Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 327/96-ВР від 12.07.1996

Про структуру бюджетної класифікації України


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

            П О С Т А Н О В А
           ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
 
      Про структуру бюджетної класифікації України
 
 ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 42, ст. 208 )
 
 ( Із змінами, внесеними згідно із Законом
  N 2171-III ( 2171-14 ) від 21.12.2000, ВВР, 2001, N 9, ст.38 )
 
   З метою  створення єдиної інформаційної системи зведення
державних доходів та видатків на всіх рівнях влади, забезпечення
загальнодержавної і міжнародної порівнянності бюджетних  даних
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити загальну структуру  бюджетної  класифікації
України згідно з додатками N 1-8 (додаються).
 
   2. Установити,  що  відомча структура видатків бюджетної
класифікації України затверджується Міністерством фінансів України
за поданням відповідних міністерств і відомств.
 
   3. Міністерству  фінансів  України  протягом  1997  року
забезпечити  впровадження  затвердженої  структури  бюджетної
класифікації.
 
   4. Кабінету Міністрів України розробити і запровадити з 1997
року обов'язкову фінансову звітність підприємств щодо отриманих
пільг по оподаткуванню в розрізі окремих видів податків і пільг
щодо кожного податку. Узагальнення отриманої інформації доручити
Головній державній податковій інспекції України.
 
 
 Голова Верховної Ради України            О.МОРОЗ
 
 м. Київ, 12 липня 1996 року
     N 327/96-ВР
 
 
                     Додаток N 1
               до Постанови Верховної Ради України
               від 12 липня 1996 року N 327/96-ВР
 
       СТРУКТУРА БЮДЖЕТНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ УКРАЇНИ
 
   Розділ I. Доходи бюджету
 
   Розділ II. Видатки бюджету
       1. Функціональна структура видатків
       2. Відомча структура видатків
       3. Економічна структура видатків
 
   Розділ III. Фінансування бюджету
       1. Фінансування за типом кредитора
       2. Фінансування за типом боргового зобов'язання
 
   Розділ IV. Державний борг
 
 
                     Додаток N 2
               до Постанови Верховної Ради України
               від 12 липня 1996 року N 327/96-ВР
 
           Розділ I. ДОХОДИ БЮДЖЕТУ
 
   I. Сукупні доходи, офіційні трансферти та державні цільові
фонди (II+VII+VIII)
 
 
   II. Сукупні доходи (III+VI)
 
   III. Поточні доходи (IV+V)
 
   IV. Податкові надходження
 
   1. Податки  на доходи, податки на прибуток, податки на
збільшення ринкової вартості
 
     Прибутковий податок з громадян
   Прибутковий податок з робітників і службовців, включаючи
членів кооперативів
   Прибутковий податок на доходи від підприємницької діяльності
та інші доходи громадян
   Прибутковий податок  з  доходів  працівників  колективних
сільськогосподарських підприємств
 
     Податок на прибуток підприємств
   Податок на прибуток підприємств і організацій, що перебувають
у загальнодержавній власності
   Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до
комунальної власності
   Податок на  прибуток  підприємств,  створених  за участю
іноземних інвесторів
   Податок на  прибуток  від казино, відеосалонів, гральних
автоматів, концертно-видовищних заходів
   Податок на прибуток іноземних юридичних осіб
   Податок на прибуток банківських і страхових організацій,
включаючи  філіали  аналогічних  організацій, розташованих на
території України
   Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до
колективної власності
   Податок на  прибуток організацій і підприємств споживчої
кооперації, кооперативів та об'єднань громадян
   Податок на прибуток приватних підприємств
   Інші платники податку на прибуток
 
   2. Податки на власність
 
     Періодичні податки на чисту вартість майна
   Податок на нерухоме майно підприємств
   Податок на нерухоме майно громадян
 
     Податок з  власників  транспортних  засобів та інших
самохідних машин і механізмів
   Податок з юридичних осіб - власників транспортних засобів та
інших самохідних машин і механізмів
   Податок з громадян - власників транспортних засобів та інших
самохідних машин і механізмів
 
     Податки на фінансові операції та операції з капіталом
 
   3. Платежі за використання природних ресурсів
 
   Плата за використання лісових ресурсів загальнодержавного
значення
   Плата за використання лісових ресурсів місцевого значення
   Плата за  спеціальне  користування  водними  ресурсами
загальнодержавного значення
   Плата за спеціальне користування водними ресурсами місцевого
значення
   Плата за користування водами для потреб гідроенергетики і
водного транспорту
   Платежі за користування надрами загальнодержавного значення
   Платежі  за  користування  надрами  місцевого  значення
   Відрахування на  геологорозвідувальні роботи
   Плата за  землю  несільськогосподарського призначення, що
вноситься юридичними особами
   Плата за  землю  сільськогосподарського  призначення,  що
вноситься юридичними особами
   Плата за землю, що вноситься фізичними особами
   Плата за використання акваторії та ділянок морського дна
   Платежі за використання інших природних ресурсів
 
   4. Внутрішні податки на товари та послуги
 
     Податок на добавлену вартість
   Податок на добавлену вартість з імпортних товарів, який
сплачується при митному оформленні товарів
   Податок на добавлену вартість з інших товарів
 
     Акцизний збір з вітчизняних товарів
   Спирт, лікеро-горілчана продукція
   Виноматеріали та виноробна продукція
   Пиво
   Підакцизна продукція інших галузей харчової промисловості
   Тютюн та тютюнові вироби
   Легкові, пасажирські та вантажопасажирські автомобілі до 8
(включно) посадочних місць
   Підакцизна продукція легкої  промисловості  і  побутового
обслуговування населення
   Шини для легкових,  пасажирських  та  вантажопасажирських
автомобілів до 8 (включно) посадочних місць
   Ювелірні вироби з дорогоцінних металів, включаючи вироби з
діамантами, дорогоцінним та напівдорогоцінним камінням
   Телевізори, радіоприймальні пристрої, магнітофони
   Інші підакцизні товари вітчизняного виробництва
 
     Акцизний збір з імпортних товарів
   Спирт, лікеро-горілчана продукція
   Виноматеріали та виноробна продукція
   Пиво
   Підакцизна продукція інших галузей харчової промисловості
   Тютюн та тютюнові вироби
   Легкові, пасажирські та вантажопасажирські автомобілі до 8
(включно) посадочних місць
   Підакцизна продукція легкої  промисловості  і  побутового
обслуговування населення
   Шини для легкових,  пасажирських  та вантажопасажирських
автомобілів до 8 (включно) посадочних місць
   Ювелірні вироби з дорогоцінних металів, включаючи вироби з
діамантами, дорогоцінним та напівдорогоцінним камінням
   Телевізори, радіоприймальні   пристрої,   магнітофони
   Інші підакцизні товари імпортного виробництва
 
     Податок на реалізацію пально-мастильних матеріалів
     Податки на окремі категорії послуг
     Ліцензії на підприємницьку та професійну діяльність
   Податок на промисел
   Плата за видачу ліцензій та сертифікатів
   Плата за  державну  реєстрацію суб'єктів підприємницької
діяльності
 
   5. Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції
 
     Ввізне мито
   Мито на товари, що  ввозяться суб'єктами  підприємницької
діяльності
   Мито на товари, що ввозяться (пересилаються) громадянами
   Інші збори з імпорту
     Вивізне мито
   Мито на товари, що  вивозяться суб'єктами підприємницької
діяльності
   Мито на товари, що  вивозяться (пересилаються) громадянами
   Надходження від реалізації валютних коштів, одержаних  у
результаті проведення операцій за державним контрактом
 
     Інші надходження від зовнішньоекономічної діяльності
 
     Консульські збори
   Кошти в іноземній  валюті  за  реєстрацію  представництв
іноземних суб'єктів господарської діяльності
 
   6. Інші податки
 
     Місцеві податки і збори
   Готельний збір
   Збір за паркування автомобілів
   Ринковий збір
   Збір за видачу ордера на квартиру
   Курортний збір
   Збір за участь у бігах на іподромі
   Збір за виграш у бігах на іподромі
   Збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на
іподромі
   Податок з реклами
   Збір за право використання місцевої символіки
   Збір за право проведення кіно- і телезйомок
   Збір за право проведення місцевих аукціонів, конкурсного
розпродажу і лотерей
   Комунальний податок
   Збір за  проїзд  на  території  прикордонних  областей
автотранспорту, що прямує за кордон
   Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі
 
   Державне мито,  що  сплачується за місцем розгляду та
оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на
спадщину і дарування
 
   Державне мито, що справляється з позовних заяв, які подаються
до арбітражних судів
 
   Державне мито за дії, пов'язані з одержанням патентів на
об'єкти права інтелектуальної власності, підтриманням їх чинності
та передачею прав їхніми власниками
 
   Державне мито, пов'язане з паспортизацією громадян
 
   Надходження плати за надання послуг з оформлення документів
на право виїзду за кордон
 
   Податки, не віднесені до інших категорій
   Штрафи та  санкції,  сплачені  за порушення податкового
законодавства
 
   V. Неподаткові надходження
 
   1. Доходи від власності та підприємницької діяльності
 
   Надходження спеціальних коштів бюджетних установ
   Надходження від перевищення валових доходів над видатками
Національного банку України
   Надходження від грошово-речових лотерей
   Надходження до бюджету сум відсотків банків за користування
тимчасово вільними бюджетними коштами
   Надходження дивідендів (частини прибутку)  від  суб'єктів
підприємницької  діяльності,  створених  за  участю державних
підприємств та організацій
   Рентна плата
   Надходження коштів від приватизації державного майна
   Інші надходження
 
   2. Адміністративні  збори  та  платежі,  доходи  від
некомерційного та побічного продажу
 
   Збори, що  стягуються  Державною автомобільною інспекцією
України
   Збори, що стягуються інспекціями Державного комітету України
по нагляду за охороною праці
   Плата за утримання дітей у школах-інтернатах
   Плата від осіб, поміщених у медичні витверезники
   Плата за утримання вихованців спеціальних шкіл та спеціальних
профтехучилищ
   Плата за пробірування і клеймування виробів та сплавів з
дорогоцінних металів
   Плата за надання послуг службою дозвільної системи органів
внутрішніх справ
   Плата за навчання іноземних громадян у навчальних закладах
   Плата за оренду цілісних майнових  комплексів  державних
підприємств
 
   3. Надходження від штрафів та фінансових санкцій
 
   Суми, стягнені з винних осіб, за шкоду, завдану підприємству,
установі, організації
   Перерахування підприємцями  частки  вартості нестандартної
продукції, виготовленої з дозволу на тимчасове відхилення від
вимог відповідних стандартів щодо якості продукції, виданого
Державним комітетом України по стандартизації, метрології  і
сертифікації
   Адміністративні штрафи та інші санкції
   Надходження штрафних санкцій за порушення правил пожежної
безпеки
 
   4. Інші неподаткові надходження
 
   Надходження коштів від реалізації конфіскованого  митними
органами майна
   Надходження коштів від реалізації товарів та інших предметів,
конфіскованих правоохоронними та іншими уповноваженими органами і
конфіскована валюта
   Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості
підприємств, установ та організацій, щодо яких минув  строк
позовної давності
   Вилучення коштів спеціальних фондів цільового призначення
   Надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння,
військової та спеціальної техніки, майна, передачі в оренду
основних фондів Збройних Сил України  та  інших  військових
формувань, а також за виконані ними роботи та надані послуги
   Інші надходження
   Надходження сум різниці в ціні на природний газ
   Надходження сум перевищення фактичного фонду споживання над
розрахунковим
   Надходження амортизаційних  відрахувань  для  фінансування
заходів структурної перебудови базових  галузей  національної
економіки
 
   Доходи від операцій з іноземною валютою
     Надходження різниці  між  ставками  ввізного мита на
продукти нафтопереробки, вугілля кам'яне
     Надходження карбованцевого покриття за надані державою
валютні кошти
 
   VI. Доходи від операцій з капіталом
 
   1. Надходження від продажу основного капіталу
 
   Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, майна,
що за правом спадкоємства перейшло у власність держави, та скарбів
   Надходження коштів до Державного фонду дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння України
 
   2. Надходження від продажу державних запасів товарів
 
   Доходи Державного комітету України по матеріальних резервах
 
   3. Надходження від продажу землі та нематеріальних активів
 
   VII. Офіційні трансферти
 
   1. Від органів державного управління інших рівнів
 
               Поточні
   Дотації, одержані з Державного бюджету України
   Дотації, одержані  з республіканського бюджету Автономної
Республіки Крим, обласних, міських (міст Києва і Севастополя)
бюджетів
   Дотації, одержані з районних та міських бюджетів, крім міст
районного підпорядкування
   Кошти, одержані за взаємними розрахунками з іншими бюджетами
   Кошти, одержані  сільськими, селищними та міськими (міст
районного підпорядкування) бюджетами
   Надходження коштів з бюджетів нижчих рівнів до:
   Державного бюджету України;
   бюджету Автономної Республіки Крим, обласних та міських
(міст Києва і Севастополя) бюджетів;
   районних бюджетів.
 
              Капітальні
   Субвенції, одержані з Державного бюджету України
   Субвенції, одержані з республіканського бюджету Автономної
Республіки Крим, обласних, міських (міст Києва і Севастополя)
бюджетів
   Субвенції, одержані з районних та міських бюджетів, крім міст
районного підпорядкування
 
   2. Із-за кордону
   поточні
   капітальні
 
   3. З недержавних джерел
   поточні
   капітальні
 
   VIII. Державні цільові фонди
 
   Фонд для  здійснення  заходів  щодо ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення
   Пенсійний фонд України
   Фонд соціального страхування України
   Фонд сприяння зайнятості населення України
   Державний інноваційний фонд України
   Фонд розвитку паливно-енергетичного комплексу
   Інші фонди
 
 
                     Додаток N 3
               до Постанови Верховної Ради України
               від 12 липня 1996 року N 327/96-ВР
 
          Розділ II. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ
 
    Функціональна структура видатків бюджетів України
 
             ГОЛОВНІ РОЗДІЛИ
 
   1. Державне управління
   2. Міжнародна діяльність
   3. Фундаментальні дослідження і сприяння науково-технічному
прогресу
   4. Національна оборона
   5. Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави
   6. Освіта
   7. Охорона здоров'я
   8. Соціальний захист та соціальне забезпечення
   9. Житлово-комунальне господарство
   10. Культура і мистецтво
   11. Засоби масової інформації
   12. Фізична культура і спорт
   13. Промисловість та енергетика
   14. Будівництво
   15. Сільське господарство, лісове господарство, рибальство і
мисливство
   16. Транспорт, шляхове господарство, зв'язок, телекомунікації
та інформатика
   17. Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю
   18. Заходи, пов'язані з ліквідацією наслідків Чорнобильської
катастрофи та соціальним захистом населення
   19. Охорона навколишнього природного середовища та ядерна
безпека
   20. Попередження  та ліквідація надзвичайних ситуацій та
наслідків стихійного лиха
   21. Поповнення  державних  запасів  і  резервів
   22. Обслуговування державного боргу
   23. Державні цільові фонди (за винятком Фонду для здійснення
заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та
соціального захисту населення)
   24. Видатки, не віднесені до основних груп
 
 
                      Додаток N 4
               до Постанови Верховної Ради України
               від 12 липня 1996 року N 327/96-ВР
 
          Розділ II. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ
 
    Функціональна структура видатків бюджетів України
 
          ГОЛОВНІ РОЗДІЛИ І ПІДРОЗДІЛИ
 
   1. Державне управління
 
   Функціонування законодавчої влади
   Функціонування виконавчої влади
   Утримання Президента України та його апарату
   Утримання фінансових та фіскальних органів
   Загальне планування і статистичні служби
   Інші видатки на загальнодержавне управління
 
   2. Міжнародна діяльність
 
   Міжнародне співробітництво
   Реалізація міжнародних угод
   Міжнародні культурні, наукові та інформаційні зв'язки
 
   3. Фундаментальні дослідження і сприяння науково-технічному
прогресу
 
   Фундаментальні дослідження
   Розробка перспективних технологій і пріоритетних напрямів
науково-технічного прогресу
 
   4. Національна оборона
 
   Утримання Збройних Сил України
   Закупівля озброєння та військової техніки
   Капітальне будівництво
   Науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи
   Інші видатки в галузі оборони
 
   5. Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави
 
   Органи внутрішніх справ
   Внутрішні війська
   Суди
   Прокуратура
   Кримінально-виправна система
   Прикордонні війська
   Митні органи
   Служба безпеки України
   Професійно-пожежна охорона
   Головне управління урядового зв'язку
   Інші правоохоронні органи
( Пункт 5 розділу II додатка 4 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 2171-III ( 2171-14 ) від 21.12.2000 )
 
   6. Освіта
 
   Дошкільна освіта
   Початкова і загальна середня освіта
   Професійно-технічна освіта
   Вищі навчальні заклади 1 і 2 рівнів акредитації
   Вищі навчальні заклади 3 і 4 рівнів акредитації
   Перепідготовка і підвищення кваліфікації
   Інші заклади та заходи в галузі освіти
 
   7. Охорона здоров'я
 
   Лікарні широкого профілю
   Спеціалізовані медичні заклади
   Поліклініки та амбулаторії
   Спеціалізовані поліклініки
   Фельдшерсько-акушерські пункти
   Загальні та спеціалізовані стоматологічні поліклініки
   Санітарно-епідеміологічна служба
   Медичне обладнання, інструменти, протези, інша продукція, що
використовується в медичній практиці
   Прикладні дослідження та експериментальні розробки в галузі
охорони здоров'я
   Інші заклади в галузі охорони здоров'я
 
   8. Соціальний захист та соціальне забезпечення
 
   Виплата пенсій і допомоги
   Пільги ветеранам війни і праці
   Допомога сім'ям з дітьми
   Інші види соціальної допомоги
   Пенсії військовослужбовцям  та  особам  начальницького  і
рядового складу
   Дитячі заклади-інтернати
   Притулки для неповнолітніх
   Програми соціального захисту неповнолітніх
   Будинки-інтернати для престарілих та інвалідів
   Кошти з бюджету, що передаються до Фонду соціального захисту
інвалідів України
   Молодіжні програми
   Інші заклади та заходи в галузі соціальної політики
 
   9. Житлово-комунальне господарство
 
   Житлове господарство
   Комунальне господарство
   теплопостачання
   водопостачання
   водовідведення
   благоустрій міст, селищ міського типу та інших населених
пунктів
   Інші житлово-комунальні послуги
 
   10. Культура і мистецтво
 
   Мистецтво
   Культура
     бібліотеки
     музеї
     заповідники
     клуби
     інші заклади
   Кінематографія
   Архівна справа
   Інші заклади та заходи в галузі мистецтва і культури
 
   11. Засоби масової інформації
 
   Телебачення і радіомовлення
   Преса
   Книговидання
   Інші засоби масової інформації
 
   12. Фізична культура і спорт
 
   Здійснення заходів з фізичної культури і спорту
   Державна підтримка      громадських     організацій
фізкультурно-спортивної спрямованості
 
   13. Промисловість та енергетика
 
   Паливно-енергетичний комплекс
   Конверсія та   розвиток   підприємств  оборонного  та
машинобудівного комплексів
   Відтворення мінерально-сировинної бази
   Інші галузі промисловості
 
   14. Будівництво
 
   Будівництво
   Архітектура
 
   15. Сільське господарство, лісове господарство, рибальство і
мисливство
 
   Земельні ресурси
   Водне господарство
   Сільськогосподарське виробництво
   Заготівля і зберігання сільськогосподарської продукції
   Політика в галузі цін і доходів у сільському господарстві
   Лісове господарство і мисливство
   Риболовецьке господарство
   Дослідження і  практичні  розробки  в  галузі сільського
господарства
   Діяльність і  послуги  в галузі сільського господарства,
лісового господарства, рибальства і мисливства, не віднесені до
інших категорій
 
   16. Транспорт, шляхове господарство, зв'язок, телекомунікації
та інформатика
 
   Автомобільний транспорт
   Водний транспорт
   Залізничний транспорт
   Повітряний транспорт
   Трубопровідний транспорт
   Інші види транспорту
   Шляхове господарство
   Зв'язок
   Інформатика
   Діяльність і послуги, не віднесені до інших категорій
 
   17. Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю
 
   Проекти багатоцільового розвитку
   Діяльність, пов'язана з формуванням загальної економічної
політики,  управлінням  у  галузі стандартизації, гідрології,
геодезії та контролем за виробництвом
   Організація та  управління  діяльністю,  пов'язаною  з
виробництвом і практичною реалізацією загальної політики в галузі
праці
   Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю
 
   18. Заходи, пов'язані з ліквідацією наслідків Чорнобильської
катастрофи та соціальним захистом населення
 
   Витрати на  соціальний  захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи
   Державні капітальні вкладення
   Самостійне переселення громадян з радіоактивно забруднених
територій  і  будівництво житла для громадян, віднесених до
категорії 1 потерпілих
   Витрати на забезпечення робіт у зоні відчуження
   Інші цільові програми
 
   19. Охорона навколишнього природного середовища та ядерна
безпека
 
   Охорона і раціональне використання водних ресурсів
   Охорона і раціональне використання земель
   Створення захисних лісових насаджень та полезахисних лісових
смуг
   Охорона і раціональне використання мінеральних ресурсів
   Утримання місцевих природоохоронних органів
   Збереження природно-заповідного фонду
   Інші природоохоронні заходи
   Утримання організацій з ядерної безпеки та інші заходи,
спрямовані на забезпечення державного регулювання ядерної безпеки
 
   20. Попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій  та
наслідків стихійного лиха
 
   Попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій
   Утримання Цивільної оборони України
   Мобілізаційна підготовка галузей народного господарства
 
   21. Поповнення державних запасів і резервів
 
   Державні запаси дорогоцінних металів і каміння
   Державний матеріальний резерв
   Інші державні запаси і резерви
 
   22. Обслуговування державного боргу
 
   Обслуговування внутрішнього боргу
   Погашення внутрішнього боргу
   Обслуговування зовнішнього боргу
   Погашення зовнішнього боргу
 
   23. Державні цільові фонди (за винятком Фонду для здійснення
заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та
соціального захисту населення)
 
   Пенсійний фонд України
   Фонд соціального страхування України
   Фонд сприяння зайнятості населення України
   Державний інноваційний фонд України
   Фонд розвитку паливно-енергетичного комплексу
   Інші фонди
 
   24. Видатки, не віднесені до основних груп
 
   Резервні фонди
   Бюджетні позички
   Проведення виборів та референдумів
   Кошти, що підлягають передачі до бюджетів інших рівнів
   Різні виплати
 
 
                      Додаток N 5
               до Постанови Верховної Ради України
               від 12 липня 1996 року N 327/96-ВР
 
          Розділ II. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ
 
         Економічна структура видатків
 
   I. Загальні видатки і кредитування без погашення (II+V)
 
   II. Загальні видатки (III+IV)
 
   III. Поточні видатки
 
   1. Видатки на товари і послуги
 
     Оплата праці державних службовців
   Основний оклад
   Надбавки за вислугу років
   Доплата за ранг
   Інші надбавки та доплати
   Премії
   Матеріальна допомога
   Основні види грошового утримання військовослужбовців
   Додаткові види грошового утримання військовослужбовців
 
     Нарахування на заробітну плату
   Внески на державне соціальне страхування із заробітної плати
робітників і службовців
   Внески до Фонду сприяння зайнятості населення України
   Відрахування до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації
наслідків  Чорнобильської  катастрофи  та соціального захисту
населення України
 
     Придбання предметів постачання і матеріалів
   Канцелярське приладдя, матеріали і предмети для поточних
господарських потреб
   Медикаменти та перев'язувальні матеріали
   Продукти харчування
   Малоцінні і швидкозношувані предмети
   Придбання обладнання та інвентаря
   Придбання м'якого інвентаря та обмундирування
   Інші матеріали і предмети
 
     Видатки на відрядження
   Оплата послуг з утримання приміщень і обслуговування установ
та організацій
   Оплата транспортних послуг
   Оплата комунальних послуг (тепло, вода, електроенергія)
   Оренда
   Оплата поточного ремонту обладнання та інвентаря
   Оплата поточного ремонту будівель, споруд, приміщень, що
орендуються
   Оплата професійних послуг з бухгалтерського аудиту, юридичних
послуг, послуг консультантів
   Послуги зв'язку
   Оплата інших поточних видатків
 
     Дослідження і розробки
   Оплата геологорозвідувальних послуг
   Оплата послуг з типового проектування
   Оплата послуг науково-дослідних організацій
 
   2. Виплата процентів
 
     Банківським установам
   Виплата процентів за позиками Національного банку України
   Виплата процентів комерційним банкам
 
     За внутрішніми позиками
     Виплата процентів за зовнішнім державним боргом
 
   3. Субсидії та поточні трансфертні виплати
 
     Субсидії
   Субсидії державним підприємствам, крім сільськогосподарських
   Субсидії фінансовим установам
   Субсидії підприємствам і організаціям сільського господарства
   Дотації на покриття збитків державних підприємств
   Інші субсидії
 
     Трансфертні платежі органам державного управління інших
рівнів
   Кошти, що передаються іншим бюджетам
   Інші поточні трансферти
 
     Трансферти населенню
   Виплата пенсій і допомоги
   Стипендії
   Оплата безплатно наданих квартир і комунальних послуг
   Інші трансферти населенню
 
     Трансферти за кордон
   Трансфертні платежі іншим країнам
 
   IV. Капітальні видатки
 
   4. Придбання основного капіталу
 
     Придбання обладнання  і  предметів  довгострокового
користування
   Придбання виробничого обладнання і предметів довгострокового
користування для державних підприємств
   Придбання невиробничого   обладнання   і   предметів
довгострокового користування для державних підприємств
 
     Капітальне будівництво
   Будівництво житла
   Будівництво виробничих об'єктів
   Будівництво об'єктів соціально-культурного  та  побутового
призначення
   Будівництво адміністративних об'єктів
   Інше будівництво
 
     Капітальний ремонт
   Капітальний ремонт житлового фонду
   Капітальний ремонт виробничих об'єктів
   Капітальний ремонт  об'єктів  соціально-культурного  та
побутового призначення
   Капітальний ремонт адміністративних об'єктів
   Інший капітальний ремонт
 
   5. Створення державних запасів і резервів
 
   6. Придбання землі та нематеріальних активів
   Придбання землі
   Оплата права на використання надр
   Придбання нематеріальних активів
 
   7. Капітальні трансферти
 
     Капітальні внутрішні трансферти
   Трансферти органам державного управління інших рівнів
   Трансферти державним підприємствам
   Інші внутрішні трансферти
 
     Зовнішні (за кордон) капітальні трансферти
 
   V. Кредитування без погашення
 
   8. Надання внутрішніх кредитів з вирахуванням погашення
 
     Надання кредитів
   Надання внутрішніх кредитів
   Надання кредитів органам державного управління інших рівнів
   Кредити державним підприємствам
   Інші внутрішні кредити
 
     Повернення внутрішніх кредитів
   Кредити, повернені  органами  державного управління інших
рівнів,  включаючи  погашення  бюджетних  позик  державними
позабюджетними фондами
   Кредити, повернені державними підприємствами
   Повернення інших кредитів, наданих резидентам
 
   9. Надання зовнішніх кредитів з вирахуванням погашення
 
   Надання зовнішніх кредитів
   Повернення зовнішніх кредитів
 
   10. Погашення боргу
 
   Сплата основної суми внутрішнього боргу
   Сплата основної суми зовнішнього боргу
 
 
                     Додаток N 6
               до Постанови Верховної Ради України
               від 12 липня 1996 року N 327/96-ВР
 
         Розділ III. ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТУ
 
         Фінансування за типом кредитора
 
   I. Загальне фінансування (II+III)
 
   II. Внутрішнє фінансування
 
   1. Фінансування за рахунок коштів бюджетів інших рівнів та
державних фондів
 
     Позики, одержані з державних фондів
   одержано позик
   погашення основної суми позик
 
     Позики, одержані з бюджетів вищих рівнів
   одержано позик
   погашення основної суми позик
 
     Позики, одержані  бюджетами  вищих рівнів за рахунок
бюджетів нижчих рівнів
   одержано позик
   погашення основної суми позик
 
   2. Фінансування за рахунок позик Національного банку України
 
     Позики Національного банку України  для  фінансування
дефіциту бюджету
   одержано позик
   погашення основної суми позик
 
   3. Фінансування за рахунок комерційних банків
   одержано позик
   погашення основної суми позик
 
   4. Зміна залишків бюджетних коштів на рахунках в установах
банків
   залишок на початок періоду
   залишок на кінець періоду
 
   5. Інше внутрішнє фінансування
   одержано позик
   погашення основної суми позик
 
   6. Коригування
 
   Збільшення суми непогашеної позики у зв'язку з накопиченням
сум процентів, нарахованих за певний період
 
   III. Зовнішнє фінансування
 
   1. Позики, надані міжнародними організаціями економічного
розвитку
   одержано позик
   погашено позик
 
   2. Позики, надані урядами іноземних держав
   одержано позик
   погашено позик
 
   3. Позики, надані іноземними комерційними банками
   одержано позик
   погашено позик
 
   4. Позики, надані постачальниками
   одержано позик
   погашено позик
 
   5. Зміна залишків бюджетних коштів в установах банків в
іноземній валюті
   залишок на початок періоду
   залишок на кінець періоду
 
   6. Зміна обсягів депозитів і цінних паперів
   залишок на початок періоду
   залишок на кінець періоду
 
   7. Інше фінансування
 
 
                     Додаток N 7
               до Постанови Верховної Ради України
               від 12 липня 1996 року N 327/96-ВР
 
         Розділ III. ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТУ
 
      Фінансування за типом боргового зобов'язання
 
   I. Загальне фінансування (II+III)
 
   II. Внутрішнє фінансування
 
   1. Довгострокові облігації
    Випуск
    Погашення
 
   2. Короткострокові облігації та векселі
    Випуск
    Погашення
 
   III. Зовнішнє фінансування
 
   1. Довгострокові облігації
    Випуск
    Погашення
 
   2. Короткострокові облігації та векселі
    Випуск
    Погашення
 
   3. Довгострокові позики, не віднесені до інших категорій
    Одержання
    Погашення
 
   4. Зміни в обсягах готівкових коштів, депозитів і цінних
паперів, призначених для управління ліквідністю
 
 
                      Додаток N 8
               до Постанови Верховної Ради України
               від 12 липня 1996 року N 327/96-ВР
 
          Розділ IV. ДЕРЖАВНИЙ БОРГ
 
   I. Загальне фінансування (II+III)
 
   II. Структура державного внутрішнього боргу
 
   1. Заборгованість перед юридичними особами
    Сума заборгованості за внутрішніми позиками
 
   2. Заборгованість перед банківськими установами
 
    Заборгованість перед Національним банком України
   За позиками, одержаними для фінансування дефіциту бюджету
поточного року
   За позиками, одержаними для фінансування дефіциту бюджету
минулих років
   За іншими позиками та зобов'язаннями
     За компенсаційними виплатами  населенню  в  установах
Ощадного банку України та колишнього Укрдержстраху
     За залишками вкладів населення, централізованими колишнім
Ощадним банком СРСР, та компенсаціями за ними
     Заборгованість сільськогосподарських  підприємств  за
довгостроковими  та  короткостроковими позиками, віднесена на
державний борг
     За сумами, спрямованими на індексацію оборотних коштів
державних підприємств і організацій
 
   3. Заборгованість перед іншими банками
 
   4. Інша внутрішня заборгованість
 
    Заборгованість перед фізичними особами за цінними паперами
та компенсаціями за ними
 
   III. Структура державного зовнішнього боргу
 
   1. Заборгованість за позиками, одержаними від міжнародних
організацій економічного розвитку
 
   2. Заборгованість за позиками, наданими іноземними державами,
в тому числі за позиками, наданими під гарантії Уряду
 
   3. Заборгованість  за  позиками,  наданими  іноземними
комерційними банками
 
   4. Заборгованість за позиками, наданими постачальниками
 
   5. Зовнішня заборгованість, не віднесена до інших категорій
 
   6. Коригування, пов'язане з різницею у вартісній оцінці
цінних паперів, що створюється між номінальною вартістю і ціною
придбання.
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner