Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 1539 від 23.12.1996

Про порядок забезпечення природним газом народного господарства і населення в 1997 році


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 23 грудня 1996 р. N 1539
                Київ
 
       Про порядок забезпечення природним газом
        народного господарства і населення
              в 1997 році
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
      N 761 ( 761-97-п ) від 15.07.97 )
 
 
   З метою надійного забезпечення споживачів природним газом та
підвищення їх відповідальності за своєчасність розрахунків за
використаний газ Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити Порядок забезпечення природним газом народного
господарства і населення в 1997 році (додається) і ввести його в
дію з 1 січня 1997 року.
 
   2. Державному комітетові нафтової, газової та нафтопереробної
промисловості та Міністерству економіки розробити в тижневий
термін баланс природного газу на 1997 рік.
   При цьому природний газ власного видобутку обсягом 15 млрд.
куб.  метрів  реалізується  виключно  для  потреб населення,
комунально-побутових споживачів та бюджетних організацій.
 
   3.  Державному  комітетові  нафтової,  газової   та
нафтопереробної промисловості визначити  у  тижневий  термін,
виходячи з балансу природного газу на  1997  рік,  оптових
імпортерів для закупівлі за імпортом необхідної кількості газу.
( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 761
( 761-97-п ) від 15.07.97 )
 
   4. Здійснення контролю за дотриманням балансу природного
газу на 1997 рік та розподілом ресурсів природного газу покласти
на Державний комітет нафтової,  газової  та  нафтопереробної
промисловості. ( Пункт 4 із змінами,  внесеними  згідно  з
Постановою КМ N 761 ( 761-97-п ) від 15.07.97 )
 
   5.  Державному  комітетові  нафтової,  газової   та
нафтопереробної промисловості за погодженням з  Міністерством
економіки в десятиденний термін затвердити умови  діяльності
оптових імпортерів природного газу за територіальним принципом.
( Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 761
( 761-97-п ) від 15.07.97 )
 
   6. Право на торгівлю природним газом надається суб'єктам
господарської діяльності - резидентам України відповідно до умов
діяльності оптових імпортерів природного газу за територіальним
принципом.
   Кабінет Міністрів  України  не  несе відповідальності за
зобов'язаннями  оптових  імпортерів,  крім  зобов'язань  щодо
забезпечення газом населення, комунально-побутових споживачів та
бюджетних організацій.
 
   7. Надати акціонерному товариству "Укргазпром", акціонерному
товариству  "Укрнафта",  Державному  виробничому  підприємству
"Чорноморнафтогаз"  право  реалізації  природного  газу,  що
видобувається в Україні, промисловим споживачам  у  регіонах
видобутку за наявності відповідних договорів.
 
   8. Надати Полтавській газовидобувній компанії (підприємство з
іноземними інвестиціями) право пріоритетної реалізації природного
газу в Полтавській області.
   У разі реєстрації аналогічних підприємств надавати їм право
реалізації природного газу в регіонах його видобутку.
 
   9. Міністерству економіки до 25 грудня 1996 року:
   визначити тарифи  на транспортування природного газу для
потреб внутрішнього ринку;
   встановити граничну відпускну ціну на природний газ для всіх
споживачів;
   розробити механізм компенсації різниці між фактичною та
граничною відпускною ціною природного газу для споживачів.
 
   10. Міністерству фінансів передбачити в Державному бюджеті
України на 1997 рік кошти на природний газ для потреб бюджетних
організацій та разом з Радою міністрів Автономної Республіки Крим,
обласними,  Київською та Севастопольською міськими державними
адміністраціями забезпечити щомісячне  виділення  коштів  для
компенсації різниці в цінах на природний газ, що споживається
населенням, з урахуванням пільг і субсидій:
   підприємствам Державної  акціонерної  холдингової компанії
"Укргаз";
   державному комунальному підприємству газового господарства
"Київгаз";
   нафтогазовидобувним підприємствам та оптовим імпортерам, що
безпосередньо реалізують природний газ населенню.
 
   11. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
сприяти укладенню договорів на поставку природного газу між
оптовими імпортерами і суб'єктами господарської діяльності та їх
виконанню.
   Державній акціонерній холдинговій компанії "Укргаз" разом з
місцевими органами виконавчої влади здійснювати контроль  за
станом укладання договорів і не допускати відпуску природного
газу споживачам без наявності договорів.
( Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 761
( 761-97-п ) від 15.07.97 )
 
   12. Міністерству юстиції  разом  з  Державним  комітетом
нафтової,  газової та нафтопереробної промисловості подати в
місячний термін Кабінетові Міністрів України пропозиції  про
встановлення (посилення) відповідальності юридичних та фізичних
осіб за безоплатне споживання природного газу та протидію під час
обмеження газопостачання або відключення боржників.
 
   13. Міністерствам,  іншим  центральним органам виконавчої
влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим,  обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
забезпечити контроль за своєчасністю оплати використаного газу
споживачами, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів.
 
   14. Контроль  за  виконанням цієї постанови покласти на
Державного  міністра  України  з  питань  промисловості  і
паливно-енергетичного комплексу Мінченка А.К.
 
 
   Прем'єр-міністр України            П.ЛАЗАРЕНКО
 
   Інд.37
 
                    ЗАТВЕРДЖЕНО
              постановою Кабінету Міністрів України
                від 23 грудня 1996 р. N 1539
 
               ПОРЯДОК
    забезпечення природним газом народного господарства
           і населення в 1997 році
 
   1. Держнафтогазпром  і  Мінекономіки  розробляють  баланс
природного газу на 1997 рік виходячи з прогнозованих потреб
народного господарства  і  населення,  а  також  можливостей
газотранспортної системи.
   Держнафтогазпром на підставі цього балансу формує ресурси
природного  газу  для  потреб населення, комунально-побутових
споживачів і бюджетних  організацій  за  рахунок  газу,  що
видобувається в Україні, імпортованого та отриманого за послуги
транзиту газу через територію України.
 
   2. Закупівлю  природного  газу  для  потреб  населення,
комунально-побутових споживачів і бюджетних організацій здійснюють
підприємства компанії "Укргаз" та підприємство "Київгаз" в АТ
"Укргазпром", АТ "Укрнафта", ДВП "Чорноморнафтогаз" та оптових
імпортерів.
   Промислові та інші споживачі природного газу - суб'єкти
господарської діяльності - закуповують природний газ у оптових
імпортерів.
 
   3. Оптові імпортери реалізують природний газ споживачам -
суб'єктам господарської діяльності за територіальним принципом з
дотриманням умов діяльності оптових імпортерів природного газу за
територіальним принципом згідно з укладеними договорами.
   Обсяги природного газу, який постачається в закріплені за
оптовими імпортерами регіони, контролюються Держнафтогазпромом.
( Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 761 ( 761-97-п ) від 15.07.97 )
   Оптові імпортери природного газу надають Держнафтогазпрому
підтвердження постачальників газу щодо обсягів газу для споживачів
України не пізніш як за 10 днів до початку місяця його реалізації.
 
   4. Оптові імпортери природного газу, які не виконують умови
діяльності продавців природного газу за територіальним принципом
усуваються з газового ринку України.
   Оптові імпортери  не  зобов'язані надавати газ суб'єктам
господарської діяльності які не уклали договорів на поставку газу
або не розрахувались за спожитий природний газ.
 
   5. АТ "Укргазпром", АТ "Укрнафта", ДВП "Чорноморнафтогаз":
   продають власний  природний  газ  підприємствам  компанії
"Укргаз" та підприємству "Київгаз" для реалізації його населенню,
комунально-побутовим споживачам і бюджетним організаціям згідно з
договорами;
   продають природний газ промисловим та іншим споживачам, у
тому числі газ власного видобутку обсягом до 3 млрд. куб. метрів
промисловим  споживачам,  які  безпосередньо  підключені  до
газотранспортних мереж, згідно з договорами;
   забезпечують за договорами з  оптовими  імпортерами  або
споживачами транспортування газу до газорозподільних станцій (за
відсутності заборгованості) в обсягах оплачених  транспортних
послуг, а також виконують диспетчерські функції з контролю та
регулювання обсягів подачі газу на газорозподільних станціях;
   закачують до підземних сховищ природний газ, що надійшов до
газотранспортної системи України і не був реалізований.
 
   6. АТ "Укргазпром" здійснює відбір російського природного
газу  з  підземних сховищ для потреб споживачів України за
погодженням з РАТ "Газпром" відповідно до окремих договорів.
 
   7. Підприємства компанії "Укргаз" та підприємство "Київгаз":
   приймають природний  газ  на  газорозподільних  станціях,
забезпечують його транспортування газорозподільними мережами та
здійснюють облік використання газу кожним споживачем;
   продають природний газ комунально-побутовим споживачам та
бюджетним  організаціям  на договірній основі за відсутності
поточної заборгованості за використаний газ в обсягах, виділених у
кошторисах коштів на закупівлю газу;
   здійснюють транспортування газу до суб'єктів господарської
діяльності за відсутності заборгованості за надані послуги з його
транспортування та наявності укладеного договору з  оптовими
імпортерами на постачання природного газу;
   складають до 5 числа місяця, що настає за звітним, акти
прийому-передачі природного газу від газотранспортних підприємств
на газорозподільних станціях, разом із його споживачами  та
оптовими імпортерами складають акти про обсяги використаного
природного газу за місяць, які є підставою для  остаточних
розрахунків споживачів за використаний природний газ і надані
послуги з його транспортування;
   під час  транспортування  природного  газу  розподільними
газовими мережами на підставі договорів між оптовими імпортерами
та споживачами виконують диспетчерські функції щодо контролю та
регулювання обсягів подачі газу до споживачів.
 
   8. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські державні адміністрації сприяють проведенню
поточних розрахунків, погашенню заборгованості за використаний
природний газ споживачами, які фінансуються з державного та
місцевих бюджетів.
 
   9. У разі несвоєчасного проведення розрахунків за спожитий
природний газ та  надані  послуги  з  його  транспортування
газотранспортні та газозбутові підприємства, оптові імпортери
природного газу і Державна інспекція з ефективного використання
газу Держнафтогазпрому в установленому порядку припиняють поставку
газу. За наслідки, пов'язані з припиненням подачі природного газу
суб'єктам  господарської  діяльності,  відповідальність несуть
керівники підприємств, організацій та установ - споживачів газу.
   Відповідальність за припинення газопостачання населенню через
борги в частині компенсації бюджетом різниці в цінах на природний
газ,  пільгах та субсидіях несуть Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські
державні адміністрації.<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner