Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 335 від 19.03.1998

Про затвердження Порядку визначення суми податку на прибуток підприємств, одержаного за рахунок зміни понижуючого коефіцієнта з 0,7 до 0,6 при застосуванні норм амортизації у 1998 році, та спрямування зазначених коштів до Державного бюджету України


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 19 березня 1998 р. N 335
                Київ
 
    Про затвердження Порядку визначення суми податку на
    прибуток підприємств, одержаного за рахунок зміни
   понижуючого коефіцієнта з 0,7 до 0,6 при застосуванні
   норм амортизації у 1998 році, та спрямування зазначених
        коштів до Державного бюджету України
 
    ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
     N 1285 ( 1285-98-п ) від 17.08.98 
     N 1572 ( 1572-98-п ) від 02.10.98 
     N 165 ( 165-99-п ) від 08.02.99 )
 
   На виконання статті 2 Закону України "Про внесення зміни до
статті 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"
( 98/98-ВР ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити Порядок визначення суми податку на прибуток
підприємств, одержаного за рахунок зміни понижуючого коефіцієнта з
0,7 до 0,6 при застосуванні норм амортизації у 1998 році, та
спрямування зазначених коштів до Державного бюджету  України
(додається).
 
   ( Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 165
( 165-99-п ) від 08.02.99 ) 2. Установити, що податок у розмірі 30
відсотків сум амортизації, нарахованої внаслідок зміни понижуючого
коефіцієнта з 0,7 до 0,6 при застосуванні норм амортизації у 1998
році,  сплачують до Державного бюджету України всі суб'єкти
господарської   діяльності   незалежно   від   результатів
фінансово-господарської діяльності. ( Постанову доповнено пунктом
2 згідно з Постановою КМ N 1572 ( 1572-98-п ) від 02.10.98 )
 
   3. Установити, що податок на прибуток підприємств, одержаний
за рахунок зміни понижуючого коефіцієнта з 0,7 до 0,6 при
застосуванні норм амортизації у 1998 році, зараховується до
Державного бюджету  України  в  порядку,  який  визначається
Міністерством фінансів.
 
   4. Контроль  за  виконанням  цієї постанови покласти на
Міністерство фінансів та Державну податкову адміністрацію.
 
   5. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування та
застосовується починаючи з підсумків діяльності за перший звітний
(податковий) квартал 1998 року.
 
 
   Прем'єр-міністр України           В.ПУСТОВОЙТЕНКО
 
   Інд. 66
 
                    ЗАТВЕРДЖЕНО
              постановою Кабінету Міністрів України
                від 19 березня 1998 р. N 335
 
               Порядок
  визначення суми податку на прибуток підприємств, одержаного
  за рахунок зміни понижуючого коефіцієнта з 0,7 до 0,6 при
  застосуванні норм амортизації у 1998 році, та спрямування
     зазначених коштів до Державного бюджету України
 
 
           I. Загальні положення
 
   1. Цей  Порядок є обов'язковим для застосовування всіма
платниками податку на прибуток підприємств.
 
   2. Платники податку на прибуток підприємств  самостійно,
використовуючи відповідні варіанти розрахунку (розділи II - V
цього Порядку), визначають та спрямовують до державного бюджету
суму податку, одержаного за рахунок зміни понижуючого коефіцієнта
з 0,7 до 0,6 при застосуванні норм амортизації, відповідно до
цього Порядку, а також визначають суму податку, що підлягає
зарахуванню до місцевого бюджету.
 
   3. Усі розрахунки, передбачені цим Порядком, провадяться в
тисячах  гривень  з  одним десятковим знаком. Ці розрахунки
провадяться як під час розрахунку сум податку на  прибуток
підприємств  згідно  з  пунктом  16.3  Закону  України "Про
оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ), так і під час
розрахунку авансових внесків податку на прибуток, які визначаються
згідно з пунктом 16.7 цього Закону.
 
   4. ( Редакція абзацу першого пункту 4 втратила чинність на
підставі Постанови КМ N 165 ( 165-99-п ) від 08.02.99 ) Сума, на
яку збільшився податок на прибуток внаслідок зміни понижуючого
коефіцієнта з 0,7 до 0,6 (далі - приріст податку) , визначається
згідно з підпунктом 4 пунктів 8 - 11 цього Порядку і підлягає
сплаті до державного бюджету. ( Абзац перший пункту 4 в редакції
Постанови КМ N 1572 ( 1572-98-п ) від 02.10.98 )
   Сума, на яку збільшився оподатковуваний прибуток внаслідок
зміни понижуючого коефіцієнта з 0,7 до 0,6 (далі - приріст
прибутку - ПР), визначається згідно з підпунктами 3 пунктів 8 - 11
цього Порядку і з метою подальшого використання у розрахунках
податку на прибуток, що підлягає сплаті до місцевого бюджету,
відображається в декларації про прибуток (доходи) окремим рядком.
( Пункт 4 в редакції Постанови КМ N 1285 ( 1285-98-п ) від
17.08.98 )
   Від'ємна різниця між сумою податку на прибуток підприємств
за звітний (податковий) період та сумою зазначеного приросту
податку на прибуток такого періоду, одержана за рахунок зміни
понижуючого коефіцієнта з 0,7 до 0,6, не враховується  при
обчисленні  податкових зобов'язань підприємства з податку на
прибуток наступних звітних (податкових) періодів. ( Пункт 4
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 165 ( 165-99-п ) від
08.02.99 )
 
   5. Перерахування коштів до державного та місцевого бюджетів
здійснюється платником податку за окремими платіжними дорученнями.
   Суми податку на прибуток, одержаного за  рахунок  зміни
понижуючого коефіцієнта з 0,7 до 0,6 при застосуванні норм
амортизації у 1998 році, зараховуються до державного бюджету на
рахунки, які відкриваються  на  ім'я  територіальних  органів
Державного казначейства за кодами бюджетної класифікації 11020000
(податок на прибуток) символ звітності банку 009.
 
   6. Під час прийняття від платників податку декларацій та
розрахунків  орган  державної  податкової  служби  перевіряє
правильність визначення сум податку на прибуток,  одержаного
підприємством за рахунок зміни понижуючого коефіцієнта з 0,7 до
0,6 при застосуванні норм амортизації у 1998 році.
   Сума податку  на  прибуток,  що підлягає зарахуванню до
державного бюджету, зазначається у кінці декларації.
 
   7. Орган державної податкової служби веде облік нарахованих і
перерахованих сум податку та авансових внесків окремо за державним
і місцевим бюджетами.
 
  II. Розрахунок приросту податку на прибуток для платників
  податку, які подають декларацію про прибуток підприємства
 
   8. Під час проведення розрахунку визначається:
 
   1) сума фактично нарахованих амортизаційних відрахувань при
застосуванні понижуючого коефіцієнта 0,6 відповідно до пункту 22.4
Закону України  "Про  оподаткування  прибутку  підприємств"
( 334/94-ВР ):
 
   рядки (34.1+34.2+34.3) додатка М до декларації = А(ф);
 
   2) сума амортизаційних відрахувань, на яку зменшувалася б
сума скоригованого валового доходу при застосуванні понижуючого
коефіцієнта 0,7:
 
   (А(ф) : 0,6) х 0,7 = А (р);
 
   3) сума, на яку збільшився оподатковуваний прибуток внаслідок
зміни понижуючого коефіцієнта з 0,7 до 0,6:
 
   (А(р) - А(ф) = ПР;
 
   4) ( Редакція підпункту 4 пункту 8 втратила чинність на
підставі Постанови КМ N 165 ( 165-99-п ) від 08.02.99 ) сума, на
яку збільшився податок на прибуток внаслідок зміни понижуючого
коефіцієнта з 0,7 до 0,6, що підлягає зарахуванню до державного
бюджету:
 
   S = ПР х 30 : 100.
   
( Підпункт 4 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 1285 ( 1285-98-п ) від 17.08.98, в редакції Постанови КМ N
1572 ( 1572-98-п ) від 02.10.98 )
 
   ( Підпункт 5 пункту 8 виключено на підставі Постанови КМ N
1285 ( 1285-98-п ) від 17.08.98 )
   5) сума, що підлягає нарахуванню до місцевого бюджету:
 
   рядок 43 - S = Р;
 
   ( Підпункт 6 пункту 8 виключено на підставі Постанови КМ N
1285 ( 1285-98-п ) від 17.08.98 )
   6) відносний показник приросту податку на прибуток, який
збільшився внаслідок зміни понижуючого коефіцієнта з 0,7 до 0,6:
 
   S : рядок 43 = К.
 
     III. Розрахунок приросту податку на прибуток для
     платників податку, які подають декларацію про
         прибуток банківської установи
 
   9. Під час проведення розрахунку визначається:
 
   1) сума фактично нарахованих амортизаційних відрахувань при
застосуванні понижуючого коефіцієнта 0,6 відповідно до пункту 22.4
Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств":
 
   рядки (1+2+3) додатка 1 до декларації = А(ф);
 
   2) сума амортизаційних відрахувань, на яку зменшувалася б
сума скоригованого валового доходу при застосуванні понижуючого
коефіцієнта 0,7:
 
   (А(ф):0,6) х 0,7 = А(р);
 
   3) сума, на яку збільшився оподатковуваний прибуток внаслідок
зміни понижуючого коефіцієнта з 0,7 до 0,6:
 
   (А(р) - А(ф) = ПР;
 
   4) ( Редакція підпункту 4 пункту 9 втратила чинність на
підставі Постанови КМ N 165 ( 165-99-п ) від 08.02.99 ) сума, на
яку збільшився податок на прибуток внаслідок зміни понижуючого
коефіцієнта з 0,7 до 0,6, що підлягає зарахуванню до державного
бюджету:
 
   S = ПР х 30 : 100.
( Підпункт 4 пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 1285 ( 1285-98-п ) від 17.08.98, в редакції Постанови КМ N
1572 ( 1572-98-п ) від 02.10.98 )
 
   ( Підпункт 5 пункту 9 виключено на підставі Постанови КМ N
1285 ( 1285-98-п ) від 17.08.98 )
   5) сума, що підлягає нарахуванню до місцевого бюджету:
 
   рядок 44 - S = Р;
 
   ( Підпункт 6 пункту 9 виключено на підставі Постанови КМ N
1285 ( 1285-98-п ) від 17.08.98 )
   6) відносний показник приросту податку на прибуток, який
збільшився внаслідок зміни понижуючого коефіцієнта з 0,7 до 0,6:
 
   S : рядок 44 = k.
 
     IV. Розрахунок приросту податку на прибуток для
    платників податку, які подають декларацію про доходи
              страховика
 
   10. Під час проведення розрахунку визначається:
 
   1) сума фактично нарахованих амортизаційних відрахувань при
застосуванні понижуючого коефіцієнта 0,6 відповідно до пункту 22.4
Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств":
 
   рядок 20 декларації = А(ф);
 
   2) сума амортизаційних відрахувань, на яку зменшувалася б
сума скоригованого валового доходу при застосуванні понижуючого
коефіцієнта 0,7:
 
   (А(ф) : 0,6) х 0,7 = А(р);
 
   3) сума, на яку збільшився оподатковуваний прибуток внаслідок
зміни понижуючого коефіцієнта з 0,7 до 0,6:
 
   (А(р) - А(ф) = ПР;
 
   4) ( Редакція підпункту 4 пункту 10 втратила чинність на
підставі Постанови КМ N 165 ( 165-99-п ) від 08.02.99 ) сума, на
яку збільшився податок на прибуток внаслідок зміни понижуючого
коефіцієнта з 0,7 до 0,6, що підлягає зарахуванню до державного
бюджету:
 
   S = ПР х 30 : 100.
( Підпункт 4 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 1285 ( 1285-98-п ) від 17.08.98, в редакції Постанови КМ N
1572 ( 1572-98-п ) від 02.10.98 )
 
   ( Підпункт 5 пункту 10 виключено на підставі Постанови КМ N
1285 ( 1285-98-п ) від 17.08.98 )
   5) сума, що підлягає нарахуванню до місцевого бюджету:
 
   рядок 35 - S = Р;
 
   ( Підпункт 6 пункту 10 виключено на підставі Постанови КМ N
1285 ( 1285-98-п ) від 17.08.98 )
   6) відносний показник приросту податку на прибуток, який
збільшився внаслідок зміни понижуючого коефіцієнта з 0,7 до 0,6:
 
   S : рядок 35 = k.
 
 
     V. Розрахунок приросту податку на прибуток для
   платників податку, які подають декларацію про прибуток
   підприємства, основною діяльністю якого є виробництво
         сільськогосподарської продукції
 
   11. При проведенні розрахунку визначається:
 
   1) сума фактично нарахованих амортизаційних відрахувань при
застосуванні понижуючого коефіцієнта 0,6 відповідно до пункту 22.4
Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств":
 
   рядки (34.1+34.2+34.3) додатка М до декларації = А(ф);
 
   2) сума амортизаційних відрахувань, на яку зменшувалася б
сума скоригованого валового доходу при застосуванні понижуючого
коефіцієнта 0,7:
 
   (А(ф):0,6) х 0,7 = А(р);
 
   3) сума, на яку збільшився оподатковуваний прибуток внаслідок
зміни понижуючого коефіцієнта з 0,7 до 0,6:
 
   (А(р) - А(ф) = ПР;
 
   4) ( Редакція підпункту 4 пункту 11 втратила чинність на
підставі Постанови КМ N 165 ( 165-99-п ) від 08.02.99 ) сума, на
яку збільшився податок на прибуток внаслідок зміни понижуючого
коефіцієнта з 0,7 до 0,6, що підлягає зарахуванню до державного
бюджету:
 
   S = ПР х 30 : 100.
( Підпункт 4 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 1285 ( 1285-98-п ) від 17.08.98, в редакції Постанови КМ N
1572 ( 1572-98-п ) від 02.10.98 )
 
   ( Підпункт 5 пункту 11 виключено на підставі Постанови КМ N
1285 ( 1285-98-п ) від 17.08.98 )
   5) сума, що підлягає нарахуванню до місцевого бюджету:
 
   рядок 47 - S = Р;
 
   ( Підпункт 6 пункту 11 виключено на підставі Постанови КМ N
1285 ( 1285-98-п ) від 17.08.98 )
   6) відносний показник приросту податку на прибуток, який
збільшився внаслідок зміни понижуючого коефіцієнта з 0,7 до 0,6:
 
   S : рядок 47 = k.
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner