Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 440 від 20.06.1995

Про затвердження Порядку одержання дозволу на виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнології та інших біологічних агентів


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 20 червня 1995 р. N 440
                Київ
 
     Про затвердження Порядку одержання дозволу на
   виробництво, зберігання, транспортування, використання,
   захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин,
     у тому числі продуктів біотехнології та інших
            біологічних агентів
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 92 (  92-98-п ) від 26.01.98 
      N 656 ( 656-98-п ) від 07.05.98
      N 1518 ( 1518-2002-п ) від 11.10.2002
      N 769 ( 769-2004-п ) від 16.06.2004 )
 
    ( У тексті постанови слова "токсичних промислових
     відходів" виключено  згідно з Постановою КМ
     N 1518 ( 1518-2002-п ) від 11.10.2002 )
 
 
   Відповідно до статті 25 Закону України "Про забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення" ( 4004-12 )
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
 
   Затвердити Порядок  одержання  дозволу  на  виробництво,
зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення
та  утилізацію  отруйних  речовин,  у  тому числі продуктів
біотехнології та інших біологічних агентів (додається).
( Постанова із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1518
( 1518-2002-п ) від 11.10.2002 )
 
   Прем'єр-міністр України           Є. МАРЧУК
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України         В. ПУСТОВОЙТЕНКО
 
   Інд.28
 
                  ЗАТВЕРДЖЕНО
            постановою Кабінету Міністрів України
              від 20 червня 1995 р. N 440
 
               ПОРЯДОК
     одержання дозволу на виробництво, зберігання,
      транспортування, використання, захоронення,
     знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому
       числі продуктів біотехнології та інших
            біологічних агентів
    ( Назва із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
     N 1518 ( 1518-2002-п ) від 11.10.2002 )
 
  ( Слова "Мінекобезпеки" та "Держнаглядохоронпраці" замінено
   відповідно словами "Мінекоресурсів" та "Мінпраці" згідно
   з Постановою КМ N 1518 ( 1518-2002-п ) від 11.10.2002 )
 
   ( У тексті Порядку слова "Мінекоресурсів" і "Мінпраці"
    замінено  відповідно  словами  "Мінприроди"  і 
    "Держнаглядохоронпраці" згідно з Постановою КМ N 769
    ( 769-2004-п ) від 16.06.2004 )
 
   1. Цей  Порядок  є  обов'язковим  для  виконання  всіма
підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми
власності і видів їхньої діяльності (далі - підприємства), а також
громадянами-підприємцями.
 
   2. Підприємства,  а  також  громадяни-підприємці  повинні
одержати  дозвіл на виробництво, зберігання, транспортування,
використання, захоронення, знищення  та  утилізацію  отруйних
речовин, у тому числі продуктів біотехнології та інших біологічних
агентів (далі - дозвіл).
 
   Без відповідного дозволу провадження зазначеної діяльності
забороняється.
 
   У разі   виробництва,   зберігання,   транспортування,
використання, захоронення, знищення та утилізації отруйних речовин
підприємства  та  громадяни-підприємці зобов'язані дотримувати
норми, які гарантують безпеку  для  здоров'я  населення  та
навколишнього природного середовища.
 
   3.  Дозвіл  видається Мінприроди за погодженням з МОЗ,
Держнаглядохоронпраці, Мінтрансом, МВС згідно з Переліком отруйних
речовин, у тому числі продуктів біотехнологій та інших біологічних
агентів, виробництво, зберігання, транспортування, використання,
захоронення, знищення та утилізація яких здійснюються за наявності
дозволу (додається).
 
   Мінприроди  за погодженням з МОЗ, Держнаглядохоронпраці,
Мінтрансом і МВС у разі потреби вносить зміни і доповнення до
зазначеного Переліку.
 
   Видача дозволів на виробництво та використання пестицидів і
агрохімікатів здійснюється  в  установленому  порядку після їх
державної реєстрації в Мінприроди. ( Пункт 3 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 656 ( 656-98-п ) від 07.05.98, із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 769 ( 769-2004-п ) від
16.06.2004 )
 
   4. Для одержання дозволу підприємства та громадяни-підприємці
подають Мінприроди заявку встановленої форми.
 
   Питання про видачу дозволу розглядається протягом 60 днів від
дня подання заявки.
 
   Дозвіл видається Мінприроди за встановленою формою.
 
   Форма заявки та форма дозволу затверджується Мінприроди за
погодженням з МОЗ, МВС, Мінтрансом, Держнаглядохоронпраці.
 
   5.  Дозвіл  видається  на підставі позитивного висновку
експертизи, що проводиться Мінприроди, МОЗ, Держнаглядохоронпраці,
Мінтрансом та МВС стосовно наявності умов, які гарантують безпеку
для здоров'я населення та навколишнього природного середовища.
Фінансування витрат, пов'язаних з експертизою (дослідженням),
провадиться за рахунок замовника.
 
   Дозвіл на транспортування отруйних речовин як небезпечного
вантажу   видається  Мінприроди  за  наявності  договору
обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення
небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при
перевезенні небезпечних вантажів. ( Пункт 5 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 1518 ( 1518-2002-п ) від 11.10.2002 )
 
   6. У разі відсутності дозволу щодо виробництва, зберігання,
транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізації
отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнології та інших
біологічних  агентів  юридичні  та  фізичні  особи  несуть
відповідальність згідно з чинним законодавством.
 
   7. Рішення Мінприроди про відмову у видачі дозволу, або
зупинення   його  дії  чи  анулювання  підприємства  і
громадяни-підприємці можуть оскаржити в установленому порядку до
суду.
 
                  Додаток
            до Порядку одержання дозволу на
            виробництво, зберігання, транспортування,
            використання, захоронення, знищення та
            утилізацію отруйних речовин, у тому числі
            продуктів біотехнології та інших 
            біологічних агентів
 
               ПЕРЕЛІК
   отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнологій
   та інших біологічних агентів, виробництво, зберігання,
    транспортування, використання, захоронення, знищення
        та утилізація яких здійснюються за
            наявності дозволу
 
            I. Хімічні речовини
 
       Хімічні речовини першого класу небезпеки
 
1. Алкіл-а-аліл-оксикарбонілоксіакрилат
 
2. 6-(п-Амінобензолсульфамідо)-3-метоксипіридазин-
(сульфапіридазин)
 
3. 4-(п-Амінобензолсульфамідо-)метоксипіримідин-
сульфамонометоксин)
 
4. Амонію хлорплатинат
 
5. Ангідрид хромовий
 
6. Бацилихін
 
7. Бензальхлорид
 
8. Бензилу хлорид
 
9. п- Бензохінон
 
10. Бенз(а)пірен
 
11. Берилій і його сполуки
 
12. БІС(10-дигідрофенарсазиніл-оксид(п-оксид)
 
13. БІС(10-феноксарсиніл/оксофін)
 
14. трет-Бутилперацетат
 
15. Ванадій і його сполуки
 
16. Вінілу хлорид
 
17. Водню ціанід
 
18. Водень миш'яковистий (арсин)
 
19. Водень фосфористий (фосфін)
 
20. Возгони кам'яновугільних смол і пеків з вмістом
бенз(а)пірену - 0,075-0,15 відсотків; 0,15-0,3 відсотків
 
21. Галантамін
 
22. Гексаметилендіамін
 
23. Гексаметилендіізоціанат
 
24. 1, 2, 3, 4, 7, 7, - гексахлорбіцикло (2, 2, 1,)-гептен-5,
6-біс-оксиметиленсульфіт (тіодан)
 
25. Гексахлорбутадієн
 
26. 1, 2, 3, 4, 10, 10-Гексахлор (алдрін)
 
27. Гексахлорциклогексан (гексахлоран)
 
28. Y - гексахлорциклогексан (Y - гексахлоран)
 
29. Гексахлорциклопентадієн
 
30. 1, 2, 3, 4, 10, 10-Гексахлор-6,7-епокси-1, 4, 5,
8-діендометилен-
 
1, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а-октагідронафталін (дилдрін)
 
31. Гептахлор
 
32. Гігроміцин Б+
 
33. Гідразин і його сполуки
 
34. Гідроксид трициклогексил (пліктран)
 
35. Гліфтор
 
36. Диборан
 
37. Диметилвінілетинілкарбінол
 
38. 0, 0- Диметил-/4-нітро-3-метилфеніл/тіосфат метилнітрофос/
 
39. 0, 0-Диметил-0-4-нітрофеніл/тіофосфат/метафос/
 
40. Диметилсульфат
 
41. Диметилціанамід
 
42. 0, 0-Диметил-S-Етилмеркаптоетилдитіофосфат (М-81, екатин)
 
43. 2, 6- Диметокси-4-/п-амінобензосульфамідо/піримідин
(сульфадиметоксин)
 
44. Динітрил перфторадипінової кислоти
 
45. Динітрил перфторглутарової кислоти
 
46. 2, 4-Динітро-2-фторбутилфенол (диносеб)
 
47. 4, 6-Динітро-2-ізопропілфенол (диносеб)
 
48. Динітро-о-крезол
 
49. Динітрофенол
 
50. 3, 4-Дихлорпропіонанілід (пропанід)
 
51. 0, 0-Діетил -0-(4-нітрофеніл)-тіофосфат (тіофос)
 
52. Діетилперфторадипінат
 
53. Діетилперфторглутарат
 
54. Діетилртуть
 
55. Діетилтелурид
 
56. Заліза пентакарбоніл
 
57. Ізопропілхлоркарбонат
 
58. 3-ізоціантолуол
 
59. Кадмій і його неорганічні сполуки
 
60. Кадмію стеарат
 
61. Кальцій алюмохромфосфат
 
62. Кальцій нікельхромфосфат
 
63. Каталізатор міднохромбарійовий
 
64. Кислота терефтальова
 
65. Кислота тіоглікольова
 
66. Кислота тримелітова
 
67. Кобальту гідрокарбоніл і продукти його розпаду
 
68. Марганцю оксиди
 
69. Міді трихлорфенолят
 
70. Міді хромфосфат
 
71. Меркаптофос
 
72. Меркуран
 
73. Метил бромід
 
74. Метилфенілкетон
 
75. Метилізоціанат
 
76. Метилізотіоціанат
 
77. Метилмеркаптофос
 
78. І-Метил-2/3-піридин/піролідинсульфат/нікотин сульфат/
 
79. Метилтестостерон
 
80. п-Метилуретанбензолсульфогідразин/порофор ЧХЗ-5/
 
81. Метилхлорформіат
 
82. Метильний дихлорид
 
83. 0-Метил-0-етил-нітрофенілтіофосфат/метилетилтіофос/
 
84. Миш'яку неорганічні сполуки із вмістом миш'яку до 40
відсотків
 
85. Натрію метилдитіокарбамат /карбатіон/
 
86. L - Нафтохінон
 
87. Нікель, нікелю оксиди, сульфіди
 
88. Нікелю карбоніл
 
89. Нікелю солі у вигляді гідроаерозолю
 
90. Нікелю хромфосфат
 
91. п-Нітроанілін
 
92. Озон
 
93. Оксацилін
 
94. Октаметилтетрамід пірофосфорної кислоти /октаметил/
 
95. Октахлорендометилентетрагідроіндан/хлориндан/
 
96. Пентахлорфенол
 
97. Пентахлорфенолят натрію
 
98. Перфторізобутилен
 
99. 3-/2-Піперидил/-піридин /анабазин/
 
100. 3-/2-Піперидил/-піридина сульфат
 
101. Пірен
 
102. S-Пропіл-0-феніл-0-етилтіофосфат/гетерофос/
 
103. Рифампіцин
 
104. Ртуть металічна
 
105. Ртуті неорганічні сполуки
 
106. Свинець і його неорганічні сполуки
 
107. Свинцю гідрохінонат
 
108. Свинцю саліцилат
 
109. Селену діоксид
 
110. Склокристалічний цемент
 
111. Склоемаль
 
112. Стрептоміцин
 
113. Строфантидин-ацетат
 
114. Талію бромід йодит
 
115. Телур
 
116. Тестостерон
 
117. Тетраетилсвинець
 
118. Толуолендіізоціанат
 
119. Торій
 
120. Трикрезилфосфат
 
121. 2-Трифторметил-10-/3-/4-метил-1-піперазиніл/пропіл-фенотіазин
дигідрохлорид /трифтазин/
 
122. 2, 4, 6 - Трихлор-1, 3, 5-триазин /ціанурхлорид/
 
123. Триходермін
 
124. Уран, нерозчинні сполуки
 
125. Уран, розчинні сполуки
 
126. 3-/1-Феніл-2-ацетил-етил/-4-оксикумарин/зоокумарин/
 
127. 1-Феніл-3, 5-дихлорпіридазон-6
 
128. о-Фенілендіамін
 
129. п-Фенілендіамін
 
130. Фосфор жовтий
 
131. Фосфору хлороксид
 
132. Хлору діоксид
 
133. Хлорангідрид трихлороцтової кислоти
 
134. м-Хлоранілін
 
135. п-Хлорбензотрихлорид
 
136. Хлоропрен
 
137. Хлорпаладозамін
 
138. 10-Хлорфенолксарсин (хлорфін)
 
139. В - Хлоретилтриметиламонію хлорид (хлорхолінхлорид)
 
140. Хромамонію сульфат (хромаміачні галуни)
 
141. Хрому тихлорид гексагідрат
 
142. Хромати, біохромати
 
143. Хрому фосфат однозаміщений
 
144. Циклопентадіенілтрикарбоніл марганцю
 
145. Етиленімін
 
146. Етиленсульфід
 
147. Етиленхлоргідрин
 
148. Етилмеркурфосфат
 
149. Етилмеркурхлорид/гранозан/
 
150. Ренон, диклат
 
151. Алсулін
 
152. Хромалюміній кислий фосфорнокислий марок АХФС
 
153. Гентаміцин
 
154. Глюкозамін
 
155. Гріцин
 
156. Кобальт-самарійова композиція магнітів
 
157. Натрію нітрит
 
158. Сизоміцин
 
159. Диметилкадмій
 
160. м-Нітроанілін
 
161. Свинцю стеарат
 
162. Свинцю міді-фосфат
 
163. Свинцю фталат
 
164. Амонію метаванадат
 
165. Фторфеназин
 
166. БІС (трибутил олова оксид)
 
167. Буталідин гідрохлорид
 
168. L-(5, 6 Карбамід-ціанід(Вітамін В12)
 
169. Літій і його розчинні неорганічні солі
 
170. Малодинітрил
 
171. 2-L-метилгідротестостерон (медостерон)
 
172. 2-L-метилгідротестостерон капронат
 
173. 2-L- метилгідротестостерон пропіонат
 
174. 2-L- метилгідротестостерон енантат
 
175. Метиловий ефір екстрадіола
 
176. Метиловий ефір естрона
 
177. Феноболін
 
178. Тестостерон
 
179. Тестостерон ізокапронат
 
180. Тестостерон пропіонат
 
181. Тестостерон феніпропіонат
 
       Хімічні речовини гостронаправленої дії
 
1. Азоту діоксид
 
2. Азоту оксид
 
3. Алілу ціанід
 
4. Бензилу ціанід
 
5. Бору фторид
 
6. Бром
 
7. Водень і його сполуки
 
8. Диметилсульфат
 
9. Ізопропілнітрат
 
10. Кобальту гідрокарбоніл і продукти його розпаду
 
11. Метилізоціанат
 
12. Нікелю карбоніл
 
13. Озон
 
14. Перфторізобутилен
 
15. Сірководень
 
16. Тетраетилсвинець
 
17. Толуілендіізоціанат
 
18. Вуглецю оксид
 
19. Фенілізоціанат
 
20. Формальдегід
 
21. Фосген
 
22. Фосфору хлороксид
 
( Пункт 23 виключено на підставі Постанови КМ N 92 ( 92-98-п )
від 26.01.98 ) 23. Фосфорит
 
24. Хлорфеніл-н-хлорбензолсульфонат
 
25. Етиленамін
 
26. Етиленхлоргідрин
 
27. Натрію нітрит
 
28. Кремній чотирифтористий
 
 
II. Штами - продуценти та продукти біотехнології
 
            Штами - продуценти
 
1. Вакцин
 
2. Амінокислот
 
3. Антибіотиків
 
4. Ферментів
 
5. Білково-вітамінних концентратів
 
6. Кормового білку
 
7. Кормових дріжджів
 
8. Вітамінів
 
9. Біополімерів
 
10. Харчових добавок
 
           Продукти біотехнології
 
1. Білково-вітамінні концентрати
 
2. Кормові дріжджі
 
3. Кормові білки
 
4. Харчові білкові добавки
 
5. Антибіотики медичного і немедичного призначення
 
6. Мікробні препарати для захисту рослин
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner