Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 163 від 22.08.1991

Про зміну і визнання такими, що втратили чинність, рішень Уряду УРСР у зв'язку із прийняттям Закону УРСР "Про власність"


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

        КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

            П О С Т А Н О В А
          від 22 серпня 1991 р. N 163
                Київ
 
       Про зміну і визнання такими, що втратили
       чинність, рішень Уряду УРСР у зв'язку із
       прийняттям Закону УРСР "Про власність"
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 572 ( 572-92-п ) від 08.10.92 
      N 593 ( 593-92-п ) від 20.10.92 
      N 284 ( 284-93-п ) від 19.04.93 )
 
 
   У зв'язку з прийняттям Закону УРСР "Про власність" ( 697-12 )
Кабінет Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити зміни та доповнення, що вносяться до рішень
Уряду УРСР (додаються).
 
   2. Визнати такими, що втратили чинність, рішення Уряду УРСР
згідно з переліком, що додається.
 
   3. Взяти до відома, що Рада Міністрів СРСР постановою від
26 вересня 1990 р. 971 ( v0971400-90 ) "Про зміну та визнання
такими, що втратили чинність, рішень Уряду СРСР у зв'язку з
Законом СРСР "Про власність в СРСР" ( v1305400-90 ) (ЗП СРСР, 1990
р., N 27, ст. 132) визнала такими, що втратили чинність, рішення
Уряду СРСР згідно з переліком, що додається.
 
 
       Перший
   віце-прем'єр-міністр УРСР           К.МАСИК
 
   Заст. Державного секретаря
   Кабінету Міністрів УРСР            В.НЕСМІХ
 
   Інд.18
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНІ
                постановою Кабінету Міністрів УРСР
                 від 22 серпня 1991 р. N 163
 
               ЗМІНИ
       та доповнення, що вносяться до рішень
              Уряду УРСР
 
 
   1. У постанові ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
28 жовтня 1977 р, N 543 "Про особисті підсобні господарства
колгоспників, робітників, службовців  та  інших  громадян  і
колективне садівництво і городництво":
 
   а) в абзаці першому підпункту 5 "в" пункту 23 виключити
слова: "в яких дозволяється утримання худоби";
 
   б) пункт 6 визнати таким, що втратив чинність.
 
 
   ( Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 593
( 593-92-п ) від 20.10.92) 2. У постанові Ради Міністрів УРСР від
28 жовтня 1982 р. N 515 "Про житлово-будівельну кооперацію" (ЗП
УРСР, 1982 р., N 11, ст. 90):
 
   а) пункт 17 після слів: "Заселення  квартир"  доповнити
словами: "пайовий внесок за які внесено не повністю";
 
   б) у пункті 18:
 
   абзац перший після слів: "квартири, що звільнилась у будинку
житлово-будівельного кооперативу" доповнити словами:  "пайовий
внесок за яку внесено не повністю";
 
   абзац другий після слів: "які потребують поліпшення житлових
умов, то" доповнити словом "вказані";
 
   в) пункт 6 визнати таким, що втратив чинність.
 
   ( Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 284
( 284-93-п ) від 19.04.93 ) 3. У постанові Ради Міністрів УРСР від
22 грудня 1983 р. N 523 ( 523-83-п ) "Про зміну та визнання
такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду УРСР з питань
земельного законодавства" (ЗП УРСР, 1984 р., N 2, ст. 10):
 
   а) пункт 2 розділу I викласти в такій редакції:
 
   "2. У  разі  знесення жилих будинків, що перебувають у
власності громадян, у зв'язку з вилученням земельних ділянок для
державних або громадських потреб громадянам, членам їх сімей, а
також іншим громадянам, які постійно проживають у цих будинках,
надаються квартири відповідно до вимог статті 113 Житлового
кодексу УРСР";
 
   б) пункт 1 розділу I і пункт 1 доданих до постанови Змін, що
вносяться до рішень Уряду СРСР, визнати такими, що втратили
чинність.
 
   4. У Примірному статуті житлово-будівельного кооперативу,
затвердженому постановою Ради Міністрів УРСР від 30 квітня 1985 р.
N 186 ( 186-85-п ) (ЗП УРСР, 1985 р., N5, ст. 41; N 11, ст. 88;
1986 р., N 7, ст. 34; 9, ст. 49; 1988 р., N 1, ст. 1; 1989 р.,
N 4, ст. 17):
 
   а) пункт 19 після слів: "на праві кооперативної власності"
доповнити  словами: "(крім квартир у цьому будинку, за які
громадянами повністю внесено пайові внески)";
 
   б) у пункті 31:
 
   абзац другий визнати таким, що втратив чинність;
 
   абзаци третій і четвертий вважати відповідно другим і третім;
 
   в абзаці другому виключити слова: "або квартиру";
 
   в абзаці третьому виключити слова: "або квартири";
 
   в) у пункті 32:
 
   абзац перший після слів: "має переважне право на одержання
квартири" доповнити словами: "пайовий внесок за яку внесено не
повністю";
 
   в абзацах другому, третьому і четвертому слова: "квартири, що
звільнилася" замінити словами: "вказаної квартири";
 
   г) у пункті 33:
 
   перше речення абзаца, першого викласти в такій редакції:
 
   "33. Якщо в квартирі, де проживає член житлово-будівельного
кооперативу, звільнилася кімната (кімнати), пайовий внесок за яку
внесено не повністю, цей член кооперативу користується перевагою
перед усіма іншими особами на одержання зазначеної  кімнати
(кімнат);
 
   в абзаці другому слова: "кімнати (кімнат), що звільнилася"
замінити словами: "вказаної кімнати (кімнат)";
 
   д) пункт 34 викласти в такій редакції:
 
   "34. Надання  членові  житлово-будівельного  кооперативу
квартири, що звільнилася, пайовий внесок за яку внесено не
повністю, провадиться з додержанням вимог  абзаців  першого,
другого, четвертого і п'ятого пункту 28 цього Примірного статуту";
 
   є) у пункті 60:
 
   підпункт 13 доповнити словами: "пайовий внесок за яке внесено
не повністю";
 
   у підпункті 14 виключити слова: "або квартири";
 
   ж) підпункт 14 пункту 64 доповнити словами: "пайовий внесок
за які внесено не повністю".
 
   ( Пункт 5 втратив чиність на підставі Постанови КМ N 572
( 572-92-п ) від 08.10.92) 5. У постанові Ради Міністрів УРСР і
Укрпрофради від 19 травня 1989 р. N 142 ( 142-89-п ) "Про
затвердження Положення про продаж громадянам в особисту власність
квартир у будинках державного і громадського житлового фонду, їх
утримання і ремонт" (ЗП УРСР, 1989 р., N 5, ст. 23):
 
   1) вказівки на особисту власність, що містяться у назві і
тексті постанови, замінити вказівками на власність;
 
   2) у Положенні про продаж громадянам в особисту власність
квартир у будинках державного громадського житлового фонду, їх
утримання і ремонт:
 
   а) пункт 1 викласти в такій редакції:
 
   "1. Виконавчі комітети місцевих Рад народних  депутатів,
підприємства, об'єднання і організації мають право продавати
громадянам у власність незаселені квартири в  будинках,  що
підлягають реконструкції або капітальному ремонту.
 
   Відповідно до Закону УРСР "Про власність" ( 697-12 ) наймач
жилого приміщення в будинку державного і громадського житлового
фонду та члени його сім'ї вправі викупити у власника відповідну
квартиру.
 
   Кімнати в квартирі, в якій проживають два  або  більше
наймачів, а  також  квартири  в будинках-пам'ятках історії і
культури, продажу не підлягають";
 
   б) у пункті 5 виключити слова: "якщо жила площа квартири
(будинку) не перевищує граничного розміру, передбаченого в пункті
6 цього Положення";
 
   в) пункт 10 викласти з такій редакції:
 
   "10. Виконавчі комітети місцевих Рад народних депутатів,
підприємства, об'єднання і організації замовляють в  органах
технічної інвентаризації план квартири (будинку), що намічається
до продажу, складений після її обстеження";
 
   г) абзац перший пункту 12 доповнити реченням такого змісту:
 
   "На балансову вартість будинку  відносяться  витрати  по
проведенню його капітального ремонту та реконструкції;
 
   д) пункт 14 доповнити абзацом третім такого змісту:
 
   "Рішення про відмову наймачеві у продажу квартири, в якій він
проживає, може бути оскаржено в судовому порядку";
 
   є) у пункті  15  слово  "засвідчений"  замінити  словом
"посвідчений";
 
   ж) вказівки на особисту власність, що містяться у назві і
тексті Положення, замінити вказівками на власність;
 
   з) пункти 2, 4, 6 визнати такими, що втратили чинність.
                    ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
               постановою Кабінету Міністрів УРСР
                від 22 серпня  1991 р. N 163
 
               ПЕРЕЛІК
       рішень Уряду УРСР, що втратили чинність
 
 
   1. Постанова Раднаркому УРСР від 20 листопада 1934 р. "Про
використання коштів, що відпускаються на придбання житлоплощі в
Києві" (ЗЗ УРСР, N 1934 р., N 33, ст. 274).
 
   2. Постанова Раднаркому УРСР від 12 квітня 1945 р. N 520 "Про
розвиток садівництва в Українській РСР".
 
   3. Постанова Ради Міністрів УРСР і ЦК КП/б/У від 21 листопада
1946 р. N 1964 "Про розгортання споживчою кооперацією УРСР
торгівлі продовольством і промисловими товарами в містах  і
робітничих селищах, про збільшення виробництва продовольства і
товарів   широкого   вжитку    та    заходи    щодо
організаційно-господарського зміцнення  споживчої  кооперації"
(ЗП УРСР, 1946 р., N 22, ст. 164).
 
   4. Постанова Ради Міністрів УРСР і ЦК КП/б/У від 26 листопада
1946 р. N 1977 "Про заходи по розгортанню кооперативної торгівлі в
містах і селищах УРСР продовольством і промисловими товарами та
збільшенню виробництва товарів широкого вжитку і продовольчих
товарів артілями промислової кооперациії, кооперції інвалідів та
підприємствами місцевої промисловості Української РСР".
 
   5. Постанова Ради Міністрів УРСР від 12 листопада 1948 р.
N 2624 "Про будівництво індивідуальних житлових будинків для
продажу робітникам, інженерно-технічним працівникам і службовцям
підприємств, будівництв і установ" (ЗП УРСР, 1948 р., N 21-22,
ст., 83).
 
   6. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 17 лютого 1949 р.
N 151.
 
   7. Постанова Ради Міністрів УРСР від 19 липня 1950 р.
N 2184-227.
 
   8. Постанова Ради Міністрів УРСР від 13 грудня 1951 р.
N 3746-356.
 
   9. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 26 січня 1956 р.
N 58.
 
   10. Постанова Ради Міністрів УРСР від 17 лютого 1961 р. N 151
"Про індивідуальне будівництво дач" (ЗП УРСР, 1961 р., N 2,
ст. 18).
 
   11. Постанова Ради Міністрів УРСР від 19 квітня 1961 р. N 538
"Про додаткові заходи по боротьбі з  спекуляцією  легковими
автомобілями" (ЗП УРСР, 1961 р., N 4, ст. 58).
 
   12. Постанова Ради Міністрів УРСР від 17 січня 1962 р. N 61
(  61-62-п ) "Про порядок відшкодування громадянам вартості
належних їм будівель, що зносяться в містах, селищах міського типу
та інших населених пунктах в зв'язку з відведенням земельних
ділянок для державних і громадських потреб" (ЗП УРСР, 1962 р.,
N 1, ст. 19).
 
   13. Постанова Ради Міністрів УРСР від 2 листопада 1962 р.
N 1257 "Про додаткові заходи по боротьбі з спекуляцією важкими
мотоциклами з колясками" (ЗП УРСР, 1962 р., N 11, ст. 163).
 
   14. Абзац перший пункту 3 постанови Ради Міністрів УРСР від
7 жовтня 1967 р. N 653 "Про розповсюдження газет, журналів, книг
та інших друкованих видань підприємствами зв'язку" (ЗП УРСР,
1967 р., N 10, ст. 118).
 
   15. Постанова Ради Міністрів УРСР від 1 жовтня 1968 р. N 502
"Про організацію продажу автомобілів і мотоциклів, що належать
громадянам, які проживають в сільській місцевості, через комісійні
магазини споживчої кооперації" (ЗП УРСР, 1968 р., N 10, ст. 131).
 
   16. Підпункт "б" пункту 1 і підпункт 1 пункту 21 постанови ЦК
Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 8 жовтня 1968 р. N 562
"Про поліпшення використання вантажного автомобільного транспорту
в Українській РСР" (ЗП УРСР, 1968 р., N 10, ст. 128).
 
   17. Пункт 2 Змін, затверджених постановою Ради Міністрів УРСР
від 10 квітня 1969 р. N 237 "Про зміну та визнання такими, що
втратили силу, рішень Уряду Української РСР у зв'язку з постановою
Ради Міністрів Української РСР від 9 серпня 1967 року N 524 "Про
порядок планування  централізованих  капітальних  вкладень  і
затвердження титульних списків будов" (ЗП УРСР, 1969 р., N 4,
ст. 48).
 
   18. Пункт 3 постанови Ради Міністрів УРСР від 29 січня
1970 р. N 53 "Про підвищення кваліфікації працівників культури"
(ЗП УРСР, 1970 р., N 2, ст. 13).
 
   19. Абзац перший пункту 20 постанови Ради Міністрів УРСР від
23 червня 1970 р. N 329 "Про об'єднання рішень Уряду Української
РСР у питанні організації державних закупок сільськогосподарської
продукції" (ЗП УРСР, 1970 р., N 7, ст. 65).
 
   20. Пункт 5 постанови Ради Міністрів УРСР від 26 квітня
1971 р. N 189 "Про заходи по зміцненню матеріально-фінансової бази
виконкомів районних і міських Рад народних депутатів" (ЗП УРСР,
1971 р., N 5, ст. 44; 1980 р., N 3, ст. 23).
 
   21. Пункт 7 і підпункт "в" пункту 10 постанови Ради Міністрів
УРСР від 12 травня 1976 р. N 245 "Про заходи по посиленню
державного нагляду за технічним станом машинно-тракторного парку
колгоспів, радгоспів та інших сільськогосподарських підприємств і
організацій" (ЗП УРСР, 1976 р., N 5, ст. 16).
 
   22. Абзаци шостий і сьомий пункту 3 постанови Ради Міністрів
УРСР від 24 жовтня 1978 р. N 515 "Про заходи по дальшому
поліпшенню експлуатації і ремонту житлового фонду" (ЗП УРСР,
1978 р., N 11, ст. 84).
 
   23. Пункт 2 постанови Ради Міністрів УРСР від 26 квітня
1979 р. N 239 "Про заходи по дальшому розвитку самодіяльної
художньої творчості" (ЗП УРСР, 1979 р., N 5, ст. 27).
 
   24. Постанова Ради Міністрів УРСР від 31 березня 1980 р.
N 204 "Про умови і строки передачі підприємствами і організаціями
виконкомам  місцевих  Рад  народних депутатів відомчих жилих
будинків" (ЗП УРСР, 1980 р., N 4, ст. 33).
 
   25. Пункти 3 - 5 постанови Ради Міністрів УРСР від 16 липня
1982 р. N 364 "Про додаткові заходи по впорядкуванню торгівлі
легковими автомобілями".
 
   26. Пункт 11 постанови Ради Міністрів УРСР від 14 лютого 1985
р. N 65 ( 65-85-п ) "Про впорядкування організації колективного
садівництва і городництва" (ЗП УРСР, 1985 р., N 3, ст. 15).
 
   27. Підпункт 10 пункту 7 і пункт 8 постанови Ради Міністрів
УРСР від 22 травня 1985 р. N 212 ( 212-85-п) "Про додаткові заходи
по вдосконаленню бухгалтерського обліку в народному господарстві"
(ЗП УРСР, 1985 р., N 6, ст. 47).
 
   28. Пункт 3 Змін, затверджених постановою Ради Міністрів УРСР
від 12 липня 1985 р. N 264 "Про внесення змін до окремих постанов
Ради Міністрів УРСР з питань житлового законодавства" (ЗП УРСР,
1985 р., N 7, ст. 60).
 
   29. Підпункт "г" пункту 1 постанови Ради Міністрів УРСР від
24 червня 1986 р., N 235 ( 235-86-п ) "Про заходи щодо посилення
боротьби з нетрудовими доходами" (ЗП УРСР, 1986 р.. N 9, ст. 47).
 
   30. Абзаци перший, другий і шостий пункту 4 постанови ЦК
Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 12 травня 1987 р.
N 175 ( 175-87-п ) "Про заходи по дальшому вдосконаленню роботи
житлово-комунального господарства в республіці" (ЗП УРСР, 1987 р.,
N 9, ст. 60).
 
   31. Пункт 1 і абзац перший пункту 6 постанови ЦК Компартії
України і Ради Міністрів УРСР від 10 листопада 1987 р. N 364
( 364-87-п ) "Про додаткові заходи по розвитку особистих підсобних
господарств громадян, колективного садівництва і городництва" (ЗП
УРСР, 1987 р., N 12, ст. 78).
 
   32. Постанова Ради Міністрів УРСР від 15 листопада 1988 р.
N 351 "Про внесення змін до постанови Ради Міністрів УРСР від
16 липня 1982 р. N 364 "Про додаткові заходи по впорядкуванню
торгівлі легковими автомобілями" (ЗП УРСР, 1989 р., N 1, ст. 3).
 
   33. Підпункти "д", "з" пункту 2 Змін, затверджених постановою
Ради Міністрів УРСР від 21 березня 1989 р. N 89 ( 89-89-п ) "Про
зміну та визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень
Уряду Української РСР з питань житлової кооперації" (ЗП УРСР,
1989 р., N4, ст. 17).
 
 
                    ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
                постановою Ради Міністрів СРСР
                від 26 вересня 1990 р. N 971
 
               ПЕРЕЛІК
       рішень Уряду СРСР, що втратили чинність
 
               (Витяг)
 
   1. Пункт 27 Інструкції по збиранню, зберіганню, переробці і
відвантаженню лому та  'відходів  чорних  легованих  металів,
затвердженої постановою Ради Міністрів СРСР від 7 січня 1949 р
N 96 (пункт 27 Інструкції, доданої до постанови Ради Міністрів
УРСР від 11 лютого 1949 р. N 231).
 
   2. Пункт 3 постанови Ради Міністрів СРСР від 17 лютого
1954 р. N 290 "Про матеріальну відповідальність осіб, винних у
загибелі або крадіжці худоби, яка належить колгоспам і радгоспам"
(пункт 3 постанови Ради Міністрів УРСР від 25 лютого 1954 р.
N 234-ЗП УРСР, 1954 р., N 3 - 4, ст. 14).
 
   3. Пункт 5 постанови Ради Міністрів СРСР від 15 липня 1954 р.
N 1444 "Про план використання овочів урожаю 1954 року" (підпункт
"а" пункту 6 постанови Ради Міністрів УРСР від 3 серпня 1954 р.
N 1105).
 
   4. Пункт 3 постанови Ради Міністрів СРСР від 9 листопада
1962 р. N 1143 "Про організацію трирічних шкіл майстрів" - ЗП
СРСР, 1962 р., N 20, ст. 161 (пункт 3 вступної частини постанови
Ради Міністрів УРСР від 27 грудня 1962 р. N 1437 - ЗП УРСР, 1962
р., N 12, ст. 182).
 
   5. Пункт 5 постанови Ради Міністрів СРСР від 3 серпня 1964 р.
N 646  "Про  доповнення  постанови  Ради Міністрів СРСР від
9 листопада 1962 р. N 1143 "Про організацію трирічних шкіл
майстрів" - ЗП СРСР, 1964 р., N 14, ст. 95 (пункт 5 розпорядження
Ради Міністрів УРСР від 15 серпня 1964 р. N 1202 - ЗП УРСР,
1964 р., N 8, ст. 116).
 
   6. Пункти 19 і 27 Положення про колгоспні ліси, затвердженого
постановою Ради Міністрів СРСР від 4 березня 1968 р. N 144 -
ЗП СРСР, 1968 р., N 5, ст. 24 (пункти 19 і 27 Положення, доданого
до постанови Ради Міністрів УРСР від 12 квітня 1968 р. N 190 -
ЗП УРСР, 1968 р., N 4, ст. 55)
 
   7. Пункт 4 і абзац третій пункту 6 постанови Ради Міністрів
СРСР від 9 серпня 1974 р. N 636 "Про відшкодування збитків
землекористувачам і втрат сільськогосподарського виробництва при
відведенні земель для державних або громадських потреб" - ЗП СРСР,
1974 р., N 17, ст. 97; 1984 р., N 2, ст. 8 (підпункт 1 "в" і абзац
третій підпункту 3 пункту 3 постанови Ради Міністрів УРСР від
10 жовтня 1974 р. N 485 - ЗП УРСР, 1974 р., N 10, ст. 66; 1984 р.,
N 2, ст. 10).
 
   8. Пункти 9 і 10 Положення про порядок проведення заходів по
підготовці зон затоплення водоймищ у зв'язку з будівництвом
гідроелектростанцій і водоймищ, затвердженого постановою Ради
Міністрів СРСР від 2 лютого 1976 р. N 76 - ЗП СРСР, 1976 р.,
N 5, ст. 24; 1984 р., N 2, ст. 8 (розпорядження Ради Міністрів
УРСР від 23 лютого 1976 р. N 99).
 
   9. Підпункт "б" пункту 10 постанови Ради Міністрів СРСР від
15 квітня 1982 р. N 307 "Про державне добровільне страхування
майна, що належить громадянам" - ЗП СРСР, 1982 р., N 13, ст. 71
(підпункт "а" пункту 1 розпорядження Ради Міністрів УРСР від
29 квітня 1982 р. N 224).
 
   10. Постанова Рада Міністрів СРСР від 26 січня 1988 р. N 103
"Про заходи по посиленню економічної заінтересованості підприємств
і  організацій народного господарства у своєчасному списанні
вантажних автомобілів" (розпорядження Ради Міністрів УРСР від
3 лютого 1988 р. N 57 ( 57-88-р ).<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner