилення претензій у
повідомленні мають бути зазначені підстави рішення залізниці з
посиланням на відповідні статті цього Статуту. У цих випадках
подані з претензією документи повертаються заявнику.
   Якщо у процесі розгляду претензії буде встановлено, що вантаж
переадресовано або видано іншому одержувачу на законних підставах,
така претензія відхиляється з повідомленням заявнику про те де,
коли, кому і за чиєю вказівкою видано вантаж, для безпосереднього
розрахунку з фактичним одержувачем або з тим органом, за вказівкою
якого було переадресовано чи видано вантаж.
( Пункт 135 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1973
( 1973-2002-п ) від 25.12.2002 )
 
   136. Позови до залізниць можуть бути подані у шестимісячний
термін, який обчислюється відповідно до вимог пункту 134 цього
Статуту. 
( Пункт 136 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1510
( 1510-2002-п ) від 11.10.2002, в редакції Постанови КМ N 1973
( 1973-2002-п ) від 25.12.2002 )
 
   137. Позови    залізниць   до   вантажовідправників,
вантажоодержувачів і пасажирів, що випливають із цього Статуту,
можуть бути подані відповідно до установленої підвідомчості чи
підсудності до суду за місцем знаходження відповідача протягом 6
місяців. ( Абзац перший пункту 137 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1510 ( 1510-2002-п ) від 11.10.2002 )
   Зазначений шестимісячний термін обчислюється:
   а) щодо стягнення штрафу за невиконання плану перевезень -

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner