Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 1 від 04.01.1998

Про програми реструктуризації об'єднань "Укртелеком" і "Укрпошта"


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
           від 4 січня 1998 р. N 1
                Київ
 
         Про програми реструктуризації
        об'єднань "Укртелеком" і "Укрпошта"
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 1038 ( 1038-2000-п ) від 27.06.2000
      N 1237 ( 1237-2000-п ) від 05.08.2000 )
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   Затвердити Програму реструктуризації Українського об'єднання
електрозв'язку  "Укртелеком"  і  Програму  реструктуризації
Українського  об'єднання  поштового  зв'язку  "Укрпошта",  що
додаються.
 
 
   Прем'єр-міністр України         В.ПУСТОВОЙТЕНКО
 
   Інд.34
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                  від 4 січня 1998 р. N 1
 
               ПРОГРАМА
       реструктуризації Українського об'єднання
          електрозв'язку "Укртелеком"
 
   Ця Програма передбачає здійснення організаційно-економічних,
правових,  технічних заходів, спрямованих на зміну структури
об'єднання "Укртелеком", його управління та організаційно-правової
форми.
 
           Мета реструктуризації
 
   Для досягнення Україною середньоєвропейського якісного та
кількісного рівня розвитку  систем  телекомунікацій  потрібні
інвестиції на суму не менш як 19 млрд. гривень. Комплексною
програмою створення єдиної національної системи зв'язку України,
схваленою Кабінетом Міністрів України, передбачено досягнення
такого рівня до 2005 року. Це потребує інвестицій до 2000 року по
1,5 млрд. грн. щорічно, у наступні роки - по 3 млрд. гривень.
Однак у сучасних умовах галузь може забезпечити інвестування в
розвиток телекомунікацій не вище 0,5 млрд. грн. на рік, у тому
числі Укртелеком - не вище 0,4 млрд. гривень. Це означає, що для
досягнення бажаного рівня потрібні десятки років.
 
   Умовою інтенсивного розвитку телекомунікацій в Україні є
вихід на міжнародний та внутрішній ринки приватного капіталу. Це -
одна з основних цілей реструктуризації Укртелекому.
 
   Проведення реструктуризації також має на меті перетворення
орієнтованого на технологію об'єднання в ефективне орієнтоване на
споживача конкурентоспроможне підприємство.
 
      Об'єкти реструктуризації та їх особливості
 
   До складу об'єднання нині входить 35 державних підприємств та
організацій із  738  філіалами.  Крім  того,  Укртелеком  є
співзасновником  5 спільних підприємств ("Утел", "Український
мобільний зв'язок", "Інфоком", "Елсаком Україна", "Телесистеми
України") та відкритого акціонерного товариства "Телекомінвест".
 
   Укртелеком має  трирівневу  структуру:  об'єднання  -
підприємства - філіали (діючу структуру об'єднання "Укртелеком"
наведено у додатку N 1 до цієї Програми).
 
   Укртелеком має специфічні особливості, пов'язані з тим, що
його підприємства є багатофункціональними, беруть участь у наданні
послуг споживачеві лише на окремому етапі повного виробничого
процесу та підлягають державному регулюванню  відповідно  до
законодавства.
 
   Ці особливості не враховані в структурі об'єднання. Основними
її недоліками є громіздкість, витратність, складність розрахунків
між учасниками технологічного процесу та з бюджетами всіх рівнів,
відсутність механізму генерування доходів. Не створено ефективних
вертикальних  зв'язків  управління  фінансовою  діяльністю,
технологічним процесом та персоналом.
 
   Недосконала система управління позначається на ефективності
взаємозв'язку  її  елементів,  призводить  до паралелізму та
дублювання функцій на різних рівнях.
 
           Етапи реструктуризації
 
   Програмою передбачаються  два  етапи   реструктуризації
Укртелекому.
 
   Перший етап  (1998  рік)  -  підготовка  і  проведення
реорганізації об'єднання у підприємство шляхом створення в його
складі вертикальних організаційних спеціалізованих структур:
 
   а) з експлуатації первинної мережі зв'язку (магістральні і
зонові мережі зв'язку, крім місцевих мереж). Цю структуру буде
створено на базі підприємства "Укртек" та філіалів (або центрів
технічної експлуатації лінійних і станційних споруд), що нині
входять до складу республіканського (Автономна Республіка Крим),
обласних підприємств електрозв'язку.
 
   При цьому  буде  забезпечено  централізоване  оптимальне
управління первинною мережею зв'язку країни, збережено єдність
технологічного процесу, а також контроль з боку держави, захист її
інтересів та безпеки;
 
   б) з експлуатації місцевих мереж зв'язку та радіофікації;
 
   в) з  продажу  послуг електрозв'язку, кінцевих пристроїв
(телефонних апаратів, факсів тощо) та роботи зі споживачем.
 
   На обласному  рівні  безпосередню  реалізацію  функцій,
визначених пунктами "б", "в", буде покладено на регіональні
представництва  Укртелекому,  які  створюватимуться  на  базі
реструктурованих підприємств електрозв'язку.
 
   На дирекцію підприємства "Укртелеком" буде покладено функції
стратегічного планування та забезпечення розвитку мереж зв'язку,
управління фінансами, проведення кадрової політики, розроблення
єдиних стандартів і нормативів провадження внутрішньооператорської
діяльності,  а також керівництво спеціалізованими структурами
(прогнозну структуру підприємства "Укртелеком" наведено у додатку
N 2 до цієї Програми).
 
   Створення підприємства  "Укртелеком" передбачає проведення
комплексу заходів, зокрема:
 
   розроблення положень про філіали, представництва та інші
відокремлені підрозділи (далі - філіали), а також відповідних
посадових інструкцій;
 
 
   ( Абзац одинадцятий розділу втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 1038 ( 1038-2000-п ) від 27.06.2000 )
 
 
   створення принципово нової системи виробничого навчання і
перекваліфікації кадрів та її фінансове забезпечення;
 
   впровадження єдиної  системи  кошторисного  фінансування
філіалів і створення механізму концентрації коштів на фінансування
інвестиційних програм;
 
   досягнення фінансової стабільності за рахунок  розширення
сфери послуг, активної участі Укртелекому в діяльності спільних
підприємств, вироблення та проведення спільної стратегії розвитку.
 
   Реалізація заходів  першого  етапу  сприятиме  поліпшенню
фінансового становища підприємства, успішному проведенню санації,
концентрації коштів для  фінансування  значних  інвестиційних
проектів, вдосконаленню системи управління та прийняття рішень,
підвищенню  ефективності  діяльності,  а  також  посиленню
конкурентоспроможності   підприємства   на   ринку  послуг
електрозв'язку.
 
   У процесі реструктуризації має бути проведено відокремлення
непрофільних структур.
 
   Другий етап (1999-2000 роки) - акціонування та перетворення
Укртелекому у державне акціонерне товариство.
 
 
    Напрями розвитку в організаційно-управлінській сфері
 
           Організація управління
 
   Організація та розподіл функцій управління в Укртелекомі
потребує докорінної структурної перебудови, що передбачає:
 
   трансформацію функціональної  структури  за  вертикальним
принципом  управління  технологічними  процесами,  фінансами,
матеріальними ресурсами, персоналом;
 
   розроблення функціональних обов'язків дирекцій за напрямами з
урахуванням вертикальної підпорядкованості;
 
   перепідготовку та  підвищення  кваліфікації  управлінських
кадрів у зв'язку з перерозподілом функцій управління.
 
   Створена в результаті реорганізації система управління має
відповідати таким вимогам:
 
   чіткий розподіл функцій управління та відповідальності за
сферами діяльності;
 
   відповідність рівня прийняття рішень компетенції управлінця.
 
           Фінансовий менеджмент
 
   У зв'язку з реорганізацією об'єднання мають бути вирішені
такі завдання фінансового менеджменту:
 
   впровадження кошторисного    фінансування    філіалів,
централізація коштів та їх раціональне використання;
 
   впровадження ефективного механізму зменшення  дебіторської
заборгованості;
 
   пошук шляхів залучення кредитів та позик, формування портфеля
кредитних ресурсів з урахуванням фінансового стану підприємства;
 
   удосконалення системи взаєморозрахунків між Укртелекомом та
іншими операторами зв'язку.
 
           Інвестиційна політика
 
   Основним напрямом  розвитку  телефонних  мереж загального
користування є будівництво нових цифрових телефонних мереж і
модернізація діючих.
 
   Розвиток первинної  мережі  здійснюватиметься  за рахунок
будівництва нових волоконно-оптичних та цифрових радіорелейних
ліній зв'язку.
 
   Основним напрямом розвитку мереж рухомого зв'язку є створення
загальнонаціональних стільникових та пейджингових мереж.
 
   До основних пріоритетів діяльності підприємства "Укртелеком"
в інвестиційній сфері належить:
 
   створення високоефективної  телефонної  та  інформаційної
системи;
 
   впровадження сучасних цифрових технологій обробки і передачі
інформації;
 
   збільшення потужності мережі шляхом її модернізації на базі
використання волоконно-оптичних та супутникових систем зв'язку
нового покоління.
 
   Інвестиційна політика базуватиметься на принципах збереження
економічної привабливості, прибутковості та спрямування більшої
частини одержаних прибутків на розвиток. Крім того, важливим є
залучення фінансових ресурсів шляхом використання національних та
іноземних банківських кредитів і формування інвестиційних програм.
Передбачається також реалізація інноваційних проектів із швидкою
окупністю та високим потенціалом рентабельності.
 
            Регулювання тарифів
 
   Для проведення гнучкої тарифної політики необхідно вирішити
такі завдання:
 
   усунення диспропорції у  тарифах  для  різних  категорій
споживачів послуг зв'язку;
 
   збільшення доходів за рахунок розширення спектру послуг і
надання послуг найвищої якості для окремих категорій споживачів.
Ці доходи повинні компенсувати витрати на окремі життєво важливі
послуги для населення, надання яких з метою соціального захисту
повинно гарантуватися доступними цінами;
 
   збільшення доходів  шляхом  залучення споживачів низькими
цінами за доступ до послуг зв'язку і підвищення абонентної плати
за користування ними.
 
            Регулювання видатків
 
   Для зниження   собівартості   послуг   електрозв'язку
передбачається здійснити:
 
   заміну застарілого енергоємного комутаційного устаткування,
запровадження нових, більш рентабельних технологій;
 
   нормування обсягів витрат.
 
     Статистика та організація бухгалтерського обліку
 
   У ході реструктуризації передбачається удосконалити систему
статистичного та бухгалтерського  обліку  Укртелекому  шляхом
впровадження автоматизованої системи фінансового документообігу та
приведення системи бухгалтерського обліку у відповідність із
міжнародними стандартами.
 
   Реформування системи  бухгалтерського  обліку  сприятиме
проведенню оперативної об'єктивної оцінки  фінансового  стану
підприємства  та  налагодженню  нових  зв'язків з іноземними
інвесторами.
 
     Автоматизовані інформаційні системи управління
 
   Важливим напрямом розвитку інформаційних систем управління є
створення єдиної галузевої транспортної мережі передавання даних,
яка поєднає інформаційні локальні мережі філіалів та центрального
обчислювального   центру   і   забезпечуватиме  управління
фінансово-економічною та технологічною діяльністю підприємства.
 
   Особливе значення для розвитку мережі передавання даних має
впровадження автоматизованої системи комплексних розрахунків з
абонентами за послуги зв'язку в рамках автоматизованої системи
фінансового документообігу.
 
   Система дасть  змогу підвищити оперативність розрахунків,
прискорити оборотність фінансових ресурсів, знизити експлуатаційні
витрати на функціонування розрахункових центрів, підвищити рівень
продуктивності праці та загальний інформаційно-технічний рівень
організації технологічних процесів.
 
           Управління персоналом
 
   Основні напрями кадрової політики зводитимуться до:
 
   прогнозування потреби в кадрах;
 
   організації системи безперервної підготовки, перепідготовки і
підвищення кваліфікації кадрів з метою проведення реструктуризації
об'єднання.
 
   Для поліпшення  інформаційного забезпечення передбачається
провести  реформування  навчально-курсової  мережі,  системи
післядипломної підготовки кадрів для підприємства, створення в
Укртелекомі дієвої і гнучкої вертикальної системи управління
підготовкою,  перепідготовкою  і  підвищенням  кваліфікації
працівників.
 
   Система підготовки  кадрів  складатиметься  з  Головного
навчального  центру  Укртелекому  в  м.  Києві, регіональних
спеціалізованих центрів та навчально-виробничих класів у філіалах
підприємства з безпосереднім підпорядкуванням їх регіональним
центрам.
 
   Під час проведення реструктуризації об'єднання передбачається
створити конкурсну комісію з питань добору та розстановки кадрів,
а також консультативну групу з питань права.
 
             Оцінка витрат
 
   Загальний обсяг витрат на виконання організаційно-економічних
заходів, передбачених цією Програмою, орієнтовно становить близько
350 млн. грн., зокрема:
 
   на створення вертикальних  організаційних  спеціалізованих
структур у складі Укртелекому - 150 млн. гривень;
 
   на впровадження  автоматизованої інформаційно-технологічної
системи - 100 млн. гривень;
 
   на навчання, перепідготовку  та  підвищення  кваліфікації
працівників - 100 млн. гривень.
 
       Орієнтовний прогноз економічного ефекту
 
   Для реалізації завдань Комплексної програми створення єдиної
національної системи зв'язку України на 1998-2000 роки потрібно
4,4 млрд. грн. інвестицій.
 
   Без проведення реструктуризації Укртелекому галузь може за
рахунок власних можливостей та залучених коштів отримати 1,9 млрд.
гривень.  Проведення  реструктуризації  дасть  змогу отримати
додатково 1,3 млрд. грн., в тому числі 0,6 млрд. грн. власних
коштів та 0,7 млрд. грн. - залучених, вдвічі зменшити дефіцит
інвестицій, щорічно вводити додатково по 500 тис. телефонних
номерів та збільшити надходження до бюджету на 100 млн. грн. за
рік.
 
   Економічний ефект від реалізації Програми реструктуризації
Укртелекому планується досягти шляхом:
 
   зростання продуктивності праці протягом 1998-2000 років за
рахунок поліпшення організації та вдосконалення технічних засобів
на 40 відсотків. При цьому на одного працюючого в Укртелекомі
припадатиме близько 100 телефонних ліній (нині - 58);
 
   наближення дебіторської заборгованості за послуги зв'язку до
визначеного рівня (з 2,7 до 2 місяців) за рахунок впровадження
автоматизованої системи  комплексних  розрахунків,  що  дасть
можливість додатково отримувати щорічно до 100 млн. грн. і вводити
в дію 50 тис. телефонних номерів;
 
   модернізації технічних   засобів,   підвищення   якості
обслуговування споживачів, що дасть змогу не втратити їх в умовах
конкуренції, особливо високоплатоспроможних бізнес-споживачів;
 
   зміцнення авторитету  Укртелекому  на  внутрішньому  та
зовнішньому ринках послуг електрозв'язку, що дасть змогу збільшити
обсяги послуг та залучати додаткові кредити;
 
   оперативної реалізації проектів впровадження нових послуг;
 
   проведення гнучкої тарифної політики.
 
   Це дасть можливість посилити фінансову  привабливість  і
стабільність  підприємства  та  прискорити  темпи  розвитку
телекомунікаційних мереж України.
 
                      Додаток N 1
                 до Програми реструктуризації
              Українського об'єднання електрозв'язку
                     "Укртелеком"
 
 
                    Діюча структура об'єднання "Укртелеком"
               ----------------------------------------------------------
               |     Українське об'єднання електрозв'язку     |
               |           "Укртелеком"            |
               ----------------------------------------------------------
-----------------------------  | ------------------------------------------------ |  -----------------------------
|   Національний центр  |  | |  Вінницятелеком   |  Миколаївтелеком  | |---|   Міські державні   |
|    управління     |  | |-----------------------+----------------------| |  |підприємства електрозв'язку|
|---------------------------|  | |  Волиньтелеком   |  Одесателеком   | |  |---------------------------|
|  Головне підприємство-  |  | |-----------------------+----------------------| |  |   Севастопольтелеком  |
|  міжміська телефонна  |---| |  Дніпротелеком   |  Полтавателеком   | |  |---------------------------|
|     станція      |  | |-----------------------+----------------------| |  |   Київелектрозв'язок  |
-----------------------------  | |  Донецьктелеком   |  Рівнетелеком   | |  -----------------------------
-----------------------------  | |-----------------------+----------------------| |  -----------------------------
| Республіканське державне |  | |  Житомиртелеком   |  Сумителеком    | |  |  Державне підприємство  |
|підприємство електрозв'язку|---| |-----------------------+----------------------| |---|   "Київська міська   |
|   "Кримтелеком"    |  | |  Закарпаттелеком  |  Тернопільтелеком  | |  | радіотрансляційна мережа" |
-----------------------------  | |-----------------------+----------------------| |  -----------------------------
-----------------------------  | |  Запоріжтелеком   |  Харківтелеком   | |  -----------------------------
|  Центр інформаційних   |  | |-----------------------+----------------------| |---|  Державне підприємство  |
|технологій електрозв'язку |---| |Івано-Франківськтелеком|  Херсонтелеком   | |  |  "Київський телеграф"  |
|   "Інфотел"      |  | |-----------------------+----------------------| |  -----------------------------
-----------------------------  | |  Київоблтелеком   | Хмельницьктелеком  | |  -----------------------------
-----------------------------  | |-----------------------+----------------------| |  |  Українське державне  |
|  Державний інститут по  |  | |  Кіровоградтелеком  |  Черкасителеком  | |---| підприємство міжнародного |
|розвідуванню і проектуванню|---| |-----------------------+----------------------| |  | та міжміського зв'язку і |
|   об'єктів зв'язку   |  | |  Луганськтелеком  |  Чернігівтелеком  | |  |  телебачення "Укртек"  |
|  "Укрзв'язокпроект"   |  | |-----------------------+----------------------| |  -----------------------------
-----------------------------  | |   Львівтелеком   |  Чернівцітелеком  | |  -----------------------------
-----------------------------  | |----------------------------------------------| |  |  Українське державне  |
|  Державний інститут по  |  | |      Обласні підприємства       | |  |підприємство супутникового |
| проектуванню засобів та |---- |        електрозв'язку         | ----|     зв'язку      |
|   споруд зв'язку    |   |                       |   |  "Укрзв'язоксупутник"  |
|   "Дніпрозв'язок"   |   ------------------------------------------------   -----------------------------
-----------------------------
------------------ -------------------- ------------------- ------------------- --------------------------------------
|  ЗАТ "Утел"  | | СП "Український | |    СП    | | ЗАТ "Елсаком  | | СП "Телесистеми ||   ВАТ    |
|  51 % *   | |мобільний зв'язок"| |  "Інфоком"   | |  Україна   | |   України"  || "Телекомінвест" |
|        | |   51 % *    | |   51 % *   | |  34 % *    | |   9,9 % *   ||  60 % *    |
------------------ -------------------- ------------------- ------------------- --------------------------------------
 
--------------------------------
   * Частка об'єднання "Укртелеком" у статутному фонді.
 
 
                     Додаток N 2
                 до Програми реструктуризації
              Українського об'єднання електрозв'язку
                     "Укртелеком"
 
     Прогнозна структура підприємства "Укртелеком"
 
                   -----------------------------------------------------------------------------
                   |            Підприємство "Укртелеком"             |
                   -----------------------------------------------------------------------------
                       :              |             |
                       :              | ------------------------------------------------------
                       :              | |Національний центр оперативно-технічного управління |
  .........................................:......           | |мережами електрозв'язку, радіо і телебачення України|
  :     :    :    :    :     :           | ------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------         |--------------------------------------------------
|    || СП  ||    || СП  || ЗАТ  || ВАТ  | ----------------------------------------------     |     |
| ЗАТ  ||"Укра- || СП  ||"Теле- ||"Елса- ||"Теле- | |   Регіональні представництва (1)    |  ----------------------
|"Утел" ||їнський ||"Інфо- ||системи|| ком- || ком- | ----------------------------------------------  | Центри || Центр  |
|    ||мобіль- || ком" ||Украї- ||Украї- ||інвест"| ------------------------------------------------  |технічної||технічної|
|    || ний  ||    || ни"  || на"  ||    | |     || Центри  || Центри || Центри  |  |експлуа- ||експлуа- |
|    ||зв'язок"||    ||    ||    ||    | |     ||технічної ||технічної ||технічної |  | тації  || тації |
| (4) || (5)  || (6) || (7) || (8) || (9) | | Центри  ||експлуата-||експлуата-||експлуата-|  |первинної||супутни- |
------------------------------------------------------- | продажу ||  ції  ||  ції  ||ції засо- |  | мережі || кового |
                            | послуг  ||місцевого || засобів ||бів елект-|  | зв'язку || зв'язку |
                            | електро- ||телефонно-||радіофіка-||розв'язку |  | (2)  || (3)  |
                            | зв'язку ||го зв'язку||ції в об- ||сільських |  ----------------------
                            |     ||в обласних||ласних  ||адмініст- |
                            |     || центрах ||центрах  ||ративних |
                            |     ||     ||     ||районів та|
                            |     ||     ||     ||міст об- |
                            |     ||     ||     ||ласного  |
                            |     ||     ||     ||підпоряд- |
                            |     ||     ||     ||кування  |
                            ------------------------------------------------
 
   1. Будівництво  і технічне обслуговування мереж зв'язку,
продаж усіх видів послуг електрозв'язку; робота із споживачами.
 
   2. Будівництво і технічне обслуговування первинної мережі
зв'язку.
 
   3. Будівництво  і  технічне  обслуговування передавальних
станцій супутникового зв'язку з правом доступу до мереж зв'язку
загального користування, з правом продажу каналів зв'язку та
надання послуг.
 
   4. Будівництво і технічне обслуговування мереж міжнародного
та міжміського зв'язку загального користування; придбання та
використання комутаційних систем.
 
   5. Будівництво і технічне обслуговування мереж стільникового
зв'язку, придбання та використання комутаційних систем.
 
   6. Будівництво і технічне обслуговування мереж передачі даних
та документального зв'язку загального користування; створення,
придбання та використання комутаційних систем.
 
   7. Будівництво  і технічне обслуговування місцевих мереж
телефонного зв'язку загального користування високої якості з
використанням радіочастот.
 
   8. Технічне  обслуговування  та експлуатація супутникових
систем телефонного зв'язку в мережах загального користування.
 
   9. Будівництво і технічне обслуговування мереж місцевого
телефонного зв'язку.
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                  від 4 січня 1998 р. N 1
 
               ПРОГРАМА
       реструктуризації Українського об'єднання
          поштового зв'язку "Укрпошта"
 
   Ця Програма передбачає здійснення організаційно-економічних,
правових і технічних заходів, спрямованих на зміну структури
об'єднання,  його  управління,  організаційно-правової  форми,
підвищення  якості,  збільшення асортименту і обсягів послуг
поштового зв'язку, фінансове оздоровлення об'єднання,  значне
підвищення ефективності виробництва.
 
           Мета реструктуризації
 
   Обсяги надання послуг поштового зв'язку об'єднанням та його
підприємствами мають стійку тенденцію до спаду, відзначаються
невисокою якістю, а виробництво - високою витратністю, низьким
рівнем продуктивності праці та заробітної плати працівників,
автоматизації та механізації виробничих процесів.
 
   Метою реалізації Програми є:
 
   перетворення монопольного  об'єднання,  орієнтованого  на
технологію,  на  ефективне  конкурентоспроможне  підприємство,
орієнтоване  на  споживача,  а  також оптимізація управління
технологічним процесом і фінансовими ресурсами;
 
   приведення основних фондів, матеріальних та людських ресурсів
у відповідність до обсягів надання послуг, які відповідають
світовим стандартам і попиту споживачів;
 
   розроблення ефективної  організаційної,   функціональної,
технологічної системи управління;
 
   створення системи управління фінансами шляхом концентрації
доходів на рівні підприємства  та  організація  кошторисного
фінансування  філіалів,  представництв  та інших відособлених
підрозділів (далі - філіалів) з метою ефективного і гармонійного
розвитку поштового зв'язку в усіх регіонах України.
 
      Об'єкти реструктуризації та їх особливості
 
   Об'єднання "Укрпошта" має трирівневу структуру:
 
   об'єднання -  підприємства  -  філіали  (діючу структуру
об'єднання наведено у додатку N 1 до цієї Програми).
 
   Об'єднання має специфічні особливості, пов'язані з тим, що
його  підприємства  є багатофункціональними, беруть участь у
наданні, з точки зору споживача, послуги лише на окремому етапі
повного виробничого процесу та підлягають державному регулюванню
відповідно до законодавства.
 
   Ці особливості не враховані в структурі об'єднання. Основними
її недоліками є громіздкість та витратність, адміністративні
методи управління, відсутність механізму генерування доходів. Крім
того, недосконала сама система управління, що проявляється у
недостатньо ефективному взаємозв'язку її елементів, паралелізмі та
дублюванні функцій на різних рівнях.
 
           Етапи реструктуризації
 
   На першому етапі реструктуризації - 1998 - 1999 роки -
передбачається перетворення об'єднання в підприємство  шляхом
створення  в  його  складі  вертикальних  організаційних
спеціалізованих структур:
 
   з оброблення та перевезення всіх видів поштових відправлень
між зональними вузлами, обласними центрами і в межах областей. Ця
структура здійснюватиме централізоване оптимальне управління всією
мережею  перевезень  пошти в країні, забезпечуватиме єдність
технологічного процесу, захист інтересів і безпеки держави;
 
   з продажу послуг поштового зв'язку, організації доставки всіх
видів поштових відправлень з поштових відділень до споживачів та
роботи із споживачами.
 
   При цьому  на  дирекцію  Укрпошти  покладаються  функції
стратегічного  планування,  управління  фінансами,  проведення
кадрової політики, розроблення єдиних стандартів та нормативів
внутрішньооператорської   діяльності   (прогнозну  структуру
підприємства "Укрпошта" наведено у додатку N 2 до цієї Програми).
 
   На другому етапі - передбачається безпосередня організація і
проведення корпоратизації Укрпошти (підлягає уточненню). ( Абзац
п'ятий розділу із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1237
( 1237-2000-п ) від 05.08.2000 )
 
   У процесі реструктуризації має бути проведено відокремлення
непрофільних структурних підрозділів, що не беруть участі у
єдиному технологічному процесі.
 
       Напрями техніко-економічного розвитку
 
        Розвиток господарської діяльності
 
   Аналіз роботи підприємств поштового зв'язку за останні 6
років свідчить про різке зменшення обсягів надання послуг, що
стало однією з причин низької ефективності економічної діяльності
об'єднання.
 
   У загальних доходах об'єднання  доходи  від  пересилання
письмової кореспонденції становлять 13 відсотків, посилок - 2
відсотки, грошових переказів - 8 відсотків, періодичних видань -
13 відсотків, спецзв'язку - 2 відсотки, інших послуг - 10
відсотків. Значна частка доходів (52 відсотки) припадає  на
доставку та виплату пенсій.
 
   У найближчі роки підприємство зосередить свої зусилля на
нарощуванні обсягів послуг поштового зв'язку. Це  планується
досягти за рахунок збільшення обсягів доставки реклами, рахунків,
різних документів бізнес-споживачам, надання нових видів послуг.
Виходячи  з  цього,  Укрпошта  розроблятиме  пропозиції щодо
застосування гнучкої тарифної політики. Надання нових і зростання
обсягів існуючих послуг дасть змогу (з урахуванням втрати частини
доходів від доставки пенсій) збільшити загальні доходи до 2000
року на 13 відсотків.
 
       Реорганізація технологічної і технічної
             інфраструктури
 
   Основними напрямами    реорганізації    технологічної
інфраструктури поштового зв'язку є:
 
   впровадження зонально-вузлового принципу оброблення поштових
відправлень та періодичних видань, сучасного обладнання  для
автоматизації оброблення потоку пошти;
 
   реорганізація структури  оброблення, перевезення пошти та
періодичних видань;
 
   упровадження нової п'ятизначної системи індексації поштового
зв'язку;
 
   упровадження сучасного поштового абонентського обладнання;
 
   упровадження єдиної              автоматизованої
інформаційно-технологічної  системи  управління  на   базі
автоматизованих робочих місць.
 
   Зонально-вузловий принцип оброблення та направлення пошти
дасть можливість організувати перевезення її між  зональними
вузлами повітряним транспортом, а також удвічі скоротити терміни
проходження пошти в межах України (від чотирьох до двох діб).
 
       Реорганізація мережі відділень зв'язку
 
   Послуги поштового зв'язку підприємствам, організаціям  та
населенню України надають 27 поштамтів, 536 вузлів зв'язку та
близько 16 тис. стаціонарних відділень зв'язку. 20 відсотків
відділень зв'язку є збитковими, а без урахування доходів від
доставки пенсії - 60 відсотків.
 
   З урахуванням сучасної криміногенної ситуації, неритмічності
надходження на підприємства поштового зв'язку пенсійних коштів
технологія доставки пенсій не гарантує забезпечення схоронності
грошової готівки та безпеки листонош і раціонального використання
людських ресурсів.
 
   Тому передбачається організувати дільниці доставки пенсії та
грошової допомоги в міській та сільській місцевостях, що будуть
функціонувати при поштамтах,  вузлах  зв'язку  із  задіянням
автомобільного транспорту.
 
   Програмою передбачається поступове проведення реорганізації
мережі відділень зв'язку. Скорочуватиметься кількість стаціонарних
відділень  зв'язку з паралельним введенням у дію пересувних
відділень та пунктів зв'язку, виносних робочих місць при магазинах
або в інших громадських місцях.
 
   Підвищення рентабельності  окремих  збиткових  відділень
зв'язку, які з різних причин закрити неможливо, планується досягти
за рахунок зростання обсягів надання послуг, розширення зони
обслуговування  населення,  оптимізації  доставних  дільниць,
організації виїзного обслуговування підприємств, організацій та
бізнес-споживачів.
 
         Інформаційні системи управління
 
   Одним із завдань у цій сфері  є  уніфікація  структури
супроводження технічної експлуатації та розвитку інформаційних
систем,  технічного  обслуговування  та  ремонту  засобів
обчислювальної техніки. На рівні підприємств об'єднання цей процес
відбувається стихійно, залежно від  кваліфікації  працівників
апарату управління та фінансових можливостей кожного підприємства.
 
   Серед заходів  Програми  -  організація  управління цими
процесами.
 
   На основі автоматизованих систем,  програмно-технологічних
комплексів  та  автоматизованих  робочих місць буде створено
автоматизовану інформаційно-комп'ютерну систему.
 
   Створення такої  системи  сприятиме  впровадженню  нових
технологій обробки матеріальних та інформаційних потоків у системі
поштового зв'язку, створить  передумови  для  раціональнішого
використання  трудових ресурсів та основних фондів, зниження
собівартості послуг та прискорення обороту обігових коштів.
 
    Напрями розвитку в організаційно-управлінській сфері
 
           Організація управління
 
   Програмою передбачається реформування системи управління в
усіх ланках підприємства з метою забезпечення чіткого розподілу
повноважень та обов'язків від керівника до виконавця, розроблення
порядку  визначення  повноважень,  сфер діяльності конкретних
посадових осіб і надання їм права прийняття самостійних рішень у
межах повноважень з безумовною персональною відповідальністю.
 
   Реформування системи управління здійснюватиметься за такими
напрямами:
 
   трансформація функціональної  структури  за  вертикальним
принципом  управління  технологічними  процесами, фінансовими,
матеріальними ресурсами, управління персоналом з метою запобігання
дублюванню функцій на різних рівнях;
 
   розроблення функціональних обов'язків дирекцій з урахуванням
вертикальної підпорядкованості;
 
   перепідготовка та  підвищення  кваліфікації  управлінських
кадрів у зв'язку з перерозподілом функцій управління.
 
           Фінансовий менеджмент
 
   Система управління фінансовими ресурсами реформуватиметься за
такими напрямами:
 
   розроблення перспективних  фінансових  планів  структурних
підрозділів у рамках єдиного бізнес-плану підприємства;
 
   запровадження кошторисного фінансування філіалів;
 
   визначення пріоритетних і першочергових напрямів технічного
розвитку і переоснащення підприємства та вишукання потрібних для
цього коштів;
 
   формування портфеля  кредитних  ресурсів  з  урахуванням
платоспроможності і фінансового стану підприємства;
 
   удосконалення системи договірних стосунків.
 
   Реформування організаційної структури Укрпошти дасть змогу
зміцнити  дисципліну  розрахунків і забезпечити ефективне та
раціональне використання коштів підприємства.
 
            Скорочення видатків
 
   Підвищення ефективності виробництва і  скорочення  витрат
здійснюватиметься на основі:
 
   нормативного методу планування витрат на рівні філіалу;
 
   нормування чисельності працівників залежно від обсягів робіт
з дотриманням вимог нормативних документів з питань нормування
праці;
 
   здійснення аналізу структури статей витрат з метою виявлення
резервів зниження собівартості послуг;
 
   посилення відповідальності за використання коштів у межах
кошторису.
 
           Управління персоналом
 
   Результати здійснення реструктуризації об'єднання залежать
від рівня кваліфікації працівників і розуміння ними мети і завдань
Програми. Тому стратегічним напрямом Програми є переорієнтація
світогляду працівників  на  роботу  в  умовах  конкурентного
середовища.
 
   Передбачається проведення  аналізу існуючої та визначення
потрібної чисельності працівників реорганізованого підприємства, а
також створення системи підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників поштового зв'язку в рамках підприємства.
 
       Витрати на проведення реструктуризації
 
   Для реалізації заходів Програми до  2000  року  включно
орієнтовно необхідно щорічно 175 млн. грн., зокрема на:
 
   оптимізацію мережі перевезення пошти, створення зональних
вузлів - 4 млн. гривень;
 
   оптимізацію мережі відділень зв'язку (створення пересувних
відділень зв'язку, виносних робочих місць) - 74 млн. гривень;
 
   створення спеціалізованих дільниць видачі і доставки пенсій
та грошової допомоги - 21 млн. гривень;
 
   технічне переоснащення - 56 млн. гривень;
 
   нове будівництво - 10 млн. гривень;
 
   організацію перепідготовки кадрів - 10 млн. гривень.
 
       Орієнтовний прогноз економічного ефекту
 
   Проведення реструктуризації дасть можливість:
 
   досягти протягом 1998 - 2000 років зростання продуктивності
праці на 30 відсотків за рахунок поліпшення організації та
вдосконалення технічних засобів;
 
   модернізувати технічні засоби, підвищити якість роботи із
споживачами, що дасть змогу не втратити їх в умовах конкуренції,
особливо високоплатоспроможних бізнес-споживачів.
 
   Загалом, за прогнозними оцінками,  очікується  збільшення
доходів до 22 млн. гривень щорічно;
 
   зміцнити авторитет Укрпошти на внутрішньому та зовнішньому
ринках послуг поштового зв'язку, що дасть змогу  орієнтовно
збільшити обсяги надання послуг вдвічі.
 
   Проведення організаційно-економічних та технічних перетворень
у рамках реструктуризації дасть змогу додатково отримати близько
314 млн. гривень. Це у свою чергу дасть можливість посилити
фінансову привабливість і забезпечити стабільність підприємства та
прискорити темпи розвитку поштового зв'язку.
 
 
                      Додаток N 1
                  до Програми реструктуризації
                 Українського об'єднання поштового
                     зв'язку "Укрпошта"
 
       Діюча структура об'єднання "Укрпошта"
 
            --------------------------------------------
          ----|                     |----
          |---| Українське об'єднання поштового зв'язку |---|
          ||--|        "Укрпошта"        |--||
          |||-|                     |-|||
          ||||--------------------------------------------||||
          ||||           |           ||||
          ||||----------------------+---------------------||||
--------------------|||||  Вінницяпошта   |  Миколаївпошта  |||||------------------
|   Міське    ||||||---------------------+--------------------||||||        |
| підприємство  |-||||  Волиньпошта   |   Одесапошта   ||||-|  Власне   |
|поштового зв'язку | ||||---------------------+--------------------|||| | виробництво  |
| "Київпошта"   | ||||Дніпропетровськпошта |  Полтавапошта  |||| |        |
-------------------- ||||---------------------+--------------------|||| ------------------
-------------------- ||||  Донецькпошта   |   Рівнепошта   ||||
|   Міське    | ||||---------------------+--------------------|||| ------------------
| підприємство  |--|||  Житомирпошта   |   Сумипошта   |||| |   Центр   |
|поштового зв'язку | |||---------------------+--------------------|||--|  перевезення |
|"Севастопольпошта"| |||  Закарпатпошта  |  Тернопільпошта  ||| |   пошти   |
-------------------- |||---------------------+--------------------||| ------------------
-------------------- |||  Запоріжпошта   |   Харківпошта  |||
| Республіканське | |||---------------------+--------------------||| ------------------
| підприємство  |---||Івано-Франківськпошта|   Херсонпошта  ||| | Підприємство |
|поштового зв'язку |  ||---------------------+--------------------||---| спеціального |
| "Кримпошта"   |  ||  Київоблпошта   | Хмельницькпошта  ||  |   зв'язку  |
--------------------  ||---------------------+--------------------||  ------------------
--------------------  ||  Кіровоградпошта  |  Черкасипошта  ||
|         |----|---------------------+--------------------||  ------------------
|Центр розрахунків |  |  Львівпошта    |  Чернігівпошта  ||  | Підприємство |
|поштового зв'язку |  |---------------------+--------------------|----| "Укртранспошта"|
|         |  |  Луганськпошта   |  Чернівціпошта  |  |        |
--------------------  |------------------------------------------|  ------------------
            | Обласні підприємства поштового зв'язку |
            --------------------------------------------
 
 
                      Додаток N 2
                  до Програми реструктуризації
                 Українського об'єднання поштового
                     зв'язку "Укрпошта"
 
          Прогнозна структура підприємства "Укрпошта"
 
          ------------------------------------------
          |     Підприємство "Укрпошта"    |
          ------------------------------------------
    -------------------------------|||--------------------------------------
    |         --------------|----------------------        |
    |         |       -----         |        |
---------------- ----------------- ------------------ ---------------- ----------------
|       | |  Центр   | |   Центр   | |       | |Представництво|
| Регіональні | | оброблення та | | розрахунків  | |Представництво| |  "Марка"  |
|представництва| | перевезення | |  поштового  | | "Спецзв'язок"| |  України  |
|       | |  пошти   | |  зв'язку   | |       | |       |
---------------- ----------------- ------------------ ---------------- ----------------
    |         |                  |
---------------- ------------------          ----------------
|Дільниці про- | | Зональні вузли |          |       |
|дажу послуг та| | оброблення та |          | Регіональні |
|доставки пош- | | перевезення  |          | відділення |
|тових відправ-| |   пошти   |          |       |
|   лень   | |        |          |       |
---------------- ------------------          ---------------<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner