Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 1216 від 04.10.1996

Про Положення про надання фінансових гарантій митним органам незалежними фінансовими посередниками щодо обов'язкової доставки товарів до митниць призначення


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 4 жовтня 1996 р. N 1216
                Київ
 
     Про Положення про надання фінансових гарантій
    митним органам незалежними фінансовими посередниками
        щодо обов'язкової доставки товарів
           до митниць призначення
 
 
   Відповідно до Указу Президента України від 20 травня 1996 р.
N 353 ( 353/96 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити  Положення про надання фінансових гарантій
митним органам  незалежними  фінансовими  посередниками  щодо
обов'язкової доставки товарів до митниць призначення (додається).
   Дія цього Положення поширюється на транзитне переміщення
алкогольних напоїв і тютюнових виробів з 1 жовтня 1996 року.
 
   2. Державному митному комітетові у місячний термін подати
Кабінету Міністрів України пропозицію щодо термінів поширення дії
зазначеного Положення на інші підакцизні товари.
 
   3. Контроль  за  виконанням  цієї постанови покласти на
Державний митний комітет.
   Державному митному комітетові у тримісячний термін подати
Кабінету Міністрів України інформацію щодо  ефективності  дії
механізму надання фінансових гарантій митним органам незалежними
фінансовими посередниками.
 
 
   Прем'єр-міністр України            П.ЛАЗАРЕНКО
 
   Інд.52
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
             постановою Кабінету Міністрів України
               від 4 жовтня 1996 р. N 1216
 
              ПОЛОЖЕННЯ
     про надання фінансових гарантій митним органам
      незалежними фінансовими посередниками щодо
       обов'язкової доставки товарів до митниць
              призначення
 
   1. Цим Положенням визначаються умови та загальний порядок
надання фінансових гарантій митним органам незалежними фінансовими
посередниками  щодо  обов'язкової  доставки  товарів, на які
встановлено акцизний збір, до митниць призначення, заявлених як
транзитні (далі - товари), під час ввезення на митну територію
України  в  частині  отримання  передбачених  законодавством
обов'язкових платежів.
 
   2. Незалежним  фінансовим  посередником  є  уповноважена
Держмиткомом юридична особа, зареєстрована в Україні у формі
повного або командитного товариства (далі - гарант).
 
   3. Терміни, що вживаються в цьому Положенні, мають таке
значення:
   митний борг - обов'язкові платежі, що підлягають сплаті під
час митного оформлення товарів у разі їх ввезення на митну
територію України для вільного використання;
   митниця відправлення - будь-який митний орган України, у
якому для усієї кількості товарів або їх частини починається
переміщення товарів транзитом  через  територію  України  із
застосуванням фінансових гарантій;
   перевізник - власник товарів або уповноважена ним особа, яка
здійснює перевезення та безпосередньо володіє товарами протягом
усього терміну їх переміщення транзитом через територію України;
   фінансова гарантія  -  спосіб  забезпечення  виконання
зобов'язань перевізника щодо вивезення товару за межі митної
території України.
   Надання фінансової гарантії Держмиткому передбачає безумовне
зобов'язання гаранта сплатити митний борг у разі невиконання
перевізником зобов'язання щодо вивезення товару.
 
   4. Фінансові гарантії митним органам надаються гарантом.
Фінансове  забезпечення наданих гарантій провадиться гарантом
шляхом  укладання  договорів  страхування  відповідальності
перевізника перед митними органами щодо обов'язкової своєчасної
доставки товару до митниці призначення із страховиком або шляхом
отримання від перевізника застави у розмірі митного боргу, чи
отримання гарантійного листа уповноваженого банку на суму митного
боргу.
   Відносини і порядок  взаємодії  Держмиткому  та  гаранта
визначаються генеральною угодою.
 
   5. Оформлення фінансових гарантій здійснюється перевізником
завчасно, до подання товарів до митного оформлення. Товари, щодо
яких  немає  фінансових гарантій на час подання до митного
оформлення, затримуються митницею відправлення до оформлення таких
гарантій. Усі пов'язані з цим витрати (збереження, охорона,
стоянка тощо) здійснюються за рахунок перевізника.
   Надання фінансових гарантій митним органам обов'язкове для
товарів, що ввозяться транзитом на митну територію України під
зобов'язання про вивезення незалежно від виду транспорту, яким
вони переміщуються, за винятком переміщення:
   автотранспортом із застосуванням книжок МДП (CARNET TIR)
згідно з Конвенцією МДП 1975 року;
   із застосуванням охорони і супроводження митними органами із
залученням підрозділів МВС;
   трубопровідним транспортом;
   фізичними особами в обсягах, які не обкладаються акцизним
збором;
   каналами поштового зв'язку.
 
   6. У разі наміру здійснити транзитне перевезення товару його
власник або уповноважена ним особа звертається до представника
гаранта та у взаємодії з ним обирає один із зазначених у пункті 4
цього  Положення видів фінансового забезпечення гарантії, що
надається гарантом Держмиткому.
 
   7. Для фінансового забезпечення гарантії шляхом  надання
гарантійного листа банку гарант отримує гарантію уповноваженого
Держмиткомом банку за рахунок перевізника.
 
   8. Для фінансового забезпечення гарантії шляхом  застави
перевізник згідно з договором застави перераховує гаранту заставу,
відповідну сумі митного боргу.
   Заставлене майно повертається гарантом заставодавцю після
повного виконання його обов'язків перед митними органами за
підтвердженням митниці призначення на підставі фактичних даних про
перетин товаром митного кордону України. У противному разі застава
перераховується гарантом пропорційно до невиконаних зобов'язань
перевізника митним органам як покриття митного боргу.
 
   9. Для фінансового забезпечення гарантії шляхом страхування
фінансової відповідальності перевізника гарант від свого імені та
за рахунок перевізника здійснює укладання договору страхування
його відповідальності із страховиком, уповноваженим Держмиткомом.
 
   10. Термін дії договору страхування, утримання застави або
гарантійного листа банку відповідає терміну дії  зобов'язань
перевізника щодо вивезення товару з митної території України
згідно з вимогами митного законодавства.
   Початок та  закінчення  зазначеного  терміну визначається
митницями відправлення та призначення на підставі фактичних даних
митниці про перетин митного кордону України товаром без зміни його
стану.
 
   11. У разі порушення перевізником зобов'язань щодо вивезення
товару (за винятком обставин, визначених митними правилами, та
випадків, зазначених у пункті 12 цього Положення) ввезені товари
вважаються призначеними до вільного обігу на території України, а
гарант забезпечує митним органам повне відшкодування митного
боргу.
 
   12. Страховий випадок не вважається таким, що настав, а
застава не зараховується на користь митних органів та гарантія не
перераховується, якщо перевізник не виконав зобов'язання щодо
вивезення товарів за межі митного кордону України внаслідок
форс-мажорних  обставин.  Перелік таких обставин визначається
Держмиткомом.
 
   13. Під час ввезення товарів на територію України власник
вантажу чи уповноважена ним особа подає митниці відправлення на
митному  кордоні,  крім  документів,  установлених  митним
законодавством про транзит, оригінал документа, що підтверджує
надання гарантом фінансової гарантії Держмиткому, а саме  -
гарантійного листа банку або свідоцтва про внесення застави, чи
страхового поліса.
   Гарантійний  документ  видається  перевізнику  у чотирьох
примірниках - для представників гаранта на митниці відправлення і
на митниці призначення та для митниці відправлення і для митниці
призначення.
   Для внутрішньої звітності перевізника залишаються оригінали
відповідних договорів, що супроводжують отримання  фінансової
гарантії.
 
   14. Згідно з установленими правилами декларант заповнює на
митниці відправлення вантажну митну декларацію типу "Транзит", у
якій  зазначаються  суми  всіх  умовно нарахованих платежів,
передбачених для товарів у разі їх вільного використання згідно із
законодавством (митний борг), та вид обраної фінансової гарантії.
   Розмір фінансової  гарантії,  зазначений  у  гарантійному
документі, не може бути меншим суми умовно нарахованого платежу.
 
   15. Інспектор  митниці  відправлення  перевіряє  подані
декларантом документи, в тому числі суму нарахованого митного
боргу, звіряє відомості про гаранта з надісланими Держмиткомом
реєстрами і приймає рішення про митний огляд транспортного засобу
з продекларованими товарами.
   Відбитком особистої номерної  печатки  інспектор  митниці
засвідчує всі примірники гарантійного документа, а відбитком
номерного штампу "Під митним контролем" - усі примірники поданих
для митного оформлення документів та вписує номер вантажної митної
декларації в усі примірники гарантійного документа.
   Від цього моменту вантажна митна декларація і гарантійний
документ не можуть бути використані окремо до моменту прибуття
товарів  до  митниці призначення і прийняття їх до митного
оформлення.
 
   16. Після завершення митного оформлення  один  примірник
гарантійного документа та вантажної митної декларації, а також
рахунку фактури та товарно-транспортної накладної на оформлені
товари залишається у справах митниці відправлення. Зазначені
документи реєструються в окремому  журналі  (для  реєстрації
транзитних підакцизних товарів) під одним номером.
 
   17. Повідомлення  про  відправлення  товарів  до митниці
призначення негайно надсилається митницею відправлення каналами
електронного зв'язку.
   Інформація про такі вантажі є першочерговою і пріоритетною
перед всіма іншими відомостями.
 
   18. Якщо у встановлений термін вантаж не прийшов до митниці
призначення, остання негайно  надсилає  митниці  відправлення
каналами  електронного зв`язку повідомлення про ненадходження
вантажу та після уточнення відповідних обставин передає інформацію
про порушення зобов'язання про транзит управлінню по організації
боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Держмиткому.
Останнє протягом трьох робочих днів від моменту отримання такої
інформації надсилає гарантові повідомлення про необхідність сплати
гарантійних коштів згідно з умовами відповідних договорів.
 
   19. У разі порушення перевізником встановлених маршруту та
(або) терміну транзиту митниця призначення вживає відповідних
заходів,  передбачених митним законодавством. При цьому суми
отриманих фінансових гарантій не стягуються, а у  разі  їх
попереднього стягнення - повертаються гаранту у встановленому
порядку.
 
   20. У разі зміни перевізником номіналу, цілісного стану та
обсягу партії товару митниця призначення разом з представником
гаранта, крім заходів, передбачених митним законодавством, складає
акт встановленого зразка, на підставі якого митні органи отримують
відшкодування із сум фінансової гарантії.
 
   21. Виконуючи митне оформлення, інспектор митниці призначення
перевіряє всі подані документи, проводить звірку відомостей про
гаранта з надісланими Держмиткомом реєстрами, приймає рішення про
митний огляд продекларованих товарів, вилучає вантажну митну
декларацію типу "Транзит", проставивши на ній штамп "Під митним
контролем" митниці відправлення і відбиток особистої номерної
печатки, реєструє її разом з іншими вилученими документами в
журналі  реєстрації транзитних підакцизних товарів під одним
номером і на всіх примірниках товарно-транспортних документів та
гарантійного документа проставляє відбиток особистої номерної
печатки.
   Відбитки особистої номерної печатки на перелічених документах
є підтвердженням вивезення товарів за межі митної території
України та виконання перевізником своїх обов'язків щодо такого
вивезення.
 
   22. Під час вивезення товарів за межі митної території
України  власник  вантажу  чи  уповноважена ним особа подає
представнику гаранта на митному кордоні документи, оформлені
митницею під час ввезення цих товарів, на підставі яких:
   закінчується дія гарантії банку;
   представник гаранта повертає перевізнику заставу;
   закінчується термін дії страхового поліса.<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner