Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 174 від 16.02.1998

Про Державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 16 лютого 1998 р. N 174
                Київ
 
    Про Державну комісію з питань техногенно-екологічної
         безпеки та надзвичайних ситуацій
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 1763 ( 1763-99-п ) від 24.09.99
      N 1943 ( 1943-99-п ) від 21.10.99
      N 638 ( 638-2000-п ) від 12.04.2000
      N 920 ( 920-2001-п ) від 27.07.2001 
      N 315 ( 315-2003-п ) від 12.03.2003 
      N 1402 ( 1402-2003-п ) від 04.09.2003
      N 1694 ( 1694-2003-п ) від 29.10.2003
                    Розпорядженням КМ
      N 473-р ( 473-2005-р ) від 22.11.2005 
                     Постановами КМ
      N 1217 ( 1217-2006-п ) від 19.08.2006
      N  31 (  31-2008-п ) від 30.01.2008 )
 
 
 
   З метою вдосконалення роботи з питань техногенно-екологічної
безпеки  та  надзвичайних ситуацій Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити нову редакцію Положення про Державну комісію з
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
(далі-Комісія) та її склад, що додаються. ( Пункт 1 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1217 ( 1217-2006-п ) від
19.08.2006 )
 
   2. Установити, що:
 
   інформаційне  та  методичне  забезпечення роботи Комісії
здійснює Міністерство з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи;
 
   головою Комісії є Перший віце-прем'єр-міністр України або
Віце-прем'єр-міністр  України,  який згідно з функціональними
повноваженнями організовує розроблення та реалізацію державної
політики у сфері використання та охорони природних ресурсів, з
питань  екологічної,  ядерної  та пожежної безпеки, а також
надзвичайних  ситуацій  та  захисту  населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи; ( Абзац пункту 2 в редакції Постанови
КМ N 638 ( 638-2000-п ) від 12.04.2000; із змінами, внесеними
згідно з Розпорядженням КМ N 473-р ( 473-2005-р ) від 22.11.2005,
Постановами КМ N 1217 ( 1217-2006-п ) від 19.08.2006, N 31
( 31-2008-п ) від 30.01.2008 )
 
   3. Раді  міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
привести  положення  про  регіональні  комісії  з  питань
техногенно-екологічної безпеки  та  надзвичайних  ситуацій  у
відповідність з цим Положенням.
 
   4. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету
Міністрів України:
 
   від 21 лютого 1996 р. N 237 ( 237-96-п ) "Про Постійну
урядову  комісію з питань техногенно-екологічної безпеки  та
надзвичайних ситуацій" (ЗП України, 1996 р., N 7, ст.229);
 
   від 24 жовтня 1996 р. N 1285 ( 1285-96-п ) "Про внесення змін
до постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 1996 р.
N 237" ( ЗП України, 1996 р., N 19, ст. 536);
 
   від 16 жовтня 1997 р. N 1147 ( 1147-97-п ) "Про внесення змін
до постанови Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 1996 р. N
1285".
 
   5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Першого
віце-прем'єр-міністра України.
( Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 31
( 31-2008-п ) від 30.01.2008 )
 
 
   Прем'єр-міністр України        В.ПУСТОВОЙТЕНКО
 
   Інд.33
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
             постановою Кабінету Міністрів України
               від 16 лютого 1998 р. N 174
 
              ПОЛОЖЕННЯ
         про Державну комісію з питань
        техногенно-екологічної безпеки та
           надзвичайних ситуацій
 
   1. Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки
та надзвичайних ситуацій (далі - Комісія) є постійно діючим
органом, який координує діяльність центральних та місцевих органів
виконавчої влади, пов'язану з безпекою та захистом населення і
територій, реагуванням на надзвичайні ситуації природного  і
техногенного походження.
 
   2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента України і
Кабінету Міністрів України, цим Положенням та іншими актами
законодавства.
 
   3. Основними завданнями Комісії є:
 
   координація діяльності  центральних  і  місцевих органів
виконавчої влади, пов'язаної з функціонуванням єдиної державної
системи  запобігання  і  реагування  на надзвичайні ситуації
техногенного та природного характеру; ( Абзац другий пункту 3 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1943 ( 1943-99-п ) від
21.10.99; в редакції Постанови КМ N 638 ( 638-2000-п ) від
12.04.2000 )
 
   участь у формуванні і реалізації державної політики у сфері
техногенно-екологічної безпеки;
 
   організація та керівництво проведенням робіт з ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій національного і регіонального
масштабів, у тому числі з транскордонним впливом;
 
   4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:
 
   а) у режимі повсякденної діяльності:
 
   готує і подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо
визначення прав і обов'язків у цій сфері центральних і місцевих
органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій;
 
   координує діяльність  центральних  і  місцевих  органів
виконавчої влади з питань розроблення та виконання цільових і
науково-технічних програм і заходів щодо запобігання надзвичайним
ситуаціям, забезпечення захисту населення, сталого функціонування
господарських об'єктів, зменшення можливих матеріальних втрат та
збереження національної культурної спадщини у разі виникнення
надзвичайної ситуації;
 
   бере участь у розгляді питань щодо створення або припинення
діяльності підприємств незалежно  від  форми  власності,  що
використовують  складні  та  небезпечні  технології (хімічні,
радіаційні тощо), і подає відповідні пропозиції з цих питань;
 
   сприяє розвитку  гідрометеорологічних  спостережень   і
прогнозів, державної системи моніторингу навколишнього природного
середовища, системи цивільного захисту населення, форм контролю за
функціонуванням потенційно небезпечних об'єктів;
 
   здійснює методичне керівництво і контроль за роботою комісій
з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міських держадміністрацій та за їх підготовкою до
дій у надзвичайних ситуаціях;
 
   здійснює співробітництво з відповідними органами зарубіжних
країн і міжнародними організаціями у межах зобов'язань України
згідно з міжнародними договорами за дорученням Кабінету Міністрів
України;
 
   здійснює  заходи  щодо  профілактики інфекційних хвороб,
локалізації та ліквідації цих захворювань, а також запобігання
виникненню випадків масових харчових отруєнь населення; ( Підпункт
"а" пункту 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 920
( 920-2001-п ) від 27.07.2001 )
 
   б) у режимі підвищеної готовності:
 
   вживає заходів до активізації роботи, пов'язаної з веденням
спостереження  та  здійсненням  контролю за станом довкілля,
перебігом епідемій інфекційних захворювань і спалахів інфекційних
захворювань, масових харчових отруєнь населення, обстановкою на
потенційно небезпечних об'єктах і прилеглій до них території,
прогнозуванням можливості виникнення надзвичайної ситуації та її
масштабів; ( Абзац другий підпункту "б" пункту 4 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 920 ( 920-2001-п ) від
27.07.2001 )
 
   організовує розроблення комплексних заходів щодо  захисту
населення і територій від надзвичайних ситуацій, забезпечення
стабільного функціонування господарських об'єктів незалежно від
форми власності;
 
   забезпечує координацію заходів щодо запобігання виникненню
надзвичайної ситуації загальнодержавного та регіонального рівнів;
 
   в) у режимі діяльності у надзвичайній ситуації:
 
   забезпечує координацію, організацію  робіт  та  взаємодію
функціональних і територіальних підсистем єдиної державної системи
запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та
природного характеру, а також громадських, міжнародних організацій
щодо надання допомоги населенню;
 
   організовує роботу, пов'язану з локалізацією або ліквідацією
надзвичайних ситуацій загальнодержавного рівня, у тому числі з
транскордонним впливом;
 
   залучає до  виконання  робіт  з  ліквідації  наслідків
надзвичайних  ситуацій  необхідні  рятувальні,  транспортні,
будівельні, медичні та інші формування, використовуючи наявні
матеріально-технічні, продовольчі та інші ресурси і запаси;
 
   взаємодіє з відповідними організаціями країн, територія яких
зазнала негативної дії внаслідок надзвичайної ситуації, що виникла
в Україні;
 
   визначає межі  території,  на  якій  виникла надзвичайна
ситуація, та організовує визначення розміру шкоди, заподіяної
суб'єктам  господарської  діяльності  і  населенню  внаслідок
надзвичайних ситуацій загальнодержавного рівня;
 
   організовує постійний контроль  за  станом  довкілля  на
території,   що  зазнала  впливу  надзвичайної  ситуації
загальнодержавного рівня, обстановкою на аварійних об'єктах і
прилеглій до них території;
 
   вивчає обставини,  що  склалися,  та  готує  інформацію
Президентові України і Кабінетові Міністрів України щодо вжитих
заходів,  пов'язаних  з  реагуванням на надзвичайну ситуацію
загальнодержавного рівня та причини її виникнення.
( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1943
( 1943-99-п ) від 21.10.99; в редакції Постанови КМ N 638
( 638-2000-п ) від 12.04.2000 )
 
   5. Комісії надається право:
 
   застосовувати без попереднього узгодження з  відповідними
центральними та місцевими органами виконавчої влади сили і засоби,
призначені виконувати завдання  із  запобігання  надзвичайним
ситуаціям  та  реагування  на  них (крім запасів державного
матеріального резерву);
 
   заслуховувати керівників  (представників)  центральних  і
місцевих органів виконавчої влади з питань, що належать до її
компетенції, і давати їм відповідні доручення;
 
   одержувати від центральних і місцевих органів виконавчої
влади матеріали і документи, необхідні для вирішення питань, які
вона розглядає;
 
   залучати до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, у
разі  потреби, всі функціональні підсистеми єдиної державної
системи запобігання і  реагування  на  надзвичайні  ситуації
техногенного та природного характеру; ( Абзац п'ятий пункту 5 в
редакції Постанови КМ N 638 ( 638-2000-п ) від 12.04.2000 )
 
   розглядати матеріали про причини виникнення і  наслідки
надзвичайних ситуацій та вносити пропозиції щодо притягнення до
адміністративної або кримінальної  відповідальності  посадових
осіб, винних у виникненні надзвичайної ситуації.
 
   6. Роботою Комісії керує її голова, а у разі відсутності
голови - за його дорученням один із заступників. Голова Комісії і
його заступники призначаються рішенням Кабінету Міністрів України.
 
   Загальний склад Комісії затверджується Кабінетом Міністрів
України, персональний - визначається головою Комісії. 
   Голова  Комісії  організовує  її  роботу  за  допомогою
секретаріату.
 
   Голова Комісії має право:
 
   залучати для  ліквідації  або  запобігання  виникненню
надзвичайної  ситуації  будь-які  транспортні,  рятувальні,
відбудовчі, медичні та інші сили і  засоби  відповідно  до
законодавства;
 
   приймати рішення  в  межах повноважень Комісії з питань
реагування на надзвичайну ситуацію;
 
   вносити пропозиції Президенту України і  Прем'єр-міністру
України про заохочення (нагородження) осіб, які внесли значний
вклад у розробку та реалізацію заходів запобігання надзвичайним
ситуаціям, ліквідацію їх наслідків;
 
   делегувати на  період  ліквідації  наслідків надзвичайних
ситуацій свої повноваження своїм заступникам.
 
   7. Робочим органом Комісії,  що  забезпечує  підготовку,
скликання та проведення засідань, а також контроль за виконанням
її рішень, є секретаріат Комісії.
 
   Роботою секретаріату керує відповідальний секретар. Склад та
загальна чисельність працівників секретаріату визначається головою
Комісії. ( Абзац другий пункту 7 в редакції Постанови КМ N 1694
( 1694-2003-п ) від 29.10.2003 )
 
   8. Комісія проводить засідання в міру необхідності, але не
менше одного разу на три місяці. Рішення Комісії приймається
відкритим голосуванням більшістю голосів з числа присутніх її
членів і оформляється протоколом, який підписується головою та
відповідальним секретарем Комісії. ( Абзац перший пункту 8 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 31 ( 31-2008-п ) від
30.01.2008 )
 
   Рішення Комісії, прийняті у  межах  її  повноважень,  є
обов'язковими для виконання центральними та місцевими органами
виконавчої влади.
 
   9. До виконання завдань  Комісії  можуть  залучатися  у
встановленому  порядку  спеціалісти  різного фаху виходячи з
характеру та складності вирішуваних питань. Члени робочих груп
Комісії можуть працювати в них на договірній основі відповідно до
законодавства.
 
   10. За членами Комісії на час виконання завдань зберігається
заробітна плата за основним місцем роботи.
 
   Оплата праці членів Комісії під час ліквідації наслідків
надзвичайної ситуації в умовах загрози для життя і здоров'я
регулюється окремими постановами Кабінету Міністрів України у
кожному конкретному випадку.
 
   11. Члени Комісії, посадові особи та фахівці, які залучаються
до  роботи у Комісії, забезпечуються позачерговим міжміським
телефонним і телеграфним зв'язком.
 
   12. Транспортне забезпечення членів Комісії у повсякденній
діяльності і під час надзвичайних ситуацій здійснюється за рахунок
центральних та місцевих органів виконавчої влади, які  вони
представляють, а під час роботи в зоні надзвичайної ситуації -
спеціально призначеним транспортом  формувань,  що  виконують
завдання з ліквідації її наслідків.
 
   13. Організація побутового забезпечення членів Комісії під
час роботи в зоні надзвичайної ситуації покладається на державні
адміністрації, території яких знаходяться в межах цієї зони.
 
   Члени Комісії  на  період проведення робіт з ліквідації
наслідків надзвичайної ситуації, якщо цього вимагають обставини,
забезпечуються  спеціальним  одягом  та  іншими  засобами
індивідуального захисту за рахунок МНС.
 
   14. Комісія має бланк із зображенням Державного герба України
і своїм найменуванням.
 
 
                    ЗАТВЕРДЖЕНО
              постановою Кабінету Міністрів України
                 від 16 лютого 1998 р. N 174
 
               СКЛАД
    Державної комісії з питань техногенно-екологічної
         безпеки та надзвичайних ситуацій
 
 
   Перший віце-прем'єр-міністр України або Віце-прем'єр-міністр
України - голова Комісії
 
   Міністр з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи  -  перший
заступник голови Комісії
 
   Міністр охорони  навколишнього  природного  середовища  -
заступник голови Комісії
 
   Перший заступник Міністра охорони  здоров'я  -  головний
державний санітарний лікар України - заступник голови Комісії
 
   Перший заступник Міністра вугільної промисловості
 
   Перший заступник Міністра економіки
 
   Перший заступник Міністра промислової політики
 
   Заступник Міністра аграрної політики
 
   Заступник Міністра внутрішніх справ
 
   Заступник Міністра закордонних справ
 
   Заступник Міністра з питань житлово-комунального господарства
 
   Заступник Міністра оборони
 
   Заступник Міністра палива та енергетики
 
   Заступник Міністра регіонального розвитку та будівництва
 
   Заступник Міністра транспорту та зв'язку
 
   Заступник Міністра фінансів
 
   Голова Держводгоспу
 
   Голова Держгірпромнагляду
 
   Заступник Голови Держкомлісгоспу
 
   Заступник Голови Держприкордонслужби
 
   Заступник Голови Держкомтелерадіо
 
   Заступник Голови СБУ
 
   Перший заступник Генерального директора НКАУ
 
   Заступник Секретаря  Ради національної безпеки і оборони
України*
 
   Віце-президент Національної академії наук*
 
   Заступник голови Федерації професійних спілок*
 
   Президент Товариства Червоного Хреста України*
 
   Відповідальний секретар Комісії
 
_______________
   * Включається до складу Комісії за згодою.
 
( Склад із змінами,  внесеними  згідно  з  Постановами  КМ
N 1763 ( 1763-99-п ) від 24.09.99, N 1943 ( 1943-99-п ) від
21.10.99; в редакції Постанов КМ N 638 ( 638-2000-п ) від
12.04.2000, N 920  ( 920-2001-п )  від  27.07.2001, N 315
( 315-2003-п ) від 12.03.2003, із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1402 ( 1402-2003-п ) від 04.09.2003; в редакції
Постанови КМ N 1694 ( 1694-2003-п ) від 29.10.2003; із змінами,
внесеними згідно з Розпорядженням КМ N 473-р ( 473-2005-р ) від
22.11.2005; в редакції Постанов КМ N 1217 ( 1217-2006-п ) від
19.08.2006, N 31 ( 31-2008-п ) від 30.01.2008 )<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner