Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 698 від 11.12.1992

Про вдосконалення порядку здійснення службових відряджень за кордон


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

             П О С Т А Н О В А
          від 11 грудня 1992 р. N 698
                Київ
 
        Про вдосконалення порядку здійснення
         службових відряджень за кордон
 
    ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
     N 648 ( 648-96-п ) від 13.06.96 
     N 264 ( 264-97-п ) від 25.03.97 
     N 553 ( 553-98-п ) від 23.04.98 
     N 1591 ( 1591-98-п ) від 05.10.98 
     N 1629 ( 1629-2001-п ) від 03.12.2001 
     N 1681 ( 1681-2001-п ) від 13.12.2001 
     N 1106 ( 1106-2003-п ) від 17.07.2003 
     N 2019 ( 2019-2003-п ) від 26.12.2003
     N 665 ( 665-2005-п ) від 01.08.2005 )
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Установити,  що  рішення про службове відрядження за
кордон, в тому числі до країн СНД та Балтії, приймається щодо:
( Абзац перший пункту 1 в редакції Постанови КМ N 648 ( 648-96-п )
від 13.06.96 )
   членів  Кабінету  Міністрів України та керівників інших
центральних  органів  виконавчої  влади, Голови та державних
уповноважених   Антимонопольного   комітету   України,   -
Прем'єр-міністром  України,  а  в його відсутність - Першим
віце-прем'єр-міністром України; ( Абзац другий пункту 1 в редакції
Постанови КМ N 648 ( 648-96-п ) від 13.06.96; із змінами,
внесеними згідно з Постановами КМ N 264 ( 264-97-п ) від 25.03.97,
N 553 ( 553-98-п ) від 23.04.98, N 1629 ( 1629-2001-п ) від
03.12.2001, N 665 ( 665-2005-п ) від 01.08.2005 )
   заступників керівників центральних органів виконавчої влади -
Першим  віце-прем'єр-міністром України, віце-прем'єр-міністрами
(відповідно до розподілу функціональних обов'язків); ( Пункт 1
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 665 ( 665-2005-п ) від
01.08.2005 )
   працівників  Секретаріату  Кабінету  Міністрів України -
Міністром Кабінету Міністрів України, а в його відсутність -
першим заступником Міністра Кабінету Міністрів України; ( Абзац
пункту 1 в редакції Постанови КМ N 648 ( 648-96-п ) від 13.06.96;
із  змінами,  внесеними  згідно  з  Постановами  КМ N 1629
( 1629-2001-п ) від 03.12.2001, N 1106 ( 1106-2003-п ) від
17.07.2003, N 665 ( 665-2005-п ) від 01.08.2005 )
   керівників районних  державних  адміністрацій  та  їх
заступників, керівників інших місцевих органів виконавчої влади та
їх заступників - керівником органу виконавчої влади вищого рівня,
а в його відсутність - першим заступником керівника органу вищого
рівня. ( Абзац пункту 1 в редакції Постанови КМ N 648 ( 648-96-п )
від 13.06.96, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1629
( 1629-2001-п ) від 03.12.2001 )
   Для оформлення службового відрядження за кордон не пізніш як
за два тижні до виїзду особам, які дають дозвіл на відрядження,
подаються лист із визначенням мети виїзду, строків та умов
перебування за кордоном і обгрунтуванням джерел фінансування,
проекти директив, вказівок і технічних завдань, погоджені з
Міністерством закордонних справ, копія офіційного запрошення і
кошторис витрат. ( Абзац пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1629 ( 1629-2001-п ) від 03.12.2001 )
   Міністерству закордонних справ сприяти через  відповідні
закордонні структури організації вирішення практичних завдань, що
покладаються на осіб, які виїздять за кордон  у  службове
відрядження.
 
   2. Визнати за необхідне після  завершення  службового
відрядження за кордон подавати у десятиденний строк особам, з
якими воно погоджено, письмовий звіт про результати відрядження з
відповідними висновками, копії угод, протоколів, інших документів,
що були підписані або парафовані під час відрядження, а також
відомості про фактичні витрати.
( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 665
( 665-2005-п ) від 01.08.2005 )
 
   3. Міністерству закордонних справ координувати  роботу,
пов'язану із організацією службових відряджень за кордон, і
щоквартально подавати до Кабінету Міністрів України список осіб,
зазначених у пункті 1 цієї постанови, які відряджалися у службових
справах за кордон, незалежно від джерел їх фінансування.
 
   4. Державному експортно-імпортному  банку  щоквартально
надсилати до Кабінету Міністрів України інформацію про витрачання
на вказані відрядження коштів, одержаних з валютного рахунку
Господарського управління Секретаріату Кабінету Міністрів України.
( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1629
( 1629-2001-п ) від 03.12.2001 )
 
   5. Центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів
Автономної   Республіки  Крим,  обласним,  Київській  та
Севастопольській міським державним адміністраціям: ( Абзац перший
пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 648
( 648-96-п ) від 13.06.96, N 1629 ( 1629-2001-п ) від 03.12.2001,
N 1681 ( 1681-2001-п ) від 13.12.2001 )
 
   прийняти рішення щодо службових відряджень за кордон з таким
рекомендованим порядком їх здійснення:
 
   - рішення про службове відрядження за кордон державних
службовців, зокрема з метою навчання, приймається керівниками
центральних та місцевих органів виконавчої влади, а в разі їх
відсутності - першими заступниками керівників зазначених органів.
Відповідальність за прийняття рішення покладається на керівників
центральних та місцевих органів виконавчої влади; ( Абзац третій
пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 648
( 648-96-п ) від 13.06.96, N 1629 ( 1629-2001-п ) від 03.12.2001,
N 1681 ( 1681-2001-п ) від 13.12.2001, N 1106 ( 1106-2003-п ) від
17.07.2003; в редакції Постанови КМ N 665 ( 665-2005-п ) від
01.08.2005 )
 
   - для оформлення службового відрядження за кордон особам, які
приймають рішення про таке відрядження, подаються відповідна заява
з обгрунтуванням необхідності виїзду і строків та зазначенням умов
перебування за кордоном, а також технічне завдання, кошторис
витрат і пропозиції щодо джерел фінансування;
 
 
   ( Абзац п'ятий пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ
N 665 ( 665-2005-п ) від 01.08.2005 )
 
 
   - по завершенні службового відрядження за кордон особам, з
якими воно погоджено, подається письмовий звіт про результати
відрядження з відповідними висновками, а також документи про
фактичні витрати бюджетних коштів;
 
   звести до мінімуму кількість службових відряджень за кордон
керівних працівників підприємств, установ та організацій, що
фінансуються з бюджету;
 
   забезпечувати оптимальні чисельні склади делегацій та строки
їх перебування за кордоном;
 
   здійснювати постійний контроль за економним  витрачанням
іноземної валюти і одержанням реальних результатів від службових
відряджень за кордон.
 
   5-1. Центральним та місцевим органам виконавчої влади раз на
півроку до 10 січня та 10 липня подавати Головному управлінню
державної  служби  звіти  про  результати навчання державних
службовців за кордоном згідно з формою, що ним затверджується, для
узагальнення  і  подання  Кабінетові  Міністрів  України  та
інформування Секретаріату Президента України.
 
   Контроль за своєчасністю подання центральними та місцевими
органами виконавчої влади звітів здійснює Головне управління
державної служби.
( Постанову доповнено пунктом 5-1 згідно з Постановою КМ N 665
( 665-2005-п ) від 01.08.2005 )
 
   6.  Управлінню міжнародного співробітництва, міждержавних
відносин  та  зовнішньоекономічної  політики і Господарському
управлінню Секретаріату Кабінету Міністрів України вести облік,
контроль і аналіз роботи, що здійснюється у цій галузі, а також
підготовку відповідних матеріалів для відрядження осіб, зазначених
у пункті 1 цієї постанови. ( Пункт 6 із змінами, внесеними згідно
з Постановою КМ N 1629 ( 1629-2001-п ) від 03.12.2001 )
 
   7. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження Ради
Міністрів УРСР від 23 лютого 1991 р. N 48 ( 48-91-р ) і постанову
Ради Міністрів УРСР від 26 жовтня 1989 р. N 270 ( 270-89-п )
(ЗП УРСР, 1989 р., N 12, ст. 70).
 
 
 Прем'єр-міністр України                  Л.КУЧМА
 
     Міністр
 Кабінету Міністрів України                А.ЛОБОВ
 
 Інд.40
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner