Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 133 від 14.03.1992

Про деякі питання розвитку селянських (фермерських) господарств


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 14 березня 1992 р. N 133
                Київ
 
    ( Постанова втратила чинність, крім абзацу першого
            пункту 2, на підставі Постанови КМ
     N 478 ( 478-2004-п ) від 14.04.2004 )
 
          Про деякі питання розвитку
        селянських (фермерських) господарств
 
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
      N 762 ( 762-93-п ) від 18.09.93 )
 
 
   У зв'язку з прийняттям Закону  України  "Про  селянське
(фермерське) господарство" ( 2009-12 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
 
   1. Внести до постанови Кабінету Міністрів УРСР від 20 липня
1991 р. N 96 ( 96-91-п ) такі зміни і доповнення:
 
   а) пункт 2 постанови викласти у такій редакції:
 
   "2. Покласти  на  Міністерство сільського господарства і
продовольства, інші міністерства і відомства України, що входять
до  агропромислового  комплексу,  Міністерство  економіки,
Міністерство  державних  ресурсів,  компанію  "Укрнафтохім",
Міністерство торгівлі, Раду Міністрів Кримської АРСР, облвиконкоми
постачання селянських (фермерських) господарств та їх кооперативів
(спілок, об'єднань) технікою, обладнанням, запасними частинами та
іншими  матеріально-технічними  ресурсами,  паливно-мастильними
матеріалами, будівельними матеріалами, мінеральними добривами,
кормовими добавками і консервантами кормів, насінням, племінним
молодняком  худоби і птиці, робочою худобою за відповідними
нормативами окремим рядком за рахунок ресурсів, передбачених для
сільського господарства і на умовах, установлених для підприємств
і організацій агропромислового комплексу. При цьому на період
трирічного становлення селянського (фермерського) господарства при
виробничій потребі йому виділяється не менше одного трактора з
набором  сільськогосподарських  машин  і  одного  вантажного
автомобіля.
 
   Раді Міністрів Кримської АРСР, облвиконкомам, Укоопспілці
забезпечити першочерговий продаж необхідних будівельних матеріалів
та  інших  непродовольчих  товарів  працівникам  селянських
(фермерських) господарств.
 
   Селянські (фермерські)  господарства, які уклали договори
контрактації сільськогосподарської  продукції  на  1992  рік,
забезпечуються   сертифікатами  для  придбання  необхідних
матеріально-технічних  ресурсів  без  урахування  нормативу,
передбаченого постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня
1991 р. N 395 ( 395-91-п ) "Про механізм економічного стимулювання
укладання договорів контрактації сільськогосподарської продукції
на 1992 рік".
 
   Паливно-мастильні матеріали,  газ  та  електроенергія  на
1992 рік відпускаються селянським (фермерським) господарствам за
нормативами і цінами, встановленими для колгоспів, радгоспів та
інших сільськогосподарських підприємств, незалежно від їхньої
участі у формуванні державного замовлення";
 
   б) доповнити постанову пунктами 5-1, 5-2 і 5-3 такого змісту:
 
   "5-1. Житло,  збудоване  за  рахунок  бюджетних  коштів,
передається в особисту власність громадян, які переселяються в
трудонедостатні населені пункти з метою створення селянського
(фермерського) господарства, після 10 років функціонування цього
господарства.
 
   У разі припинення діяльності  селянського  (фермерського)
господарства раніше зазначеного строку переселенець повинен:
 
   або здати  місцевим  органам самоврядування збудовані за
рахунок бюджетних коштів житло та господарські будівлі. У цьому
разі йому повертаються кошти, додатково витрачені на будівництво
зазначених споруд, з утриманням вартості зносу будівель у розмірі
не менше амортизаційних відрахувань;
 
   або відшкодувати в поточних цінах затрати на будівництво
житла і господарських будівель, проведені за рахунок бюджетних
коштів.
 
   5-2. Установити,  що  громадянам,  які  переселяються  в
трудонедостатні населені пункти з метою створення селянських
(фермерських) господарств:
 
   надається одноразова грошова допомога при переселенні за
рахунок  республіканського  (при міжобласному переселенні) та
місцевих (при внутріобласному переселенні) бюджетів у розмірі 15
мінімальних окладів на главу сім'ї та однієї четвертої частини
цієї допомоги на кожного члена сім'ї;
 
   за ними зберігається безперервний трудовий стаж, якщо перерва
в роботі у зв'язку з переселенням не перевищує одного місяця, без
врахування проїзду від місця виходу до місця вселення.
 
   5-3. Міністерству сільського господарства і продовольства,
Міністерству економіки, Міністерству праці, Міністерству фінансів
України у двомісячний строк розробити та затвердити порядок
надання одноразової грошової допомоги на будівництво житла і
господарських будівель у трудонедостатніх населених  пунктах,
передбачивши в ньому, що переселення громадян для ведення цього
господарства провадиться державною службою зайнятості на підставі
договорів з рай(міськ)виконкомами з оплатою послуг по переселенню
за рахунок відповідних місцевих бюджетів";
 
   в) пункт 6 доповнити абзацем такого змісту:
 
   "Державному комітетові   України   по   хлібопродуктах,
Міністерству  сільського господарства і продовольства України
забезпечувати починаючи з 1992 року  селянські  (фермерські)
господарства за їх заявками насінням у позичку з поверненням у
встановленому порядку";
 
   г) пункт 16 викласти у такій редакції:
 
   "16. Міністерству статистики за погодженням з Міністерством
сільського господарства і продовольства та Асоціацією фермерів
України  затвердити  статистичну  звітність  про  результати
господарської діяльності селянських (фермерських) господарств та
їх кооперативів (спілок, об'єднань) та щорічно інформувати Уряд
України про результати роботи цього сектора економіки.
 
   Міністерству сільського  господарства  і  продовольства,
Міністерству фінансів, Міністерству економіки України, Пенсійному
фонду і Фонду соціального страхування разом з Асоціацією фермерів
України у місячний строк розробити та затвердити інструкцію про
порядок визначення прибутку (доходу) селянського (фермерського)
господарства, оподаткування цих господарств,  обчислення  сум
відрахувань  на  державне  соціальне  страхування і пенсійне
забезпечення його членів та осіб, які працюють у ньому за трудовим
договором (контрактом, угодою). Організувати випуск зазначеної
інструкції масовим  тиражем  для  забезпечення  нею  кожного
селянського (фермерського) господарства.
 
   Державному комітетові  України  по  пресі,  Міністерству
статистики України здійснити друкування документів первинного і
бухгалтерського обліку, передбачених методичними рекомендаціями
щодо організації обліку в селянських (фермерських) господарствах.
 
   Укоопспілці організувати реалізацію документів первинного і
бухгалтерського обліку через мережу підприємств  торгівлі  в
сільській місцевості";
 
   д) у назві і тексті постанови посилання на кооперативи по
виробництву сільськогосподарської продукції виключити.
 
   2. Перетворити  Український  фонд  підтримки  селянських
(фермерських)  господарств  і  кооперативів  по  виробництву
сільськогосподарської продукції, утворений розпорядженням Кабінету
Міністрів УРСР від 27 червня 1991 р. N 83 ( 83-91-р ), в
Український державний фонд підтримки селянських (фермерських)
господарств.
 
   Доручити Українському державному фонду підтримки селянських
(фермерських) господарств, Міністерству сільського господарства і
продовольства, Міністерству фінансів,  Міністерству  економіки
України за погодженням з Асоціацією фермерів і Селянською спілкою
України у місячний строк внести доповнення і зміни до Положення
про вказаний Фонд відповідно до прийнятого Закону України "Про
селянське (фермерське) господарство" ( 2009-12 ), передбачивши в
них:
 
   перегляд правового статусу Фонду;
 
   установлення за рахунок Фонду пільгових умов кредитування,
страхування,  матеріально-технічного  постачання  селянських
(фермерських) господарств на період трирічного їх становлення;
( Абзац четвертий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 762 ( 762-93-п ) від 18.09.93 )
 
   припинення фінансування Фондом витрат на утримання апарату
Асоціації фермерів України, областей і районів;
 
   активізацію підприємницької  діяльності  Фонду,  залучення
доходів селянських (фермерських) господарств до коштів Фонду,
запровадження  у  практику  надання  фінансових  пільг  цим
господарствам для їх діяльності під гарантію повернення через
3-5 років.
 
   Міністерству фінансів України починаючи з 1992 року щорічно
передбачати в проектах республіканського бюджету  кошти  для
Українського державного фонду підтримки селянських (фермерських)
господарств.
 
 
   Прем'єр-міністр України                В.ФОКІН
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України              В.ПЄХОТА
 
   Інд. 22
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner