Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 346 від 20.03.1998

Про затвердження Програми створення та функціонування національної мережі міжнародних транспортних коридорів в Україні


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 20 березня 1998 р. N 346
                Київ
 
        Про затвердження Програми створення
       та функціонування національної мережі
        міжнародних транспортних коридорів
              в Україні
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 878 ( 878-2002-п ) від 01.07.2002 
      N 1402 ( 1402-2003-п ) від 04.09.2003
      N 1688 ( 1688-2003-п ) від 29.10.2003
      N 1118 ( 1118-2004-п ) від 25.08.2004
      N 710 ( 710-2005-п ) від 03.08.2005 )
 
 
   З метою забезпечення створення і фоункціонування національної
мережі міжнародних транспортних коридорів  Кабінет  Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити  Програму  створення  та  функціонування
національної мережі міжнародних транспорних коридорів в Україні
(далі - Програма), що додається.
 
   2. Координацію  робіт, пов'язаних з виконанням Програми,
покласти на Міністерство транспорту.
 
   3. Міністерству економіки та Міністерству фінансів під час
розроблення проектів державного бюджету та програм економічного і
соціального розвитку на відповідні роки  передбачити  цільове
фінансування реалізації Програми з державного бюджету виходячи з
реальних можливостей.
 
 
   Прем'єр-міністр України          В.ПУСТОВОЙТЕНКО
 
   Інд.34
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 20 березня 1998 р. N 346
 
               Програма
       створення та функціонування національної
         мережі міжнародних транспортних
            коридорів в Україні
 
   Ця Програма передбачає  комплекс  першочергових  заходів,
спрямованих на розбудову міжнародних транспортних коридорів на
період до 2005 року і розвиток усіх видів транспорту, за винятком
повітряного і трубопровідного.
   Обсяг виконання дослідних робіт, проектів,  інвестиційних
вкладень у транспортно-дорожньому комплексі надзвичайно великий,
оскільки перехід на ринкові відносини ставить перед транспортом
принципово нові завдання і вимагає змін, орієнтовні інвестиції для
здійснення яких становлять понад 100 млрд. гривень.
   Виходячи з обмежених можливостей державного бюджету та інших
джерел фінансування до Програми включено тільки першочергові
заходи, здійснення яких закладає основи створення міжнародних
транспортних коридорів (далі - транспортні коридори) на території
України.
   У Програмі ці заходи згруповані у п'ять розділів:
   визначення вантажо-  і  пасажиропотоків  на  транспортних
коридорах;
   законодавча та нормативно-правова база розбудови транспортних
коридорів;
   організація і  технологія  роботи  транспортних  систем
(оптимізація транспортних процесів);
   пропуск транспорту в пунктах пропуску на державному кордоні;
   розбудова транспортних коридорів (інвестиційні проекти).
   Головними  напрямами  розвитку  транспортних  коридорів
визначені:
   поетапний перехід  на  засади  міжнародної  транспортної
політики, прийнятої Європейською Комісією;
   впровадження прийнятих  Україною  положень  європейських
меморандумів, протоколів, угод  щодо  створення  транспортних
коридорів;
   залучення до участі у створенні мережі транспортних коридорів
вітчизняних і зарубіжних структур усіх форм власності;
   перехід  на   ринкові    основи    функціонування
транспортно-дорожнього комплексу, елементами яких є приватизація
державних підприємств, демонополізація, конкуренція тощо.
   Згідно з Концепцією створення та функціонування національної
мережі міжнародних транспортних коридорів в Україні, затвердженою
постановою Кабінету Міністрів  України від 4 серпня  1997 р.
N 821 ( 821-97-п ), передбачаються   два  варіанти  розбудови
транспортних коридорів на території України, включених як складова
частина до мережі міжнародних транспортних коридорів:
   реконструкція і модернізація існуючої мережі;
   спорудження нової транспортної мережі з повним комплексом
інфраструктури згідно з міжнародними стандартами.
   Розбудова та  функціонування  транспортних  коридорів  за
існуючими напрямками забезпечується відповідними підприємствами,
підпорядкованими Мінтрансу.
   ( Абзац дев'ятнадцятий вступної частини виключено на підставі
Постанови КМ N 1118 ( 1118-2004-п ) від 25.08.2004 )
   Спорудження нової  транспортної  мережі  здійснюється  на
конкурсних засадах переважно із залученням недержавних коштів,
насамперед приватного капіталу, включаючи іноземний, під контролем
і за участю держави, яка створює умови для залучення капіталу,
гарантує його повернення та додатковий прибуток, готує відповідну
законодавчу та правову базу.
   Нові автомобільні  дороги  передаються  в  користування
акціонерам, які вклали кошти в їх будівництво, на термін не менший
достатнього для окупності вкладених  капіталів  і  одержання
додаткового прибутку. Для цього передбачається запровадження плати
за проїзд зазначеними автомобільними дорогами.
 
       Визначення вантажо- і пасажиропотоків на
           транспортних коридорах
 
   Програмою передбачено виконання дослідних робіт з визначення
шляхів і тенденцій економічного розвитку України і зарубіжних
регіонів, що формують перевезення транспортними коридорами, з
прогнозуванням обсягів і напрямків перевезень по кожному, окремо
взятому транспортному коридору.
   Одним з визначальних питань у залученні транспортних потоків
на територію України є ефективно діюча, пристосована до постійних
змін міжнародних вимог тарифна політика та система інших зборів і
платежів за міжнародні перевезення. Тарифні правила та умови,
система інших зборів і платежів, що діють нині в Україні, не
повною мірою відповідають цим вимогам.
   Незважаючи на низькі загальні тарифи на перевезення, кінцеві
транспортні витрати у зв'язку з обтяженням їх додатковими сплатами
досить високі і значною мірою відштовхують споживачів транспортної
продукції.
   Програмою передбачені  роботи  з  удосконалення  тарифної
політики на всіх видах транспорту, в тому числі у разі їх
взаємодії між собою і застосування наскрізних тарифів.
 
     Законодавча та нормативно-правова база розбудови
           транспортних коридорів
 
   Для забезпечення  створення  і  функціонування  мережі
транспортних коридорів,  організації  перевезень  на  них  у
міжнародній практиці існує значна кількість нормативно-правових
актів, технічних документів, конвенцій, вимог, стандартів тощо.
Україна погодила тільки частину цих документів (близько 20 з 50
головних) при загальній кількості їх декілька сотень. У Програмі
передбачена  підготовка  відповідних  законодавчих  та  інших
нормативно-правових актів, вивчення і аналіз діючих міжнародних
актів, їх адаптація до умов України.
 
    Організація і технологія роботи транспортних систем
        (оптимізація транспортних процесів)
 
   Міжнародна транспортна мережа України  і  діючі  системи
перевезень в умовах перебудови економіки вимагають принципових
змін в експлуатаційно-технологічній діяльності, а також заміни
технічних засобів і обладнання.
   Головні вимоги у цих питаннях такі:
   максимальне зниження собівартості перевезень;
   переоцінка критеріїв підходу до  визначення  ефективності
перевезень, перехід від об'ємних показників роботи транспорту до
фінансово-економічних;
   забезпечення достатньої швидкості руху транспорту і доставки
пасажирів і вантажів;
   забезпечення збереження вантажів під час перевезення;
   підвищення якості послуг на транспорті.
   У Програмі передбачено здійснення як науково-дослідних і
проектно-конструкторських розробок з цих питань, так і ряду
інвестиційних проектів і організаційних заходів.
 
       Пропуск транспорту в пунктах пропуску
           на державному кордоні
 
   Питання прискореного пропуску транспорту в пунктах пропуску
на державному кордоні - одне з найскладніших у міжнародних
перевезеннях. В Україні реалізується цільова Комплексна програма
розбудови  державного  кордону  України,  затверджена  Указом
Президента України від 16 грудня 1993 р. N 596 ( 596/93 ). Для
подальшого прискореного пропуску транспортних засобів через пункти
пропуску необхідно створити нову інфраструктуру пунктів пропуску
на державному кордоні відповідно до міжнародних стандартів. На
маршрутах проходження  транспортних  коридорів  розміщено  12
автомобільних, 11 залізничних та 3 пункти пропуску, що розташовані
в морських та річкових портах. Серед пунктів пропуску  для
автомобільного сполучення тільки пункт "Краківець" (транспортний
коридор N 3), побудований у 1997 році, відповідає міжнародним
стандартам. Інші пункти пропуску потребують значної реконструкції
та будівництва нової інфраструктури.
  У  Програмі  передбачено проведення  додаткових  робіт,
спрямованих на поліпшення умов перетину кордонів у міжнародному
сполученні.
 
   Розбудова транспортних коридорів (інвестиційні проекти)
 
   Цей розділ Програми визначає адреси і обсяги інвестиційних
вкладень у розбудову транспортних коридорів і споруд на них. Там,
де вже визначена доцільність і можливість спорудження нових
об'єктів або реконструкції чи  підвищення техніко-економічних
(споживчих)  характеристик  існуючих,  Програмою  передбачені
конкретні адреси і обсяги робіт.
   В основному ці роботи передбачаються  на існуючих об'єктах
транспортних коридорів.
   На об'єктах, визначених для будівництва на нових напрямках, у
разі необхідності Програмою передбачено здійснення попередніх
розрахунків,  виконання  техніко-економічних  обгрунтувань або
підготовчих робіт для них. З метою  майбутнього  розміщення
автомагістралей та їх споруд необхідно заздалегідь визначити
напрямки їх прокладання та  зарезервувати  земельні  ділянки
відповідно до плану забудови, залишивши ці ділянки у державній
власності без права передачі у приватну власність.
   У  Програмі передбачається пріоритетна розбудова коридорів
N 3, 5, 9, а також коридору  Балтійське  море - Чорне   море
(Гданськ - Одеса). Обсяги  робіт   визначені  з урахуванням
можливостей інвестування  відповідних  галузей  транспортно-
дорожнього комплексу.
   Загальна  вартість  намічених  Програмою  робіт становить
3013,73 млн. гривень. За рахунок державного бюджету передбачено
виділити 1168,82 млн. гривень, у тому числі понад 1 млрд. гривень
з  коштів дорожнього фонду,  віднесеного  до державного та
місцевих бюджетів. Обсяг капітальних вкладень, які передбачаються
на розбудову  транспортних  коридорів,  становить  близько
3 млрд. гривень. На науково-дослідні,  проектно-конструкторські
та     організаційно-технологічні   розробки   передбачено
13,89 млн. гривень.
   Внаслідок реалізації   Програми  очікується  підвищення
економічних  показників  роботи  залізничного,  морського  і
автомобільного  транспорту,  збільшення  обсягу  вантажо-  і
пасажироперевезень, у тому числі за рахунок транзиту  через
територію України, підвищення рівня якості праці і послуг на
транспортних коридорах. Зростуть валютні надходження до країни.
Вже на цьому початковому етапі розбудови транспортних коридорів
передбачається збільшення робочих місць на 15 - 20 тисяч.
   Зростання прибутку від транзитних перевезень на залізничному
транспорті очікується в межах 23 - 25 відсотків. Прибуток морських
портів зросте на 51 відсоток.
   Середньорічний економічний ефект від поліпшення умов руху на
автомобільних  дорогах  становитиме  понад  230 млн. гривень.
Окупність капітальних вкладень у розбудову автомобільних доріг
становитиме 6 - 7 років, залізниць 8 - 10 років.
 
                     Додаток
              до Програми створення та функціонування
              національної    мережі  міжнародних
              транспортних коридорів в Україні
 
          Завдання та етапи виконання
    Програми створення та функціонування національної
    мережі міжнародних транспортних коридорів в Україні
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
              |       |     | Прогнозні обсяги фінансування, тис. гривень
              |       |     |-------------------------------------------------
              | Відповідальні|     |  всього   |    у тому числі
              | за виконання| Термін |---------------|---------------------------------
              | та головні  | виконання|держав-| інші |  науково-   | капітальні
Завдання та етапи виконання | виконавці  |     |ний  |джерела|  дослідні   | вкладення
    Програми      |       |     |бюджет |    |  роботи    |
              |       |     |-------+-------+----------------+----------------
              |       |     |    |    |держав-| інші  |держав-| інші
              |       |     |    |    |ний  |джерела |ний  |джерела
              |       |     |    |    |бюджет |    |бюджет |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Визначення вантажо- і  Мінтранс    1998 -   260   550   260   550   -    -
  пасажиропотоків   на  Мінекономіки   2002
  транспортних коридорах*  МЗЕЗторг
               Держмитслужба
 
1.1. Провести  дослідження Мінтранс    1998    100   150   100   150   -    -
   існуючого  стану  і інститут
   зробити     прогноз "Укрдіпродор"
   розвитку         Рада    по
   міжрегіональних     вивченню
   економічних зв'язків в продуктивних
   Україні,         сил (РВПС)
   зовнішньоекономічних
   зв'язків,  а  також
   оцінити     обсяги
   внутрішньодержавних та
   експортно-імпортних
   перевезень      на
   перспективний період
---------------------------------
* Головні виконавці робіт, зазначених у розділах 1 - 5, визначаються, як правило, на конкурсних
засадах.
 
1.2. Дослідити  міжнародні Мінтранс РВПС  1998 -   50   100   50    100   -    -
   економічні зв'язки  і ВАТ "Інститут  1999
   напрямки  та  обсяги (Центр)
   транспортних потоків у комплексних
   міжнародній  торгівлі; транспортних
   підготувати пропозиції проблем"
   щодо їх залучення до (ІКТП-Центр)
   транспортних коридорів
   в Україні
 
1.3. Проаналізувати     Мінтранс     -"-   50   100   50    100   -    -
   існуючий стан справ і Укрзалізниця
   підготувати нормативні Державний
   документи щодо тарифів департамент
   (включаючи  наскрізні автомобільного
   тарифи) за напрямками транспорту
   проходження       (ДДАТ)
   транспортних коридорів  Державний
               департамент
               морського  і
               річкового
               транспорту
               України
               (ДДМРТУ)
               Київський
               інститут
               залізничного
               транспорту
               (КІЗТ)
               Товариство з
               обмеженою
               відповідаль-
               ністю (ТОВ)
               "Трансполіс"
 
1.4. Проаналізувати  стан Мінтранс    1998    60    -   60    -    -    -
   справляння  зборів  з Укрзалізниця
   перевізників під  час ДДАТ  ДДМРТУ
   перевезення  вантажів Укравтодор
   територією України та ІКТП-Центр
   підготувати  положення
   щодо впорядкування їх
   ставок
 
1.5. Удосконалити  систему Укрзалізниця  1999 -   -   200    -   200   -    -
   взаєморозрахунків  під ДДМРТУ      2002
   час     міжнародних Укравтодор
   перевезень вантажів і ДДАТ інститут
   пасажирів      між "Державто-
   учасниками перевізного трансНДІ-
   процесу         проект"
 
2. Законодавча     та  Мінтранс    1998 -   300   1030  300   1030   -    -
  нормативно-правова база  Мінекономіки   2005
  розбудови транспортних  Мін'юст
  коридорів         Мінфін
               Мінекобезпеки
               Національне
               агентство  з
               питань
               розвитку  та
               європейської
               інтеграції
               Держкомзем
 
2.1. Розглянути міжнародні Укрзалізниця  1998 -   40   60   40    60    -    -
   документи  (конвенції, ДДМРТУ      1999
   угоди   та   інші Укравтодор
   нормативні  акти)  з ДДАТ
   питань  розвитку  та ІКТП-Центр
   функціонування
   транспорту,  прийняті
   Європейською
   економічною  комісією
   ООН  та  Європейським
   співтовариством.
   Розробити  пропозиції
   щодо приєднання України
   до  виконання  вимог
   зазначених документів
 
2.2. ( Пункт 2.2 втратив чинність в частині, що стосується
дорожнього  господарства  на  підставі  Постанови  КМ N 710
( 710-2005-п ) від 03.08.2005 )
   Провести  аналітичний Укрзалізниця  1998 -   50   150   50    150   -    -
   огляд      чинних ДДАТ       2005
   законодавчих та інших Укравтодор
   нормативно-правових   ДДМРТУ
   актів   з   питань інститут
   створення       і "Державто-
   функціонування      трансНДІ-
   транспортних коридорів, проект"
   підготувати відповідні
   пропозиції
 
2.3. ( Пункт 2.3 втратив чинність в частині, що стосується
дорожнього  господарства  на  підставі  Постанови  КМ N 710
( 710-2005-п ) від 03.08.2005 )
   Підготувати перелік і Укрзалізниця  1999-   50   200   50    200   -    -
   розробити  законодавчі ДДМРТУ      2005
   та         інші Укравтодор
   нормативно-правові акти ДДАТ інститут
   щодо      методів "Державто-
   стимулювання       трансНДІ-
   вітчизняних     та проект"
   іноземних  інвесторів,
   які  залучаються  до
   розбудови      та
   облаштування
   транспортних коридорів
 
2.4. Доопрацювати подані та
   підготувати   проекти
   Законів України:
   Про концесію    на Укравтодор   1998    -    -    -     -    -    -
   будівництво     та
   експлуатацію
   автомобільних   доріг
   (доопрацювання);
   Про    резервування Укравтодор   1998    -    20   -    20    -    -
   земель       під Укрзалізниця
   реконструкцію існуючих
   та прокладання  нових
   транспортних коридорів
   (доповнення Земельного
   кодексу України);
   Про концесії    на Укрзалізниця  1999    -    20   -    20    -    -
   залізничному транспорті;
   Про морські порти;   ДДМРТУ     -"-    -    40   -    40    -    -
   Про    транспортно- Укрзалізниця  1998 -   -    80   -    80    -    -
   експедиційну       ДДАТ ДДМРТУ   1999
   діяльність;
   Про транзит  товарів Мінтранс    1998    20   -    20    -    -    -
   територією України;   МЗЕЗторг
               Мін'юст
   Про вільні економічні Мінтранс    1999    20   20   20    20    -    -
   зони   у    межах Мін'юст
   транспортних коридорів  МЗЕЗторг
 
2.5. Підготувати  Правила Мінтранс    1999 -   -    100   -    100   -    -
   регулювання       Укрзалізниця   2000
   взаємовідносин   між ДДМРТУ  ДДАТ
   учасниками        інститут
   транспортного  процесу "ПівденНДІМФ"
   на терміналах  та  у
   морських  транспортних
   вузлах
 
2.6. Підготувати  Правила ДДАТ інститут  1999    -    70   -    70    -    -
   міжнародних перевезень "Державто-
   вантажів автомобільним трансНДІ-
   транспортом       проект"
 
2.7. Скоригувати  Правила Укрзалізниця  1999 -   -    100   -    100   -    -
   перевезень        ДДАТ       2000
   великовагових,      Укравтодор
   великогабаритних   і інститут
   небезпечних вантажів на "Державто-
   транспорті        трансНДІ-
               проект"
 
2.8. Підготувати нормативні ДДМРТУ     1998 -   -    70   -    70    -    -
   документи  з  метою інститут     2000
   забезпечення надійності "Річтранс-
   об'єктів    системи проект"
   річкових  судноплавних
   шляхів   у   мережі
   транспортних коридорів
 
2.9. Розробити Коментар до ДДМРТУ     2000    -    100   -    100   -    -
   Кодексу  торговельного інститут
   мореплавства України   "ПівденНДІМФ"
 
2.10. Підготувати методичні Мінтранс    1998    30   -    30    -    -    -
   рекомендації    щодо ІКТП-Центр
   оцінки   ефективності
   інвестиційних проектів
   створення  міжнародних
   транспортних коридорів
   в Україні та їх відбору
   для фінансування
 
2.11. Підготувати   проект Мінтранс    -"-    20   -    20    -    -    -
   договору, узгоджений з Мін'юст
   Польською Стороною, між
   Україною і Республікою
   Польща  про  надання
   коридорові  Гданськ -
   Одеса (Балтійське море
   - Чорне море) статусу
   міждержавного
 
2.12. Підготувати       Мінтранс    1998 -   50   -    50    -    -    -
   пропозиції, узгоджені з Мін'юст     1999
   Польською   Стороною, Мінекономіки
   щодо     прийняття
   законодавчих та інших
   нормативно-правових
   актів з метою розбудови
   і    функціонування
   транспортного коридору
   Гданськ   -   Одеса
   (Балтійське  море  -
   Чорне море)
 
2.13. Визначити    вплив Мінтранс    1999    20   -    20    -    -    -
   транспортних коридорів РВПС
   на соціально-
   економічний    стан
   прилеглих територій
 
3. Організація     і  Мінтранс    1998 -   490   1565  490   1565   -    -
  технологія    роботи  Мінекономіки   2005
  транспортних   систем  МЗЕЗторг
  (оптимізація        Держмитслужба
  транспортних процесів)   Адміністрація
               Держприкордон-
               служби
 
3.1. Підготувати нормативні Мінтранс    1998    40   -    40    -    -    -
   положення     щодо ІКТП-Центр
   раціонального
   використання     та
   взаємодії різних видів
   транспорту  в  межах
   транспортних коридорів
 
3.2. Провести дослідження і Мінтранс    1999    80   -    80    -    -    -
   підготувати  методичні МЗЕЗторг
   вказівки      щодо
   формування мережі  та
   організаційних структур
   транспортного
   забезпечення
   зовнішньоекономічної
   діяльності країни
 
3.3. Проаналізувати     Мінтранс    1998 -   150   -    150    -    -    -
   розвиток та організацію МЗЕЗторг     2002
   роботи   міжнародних ІКТП-Центр
   нагромаджувально-
   розподільних
   (торгівельних)
   транспортно-складських
   центрів та підготувати
   нормативні  положення
   щодо їх формування та
   розвитку  в   межах
   міжнародних
   транспортних коридорів
 
3.4. Здійснити заходи щодо Укрзалізниця  1999 -   60   240   60    240   -    -
   організації       ДДМРТУ ДДАТ   2005
   інтермодальних      ТОВ
   (комбінованих)      "Трансполіс"
   перевезень        КІЗТ
   транспортними
   коридорами;
   контейнерних     і
   контрейлерних
   перевезень,
   обгрунтування    їх
   маршрутів,    місць
   розміщення і потужності
   транспортно-складських
   комплексів і терміналів
   обслуговування
   контейнерних     і
   контрейлерних
   перевезень
 
3.5. Провести  дослідження Мінтранс    1998 -   150   -    150    -    -    -
   та     підготувати Мінекономіки   1999
   пропозиції     щодо МЗЕЗторг
   формування   вільних Держмитслужба
   економічних зон на базі Адміністрація
   прикордонних     та Держприкордонслужби 
   морських    опорних Національне 
   транспортно-складських  агентство з питань
   комплексів        розвитку  та
               європейської
               інтеграції
               ІКТП-Центр
               НДІекономіки
               ТОВ "Транс-
               поліс"
 
3.6. Розробити  Концепцію Мінтранс    -"-    -    50   -    50    -    -
   створення і  розвитку КІЗТ
   інформаційної  системи
   транспортних коридорів
   на базі обчислювальних
   мереж видів транспорту
   і дорожнього комплексу
 
3.7. Розробити   систему ДДАТ інститут  1999 -   -    400   -    400   -    -
   оперативно-       "Державто-    2005
   диспетчерського     трансНДІ-
   зв'язку   під   час проект"
   автомобільних
   перевезень
   транспортними
   коридорами
 
3.8. Розробити    єдину ДДМРТУ     1998 -   -    240   -    240   -    -
   інформаційну  мережу, інститут     2005
   системи  зв'язку  і "Чорномор-
   засобів    передачі НДІпроект"
   інформації  учасникам
   транспортного процесу в
   морських  транспортних
   вузлах
 
3.9. Провести дослідження і Укрзалізниця  1999    -    45   -    45    -    -
   підготувати пропозиції КІЗТ
   щодо     підвищення
   швидкості руху поїздів
   (пасажирських  -  до
   160 км/год, вантажних -
   до 120 км/год)   на
   напрямку Фастів  -
   Дніпропетровськ
   (коридор Європа - Азія)
 
3.10. Підготувати пропозиції Укрзалізниця  -"-    -    60   -    60    -    -
   щодо   удосконалення Держмитслужба
   технології    роботи Адміністрація
   залізниць на напрямках Держприкордонслужби 
   проходження       ТОВ "Трансполіс"
   транспортних коридорів
   та в пунктах пропуску
   через державний кордон
 
3.11. Удосконалити  систему Укрзалізниця  1998 -   -    350   -    350   -    -
   організації       КІЗТ   ТОВ  2002
   вагонопотоків,  планів "Трансполіс"
   формування   поїздів,
   завантаження
   сортувальних станцій з
   розробленням
   програмного
   забезпечення  на базі
   нової
   економікотехнологічної
   моделі
 
3.12. Розробити рекомендації   -"-     1999    -    60   -    60    -    -
   щодо    організації
   перевезень
   спеціалізованими
   поїздами транспортними
   коридорами
 
3.13. Розробити    типові ДДАТ      1998 -   -    120   -    120   -    -
   технології організації Держмитслужба  2000
   і      управління інститут
   міжнародними       "Державто-
   перевезеннями      трансНДІ-
   автомобільним      проект"
   транспортом в Україні
 
4. Пропуск транспорту  в  Мінтранс    1998 -   2100  221060 100   60   2000  221000
  пунктах  пропуску  на  Держмитслужба  2005
  державному кордоні     Адміністрація
               Держприкордон-
               служби
 
4.1. Проаналізувати     Мінтранс    1998 -   100   -    100   -    -    -
   пропускну спроможність Держмитслужба  1999
   пунктів  пропуску  на Адміністрація
   державному кордоні  у Держприкордон- 
   межах   транспортних служби 
   коридорів,    рівень РВПС
   обслуговування під час
   перетину   державного
   кордону  та розробити
   нормативні вимоги  до
   них
 
4.2. Підготувати пропозиції Укрзалізниця  1999 -   -    60   -    60    -    -
   щодо   удосконалення          2000
   роботи   прикордонних
   залізничних   станцій
   Чоп,  Ковель, Ягодин,
   Батєво,   Мостиська,
   Хутір-Михайлівський
 
 
   ( Пункт 4.3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 710
( 710-2005-п ) від 03.08.2005 )
 
 
4.4. Здійснити  розбудову Держмитслужба  1999 -   -    220000 -    -    -  220000
   пунктів    пропуску          2005
   автомобілів  у  межах
   транспортних коридорів
 
5. Розбудова транспортних  Мінтранс    1998 -  1165670 1620710 -    660  1165670 1620050
  коридорів (інвестиційні  Мінфін      2005       50300              50300
  проекти)          Мінекономіки            екю               екю
               Національне
               агентство  з
               питань
               розвитку  та
               європейської
               інтеграції
 
5.1. Залізничні транспортні
   коридори
5.1.1.
   Здійснити        Укрзалізниця  1998    -   105000  -    -    -  105000
   електрифікацію
   залізниці на напрямку
   Красне-Жмеринка
   (коридор N 3)
5.1.2.
   Відновити      та
   модернізувати
   залізничну
   інфраструктуру    на
   напрямках:
   Львів -  Жмеринка  -   -"-     -"-    -    70000  -    -    -   70000
   Київ (коридор N 3);
   Чоп - Львів (коридор    -"-     2000 -   -    89000  -    -    -   89000
   N 5);                   2005
   Жмеринка -    Одеса   -"-     -"-    -    76000  -    -    -   76000
   (коридор N 9);
   Київ -     Зернове Укрзалізниця  2000 -   -    48000  -    -    -   48000
   (коридор N 9);              2005
   Ніжин -  Чернігів  -   -"-     -"-    -    9500  -    -    -   9500
   Горностаївка (коридор
   N 9);
   Ягодин -  Ковель  -   -"-     -"-    -   109000  -    -    -  109000
   Здолбунів  -  Козятин
   (коридор Балтика-Чорне
   море)
5.1.3.
   Провести  дослідження
   та     підготувати
   пропозиції     щодо
   відновлення     та
   модернізації
   транспортних коридорів
   (залізничне
   сполучення):
   Мостиська -  Львів -   -"-     1998 -   -    205   -    205   -    -
   Київ (через Жмеринку)          1999
   (коридор N 3);
   Чоп - Львів  (коридор   -"-     -"-    -    135   -    135   -    -
   N 5);
   Горностаївка - Ніжин -   -"-     1998 -   -    320   -    320   -    -
   Київ - Жмеринка - Одеса          2000
   (коридор N 9)
5.1.4.
   Розпочати будівництво   -"-     2000 -   -   256000  -    -    -  256000
   тунелю  на  ділянці          2005
   Бескид  -  Скотарське
   (коридор N 5)
5.1.5.
   Модернізувати      Укрзалізниця  1999 -   -   70000  -    -    -   70000
   телекомунікаційні             2000
   системи  на  напрямку
   Захід - Схід (коридори
   N 3, 5, 9)
5.1.6.
   Обладнати контейнерні   -"-     1998 -   -   11500  -    -    -   11500
   термінали                 2000
   вантажопідйомною
   технікою
5.1.7.
   Підготувати       Укрзалізниця  1998
   інвестиційні проекти з Національне
   питань    розбудови агентство  з
   транспортних коридорів питань
   із  залученням коштів розвитку  та
   Світового  банку  і європейської
   Європейського   банку інтеграції
   реконструкції     і
   розвитку, у тому числі
   проект     розвитку
   українських залізничних
   шляхів (загальний обсяг
   - 200 млн. екю, в тому
   числі      позика
   Європейського   банку
   реконструкції     і
   розвитку - 150 млн.екю)
 
5.2. Автомобільні
   транспортні  коридори
   (що реконструюються)*
______________________________
   * Роботи, зазначені у підрозділі 5.2, фінансуються за рахунок
державного та місцевих бюджетів.
 
 
   ( Пункт 5.2.1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 710
( 710-2005-п ) від 03.08.2005 )
 
 
   ( Пункт 5.2.2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 710
( 710-2005-п ) від 03.08.2005 )
 
 
   ( Пункт 5.2.3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 710
( 710-2005-п ) від 03.08.2005 )
 
 
   ( Пункт 5.2.4 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 710
( 710-2005-п ) від 03.08.2005 )
 
 
5.2.5.
   Здійснити будівництво Укравтодор   1998 -  3000  3000   -    -    3000  3000
   мостового   переходу Національне   2000       екю            екю
   через річку  Західний агентство  з
   Буг у рамках реалізації питань
   програми прикордонного розвитку  та
   співробітництва  TACIS європейської
   із залученням  коштів інтеграції
   Європейського   Союзу Волинська
   (коридор   Балтійське облдерж-
   море - Чорне море)    адміністрація
5.2.6.
   Розробити    схеми
   розміщення комплексних
   пунктів  сервісу  на
   автомобільних  дорогах
   транспортних коридорів:
   дорога Київ - Львів - Укравтодор   1998    90   -    -    -    90   -
   Краковець     (Чоп) ДДАТ інститут
   (коридори N 3 і N 5);  "Укрдіпродор"
   дорога Нові Яриловичі   -"-     -"-    80   -    -    -    80   -
   - Чернігів  -  Кіпті
   (Бачівськ)  - Київ -
   Одеса (коридор N 9)
 
 
   ( Пункт 5.2.7 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 710
( 710-2005-п ) від 03.08.2005 )
 
 
   ( Пункт 5.2.8 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 710
( 710-2005-п ) від 03.08.2005 )
 
 
5.2.9.
   Підготувати       Мінтранс    1998
   інвестиційні проекти з Національне
   питань    розбудови агентство  з
   транспортних коридорів питань
   із  залученням коштів розвитку  та
   Світового  банку  і європейської
   Європейського   банку інтеграції
   реконструкції     і
   розвитку, у тому числі
   проект     розвитку
   автодоріг   України,
   (загальний обсяг   -
   304 млн. доларів  США,
   в тому  числі  позика
   Світового банку   -
   200 млн. доларів США)
5.2.10.
   Розробити і  провести ДДАТ інститут  1998 -   -   600   -    -    -   600
   на    одному    з "Державто-    2005
   транспортних коридорів трансНДІ-
   дослідні  випробування проект"
   автоматизованої системи
   взаєморозрахунків  за
   міжнародні автомобільні
   перевезення та надання
   сервісних    послуг
   перевізникам
 
5.3. Автомобільні
   транспортні  коридори
   (намічені      для
   будівництва)
5.3.1.
   Розробити   техніко-          1998 -   -   900   -    -    -   900
   економічні                2000
   обгрунтування            
   інвестицій             
   автомобільних доріг на
   напрямках:
   Краковець - Львів  - 
   Тернопіль       - Укравтодор
   Хмельницький - Вінниця інститут
   - Київ (коридор N 3);  "Укрдіпродор"
   Косини        -   -"-     -"-    -   600   -    -    -   600
   Івано-Франківськ   -
   Тернопіль -  Підгайці
   (коридор N 5)
5.3.2.                  
   Виконати передпроектні         1998 -
   роботи        до Укравтодор    2000
   техніко-економічних   інститут
   обгрунтувань       "Укрдіпродор"
   автомобільних доріг на  
   напрямках:
   коридор   Балтійське   -"-     -"-    -   1200   -    -    -   1200
   море  -  Чорне море:
   Ягодин - Ковель - Луцьк
   - Хмельницький - Балта
   - Одеса;
   коридор Європа - Азія:   -"-     -"-    -   1500   -    -    -   1500
   на ділянці Вінниця -
   Кіровоград      -
   Дніпропетровськ    -
   Донецьк - Ізварине;
   коридор          -"-     -"-    -   750   -    -    -   750
   Північ-Південь: Харків
   - Полтава - Кременчук -
   Кіровоград - Одеса;
   коридор          -"-     -"-    -   850   -    -    -   850
   Євроазіатський: Одеса -
   Миколаїв - Херсон  -
   Джанкой - Керч
5.3.3.
   Розробити   проектну         1999 -   -   4500   -    -    -   4500
   документацію     на Укравтодор    2002
   будівництво       інститут
   автомобільної дороги на "Укрдіпродор"
   ділянці Київ - Вінниця
   (коридор N 3)
 
5.4. Морський транспорт
5.4.1.
   Здійснити будівництво
   нових і реконструкцію
   існуючих    об'єктів
   морського  транспорту
   (коридори     N 9;
   Балтійське море - Чорне
   море) :
   порт Іллічівськ :    ДДМРТУ     1998    -   28000   -    -    -   28000
   комплекс        порт
   перевантажування     Іллічівськ
   міндобрив на причалі
   N 19 (реконструкція);
   комплекс         -"-      1999 -   -   19000   -    -    -   19000
   перевантажування             2005
   цементу на причалі N 21
   (нове будівництво);
   промстанція    для  -"-      -"-    -   2500   -    -    -   2500
   відстою     вагонів
   цементовозів     і
   розв'язки
   вагонопотоків;
   комплекс        ДДМРТУ  порт  1999 -   -   93000   -    -    -   93000
   перевантажування зерна Іллічівськ    2005
   на причалі N 17 (нове
   будівництво);
   бункерувальна   база  -"-      -"-    -   17000   -    -    -   17000
   (плав.     Причал)
   (реконструкція);
   порт Одеса:       ДДМРТУ  порт  -"-    -   25000   -    -    -   25000
   підхідний канал     Одеса
   (реконструкція);
   причал N 5-н       -"-      -"-    -   21100   -    -    -   21100
   (реконструкція);
   причал N 7-н       -"-      -"-    -   25000   -    -    -   25000
   (реконструкція);
   причали N 5-6       -"-      -"-    -   9000   -    -    -   9000
   Карантинного   молу.
   Комплекс
   перевантажування
   генеральних  вантажів
   (реконструкція);
   причал N 29, включаючи  -"-      1999    -   15300   -    -    -   15300
   причал, що передається
   порту (реконструкція);
   порт Южний:
   комплекс        ДДМРТУ  порт  1999 -   -   75000   -    -    -   75000
   перевантажування рідкої Южний      2005
   сірки на причалі N 15
   (нове будівництво);
   комплекс        ДДМРТУ  порт  1998    -   44000   -    -    -   44000
   перевантажування     Южний
   міндобрив на причалах
   N 16 - 17
   (реконструкція);
   транспортний комплекс  -"-      1999 -   -   300000  -    -    -  300000
   перевантажування   і          2005
   складування  зернових
   вантажів на причалі N 8
   (нове будівництво);
   ділянка   сортування  -"-      2004 -   -   220   -    -    -   220
   вагонів, обслуговування          2005
   і  ремонту  рухомого
   складу      (нове
   будівництво);
   порт Миколаїв:      ДДМРТУ  порт  1999 -   -   1000   -    -    -   1000
   комплекс        Миколаїв     2000
   перевантажування
   міндобрив на  причалі
   N 13 (реконструкція);
   порт Маріуполь:
   комплекс        порт      -"-    -   26000   -    -    -   26000
   перевантажування     Маріуполь
   контейнерних  вантажів
   на  причалах N 15-16
   (реконструкція);
   комплекс         -"-      -"-    -   20000   -    -    -   20000
   перевантажування зерна
   на   причалі  N 6а
   (реконструкція);
   вугільно-
   перевантажувальний    порт      1999 -   -   11000   -    -    -   11000
   комплекс         Маріуполь    2000
   (реконструкція)
5.4.2.
   Реалізувати   проект Мінтранс    1998 -   -   7300   -    -    -   7300
   "Покращення  поромної Національне   1999       екю                екю
   переправи Іллічівськ - агентство  з
   Поті"  (для з'єднання питань
   коридору N 9 і коридору розвитку  та
   ТРАСЕКА)  в  рамках європейської
   програми TACIS      інтеграції
5.4.3.
   Здійснити будівництво
   нових     об'єктів
   річкового  транспорту
   (транспортний  коридор
   N 7):
   порт Рені:        ДДМРТУ  порт  -"-    -   5000   -    -    -   5000
   комплекс        Рені
   перевантажування
   міндобрив на причалах
   N 15, 16;
   судохідне русло Прорва ДДМРТУ     1998 -  6000   -    -    -    6000   -
   на       р.Дунай.          1999
   Днопоглиблювальні
   роботи та випрямлення
   русла
 
   судноплавний шлях    -"-      2002 - 27900 110100   -   2000   27900 108100
   загального користування          2005
   "Канал Дунай - Чорне
   море" на баровій
   частині гирла
   Новостамбульське
 
5.5. Проведення попередніх Мінтранс  ТОВ -"-    -    30   -    -    -    30
   досліджень  з  метою "Трансполіс"
   створення міжнародного
   транспортного коридору
   Європа  -  Азія  у
   взаємодії з країнами,
   територією     яких
   проходитиме коридор
 
5.6. Розробити  пропозиції   -"-     1998    10   -    10    -    -    -
   щодо    небюджетного
   фінансування   робіт
   Програми створення та
   функціонування
   національної   мережі
   міжнародних
   транспортних коридорів
   в Україні
 
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 878
( 878-2002-п ) від 01.07.2002, N 1402 ( 1402-2003-п ) від
04.09.2003, N 1688 ( 1688-2003-п ) від 29.10.2003, N 1118
( 1118-2004-п ) від 25.08.2004 )
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner