Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 2101-XII від 05.02.1992

Про формування валютних фондів України у 1992 році


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

            П О С Т А Н О В А
           ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
 
       Про формування валютних фондів України
              у 1992 році
 
 
   ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 19, ст.263 )
 
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами ВР
 N 2330-XII ( 2330-12 ) від 12.05.92, ВВР, 1992, N 31, ст.442 
 N 2331-XII ( 2331-12 ) від 12.05.92, ВВР, 1992, N 31, ст.443 )
 
 
 
   З метою формування валютних фондів України Верховна Рада
України п о с т а н о в л я є:
 
   1.  Встановити,  що суб'єкти підприємницької діяльності,
розташовані в Україні, незалежно від місця реєстрації та форм
власності, крім тих, що створені з участю іноземного капіталу,
частка якого у статутному фонді становить не менше 30 процентів,
сплачують податок на валютну виручку від експорту продукції
(робіт, послуг) за всіма видами іноземної валюти:
   до Державного валютного фонду України - за ставками згідно з
додатком;
   до валютних фондів місцевих Рад народних депутатів - за
ставкою 5 процентів, що розподіляється відповідно до статті 12
Закону  Української РСР  "Про зовнішньоекономічну діяльність"
( 959-12 ).
 
   Інші вилучення валютних коштів забороняються.
 
   До суми виручки, що підлягає оподаткуванню, не зараховуються
транспортні, страхові та інші накладні витрати в іноземній валюті,
а також   витрати  по  придбанню  сировини,  матеріалів,
напівфабрикатів, комплектуючих виробів, технологій, обладнання і
запасних частин, придбаних за іноземну валюту і використаних для
потреб власного виробництва. ( Абзац п'ятий пункту 1 в редакції
Постанови ВР N 2331-12 від 12.05.92 )
 
   Оподаткуванню підлягає  валютна  виручка  від  експортних
операцій незалежно від способу їх здійснення (самостійно або через
посередника) і характеру угод, включаючи реалізацію продукції
(робіт, послуг) в Україні з оплатою в іноземній валюті.
 
   Взаємовідносини суб'єктів підприємницької діяльності  щодо
перерозподілу валютних коштів між ними й іншими організаціями, у
тому числі з підприємствами-субпостачальниками, будуються  на
договірних засадах.
 
   2. Встановити, що ставка податку на валютну виручку від
експорту продукції (робіт, послуг) у межах державного замовлення
зменшується на 5 процентних пунктів за умови виконання державного
замовлення на експорт у повному обсязі.
 
   Валютна виручка, одержана від експорту продукції (робіт,
послуг), виробленої на обладнанні або за технологіями, придбаними
за рахунок кредитних ресурсів банків в іноземній валюті (власних
або залучених), не оподатковується в частині, що спрямовується на
погашення заборгованості за цими кредитами.
 
   Кошти в  іноземній  валюті,   одержувані   суб'єктами
підприємницької діяльності України як пожертвування на благодійні
цілі, зараховуються до їх валютних фондів і використовуються
виключно на зазначені цілі у повному обсязі.
 
   3. З метою запобігання подвійному оподаткуванню встановити,
що доход суб'єкта підприємницької діяльності, який оподатковується
згідно з чинним законодавством, зменшується на суму валютних
надходжень, з яких сплачено податок на валютну виручку. При цьому
виручка в іноземній валюті перераховується у валюту, що діє на
території України, за встановленим Національним банком України
курсом на дату надходження валютних коштів на рахунок суб'єкта
підприємницької діяльності.
 
   Звільнити продукцію (роботи, послуги) власного виробництва,
що експортується, від податку на добавлену вартість.
 
   ( Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови ВР N 2330-12
від 12.05.92 ) 
 
   5. Дія цієї постанови не поширюється на продаж зерна твердої
та м'якої пшениці, кукурудзи, рису, гороху, інших зернобобових
культур, насіння соняшнику на умовах, визначених постановами
Кабінету  Міністрів  України від 9 жовтня 1991 року N 248
( 248-91-п ) "Про організацію закупівель зерна в державні ресурси
з урожаю 1991 року за валюту" і від 14 жовтня 1991 року N 257
( 257-91-п ) "Про організацію закупівель у державні ресурси
насіння соняшнику урожаю 1991 року за валюту".
 
   6. Валютна виручка суб'єктів підприємницької діяльності від
експорту продукції  (робіт,  послуг)  підлягає  обов'язковому
зарахуванню на їх рахунки в уповноважених банках України, якщо
інше не дозволено Національним банком України.
 
   Суб'єкти підприємницької діяльності, які мають  кошти  в
іноземній валюті на рахунках і у вкладах за межами України,
відкритих без дозволу Національного банку України, зобов'язані
протягом  трьох  місяців з дня опублікування цієї постанови
перерахувати вказані кошти на свої рахунки в уповноважених банках
України.
 
   У разі  невиконання цієї вимоги суб'єкти підприємницької
діяльності  тимчасово  позбавляються  права  на  здійснення
зовнішньоекономічної діяльності і сплачують штраф у встановленому
законодавством порядку.
 
   7. Дозволити громадянам України та громадянам інших держав
відкривати в уповноважених банках України валютні рахунки без
підтвердження джерел одержання валютних коштів.
 
   8. Кабінету Міністрів України:
   розробити і довести до відома суб'єктів  підприємницької
діяльності порядок сплати податку на валютну виручку від експорту
продукції (робіт, послуг);
   подати до Верховної Ради України пропозиції про внесення змін
до законодавчих актів України, що випливають з цієї постанови.
 
   9. Національному  банку  України  з  метою впорядкування
валютного ринку України в місячний строк провести організаційну
роботу  по створенню української валютної біржі, запровадити
порядок міжбанківських торгів іноземною валютою.
 
   10. Кабінету Міністрів України і Національному банку України
встановити єдиний порядок звітності про переміщення валютних
коштів і продукції через митний кордон України.
 
 
 Голова Верховної Ради України               І.ПЛЮЩ
 
 м. Київ, 5 лютого 1992 року
     N 2101-XII
 
                      Додаток
                до Постанови Верховної Ради України
                   від 5 лютого 1992 року
                      N 2101-XII
 
             СТАВКИ ПОДАТКУ
     на виручку в іноземній валюті, який сплачується
       суб'єктами підприємницької діяльності
       до Державного валютного фонду України
 
                      (у процентах до виручки
                      в іноземній валюті)
------------------------------------------------------------------
Коди товарної но- |                 |Ставки по-
менклатури зовніш-|  Найменування товарів та   |датку до Дер-
ньоекономічної  |     види послуг       |жавного ва-
діяльності (в ре- |                 |лютного фонду
дакції 1990 року) |                 |України
------------------------------------------------------------------
         Живі   тварини  та  продукція
         тваринництва; продукти рослинного
 01-21      походження; жири і масло тваринного     15
 23-24      або рослинного походження; продукти
 41, 42 (крім   їх розщеплення; виготовлені харчові
 42.02), 43    жири;   віск  тваринного  або
         рослинного  походження;  продукти
         харчової промисловості; тютюн та
         його замінники; шкіряна сировина,
         шкіра, хутро, хутрова сировина та
         вироби з неї; шорно-сідельні вироби
         та упряж; вироби  з кишок  (за
         винятком кетгуту)
 
 86-89      Засоби наземного,  повітряного  і     30
         водного транспорту, їх частини і
         приладдя
 
 22.07.10000   Машини, устаткування і механізми;     35
 46, 50-67    електротехнічне устаткування, його
 71.17      частини;   звукозаписуюча   та
 84-85      відтворювальна апаратура; апаратура
 90-92      для  запису  і  відтворювання
 94-97      телевізійного зображення та звуку,
         їх частини та приладдя; прилади та
         апарати  оптичні,  фотографічні,
         кінематографічні,   вимірювальні,
         контрольні, прецизійні, медичні і
         хірургічні;  годинники;  музичні
         інструменти, їх частини і приладдя;
         спирт харчовий; різні промислові
         товари; текстиль  та  текстильні
         вироби;  взуття,  головні убори,
         парасольки,  очеретяні  сидіння,
         хлисти, батоги; оброблене пір'я та
         вироби з нього;  штучні  квіти;
         вироби з волосся людини; вироби
         мистецтва, предмети колекціонування
         і антикваріат; меблі; біжутерія;
         вироби із соломи, альфи та інших
         матеріалів для плетіння; кошикові
         вироби та інші плетені вироби
 
 25, 27 (крім   Продукція хімічної та пов'язаних з     45
 27.05, 27.11,  нею галузей промисловості; дорожні
 27.16)      речі,  сумки  і подібні товари;
 28-40      паперова маса з деревини або інших
 42.02      волокнистих рослинних матеріалів;
 47-49      паперові та картонні відходи  і
 68-70      макулатура; папір, картон та вироби
         з них; вироби з каміння, гіпсу,
         цементу, азбесту, слюди та подібних
         матеріалів; керамічні вироби; скло
         та вироби з нього; пластмаси та
         вироби з них; каучук та гумові
         вироби; мінеральні продукти (крім
         вугілля, газу, руди, шлаків  та
         золи)
 
 22 (крім     Алкогольні   (крім   горілчаних     55
 22.07.10000,   виробів) та безалкогольні напої;
 22.08), 26    оцет; вугілля, руда, шлаки та зола;
 44-45      деревина та вироби з деревини (крім
 72-83, 93    меблів); деревне вугілля; пробка та
         вироби з неї; чорні і кольорові
         метали та вироби з них; зброя і
         боєприпаси, їх частини та приладдя
 
 22.08      Горілчані    вироби;    газ;     70
 27.05      електроенергія; перли справжні або
 27.11      культивовані,   коштовне   або
 17.16      напівкоштовне каміння, дорогоцінні
 71 (крім     метали,   неблагородні  метали,
 71.17)      покриті і плаковані дорогоцінними
         металами, та вироби з них; монети
 
         Послуги в галузі:
 
         екології,     інших  галузях,     25
         включаючи   продаж   ліцензій;
         "ноу-хау"
 
         залізничного,      морського,    25*
         повітряного,  автомобільного  та
         річкового транспорту
 
         проектування і будівництва об'єктів    35*
         за кордоном; знижки або комісії,
         отриманої за бонусними  угодами
         (контрактами); експедиції вантажів,
         операцій на фондових біржах
 
         зв'язку та  інформатики;  охорони     35
         здоров'я; освіти, науки і культури;
         спорту; друку; радіо і телебачення
 
         іноземного туризму             45
 
         Реекспорт продукції; операції  на    45*
         товарних біржах
 
         Послуги по посередницьких операціях    55*
 
         Виконання  координаційних функцій    65*
         головної  організації  (лідера)
         консорціуму   при   будівництві
         об'єктів за кордоном; порука за
         належне  виконання тих чи інших
         фінансових       зобов'язань
         (дель-кредере);    страхування,
         включаючи        страхування
         зовнішньоекономічних    ризиків,
         пов'язаних з виконанням контрактів,
         включаючи  продовження  терміну
         технічних гарантій за поставлені
         машини, обладнання, прилади.
 
 27.01      Кам'яне вугілля, брикети та ана-
         логічні  види твердого палива,
         одержані із кам'яного вугілля      15
 
 25.23      Цемент                 20
 
 84.01      Реактори ядерні,  тепловиділюючі
         елементи, обладання і пристрої
         для поділу ізотопів           20
 
 84.07.10100   Двигуни авіаційні            20
 84.07.10900
 
 84.56      Верстати для обробки різних мате-
         ріалів шляхом видалення частини
         матеріалу лазерним чи іншим світ-
         ловим або квантовим випромінюван-
         ням, верстати ультразвукові та
         інші                  20
 
 84.57      Центри обробляючі, верстати агре-
         гатні для обробки металу        20
 
 84.58.11100-  Верстати з числовим  програмним
 84.58.91900   управлінням і без нього та части-
         ни до них                20
 84.59.10000-
 84.59.31000
 
 84.59.40100
 84.59.51000
 84.59.61100-
 84.59.61990
 
 84.60.11000
 84.60.21100
 84.60.21900
 84.60.31000
 84.60.90100,
 84.61
 84.62.10100,
 84.62.21100
 84.62.21900,
 84.62.31100
 84.62.31900,
 84.62.41100
 84.62.41900,
 84.62.91500
 84.62.99500,
 84.64.20110
 84.69      Машинки друкарські з запам'ятову-
         ючими та відтворювальними пристроями  20
 
 84.71      Машини автоматичні для  обробки
         інформації, блоки, частини та но-
         сії інформації до них          20
 
 85.17-85.22   Апаратура зв'язку, теле-, відео-,
 85.24.90100   аудіокомунікаційна техніка і ус-
 85.25-85.31   таткування та частини до неї      20
 
 85.40-85.43   Електронна апаратура, частини та    20
         комплектуючі вироби до неї
 
 85.44.70000   Кабелі волоконно-оптичні        20
 
 26.01-26.17   Руда і концентрати           25
 
 72-83      Чорні та кольорові метали, вироби
         з них                  25
 
 87.10      Засоби наземного транспорту спе-
         ціального призначення, приладдя
         до них                 55
 
 71.04      Дорогоцінне або напівдорогоцінне
         каміння штучного походження       25
 
 28.43-28.46   Продукти неорганічної хімії
         (VI. Продукти інші):  з'єднання
         неорганічних та органічних доро-
         гоцінних і рідкісноземельних мета-
         лів, радіоактивних елементів або
         ізотопів                70
 
 Послуги     Оптово-роздрібна та   роздрібна    25*
         торгівля
 
         Оптова торгівля             25*
 
         Роботи і послуги з використанням
         давальницької сировини         25*
 
-------------------
   * Від сум перевищення надходжень над платежами.
 
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР N 2331-12
від 12.05.92 )<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner