Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 1476 від 29.12.1997

Про заходи щодо підготовки до проведення весняно-польових робіт у 1998 році


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 29 грудня 1997 р. N 1476
                Київ
 
       Про заходи щодо підготовки до проведення
        весняно-польових робіт у 1998 році
 
 
   3 метою сприяння своєчасному проведенню  весняно-польових
робіт,  забезпеченню  сільськогосподарських  товаровиробників
насінням, мінеральними добривами, пально-мастильними матеріалами,
технікою і запасними частинами до неї Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
 
   1. Державній акціонерній компанії "Хліб України" виділити в
розпорядження  Ради  міністрів Автономної Республіки Крим та
обласних   державних   адміністрацій   для    відпуску
сільськогосподарським товаровиробникам 181 тис. тонн насіння ярих
культур, з них 119 тис. тонн насіння зернових і зернобобових та
62 тис. тонн гібридного насіння кукурудзи.
   Повернення позички здійснювати  продовольчим  зерном  або
сортовим насінням до 1 листопада 1998 року за еквівалентами,
визначеними виходячи з вартості відпущеного насіння з урахуванням
накладних витрат під час здійснення міжобласних поставок і цін, що
складаються на біржовому ринку України за спотовими контрактами на
момент повернення, з відшкодуванням господарствами заготівельним
підприємствам  фактичних  витрат,  пов'язаних  з  прийманням,
зберіганням  та  реалізацією  насіння,  з  урахуванням рівня
рентабельності до 5 відсотків і податку на додану вартість згідно
з укладеними угодами.
   Міністерству фінансів  на  підставі  матеріалів,  поданих
Державною акціонерною компанією "Хліб України", вістрочити до 1
листопада 1998  р.  погашення  заготівельними  підприємствами
бюджетної позички на суму, еквівалентну вартості відпущеного в
позичку насіння.
   Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим та
обласним державним адміністраціям, яким  виділяється  насіння,
забезпечити відшкодування його постачальникам фактичної вартості
витрат на транспортування насіння під час міжобласних поставок,
приймання та зберігання.
 
   2. Міністерству  агропромислового  комплексу,  Державній
акціонерній компанії "Хліб України",  Міністерству  економіки,
Міністерству фінансів до 1 квітня 1998 р. підготувати пропозиції
щодо створення державного насіннєвого страхового фонду в зв'язку з
припиненням заготівлі насіння до державних ресурсів.
 
   3. Раді  міністрів  Автономної Республіки Крим, обласним
державним адміністраціям, Міністерству агропромислового комплексу,
Державній акціонерній компанії "Хліб України" вжити заходів щодо
забезпечення сільськогосподарських товаровиробників мінеральними
добривами  відповідно  до їх заявок на умовах, передбачених
постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 1997 р. N 977
( 977-97-п ), згідно з додатком N 1.
 
   4. Дозволити Державній акціонерній компанії "Хліб України":
   реалізувати з державних ресурсів зерно за  цінами,  які
складаються на біржовому ринку України за спотовими контрактами на
момент його реалізації, а виручені кошти,  за  вирахуванням
накладних  витрат,  спрямувати  на  закупівлю 150 тис. тонн
апатитового концентрату для виробництва фосфорних  мінеральних
добрив або їх готових форм;
   від'ємну різницю між ціною реалізації та ціною придбання з
урахуванням витрат на зберігання і податку на додану вартість
віднести на вартість зерна, яке надійшло від сільськогосподарських
товаровиробників до державних ресурсів за отриману техніку на
умовах розстрочки платежу, та на вартість зерна, яке знаходиться в
залишках.
   Міністерству фінансів  на  підставі  поданих  Державною
акціонерною компанією "Хліб України" матеріалів відстрочити до 1
грудня  1998  р.  погашення  заготівельними  і  переробними
підприємствами бюджетної позички на суму, еквівалентну вартості
зерна, реалізованого  з  державних  ресурсів  для  закупівлі
апатитового  концентрату  або  готових  фосфорних добрив, та
відстрочити сплату податку на  додану  вартість  згідно  із
законодавством.
 
   5. Міністерству  фінансів  забезпечити наповнення коштами
частини державного лізингового фонду за  рахунок  повернення
бюджетної позички, отриманої від реалізації зерна за державним
замовленням.
   Міністерству агропромислового   комплексу,   Міністерству
промислової політики забезпечити поставку в 1998  році  4500
тракторів виробництва Харківського тракторного заводу і 3000
тракторів виробництва Південного машинобудівного заводу та іншої
сільськогосподарської техніки  на  умовах  лізингу  згідно із
замовленням товаровиробників в межах коштів державного лізингового
фонду.
   Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним державним
адміністраціям визначити перелік потенційних позичальників коштів
для закупівлі тракторів, сільськогосподарських машин, кормо- та
зернозбиральної техніки за рахунок іноземних кредитів під гарантії
Кабінету Міністрів України та в 10-денний термін подати його на
розгляд Міністерству агропромислового комплексу.
 
   6. Продовжити до 1 жовтня 1998 р. термін погашення залишку
неповернутої бюджетної позички, наданої колишньому Міністерству
сільського  господарства і продовольства згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 9 січня 1996 р. N 16 ( 19-96-п ),
без нарахування 10 відсотків річних і дозволити повернення позички
коштами та зерном.
 
   7. Погодитися з пропозицією Міністерства агропромислового
комплексу, Міністерства  економіки,  Міністерства  фінансів,
Державного  комітету  нафтової,  газової  та  нафтопереробної
промисловості і Державної акціонерної компанії "Хліб України" щодо
визначення  на  конкурсній  основі  оптових  постачальників
пально-мастильних матеріалів  для  потреб сільськогосподарських
товаровиробників  у  розстрочку  платежів  під   заставу
сільськогосподарської продукції.
   Міністерству агропромислового   комплексу,   Міністерству
фінансів, Міністерству економіки, Державній акціонерній компанії
"Хліб України" разом з Державним комітетом нафтової, газової та
нафтопереробної  промисловості  розробити порядок забезпечення
сільськогосподарських   товаровиробників   пально-мастильними
матеріалами під урожай 1998 року.
   Затвердити склад комісії  з  організації  та  проведення
зазначеного конкурсу згідно з додатком N 2.
 
   8. Раді  міністрів  Автономної Республіки Крим, обласним
державним  адміністраціям  вжити  заходів  щодо  забезпечення
сільськогосподарських   товаровиробників   пально-мастильними
матеріалами, в тому числі шляхом організації укладення договорів з
постачальниками цих матеріалів під заставу зерна, що належить
сільськогосподарським  товаровиробникам  і  знаходиться  на
відповідальному  зберіганні  на  заготівельних  підприємствах
Державної акціонерної компанії "Хліб України". У разі нездійснення
товаровиробниками розрахунків Державній акціонерній компанії "Хліб
України" забезпечити відповідно до укладених договорів реалізацію
заставленого  зерна  для  відшкодування  вартості поставлених
пально-мастильних матеріалів.
 
   9. Міністерству фінансів відповідно до статті 9 Декрету
Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 р. N 8 ( 8-93 ) "Про
стягнення не внесених у строк податків і неподаткових платежів"
надати  в  межах  бюджетного  року відстрочку постачальникам
нафтопродуктів з платежів до Державного бюджету України з обсягів
нафтопродуктів,   що   поставляються   сільськогосподарським
товаровиробникам згідно з цією постановою.
 
   10. Міністерству агропромислового комплексу,  Міністерству
економіки, Міністерству фінансів разом з Національним банком з
метою накопичення коштів для проведення сільськогосподарських
робіт  під  урожай  1998 року відкрити сільськогосподарським
товаровиробникам  усіх  форм  власності  спеціальний  рахунок
"Урожай-98", на який зараховувати за згодою товаровиробників 30
відсотків виручки від реалізації продукції (виконання  робіт,
надання послуг), з використанням цих коштів лише для фінансування
зазначених робіт.
 
   11. Міністерству транспорту забезпечити першочергове надання
вагонів для відвантаження сільськогосподарської техніки, запасних
частин, нафти, нафтопродуктів та насіння сільськогосподарських
культур за замовленням вантажовідправників без справляння плати за
позапланове виділення рухомого складу.
 
   12. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Першого
віце-прем'єр-міністра України Голубченка А. К.
 
 
   Прем'єр-міністр України           В.ПУСТОВОЙТЕНКО
 
   Інд.22
 
 
                      Додаток N 1
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 29 грудня 1997 р. N 1476
 
               ОБСЯГИ
 
  поставок мінеральних добрив (поживних речовин) відповідно
     до заявок сільськогосподарських товаровиробників
 
                            (тис. тонн)
------------------------------------------------------------------
                       | Мінеральні добрива
------------------------------------------------------------------
Автономна Республіка Крим             47,4
Області:
Вінницька                     66,3
Волинська                     25,1
Дніпропетровська                 76,6
Донецька                     60,3
Житомирська                    46,6
Закарпатська                   5
Запорізька                    64,3
Івано-Франківська                 11,1
Київська                     51,6
Кіровоградська                  59,9
Луганська                     49,7
Львівська                     26,4
Миколаївська                   54,6
Одеська                      74,2
Полтавська                    67,8
Рівненська                    24,5
Сумська                      51,5
Тернопільська                   32,9
Харківська                    71,6
Херсонська                    60,2
Хмельницька                    50,4
Черкаська                     52,1
Чернівецька                    11,3
Чернігівська                   58,6
------------------------------------------------------------------
Усього                      1200
 
 
     Міністр
   Кабінету Міністрів України       А.ТОЛСТОУХОВ
 
 
 
                      Додаток N 2
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 29 грудня 1997 р. N 1476
 
               СКЛАД
    комісії з організації та проведення конкурсу оптових
     постачальників пально-мастильних матеріалів для
     потреб сільськогосподарських товаровиробників
 
ШПАК            - заступник Міністра агропромислового
Василь Федорович       комплексу (голова комісії)
 
ОМЕЛЬЯНЕНКО         - голова Державної акціонерної
Григорій Григорович      компанії "Хліб України" (заступник
               голови комісії)
 
АНТОНЬЄВ          - заступник Міністра фінансів
Григорій Костянтинович
 
ВРУБЛЕВСЬКИЙ        - заступник Міністра економіки
Анатолій Григорович
 
ТАРАШЕВСЬКИЙ        - заступник голови Держнафтогазпрому
Владислав Станіславович
 
 
     Міністр
   Кабінету Міністрів України         А.ТОЛСТОУХОВ
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner