Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 1471 від 25.12.1997

Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки для надання фізичним особам допуску до виконання особливих робіт на ядерних установках з ядерними матеріалами, радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 25 грудня 1997 р. N 1471
                Київ
 
 Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки для
 надання фізичним особам допуску до виконання особливих робіт на
  ядерних установках з ядерними матеріалами, радіоактивними
   відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання
 
     { Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 1006 ( 1006-2001-п ) від 09.08.2001
      N 1794 ( 1794-2001-п ) від 28.12.2001
      N 284 ( 284-2006-п ) від 15.03.2006
      N 1829 ( 1829-2006-п ) від 27.12.2006 }
 
  { У назві та тексті Постанови слова "ядерних установках та з
   ядерними матеріалами" замінено словами "ядерних установках,
   з ядерними матеріалами, радіоактивними відходами, іншими 
   джерелами іонізуючого випромінювання" згідно з Постановою
   КМ N 284 ( 284-2006-п ) від 15.03.2006 }
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   Затвердити  Порядок проведення спеціальної перевірки для
надання фізичним особам допуску до виконання особливих робіт на
ядерних  установках  з  ядерними  матеріалами, радіоактивними
відходами,  іншими  джерелами  іонізуючого  випромінювання
(додається).
{ Постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 1829 ( 1829-2006-п ) від 27.12.2006 }
 
 
        Перший
   віце-прем'єр-міністр України          А.ГОЛУБЧЕНКО
 
   Інд.33
 
                    ЗАТВЕРДЖЕНО
              постановою Кабінету Міністрів України
                від 25 грудня 1997 р. N 1471
 
               ПОРЯДОК
         проведення спеціальної перевірки
        для надання фізичним особам допуску
       до виконання особливих робіт на ядерних
        установках з ядерними матеріалами,
         радіоактивними відходами, іншими
        джерелами іонізуючого випромінювання
 
 
             Загальна частина
 
   1. Цей Порядок регулює відносини між фізичними і юридичними
особами  та  державними  органами,  які відповідно до своїх
повноважень забезпечують проведення спеціальної перевірки.
 
   2.  У  цьому  Порядку терміни вживаються відповідно до
законодавства, норм, правил і стандартів з питань ядерної та
радіаційної безпеки. { Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 1829
( 1829-2006-п ) від 27.12.2006 }
 
       Встановлення категорій особливих робіт
 
   3. З  урахуванням  категорії ядерних  установок, ядерних
матеріалів, радіоактивних відходів  установлюється  відповідно
перша, друга або третя категорія особливих робіт; для джерел
іонізуючого випромінювання першої та другої категорії - відповідно
друга та третя категорія таких особливих робіт: { Абзац перший
пункту 3 в редакції Постанови КМ N 1829 ( 1829-2006-п ) від
27.12.2006 }
 
   ознайомлення з інформацією про фізичний захист з обмеженим
доступом;
 
   конструювання та проектування ядерних установок;
 
   проектування конкретних систем фізичного захисту;
 
   державний нагляд  за  ядерною і радіаційною безпекою та
фізичним захистом;
 
   проведення перевірки стану фізичного захисту;
 
   відомчий контроль за фізичним захистом;
 
   створення, забезпечення  функціонування  систем  фізичного
захисту;
 
   охорона ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних
відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання;
 
   використання, зберігання, перевезення ядерних  матеріалів,
радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання;
 
   поводження з радіоактивними відходами;
 
   монтаж, налагодження, експлуатаційне використання, поточне
утримання та ремонт основного обладнання ядерних  установок,
особливо важливих технічних елементів ядерних об'єктів, інженерних
і технічних засобів охорони;
 
   роботи, які неможливо виконати без доступу до місць, де діють
обмеження.
 
   4. З урахуванням зони обмеження доступу до ядерних установок
та ядерних матеріалів встановлюються такі категорії особливих
робіт:
 
   перша - виконання робіт у внутрішніх або особливо важливих
зонах з правом доступу до місць розташування важливих технічних
елементів та основного обладнання ядерної установки;
 
   друга - виконання робіт у внутрішніх або особливо важливих
зонах без права доступу до місць розташування важливих технічних
елементів та основного обладнання ядерної установки;
 
   третя - виконання робіт у захищених зонах.
 
   5. Без урахування зони обмеження доступу встановлюються такі
категорії особливих робіт:
 
   перша - керівництво підприємством, установою, організацією
(далі - підприємство), де виконуються особливі роботи;
 
   друга -  роботи, пов'язані з оформленням документів для
проведення спеціальної перевірки та надання допуску до виконання
особливих робіт;
 
   третя - інші роботи, виконання яких потребує доступу до
конфіденційної інформації, а також виконання проектних робіт з
 
фізичного захисту.
 
      Надання допуску до виконання особливих робіт
 
   6. Керівникам центральних органів виконавчої влади допуск до
виконання особливих робіт (далі також - допуск) надається згідно з
наказом Голови СБУ.
 
   Керівникам підприємств  державної  чи  комунальної  форми
власності допуск надається після спеціальної перевірки, документи
для проведення якої оформляються органами, до сфери управління
яких належать підприємства. Допуск надається згідно з наказами
керівників зазначених органів. Копії наказів надсилаються до
Держатомрегулювання.
 
   Працівникам зазначених підприємств  допуск  надається  за
переліком  посад  згідно  з наказами керівників підприємств.
Документи для проведення спеціальної  перевірки  оформляються
керівником підприємства або спеціально призначеною ним посадовою
особою (з розрахунку на 500 працівників, яким оформляються допуски
протягом одного року) , які мають допуск до виконання особливих
робіт.
 
   Керівникам підприємств  приватної  форми  власності,  що
провадять свою діяльність на умовах найму згідно з договорами про
виконання особливих робіт, допуск може надаватися відповідно до
наказів керівників підприємств, з якими укладаються такі договори.
Копії наказів надсилаються до Держатомрегулювання. Документи для
проведення  спеціальної  перевірки  оформляються  керівниками
підприємств приватної форми власності.
 
   Керівникам підприємств  приватної  форми  власності,  що
використовують  джерела  іонізуючого  випромінювання,  допуск
надається  Держатомрегулювання  після  проведення  спеціальної
перевірки.  Документи  для  проведення  спеціальної перевірки
оформляються керівниками зазначених підприємств.
 
   Керівникам та працівникам підприємств, що використовують
джерела іонізуючого випромінювання, для яких не визначається
категорія, допуск не надається. { Пункт 6 доповнено абзацом згідно
з Постановою КМ N 1829 ( 1829-2006-п ) від 27.12.2006 }
 
   7. Категорії  допусків  повинні  відповідати  категоріям
особливих робіт.
 
   8. Фізичні  особи,  які мають допуск першої або другої
категорії, можуть бути допущені до виконання особливих робіт
відповідно другої або третьої категорії без додаткового проведення
спеціальної перевірки.
 
   Установлення нижчої категорії допуску здійснюється згідно з
наказом керівника підприємства. При цьому в обліковій картці
зазначаються дата і номер наказу та нова категорія допуску.
 
   9. Для фізичної особи, яка направляється у відрядження для
виконання особливих робіт, підставою для доступу до виконання
робіт є засвідчене підписом спеціально призначеної посадової особи
та скріплене печаткою посвідчення, в якому містяться відомості про
надання допуску. У разі коли у відрядження направляється група
осіб, складається їх список, який засвідчується підписом керівника
підприємства та скріплюється печаткою. Зміни до списку вносяться в
установленому порядку.
 
   Рішення про доступ до виконання особливих робіт приймає
керівник підприємства, на яке відряджено працівників.
 
   10. Фізичні особи, які не мають допуску, можуть перебувати у
місцях,  де виконуються особливі роботи, тільки у супроводі
визначених керівником підприємства посадових осіб, які мають
допуск відповідної категорії.
 
   11. Допуск  до виконання особливих робіт у радіоактивно
забрудненій зоні обмеження доступу надається фізичним особам у
разі:
 
   проходження медичного обстеження;
 
   ознайомлення із специфікою роботи в межах зазначеної зони;
 
   наявності необхідних засобів індивідуального захисту;
 
   проходження індивідуального дозиметричного контролю.
 
   12. Студентам вищих та середніх навчальних закладів допуск
надається у разі, коли доступ до місць, де запроваджено обмеження,
передбачений навчальними планами, планами підготовки дипломних
робіт та/або проходження практики.
 
 
           Оформлення документів
        для проведення спеціальної перевірки
 
   13. Для проведення спеціальної перевірки необхідно заповнити
за  встановленою  Держатомрегулювання  формою  перелік  посад
працівників, анкету, облікову картку, картку перевірки, картку
результатів перевірки, лист ознайомлення,  журнал  реєстрації
облікових карток.
 
   14. Доступ до документів, в яких міститься інформація про
фізичних осіб, щодо яких проводиться  спеціальна  перевірка,
відповідно до законодавства обмежений.
 
   15. Перелік  посад працівників, робота на яких потребує
допуску до виконання особливих робіт (далі - перелік), формується
та уточнюється комісією, склад якої затверджується керівником
підприємства. Перелік складається у трьох примірниках, кожний з
яких  затверджується  керівником підприємства та скріплюється
печаткою.
 
 
   У разі виконання працівниками підприємств особливих робіт на
інших  підприємствах  перелік  погоджується керівниками інших
підприємств. { Пункт 15 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 1829 ( 1829-2006-п ) від 27.12.2006 }
 
   Три примірники переліку разом з копією наказу про допуск
керівника підприємства до виконання особливих робіт надсилаються
для погодження з Держатомрегулювання. Один примірник переліку
Держатомрегулювання  залишає  у  себе,  а інші два повертає
підприємству, яке надсилає один примірник переліку разом із
запитом щодо проведення спеціальної перевірки до Центрального
управління СБУ або підпорядкованого йому регіонального органу.
 
   16. У разі зміни категорії особливих робіт, назви, структури
та місцезнаходження підприємства, а також доповнення переліку
новими посадами складається додатковий перелік відповідно до
вимог, визначених у пункті 15 цього Порядку. У супровідному листі
до додаткового переліку зазначаються підстави внесення відповідних
змін.
 
   17. Керівник  підприємства або спеціально призначена ним
посадова особа під час підготовки документів для проведення
спеціальної перевірки:
 
   1) доводить до відома фізичної особи, якій оформляється
допуск, під розписку вимоги статей 65 і 66 Закону України "Про
використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" ( 39/95-ВР );
 
   2) перевіряє правильність заповнення фізичною особою двох
примірників анкети, наявність медичної довідки про відсутність
наркотичної, алкогольної залежності, психічних захворювань;
 
   3) оформляє в установленому порядку лист ознайомлення, картку
перевірки, в якій зазначаються відомості про фізичну особу та її
близьких родичів - батьків, дружину (чоловіка), рідних братів,
сестер, дітей віком старше 16 років, та облікову картку;
 
   4) реєструє у відповідному журналі облікові картки;
 
   5) надсилає  до  Центрального  управління  СБУ  або
підпорядкованого йому регіонального органу:
 
   підписаний ним або спеціально призначеною посадовою особою
запит із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові фізичної особи,
реквізитів  переліку  (номер та дата наказу про погодження,
порядковий номер посади), категорії особливих робіт, до виконання
яких оформляється допуск, а також інших відомостей про фізичну
особу, які можуть враховуватися під час прийняття рішення про
надання допуску;
 
   по одному  примірнику  анкети,  облікової картки, картки
перевірки.
 
   18. У разі надходження позитивного висновку за результатами
спеціальної  перевірки  керівник  підприємства або спеціально
призначена ним посадова особа оформляє документи на надання
допуску відповідної категорії та доводить до відома фізичної особи
під розписку в листі ознайомлення інформацію про її обов'язки, а
також визначені законодавством обставини, за яких анулюється
наданий допуск. Анкета, облікова картка та лист ознайомлення
зберігаються протягом усього періоду роботи фізичної особи, а
також протягом одного року з моменту її звільнення з роботи і
знищуються в установленому порядку.
 
   19. На запит керівника підприємства, який має допуск і має
намір доручити виконання особливих робіт фізичній особі, яка
звільнилася  з роботи не більш як один рік тому, керівник
підприємства або спеціально призначена ним посадова особа надсилає
облікову картку та лист ознайомлення такої особи.
 
   20. Облікові картки разом з листами ознайомлення зберігаються
у картотеці.
 
   21. Наказ про надання допуску видається не пізніше ніж через
п'ять днів після надходження позитивного висновку за результатами
спеціальної перевірки. До Центрального  управління  СБУ  або
підпорядкованого йому регіонального органу надсилається оформлена
в установленому порядку картка результатів перевірки. В обліковій
картці зазначаються категорія допуску, номер і дата наказу про
його надання.
 
         Проведення спеціальної перевірки
 
   22. Спеціальна перевірка незалежно від категорії особливих
робіт і допуску повинна проводитися не довше ніж один місяць від
дня надходження запиту.
 
   Строк дії допуску першої категорії становить  5  років,
другої - 10, третьої - 15 років. Центральне управління СБУ або
підпорядкований йому регіональний орган  вживає  заходів  до
запобігання  проведенню  безпідставної  повторної  спеціальної
перевірки відомостей про одну і ту саму фізичну особу, якщо
відомості про неї надійшли від різних юридичних осіб.
 
   23. Центральне  управління  СБУ або підпорядкований йому
регіональний орган проводить спеціальну перевірку в межах своєї
компетенції, а також залучає у разі потреби до її проведення інші
державні органи.
 
   24. У разі надання позитивного висновку за результатами
спеціальної  перевірки  Центральне  управління  СБУ  або
підпорядкований йому регіональний орган робить відповідний запис в
обліковій  картці,  який засвідчується підписом уповноваженої
посадової особи і скріплюється печаткою, та надсилає її  в
установлений строк підприємству.
 
   У разі надання негативного висновку Центральне управління СБУ
або підпорядкований йому регіональний орган робить в обліковій
картці  відповідний  запис,  який  засвідчується  підписом
уповноваженої посадової особи і скріплюється печаткою, та надсилає
її разом із супровідним листом в установлений строк підприємству.
У супровідному листі з грифом "Особисто" викладаються обставини,
на підставі яких згідно із законодавством приймається рішення про
відмову у наданні допуску.
 
   Негативний висновок зберігається в картотеці протягом п'яти
років і знищується в установленому порядку.
 
   25. У разі надання негативного висновку за результатами
спеціальної перевірки підприємство може повторно надіслати запит
щодо проведення перевірки за умови усунення або зміни обставин, на
підставі яких прийнято рішення про відмову в наданні допуску, а
також обґрунтованого подання.
 
   26. Відповідальність  за  повноту,  достовірність  та
обґрунтованість висновку за результатами спеціальної перевірки
несе  Центральне  управління  СБУ  або  підпорядкований йому
регіональний орган.
 
      Анулювання допуску та припинення його дії
 
   27. Центральне управління СБУ або  підпорядкований  йому
регіональний  орган  повідомляє  керівника  підприємства  про
виникнення визначених статтею 66 Закону України "Про використання
ядерної енергії та радіаційну безпеку" ( 39/95-ВР ) обставин, на
підставі яких анулюється допуск фізичній особі, а також про
відсутність  таких  обставин. Порядок надіслання повідомлення
визначається згідно з планами взаємодії у  разі  виникнення
злочинних посягань.
 
   Рішення про анулювання допуску приймає керівник підприємства
на підставі службової записки, складеної спеціально призначеною
посадовою  особою,  про  що видається наказ та інформується
Центральне управління СБУ або підпорядкований йому регіональний
орган. У обліковій картці робиться запис "Допуск анульовано", який
засвідчується підписом спеціально призначеної посадової особи та
скріплюється  печаткою із зазначенням дати і номера наказу.
Матеріали, що стосуються анулювання допуску, зберігаються протягом
п'яти років, після чого знищуються в установленому порядку.
 
   Керівник підприємства приймає рішення про анулювання допуску
після проведення співбесіди з фізичною особою. Фізичній особі у
п'ятиденний строк підприємством надсилається у письмовій формі
повідомлення про рішення щодо анулювання допуску.
 
   Звільнення фізичної особи з роботи, допуск якої анульовано,
здійснюється згідно з трудовим законодавством.
 
       Особливості надання допуску іноземцям
         та/або особам без громадянства
 
   28. Оформлення та надання іноземцям та/або  особам  без
громадянства  допуску  відповідної  категорії  здійснюється
підприємством, що залучає зазначених осіб до виконання особливих
робіт на промисловому майданчику об'єкта, на якому згідно з
міжнародним договором проводяться такі  роботи,  у  порядку,
передбаченому для надання допуску фізичним особам. Іноземці та/або
особи без громадянства, яким оформляється допуск, заповнюють
анкети власноручно рідною мовою з доданням офіційного аутентичного
перекладу українською мовою.
 
   Строк дії допуску незалежно від категорії для іноземців
та/або осіб без громадянства не повинен перевищувати одного року.
 
   У разі  надання  негативного  висновку  за  результатами
спеціальної перевірки іноземця та/або особи без громадянства
Центральне управління СБУ або підпорядкований йому регіональний
орган повідомляє підприємство, яке надіслало запит на проведення
такої  перевірки.  Зазначене  підприємство  після надходження
негативного висновку повідомляє підприємство, на якому працює
іноземець  та/або  особа  без громадянства, про неможливість
виконання ними особливих робіт у зв'язку з прийняттям рішення про
відмову в наданні допуску.
 
   У разі  анулювання  допуску  іноземцю  та/або особі без
громадянства підприємство, яке надало такий допуск, письмово
повідомляє у п'ятиденний строк підприємство, на якому працює
іноземець та/або особа без громадянства.
 
   Дія цього Порядку не поширюється на інспекторів Міжнародного
агентства  з  атомної  енергії  (МАГАТЕ), які відповідно до
законодавства  України  провадять  інспектування  на  ядерних
установках та підприємствах. { Пункт 28 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 1829 ( 1829-2006-п ) від 27.12.2006 }
 
   29. Підприємство, що залучає іноземців та/або осіб  без
громадянства  до  виконання  особливих робіт на промисловому
майданчику об'єкта, на якому згідно з міжнародним договором
проводяться такі роботи, веде облік осіб, які порушили режим, а
також тих, яким анульовано допуск.
 
   Зведені відомості про кількість осіб, які порушили режим,
підприємство  зазначає у щорічному звіті про стан роботи з
оформлення допусків та надає його Держатомрегулювання.
 
           Переоформлення допуску
 
   30. Переоформлення допуску здійснюється у разі:
 
   закінчення строку дії допуску, якщо є потреба у подальшому
виконанні особливих робіт (продовження строку дії допуску);
 
   необхідності підвищення категорії допуску, якщо є потреба у
виконанні особливих робіт вищої категорії.
 
   У разі зміни відомостей про фізичну особу (прізвища, імені,
по  батькові,  місця  реєстрації  іноземців та/або осіб без
громадянства) в облікову картку вносяться на підставі відповідних
документів  необхідні  виправлення, що засвідчуються підписом
спеціально призначеної посадової особи та скріплюються печаткою.
 
   Якщо фізична особа, яка має допуск, переводиться у межах
одного підприємства на іншу визначену переліком посаду, допуск не
переоформляється за  умови  відповідності  зазначеної  посади
встановленій категорії допуску особи.
 
   Переоформлення допуску здійснюється в установленому порядку
із внесенням відповідного запису в облікову картку.
 
   31. Підрозділи кадрів  підприємств  своєчасно  інформують
спеціально призначену посадову особу про зміни в анкетних даних
фізичних осіб.
 
   32. Звіт про стан виконання роботи з оформлення допусків
підприємства подають щороку до 1 лютого до Держатомрегулювання.
 
{ Порядок в редакції Постанови КМ N 284 ( 284-2006-п ) від
15.03.2006 }
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner