Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 203 від 19.03.1993

Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що є у державній власності


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

             П О С Т А Н О В А
          від 19 березня 1993 р. N 203
                Київ
 
  ( Дію Постанови зупинено стосовно керівників державних
   підприємств, які призначаються (обираються) на посаду
   за результатами конкурсного  відбору, проведеного
   відповідно до Порядку, затвердженого Постановою КМ
   N 234 ( 234-2005-п )  від 01.04.2005  згідно з
   Постановою КМ N 234 від 01.04.2005 )
 
 
   Про застосування контрактної форми трудового договору
   з керівником підприємства, що є у державній власності
 
    { Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
     N 319 ( 319-94-п ) від 18.05.94 
     N 597 ( 597-95-п ) від 02.08.95 
     N 572 ( 572-96-п ) від 29.05.96 
     N 167 ( 167-97-п ) від 08.02.97 
     N 455 ( 455-99-п ) від 24.03.99 
     N 883 ( 883-2001-п ) від 26.07.2001 
     N 389 ( 389-2003-п ) від 26.03.2003
     N 37 ( 37-2009-п ) від 28.01.2009 }
 
 
  { У тексті слова "органи державної виконавчої влади" в усіх
   відмінках замінено словами "органи виконавчої влади" у
   відповідному  відмінку  згідно  з Постановою КМ N 455
   ( 455-99-п ) від 24.03.99 }
 
 
 
   На виконання Декрету Кабінету Міністрів України від 15
грудня 1992 р. "Про управління майном, що є у загальнодержавній
власності" ( 8-92 ) та вдосконалення  порядку  застосування
контрактної форми наймання на роботу керівників підприємств, що є
у   державній   власності,   Кабінет  Міністрів  України
п о с т а н о в л я є: ( Вступна частина із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 455 ( 455-99-п ) від 24.03.99 )
 
   1. Затвердити:
   Положення про порядок укладання контракту з  керівником
підприємства, що є у державній власності, при найманні на роботу
(додається);
   показники  ефективності  використання державного майна і
прибутку, а також майнового стану підприємства, які враховуються
під час укладання контракту з керівником підприємства, що є у
державній власності, згідно з додатком 1; ( Абзац третій пункту 1
в редакції Постанови КМ N 883 ( 883-2001-п ) від 26.07.2001 )
   показники, за  якими  визначається  приналежність  посад
керівників  підприємств,  що  є  у  державній власності, до
номенклатурних груп (для погодження), згідно з додатком N 2.
( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 455
( 455-99-п ) від 24.03.99 )
 
   2. Установити, що контракти з керівниками підприємств, що є у
державній  власності,  укладаються  міністерствами,  іншими
підвідомчими Кабінету Міністрів України органами виконавчої влади,
у віданні яких перебувають ці підприємства, за погодженням з
Кабінетом Міністрів України, Радою міністрів Автономної Республіки
Крим,  місцевою  державною  адміністрацією  відповідно  до
номенклатурних  груп, до яких вони належать за показниками,
затвердженими згідно з додатком N 2 цієї постанови. ( Пункт 2 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 455 ( 455-99-п ) від
24.03.99 )
 
   3.  З  керівниками  підприємств,  раніше  обраними  чи
призначеними на посаду, також укладаються або переукладаються
контракти.
   У разі відмови міністерства або іншого підвідомчого Кабінету
Міністрів України органу виконавчої влади укласти контракт з
керівником підприємства, трудовий договір розривається на підставі
пункту 1 статті 40 Кодексу законів про працю України ( 322-08 ).
   У разі відмови керівника підприємства укласти контракт,
трудовий договір з ним припиняється на підставі пункту 6 статті 36
Кодексу законів про працю України ( 322-08 ).
 
   4. Оплата праці та матеріальне  забезпечення  керівника
підприємства визначаються у контракті, провадяться за рахунок
коштів підприємства і встановлюються у прямій залежності від
результатів виробничо-господарської діяльності підприємства.
 
   5.  Рекомендувати місцевим органам виконавчої влади при
укладанні контрактів з керівниками підприємств, що є у комунальній
власності, застосовувати порядок, передбачений Положенням цієї
постанови.
 
   6. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 14 грудня 1991 р. N 360 ( 360-91-п ) "Про
порядок найняття і звільнення керівника державного підприємства,
що перебуває у загальнодержавній власності" (ЗП України, 1992.,
N 1, ст. 9).
 
 
 Прем'єр-міністр України                 Л.КУЧМА
 
 Міністр Кабінету Міністрів України            А.ЛОБОВ
 
   Інд.26
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 19 березня 1993 р. N 203
 
              ПОЛОЖЕННЯ
      про порядок укладання контракту з керівником
      підприємства, що є у державній власності,
           при найманні на роботу
    ( Назва із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
     N 455 ( 455-99-п ) від 24.03.99 )
 
            I. Загальні положення
 
   1. Відповідно до статті 21 Кодексу законів про працю України
( 322-08 ) контракт є особливою формою трудового договору, в
якому строк його дії, права, обов'язки і відповідальність сторін,
умови матеріального забезпечення і організації праці працівника,
умови розірвання договору можуть встановлюватись угодою сторін.
 
   2. Відповідно до статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України
"Про управління майном, що є у загальнодержавній власності"
( 8-92 ) наймання на роботу керівника підприємства, що є у
державній  власності,  здійснюється  шляхом  укладання з ним
контракту. ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 455 ( 455-99-п ) від 24.03.99 )
 
   3. Контракт може бути укладений на термін від 1 до 5 років.
 
           II. Укладання контракту
 
   4. Наймання на роботу керівника підприємства, що є  у
державній власності, здійснюється відповідними міністерствами або
іншими підвідомчими Кабінету Міністрів України органами виконавчої
влади (надалі - органи управління майном). ( Пункт 4 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 455 ( 455-99-п ) від 24.03.99 )
 
   5. Контракт з керівником  підприємства  укладається  за
попереднім погодженням з органом, до номенклатурної групи якого
належить ця посада, згідно з пунктом 2 цієї постанови.
   Розгляд матеріалів і прийняття рішення  про  погодження
контракту здійснюється у місячний строк з дня подання відповідних
матеріалів. ( Пункт 5 доповнено абзацом  другим  згідно  з
Постановою КМ N 319 ( 319-94-п ) від 18.05.94 )
   У разі порушення зазначеного строку орган управління майном
приймає рішення з цього питання без погодження. ( Пункт 5
доповнено абзацом третім згідно з Постановою КМ N 319 ( 319-94-п )
від 18.05.94 )
 
   6. З керівником підприємства, раніше обраним чи призначеним
на посаду, також укладається або переукладається контракт.
   У разі відмови органу управління майном укласти контракт з
керівником підприємства, трудовий договір розривається на підставі
пункту 1 статті 40 Кодексу законів про працю України.
   У разі відмови керівника підприємства укласти контракт,
трудовий договір з ним припиняється на підставі пункту 6 статті 36
Кодексу законів про працю України ( 322-08 ).
 
   7. Відповідно до статті 24 Кодексу законів про працю України
контракт укладається в письмовій формі у 2-х примірниках, які
зберігаються у кожної із сторін і мають однакову юридичну силу.
   Контракт набуває чинності  з  моменту  його  підписання
сторонами, якщо інше не передбачено умовами контракту, і може бути
змінений тільки за угодою сторін у письмовій формі.
 
   8. Контракт є підставою для видання наказу (розпорядження)
про призначення керівника на посаду (наймання на роботу) з дня,
встановленого за угодою сторін у контракті.
   У статутах (положеннях) підприємств, які  затверджуються
органами управління майном, передбачаються умови оплати праці та
матеріального забезпечення керівника підприємства за  рахунок
коштів підприємства, що спрямовуються на оплату праці.
            III. Зміст контракту
 
   9. У контракті передбачаються строки його дії, вимоги до
збереження державного майна, права, обов'язки та відповідальність
сторін  (у  тому  числі  матеріальна),  умови  матеріального
забезпечення і організації праці  (виконання  робіт),  умови
розірвання контракту, соціально-побутові та інші умови, необхідні
для виконання прийнятих на себе зобов'язань, з  урахуванням
галузевих особливостей  та  фінансового  стану  підприємства,
включаючи обов'язкове підвищення кваліфікації або перепідготовку
протягом терміну дії контракту (але не рідше одного разу на п'ять
років). ( Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N
167 ( 167-97-п ) від 08.02.97 )
   10.  У  контракті  з керівником, крім загальних вимог,
визначених у пункті 9 цього Положення, враховуються передбачені
річним  фінансовим планом підприємства показники ефективності
використання державного майна і прибутку, а також показники
майнового  стану  підприємства згідно з додатком 1 до цієї
постанови. ( Абзац перший пункту 10 в редакції Постанови КМ N 883
( 883-2001-п ) від 26.07.2001 )
   Ураховуючи особливості виробництва, у контракті з керівником
підприємства можуть бути передбачені й інші умови (вимоги). Для
керівника  підприємства,  що  є  суб'єктом  міжнародного
військово-технічного співробітництва, у контракті передбачаються
вимоги щодо забезпечення ним додержання підприємством міжнародних
зобов'язань, законів, інших нормативно-правових актів. ( Абзац
другий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 389 ( 389-2003-п ) від 26.03.2003 )
 
   11. Умови оплати праці керівника підприємства визначаються у
контракті й повинні встановлюватися у прямій залежності від
результатів виробничо-господарської діяльності підприємства.
   У контракті можуть бути визначені умови підвищення або
зниження обумовленого розміру оплати праці, встановлення надбавок,
премій, винагород за підсумками роботи.
   Система матеріального заохочення  керівника  підприємства
повинна сприяти досягненню довготермінових результатів виробничо-
господарської  діяльності  підприємства,  встановленню  прямої
залежності між розмірами оплати праці  та  показниками,  що
характеризують виконання зобов'язань за контрактом.
 
   12. Тривалість відпустки керівника підприємства не може бути
меншою, ніж передбачено чинним законодавством.
 
   13. За угодою сторін у контракті можуть бути визначені інші
умови, необхідні для виконання сторонами прийнятих на  себе
зобов'язань:
   забезпечення керівника підприємства та членів його сім'ї
службовою жилою площею або оплата витрат за наймання (піднаймання)
житлового приміщення чи користування готелем на  строк  дії
контракту;
   у разі переїзду керівника підприємства на роботу в іншу
місцевість визначаються гарантії та компенсації, що виплачуються
у розмірах, передбачених чинним законодавством;
   якщо для службових поїздок керівник  підприємства  буде
використовувати власний автомобіль, у контракті передбачається
виплата відповідних компенсацій.
 
   14. У разі дострокового припинення контракту з незалежних від
керівника підприємства причин, у контракті можуть бути встановлені
додаткові гарантії та компенсації.
 
   15. При укладанні контракту сторони можуть  передбачати
додаткові пільги, не встановлені чинним законодавством, за рахунок
власних коштів підприємства. За умови припинення контракту в
зв'язку з виходом керівника підприємства на пенсію або одержанням
ним трудового каліцтва можуть передбачатися виплати компенсацій,
крім встановлених пенсій та виплат, пов'язаних з відшкодуванням
заподіяної йому шкоди.
{ Пункт 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 37
( 37-2009-п ) від 28.01.2009 }
 
           IV. Розірвання контракту
 
   16. Контракт з керівником підприємства може бути розірваний
на підставах, установлених чинним  законодавством,  а  також
передбачених у контракті.
   При цьому розірвання контракту з ініціативи органу управління
майном або  керівника  підприємства  повинно  провадитися  з
урахуванням гарантій, встановлених чинним законодавством.
 
   17. При розірванні контракту на підставах, встановлених у
контракті, але не передбачених чинним законодавством, звільнення
провадиться згідно з пунктом 8 статті 36 Кодексу законів про працю
України ( 322-08 ), про що робиться відповідний запис у трудовій
книжці керівника підприємства.
 
   18. За 2 місяці до закінчення строку дії контракту він може
бути за угодою сторін продовжений або укладений на новий чи інший
строк.
 
   19. На керівника підприємства, який уклав контракт відповідно
до цього Положення, повністю поширюються пільги та компенсації,
встановлені чинним законодавством у разі вивільнення.
 
   20. Спори між сторонами контракту розглядаються у порядку,
встановленому чинним законодавством.
 
 
 
                     Додаток 1
             до постанови Кабінету Міністрів України
                від 19 березня 1993 р. N 203
                  (у редакції постанови
                 Кабінету Міністрів України
                від 26 липня 2001 р. N 883 
                    ( 883-2001-п )
 
              ПОКАЗНИКИ
      ефективності використання державного майна
        і прибутку, а також майнового стану
       підприємства, які враховуються під час
         укладання контракту з керівником
            підприємства, що є у
            державній власності
 
 
    I. Показники ефективності використання державного
         майна і прибутку, тис. гривень
 
   1. Прибуток до оподаткування
 
   2. Інвестиції у розвиток виробничої сфери за рахунок власних
та залучених коштів
 
   у тому числі:
 
   капітальні інвестиції
 
   модернізація, модифікація    (добудова,   дообладнання,
реконструкція) основних фондів
 
   приріст оборотних активів підприємства
 
   3. Сплата податків і зборів (обов'язкових платежів)  до
бюджетів
 
   4. Збори (внески) до державних цільових фондів
 
   у тому числі на:
 
   обов'язкове державне пенсійне страхування
 
   загальнообов'язкове державне соціальне страхування:
 
   - на випадок безробіття
 
   - від  нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності
 
   - у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,
зумовленими народженням та похованням
 
   5. Погашення податкового боргу, у тому числі розстроченого
або відстроченого
 
   6. Повернення позик, кредитів та інших коштів, отриманих на
поворотній основі з державного бюджету
 
   7. Відшкодування витрат державного бюджету, пов'язаних з
виконанням гарантійних зобов'язань
 
      II. Показники майнового стану підприємства,
              тис. гривень
 
   8. Необоротні активи
 
   у тому числі:
 
   основні фонди:
 
   - залишкова вартість
 
   - знос, відсотків
 
   незавершене будівництво
 
   нематеріальні активи
 
   9. Оборотні активи
 
   у тому числі:
 
   запаси
 
   дебіторська заборгованість
 
   фінансові інвестиції
 
   грошові кошти та їх еквіваленти
 
   10. Власний капітал
 
   11. Кредиторська заборгованість
 
   у тому числі:
 
   за товари, роботи, послуги
 
   перед бюджетами
 
   перед державними цільовими фондами
 
   з оплати праці.
 
( Додаток N 1 в редакції Постанови КМ N 597 ( 597-95-п ) від
02.08.95, із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 572
( 572-96-п ) від 29.05.96, N 455 ( 455-99-п ) від 24.03.99, в
редакції Постанови КМ N 883 ( 883-2001-п ) від 26.07.2001 )
 
                     Додаток N 2
              до постанови Кабінету Міністрів України
             від 19 березня 1993 р. N 203 
         (в редакції постанови Кабінету Міністрів України
           від 24 березня 1999 р. N 455 ( 455-99-п )
 
              ПОКАЗНИК,
         за яким визначається належність
        посад керівників підприємств, що є
       у державній власності, до номенклатурних
           груп (для погодження)
 
 
------------------------------------------------------------------
  Номенклатурна     | Середньооблікова чисельність
    група        | штатних працівників (за останній
              | місяць перед укладенням контракту)
------------------------------------------------------------------
 
I група - Кабінету Міністрів  від 5001 і більше
України
 
II група - Ради міністрів  від 501 до 5000
Автономної Республіки Крим,
обласних,  Київської  та
Севастопольської  міських
державних адміністрацій
 
III група  -  районних,  до 500
районних у містах Києві та
Севастополі    державних
адміністрацій
 
 
   Примітка. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,
        Київська  та  Севастопольська  міські  державні
        адміністрації можуть делегувати право погодження на
        посаду керівників окремих підприємств відповідним
        районним і районним у містах Києві та Севастополі
        державним адміністраціям.
 
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України         А.ТОЛСТОУХОВ
 
 
( Додаток N 2 в редакції Постанови КМ N 455 ( 455-99-п ) від
24.03.99 )
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner