Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 15 від 12.01.1993

Про порядок ведення державного земельного кадастру


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

             П О С Т А Н О В А
           від 12 січня 1993 р. N 15
                Київ
 
    Про порядок ведення державного земельного кадастру
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N  99 (  99-97-п ) від 30.01.97
      N 1919 ( 1919-99-п ) від 18.10.99
      N 792 ( 792-2004-п ) від 21.06.2004 )
 
   ( У тексті Постанови слова "Головне управління геодезії,
    картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України"
    в усіх відмінках замінено словами "Державний комітет
    природних ресурсів" у відповідному відмінку згідно з
    Постановою КМ N 792 ( 792-2004-п ) від 21.06.2004 )
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити Положення про порядок ведення  державного
земельного кадастру, що додається.
 
   2. Державному комітету по земельних ресурсах розпочати з 1993
року поетапний перехід на автоматизоване ведення  державного
земельного кадастру на базі широкого використання комп'ютерної
техніки.
 
   3. Державному комітету по земельних ресурсах за участю
Міністерства  лісового  господарства,  Міністерства у справах
будівництва  і  архітектури,  Міністерства у справах захисту
населення від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, Державного
комітету по водному господарству, Державного комітету природних
ресурсів,  Української  академії  аграрних  наук  та  інших
заінтересованих міністерств і відомств забезпечити:
   проведення  топографо-геодезичних,  картографічних  робіт,
грунтових,  геоботанічних,  радіологічних,  лісотипологічних,
містобудівних та інших обстежень і розвідувань  в  обсягах,
необхідних для поповнення та оновлення відомостей, що включаються
до державного земельного кадастру;
   організацію розробки і систематичного оновлення матеріалів
кадастрової оцінки земель, необхідних для встановлення земельного
податку або орендної плати за землю та інших цілей;
   проведення в 1993 - 1994 роках науково-дослідних робіт щодо
вдосконалення методів розробки і ведення державного земельного
кадастру в умовах ринкових відносин;
   організацію науково-дослідних і  дослідно-конструкторських
робіт для  широкого  використання  аерокосмічних  зйомок  та
застосування методів дистанційного зондування земної поверхні для
створення та оперативного поновлення даних державного земельного
кадастру.
 
   4. Державному комітету по земельних ресурсах, Державному
комітету природних ресурсів в тримісячний строк подати Кабінету
Міністрів  України погоджені з відповідними міністерствами і
відомствами пропозиції про перегляд діючих обмежень режимного
характеру на використання і розповсюдження топографо-геодезичної,
картографічної і земельно-кадастрової інформації.
 
   5. Встановити, що:
   топографо-геодезичні,  картографічні  роботи,  грунтові,
геоботанічні, радіологічні, лісотипологічні, містобудівні та інші
обстеження і  розвідування  земельних  угідь  проводяться  з
урахуванням необхідності використання матеріалів цих обстежень і
розвідувань для ведення державного земельного кадастру та за
програмами, погодженими з Державним комітетом  по  земельних
ресурсах;
   роботи,  пов'язані  із збиранням інформації для ведення
державного земельного кадастру, виконуються за єдиними методиками
Державного  комітету  по  земельних  ресурсах,  а топографо-
геодезичні,  картографічні роботи - за методиками Державного
комітету природних ресурсів. ( Абзац третій пункту 5 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1919 ( 1919-99-п ) від
18.10.99 )
 
   6. Державному комітету по земельних ресурсах за участю
Міністерства лісового господарства, Міністерства у справах захисту
населення від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, Міністерства
у справах будівництва і архітектури, Державного комітету по
водному господарству, Державного комітету природних ресурсів,
Української академії аграрних наук у тримісячний строк розробити
та затвердити за погодженням з Міністерством статистики перелік
відомостей, форми документів і склад даних, що включаються до
земельно-кадастрової  документації, та інструкцію про ведення
державного земельного кадастру.
 
   7. Державному комітету по земельних ресурсах затвердити
положення про порядок надання кадастрової інформації на запити
громадян та юридичних осіб, у тому числі й  іноземних,  з
дотриманням державної та комерційної таємниць.
 
   8. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Ради
Міністрів УРСР від 29 липня 1977 р. N 400 "Про порядок ведення
державного земельного кадастру" (ЗП УРСР, 1977 р., N 8, ст.77).
 
 
   Прем'єр-міністр України             Л.КУЧМА
 
        Міністр
   Кабінету Міністрів України            А.ЛОБОВ
 
   Інд.22
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНЕ
             постановою Кабінету Міністрів України
                від 12 січня 1993 р. N 15
 
               ПОЛОЖЕННЯ
    про порядок ведення державного земельного кадастру
 
            I. Загальні положення
 
   1. Державний земельний кадастр призначений для забезпечення
Рад народних депутатів, заінтересованих підприємств, установ,
організацій і громадян вірогідними і необхідними відомостями про
природний, господарський стан та правовий режим земель  з метою
організації раціонального  використання  та  охорони  земель,
регулювання  земельних  відносин,  землеустрою,  обгрунтування
розмірів плати за землю.
 
   2. Державний земельний кадастр включає дані реєстрації права
власності, права користування землею та договорів на оренду землі,
обліку кількості та якості земель, бонітування грунтів, зонування
територій населених пунктів, економічної та грошової  оцінки
земель. ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N
99 ( 99-97-п ) від 30.01.97 )
 
   3. Державний земельний кадастр ведеться за єдиною для України
системою  на  базі  нормативних  документів,  затверджуваних
Держкомземом.
 
   4. Державний земельний  кадастр  ведеться  Держкомземом,
Комітетом по земельних ресурсах і земельній реформі Республіки
Крим, управліннями земельних ресурсів обласних, Київської  і
Севастопольської міських  державних  адміністрацій,  відділами
земельних ресурсів районних державних адміністрацій, виконавчими
комітетами сільських, селищних, міських Рад народних депутатів.
   Держкомзем забезпечує постійне вивчення потреби в земельно-
кадастровій інформації.
 
   5. Ведення державного земельного кадастру забезпечується
проведенням  топографо-геодезичних,  картографічних   робіт,
грунтових,  геоботанічних,  радіологічних,  лісотипологічних,
містобудівних та інших обстежень і розвідувань, реєстрацією права
власності на землю, права користування землею і договорів на
оренду землі, обліком кількості та якості земель, бонітуванням
грунтів, зонуванням територій населених пунктів та економічною
оцінкою земель. Оперативність і точність даних земельного кадастру
забезпечується використанням аерокосмічних зйомок та застосуванням
методів дистанційного зондування земної поверхні.
 
   6. Документація державного земельного кадастру ведеться по
територіях сільських, селищних, міських, районних Рад народних
депутатів, областей, Республіки Крим і України в цілому  з
урахуванням природно-сільськогосподарського і лісогосподарського
районувань та функціонального зонування  територій  населених
пунктів.
 
   7. До земельно-кадастрової документації належать кадастрові
карти та плани (графічні і цифрові), схеми, графіки, текстові та
інші матеріали, які містять відомості про межі адміністративно-
територіальних утворень, межі земельних ділянок власників землі і
землекористувачів, у тому числі орендарів, правовий режим земель,
що перебувають у державній, колективній і приватній власності, їх
кількість, якість, народногосподарську цінність та продуктивність
по власниках землі і землекористувачах,  населених  пунктах,
територіях сільських, селищних, міських, районних Рад народних
депутатів, областях, Республіці Крим та Україні  в  цілому.
Земельно-кадастрова  документація  включає  книги  реєстрації
державних актів на право колективної, приватної власності на
землю, право постійного користування  землею,  договорів  на
тимчасове користування землею, в тому числі на умовах оренди.
   Земельно-кадастрова  документація  ведеться  згідно  з
інструкцією ведення державного земельного кадастру, затверджуваною
Держкомземом.
 
        II. Облік кількості та якості земель,
         бонітування грунтів та економічна
              оцінка земель
 
   8. Облік кількості земель ведеться по власниках землі і
землекористувачах, у тому числі орендарях.
   При обліку кількості земель виділяються:
   землі в межах населених пунктів;
   землі за межами населених пунктів;
   землі за категоріями;
   землі за формами власності;
   зрошувані і осушені землі;
   землі, що надані в тимчасове користування, в тому числі на
умовах оренди;
   землі, що оподатковуються, та землі, що не оподатковуються.
 
   9. Облік земель за якістю проводиться за всіма категоріями
земель і містить:
   а)  класифікацію  всіх  земель  сільськогосподарського
призначення за придатністю з виділенням особливо цінних земель;
   б) характеристику земель за товщиною гумусового горизонту,
вмістом гумусу і рухомих поживних речовин, механічним складом
грунтів,  крутизною  схилів,  еродованістю,  кам'янистістю,
засоленістю,  солонцюватістю,  кислотністю,  перезволоженістю,
заболоченістю, забрудненням як продуктами хімізації сільського
господарства, так і техногенним, включаючи радіонуклідне;
   в) характеристику культуртехнічного стану природних кормових
угідь;
   г) лісотипологічну характеристику лісових угідь;
   д) класифікацію земель населених пунктів, що проводиться за
функціональним призначенням згідно з містобудівною документацією
населених пунктів;
   е) характеристику земель населених пунктів за інженерно-
геологічними умовами, рівнем забезпеченості соціальною, інженерно-
транспортною та  природоохоронною  інфраструктурою,  об'єктами
оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення.
 
   10. Бонітування грунтів проводиться на основі даних про їх
природні властивості,що мають сталий характер та істотно впливають
на врожай сільськогосподарських культур.
 
   11. Віднесення земель до зон різного ступеня містобудівної
цінності територій населених пунктів проводиться на основі даних
про їх природні властивості та рівень облаштування, що істотно
впливають на умови життя населення та функціонування об'єктів.
 
   12. Економічна та грошова оцінка сільськогосподарських угідь
проводиться  за  їх  продуктивністю,  окупністю  затрат  і
диференціальним доходом. ( Пункт 12 із змінами, внесеними згідно
з Постановою КМ N 99 ( 99-97-п ) від 30.01.97 )
 
   13. Економічна оцінка земель населених пунктів проводиться у
розмірі зон економічної оцінки їх територій  з  урахуванням
місцеположення  ділянок  відносно   центрів   громадського
обслуговування, магістральних, інженерно-транспортних мереж, а
також архітектурно-ландшафтного та історико-культурного значення
територій, їх функціонального призначення.
 
   14. Економічна та грошова оцінка земель лісового фонду
проводиться на основі  нормативів  економічного  ефекту  від
водоохоронних, кліматорегулюючих, захисних та інших  корисних
природних властивостей лісів,  а  також  їх  лісосировинного
значення. ( Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 99 ( 99-97-п ) від 30.01.97 )
 
   15. Економічна та грошова оцінка земель водного  фонду
проводиться за їх місцеположенням, якісним складом і кількістю
води водного об'єкта, його екологічним значенням,  а  також
соціально-економічними умовами використання. При оцінці земель
водного фонду враховується також їх продуктивність. ( Пункт 15 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 99 ( 99-97-п ) від
30.01.97 )
 
   16.  Економічна  та  грошова  оцінка  інших  земель
сільськогосподарського та несільськогосподарського  призначення
проводиться за  їх  місцеположенням,  екологічним  значенням,
інженерним  облаштуванням  територій,  соціально-економічними
умовами використання. ( Пункт 16 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 99 ( 99-97-п ) від 30.01.97 )
      III. Звіти про кількість та якість земель
 
   17. Власники землі та землекористувачі щорічно не пізніше 15
січня подають виконавчим комітетам сільських, селищних, міських
Рад народних депутатів звіти за станом на 1 січня про зміни, що
відбулися у складі земель, які знаходяться у власності або
користуванні, в тому числі на умовах оренди.
 
   18. Зміст звітних даних державного земельного кадастру та
порядок їх подання визначаються у формах державної звітності.
 
   19. Звітні дані про кількість земель складаються щорічно, про
якість земель - один раз у п'ять років.
 
   20. Звітні дані державного земельного кадастру подаються:
   виконавчими комітетами сільських, селищних, міських (міст
районного підпорядкування) Рад народних депутатів - сільським,
селищним, міським (міст районного підпорядкування) Радам народних
депутатів, відділам  земельних  ресурсів  районних  державних
адміністрацій;
   виконавчими  комітетами   міських   (міст   обласного
підпорядкування) Рад народних депутатів - міським Радам народних
депутатів, управлінням земельних ресурсів обласних  державних
адміністрацій;
   відділами земельних ресурсів районних державних адміністрацій
- районним  Радам  народних  депутатів,  районним  державним
адміністраціям, управлінням земельних ресурсів обласних державних
адміністрацій;
   управліннями земельних  ресурсів  обласних   державних
адміністрацій - обласним Радам народних депутатів,  обласним
державним адміністраціям, Держкомзему;
   управліннями земельних ресурсів державних адміністрацій міст
Києва і Севастополя - Київській та Севастопольській міським Радам
народних депутатів, державним адміністраціям  міст  Києва  і
Севастополя, Держкомзему;
   Комітетом по земельних  ресурсах  і  земельній  реформі
Республіки Крим - Верховній Раді Республіки Крим, Уряду Республіки
Крим, Держкомзему;
   Держкомземом -  Верховній  Раді  України,  Адміністрації
Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерствам і
відомствам (за списком).<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner